PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VTTM ĐẠI HƯNG TẠI BÌNH DƯƠNG

81 2 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ PHẦN KHÍ VT-TM ĐẠI HƯNG TẠI BÌNH DƯƠNG TRẦN THỊ NGỌC THẢO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** TRẦN THỊ NGỌC THẢO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ PHẦN KHÍ VT-TM ĐẠI HƯNG TẠI BÌNH DƯƠNG Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S LÊ ÁNH TUYẾT TP Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ PHẦN KHÍ VT-TM ĐẠI HƯNG TẠI BÌNH DƯƠNG” TRẦN THỊ NGỌC THẢO, sinh viên khóa 35, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ LÊ ÁNH TUYẾT Giáo viên hướng dẫn, Ngày Chủ tịch Hội đồng chấm báo cáo Ký tên Ngày…tháng…năm 2012   tháng năm 2012 Thư ký Hội đồng chấm báo cáo Ký tên Ngày…tháng…năm 2012 LỜI CẢM TẠ Ngày hôm người trưởng thành, tốt nghiệp trường chuẩn bị bước chặng đường với nhiều thử thách, chặng đường mà lại tơi phải tự hết khơng người thân bên cạnh nâng đỡ, dìu dắt Trước hết “Cho gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cha – Mẹ gia đình, người sinh , cho hình hài nuôi dạy khôn lớn, chỗ dựa vật chất lẫn tinh thần cho con, lo cho suốt quãng đời khôn lớn niềm tự hào thân con” Chúc cho gia đình ta ln mạnh khỏe, hạnh phúc Tôi xin cảm ơn tất thầy Trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy Khoa Kinh Tế truyền dạy cho kiến thức quý giá giúp tự tin bước vào đời Đặc biệt cảm ơn Lê Ánh Tuyết người tận tình giảng dạy, bảo hướng dẫn tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp khắc phục nhược điểm, vượt qua khó khăn đời thường để hồn thành tốt nhiệm vụ Tơi cảm ơn người bạn chia sẻ buồn vui giúp đỡ tơi q trình học tập sống hàng ngày Tơi xin gửi lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám Đốc toàn thể cán nhân viên Chi nhánh Công Ty cổ phần khí VT-TM Đại Hưng Bình Dương giúp đỡ tạo điều kiện cho thực tập Tôi xin chúc quý Công ty ngày làm ăn phát đạt, gặt hái nhiều thành công mong đợi Chân thành biết ơn tất cả! TP Hồ Chí Minh Sinh viên Trần Thị Ngọc Thảo NỘI DUNG TÓM TẮT TRẦN THỊ NGỌC THẢO Tháng 12 năm 2012 “Phân Tích Tình Hình Tài Chính Của Chi Nhánh Cơng Ty Cổ Phần Khí Vận Tải Thương Mại Đại Hưng Bình Dương” TRẦN THỊ NGỌC THẢO December, 2012 “Situation Analysis Financial of the Dai Hung Joint Stock Company in Binh Duong” Đề tài tìm hiểu thực trạng tài Chi nhánh cơng ty Đại Hưng Bình Dương nhằm phát hạn chế, phát huy mạnh tài hoạt động kinh doanh Chi nhánh Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, so sánh phương pháp thay liên hồn thu thập từ phòng tài kế tốn phòng ban liên quan hai năm 2010- 2011 Kết phân tích cho thấy, biến động cấu tài sản nguồn vốn Chi nhánh tăng trưởng đặn chứng tỏ Chi nhánh ngày mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Các tỷ số khoản Chi nhánh giảm so với năm trước cấu NNH Chi nhánh lớn khả quản trị HTK chưa tốt phần Chi nhánh chủ động tồn kho để chủ động cho năm Các tỷ số hoạt động vòng quay HTK, vòng quay KPT khuynh hướng giảm so với năm 2010 với tăng nhẹ doanh thu, tốc độ tăng HTK, KPT tăng lên nhanh làm cho tốc độ luân chuyển HTK tăng Hiệu sử dụng tài sản Chi nhánh theo chiều hướng xuống tác động tài sản tăng lên đáng kể Tuy nhiên tương lai số cải thiện tốt Các tỷ số đòn cân nợ dấu hiệu tăng lên nhanh chóng, chứng tỏ áp lực nợ với Chi nhánh ngày lớn Đây toán cho nhà lãnh đạo Chi nhánh cần phải tính toán cẩn thận Tuy nhiên, tỷ số lợi nhuận Chi nhánh khả quan, tăng so với năm 2010 (trừ ROA) Đây điều đáng mừng cho Chi nhánh, Chi nhánh cần phải xem xét lại quản lý lại tài sản Chi nhánh ngày hợp lý   MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC PHỤ LỤC vii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu tổng quan công ty 2.1.1 Trụ sở 2.1.2 CN Cơng ty Cổ Phần Khí VT-TM Đại Hưng Bình Dương 2.2 cấu tổ chức Chi nhánh .11 2.2.1 Bộ máy tổ chức Chi nhánh .11 2.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban Chi nhánh 12 2.3 Đội ngũ cán bộ, nhân viên .15 2.4 Những thuận lợi khó khăn Chi nhánh 16 2.4.1 Thuận lợi 16 2.4.2 Khó khăn 16 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 sở lý luận 17 3.1.1 Khái niệm phân tích tài 17 v   3.1.2 Mục đích ý nghĩa phân tích tài 17 3.1.3 Các báo cáo tài 18 3.1.4 Các tỷ số tài 18 3.2 Phương pháp nghiên cứu .25 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 25 3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 25 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Đánh giá chung hoạt động kinh doanh Chi nhánh 28 4.1.1 Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh 28 4.1.2 Hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh 31 4.1.3 So sánh tỷ số sinh lời CN so với CN khác công ty .33 4.2 Phân tích tình hình tài CN qua biến động vốn nguồn vốn 34 4.2.1 Phân tích biến động cấu tài sản Chi nhánh 35 4.2.2 Phân tích biến động cấu nguồn vốn Chi nhánh 38 4.3 Phân tích tỷ số tài chủ yếu Chi nhánh 39 4.3.1 Các tỷ số khoản Chi nhánh .39 4.3.2 Các tỷ số hiệu hoạt động Chi nhánh .41 4.4 Nhận xét chung công tác quản lý tài Chi nhánh .48 4.4.1 Về ưu điểm 49 4.4.2 Về hạn chế .49 4.5 Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Chi nhánh .50 4.5.1 Biện pháp tăng khối lượng bán hàng cung cấp dịch vụ CN 50 4.5.2 Biện pháp giảm số lượng HTK .54 4.5.3 Biện pháp giúp giảm cấu nợ .56 4.5.4 Cải thiện hiệu sử dụng nhà xưởng máy móc thiết bị .57 4.5.5 Cải thiện khả toán 58 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị .60 TÀI LIỆU THAM KHẢO .62 vi   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACP Kỳ thu tiền bình quân CĐKT Cân đối kế toán CSH Chủ sở hữu DTT Doanh thu ĐVT Đơn vị tính EBIT Lợi nhuận trước thuế lãi vay GVHB Giá vốn hàng bán HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐTC Hoạt động tài HTK Hàng tồn kho KPT Khoản phải thu LNG Lợi nhuận gộp LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế LNT Lợi nhuận NNH Nợ ngắn hạn ROS Tỷ suất sinh lợi doanh thu ROA Tỷ suất sinh lợi tài sản ROE Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn TSLĐ Tài sản lưu động TTTH Tính toán tổng hợp VT-TM Vận tải thương mại WTO Tổ chức thương mại giới vii   Thực giải pháp trên, mục tiêu trước mắt làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho Chi nhánh, ngồi góp phần giúp cho Chi nhánh ngày phát triển mở rông quy mô để nhanh chống theo kịp đàn anh chị Đồng thời, tăng doanh thu giúp cho Chi nhánh ổn định tỷ số khoản tỷ số hiệu hoạt động Bảng 4.15 Dự Kiến Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Đạt Được Chi Nhánh Trước Sau Khi Thực Hiện Giải Pháp ĐVT: 1000đ Chỉ tiêu DTT GVHB LNG Chi phí bán hàng Chi phí QLDN LNT từ HĐKD Giá trị trung bình 3T trước TH 3T sau TH 20.920.215 9.224.389 11.695.826 105.176 1.165.176 10.425.474 23.366.827 9.324.389 14.042.437 205.176 1.085.176 12.752.086 Chênh lệch 2.446.612 100.000 2.346.612 100.000 (80.000) 2.326.612 Nguồn: TTTH Ngoài ra, Chi nhánh nên kết hợp với biện pháp khác nhằm khắc phục yếu tồn lại làm tăng hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh 4.5.2 Biện pháp giảm số lượng HTK a) sở đề xuất Từ năm 2010 đến năm 2011 lượng tồn kho tăng mạnh 9.337.346 nghìn đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 101,62% Lượng tồn kho cao Chi nhánh tồn động loại container cũ, lỗi thời, mặt hàng bị lỗi chưa lý Nguyên nhân khác Chi nhánh lập kế hoạch thu mua nguyên vật liệu cho năm sản xuất để dự phòng cho tình bất khả kháng gây thiếu hụt hàng hóa Tính đến cuối tháng năm 2012, lượng hàng tồn kho Chi nhánh đạt tới mức giá trị 30.957.863 nghìn đồng so với đầu năm (cuối năm 2011) tăng 12.431.935 nghìn đồng tương ứng với mức tăng 67,11% Chỉ nửa năm, mà lượng hàng tồn kho tăng với tốc độ nhanh Vì vậy, Chi nhánh cần phải ý nửa việc quản lý HTK cho hợp lý mà lưu trữ nhiều HTK dẫn đến việc ứ đọng vốn lớn, mà 54   tồn kho nhiều gây khó khăn cơng tác quản lý, làm chi tăng chi phí quản lý, tỷ lệ hư hỏng sản phẩm thiết bị cao Cho nên việc giảm lượng HTK cần Chi nhánh trọng giải pháp để giải vấn đề b) Biện pháp thực Việc quản lý HTK gặp nhiều khó khăn, trường hợp biến động giá Do Chi nhánh cần biện pháp giảm lượng HTK cách hợp lý Sau số đề xuất giải pháp để tham khảo sau: Tận dụng đưa nguyên vật liệu tồn kho đem sản xuất đóng loại container mà đảm bảo lượng tồn kho hợp lý, không làm giảm chất lượng thành phẩm làm Gỉam giá, xả hàng lý HTK để giảm bớt HTK loại Container củ, lõi thời, phế liệu đẻ thu hồi lại vốn, Doanh nghiệp buộc phải chấp nhận khoản thiệt hại để bán hàng Đây yếu tố quan trọng Ngoài ra, Chi nhánh tận dụng HTK thuê trung dài hạn với giá ưu đãi để tận dụng tối đa mà thừa để tạo thêm doanh thu cho Chi nhánh, mặt khác giảm phần vốn bị ứ đọng HTK Chi nhánh cần nghiên cứu đưa chế, sách với phương thức tốn hợp lý, nhanh gọn, thuận tiện, phải dự báo thị trường xác để tính tốn lượng HTK hợp lý để đảm bảo tính ổn định cho lượng đầu HTK không dự trữ nhiều ảnh hưởng đến giá vốn chi phí lưu kho bãi tăng Cần phải chọn lọc nguồn nguyên liệu đầu vào, giảm thiểu số khuyết tật đến mức thấp Chi nhánh cần phải tổ chức khóa đào tạo cho đội ngũ phụ trách nguồn nguyên vật liệu đầu vào quản lý để nâng cao kỹ đàm phán nhằm đem lại lợi ích tốt cho Chi nhánh c) Kết dự kiến Nếu thực tốt cơng tác nhiều giúp nhà quản lý giảm lượng tồn kho cách hợp lý, kinh doanh hiệu hơn, giảm số khoản chi phí quản lý kho bãi, chi phí hư hỏng, Lợi ích biện pháp đưa khơng nhận thấy liền mà phải cần thời gian Nếu ta trì thực nghiêm túc mang lại 55   hiệu lâu dài cho Chi nhánh Nếu làm điều nói trên, ước tính trung bình năm lượng HTK Chi nhánh giảm 20% so với năm trước Ngồi ra, việc giảm lượng HTK giúp Chi nhánh tăng khả tốn nhanh rút ngắn số vòng quay HTK Điều lợi cho việc lưu thơng hàng hóa Chi nhánh, tránh tình trạng bị ứ đọng vốn 4.5.3 Biện pháp giúp giảm cấu nợ a) sở đề xuất Kết phân tích cho thấy, cấu nợ Chi nhánh lớn Nợ phải trả Chi nhánh qua hai năm tăng 42.119.493 nghìn đồng tương ứng với mức tăng 70,32%, tính tới cuối tháng năm 2012, Nợ phải trả Chi nhánh 101.646.885 nghìn đồng, so với cuối năm 2011 tăng 9.325.568 nghìn đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 10,10% Từ số liệu cho thấy năm 2012 nhìn chung nợ phải trả tăng nhẹ, vấn đề mà Chi nhánh cần phải quan tâm giải nợ phải trả nhiều làm giảm chủ động tài ảnh hưởng đến định khách hàng muốn đầu tư làm ăn với Chi nhánh thời gian tới b) Biện pháp thực Chi nhánh cần lên kế hoạch chi tiết khoản nợ vay xem khoản nợ nên trả ngay, khoản nợ phải trả theo thời gian dài Xây dựng lịch trả nợ thực tốt công tác trả nợ hẹn Chi nhánh cần trọng đến công tác quản lý HTK để giải ngân lượng tiền bị ứ đọng, lượng tiền cần thiết cho Chi nhánh để giúp Chi nhánh vay nợ nhiều Việc nghiên cứu thực hợp đồng Chi nhánh cần trọng dự án đòi hỏi giải ngân lượng tiền lớn Chi nhánh cần xem xét cẩn thận để tránh tình trạng thiếu vốn phải vay ngân hàng c) Kết dự kiến Thực biện pháp giúp Chi nhánh giảm cấu nợ lớn Chi nhánh phấn đấu cho năm cấu nợ phải trả (chủ yếu NNH) giảm 30% so với năm trước Đồng thời giảm áp lực phải trả nợ cho Chi nhánh 56   tỷ số đòn cân nợ giảm Xây dựng kế hoạch trả nợ hợp lý giúp Chi nhánh tạo ấn tượng tốt với đối tác đồng thời giúp Chi nhánh chủ động tài 4.5.4 Cải thiện hiệu sử dụng nhà xưởng máy móc thiết bị a) sở đề xuất Hiệu sử dụng TSCĐ Chi nhánh năm 2011 giảm 1,08 lần so với năm 2010 Đó giá trị TSCĐ bình quân Chi nhánh tăng 82,01% so với năm 2010 Thêm vào việc DTT tăng nhẹ 10,12% Hệ số hiệu sử dụng TSCĐ ảnh hưởng đến hiệu sử dụng tổng tài sản Qua phân tích hiệu sử dụng TSCĐ tổng tài sản Chi nhánh thấy mặt số năm 2011 hiệu sử dụng tài sản diễn biến theo hướng không hiệu năm trước Vì Chi nhánh cần phải biện pháp nhằm cải thiện tình trạng b) Biện pháp thực Chi nhánh tiến hành kiểm kê, rà soát lại hệ thống nhà xưởng máy móc thiết bị, tận dụng tối đa hiệu sử dụng Tìm cách kiềm chế tăng lên TSCĐ cách lý loại TSCĐ lỗi thời, cũ kỹ khấu hao hết hay gần hết, cho thuê máy móc thiết bị không sử dụng với giá ưu đãi Chi nhánh thường xuyên đánh giá lại TSCĐ để xác định lại nguyên giá TSCĐ thông qua việc theo dõi giá thị trường Lựa chọn phương pháp tính khấu hao phù hợp để phân tích đúng, đủ phần giá trị TSCĐ Chi nhánh cần xem xét thực cắt giảm TSCĐ, việc cắt giảm cần thiết Chi nhánh, nhằm đẩy mạnh phát triển mặt hàng kinh doanh đem lại nguồn thu lớn c) Kết dự kiến Thực tốt biện pháp làm cho tổng tài sản (chủ yếu TSCĐ) năm giảm khoảng 30%, với việc tăng lên doanh thu góp phần cải thiện hiệu sử dụng TSCĐ hiệu sử dụng tổng tài sản thời gian tới Đồng thời Chi nhánh tận dụng tối đa nguồn lực sở hữu.  57   4.5.5 Cải thiện khả toán a) sở đề xuất Qua phân tích cho thấy tình hình khả toán Chi nhánh qua hai năm đạt tương đối thấp nhỏ 1, điều chứng tỏ khả tốn Chi nhánh khơng tốt, Chi nhánh cần phải quan tâm đến việc cải thiện khả toán b) Biện pháp thực Đối với khoản phải trả cần phân loại cụ thể xem khoản nên trả ngay, khoản giữ lại chưa tốn để khơng làm uy tín chi nhánh Chi nhánh cần trọng đến công tác quản lý HTK, để lượng hàng tồn kho thích hợp giảm chi phí, vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng, xem xét đến sách tiền mặt kỳ hạn khoản nợ phải thu khách hàng để sách thu tiền hợp lý c) Kết dự kiến Tình hình tốn Chi nhánh cải thiện tốt với việc số gia tăng lên tương lai Phấn đấu dến cuối năm 2012, số lớn 1, khả tốn Chi nhánh tốt tạo lòng tin cho nhà đầu tư, cho ngân hàng đồng thời khách hàng, điều giúp cho Chi nhánh nhiều việc gia tăng nguồn vốn kinh doanh tạo điều kiện mở rộng sản xuất phương hướng phát triển doanh nghiệp 58   CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua q trình phân tích tình hình tài Chi nhánh cơng ty cổ phần khí VT-TM Đại Hưng Bình Dương rút kết luận sau: Chi nhánh Bình Dương nỗ lực việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng doanh thu lợi nhuận Sản phẩm, dịch vụ Chi nhánh thương hiệu tên tuổi thị trường chất lượng uy tín nên ngày thị trường ủng hộ Bên cạnh đó, cán quản lý Chi nhánh lực nhiều kinh nghiệm với đội ngũ cơng nhân tay nghề ngày cao góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển kinh tế Kết phân tích tình hình tài Chi nhánh cơng ty Đại Hưng Bình Dương cho thấy: Trước hết tỷ số lợi nhuận: xem tiêu mà doanh nghiệp muốn quan tâm hàng đầu lẽ lợi nhuận mục đích cuối đơn vị sản xuất kinh doanh Qua hai năm, tỷ số lợi nhuận ROS ROE tăng lên, nhiên ROA lại giảm xuống Chứng tỏ Chi nhánh cần phải xem xét việc giảm cấu tổng tài sản để cải thiện số Tuy nhiên báo hiệu bước tiến doanh thu lợi nhuận tăng tương lai, để làm điều Chi nhánh cần xem lại khoản chi phí phương án sản xuất tương lai cho phù hợp Về biến động cấu tài sản nguồn vốn qua hai năm tăng, chứng tỏ sản xuất kinh doanh Chi nhánh ngày mở rộng chiều rộng lẫn chiều sâu Tuy nhiên để Chi nhánh phát triển nữa, bền vững cần phải thay đổi cấu linh hoạt phù hợp kịp thời với nhu cầu thị trường để gia tăng tính hiêu 59   tài sản nguồn vốn đầu tư , định hợp lý việc sản xuất kinh doanh Về tỷ số khoản, ba năm liền tỷ số xu hướng giảm nhỏ cho thấy khả toán Chi nhánh chưa tốt Ngoài ra, doanh thu tăng khả toán Chi nhánh chưa đảm bảo tốt Chi nhánh cần xem xét lại việc mở rộng quy mơ cho phù hợp để đảm bảo tính khoản đảm bảo hợp lý Tuy nhiên vấn đề số, tỷ số chưa phản ánh đầy đủ doanh nghiệp tương lai không xa, tỷ số khoản công ty đạt đến mức tốt Điều quan trọng để cải thiện tỷ số quản lý tiền mặt, TSLĐ HTK cách hiệu Về tỷ số hoạt động, tỷ số điều giảm Trong đó, vòng quay KPT giảm xuống chứng tỏ Chi nhánh quản lý thu hồi nợ chưa tốt, gặp khó khăn việc thu nợ từ khách hàng, nguồn vốn bị chiếm dụng nhiều Vòng quay HTK giảm năm HTK tăng mạnh doanh thu tăng nhẹ dẫn đến vòng quay giảm xuống Cho thấy Chi nhánh chưa quản lý tốt HTK, nhiều vốn bị chôn HTK Hiệu sử dụng tài sản qua hai năm xu hướng không tốt, lúc giảm, chứng tỏ Chi nhánh chưa sử dụng hiệu TSCĐ toàn tài sản làm cho tính khoản Chi nhánh thấp Cuối tỷ số đòn cân nợ, qua hai năm số ngày tăng, chứng tỏ Chi nhánh sử dụng nợ bên ngày cao, nhìn chung Chi nhánh đảm bảo toán nợ cho ngân hàng 5.2 Kiến nghị Chi nhánh cần nâng cao khả khoản Chi nhánh cách quản lý tiền mặt, HTK cách hiệu Nghĩa khơng để bị tồn kho nhiều kế hoạch dự trữ tiền mặt hợp lý để tạo tính khoản cao NNH, Chi nhánh phải kiểm soát khoản nợ định kỳ từ thu hồi dần khoản nợ theo tháng, quý Chi nhánh cần ý đến tỷ số nợ Nhiều ngân hàng tăng hạn mức tín dụng mặt tạo thuận lợi đầu tư mặt khác đặt Chi nhánh trước 60   gánh nặng việc toán nợ vay Do cần thận trọng đầu tư dự án, nghĩa đầu tư nên xem xét tính rủi ro dự án Chi nhánh cần phải cải thiện sách marketing để làm tăng hiểu biết khách hàng hình ảnh sản phẩm dịch vụ Quản lý tốt khoản chi phí cơng tác sử dụng vốn, tránh khoản chi phí phát sinh khơng cần thiết tình trạng ứ đọng vốn kinh doanh Chi nhánh cần phải quản lý GVHB chi phí QLDN ngày tốt Qua năm GVHB chi phí QLDN Chi nhánh tăng ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận Chi nhánh GVHB tăng lên chủ yếu chi phí trực tiếp tác động đến giá vốn Trong tình hình giá biến động làm cho chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng lên Vì vây, cần quản lý tốt GVHB nhằm tăng lợi nhuận cho Chi nhánh 61   TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tấn Bình, 2005 Phân Tích Hoạt Động Doanh Nghiệp Nhà xuất Thống Kê Tôn Thất Đào, 2011 Giáo Trình Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM Nguyễn Năng Phúc, 2009 Phân Tích Kinh Doanh Nhà Xuất Bản Tài Chính, Hà Nội, 535 trang Trần Quốc Tính, 2011 Phân Tích Tình Hình Tài Chính Cơng Ty Cổ Phần TAEKWANG VINA Luận văn tốt nghiệp, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM Trịnh Đức Tuấn, 2010 Giáo Trình Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Trường ĐH Nơng Lâm Vũ Ngọc Tuấn, 2011 Phân Tích Tình Hình Tài Chính Cơng Ty Cổ Phần SONADEZI An Bình Luận văn tốt nghiệp, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM http://www.vietnamcontainer.com.vn/ 62   PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ PHẦN KHÍ VT-TM ĐẠI HƯNG TẠI BÌNH DƯƠNG Ngày 31/12/2011 ĐVT: VNĐ TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Mã số TM Số cuối năm Số đầu năm 70.154.059.300 50.453.508.166 5.959.286.957 2.177.379.082 5.959.286.957 2.177.379.082 - - - - 100 110 111 V.01 Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 112 Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 121 - - 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 45.612.878.397 39.033.692.724 Phải thu khách hàng 131 29.953.788.926 25.049.399.391 Trả trước cho người bán 132 - - 133 14.755.847.871 13.966.493.333 134 - - 903.241.600 17.800.000 Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 120 V.02 Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 135 139 - - IV Hàng tồn kho 140 18.525.927.627 9.188.581.552 Hàng tồn kho 141 18.525.927.627 9.188.581.552 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - 150 55.966.319 53.854.808 151 46.966.319 53.854.808 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn   V.03 V.04 Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán trái phiếu phủ Tài sản ngắn hạn khác 152 154 V.05 157 158 V.06 - - - - - - 9.000.000 - 51.250.785.773 28.831.843.637 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 211 - - 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 V.07 - - Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 218 V.08 - - 219 - - II Tài sản cố định 220 50.445.336.149 27.715.758.064 48.755.631.777 25.927.435.598 68.115.262.049 41.297.948.722 Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định thuê tài 221 V.9 222 (15.370.513.124 ) (19.359.630.272) 223 224 V.10 58.412.705 73.650.802 - Nguyên giá 225 80.000.009 80.000.009 - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 (21.587.304) (6.349.207) Tài sản cố định vơ hình 227 1.631.291.667 1.714.671.664 V.11 - Ngun giá 228 2.499.000.000 2.499.000.000 - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (867.708.333) (784.328.336) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá   230 V.12 - - 240 V.13 - - - - 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 242 - - - - Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 251 - - 252 - - 250 V.14 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 258 - - 259 - - V Tài sản dài hạn khác 260 805.449.624 1.116.085.573 Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 261 262 268 805.449.624 - 1.116.085.573 - 121.404.845.073 79.285.351.803 NGUỒN VỐN V.15 VI.6 270 Mã số TM Số cuối năm Số đầu năm A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 102.014.177.963 59.894.684.693 I Nợ ngắn hạn 310 101.023.344.624 59.894.684.693 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước - - 312 1.733.321.310 1.053.410.520 313 - - 1.027.230.752 1.223.704.204 555.510.331 481.176.461 - - 314 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 318 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn   V.16 V.17 V.18 317 320 96.722.787.459 55.865.858.391 V.19 - - 984.494.772 1.270.535.117 - - 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 12 Giao dịch mua bán trái phiếu phủ 323 - - 327 - - II Nợ dài hạn 330 990.833.339 - Phải trả dài hạn người bán 331 - - Phải trả dài hạn nội 332 - - Phải trả dài hạn khác 333 - - Vay nợ dài hạn 334 V.21 990.833.339 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.22 - - Dự phòng trợ cấp việc làm 336 - - Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - 338 - - 339 - - Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 I Vốn chủ sở hữu 410 V.20 19.390.667.110 19.390.667.110 V.23 19.390.667.110 19.390.667.110 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 - - Vốn khác chủ sở hữu 413 - - Cổ phiếu quỹ 414 - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - Quỹ đầu tư phát triển 417 - - Quỹ dự phòng tài 418 - - 419 - - 420 - - 421 - - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng   19.390.667.110 19.390.667.110 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 - - II Nguồn kinh phí quĩ khác 430 - - Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 432 - - - -   433 440 V.24 121.404.845.073 79.285.351.803 PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ PHẦN KHÍ VT-TM ĐẠI HƯNG TẠI BÌNH DƯƠNG Ngày 31/12/2011 ĐVT: VNĐ CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm Năm trước Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 83.689.017.238 75.991.104.804 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 02 8.158.000 1.500.000 10 VI.1 83.680.859.238 75.989.604.804 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 11 VI.2 36.897.557.495 38.271.961.742 46.783.301.743 37.717.643.062 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.3 12.760.304 17.921.806 Chi phí tài 22 VI.4 161.785.908 - 23 161.785.908 - Chi phí bán hàng 24 420.701.886 853.265.836 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)} 25 4.660.704.217 3.573.348.572 30 41.552.870.036 33.308.950.460 11 Thu nhập khác 31 981.411.063 1.998.673.021 12 Chi phí khác 32 824.742.793 1.988.450.912 13 Lợi nhuận/ (Lỗ) khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 40 156.668.270 10.222.109 50 41.709.538.306 33.319.172.569 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 VI.5 - 8.330.168.142 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) 52 VI.6 - - 60 41.709.538.306 24.989.004.427 18 Lãi cổ phiếu 70 - - - Trong đó: Chi phí lãi vay   20 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** TRẦN THỊ NGỌC THẢO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VT-TM ĐẠI HƯNG TẠI BÌNH DƯƠNG Ngành: Quản... luận “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VT-TM ĐẠI HƯNG TẠI BÌNH DƯƠNG” TRẦN THỊ NGỌC THẢO, sinh viên khóa 35, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP, bảo vệ thành công. .. rủi ro bất trắc Vì vậy, việc phân tích tình hình tài Chi nhánh Cơng ty cổ phần khí VT-TM Đại Hưng Bình Dương cần thiết, nhằm đánh giá thực trạng tình hình tài Chi nhánh, từ đưa số định hướng để
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VTTM ĐẠI HƯNG TẠI BÌNH DƯƠNG , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VTTM ĐẠI HƯNG TẠI BÌNH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay