KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH 6 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN 2

134 6 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỊNH HỒNG PHƯƠNG UN KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỊNH HỒNG PHƯƠNG UN KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN Ngành: Kế tốn KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S BÙI XUÂN NHÃ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Chi Nhánh - Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 2” TRỊNH HỒNG PHƯƠNG UN, sinh viên khóa 36, chun ngành kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày _ Thạc sĩ BÙI XUÂN NHÃ Người hướng dẫn, _ Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo tháng năm 2013 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2013 Ngày tháng năm 2013 LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bố, Mẹ, người sinh thành nuôi dưỡng đến ngày hơm Để có kiến thức hồn thành khóa luận tốt nghiệp, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Khoa Kinh Tế nói riêng q thầy trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh nói chung Thầy khơng quản ngại khó khăn truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho em làm hành trang vững bước vào đời Thầy cô tạo điều kiện tốt để em học tập nghiên cứu suốt năm học Đại học Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Bùi Xn Nhã ln có lời dẫn chân thành kiến thức lẫn đạo đức, giúp đỡ, hướng dẫn tận tâm trình em thực luận văn Xin chân thành cám ơn ban lãnh đạo Chi nhánh - Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện tất anh chị phòng Tài chính- Kế tốn tận tình giúp đỡ cung cấp số liệu để em hoàn thành đề tài Cuối xin cám ơn tất người thân, bạn bè bên cạnh em em gặp khó khăn Những người ln chia sẻ vui buồn em suốt năm tháng sinh viên TP.HCM, ngày tháng năm 2013 Sinh viên TRỊNH HOÀNG PHƯƠNG UYÊN NỘI DUNG TĨM TẮT TRỊNH HỒNG PHƯƠNG UN Tháng 12 năm 2013 “Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Chi Nhánh - Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 2” TRINH HOANG PHUONG UYEN, December 2013 “Cost Accounting and Determination of The Actual Unit Value of The Product at Branch – Power Construction Limited Company No.2” Khóa luận thực dựa nguồn số liệu thu thập phòng Tài chínhKế tốn Chi nhánh - Cơng ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 2, kết hợp với q trình thống kê, phân tích, vấn trực tiếp Nội dung chủ yếu tìm hiểu máy kế tốn Chi nhánh Cơng ty, cách thức tổ chức thực nghiệp vụ kế tốn, cách thức tập hợp chi phí sản xuất, phân bổ khoản mục, từ tìm hiểu cách tính giá thành cơng trình (hạng mục cơng trình) sở xem xét tài liệu, vấn trực tiếp Qua trình tìm hiểu thực tế kết hợp với kiến thức học đưa số ý kiến nhằm mong giúp máy kế toán Chi nhánh Cơng ty hồn thiện cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xii CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1.1Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu chung Chi nhánh - Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 2.2 Chức nhiệm vụ Chi nhánh Công ty 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ 2.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 2.4 Những khó khăn chi nhánh công ty 2.5 Quy trình cơng nghệ sản phẩm xây lắp Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 26 2.6 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 2.6.1 Chức nhiệm vụ phần hành kế toán 2.6.2 Tổ chức công tác kế toán CHƯƠNG 3NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Nội dung nghiên cứu cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 12 3.1.1 Những vấn đề chung 12 3.1.2 Đối tượng phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất 17 3.1.3 Đối tượng tính giá thành kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp 17 3.2 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 18 3.2.1 Phương pháp tập hợp CPSX theo đối tượng tập hợp CPSX 18 3.2.2 Kế tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 19 v 3.2.3 Kế tốn chi phí nhân công trực tiếp 20 3.2.4 Kế tốn chi phí sử dụng máy thi công 21 3.2.5 Kế tốn chi phí sản xuất chung 24 3.2.6 Kế toán khoản thiệt hại sản xuất xây lắp 26 3.2.7 Kế toán tổng hợp, phân bổ kết chuyển chi phí sản xuất 28 3.2.8 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tính giá thành sản phẩm 29 3.3 Phương pháp nghiên cứu 30 3.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 30 3.3.2 Phương pháp xử lý thông tin 31 3.3.3 Phương pháp mô tả 31 3.3.4 Phương pháp quan sát 31 3.3.5 Phương pháp lịch sử 31 CHƯƠNG 4KẾT QUẢ THẢO LUẬN 32 4.1 Đặc điểm nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Chi nhánh - Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 32 4.1.1 Đặc điểm kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 32 4.1.2 Nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 33 4.2 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành 33 4.2.1 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 33 4.2.2 Đối tượng, phương pháp tính giá thành 34 4.3 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi nhánhCông ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 34 4.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 34 4.3.2 Kế tốn chi phí nhân công trực tiếp 49 4.3.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 58 4.3.4 Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang 69 4.3.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 70 CHƯƠNG 5KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 80 5.1 Nhận xét 80 5.1.1 Nhận xét chung quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh 80 5.1.2 Nhận xét tổ chức cơng tác kế tốn 81 vi 5.2 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 82 5.3 Kết luận 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 86 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí cơng đồn BTC Bộ tài XDCB Xây dựng CP Chi phí CPSX Chi phí sản xuất CPNVL Chi phí nguyên vật liệu CPNC Chi phí nhân cơng CB Cấp bậc CPSXC Chi phí sản xuất chung CCDC Công cụ dụng cụ DDĐK Dở dang đầu kỳ DDCK Dở dang cuối kỳ KH-LĐ Kế hoạch Lao động KT-VT Kỹ thuật Vật tư TC-KT Tài Kế tốn PĐNVT Phiếu đề nghịvật tư PNXT Phiếu nhập xuất thẳng ĐXD Đã xét duyệt GĐ Giám đốc NVL Nguyên vật liệu SP Sản phẩm SDĐK Số dư đầu kỳ SDCK Số dư cuối kỳ viii KL Khối lượng MTC Máy thi công GTGT Giá trị gia tăng TSCĐ Tài sản cố định TK Tài khoản Z Giá thành Zdt Giá thành dự toán ix PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 10 PHỤ LỤC 11 ... QUAN 2. 1 Giới thiệu chung Chi nhánh - Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện Chi nhánh – Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện đơn vị thành viên Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 2, thành. .. chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 32 4.1 .2 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 33 4 .2 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành. .. hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đến tồn phát triển doanh nghiệp, em định chọn đề tài Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp Chi nhánh Công ty TNHH Một Thành Viên Xây
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH 6 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN 2 , KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH 6 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay