Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Chính tả Nghe viết Quả tim khỉ. Phân biệt SX, UCUT

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:50

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ (Tập chép): QUẢ TIM KHỈ I MỤC TIÊU: - Nghe - viết xác tả, trình bày đoạn văn xi có lời nhân vật từ “Bạn ai? hoa mà khỉ hái cho.”của Quả tim khỉ Sách TV2 Tập trang 51 - Làm tập a, BT3 a II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ viết nội dung tập tả (bài a/b) - Hs: bút chì, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động hs Kiểm tra - Gọi em lên bảng - Hai em (hs yếu) lên bảng viết - Đọc từ khó cho HS viết Yêu cầu lớp từ GV nêu "Ngày hội đua voi Tây Nguyên": Tây nguyên, Êviết vào bảng - Nhận xét ghi điểm học sinh 2.Bài mới: -Giới thiệu đê, Mơ-nông, nục nịch, nườm nượp, -Nêu yêu cầu tả viết , viết đẹp “Quả tim khỉ” , BT - Hs theo dõi a,b - Vài hs nhắc lại đề * Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viế * Ghi nhớ nội dung đoạn viết: - Đọc mẫu “Quả tim khỉ” -Yêu cầu em đọc lại , lớp đọc thầm - Những chữ tả phải viết hoa ? Vì ? - Lớp lắng nghe giáo viên đọc - hs đọc - Những chữ tả phải viết hoa Khỉ Cá Sấu.Vì tên riêng.Bạn, Vì, Tơi, Từ: viết hoa - Tìm lời Khỉ Cá Sấu Những lời chữ đứng đầu câu nói đặt sau dấu ? - Lời Khỉ: ("Bạn ?Vì bạ khóc ?")được đặt sau dấu hai chấm, gạch đầu dòng - Lời cá Sấu:("Tôi Cá Sấu * Hướng dẫn viết từ khó : - Đọc cho HS viết từ dễ viết sai vào bảng Tơi khóc chả chơi với tôi.") đặt sau dấu gạch đầu dòng - Lớp thực hành viết từ khó vào bảng Hai em thực hành viết - Giáo viên nhận xét đánh giá từ khó bảng : Khỉ, Cá Sấu, kết - Chép : bạn, - Gv đọc cho hs chép vào - *Soát lỗi :Đọc lại để HS soát , tự bắt - Hs chép vào lỗi - Nghe tự sửa lỗi bút chì - Chấm bài: -Thu học sinh chấm điểm nhận xét từ 10 – 15 - Nộp lên để giáo viên chấm * Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập điểm Bài 2a: Điền vào chỗ trống s hay x ? - hs đọc yêu cầu đề - Gọi 1hs đọc y/c 2a + Hs lớp làm vào BT - Y/c hs làm vào BT 2a) - say sưa , xay lúa - GV nhận xét, đánh giá - xơng lên , dòng sơng - Hs theo dõi - GV hs tổng kết tuyên dương - Lớp chia thành nhóm Hs trao đổi Bài 3a: Tên nhiều vật thường bắt đầu ghi vào phiếu học tập (thời gian s: sói, sẻ, sứa, phút) hết thời gian đại diện nhóm + Em tìm thêm tên khác dán lên bảng lớp, đọc kết Cả lớp GV chốt lại kết Tuyên dương nhóm tìm nhiều 3) Củng cố - Dặn dò: -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Nhắc nhở trình bày sách đẹp -Chuẩn bị sau: Voi nhà - Hs theo dõi ...-Nêu yêu cầu tả viết , viết đẹp Quả tim khỉ” , BT - Hs theo dõi a,b - Vài hs nhắc lại đề * Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viế * Ghi nhớ nội dung đoạn viết: - Đọc mẫu Quả tim khỉ” -Yêu cầu... lại , lớp đọc thầm - Những chữ tả phải viết hoa ? Vì ? - Lớp lắng nghe giáo viên đọc - hs đọc - Những chữ tả phải viết hoa Khỉ Cá Sấu.Vì tên riêng.Bạn, Vì, Tơi, Từ: viết hoa - Tìm lời Khỉ Cá Sấu... Hướng dẫn viết từ khó : - Đọc cho HS viết từ dễ viết sai vào bảng Tơi khóc chả chơi với tơi.") đặt sau dấu gạch đầu dòng - Lớp thực hành viết từ khó vào bảng Hai em thực hành viết - Giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Chính tả Nghe viết Quả tim khỉ. Phân biệt SX, UCUT, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Chính tả Nghe viết Quả tim khỉ. Phân biệt SX, UCUT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay