PHÂN TÍCH LỢI ÍCH CHI PHÍ DỰ ÁN CẢI TẠOTHOÁT NƯỚCBẰNG BƠM KHU VỰC BẾN MỄ CỐC TP.HCM

84 2 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH PHÂN TÍCH LỢI ÍCH CHI PHÍ DỰ ÁN CẢI TẠOTHỐT NƯỚCBẰNG BƠM KHU VỰC BẾN MỄ CỐC TP.HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH PHÂN TÍCH LỢI ÍCH CHI PHÍ DỰ ÁN CẢI TẠO THỐT NƯỚCBẰNG BƠM KHU VỰC BẾN MỄ CỐC TP.HCM Ngành: Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ĐẶNG MINH PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “PHÂN TÍCH LỢI ÍCH CHI PHÍ DỰ ÁN CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NƯỚC TP.HCM- DỰ ÁN CẢI TẠO THOÁT NƯỚC BẰNG BƠM KHU VỰC MỄ CỐC”, TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH, sinh viên khóa 35, ngành KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG thực hiện, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày T.S ĐẶNG MINH PHƯƠNG Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm Tháng Năm Thư kí hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn thành kính đến gia đình, người thân, người động viên, an ủi tạo điều kiện cho suốt năm qua Tiếp theo, em xin gởi lời tri ân đến quý thầy cô Bộ môn Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường Khoa Kinh Tế Trường ĐH Nông Lâm, đặc biệt gửi lời tri ân sâu sắc đến Thầy Đặng Minh Phương tận tình bảo suốt trình thực khóa luận Xin gửi lời cảm ơn đến Trung Tâm điều hành chương trình Chống ngập nước TP.HCM Ban quản lý Dự án Đại lộ Đông - Tây Môi trường nước TP.HCM tạo điều kiện tốt trình thu thập số liệu để em hồn thành khóa luận Xin chân thành cảm ơn bạn Võ Tấn Nhuận, sinh viên trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM tận tình giúp đỡ thời gian tơi làm khóa luận tốt nghiệp Và cuối cùng, xin cảm ơn người bạn ủng hộ, giúp đỡ sát cánh suốt năm qua Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Trần Thị Phương Linh NỘI DUNG TÓM TẮT TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH.Tháng 08 năm 2012.“Phân tích lợi ích chi phí dự áncải tạo nước bơm khu vực bến Mễ Cốc” TRAN THI PHUONG LINH August 2012 “Cost- benefit analysis of improving the water environment by pumps drainage project at Me Coc in HCM city ” Khóa luận tiến hành phân tích tình hình ngập úng khu vực bến Mễ Cốc, phân tích đặc điểm nhận thức vấn đề mơi trường, tình trạng nhiễm môi trường khu vực đặc điểm kinh tế xã hội người vấn Bến Mễ Cốc chịu ngập 20 năm nay, tình trạng ngập theo ý kiến hộ dân vấn nghiêm trọng, sau dự án cải tạo môi trường nước TP.HCMdự án cải tạo thoát nước bơm khu vực bến Mễ Cốc đến năm 2011 bến Mễ Cốc ngập Khóa luận tiến hành phân tích lợi ích- chi phí dự án sau dự án hoàn thành vào tháng năm 2011 Đồng thời đưa kiến nghị dự án cải thiện môi trường khu vực khác Để phân tích lợi ích- chi phí dự án, khóa luận tính tốn số: NPV, IRR, BCR Vì cần tính tốn dòng lợi ích dòng chi phí cho dự án Dòng lợi ích tổn hại nhiễm kênh gây ra.Qua tính tốn, ta có kết là: tổng tổn hại ngập úng tài sản sức khỏe khu vực là: tổn hại sức khỏe: 6,72 (tỷ đồng/ năm), tổn hại tài sản 30,65 (tỷ đồng/ năm), từ tính tổng tổn hại trung bình năm: 37,37 (tỷ đồng), giá ròng NPV = 95,344 (tỷ đồng), suất nội hoàn IRR = 24%, BCR =2,36 Kết đề tài sở để quan hữu trách nhận thấy tính khả thi dự án Cải tạo thoát nước bơm khu vực Bến Mễ Cốc để từ có kế hoạch mở rộng mơ hình hồ điều tiết nước khu vực ngập úng khác MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH x  CHƯƠNG 1.MỞ ĐẦU 1  1.1.  Đặt vấn đề 1  1.2.  Mục tiêu nghiên cứu 3  1.2.1.  Mục tiêu chung 3  1.2.2.  Mục tiêu cụ thể 3  1.3.  Phạm vi nghiên cứu 3  1.3.1.  Phạm vi thời gian 3  1.3.2.  Phạm vi không gian 4  1.3.3.  Phạm vi nội dung 4  1.3.4.  Đối tượng nghiên cứu 4  1.4.  Cấu trúc khóa luận 4  CHƯƠNG 2.TỔNG QUAN 6  2.1.  Tổng quan tài liệu nghiên cứu 6  2.2.  Tổng quan địa bàn nghiên cứu 8  2.2.1.  Tổng quan địa bàn quận 8  2.2.2.  Tổng quan phường 15 13  2.2.3.  Tổng quan bến Mễ Cốc 15  2.2.4.  Mơ tả tình hình ngập úng khu vực nghiên cứu 15  2.2.5.  Tổng quan dự án 20  2.2.6.  Tổng quan trạng ngập Thành phố Hồ Chí Minh 23  v CHƯƠNG 3.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1.  Cơ sở lý luận 24  24  3.1.1.  Các khái niệm 24  3.1.2.  Vài tác động ô nhiễm môi trường nước gây 26  3.1.3.  Cơ sở khoa học việc tính tốn thiệt hại ô nhiễm 26  3.1.4.  Nguyên nhân gây ngập úng TP.HCM 27  3.2.  Các sở lý thuyết phục vụ nghiên cứu 32  3.2.1.  Phương pháp đánh giá dựa giá thị trường (MVPE) 32  3.2.2.  Cơ sở phân tích lợi ích chi phí 34  3.3.  Phương pháp nghiên cứu 36  3.3.1.  Phương pháp thu thập số liệu 36  3.3.2.  Phương pháp thống kê mô tả 36  3.3.3.  Phương pháp phân tích số liệu 36  a) Phương pháp tài sản nhân lực (Human Capital Method) 36  b) Phương pháp phân tích lợi ích chi phí 37  3.3.4.  38  Phương pháp xử lý số liệu CHƯƠNG 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1.  Đặc điểm kinh tế xã hội hộ điều tra 38  38  4.1.1.  Độ tuổi 38  4.1.2.  Thu nhập 38  4.1.3.  Trình độ học vấn 40  4.2.  Quan điểm nhận thức người dân vấn đề khu vực ô nhiễm môi trường ngập úng 41  4.2.1.  Các vấn đề môi trường cần giải khẩn cấp 41  4.2.2.  Đánh giá mức độ ngập úng phường 15 41  4.2.3.  Nguyên nhân gây ngập khu vực 42  4.2.4.  Mức độ thường xuyên ngập 44  4.2.5.  Các ảnh hưởng ngập úng khu vực 45  4.2.6.  Sự lưa chọn nơi 46  4.2.7.  Sự ảnh hưởng ngập úng đến sức khỏe người dân khu vực 47  4.2.8.  Một số bệnh liên quan đến ngập úng 48  4.3.  Ước tính thiệt hại tài sản sức khỏe vi 49  4.3.1.  Ước tính thiệt hại tài sản gia đình 49  4.3.2.  Ước tính thiệt hại sức khỏe người 50  4.4.  Hiệu dự án 51  CHƯƠNG 5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53  5.1.  Kết luận 53  5.2.  Kiến nghị 54  TÀI LIỆU THAM KHẢO   PHỤ LỤC   vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT UBND Uỷ ban nhân dân TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TTCN Trung Tâm điều hành Chương trình chống ngập nước Thành Phố Hồ Chí Minh HĐT Hồ điều tiết viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Bảng thời gian kéo dài trận mưa 40 mm, trạm Tân Sơn Nhất 18  Bảng 2.2: Số trận mưa có vũ lượng vượt ngưỡng  100 mm, trạm Tân Sơn Nhất 18  Bảng 2.3: Thống kê số trận mưa có lượng mưa vượt ngưỡng , trạm Tân Sơn Hòa 19  Bảng 2.4: Bảng tổng quan Dự án cải tạo thoát nước bơm khu vực Mễ Cốc quận 22  Bảng 3.1 Lợi ÍchChi Phí Theo Năm Phát Sinh 37  Bảng 4.1 Nguyên nhân gây ngập phường 15 43  Bảng 4.2: Thời gian nước rút triều cường 44  Bảng 4.3: Mực nước dâng vào nhà khu vực 46  Bảng 4.4 : Ý kiến người dân việc chuyển nơi ngập úng 47  Bảng 4.5: Bảng thống kê tài sản bị hư hại 49  Bảng 4.6: Tình hình khấu hao loại tài sản gia đình 50  Bảng 4.7: Hiện giá ròng (NPV) tỉ suất nội hồn (IRR) 52  ix TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Trịnh Văn Hợp, 2008.Phân tích lợi ích chi phí dự án chống sạt lở ven bờ sơng Sài Gòn - khu bán đảo Bình Quới - Thanh Đa Luận văn tốt nghiệp cử nhân ngành kinh tế tài nguyên môi trường, Đại Học Nông Lâm TP.HCM Lê Hữu Lợi, 2011.Quản lý môi trường hệ thống HĐT địa bàn TP.HCM phục vụ công tác chống ngập Luận văn tốt nghiệp Cử Nhân Ngành Khoa Học Môi Trường, Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM, Việt Nam Đỗ Thùy Nhân, 2006.Đánh giá tổn hại ô nhiễm kênh Rạch Bà phường Rạch Dừa Thành Phố Vũng Tàu Luận văn tốt nghiệp Cử Nhân Ngành Kinh Tế Nông Lâm, Đại Học Nơng lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Thị Phúc, 2007 Đánh giá tổn hại xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức sẳn lòng trả để cải thiện nguồn nước nhiễm Flour xã Bình Tường huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định Luận văn tốt nghiệp Cử Nhân Ngành Kinh Tế Nơng Lâm, Đại Học Nơng lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam T.S Đặng Minh Phương, 2011.Bài giảng Phân Tích Lợi Ích Chi Phí.Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam Bùi Thị Thùy Trang, 2009 Phân tích lợi ích chi phí dự ánxây dựng đê bao ngăn triều cường khu vực quận Thủ Đức Luận văn tốt nghiệp cử nhân ngành kinh tế tài nguyên môi trường, Đại Học Nông Lâm TP.HCM Lịch sử truyền thống Đảng nhân dân phường 15 quận Niên giám thống kê Phòng thống kê, Quận 8, 2010-2011 Tài liệu cung cấp BQL Dự án Đại lộ Đông- Tây Môi trường nước TP.HCM, 2012 Tài liệu cung cấp Trung Tâm Chống Ngập TP.HCM TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI IDOM, 2008.Plan Especcial Reforma Interior (PERI) Calvia– Mallorca Bài nghiên cứu Calvia – Mallorca nước Tây Ban Nha TÀI LIỆU TỪ INTERNET Trần Đăng Hồng, 27/11/2011, Sài Gòn Ngập Lụt, khoahocnet.com, http://khoahocnet.com/2011/11/27/tr%E1%BA%A7n-dang-h%E1%BB%93ng-phdsai-gon-ng%E1%BA%ADp-l%E1%BB%A5t/ Quang Khải, 18/07/2009, Hồ điều tiết- giải pháp mềm cho toán chống ngập, Báo Tuổi Trẻ, http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Moi-truong/327099/Ho-dieu-tiet -giaiphap-mem-cho-bai-toan-chong-ngap.html Nguyễn Khoa, 27/08/2012, Hồ điều tiết nước – Giải pháp cho cấp thoát nước, Báo Sài Gòn Giải Phóng, http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2012/8/297443/ Trần Thị Thu Trang (Ban Tuyên Giáo QUQ8), 20/06/2011, Tuyên truyền vận động nhân dân thực Dự án Xây dựng tường ngăn triều, chống ngập nước địa bàn Quận 8, Ủy ban nhân dân Quận 8, http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List=f73cebc39669-400e-b5fd-9e63a89949f0&ID=1754 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI BẢNG CÂU HỎI Số phiếu: PHÂN TÍCH LỢI ÍCH CHI PHÍ DỰ ÁN CẢI THIỆN MƠI TRƯỜNG NƯỚC- DỰ ÁN CẢI TẠO THOÁT NƯỚC BẰNG BƠM VỰC BẾN MỄ CỐC (Các câu hỏi thiết kế để hỏi cho thời điểm năm 2010 dự án Cải tạo thoát nước bơm chưa tiến hành) I- NHẬN THỨC VÀ SỰ QUAN TÂM ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Ơng/ bà có quan tâm đến vấn đề môi trường địa bàn Phường 15 khơng? □.Có (tới câu 2) □.Khơng (bỏ qua câu 2) Theo ơng/ bà vấn đề mơi trường quan trọng Phường 15 cần giải khẩn cấp năm 2010 (khi chưa có dự án Cải tạo nước bơm) (Đọc phương án thấy họ cần giải khẩn cấp đánh dấu X vào “Giải khẩn cấp”.Sau đọc qua lần cho họ xếp hạng, ám mức ưu tiên cao nhất, có nhiều phương án trả lời) STT Vấn đề môi trường Giải Xếp hạng khẩn cấp Ô nhiễm nước mặt Ơ nhiễm nước ngầm Ơ nhiễm khơng khí Vứt rác bừa bãi Ô nhiễm đất Ngập úng Khơng biết Khác (ghi rõ) Ơng/ bà đánh tình hình ngập úng năm 2010 Mễ Cốc? □.Rất nghiêm trọng □.Nghiêm trọng □.Trung bình □.Khơng nghiêm trọng Mức độ thường xuyên ngập khu vực? □ Mưa ngập □ Mưa lớn ngập □ Mưa kết hợp triều cường ngập □ Ngập thường xuyên Theo ông/ bà nguyên nhân dẫn đến ngập khu vực (2010)? □ Hệ thống thoát nước □ Lượng mưa triều cường ngày cao □ Khác… Thời gian ngập kéo dài (2010)? Theo ông/ bà ngập úng xảy nặng vào tháng nào? Theo ông/ bà mực nước dâng vào nhà vào tháng cao bao nhiêu? Theo ông/ bà ngập úng khu vực có ảnh hưởng đến sống? □ Khó khăn lại sinh hoạt □ Gây tắc nghẽn giao thông □ Ảnh hưởng đến sức khỏe □ Khác… 10 Ông/ bà có muốn chuyển nơi khác khơng? □ Muốn chuyển □ Khơng muốn chuyển (vì sao) □ Không biết 11 Cách xử lý ông/ bà để tránh ngập úng? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 12 Nếu nước bẩn nguồn gây nên tình trạng gì? □ Nước từ miệng cống □ Nước thải từ hộ dân □ Rác thải □ Khác… II-THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN CẢI TẠO THỐT NƯỚC BẰNG BƠM Ơng/ bà có biết quan tâm dự án cải tạo nước bơm Mễ Cốc hay khơng? (nếu trả lời “khơng” chuyển xuống câu 3) □ Có □.Khơng Theo quan điểm ơng/ bà dự án nào? □.Rất cần thiết □ Cần thiết □.Bình thường □ Khơng quan trọng III- ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI A Sức khỏe 13 Ngập úng có ảnh hưởng tới sức khỏe ơng (bà) hay khơng? □ Có □ Khơng 14 Nhận xét ơng/ bà tình trạng sức khỏe thành viên gia đình năm 2010 □ Tốt □.Trung bình □.Kém 15 Nếu ngập úng ảnh hưởng đến sức khỏe ơng (bà) bệnh mà gia đình thường mắc phải năm 2010? □ Bệnh liên quan đến hệ thần kinh □ Bệnh mắt □ Bệnh đường hơ hấp □.Bệnh ngồi da □ khác (ghi rõ) 16 Trong gia đình có người bị bệnh ngập úng (2010)? (người) Tên người bệnh Số lần bệnh năm 2010 Tên bệnh Thu nhập ngày Số ngày bệnh năm 2010 Số ngày nằm viện năm 2010 Tăng phần ăn Số ngày người thân chăm sóc Tiền thuốc trung bình (ngàn đ/l) B-Tài sản 1.Các vật dụng gia đình anh/ chị có bị ảnh hưởng ngập úng hay khơng? □ Có □.Khơng Liệt kê vật dụng bị hư hỏng Vật dụng Giá trị sử dụng Số năm sử dụng Số lượng Thành tiền thực tế THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên……………………………………………………………… Trình độ học vấn… Tuổi… Giới tính……………………………… Địa chỉ………………………………………………………………… Thời gian sống địa phương………………………………………… Nghề nghiệp…………………………………………………………… Số người gia đình…………………………………………(người) Tổng thu nhập gia đình bao nhiêu……… (Triệu đồng/ tháng) PHỤ LỤC 2: HÌNH ẢNH Hình 1HĐT chơn ngầm TP Barcelona (Tây Ban Nha) Nguồn: Lê Hữu Lợi, 2011 Quản lý môi trường hệ thống HĐT địa bàn TP.HCM phục vụ cơng tác chống ngập Hình 2HĐT lộ thiên sử dụng sân thể thao mùa khô Nguồn: Lê Hữu Lợi, 2011 Quản lý môi trường hệ thống HĐT địa bàn TP.HCM phục vụ công tác chống ngập Hình HĐT lộ thiên kết hợp với công viên xanh xung quanh Nguồn: Lê Hữu Lợi, 2011 Quản lý môi trường hệ thống HĐT địa bàn TP.HCM phục vụ cơng tác chống ngập Hình Hồ chôn ngầm kết hợp bãi đậu xe Nguồn: Lê Hữu Lợi, 2011 Quản lý môi trường hệ thống HĐT địa bàn TP.HCM phục vụ công tác chống ngập Hình Một số hình ảnh HĐT Mễ Cốc phường 15 quận Nguồn: Lê Hữu Lợi, 2011 Quản lý môi trường hệ thống HĐT địa bàn TP.HCM phục vụ cơng tác chống ngập Hình h6 Một ch hiếc xe bị chết c máy trrên đường g quận N Nguồn: nld d.com.vnn Hình h Nước bẩn b ngập tràn t hẻm h phư ường 15, qu uận trời không g mưa Nguồn: sgg gp.org.vnn Hìn nh Nhiiều nhà khoa k học đề nghị sử dụngg hồ nướcc công c viên n Hồàng Văn Thụ (Qu uận Tân Bình) B làm m HĐT Nguồồn: tuoitre.com.vnn PHỤ Ụ LỤC Dự D án cải thiện t Môi Trường Nước N TP.H HCM Lưu Vực Kênh h Tàu Hũ – Bếến Nghé – Đôi Tẻ, giiai đoạn III DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC TP.HCM LƯU VỰC KÊNH TÀU HỦ - BẾN NGHÉ – ĐƠI TẺ GIAI ĐOẠN II (Trích nguồn từ Báo cáo Số 2140/BQLGTĐT-KH ngày 04 tháng năm 2012 Tình hình thực tháng năm 2012 Ban Quản lý đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng - Đơ thị thành phố) Các gói thầu: Các gói thầu tư vấn: Gói thầu tư vấn kỹ thuật (Thiết kế chi tiết, trợ giúp đấu thầu, giám sát môi trường, di dời tái định cư): tư vấn NSC thực Gói thầu Tư vấn kỹ thuật (Tư vấn giám sát thi công) hồ sơ mời thầu chờ JICA phê duyệt Các gói thầu xây lắp: * Gói thầu K (Cải tạo hệ thống thoát nước rạch Hàng Bàng) Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu điều chỉnh thiết kế kênh Hàng Bàng thành kênh hở thay cống hộp (điều chỉnh đoạn kênh hở từ Bình Tiên đến Lò Gốm) Đến nay, công tác điều chỉnh thiết kế Tư vấn thực Dự kiến quý 3/2012 phê duyệt thiết kế kỹ thuật gói K * Gói thầu G (Xây dựng hệ thống cống bao): Ban giao thông Đô thị phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự tốn * Gói thầu I (Mở rộng trạm bơm chuyển tiếp nước thải cống chuyển tải): Ban giao thơng Đơ thị có định phê duyệt thiết kế kỹ thuật định phê duyệt dự toán gói thầu I * Gói thầu F (Cải tạo kênh, Cải tạo nước bơm): Ban giao thơng Đơ thị u cầu Tư vấn NSC có phương án thiết kế phù hợp báo cáo tháng 9/2012 (Nguồn: Trung Tâm Chống Ngập Tp.HCM, http://www.ttcn.hochiminhcity.gov.vn/chuongtrinh-du-an-chong-ngap/-/ext/articleview/article/67035/10182) Phụ lục Quyết định số 1381/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ việc Phê duyệt dự án khả thi cải thiện Môi trường nước TP.HCM lưu vực Kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi Tẻ, giai đoạn II THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ******** Số: 1381/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHẢ THI CẢI THIỆN MƠI TRƯỜNG NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, LƯU VỰC KÊNH TÀU HŨ – BẾN NGHÉ - ĐÔI – TẺ GIAI ĐOẠN I (2001 2006) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992; Căn Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 Chính phủ việc ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng; Căn Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 Chính phủ quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức; Xét đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh công văn số 1085/UB-DA ngày 4/4/2001, số 2532/UB-ĐT ngày 26/7/2001, số 3316/UB-ĐT ngày 18/9/2001, số 3426/UB-ĐT ngày 26/9/2001 ý kiến thẩm định Bộ Kế hoạch Đầu tư công văn số 5623/BKH-VPTĐ ngày 20/8/2001, số 6811/BKH-VPTĐ ngày 9/10/2001 QUYẾT ĐỊNH Điều Phê duyệt dự án khả thi cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé - Đôi – Tẻ giai đoạn I (2001 - 2006) với nội dung sau: Tên dự án: dự án khả thi cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn I (2001 - 2006) Mục tiêu đầu tư - Cải tạo hệ thống thoát nước mưa, thu gom xử lý nước thải - Khôi phục cải tạo hệ thống kênh, chỉnh trang đô thị, kết hợp giao thông đường thuỷ đường bộ, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh Địa điểm xây dựng: thuộc lưu vực kênh Tàu Hũ - BếN Nghé - Đôi - Tẻ rộng 3.046 nằm địa bàn 11 quận, huyện: Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh huyện Bình Chánh Các hạng mục đầu tư chính: - Cải tạo kênh Bến Nghé đoạn chiều dài 3.158 m, kênh Tàu Hũ chiều dài 4.130 m - Cải tạo thoát nước mưa bơm khu vực Thanh Đa quận Bình Thạnh (15,4 ha), Bến Mễ Cốc I (70,9 ha) Bến Mễ Cốc II Quận (46 ha) - Cải tạo hệ thống cống chung hữu lưu vực: cải tạo, thay 3.182 m hệ thống cống hộp có kích thước 2.000 x 2.000 mm 2.500 x 2.500 mm xây dựng, bổ sung 6.530 m cống tròn đường kính 1.000 mm, cống hộp có kích thước 2.500 x 2.000 mm - Xây dựng tuyến cống bao thu gom nước thải xây dựng 6.594 m cống bao (đường kính từ 300 - 2.000 mm); xây dựng 7.018 m cống bao nhánh (đường kính từ 300 - 1.200 mm) 32 giếng ngăn tràn - Xây dựng trạm bơm chuyển tiếp nước thải Đồng Diều: 66,7 m3/phút x máy bơm (1 máy dự phòng) - Xây dựng hệ thống 3.530 m cống chuyển tải nước thải từ trạm bơm nhà máy xử lý nước thải (quận 8, huyện Bình Chánh) cống hộp 1.300 x 1.300 mm - Xây dựng nhà máy xử lý nước thải công nghệ sinh học bùn hoạt tính cơng suất nhà máy 141.000 m3/ngày đêm - Mua sắm thiết bị nạo vét Tổng mức đầu tư: 4.163,94 tỷ VNĐ Đây hạn mức tối đa làm sở cho việc đàm phán vay vốn Nguồn vốn đầu tư: - Vay Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản: 24.426 triệu yên Nhật (tương đương với 3.213,980 tỷ VNĐ) - Vốn đối ứng: 949,970 tỷ VNĐ Cơ chế vốn đầu tư: Phần vốn vay Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cấp lại cho Thành phố Hồ Chí Minh theo chế cấp phát vốn đầu tư xây dựng nhà nước phần vốn đối ứng ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh cân đối Thời gian thực dự án: từ 2001 đến năm 2006 Điều 2: Giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh đạo quản lý việc thực dự án từ bước thiết tổ chức thi cơng đưa cơng trình vào sử dụng hiệu quả; cần lưu ý thực vấn đề sau: - Phối hợp với Bộ, ngành xử lý xong tồn dự án trước khởi công xây dựng (nhất nội dung liên quan đến giải pháp công nghệ, kỹ thuật, xử lý môi trường quản lý, sử dụng đất đai) - Rà soát kỹ hạng mục đầu tư để giảm thiểu chi phí đầu tư, nâng cao hiệu dự án chỊu trách nhiỆm toàn diện dự án Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài Chính, Khoa học, Cơng nghệ Môi trường, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh thủ trưởng quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành định KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng ... Lợi Ích Chi Phí Dự Án Cải Tạo Thốt Nước Bằng Bơm Khu Vực Bến M Cốc tiến hành phân tích lợi ích chi phí dự án 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích lợi ích chi phí dự án cải tạo... trọng, sau dự án cải tạo môi trường nước TP.HCM – dự án cải tạo thoát nước bơm khu vực bến Mễ Cốc đến năm 2011 bến Mễ Cốc ngập Khóa luận tiến hành phân tích lợi ích- chi phí dự án sau dự án hoàn... tháng năm 2011 Đồng thời đưa kiến nghị dự án cải thiện môi trường khu vực khác Để phân tích lợi ích- chi phí dự án, khóa luận tính tốn số: NPV, IRR, BCR Vì cần tính tốn dòng lợi ích dòng chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH LỢI ÍCH CHI PHÍ DỰ ÁN CẢI TẠOTHOÁT NƯỚCBẰNG BƠM KHU VỰC BẾN MỄ CỐC TP.HCM , PHÂN TÍCH LỢI ÍCH CHI PHÍ DỰ ÁN CẢI TẠOTHOÁT NƯỚCBẰNG BƠM KHU VỰC BẾN MỄ CỐC TP.HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay