KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG NHƠN PHÚ

148 2 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ THÙY TRINH KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẤN XÂY DỰNG NHƠN PHÚ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH: KẾ TOÁN Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ THÙY TRINH KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẤN XÂY DỰNG NHƠN PHÚ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Người hướng dẫn: Th.S NGUYỄN Ý NGUYÊN HÂN Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN DOANH THUCHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH VẤN XÂY DỰNG NHƠN PHÚ” TRẦN THỊ THÙY TRINH, sinh viên khoá 36, ngành kế toán, bảo vệ thành công trước hội đồng THS NGUYỄN Ý NGUYÊN HÂN Người hướng dẫn, a a Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo A a Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo a a Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Quãng thời gian ngồi ghế giảng đường Đại học dài lại vô quan trọng em Để có kiến thức, đạo đức quý giá em chịu ơn nhiều người em muốn chân thành cảm ơn tới người dạy cho em suốt trình học tập Lời đầu tiên, xin gửi lời biết ơn chân thành tới cha mẹ người sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ nên người,cảm ơn cha mẹ bên ủng hộ Em cảm ơn anh chị gia đình động viên tạo điều kiện tốt cho em học tập để đạt kết ngày hôm Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Nhà Trường, quý Thầy Cô Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh đặc biệt Quý Thầy Cô Khoa Kinh Tế truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian em học trường Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Cô NGUYỄN Ý NGUYÊN HÂN giảng viên trực dõi tận tình hướng dẫn em suốt q trình em hồn thành khóa luận tốt nghiệp em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Công Ty TNHH Vấn Xây Dựng Nhơn Phú, tất anh chị Công Ty nói chung anh chị Phòng kế tốn nói riêng tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn bảo tận tình giúp đỡ em suốt trình thực tập Xin chân thành cảm ơn ủng hộ, động viên giúp đỡ bạn lớp Cuối cùng, em xin kính chúc Ban Giám Hiệu nhà trường, Quý Thầy Cô tập thể anh chị công ty bạn dồi sức khỏe, thành công công tác giảng dạy, làm việc học tập Em xin chân thành cảm ơn TP.HCM, Tháng 12 Năm 2013 Sinh viên thực tập TRẦN THỊ THÙY TRINH NỘI DUNG TÓM TẮT TRẦN THỊ THÙY TRINH, Tháng 12 năm 2013 “Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vấn Xây Dựng Nhơn Phú” TRẦN THỊ THÙY TRINH, December 2013 “Turnover - Expenses Dertermined Trading Result Accounting at Nhơn Phú Limited Liability Company Consultant For Construction” Bài khóa luận mơ tả cơng tác kế tốn cơng ty,kết hợp lý thuyết thực tế ví dụ cụ thể để làm bật thêm doanh thu ,chi phí xác định kết kinh doanh công ty gồm: phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ,phương pháp hạch toán giá vốn ,phương pháp hạch tốn chi phí bán hàng ,chi phí quản lý doanh nghiệp, phương pháp hạch toán doanh thu chi phí tài chính,doanh thu chi phí khác,phương pháp hạch toán thuế TNDN xác định kết kinh doanh Sau hiểu rõ phương pháp hạch toán doanh thu ,chi phí xác đinh kết kinh doanh công ty đưa số nhận xét kiến nghị nhằm giúp cơng tác kế tốn hoàn thiện MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu .2 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯỜNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty 2.1.1 Giới thiệu sơ lược công ty 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển cơng ty .4 2.1.3 Chức nhiệm vụ công ty .4 2.1.4 Đặc điểm kinh doanh công ty 2.2 Cơ cấu máy quản lý công ty .6 2.2.1 Sơ đồ máy quản lý công ty 2.2.2 Chức phòng ban 2.3 Tổ chức cơng tác kế tốn công ty 2.3.1 Sơ đồ tổ chức công tác kế toán .8 2.3.2 Chế độ kế toán áp dụng 2.3.3 Chức nhiệm vụ máy kế toán .9 2.3.4 Các sách kế toán áp dụng 10 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Nội dung nghiên cứu 12 3.1.1 Khái niệm nguyên tắc liên quan đến xác định kết kinh doanh 12 3.1.1.1 Khái niệm .12 3.1.1.2 Các nguyên tắc liên quan đến xác định kết kinh doanh 12 3.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 13 3.1.2.1 Khái niệm: 13 v 3.1.2.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 13 3.1.2.3 Chứng từ sử dụng: 14 3.1.2.4 Nguyên tắc hạch toán doanh thu 14 3.1.2.5 Tài khoản kế toán: 14 3.1.2.6 Sơ đồ hạch toán TK 511 15 3.1.3 Các khoản giảm trừ doanh thu 16 3.1.3.1 Chiết khấu thương mại 16 3.1.3.2 Kế toán giảm giá hàng bán .17 3.1.3.3 Kế toán hàng bán bị trả lại .18 3.1.4 Doanh thu hoạt động tài 19 3.1.5 Thu nhập khác .21 3.1.6 Kế tốn chi phí hoạt động SXKD .24 3.1.7 Kế toán giá vốn hàng bán .24 3.1.8 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 27 3.1.9 Kế tốn chi phí hoạt động tài 30 3.1.10 Chi phí khác 32 3.1.11 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 34 3.1.12 Kế toán xác định kết kinh doanh 35 3.2 Phương pháp nghiên cứu 38 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .38 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 38 3.2.3 Phương pháp mô tả .38 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 39 4.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp 39 4.1.1 Nội dung khoản mục 39 4.1.2 Tài khoản sử dụng .39 4.2 Các khoản giảm trừ doanh thu 41 4.3 Kế toán khoản chi phí 42 4.3.1 Kế toán Giá vốn hàng bán 42 4.3.2 Chi phí quản lý kinh doanh 44 4.4 Kế tốn hoạt động tài 46 vi 4.4.1 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 46 4.4.2 Kế tốn chi phí tài .48 4.5 Kế toán hoạt động khác .49 4.6 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 49 4.6.1 Tài khoản sử dụng .49 4.6.2 Chứng từ sử dụng 49 4.6.3 Phương pháp hạch toán .49 4.7 Kế toán xác định kết kinh doanh 51 4.7.1 Tài khoản sử dụng .51 4.7.2 Chứng từ sử dụng 51 4.7.3 Phương pháp kế toán 52 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận .54 5.1.1 Về tình hình tổ chức hoạt động công ty 54 5.1.2 Về tổ chức cơng tác kế tốn công ty 55 5.1.2.1 Ưu điểm 55 5.1.2.2 Nhược điểm .56 5.1.3 Về kế toán xác định kết kinh doanh .56 5.1.3.1 Ưu điểm 56 5.1.3.2 Nhược điểm .56 5.2 Kiến nghị .56 5.2.1 Kiến nghị tình hình tổ chức hoạt động cơng ty 56 5.2.2 Kiến nghị tổ chức cơng tác kế tốn 57 5.2.3 Kiến nghị kế toán xác định kết kinh doanh công ty .57 PHỤ LỤC  vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CĐKT Cân đối kế toán CP Chi phí DN Doanh nghiệp DT Doanh thu DV Dịch vụ GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HĐ Hợp đồng K/c Kết chuyển KQHĐKD Kết hoạt động linh doanh QLKD Quản lý kinh doanh SP Sản phẩm TK Tài khoản TMCP Thương mại cổ phần TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn TSCĐ Tài sản cố định TSCĐ Tài sản cố định TTĐB Tiêu thụ đặc biệt VNĐ Việt Nam đồng XK Xuất viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Sơ đồ máy quản lý 6  Hình 2.2: Sơ đồ máy kế tốn cơng ty 8  Hình 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo Hình thức kế tốn máy vi tính 9  Hình 3.1: Sơ đồ hạch toán TK 511 15  Hình 3.2: Sơ đồ hạch tốn TK 5211 17  Hình 3.3: Sơ đồ hạch tốn giảm giá hàng bán .18  Hình 3.4: Sơ đồ hạch tốn TK 5212 19  Hình 3.5: Sơ đồ hạch toán TK 515 20  Hình 3.6: Sơ đồ hạch toán TK 711 23  Hình 3.7:Sơ đồ hạch toán TK 632 26  Hình 3.8: Sơ đồ hạch tốn TK 632 27  Hình 3.9: Sơ đồ hạch tốn TK 642 29  Hình 3.10: Sơ đồ hạch tốn TK 635 31  Hình 3.11: Sơ đồ hạch tốn TK 811 33  Hình 3.12: Sơ đồ hạch toán TK 821 35  Hình 3.13: Sơ đồ hạch toán TK 911 37  Hình 4.1: Sơ đồ kế tốn hạch toán doanh thu năm 2012 41  Hình 4.2: Sơ đồ hạch tốn giá vốn hàng bán năm 2012 43  Hình 4.3: Sơ đồ hạch tốn chi phí quản lý kinh doanh năm 2012 46  Hình 4.4: Sơ đồ hạch tốn doanh thu tài cơng ty năm 2012 47  Hình 4.5: Sơ đồ hạch tốn chi phí tài công ty năm 49  Hình 4.6 Sơ đồ hạch tốn chi phí thuế TNDN năm 2012 TK 911 .51  Hình 4.7: Sơ Đồ Kế Toán Hạch Toán Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của năm 2012 .53  ix Phụ lục 8: Tờ khai toán thuế thu nhập doanh nghiệp Phụ lục 9: Bảng cân đối kết toán Phụ lục 10: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Phụ lục 11: Lưu chuyển tiền tệ Phụ lục 12: Bản thuyết minh báo cáo tài Phụ lục 13: Bảng cân đối số phat sinh ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ THÙY TRINH KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG NHƠN PHÚ... TẮT TRẦN THỊ THÙY TRINH, Tháng 12 năm 2013 Kế Tốn Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Xây Dựng Nhơn Phú TRẦN THỊ THÙY TRINH, December 2013 “Turnover... tốn doanh thu chi phí tài chính ,doanh thu chi phí khác,phương pháp hạch tốn thu TNDN xác định kết kinh doanh Sau hiểu rõ phương pháp hạch tốn doanh thu ,chi phí xác đinh kết kinh doanh công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG NHƠN PHÚ , KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG NHƠN PHÚ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay