NỘI DUNG họp PHỤ HUYNH CUỐI học kì i

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:34

NỘI DUNG HỌP PHỤ HUYNH CUỐI HỌC I Năm học 2018 – 2019 - T/g: 14h 30’ ngày 29/12/2018 - Địa điểm: lớp 8b - Thành phần: GVCN + Phụ huynh hs I Ổn đinh – Kiểm diện – NHờ phụ huynh ghi biên Tuyên bố lí : Thực kế hoạch nhà trường, hôm lớp 8B tổ chức họp phụ huynh nhằm đánh giá kết học tập, rèn luyện việc tham gia hoạt động em học I Đồng thời triển khai phương hướng thực học II lý buổi họp hôm Nội dung họp: - GVCN thơng qua tình hình giáo dục mặt nhà trường học - GVCN nhận xét đánh giá kết mặt giáo dục lớp học - phương hướng thực nhiệm vụ cho II II Nội dung tiến hành GVCN thơng qua tình hình giáo dục mặt nhà trường học 1( văn kèm theo) GVCN nhận xét đánh giá kết mặt giáo dục lớp học - Sĩ số hs: 34hs có 16hs nữ 18 hs nam • Ưu điểm : - Nhìn chung em ngoan ngỗn, lễ phép, lời thầy cơ, có ý thức học tập tốt Thực tốt nề nếp , quy định nề nếp trường, lớp - Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu chủ động , tích cực, tự giác, hồn thành tốt tập.Trong học hầu hết em ý nghe giảng ( Duyên, Hiệp,Nguyễn Minh,Sinh,Thoa…) - Tham gia tốt phong trào Đội nhà trưòng phát động: Mua tăm ủng hộ người mù , Mua ủng hộ chất độc màu da cam, ủng hộ trẻ em khuyết tật… * Tồn : Còn nhiều h/ chưa thực ngoan, tham gia phát biểu xây dựng bài, Không ghi bài, làm tập, không học cũ Vi pham nề nếp nội qui lớp ( tài,khánh,huy … * GVCN thông báo kết học I năm học 2018 – 2019 Học lưc: Giỏi : 1hs Khá: 14hs Trung bình: 17hs Yếu: 2hs Hạnh kiểm Tốt: 23 Khá: Trung bình : - Thông báo kết học tập hạnh kiểm học sinh, nêu rõ môn học yếu em; Quán triệt nội quy nhà trường học sinh; Giờ giấc môn học buổi - Nêu ngắn gọn kết xếp loại mặt học sinh - Cần lưu ý đến học sinh Tốt Yếu, Kém Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, tiêu phấn đấu lớp học II năm học 2018 – 2019: - Duy trì thành tích đạt học I, phấn đấu cuối năm lớp đạt chi đội mạnh - Tăng cường bảo quản sở vật chất lớp học - HS thực nề nếp tốt hơn, nêu cao tính tự giác, ý chí phấn đấu vươn lên học tập, tinh thần tương thân tương giúp đỡ học tập Tăng cường việc học phụ đạo Tích cực tham gia phong trào Đội nhà trường phát động - Phụ huynh : Đã quan tâm, quan tâm học II này; thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra em tự học làm tập nhà, nắm bắt thời gian học tập hs Thông báo khoản thu nộp, đóng góp học sinh: Báo cáo chi tiết khoản thu – chi lớp, học sinh (tính đến ngày 05/01/20 Ý kiến đóng góp PHHS: III Kết thúc: Sau buổi làm việc khẩn trương Tôi xin phép tuyên bố kết thúc họp ngày hôm Xin trân thành cảm ơn bậc phụ huynh bớt chút thời gian dự buổi họp cuối I năm học 2018 -2019 Chúc bậc phụ huynh mạnh khỏe – hạnh phúc Xin trân trọng cảm ơn! ... báo kết học tập hạnh kiểm học sinh, nêu rõ môn học yếu em; Quán triệt n i quy nhà trường học sinh; Giờ giấc môn học bu i - Nêu ngắn gọn kết xếp lo i mặt học sinh - Cần lưu ý đến học sinh Tốt... hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, tiêu phấn đấu lớp học kì II năm học 2018 – 2019: - Duy trì thành tích đạt học kì I, phấn đấu cu i năm lớp đạt chi đ i mạnh - Tăng cường bảo quản sở vật chất lớp học -... học kì II này; thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra em tự học làm tập nhà, nắm bắt th i gian học tập hs Thông báo khoản thu nộp, đóng góp học sinh: Báo cáo chi tiết khoản thu – chi lớp, học
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG họp PHỤ HUYNH CUỐI học kì i, NỘI DUNG họp PHỤ HUYNH CUỐI học kì i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay