ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC GIANG ĐIỀN HUYỆN TRẢNG BOM TỈNH ĐỒNG NAI

65 6 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC GIANG ĐIỀN HUYỆN TRẢNG BOM TỈNH ĐỒNG NAI TRƯƠNG THỊ HOA PHƯỢNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MƠI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ HOA PHƯỢNG ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC GIANG ĐIỀN HUYỆN TRẢNG BOM TỈNH ĐỒNG NAI Ngành: Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn: TS ĐẶNG MINH PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 Hội đồng chấm báo cáo Thực tập tổng hợp khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC GIANG ĐIỀN HUYỆN TRẢNG BOM TỈNH ĐỒNG NAI” Trương Thị Hoa Phượng, khóa 2008 – 2012, ngành KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ TS Đặng Minh Phương Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM ƠN Lời xin gửi dòng tri ân đến Bố Mẹ gia đình, người sinh thành, ni nấng tạo điều kiện cho có ngày hơm nay, đồng thời cám ơn giúp đỡ bạn bè suốt thời gian qua đóng góp ý kiến động lực to lớn để tơi hồn thành luận văn Em xin cảm ơn toàn thể quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, đặc biệt quý thầy cô Khoa Kinh Tế, truyền dạy cho em kiến thức chuyên môn kinh nghiệm làm việc vô quý báu thời gian bốn năm học qua Đặc biệt xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy TS Đặng Minh Phương tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ Ban Giám Đốc, lãnh đạo khu du lịch hết lòng dẫn, giúp đỡ tơi q trình thực tập thực khóa luận tốt nghiệp Tuy nhiên, thời gian thực đề tài có hạn, trình độ hiểu biết tầm nhìn chưa đủ sâu sắc nên đề tài chắn nhiều thiếu sót Rất mong góp ý quý thầy bạn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2013 Sinh viên Trương Thị Hoa Phượng NỘI DUNG TÓM TẮT TRƯƠNG THỊ HOA PHƯỢNG Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2013 “ Đánh Giá Giá Trị Khu Du Lịch Sinh Thái Thác Giang Điền Huyện Trảng Bom Tỉnh Đồng Nai” TRUONG THI HOA PHUONG Faculty of Economics, Nong Lam University – Ho Chi Minh City, July 2013 “Evaluating The Ecotourism of Giang Dien Waterfall Ecological Tourist Park Trang Bom District Dong Nai Province” Đề tài hướng đến mục tiêu xác định giá trị tiềm du lịch sinh thái thác Giang Điền Với nguồn số liệu từ điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên 70 khách du lịch khu DLST thác Giang Điền, đề tài tìm giá trị DLST thác Giang Điền đầu tư phát triển du lịch sinh thái năm 959,927 tỷ đồng Thông qua kết nghiên cứu phân tích đề tài hướng đến đề xuất định hướng phù hợp để đủ điều kiện đưa loại hình du lịch sinh thái chất lượng cao phổ biến Đồng Nai MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi thời gian 1.3.2 Phạm vi không gian 1.3.4 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Cấu trúc đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan huyện Trảng Bom 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Dân số 2.2 Tổng quan khu đô thị dịch vụ - du lịchsinh thái thác Giang Điền 2.2.1 Vị trí địa lý 5 2.3 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.3.1 Tài liệu nước 2.3.2 Tài liệu nước CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 9 3.1.1 Khái niệm phát triển du lịch sinh thái 3.1.2 Phát triển bền vững Du lịch Sinh thái 12 3.1.3 Khái niệm khu du lịch, khách du lịch sản phẩm du lịch 13 3.1.4 Khái niệm Cung Cầu du lịch 14 v 3.2 Giới thiệu số phương pháp xác định giá trị du lịch giải trí 16 3.2.1 Phương pháp chi phí du hành (TCM-Travel Cost Method) 16 3.2.2 Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM – Contingent Valuation Method) 20 3.2.3 Phương pháp thu thập số liệu 21 3.2.4 Phương pháp xử lý số liệu 21 3.2.5 Phương pháp phân tích số liệu 21 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Những đặc điểm kinh tế - xã hội, hành vi khách du lịch nước 4.1.1 Những đặc điểm xã hội khách du lịch 26 26 26 4.2 Nhu cầu, hành vi khách du lịch 30 4.3 Đánh giá giá trị Khu DLST thác Giang Điền theo phương pháp ITCM 31 4.3.1 Đối với dạng hàm tuyến tính 32 4.3.2 Kiểm định mơ hình 34 4.3.3 Nhận xét chung phân tích mơ hình đường cầu du lịch 36 4.4 Xác định giá trị DLST thác Giang Điền CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 36 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Kiến nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CPDH Chi phí du hành (Travel Cost) CVM Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method) BQL Ban Quản Lý DLST Du lịch sinh thái (Ecotourism) ĐVT Đơn vị tính ITCM Phương pháp chi phí du hành cá nhân (Individual Travel Cost Method) NPV Hiện giá ròng (Net Present Value) OLS Phương pháp bình phương tối thiểu thơng thường (Ordinary Least Squares) TCM Phương pháp chi phí du hành (Travel Cost Method) TP Thành phố UBND Uỷ Ban Nhân Dân WTA Mức giá chấp nhận đền bù (Willing To Accept) WTP Mức giá sẵn lòng trả (Willing To Pay) ZTCM Phương pháp chi phí du hành theo vùng (Zone Travel Cost Method) THPT Trung học phổ thông vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Kiểm Định Tự Tương Quan 24 Bảng 4.1 Tỷ lệ Khách Du Lịch Từ Nơi Xuất Phát 30 Bảng 4.2 Hệ Số Ước Lượng Hồi Quy Hàm Cầu Du Lịch 33 Bảng 4.3 Kiểm Tra Lại Dấu Các Thông Số Ước Lượng Mô Hình ĐườngCầu 34 Bảng 4.4 R2aux Của Các Mơ Hình Hồi Quy Bổ Sung 35 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 3.1 Mối Tương Quan Giữa Số Lần Tham Quan Chi Phí Tham Quan 17 Hình 4.1 Khách Du Lịch Phân Theo Nghề Nghiệp 26 Hình 4.2 Khách Du Lịch Phân Theo Trình Độ 27 Hình 4.3 Khách Du Lịch Phân Theo Giới Tính 28 Hình 4.4 Khách Du Lịch Phân Theo Độ Tuổi 28 Hình 4.5 Khách Du Lịch Phân Theo Thu Nhập 29 Hình 4.6 Khách Du Lịch Phân Theo Hình Thức Đi 30 Hình 4.7 Tỷ Lệ Khách Du Lịch Cho Chuyến Đi Lần Sau 31 Hình 4.8 Đường Cầu Du Lịch Sinh Thái thác Giang Điền 36 ix Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá Đây công tác quan trọng công ty kinh doanh lĩnh vực du lịch Tăng cường chương trình quảng bá du lịch Giang Điền thông qua phương tiện thông tin đại chúng báo chí, truyền hình, tờ rơi, tặng phẩm Và đặc biệt ban quản lý Giang Điền cần phải lập trang Web với đầy đủ thông tin, nội dung phong phú giới thiệu khu du lịch loại hình, sản phẩm giải trí cập nhật thơng tin cách kịp thời thường xuyên Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan vệ sinh an tồn thực phẩm Bảo vệ mơi trường kinh doanh du lịch quan trọng, định đến phát triển bền vững du lịch - Ngoài đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải theo tiêu chuẩn kỹ thuật, khu du lịch cần chủ động làm mơi sinh, mơi trường; thường xuyên cử công nhân viên vệ sinh hồ nước, thu gom vớt váng rong, đặt thêm thùng chứa rác, đào tạo đẩy mạnh việc tập huấn cho nhân viên bảo vệ môi trường - Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức cộng đồng tham gia du lịch - Bảo vệ môi trường đầu tư xây dựng hoạt động du lịch - Lựa chọn khai thác ăn đặc sản địa phương, đặc sản Nam để phục vụ văn hoá ẩm thực nhằm thu hút khách Đồng thời quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm nhà hàng ăn uống Đa dạng hoá loại hình du lịch Trong trình điều tra vấn khách du lịch, nhiều du khách cho có q loại hình vui chơi giải trí, điều dễ gây nhàm chán đối khách du lịch Vì cần thiết phải khai thác đa dạng loại hình du lịch sinh thái như: hoạt động thể thao, trò chơi vận động gắn liền với thiên nhiên 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Phan Thị Giác Tâm, 2009 Định Giá Tài Nguyên Môi Trường, Tài Liệu Giảng Dạy, khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Đặng Thanh Hà, 2008 Bài giảng kinh tế môi trường 1, Tài Liệu Giảng Dạy, khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Thị Thùy Nga, 2005 Xác Định Giá Trị Của Toàn Bãi Tắm Biễn Vũng Tàu: Kết Quả Khảo Sát từ Du Khách đến biển Vũng Tàu Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Thị Hương Giang, 2007 Xác Định Giá Trị Tiềm Năng Du Lịch Sinh Thái Vườn Quốc Gia Bidoup - Núi Bà tỉnh Lâm Đồng: Kết Quả Khảo Sát từ Du Khách đến Đà Lạt Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đặng Minh Phương, 2006 Bài Giảng Kinh Tế Vi Mô 1, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, 146 trang Nguyễn Duyên Linh, 2004 Kinh Tế Lượng Tài Liệu Giảng Dạy, khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM Mai Thị Huệ, 2008 Định Giá Trị Khu Du Lịch Sinh Thái Măng Đen –Kon Tum Phân Tích Ảnh Hưởng Hoạt Động Du Lịch tới Người Dân Địa Phương Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM Phạm Thị Ánh Nguyệt, 2009 Xác Định Giá Trị Tiềm Năng Du Lịch Sinh Thái Hồ Đa Nhim Huyện Đơn Dương Tỉnh Lâm Đồng Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm TP.HCM TIẾNG NƯỚC NGỒI Pham Khanh Nam, Tran Vo Hung Son, 2001 Analysis Of the Recreational Value Of The Coral – Surrounded Honmun Islands In VietNam, < URL http://www.idrc.ca> Phan Nguyen Hong, Quan Thi Quynh Dao, Le Kim Thoa , 2002 Ecotourism in Vietnam: Potential and Reality, < URL http://kyotoreview.cseas.kyoto-u.ac.jp > Crist Inman, Ph.D, 1997 The Case of Ecotourism In Costa Rica, < URL http://www.inti.gov.ar > 41 Vunsadet Thavarasukha, 2000 Ecotourism Case Studies In Thailand < URL http://www.apo-tokyo.org > INTERNET Tổng quan Huyện Trảng Bom http://www.TrangBom-dongnai.gov.vn/gioithieu-chung/tongquan Giới thiệu chung Khu Du Lịch Sinh thái thác Giang Điền, huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai http://Giangdien.vn/vn/index.php 42 PHỤ LỤC Phụ lục Phụ Lục Tiêu Chuẩn Biến Số Mơ Hình Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/30/13 Time: 23:09 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 07/01/13 Time: 01:30 Sample: 70 Included observations: 69 Variable C CHIPHI THUNHAP TUOI TRINHDO SOLAN R-squared Adjusted Rsquared Coefficie nt Std Error t-Statistic Prob 24810.02 -0,00450 0,225037 0,503889 0,232346 0,289069 0,0001 0,0104 0,0000 0,4680 0,5475 0,0027 -5715,502 0,001655 455,9173 69,00903 384,2182 926,6619 4,340830 2,640327 4,935931 0,730179 0,604724 3,119476 0,632223 Mean dependent var 47536,23 0,613828 7651,566 S.D dependent var Akaike info S.E of regression 4754,890 criterion Sum squared resid 1,42E+09 Schwarz criterion Hannan-Quinn Log likelihood -678,9863 criter F-statistic 22,61751 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0,000000 19,85468 20,04895 19,93175 1,768566 Phụ lục 2: Mơ hình kết xuất Estimation Command: ========================= LS Y C CHIPHI THUNHAP SOLAN Estimation Equation: ========================= Y = C(1) - C(2)*CHIPHI + C(3)*THUNHAP + C(4)*SOLAN Substituted Coefficients: ========================= Y = 29098,7763315 – 0,00451330527057*CHIPHI + 0,23202569093*THUNHAP + 0,28947327380*SOLAN Phụ lục 3: Mơ hình hồi qui phụ Kiểm tra PSSSTĐ Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1,210748 10,75693 Prob F(9,59) Prob Chi-Square(9) 0,3059 0,2927 11,32541 Prob Chi-Square(9) 0,2541 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/01/13 Time: 13:08 Sample: 70 Included observations: 69 Variable Coefficient Std Error t-Statistic C 12776061 THUNHAP 30280880 THUNHAP^2 -2835030 THUNHAP*CHIP HI 13.18240 THUNHAP*SOL AN 11120690 CHIPHI -61.39987 CHIPHI^2 -4.11E-05 CHIPHI*SOLAN 54.94176 SOLAN 16572150 SOLAN^2 10596144 R-squared 0.155898 Prob 43022241 -0.296964 17527674 1.727604 1910311 -1.484067 0.7675 0.0893 0.1431 10.59447 1.244272 0.2183 5442289 56.00554 2.35E-05 23.16764 -2.043385 -1.096318 -1.748239 2.371487 0.0455 0.2774 0.0856 0.0210 29754596 -0.556961 8565387 1.237089 0.5797 0.2210 Mean dependent var 2092032 Adjusted Rsquared 0.027136 S.D dependent var Akaike info S.E of regression 32018288 criterion Sum squared resid 6.05E+16 Schwarz criterion Hannan-Quinn Log likelihood -1284.951 criter F-statistic 1.210748 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.305931 3246176 37.53480 37.85858 37.66325 2.287491 Phụ lục 4: Mơ hình hồi qui phụ kiểm tra đa cộng tuyến Mơ hình Dependent Variable: CHIPHI Method: Least Squares Date: 07/01/13 Time: 13:04 Sample: 70 Included observations: 69 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C THUNHAP SOLAN -303245.4 158391.6 -1.914529 183662.8 24911.74 7.372541 90988.71 68432.67 1.329609 0.0599 0.0000 0.1882 R-squared Adjusted Rsquared 0.462314 Mean dependent var 704347.8 0.446021 478181.2 S.D dependent var Akaike info S.E of regression 355909.3 criterion Sum squared resid 8.36E+12 Schwarz criterion Hannan-Quinn Log likelihood -978.3609 criter F-statistic 28.37414 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 28.44524 28.54238 28.48378 0.739073 Mơ hình Dependent Variable: THUNHAP Method: Least Squares Date: 07/01/13 Time: 13:05 Sample: 70 Included observations: 69 Variable C CHIPHI Coefficient Std Error t-Statistic 3.296166 0.435804 7.563412 2.46E-06 3.34E-07 7.372541 Prob 0.0000 0.0000 SOLAN R-squared Adjusted Rsquared -0.179409 0.252765 -0.709786 0.4803 0.452094 Mean dependent var 4.768116 0.435491 1.733281 S.D dependent var Akaike info S.E of regression 1.302280 criterion Sum squared resid 111.9316 Schwarz criterion Hannan-Quinn Log likelihood -114.5972 criter F-statistic 27.22933 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 3.408615 3.505750 3.447152 1.589183 Mơ hình Dependent Variable: SOLAN Method: Least Squares Date: 07/01/13 Time: 13:06 Sample: 70 Included observations: 69 Variable C THUNHAP CHIPHI R-squared Adjusted Rsquared Coefficient Std Error t-Statistic 1.448666 0.227255 6.374617 -0.042224 0.059489 -0.709786 2.87E-07 2.16E-07 1.329609 Prob 0.0000 0.4803 0.1882 0.026930 Mean dependent var 1.449275 -0.002557 0.630971 S.D dependent var Akaike info S.E of regression 0.631777 criterion Sum squared resid 26.34339 Schwarz criterion Hannan-Quinn Log likelihood -64.68709 criter F-statistic 0.913297 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.406209 1.961945 2.059080 2.000481 1.849505 Phụ lục 5: Kiểm tra tự tương quan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.500272 1.078703 Test Equation: Dependent Variable: RESID Prob F(2,63) Prob Chi-Square(2) 0.6088 0.5831 Method: Least Squares Date: 07/01/13 Time: 13:11 Sample: 70 Included observations: 69 Presample and interior missing value lagged residuals set to zero Variable C THUNHAP CHIPHI SOLAN RESID(-1) RESID(-2) R-squared Adjusted Rsquared Coefficient Std Error t-Statistic Prob 242.0253 -93.47741 0.000225 38.87575 0.106290 -0.107982 0.110776 -0.204320 0.135748 0.041974 0.821556 -0.843374 0.9121 0.8388 0.8925 0.9667 0.4144 0.4022 Mean dependent var -8.30E13 0.015633 2184.820 457.5042 0.001658 926.1830 0.129376 0.128036 -0.062491 S.D dependent var Akaike info S.E of regression 4749.162 criterion Sum squared resid 1.42E+09 Schwarz criterion Hannan-Quinn Log likelihood -678.9031 criter F-statistic 0.200109 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.961259 4607.383 19.85227 20.04654 19.92934 1.996097 Phụ lục 6: Những định hướng phát triển DLST theo quy mô chất lượng cao Khu DLST thác Giang Điền HỆ THỐNG PHÂN KHU Giang Điền ví Đà Lạt Miền Đơng, Địa bàn có dạng địa hình lượn sóng dọc theo sơng Bng mang đặc trưng vùng Đông Nam Bộ; nơi cao có cao trình +36 m khu vực đồi nhìn thác Giang Điền nơi thấp có cao trình +23 m khu vực cầu Giang Điền khu vực ven suối tre Độ chia cắt trung bình vào khoảng 350-400 m Với độ chia cắt trên, dọc theo sơng Bng từ Tây qua Đơng có đồi đường phân thủy với đặc thù riêng biệt sau: Khu Đồi Thông Sang Trọng Diện tích 12.920 m2 với 36 biệt thự đơn lập bố trí theo đường đồng cao độ, chạy dọc theo sông Buông Khu Đồi Anh Đào Quý Phái : Diện tích 17.918 m2 với 46 biệt thự bố trí dọc sơng Bng Khu Đồi Sứ Năng Động Gồm 11 dãy phân loại nhà sau: • Nhóm nhà liên kế có sân vườn: Tổng diện tích đất 18.352 m2 gồm dãy tiếp cận đường trục suối Tre hướng Bắc Quy cách thiết kế với quy mô nhỏ nhằm phục vụ cho khu trung tâm thương mại Tổng diện tích xây dựng 13.048,3m2, diện tích đất bình qn 104,3 m2 • Nhóm biệt thự đơn lập: phân thành block phân thành 62 bố trí dọc theo suối tre, ngăn cách với dãy nhà biệt thự liên kế có sân vườn khu công viên Thiết kế dựa cảnh quan thơ mộng sông Buông suối Tre Tổng diện tích đất 29.350 m2, diện đất xây dựng tồn khu 11.740 m2 diện tích đất bình qn cho 473,4 m2 Khu Đồi Bằng Lăng Tự Tình Tổng diện tích tồn khu 41.040 m2 với 10 block nhà biệt thự đơn lập nằm phía đơng nam khu dự án, số lượng nhà block phân bổ có khác tùy theo địa hình tự nhiên khu vực, điểm nhấn toàn khu tuyến đường trục Suối Tre kết hợp với bố trí cơng viên hồ điều hòa, khu dịch vụ ven hồ dịch vụ giải trí khác Tổng diện tích xây dựng 16.416 m2, diện tích đất bình qn cho tương đương 436,6 m2 Khu Đồi Cọ Lãng Mạn Bao gồm 15 block biệt thự đơn lập giáp với suối Tre thác Giang Điền, cảnh quan đa dạng, kết hợp với cách thiết kế công viên trải dài suốt chiều dài dãy biệt thự Đồng thời nơi tập trung nhiều cơng trình vui chơi giải trí thể dục thể thao nút giao sông Buông suối Tre Đây khu biệt thự có giá trị cao dành cho VIP Tổng diện tích đất tồn khu 55.927 m2 diện tích xây dựng chiếm 40% diện tích đất tồn khu tương đương 22.370,8 m2 , diện tích đất bình qn cho lơ đất 430 m2 CÁC TIỆN ÍCH Khu nhà trẻ mẫu giáo Nằm cụm nhà tiếp giáp với khu đồi cọ, tiếp giáp với đường trục suối Tre hướng bắc cơng viên xanh cảnh quan phía nam Tổng diện tích đất 4.891,7 m2 với mật độ xây dựng chiếm 40% tổng diện tích đất tương đương với 1.956,7 m2 khu trường mẫu giáo đảm bảo yếu tố nhu cầu cự ly cho khu vực dự án Trung tâm thương mại Với vị trí kết nối dãy nhà phố liên kế có sân vườn, tiếp giáp với đường trục (đường Suối Tre), đối diện công viên xanh đảm nhận vai trò trung tâm mua sắm cho cụm dân cư phía đơng khu dự án Về mặt kiến trúc, khu trung tâm thương mại xây dựng với 2,5 tầng, bố trí phù hợp với khu mua sắm đại Tổng diện tích đất 8.200 m2, mật độ xây dựng chiếm 40% tổng diện tích đất tồn khu Khu thị dịch vụ du lịch du lịch Giang điền lựa chọn lý tưởng cho sống lâu dài nghỉ dưỡng Phụ lục Bảng Câu Hỏi Phỏng Vấn BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC GIANG ĐIỀN Chúng sinh viên thực đề tài đánh giá giá trị du lịch sinh thái khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai mức độ thỏa mãn khách du lịch nhằm mục đích cải thiện chất lượng tốt cho du lịch Rất mong nhận cộng tác giúp đỡ anh,chị Vui lòng đánh “X” vào ô cần chọn, hay viết thêm thông tin mục “Khác:…………” Khu vui chơi thể dục thể thao giải trí: Phân bố trải khu bao gồm dịch vụ giải trí cao cấp, câu lạc bộ, dịch vụ ngắm thác, thư giãn kết hợp ăn uống … Tổng diện tích đất 8.809,7 m2 với khoảng 3.742,9 m2 đất dành riêng cho câu lạc khoảng 5.066,7 m2 đất dịch vụ giải trí khác Khu cơng viên, xanh cảnh quan: Tổng diện tích đất công viên xanh cảnh quan 60.034,9 m2 chiếm 16,3% tổng diện tích tồn khu Bao gồm hệ thống cơng viên bố trí xen lẫn dãy biệt thự C, D, E, xanh, thảm cỏ tạo cảnh quan dọc bờ sơng Bng suối Tre Ngồi ra, bố trí trồng xanh, thảm cỏ cơng trình cơng cộng (dọc trục đường, cơng trình hạ tầng kỹ thuật, khu giáo dục …); tăng cường khoảng xanh phân cách dãy biệt thự đơn lập, nhà liên kế có sân vườn … nâng mật độ xanh bình qn 24,0 m2/người Khu cơng trình kỹ thuật: Tổng diện tích khoảng 2.219,8 m2 chiếm 0,5% diện tích đất tồn dự án Trong đó: Khu hạ tầng kỹ thuật điện: bố trí khoảng trạm hạ 22-15/0,4KV diện tích bình qn trạm 44 m2 Khu cấp nước xử lý nước thải: bố trí hệ thống trạm cấp nước xử lý nước thải dọc theo sông Buông suối Tre I Những thông tin chung Họ tên người phỏngvấn:………………………….Nam/Nữ:……………… Nghề nghiệp: ………………………………………… Trình độ học vấn: …… Tổng thành viên sống nhau……………… người Tuổi: ………… II Những thơng tin chi phí du hành Anh/ Chị đến từ tỉnh/thành phố…………………… Phương tiện đi:  Xe buýt, xe khách  Xe máy  Tàu  Khác……………… Hình thức du lịch Anh/ Chị tổ chức:  Theo tour công ty du lịch  Tập thể, quan tổ chức  Gia đình, thân nhân tổ chức Khoảng cách từ nơi Anh/ Chị sống đến đây? km Mất Anh/Chị đến đây? Số người nhóm? .người Anh/Chị đến lần thứ mấy:  Lần đầu  Lần  Lần  Hơn lần:………lần Trung bình năm Anh/ Chị du lịch lần? .…….lần Lý Anh/Chị đến đây?  Du lịch  Bạn bè, thân nhân mời  Đi công tác ghé  Khác………………… Nếu không du lịch Anh/Chị làm gì?  Đi làm  Đi thăm gia đình, bạn bè  Ở nhà  Đi mua sắm, xem phim  Đi du lịch nơi khác  Khác (ghi rõ)…………… Thời gian Anh/Chị đây?  Về ngày  ………… ngày 10 Nếu Anh/Chị theo tour chi phí Anh/Chị bao nhiêu? đồng 11 Vui lòng ước tính chi phí Anh/Chị đây?  Tiền xe  Tiền nghỉ lại  Ăn, uống  Giải trí, chi phí dịch vụ khác  Đồ lưu niệm, mua sắm, chụp hình  Tổng chi phí………………… đồng 12 Sau du lịch Anh/Chị thấy nào?  Tuyệt vời, thoải mái  Chán, buồn  Bình thường  Mệt vui  Khác (ghi rõ)…………………………… III Những thông tin thu nhập Xin vui lòng cho biết thu nhập hàng tháng Anh/Chị  Từ 1- tr  Từ – tr  Từ – tr  Từ – tr  Từ – tr  Từ – 10 tr  Trên 10 tr IV Những thơng tin mức sẵn lòng trả du khách Anh/Chị có gia tăng số lần tham quan hay khơng?  Có  Khơng Nếu có, khoảng lần năm?  lần  lần  lần  khác… (ghi rõ) Anh/Chị có tăng số ngày lại tham quan khơng?……… Ngày Anh/Chị sẵn lòng trả tiền cho phí vào cửa khu du lịch sinh thái? .đồng …………………………… ……………………………… Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị hợp tác, chúc Anh/Chị có chuyến vui thú vị! ... Huyện, cho Tỉnh người dân địa phương Bản thân người dân sống khu vực thêm động lực cho tiến hành thực đề tài Đánh Giá Giá Trị Khu Du Lịch Sinh Thái Thác Giang Điền Huyện Trảng Bom Tỉnh Đồng Nai 1.2...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ HOA PHƯỢNG ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC GIANG ĐIỀN HUYỆN TRẢNG BOM TỈNH ĐỒNG NAI Ngành: Kinh Tế... bàn thác Giang Điền, huyện Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai Số liệu sơ cấp điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên khu DLST thác Giang Điền Các thông tin tình hình hoạt động du lịch, số lượng khách du lịch thác
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC GIANG ĐIỀN HUYỆN TRẢNG BOM TỈNH ĐỒNG NAI , ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC GIANG ĐIỀN HUYỆN TRẢNG BOM TỈNH ĐỒNG NAI , CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 1 Cơ sở lý luận, CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay