Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Chính tả Nghe viết Quả tim khỉ. Phân biệt SX, UCUT

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:50

Giáo án Tiếng việt lớp MƠN: CHÍNH TẢ Tiết: QUẢ TIM KHỈ I Mục tiêu 1Kiến thức: Ngheviết đoạn Bạn ai? … mà Khỉ hái cho Quả tim Khỉ 2Kỹ năng: Củng cố quy tắc tả s/x, ut/ uc 3Thái độ: Ham thích viết chữ đẹp II Chuẩn bị - GV: Bảng phụ ghi sẵn tập - HS: Vở III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Cò Cuốc - Gọi HS lên bảng viết từ GV đọc, HS lớp viết vào nháp - lướt, lược, trướt, phước - Nhận xét, cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Giờ tả hơm em viết đoạn Quả tim khỉ làm tập tả phân biệt s/x; uc/ut Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết tả a) Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết - HS viết bảng lớp, lớp viết vào giấy nháp - GV đọc viết tả - Cả lớp theo dõi Sau HS đọc lại - Đoạn văn có nhân vật nào? - Khỉ Cá Sấu - Vì Cá Sấu lại khóc? - Vì chẳng có chơi với - Khỉ đối xử với Cá Sấu ntn? - Thăm hỏi, kết bạn hái hoa cho Cá Sấu ăn b) Hướng dẫn cách trình bày - Đoạn trích có câu? - Đoạn trích có câu - Những chữ tả phải viết hoa? Vì sao? - Cá Sấu, Khỉ tên riêng phải viết hoa Bạn, Vì, Tơi, Từ viết hoa chữ đầu câu - Hãy đọc lời Khỉ? - Hãy đọc câu hỏi Cá Sấu? - Những lời nói đặt sau dấu gì? - Đoạn trích sử dụng loại dấu câu nào? - Bạn ai? Vì bạn khóc? - Tơi Cá Sấu Tơi khóc chả chơi với tơi - Đặt sau dấu gạch đầu dòng - Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu gạch đầu dòng, dấu hai chấm c) Hướng dẫn viết từ khó - Cá Sấu, nghe, những, hoa quả… - HS đọc, viết bảng lớp, bảng - HS nhắc lại tư ngồi viết, cầm bút, để d) Viết tả - HS viết tả e) Sốt lỗi - HS sửa g) Chấm  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập Bài - Bài tập yêu cầu điền s x chỗ - Bài tập yêu cầu làm gì? Gọi HS lên bảng làm trống thích hợp - HS lên bảng làm HS lớp làm vào Vở tập Tiếng Việt 2, tập Đáp án: say sưa, xay lúa; xông lên, dòng sơng chúc mừng, chăm chút; lụt lội; lục lọi - Nhận xét, chữa - Gọi HS nhận xét, chữa - Nhận xét, cho điểm HS Bài 2: Trò chơi - GV treo bảng phụ có ghi sẵn nội dung - GV nêu yêu cầu chia lớp thành nhóm, gọi nhóm trả lời Mỗi tiếng tìm tính điểm - Tổng kết thi Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà làm lại tập tả Chuẩn bị sau:Voi nhà - sói, sư tử, sóc, sứa, sò, biển, sên, sẻ, sơn ca, sam,… - rút, xúc; húc - HS viết tiếng tìm vào Vở Bài tập Tiếng Việt ... Hướng dẫn viết từ khó - Cá Sấu, nghe, những, hoa quả - HS đọc, viết bảng lớp, bảng - HS nhắc lại tư ngồi viết, cầm bút, để d) Viết tả - HS viết tả e) Sốt lỗi - HS sửa g) Chấm  Hoạt động 2: Hướng... vào Vở tập Tiếng Việt 2, tập Đáp án: say sưa, xay lúa; xơng lên, dòng sông chúc mừng, chăm chút; lụt lội; lục lọi - Nhận xét, chữa - Gọi HS nhận xét, chữa - Nhận xét, cho điểm HS Bài 2: Trò chơi... bày - Đoạn trích có câu? - Đoạn trích có câu - Những chữ tả phải viết hoa? Vì sao? - Cá Sấu, Khỉ tên riêng phải viết hoa Bạn, Vì, Tơi, Từ viết hoa chữ đầu câu - Hãy đọc lời Khỉ? - Hãy đọc câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Chính tả Nghe viết Quả tim khỉ. Phân biệt SX, UCUT, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Chính tả Nghe viết Quả tim khỉ. Phân biệt SX, UCUT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay