Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Chính tả Nghe viết Quả tim khỉ. Phân biệt SX, UCUT

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:50

Giáo án Tiếng việt Chính tả BÀI: QUẢ TIM KHỈ I/ Mục tiêu: - Ngheviết xác tả, trình bày đoạn văn xi có lời nhân vật Làm tập 2,3a - Rèn kĩ viết tả đúng, phân biệt s / x ut / uc - HS tự giác việc luyện viết đẹp II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết nội dung tập III/ Các hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: - Đọc cho HS viết bảng con, bảng lớp: Tây Nguyên, Ê-đê, Mơ-nông - Nhận xét, sửa chữa 2/ Dạy mới: a/ Giới thiệu bài: - Nêu mục đích, yêu cầu tiết học b/ Hướng dẫn tập chép: Hoạt động GV Hoạt động HS * Hướng dẫn học sinh chuẩn bị: - Đọc tả - 2,3 em đọc lại H/ Những chữ tả phải viết hoa? Vì sao? (Cá Sấu, Khỉ viết hoa tên riêng nhân vật truyện Bạn, Vì, Tơi, Từ viết hoa chữ đứng đầu câu) - Đọc thầm bài, suy nghĩ nối tiếp trả lời câu hỏi H/ Tìm lời Khỉ Cá Sấu Những lời nói đặt sau dấu gì? (Lời Khỉ: Bạn ai? Vì bạn khóc? Được đặt sau dấu hai chấm, gạch đầu dòng Lời Cá Sấu: Tơi Cá Sấu Tơi khóc chả chơi với tơi Được đặt sau dấu gạch đầu dòng) - Đọc tiếng, từ khó cho HS viết: nghe vậy, kết bạn, cũng… - Nhận xét, sửa chữa - Viết bảng * Luyện viết vở: - Nhắc nhở HS trước viết - Đọc cho HS viết - Đọc lại cho HS sốt lỗi - Chấm, chữa bài, nhận xét - Ngheviết vào c/ Hướng dẫn làm tập: - Nghe- sốt lỗi sai Bài 2: Điền vào chỗ trống: a/ s hay x? * em đọc y/c tập (TB) - Hướng dẫn làm tập, nhận xét, sửa chữa - Cả lớp làm VBT + say sưa, xay lúa - em lên bảng làm (G) + xông lên, dòng sơng - Lớp nhận xét(G) b/ ut hay uc? - Hướng dẫn làm tập, nhận xét, sửa chữa * em đọc yêu cầu tập + chúc mừng, chăm chút - Cả lớp làm VBT + lụt lội, lục lọi - em lên bảng làm (K) - Lớp nhận xét (G) 3/ Củng cố - dặn dò: - Nhận xét chung học - Nhắc HS chữa lại chữ viết sai ...- Đọc tiếng, từ khó cho HS viết: nghe vậy, kết bạn, cũng… - Nhận xét, sửa chữa - Viết bảng * Luyện viết vở: - Nhắc nhở HS trước viết - Đọc cho HS viết - Đọc lại cho HS sốt... cho HS viết - Đọc lại cho HS sốt lỗi - Chấm, chữa bài, nhận xét - Nghe – viết vào c/ Hướng dẫn làm tập: - Nghe- sốt lỗi sai Bài 2: Điền vào chỗ trống: a/ s hay x? * em đọc y/c tập (TB) - Hướng... bảng làm (K) - Lớp nhận xét (G) 3/ Củng cố - dặn dò: - Nhận xét chung học - Nhắc HS chữa lại chữ viết sai
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Chính tả Nghe viết Quả tim khỉ. Phân biệt SX, UCUT, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Chính tả Nghe viết Quả tim khỉ. Phân biệt SX, UCUT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay