PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

71 7 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING - MIX TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HỊA TRẦN THIỆN CHÍ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa kinh tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Phân tích hoạt động marketing –mix Cơng Ty Cổ Phần Cao Su Phước Hòa ” Trần Thiện Chí , sinh viên khóa 36, ngành Kinh doanh nông nghiệp bảo vệ thành công trước hội đồng ngày Ths.Trần Hoài Nam Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký (Chữ ký Họ tên) Họ tên) Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời xin chân thành cám ơn ba mẹ , người sinh thành, nuôi dưỡng, chăm lo dạy bảo suốt thời gian qua Luôn động viên , ủng hộ tinh thần tơi , giúp tơi động lực để cố gắng phấn đấu ngày hôm Xin chân thành cám ơn thầy khoa kinh tế trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM , đặc biệt thầy môn Kinh tế nông nghiệp quan tâm, dạy bảo nhiệt tình, truyền đạt kiến thức quý báu cho bốn năm học vừa qua Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến thầy Trần Hoài Nam tận tình hướng dẫn suốt q trình tơi làm đề tài Đồng thời, đưa ý kiến đóng góp chân thành giúp tơi định hướng đắn hồn thành tốt khố luận Cảm ơn thầy cố vấn học tập Thái Anh Hòa tất bạn học lớp DH10KN quan tâm, giúp đỡ thời gian thực đề tài Bên cạnh đó, tơi xin bày tỏ lời cám ơn đến Ban Giám Đốc, chú, anh chị Cơng Ty Cổ Phần Cao Su Phước Hòa nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực tập cơng ty Và sau xin cám ơn bạn bè chia sẽ, giúp đỡ động viên suốt thời gian hoan thành luận văn Xin chân thành cám ơn! Sinh viên thực Trần Thiện Chí NỘI DUNG TĨM TẮT TRẦN THIỆN CHÍ Tháng 06 năm 2013 “ Phân Tích Hoạt Động MarketingMix Tại Cơng Ty Cổ Phần Cao Su Phước Hòa ” TRAN THIEN CHI June 2013 “ Analyse MarketingMix Activities At Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company ” Khoá luận phân tích hoạt động MarketingMix Cơng Ty Cổ Phần Cao Su Phước Hòa Trên sở đưa số ý kiến nhằm hồn thiện công tác Marketing công ty.Mặc khác , khóa luận này phân tích đánh giá thị trường cao su , tìm kiếm thị trường lựa chọn hội kinh doanh cho công ty Phương pháp thực khoá luận là: - Thu thập số liệu từ sổ sách, chứng từ báo cáo công ty qua hai năm 2011-2012 (số liệu thứ cấp) - Sử dụng phương pháp so sánh chênh lệch năm tiêu kinh tế từ tìm ngun nhân xu hướng thay đổi đề giải pháp thích hợp - Phân tích chiến lược sản phẩm, giá, phân phối, chiêu thị cổ động - Tham khảo tài liệu sách báo, tạp chí, internet, luận văn tốt nghiệp khóa trước Qua khố luận thấy Cơng Ty Cổ Phần Cao Su Phước Hòa cơng ty sản xuất kinh doanh tốt thị trường cao su , hoạt động MarketingMix công ty đem lại hiệu cao Công ty nỗ lực cho phát triển vững mạnh thương hiệu PHR Tuy tồn số hạn chế hoạt động khố luận trình bày hạn chế đó, giải pháp khắc phục cho cơng ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi  DANH MỤC CÁC BẢNG vii  DANH MỤC CÁC HÌNH viii  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.3.1 Thời gian nghiên cứu 2  1.3.2 Không gian nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc khóa luận 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan Cơng ty cổ phần cao su Phước Hòa 4  2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển 4  2.1.1   Bộ máy tổ chức , nhiệm vụ , chức phòng ban thành CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11  3.1 sở lý luận 11  3.1.1 Thực trạng ngành sản xuất cao su Việt Nam 11  3.1.2 Marketing mix 15  3.2 Phương pháp nghiên cứu 20  3.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 20  3.2.2 Phương pháp so sánh 20  3.2.3 Các tiêu phán ánh tình hình họat động kinh doanh công ty 21  3.2.4 Phân tích ma trận SPACE 22  CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24  4.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 24  4.1.1 Tình hình sản xuất cơng ty 24  4.1.2 Thực trạng tiêu thụ 26  4.1.3 Kết hiệu hoạt động SXKD công ty năm 2011 – 2012 31  iv 6  4.2 Phân tích hoạt động marketing mix cơng ty cổ phần cao su Phước Hòa 34  4.2.1 Chiến lược sản phẩm 34  4.2.2 Chiến lược định giá 36  4.2.3 Chiến lược phân phối 37  4.2.4 Chiến lược xúc tiến 40  4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing mix công ty 40  4.3.1 Môi trường vĩ mô 40  4.3.2 Môi trường vi mô 45  4.3.3 Phân tích ma trận SPACE 52  4.4 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty 55  4.4.1 Đa dạng hóa sản phẩm , ưu tiên phát triển số sản phẩm mà cơng ty lợi cạnh tranh 55  4.4.2 Phát triển nguồn lao động 56  4.4.3 Giá bán cạnh tranh với doanh nghiệp khác 57  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59  5.1 Kết luận 59  5.2 Kiến nghị 60  5.2.1 Kiến nghị nhà nước 60  5.2.2 Kiến nghị công ty 60  TÀI LIỆU THAM KHẢO 62  v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BH Bán hàng CCDV Cung cấp dịch vụ CP Cổ phần CS Cao su DT Doanh thu FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations GDP Gross Domestic Product HĐ Hợp đồng HĐKD Hợp đồng kinh doanh KH Khách hàng LN Lợi nhuận ROA Return on Assets ROE Return On Equity SL Sản lượng SPACE STRATEGIC POSITION ACTION EVALUATION MATRIX SXKD Sản xuất kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTS Tổng tài sản VCSH Vốn chủ sở hữu XK Xuất vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 : Diện tích sản lượng cao su 11  Bảng 3.2 : Ma trận SPACE 23  Bảng 4.1 : Diện tích vườn cao su năm 2011 – 2012 .24  Bảng 4.2 : Sản lượng khai thác năm .25  Bảng 4.3: Tình hình doanh thu tiêu thụ mủ cao su công ty qua năm 2011 -2012 26  Bảng 4.4 : Kim ngạch xuất theo cấu mặt hàng 28  Bảng 4.5: Kim ngạch xuất cao su sang thị trường từ 2011 – 2012 29  Bảng 4.6 : Kim nghạch xuất qua năm 2011 – 2012 .30  Bảng 4.7: Số hợp đồng kí kết qua năm 2009 – 2012 30  Bảng 4.8 : Doanh thu tiêu thụ thị trường nước xuất 32  Bảng 4.9 : Các tiêu hiệu hoạt động công ty 33  Bảng 4.10 : Sản lượng số sản phẩm cơng ty 36  Bảng 4.11 : Giá bán số sản phẩm cơng ty 37  Bảng 4.12 : Thị trường tiêu thụ nước công ty năm 2011 – 20122 39  Bảng 4.13: cấu lao động năm 2011 – 2012 .50  Bảng 4.14 : Bảng kê trình độ văn hóa 51  Bảng 4.15 : Ma Trận Đánh Giá Môi Trường Bên Ngoài .52  Bảng 4.16: Ma Trận Đánh Giá Các Yếu Tố Bên Trong 53  Bảng 4.17: Ma Trận SPACE 54  Bảng 4.18: Hình Ảnh Ma Trận SPACE 55  vii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Trụ Sở Cơng Ty Cổ Phần Cao Su Phước Hòa 5  Hình 2.2.Sơ đồ tổ chức 8  Hình 3.1 : Biểu đồ phân bố cao su năm 2012 12  Hình 3.2 : cấu thị trường nhập cao su Việt Nam năm 2011 .13  Hình 3.3 : Các thành phần marketing mix 17  Hình 3.4 : Sơ đồ ma trận SPACE 23  Hình 4.1 : cấu sản phẩm công ty năm 2012 26  Hình 4.2 : Biểu đồ thể tình hình tiêu thụ CTCPCS Phước Hòa 48  viii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong suốt năm gần , hoạt động sản xuất , kinh doanh cao su ngày phát triển mạnh nước ta Ngành sàn xuất chế biến mủ cao su Việt Nam phải đáp ứng nhu cầu ngày tăng nước , ngồi phải tìm thị trường tiềm để trở thành ngành chủ lực nước nhà , giúp đất nước ngày phát triển Nhưng , kinh tế nước ta trình hội nhập , doanh nghiệp cạnh tranh với khốc liệt Nhiều doanh nghiệp thành công điều hành công việc một cách hiệu , vơ số doanh nghiệp thất bại phải đối diện với môi trường kinh doanh đầy biến động , phức tạp nhiều rủi ro Vì , để tồn phát triển kinh tế ngày hội nhập doanh nghiệp cần phải động , đổi công nghệ , vững mạnh tài , đặc biệt phải xây dựng chiến lược marketing mix hợp lí để phát huy điểm mạnh , tận dụng hội , hạn chế tối đa điểm yếu , đẩy lùi nguy Để làm điều đòi hỏi doanh nghiệp phải thực chiến lược kinh doanh hợp lí với biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy tình hình kinh doanh cho doanh nghiệp Đây tính cấp thiết doanh nghiệp Việt Nam nói chung Cơng ty Cổ phần Cao su Phước Hòa nói riêng đòi hỏi cần quan tâm Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa cơng ty tham gia vào ngành chế biến sản xuất cao su từ lâu , sản phẩm công ty dần chiếm lòng tin khách hàng Nhưng khơng lòng với kết , cơng ty cố gắng đầu tư nghiên cứu , cho đời sản phẩm tốt , chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày cao chất lượng Từ vấn đề , định chọn đề tàiPhân tích hoạt động marketing mix Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ” đ thể tình hình tiiêu thụ CTCPCS P Phước Hòa Hình 4.2 : Biểu đồ 2% % 48% 42% Châu Á  Châu M Mỹ  Châu Âu u  8% Khu vựcc khác  Nguồnn : Phòng kếế hoạch – vật v tư  Nguồn cu ung ứng: Đối với Cơng C ty nhà cunng ứng thườ ờng xuyên cônng ty phân bón b , hóa chhất , nhiên liệu , trang bị dành chho cao su s : kiềềng , chén , máng dẫn mủ , máng che mưa , bao bì ( baao bì nhựa PE bao gói cao su ngguyên liệu ) Đây nhhững h thơng thường t nênn nhiềều nhà cung g ứng , đđó áp lực từ nhà cung ứng mặt hàng giảm g nhiều , khơơng tìnhh trạng độc quyền xảy n diện tích rừng cao su PHR R Về khả năăng cung ứnng cơngg ty nôn ng trường cao c su vớii tổng diệnn tích đạt khoảng k 15.800 Trrong năm 2011, diện tích t khai thhác ơng ty đạt kkhoảng 11.373 ha, suất bìnnh quân 1.89 tấn/haa Ngồi ra, diệnn tích khốán cho tiểu điền đ đạt khooảng 1.000 m xuống trrong năm 22012, ước tích t đạt 11.014 Diện tích cao su khai thác giảm Tu uy nhiên, saau khoảng 5-7 năm táái canh dự d báo diệnn tích khai thác t tăngg trờ lại troong năm 20 013 Theo đặc đ điểm nggành sảnn lượng cao su suất thấp nên sảản lượng ch hạm đáy vàào năm 20112 với khoảng 20.0000 Sau đó, đ nhhững năm s tới, sản lượng cao su khai tháác đạt đ cao hơnn Dự báo sảản lượng caao su côông ty tăăng mạnh vào v năm 2015 dự án trồng cao su Cam mpuchia đii vào hoạt động đ h nhà máy chế biến mủ m cao su, vvới tổng côông suất thiiết Công ty kế đạtt 27.000 n/năm g Nhà máy chế biến Bố Lá: 6.000 tấn/năm Nhà máy chế biến mủ ly tâm: 3.000 tấn/năm Nhà máy chế biến Cua Paris: 18.000 tấn/năm  Tình hình lao động Lao động cao mủ chế biến cơng ty tay nghề giỏi nhiều người thuộc hệ thứ nối nghiệp ơng cha trở thành truyền thống gia đình Nơi nhiều người tay nghề cạo mũ thâm niên điêu luyện trở thành hạt nhân đào tạo nghề cho hệ nối tiếp Lực lượng lao động trẻ tinh thần xung phong , đầu hoạt động , động nhanh chóng tiếp cận với tiến khoa học công nghệ ngày cải tiến đổi Ngoài tổ chức doanh nghiệp người lao động tham gia sinh hoạt tổ chức đảng cộng sản , cơng đồn , đồn niên , đoàn kết giúp đỡ , học hỏi chia tâm tư , tình cảm Các tơ chức đồn thê từ cấp cơng ty đến nơng trường , xí nghiệp , đội sản xuất , tổ chức sản xuất kịp thời phản ánh đời sông Nguyện vọng người lao động đến doanh nghiệp nhà nước Nhìn chung số lao động phổ thơng chiếm tỉ lệ cao , cơng ty chủ yếu hoạt động lĩnh vực khác thác mủ cao su nên cần nhiều lao động phổ thông cho công việc , cơng ty lại nằm vùng mật độ dân số cao , thề nguồn lào động phổ thông dồi 49 Bảng 4.13: cấu lao động năm 2011 – 2012 ĐVT : người Chỉ tiêu 2011 2012 Chênh lệch 2012 /2011 ±∆ % Tổng số lao động 5.825 5.717 -108 -1.85 Trong nữ 2.769 2.679 -90 -3.25 398 414 16 4.02 7 0.00 Kinh tế 146 149 2.05 Kĩ thuật 87 101 14 16.09 Đội trưởng,đội phó 158 157 -1 -0.63 +Phục vụ sản xuất 35 34 -1 -2.86 +Lao động trực tiếp 5.363 5.240 -123 -2.29 Khai thác 4.045 3.744 -301 -7.44 Chế biến 333 342 2.70 Chăm sóc vườn 461 654 193 41.87 Lao động khác 529 500 -29 -5.48 +Y tế , đoàn thể 29 29 0.00 +Tuổi đời bình quân 33 34 3.03 +Tuổi đời CN khai thác 29 29 0.00 +Quản lý gián tiếp Hành bình qn Nguồn : Phòng tổ chức lao động – tiền lương Tổng số lao động giảm , năm 2012 năm công ty giảm bớt sản lượng theo kế hoạch Tập Đoàn Cao Su Việt Nam , đồng thời giảm chi phí xống , cơng ty giai đoạn tái canh , giảm lượng lao động phổ thông biện pháp phù hợp với công ty giai đoạn Cơng ty phối hợp phòng giáo dục huyện Phú Giáo , Bến Cát , Tân Uyên phổ thông giáo dục cho công nhân Giữ lao động vào trường trung cấp nghiệp vụ cao su học Mở khóa đào tạo cơng ty , đào tạo lao động theo chuẩn ISO 9001 – 2000 Cử lao động học chuyên ngành : kế toán quản lý , đào tạo sau đại học Thường khuyến khích tháng lương cho người lao động tự học , 50 nâng cao trình độ văn hóa , chun mơn nghiệp vụ Tạo điều kiện để người lao động vừa học vừa hoàn thành cơng việc Bảng 4.14 : Bảng kê trình độ văn hóa ĐVT : Người Chỉ tiêu Năm 2011 Chênh lệch 2012 /2011 Năm 2012 ±∆ % Trung cấp 178 175 -3 -1.69 Cao đẳng 16 19 18.75 Đại học 150 181 31 20.67 Thạc sĩ 66.67 Nguồn : Phòng tổ chức tiền lương – lao động Nhận xét : Qua năm 2011 – 2012 người trình độ văn hóa tăng lên trình độ thạc sĩ tăng người lên người , đại học tăng từ 150 người lên 181 người Bên cạnh trung cấp giảm người Chứng tỏ cơng ty ngày khuyến khích người lao động nâng cao trình độ để phục vụ tốt cho công ty , giúp cho công ty ngày phát triển  Sản phẩm thay Hiện hầu hết lượng cao su thiên nhiên dùng để chế tạo vỏ , ruột xe , sản phẩm thay cao su thiên nhiên cao su tổng hợp , elastomers tổng hợp Tuy nhiên loại cao su ưu nhược điểm riêng , chúng bổ sung cho khơng thay cách hồn tồn Trong cơng nghiệp 70% cao su thiên nhiên dùng làm chất dính , lớp thảm , đai dây chuyền máy , ổ quay , phận xe Những ứng dụng mà cao su nhân tạo thay cao su thiên nhiên lốp xe tải chở nặng , lốp xe bus , máy bay hay nhựa latex ngành y khoa Ngành làm lớp xe tiêu thụ gần 70% cao su thiên nhiên giới mức thay cao su nhân tạo thập niên qua khoảng 2% năm thể nhận thấy giới ngày phát triển , nhu cầu lại vận chuyển tăng cao nên việc sản xuất ruột xe quan trọng cho công nghiệp ô tô , công nghiệp lớn giới Do cho đền cao su thiên nhiên chưa tìm thay hồn hảo 51 4.3.3 Phân tích ma trận SPACE Thơng qua việc trao đổi thông tin với ông Hồ Văn Tây phó trưởng phòng kế hoạch vật tư Cơng Ty Cao Su Phước Hòa việc phân tích hình thành ma trận SPACE Dựa vào thực trạng , kết kinh doanh cơng ty tình hình kinh tế thời gian qua , ơng cho số ý kiến việc liệt kê yếu tố khía cạnh a Ma trận đánh giá mơi trường bên ngồi Bảng 4.15 : Ma Trận Đánh Giá Mơi Trường Bên Ngồi Các yếu tố bên Mức độ Phân Số điểm quan trọng loại quan trọng Các sách phủ hổ trợ 0,07 0,21 2.Mơi trường trị, xã hội ổn định 0,07 0,28 Việt Nam gia nhập WTO 0,08 0,16 Tỷ lệ lạm phát cao 0,20 0,6 Gia nhập tổ chức kinh tế khu vực tạo 0,12 0,24 Sự phát triển công nghệ 0,14 0,56 Biến động thị trường 0,16 0,48 Nguồn nguyên liệu 0,16 0,32 Tổng cộng 1,00 ngành cao su nhiều đối thủ cạnh tranh 2,85 Nguồn: Tính tốn tổng hợp Nhận xét: Qua bảng cho thấy tổng số điểm quan trọng 2,85 cao mức trung bình (2,50), Cơng ty Cổ phần Cao su Phước Hòa phản ứng tương đối tốt việc thay đổi chiến lược để tận dụng hội, né tránh mối đe dọa từ bên 52 b Ma trận đánh giá môi trường bên Bảng 4.16: Ma Trận Đánh Giá Các Yếu Tố Bên Trong Mức độ quan Phân Các yếu tố trọng loại Số điểm quan trọng Chất lượng sản phẩm hoàn hảo 0,15 0,6 Khơng phòng chun marketing 0,09 0,18 cấu tổ chức 0,09 0,27 0,11 0,22 Uy tín cơng ty 0,14 0,42 Tình hình tài 0,17 0,51 Tinh thần làm việc CBCNV 0,10 0,3 Công nghệ sản xuất 0,15 0,6 Tổng cộng 1,00 Lợi nhuận biên cao mức trung bình ngành 3,1 Nguồn: Tính tốn tổng hợp Nhận xét : Tổng số điểm mà yếu tố bên đạt 3,1 cao mức trung bình (2,5) xấp xỉ mức cao Tuy vậy, công ty mà chủ quan, cơng ty cần phải xây dựng phòng Marketing cơng ty nhanh chóng tiếp cận với thị trường xuất đầy hứa hẹn mang lại tương lai cho cơng ty tình hình cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp nước 53 c Ma trận SPACE Bảng 4.17: Ma Trận SPACE Vị trí chiến lược bên Sức mạnh tài (FS) Vị trí chiến lược bên ngồi Xếp Sự ổn định môi trường (ES) Xếp hạng hạng Doanh lợi đầu tư +2 Sự thay đổi công nghệ -3 Đòn cân nợ +3 Áp lực cạnh tranh -2 Khả toán +3 Giá sản phẩm cạnh tranh -4 Vốn luân chuyển +3 Tỷ lệ lạm phát -1 Lợi nhuận +2 Rào cản thâm nhập thị trường -2 Lưu thơng tiền mặt +5 Sự biến động tồn cầu -2 Rào cản khỏi thị trường +3 Rủi ro cạnh tranh +3 Tổng cộng + 24 Tổng cộng - 14 Lợi cạnh tranh (CA) Xếp Sức mạnh cạnh tranh Xếp hạng hạng ngành (IS) Thị phần -4 Tốc độ tăng trưởng ngành +6 Chất lượng sản phẩm -2 Mức tăng trưởng tiềm +5 Khách hàng truyền thống -3 Sự ổn định tài +4 Năng lực cạnh tranh -3 Sử dụng nguồn lực +4 Bí cơng nghệ -2 Sử dụng cơng suất, suất +4 Uy tín nhãn hiệu -3 Qui mơ vốn +4 Kiểm sốt nguồn cung ứng -3 Rào cản thâm nhập thị trường +4 Sử dụng công suất để cạnh -3 Lợi nhuận tiềm +4 Tổng cộng + 35 tranh Đầu tư đại hóa nhà máy -2 Tổng cộng - 25 FS: +24/8 IS: +35/8 4,375 ES: -14/6 -2,33 CA: -25/9 - 2,78 FS + ES 0,67 IS+CA 54 1,60 Bảng 4.18 : Hình Ảnh Ma Trận SPACE FS Gốc Gốc thận công trọng 0,67 CA IS 1,60 Gốc phòng Gốc cạnh tranh thủ ES tranh Nguồn : Phân tích tổng hợp Theo hình ảnh chiến lược Cơng ty mạnh vị trí chiến lược bên ngồi, vị trí chiến lược bên đáng kể Theo phân tích đánh giá, Cơng ty thuộc gốc hình ảnh cơng nghĩa dù mơi trường kinh doanh nhiều biến động Cơng ty hoạt động bình thường Vì Cơng ty cần phát huy mạnh để tăng trưởng thị phần Do chiến lược, thâm nhập thị trường, kết hợp phía trước, kết hợp phía sau đa dạng hóa tập trung khả thi vị cạnh tranh Công ty mạnh ngành tăng trưởng nhanh 4.4 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cơng ty 4.4.1 Đa dạng hóa sản phẩm , ưu tiên phát triển số sản phẩm mà công ty lợi cạnh tranh Ma trận Space cho thấy cơng ty nằm góc cơng , sản phẩm cao su thiên nhiên tiêu thụ nội địa , khơng giữ vững thị trường xuất nguy khơng tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất năm Như cơng ty cần phải 55 đa dạng hóa hóa sản phẩm để mở rộng thị trường nước , ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh Giải pháp nhằm mục đích giúp cơng ty nắm bắt kịp thời hội lớn đến từ thị trường đầy tiềm Đông Á , Bắc Mỹ , Châu Âu Những thị trường đánh giá chất lượng sản phẩm cơng ty cao cơng ty cần phải đa dạng hóa sản phẩm , mở rộng vào thị trường Với sức mạnh tài , nhân , chất lượng khẳng định thị trường , công ty phải tiếp tục đầu tư vào công nghệ để đáp ứng nhu cầu chất lượng , sản phẩm thị trường Mặt khác mạnh công ty sản phẩm SVR CV 50 , SVR CV 60 , SVR 3L , SVR L , Latex , tiêu thụ mạnh thị trường Châu Âu , Trung Quốc , Nhật SVR 10 – 20 tiêu thụ mạnh Đài Loan , số nước Châu Âu , Thổ Nhĩ Kì , nội tiêu Vì cơng ty nên tận dụng lợi để phát huy thị trường tiêu thụ mở rộng thị trường tiêu thụ tương lai cho cơng ty bẳng cách đa dạng hóa sản phẩm Giải pháp nhằm nâng cao tính cạnh tranh giá đồng thời gia tăng sản lượng xuất cho công ty Công ty nên ưu tiên phát triển số sản phẩm mà cơng ty lợi cạnh tranh : SVR CV 50 – 60 , SVR L – 3L , SVR 10-20 , Latex Để thực tốt chiến lược công ty phải vào nhu cầu phát triển nên kinh tế - xã hội để đưa sản phẩm phù hợp với cầu thị trường Cải tiến chất lượng sản phẩm , thão mãn khách hàng Ngồi việc trọng chật lượng , đa dạng hó sản phẩm ,còn trọng đền việc đóng gói giao hàng Đồng thời phát triển cấu ngành hàng , chủ yếu bổ sung thêm mặt hàng 4.4.2 Phát triển nguồn lao động Giải pháp nhằm giúp công ty thấy rõ phương hướng , cách thức phát huy tối đa nguồn nhân lực Đảm bảo cho công ty phân phối người việc , linh hoạt ln thích ứng với biến động thị trường Đảm bảo đủ nguồn nhân lực với phẩm chất , kĩ thuật phù hợp để thực cơng việc suất , chất lượng đạt hiệu cao 56 Con người đóng vai trò quan trọng tổ chức, tài sản q giá cơng ty, trình xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp yếu tố người quan trọng, cần phải: - Nâng cao trình độ nhân viên nội doanh nghiệp: để tiếp thu mục tiêu sách phát triển thương hiệu mà công ty đề - Chăm lo đến đời sống gia đình cơng nhân viên chức cơng ty, từ tạo nên trung thành nhân viên doanh nghiệp Bên cạnh ý xây dựng đến chế độ phúc lợi hợp lý - Xây dựng bảng đánh giá nhân viên thích hợp, từ sách khen thưởng hợp lý để kích thích nhân viên lực, tổ chức đào tạo loại bỏ nhân viên yếu thiếu trình độ chun mơn Đặc biệt nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên chủ chốt, người tìm kiếm phát triển thị trường cho cơng ty - sách tuyển dụng, đào tạo hệ trẻ để tiếp nối nghiệp phát triển thương hiệu công ty sau 4.4.3 Giá bán cạnh tranh với doanh nghiệp khác Hiện giá bán Công ty CP Cao Su Phước Hòa đứng sau Cơng Ty Cao Su Dầu Tiếng , sản phẩm công ty đạt chất lượng tốt , mẫu mã , màu sắc , bao bì đạt chuẩn Chính cơng ty phải tính tốn giá bán hợp lý để cạnh tranh giá bán với công ty ngành nhằm mục đích nâng cao tính cạnh tranh giá , gia tăng sản lượng xuất Tăng suất vườn yếu tố định đến việc giảm giá thành sản phẩm Năng suất vườn chịu tác động yếu tố giống cao su , cơng ty phải kế hoạch chọn giống tốt , tạo cao su với suất cao phục vụ cho công tác xuất Năng cao suất lao động , cần chế độ dãi ngộ thích hợp với người làm tốt công việc giao , người lao động tự hào nơi làm việc , khơng ngừng cao suất Song song cần hình thức kỉ luật nghiêm khắc người lơ sản xuất gây hư hỏng trình khai thác , chế biến Giảm sản phẩm hỏng , chuẩn bị tốt công tác vệ sinh nhà xưởng , máy đánh đông , bệ khuấy mủ phải vệ sinh ngày không làm cho sản phẩm 57 chất lượng , dẫn tới doanh thu hàng bán se trả lại , gây tổn hại chi phí ảnh hưởng đến giá bán công ty Tập trung nghiên cứu giải pháp kĩ thuật công nghiệp , chế biến kiểm tra chất lượng sản phẩm để nâng cao suất khai thác vườn chất lượng sản phẩm 58 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập tìm hiểu hoạt động marketing mix Cơng ty Cổ Phần Cao Su Phước Hòa , tơi nhận thấy cơng ty nỗ lực đáng kể việc đầu tư cải tiến máy móc, khả quản lý cơng việc tìm kiếm thị trường, nâng cao việc cải tiến mẫu mã chất lượng mặt hàng cho phù hợp với nhu cầu thị trường ngày đa dạng Trong nhiều năm liền , với nhận thức chất lượng yếu tố trì thương hiệu uy tín , cơng ty trì nhiều mối quan hệ tốt với khách hàng nước Bên cạnh , cơng ty khơng ngừng đầu tư phát triển công nghệ , nghiên cứu phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa khách hàng Do cơng ty hoạch định đắn thực tốt chiến lược marketing mix , ưu tiên hàng đầu chiến lược phát triển thương hiệu sản phẩm giúp công ty phát triển lớn mạnh ổn định Giá trị hợp đồng ngày tăng Chứng tỏ lực công ty ngày tăng Việc thực hợp đồng ký cải thiện số lượng hợp đồng ký không thực giảm Trong bối cảnh kinh doanh ngày khó khăn , công ty giai đoạn ảnh hưởng nghiêm biến động kinh tế giới , cơng ty khơng ngừng nổ lực hồn thiện chiến lược kinh doanh để phát triển Qua đó, tơi nhận thấy , tình hình hoạt động chiến lược marketing mix công ty xây dụng cho sức mạnh nội lực phát huy để vượt qua giai đoạn khó khăn , giữ vững thị phần , đồng thời tận dụng hội , thử thách từ tác động bên Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mang lại hiệu nguồn lợi nhuận lớn Sản phẩm công ty đạt chất lượng ổn định , tạo uy tín với khách hàng , thị trường tiêu thụ rộng Đề tài đưa phân tích hoạt động marketing mix Cơng ty Cao Su Phước Hòa Hy vọng báo cáo đem lại nhìn vấn đề marketing mix cơng ty , nhằm tìm giải pháp hay mang lại hiệu cao hoạt động kinh doanh Công ty 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị nhà nước Đảm bảo ổn định trị , kinh tế văn hóa , xã hội đất nước nhằm thu hút nguồn đầu tư vào Việt Nam Tăng cường hoạt động ngoại giao kinh tế quan ngoại giao Việt Nam nước ngoài, hoạt động đóng vai trò quan trọng việc tạo điều kiện cho xuất tăng lên Tạo điều kiện cho cơng ty nước tìm đối tác mở rộng thị trường nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại với nước thuộc liên hiệp Châu Âu Tạo môi trường kinh doanh thơng thống , cạnh tranh lành mạnh để giúp doanh nghiệp điều kiện khẳng định Thực công tác quản lý nhà nước pháp luật , đảm bỏ bình đẳng doanh nghiệp kinh doanh Hồn thiện sách phát triên nguồn nhân lực , sách huy động , quản lý nguồn vốn , sách hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp sách thuế , sách tài 5.2.2 Kiến nghị cơng ty Không ngừng đầu tư nâng cấp đổi công nghệ, thực cam kết kinh doanh sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá rẻ phù hợp với thị hiếu thị trường nhằm tạo hình ảnh đẹp công ty Đào tạo đội ngũ chuyên gia ngành cao su , giỏi kinh doanh, hiểu biết sản phẩm kiến thức ngành Khơng ngừng tìm kiếm thị trường Chủ động xuất trực tiếp nâng cao lợi nhuận cho công ty Đầu tư đổi trang thiết bị để tạo sản phẩm chất lượng đa dạng hóa 60 Tham gia hội chợ hiệp hội cao su tổ chức , hội nghị khách hàng công ty ngành nhằm giới thiệu sản phẩm công ty với khách hàng mở rộng thị trường Đẩy mạnh quảng cáo , chiêu thị cổ động để quảng bá hình ảnh cơng ty 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIẾT Quách Thị Bửu Châu , 2007 , Marketing , Đại học Kinh tế TPHCM Trần Đình Lý, Giáo trình Marketing bản, Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Trần Đình Lý, Quản Trị Marketing Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Trần Thị Hoa Phi, 2007 Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu hoạt động Marketing công ty cổ phần sản xuất đầu tư giày Thái Bình Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa kinh tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, tháng 7/2007 Nguyễn Bá Quang, 2007 Nghiên cứu hoạt động MarketingMix công ty cổ phần Hoa Sen số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác MarketingMix công ty Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa kinh tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, tháng 7/2007 Đỗ Thị Minh Thảo, 2007 Tìm hiểu hoạt động MarketingMix hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Việt Phong Luận Văn tốt nghiệp đại học, khoa kinh tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, tháng 7/2007 Các trang web tham khảo: http:// http://vi.wikipedia.org http:// http://thitruongcaosu.net/ http:// http://www.phuruco.vn/ http:// http://caosu.net/ http:// http://caosuvietnam.net http:// http://www.vra.com.vn 62 ... phần Cao su Phước Hòa ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung - Phân tích hoạt động marketing mix Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa Mục tiêu cụ thể - Tình hình hoạt động sản xuất , kinh doanh công. .. ty năm 2011 – 2012 - Phân tích hoạt động marketing mix cơng ty - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing mix công ty - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động marketing mix. .. thể cho hoạt động marketing mix công ty thời gian tới CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần cao su Phước Hòa 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ Phần Cao Su Phước Hòa thành
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay