ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU VIỆT MỸ

103 31 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *********** TRẦN THỊ TRÚC LY ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU VIỆT MỸ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP TP Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *********** TRẦN THỊ TRÚC LY ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU VIỆT MỸ Ngành: Quản Trị kinh doanh tổng hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S Tiêu Nguyên Thảo TP Hồ Chí Minh Tháng 12/ 2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa ln “Đo lương mức độ thỏa mãn cơng việc nhân viên công ty TNHH May Xuất Việt Mỹ” TRẦN THỊ TRÚC LY, sinh viên khóa 35, ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày …………………… Th.S Tiêu Nguyên Thảo Giáo viên hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 tháng năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Lời xin trân trọng, thành kính cảm ơn Ba Má, người sinh thành, nuôi dưỡng con, dành cho điều tốt đẹp để có niềm hạnh phúc, cảm ơn chị động viên tạo điều kiện tốt để em có ngày hôm Xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến: Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh tồn thể thầy cô Khoa Kinh tế tạo nhiều điều kiện thuận lợi tận tình truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian em học tập trường Đặc biệt xin cảm ơn thầy Tiêu Nguyên Thảo tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trình làm đề tàu tốt nghiệp Ban lãnh đạo cơng ty phòng ban tồn thể anh chị nhân viên công ty TNHH May Xuất Việt Mỹ nhiệt tình giúp đỡ em làm đề tài tốt nghiệp Đặc biệt cảm ơn chị Nở phận kế tốn tiền lương, chị Hương trưởng phòng hành nhân chị Nhung phận Kỹ thuật nhiệt tình giúp đỡ em nhiều trình khảo sát nhân viên Và năm tháng xa nhà, bạn bè gia đình, niềm vui chỗ dựa vững cho mình, cảm ơn tất bạn nhiều, bạn ủng hộ mình, giúp đỡ Mình ln ghi nhớ trân trọng kỉ niệm bên bạn Xin chân thành cảm ơn tất người! Sinh viên thực Trần Thị Trúc Ly NỘI DUNG TÓM TẮT TRẦN THỊ TRÚC LY, tháng 12 năm 2012 “Đo Lường Mức Độ Thỏa Mãn Công Việc Của Nhân Viên Trong Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Mỹ” TRAN THI TRUC LY, December 2012 “Measuring The Satisfaction Level Of Staff In Viet My Export Garments Company Limited” Để đo lường mức độ thỏa mãn công việc nhân viên, khóa luận tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh công ty tiến hành khảo sát mức độ thỏa mãn công việc nhân viên Từ đó, xác định nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến thỏa mãn thỏa mãn công việc nhân viên công ty TNHH May xuất Việt Mỹ đưa số giải pháp nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn nhân viên Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với 118 mẫu khảo sát thu thập thập để xác định thỏa mãn công việc nhân viên yếu tố ảnh hưởng đến thỏa mãn này, sử dụng phần mềm thống kê SPSS 16.0 để phân tích liệu Đồng thời đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm khám phá, điều chỉnh, bổ sung biến quan sát cho thang đo Từ lý thuyết thỏa mãn công việc nghiên cứu thực tiễn nhà nghiên cứu vấn đề này, thang đo nhân tố thỏa mãn công việc xây dựng với thang đo Likert mức độ Độ tin cậy thang đo kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố Mơ hình nghiên cứu ban đầu xây dựng gồm biến phụ thuộc thỏa mãn công việc nhân viên bảy biến độc lập gồm thỏa mãn với tiền lương, điều kiện làm việc, đặc điểm công việc, hội đào tạo thăng tiến, cấp trên, đồng nghiệp phúc lợi Sau kiểm định độ tin cậy thang đo phân tích hồi quycho thấy có bốn biến độc lập ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến mức độ thỏa mãn công việc nhân viên là: Tiền lương, Cơ hội đào tạo thăng tiến, Đồng nghiệp Cơ hội đào tạo thăng tiến Đặc điểm cơng việc, yếu tố Tiền lương có ảnh hưởng mạnh yếu tố Đặc điểm cơng việc có ảnh hưởng yếu MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH xi DANH MỤC PHỤ LỤC xii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty TNHH May xuất Việt Mỹ 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ qui trình sản xuất 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty TNHH May xuất Việt Mỹ 2.1.4 Tình hình nhân cơng ty 11 2.1.5 Thực trạng công ty vấn đề cần giải 14 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Cơ sở lý luận 16 3.1.1 Khái niệm thỏa mãn công việc 16 3.1.2 Các lý thuyết thỏa mãn công việc 16 3.1.3 Các nghiên cứu liên quan đến thỏa mãn công việc 23 3.2 Mơ hình nghiên cứu thành phần thỏa mãn công việc 25 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 25 3.2.2 Các thành phần thỏa mãn công việc 26 3.3 Phương pháp nghiên cứu 29 3.3.1 Thiết kế nghiên cứu 29 v 3.3.2 Phương pháp thu thập liệu 29 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 31 3.3.4 Phương pháp phân tích liệu 31 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO THUẬN 34 4.1 Tình hình hoạt động SXKD cơng ty TNHH May Xuất Việt Mỹ 34 4.1.1 Kết sản xuất công ty từ năm 2009 – tháng đầu năm 2012 34 4.1.2 Tình hình xuất công ty từ năm 2010 – tháng đầu năm 2012 35 4.2 Dữ liệu thu thập 38 4.3 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 38 4.3.1 Giới tính 39 4.3.2 Độ tuổi 39 4.3.3 Trình độ học vấn 40 4.3.4 Bộ phận làm việc 41 4.3.5 Mức thu nhập hàng tháng 41 4.4 Kết phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 42 4.4.1 Kết đánh giá thang đo thành phần thỏa mãn công việc 43 4.4.2 Kết đánh giá thang đo thỏa mãn công việc 46 4.5 Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA) 46 4.5.1 Kết phân tích nhân tố 46 4.5.2 Đặt tên giải thích nhân tố 48 4.6 Kết phân tích hồi quy tuyến tính 49 4.6.1 Mơ hình điều chỉnh 49 4.6.2 Mối tương quan tuyến tính biến mơ hình 51 4.6.3 Kết phân tích hồi quy 52 4.6.4 Kiểm định giả thuyết 55 4.6.5 Kết thống kê mức độ thỏa mãn theo mức độ thõa mãn chung theo nhóm yếu tố sau phân tích hồi quy 57 4.7 Kiểm định khác biệt mức độ thỏa mãn công việc nhân viên theo đặc điểm cá nhân hay phân tích phương sai (ANOVA) 62 4.7.1 Kiểm định dự khác biệt giới tính đến mức độ thỏa mãn công việc nhân viên 63 vi 4.7.2 Kiểm định dự khác biệt độ tuổi đến mức độ thỏa mãn công việc nhân viên 63 4.7.3 Kiểm định dự khác biệt trình độ học vấn đến mức độ thỏa mãn công việc nhân viên 64 4.7.4 Kiểm định dự khác biệt phận làm việc đến mức độ thỏa mãn công việc nhân viên 65 4.7.5 Kiểm định dự khác biệt mức thu nhập hàng tháng đến mức độ thỏa mãn công việc nhân viên 65 4.8 Một số giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn công việc nhân viên Công ty TNHH May Xuất Việt Mỹ 66 4.8.1 Đối với Đồng nghiệp 67 4.8.2 Đối với sách đào tạo thăng tiến 67 4.8.3 Đối với tiền lương 68 4.8.4 Đối với đặc điểm công việc 68 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 5.1 Kết luận 70 5.2 Kiến nghị 71 5.2.1 Đối với nhà nước 71 5.2.2 Đối với công ty TNHH May Xuất Việt Mỹ 71 5.3 Hạn chế nghiên cứu đề xuất hướng nghiên cứu 72 5.3.1 Hạn chế nghiên cứu 72 5.3.2 Hướng nghiên cứu 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ANOVA : Phân tích phương sai– Analysis of Variance BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế CP : Chi phí DT : Doanh thu EFA : Phân tích nhân tố– Exploratory Factory Analysis JDI : Chỉ số mô tả công việc– Job Description Index LĐ : Lao động LN : Lợi nhuận MST : Mã số thuế NPL : Nguyên phụ liệu NV : Nhân viên NVL : Nguyên vật liệu QC : Kiểm tra chất lượng– Quality control P : Phòng SX : Sản xuất SXKD : Sản xuất kinh doanh TC – CĐ : Trung cấp – Cao đẳng THPT : Trung học phổ thông TNHH : Trách nhiệm hữu hạn Tp HCM : Thành phố Hồ Chí Minh XK : Xuất WTO : Tổ chức thương mại giới – World Trade Organization β : Hệ số hồi qui riêng phần viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cơ Cấu Lao Động Trong Năm 2009 – 2011 Theo Chức Năng 12 Bảng 2.2 Cơ Cấu Lao Động Trong Năm 2009 – 2011 Theo Giới Tính 13 Bảng 2.3 Cơ Cấu Lao Động Trong Năm 2009 – 2011 Theo Trình Độ Chuyên Môn 14 Bảng 3.1 Thuyết Hai Nhân Tố Của Herzberg 20 Bảng 4.1 Kết Quả SX Của Công Ty Từ Năm 2009 – Tháng Đầu Năm 2012 34 Bảng 4.2 Cơ Cấu Doanh Thu Xuất Khẩu Theo Mặt Hàng 35 Bảng 4.3 Cơ Cấu Doanh Thu Xuất Khẩu Theo Thị Trường 36 Bảng 4.4 Cơ Cấu Doanh Thu Xuất Khẩu Theo Khách Hàng 37 Bảng 4.5 Bảng Phối Hợp Độ Tuổi Và Giới Tính Của Mẫu Nghiên Cứu 39 Bảng 4.6 Bảng Phối Hợp Trình Độ Và Giới Tính Của Mẫu Nghiên Cứu 40 Bảng 4.7 Cơ Cấu Bộ Phận Làm Việc Của Mẫu Nghiên Cứu 41 Bảng 4.8 Cơ Cấu Mức Thu Nhập Hàng Tháng Của Mẫu Nghiên Cứu 41 Bảng 4.9 Hệ Số Tin Cậy Cronbach Alpha Của Các Thành Phần Thỏa Mãn Công Việc 43 Bảng 4.10 Hệ Số Tin Cậy Cronbach Alpha Của Sự Thỏa Mãn Công Việc 46 Bảng 4.11 Ma Trận Nhân Tố Với Phép Xoay Varimax 48 Bảng 4.12 Ma Trận Hệ Số Tương Quan Giữa Các Biến 51 Bảng 4.13 Kết Quả Hồi Quy Sử Dụng Phương Pháp Enter 52 Bảng 4.14 Bảng Kết Xuất Mơ Hình Hồi Quy Tuyến Tính Bộ 53 Bảng 4.15 Kiểm Định Tính Phù Hợp Của Mơ Hình 54 Bảng 4.16 Kết Quả Thống Kê Mô Tả Mức Độ Thỏa Mãn Chung 57 Bảng 4.17.Kết Quả Thống Kê Mô Tả Mức Độ Thỏa Mãn Theo Nhóm Nhân Tố Cơ Hội Đào Tạo Và Thăng Tiến 57 Bảng 4.18.Kết Quả Thống Kê Mô Tả Mức Độ Thỏa Mãn Theo Nhóm Nhân Tố Tiền Lương 59 Bảng 4.19.Kết Quả Thống Kê Mơ Tả Mức Độ Thỏa Mãn Theo Nhóm Nhân Tố Đặc Điểm Công Việc 60 ix ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC II Áp lực công việc không cao Thời gian làm việc hợp lý Nơi làm việc an toàn, thoải mái Phương tiện, sở vật chất làm việc tốt III ĐẶC ĐIỂM CƠNG VIỆC Cơng việc phù hợp với lực Anh/Chị cảm thấy công việc làm thú vị Công việc phân chia hợp lý Công việc tạo điều kiện cải thiện kỹ kiến thức tốt công việc Công ty tạo nhiều hội để phát triển cá nhân Cơng ty tạo hội thang tiến cho người có lực Chính sách đào tạo, thăng tiến công IV CƠ HỘI ĐÀO TẠO VÀ THĂNG TIẾN Anh/Chị đào tạo đầy đủ kỹ để thực V CẤP TRÊN Nhân viên đối xử công bằng, không phân biệt Nhân viên nhận hỗ trợ động viên cấp 5 Cấp có lực, tầm nhìn khả điều hành tốt VI ĐỒNG NGHIỆP Đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện Đồng nghiệp hỗ trợ công việc Các đồng nghiệp phối hợp làm việc tốt VII PHÚC LỢI Chế độ BHYT, BHXH đầy đủ Chế độ nghĩ phép, nghĩ lễ hợp lý Được hỗ trợ Cơng Đồn B SỰ THÕA MÃN CHUNG CỦA NHÂN VIÊN Xin cho biết mức độ thỏa mãn chung nhân viên công việc công ty: Tiền lương Điều kiện làm việc Phúc lợi Đặc điểm công việc Cơ hội đào tạo thăng tiến Cấp Đồng nghiệp 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 C XIN VUI LÒNG CHO BIẾT MỘT SỐ THƠNG TIN CÁ NHÂN  Giới tính: Nam Nữ  Độ tuổi Anh/Chị thuộc nhóm nào: Dưới 22 Từ 22 đến 28 Từ 29 đến 35 Từ 36 đến 43 Trên 43 tuổi  Trình độ học vấn, chun mơn: Trung học phổ thông Trung cấp – cao đẳng Đại học Trên Đại học  Bộ phận làm việc: Phòng Hành nhân Phòng Kế tốn – Tài Phòng Kế hoạch kinh doanh Phòng Kiểm định chất lượng Phòng Kỹ thuật Phòng XNK  Mức thu nhập hàng tháng: Dưới triệu Từ – triệu Từ – 10 triệu Trên 10 triệu Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Anh/Chị Phụ lục 2: Kết phân tích nhân tố (EFA) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 653 805 805 768 778 Approx Chi-Square df 210 Sig .000 Rotated Component Matrixa Component TP1 TP2 TP3 TP4 SA1 772 SA2 594 SA3 750 SA4 728 JC1 574 JC2 737 JC3 648 JC4 684 CO1 806 CO2 810 CO3 776 WF1 WF2 WF4 SP1 SP2 SP3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 1.005E3 826 818 822 807 818 752 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Component % of Cumulative % of Cumulative Total Total Variance % Variance % 5.819 27.708 27.708 5.82 27.708 27.708 2.689 12.803 40.511 2.69 12.803 40.511 1.73 8.239 48.751 1.73 8.239 48.751 1.692 8.059 56.81 1.69 8.059 56.81 1.303 6.204 63.013 1.3 6.204 63.013 1.116 5.314 68.327 1.12 5.314 68.327 0.84 4.000 72.327 0.705 3.356 75.683 0.677 3.223 78.905 10 0.635 3.026 81.931 11 0.59 2.808 84.739 12 0.499 2.378 87.117 13 0.459 2.187 89.304 14 0.43 2.046 91.350 15 0.373 1.777 93.127 16 0.357 1.700 94.828 17 0.305 1.451 96.278 18 0.283 1.346 97.624 19 0.199 0.948 98.572 20 0.181 0.862 99.434 21 0.119 0.566 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 2.84 13.519 13.519 2.54 12.109 25.627 2.38 11.349 36.976 2.29 10.896 47.872 2.24 10.652 58.525 2.06 9.803 68.327 Phụ lục 3: Kết Quả Phân Tích Hồi Quy Bằng Phương Pháp Enter  Kết phân tích hồi quy phương pháp Enter Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed Method SP, JC, CO, WF, TP, SAa Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: JS Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square ,849a ,720 ,704 a Predictors: (Constant), SP, JC, CO, WF, TP, SA Std Error of the Estimate Durbin-Watson ,28374 1,565 b Dependent Variable: JS ANOVAb Model Regression Residual Total Sum of Squares df 21,371 8,293 29,663 103 109 Mean Square 3,562 ,081 F Sig 44,240 ,000a a Predictors: (Constant), SP, JC, CO, WF, TP, SA b Dependent Variable: JS Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model (Constant) TP SA JC CO WF SP B Std Error ,564 ,224 ,277 ,130 ,210 ,007 ,053 ,241 ,049 ,051 ,063 ,044 ,035 ,040 a Dependent Variable: JS Standardized Coefficients t Sig Beta ,304 ,371 ,136 ,287 ,010 ,072 2,346 4,568 5,451 2,040 4,762 ,188 1,325 ,021 ,000 ,000 ,044 ,000 ,851 ,188 Collinearity Statistics Tolerance VIF ,611 ,585 ,610 ,747 ,882 ,913 1,637 1,709 1,639 1,339 1,133 1,095 Phụ lục 4: Đồ thị phân tán Scatter Phụ lục 5: Kiểm định phương sai sai số không đổi  Tương quan hạng sai số biến độc lập Tiền lương Correlations Unstandardized Residual SA Spearman's rho SA Correlation Coefficient 1.000 -.002 982 110 110 -.002 1.000 Sig (2-tailed) 982 N 110 110 Sig (2-tailed) N Unstandardized Residual Correlation Coefficient  Tương quan hạng sai số biến độc lập Cơ hội đào tạo thăng tiến Correlations Unstandardized Residual TP Spearman's rho TP Correlation Coefficient 1.000 002 986 N 110 110 Correlation Coefficient 002 1.000 Sig (2-tailed) 986 N 110 110 Sig (2-tailed) Unstandardized Residual  Tương quan hạng sai số biến độc lập Đặc điểm công việc Correlations Unstandardized Residual JC Spearman's rho JC Correlation Coefficient 1.000 -.014 885 110 110 -.014 1.000 Sig (2-tailed) 885 N 110 110 Sig (2-tailed) N Unstandardized Residual Correlation Coefficient  Tương quan hạng sai số biến độc lập Đồng nghiệp Correlations Unstandardized Residual CO Spearman's rho CO Correlation Coefficient 1.000 015 875 110 110 015 1.000 Sig (2-tailed) 875 N 110 110 Sig (2-tailed) N Unstandardized Residual Correlation Coefficient Phụ lục 6: Thống Kê Mô Tả Mức Độ Thỏa Mãn Theo Từng Thành Phần Các Nhóm Yếu Tố Sau Khi Phân Tích Hồi Quy  Các thành phần nhóm Cơ hội đào tạo thăng tiến Tần suất Phần trăm Phần trăm Phần trăm quan sát hợp lệ tích lũy TP1 “Anh/Chị đào tạo đầy đủ kỹ để thực tốt công việc” Quan sát hợp lệ Quan sát hợp lệ Quan sát hợp lệ Quan sát hợp lệ 16 14.5 14.5 57 51.8 51.8 31 28.2 28.2 5.5 5.5 110 100.0 100.0 Tổng TP2 “Công ty tạo nhiều hội để phát triển cá nhân” 14.5 66.4 94.5 100.0 9 31 28.2 28.2 29.1 40 36.4 36.4 65.5 30 27.3 27.3 92.7 7.3 7.3 100.0 110 100.0 100.0 Tổng TP3 “Công ty tạo hội thăng tiến cho người có lực” 9 31 28.2 28.2 45 40.9 40.9 25 22.7 22.7 7.3 7.3 110 100.0 100.0 Tổng TP4 “Chính sách đào tạo, thăng tiến công bằng” Tổng 35 48 25 110 31.8 43.6 22.7 1.8 100.0 31.8 43.6 22.7 1.8 100.0 29.1 70.0 92.7 100.0 31.8 75.5 98.2 100.0  Các thành phần nhóm Tiền lương Tần suất Phần trăm Phần trăm Phần trăm quan sát hợp lệ tích lũy SA1 “Tiền lương xứng đáng với kết làm việc” 16 14.5 14.5 44 40.0 40.0 Quan sát 41 37.3 37.3 hợp lệ 8.2 8.2 110 100.0 100.0 Tổng SA3 “Tiền lương trả đầy đủ lực” Quan sát hợp lệ 17 15.5 15.5 47 42.7 42.7 37 33.6 33.6 8.2 8.2 110 100.0 100.0 Tổng SA2 “Lương, thưởng, trợ cấp phân phối công bằng” 9 19 17.3 17.3 Quan sát 48 43.6 43.6 hợp lệ 37 33.6 33.6 4.5 4.5 110 100.0 100.0 Tổng SA4 “Anh/Chị yên tâm làm việc với thu nhập tại” Quan sát hợp lệ Tổng 33 39 26 10 110 1.8 30.0 35.5 23.6 9.1 100.0 1.8 30.0 35.5 23.6 9.1 100.0 14.5 54.5 91.8 100.0 15.5 58.2 91.8 100.0 18.2 61.8 95.5 100.0 1.8 31.8 67.3 90.9 100.0  Các thành phần nhóm Đặc điểm cơng việc Tần suất Phần trăm Phần trăm Phần trăm quan sát hợp lệ tích lũy JC1 “Công việc phù hợp với lực” Quan sát hợp lệ Quan sát hợp lệ Quan sát hợp lệ Quan sát hợp lệ 1 9 4.5 4.5 5.5 42 38.2 38.2 43.6 59 53.6 53.6 97.3 2.7 2.7 100.0 110 100.0 100.0 Tổng JC2 “Anh/Chị cảm thấy cơng việc làm thú vị” 18 16.4 16.4 16.4 45 40.9 40.9 57.3 41 37.3 37.3 94.5 5.5 5.5 100.0 110 100.0 100.0 Tổng JC4 “Công việc tạo điều kiện cải thiện kỹ kiến thức” Tổng Tổng 16 14.5 14.5 51 46.4 46.4 39 35.5 35.5 3.6 3.6 110 100.0 100.0 JC3 “AnhCông việc phân chia hợp lý” 20 63 22 110 18.2 57.3 20.0 3.6 100.0 18.2 57.3 20.0 3.6 100.0 14.5 60.9 96.4 100.0 19.1 76.4 96.4 100.0  Các thành phần nhóm Đồng nghiệp Phần trăm quan sát hợp lệ CO1 “Đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện” 1.8 1.8 36 32.7 32.7 51 46.4 46.4 21 19.1 19.1 110 100.0 100.0 Tần suất Quan sát hợp lệ Tổng Phần trăm CO2 “Đồng nghiệp hỗ trợ công việc” 9 11 10.0 10.0 Quan sát 41 37.3 37.3 hợp lệ 37 33.6 33.6 20 18.2 18.2 110 100.0 100.0 Tổng CO3 “Các đồng nghiệp phối hợp làm việc tốt” 9 17 15.5 15.5 Quan sát 46 41.8 41.8 hợp lệ 39 35.5 35.5 6.4 6.4 110 100.0 100.0 Tổng Phần trăm tích lũy 1.8 34.5 80.9 100.0 10.9 48.2 81.8 100.0 16.4 58.2 93.6 100.0 Phụ lục 7: Kiểm định dự khác biệt giới tính đến mức độ thỏa mãn cơng việc nhân viên  Đối với giới tính Test of Homogeneity of Variances JS Levene Statistic df1 df2 Sig ,058 108 ,811 ANOVA JS Sum of Squares df Mean Square F Sig ,638 29,025 29,663 108 109 ,638 ,269 2,374 ,126 Between Groups Within Groups Total  Đối với độ tuổi Test of Homogeneity of Variances JS Levene Statistic df1 df2 Sig 1,137 105 ,343 ANOVA JS Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 3,187 ,797 3,159 ,017 Within Groups Total 26,477 29,663 105 109 ,252 Post Hoc Tests Multiple Comparisons JS Dunnett t (2-sided) 95% Confidence Interval Mean Difference (I-J) Std Error Trên 43 tuổi -,71429 Từ 22 - 28 tuổi Trên 43 tuổi (I) Độ tuổi (J) Độ tuổi Sig Lower Bound Upper Bound ,31759 ,067 -1,4679 ,0393 -,71111* ,23672 ,009 -1,2728 -,1494 Từ 29 - 35 tuổi Trên 43 tuổi -,45568 ,23853 ,138 -1,0217 ,1103 Từ 36 - 43 tuổi Trên 43 tuổi -,50536 ,25728 ,123 -1,1158 ,1051 Dưới 22 tuổi * The mean difference is significant at the 0.05 level  Đối với trình độ học vấn Test of Homogeneity of Variances JS Levene Statistic df1 df2 Sig ,936 106 ,426 ANOVA JS Between Groups Within Groups Total Sum of Squares df Mean Square F Sig 4,900 24,763 29,663 106 109 1,633 ,234 6,992 ,000 Post Hoc Tests Multiple Comparisons JS Dunnett t (2-sided) (I) Trình độ học vấn (J) Trình độ học vấn 95% Confidence Interval Mean Difference (I-J) Std Error Sig Lower Bound Upper Bound THPT Trên Đại học -,71825* ,29045 ,036 -1,3990 -,0375 TCCN - CĐ Trên Đại học -,43044* ,17144 ,033 -,8322 -,0286 Đại học Trên Đại học -,02244 ,18442 ,998 -,4547 ,4098 * The mean difference is significant at the 0.05 level  Đối với phận làm việc Test of Homogeneity of Variances JS Levene Statistic df1 df2 Sig 2,165 104 ,064 ANOVA JS Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 2,487 ,497 27,176 29,663 104 ,261 109 F Sig 1,903 ,100  Đối với mức thu nhập hàng tháng Test of Homogeneity of Variances JS Levene Statistic df1 df2 Sig 2,367 106 ,075 ANOVA JS Between Groups Within Groups Total Sum of Squares df Mean Square F Sig 4,752 1,584 6,739 ,000 24,912 29,663 106 109 ,235 Post Hoc Tests Multiple Comparisons JS Dunnett t (2-sided) (I) Mức thu nhập hàng tháng 95% Confidence Interval Mean Difference (I-J) Std Error Dưới triệu Trên 10 triệu -,34962 Từ - triệu Trên 10 triệu Từ - 10 triệu (J) Mức thu nhập hàng tháng Sig Lower Bound Upper Bound ,35170 ,672 -1,1989 ,4997 -,65915* ,16053 ,000 -1,0468 -,2715 -,32746* ,10118 ,005 -,5718 -,0831 Trên 10 triệu * The mean difference is significant at the 0.05 level ... thu nhập hàng tháng đến mức độ thỏa mãn công việc nhân viên 65 4.8 Một số giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn công việc nhân viên Công ty TNHH May Xuất Việt Mỹ 66 4.8.1 Đối... thơi việc Do đó, vấn đề cấp bách cơng ty tìm hiểu mức độ thỏa mãn công việc công nhân viên làm việc công ty, để biết nhân viên có thỏa mãn khơng, yếu tố làm cho họ thỏa mãn bất mãn Từ nguyên nhân. .. nước công ty để nâng cao mức độ thỏa mãn công việc nhân viên CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty TNHH May xuất Việt Mỹ 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Giới thiệu chung Công ty TNHH May Xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU VIỆT MỸ , ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU VIỆT MỸ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn