PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CÂY MÍA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THÀNH AN THỊ XÃ AN KHÊ TỈNH GIA LAI

80 2 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM  PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CÂY MÍA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH AN THỊ AN KHÊ TỈNH GIA LAI TRẦN THỊ MỸ HẠNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CÂY MÍA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH AN THỊ AN KHÊ TỈNH GIA LAI TRẦN THỊ MỸ HẠNH Ngành: Kinh Tế Nông Lâm LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS.THÁI ANH HỊA Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân Tích Hiệu Qủa Kỹ Thuật Cây Mía Trên Địa Bàn Thành An Thị An Khê Tỉnh Gia Lai” Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh viên khóa 35, ngành Kinh Tế Nơng Lâm, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ TS Thái Anh Hòa Người hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư hội đồng chấm báo cáo (Chữ (Chữ Họ tên) Họ tên) Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ba mẹ, người sinh thành, nuôi dưỡng, động viên, cổ vũ, tạo điều kiện tốt cho có ngày hơm Em xin trân trọng cám ơn tới tập thể quý thầy cô, đặc biệt quý thầy cô giảng viên khoa kinh tế trường Đại học Nông Lâm TP.HCM truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt thời gian em học tập trường Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến thầy Thái Anh Hòa, thầy tận tình giúp đỡ em thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp Qua em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đếnthầy cố vấn học tập Trần Hoài Namvà tất bạn học lớp DH09KT quan tâm, giúp đỡ em thời gian thực đề tài Xin chân thành cảm ơn quý cô UBND Thành An cung cấp cho số liệu thứ cấp quan trọng để hồn thành tốt khóa luận Đồng thời xin gửi lời cảm ơn đến nơng hộ trồng mía Thành An quan tâm giúp đỡ, chia sẻ với trình vấn Việc học tập tiếp thu kiến thức nhằm nâng cao hiểu biết để đạt kết cao ngun nhân cho tiến thân Tuy nhiên, nhận thức trình độ hiểu biết thân hạn chế Vì thế, luận văn nhiều thiếu sót Rất mong góp ý q thầy bạn Kính chúc tập thể q thầy bạn trường Đại học Nông Lâm lời chúc sức khỏe thành công! Sinh viên thực Trần Thị Mỹ Hạnh NỘI DUNG TÓM TẮT TRẦN THỊ MỸ HẠNH Tháng 12 năm 2012 “Phân Tích Hiệu Quả Kỹ Thuật Cây Mía Trên Địa Bàn Thành An Thị An Khê Tỉnh Gia Lai” TRAN THI MY HANH December 2012 “Analysis of Technical Eficiency ofSugarcane Production in Thanh An Commune, An Khe District, Gia Lai Province” Khóa luận tìm hiểu hiệu kỹ thuật mía sở phân tích số liệu điều tra 60 hộ trồng mía địa bàn Thành An thị An Khê tỉnh Gia Lai.Nội dung khóa luận tập trung vào phân tích kết hiệu kỹ thuật mía Mơ hình kinh tế lượng dạng hàm Cobb - Douglas sử dụng đề tài nhằm phân tích nhân tố ảnh hưởng đến q trình sản xuất bà nơng dân yếu tố khác nhằm đưa số giải pháp kiến nghị phù hợp cho việc phát triển sản xuất mía.Qua kết nghiên cứu điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển sản xuất mía Từ phân tích đánh giá cho thấy hiệu kỹ thuật mía cao TE = 88,73% Do có đầy đủ điều kiện sản xuất nơng dân nên tập trung phát triển nhiều hơn.Tuy nhiên trình sản xuất, nơng dân gặp khơng khó khăn thời tiết diễn biến thất thường.Cùng với vấn đề điều kiện thời tiết, thông tin giá cả, thị trường tiêu thụ giá đầu vấn đề mà nông dân quan tâm nhiều MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC .xi CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 Ý nghĩa việc nghiên cứu 1.5 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 2.2.2 Các điều kiện kinh tế hội CHƯƠNG 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Cơ sở lý luận 14 3.1.1 Giới thiệu mía 14 3.1.2 Khái quát nông hộ 17 v 3.1.3 Khái niệm hàm sản xuất 18 3.1.4 Hiệu kỹ thuật 18 3.1.5 Kết sản xuất 21 3.1.6 Hiệu kinh tế 22 3.1.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kỹ thuật 23 3.2 Phương pháp nghiên cứu 23 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 23 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 23 3.2.3 Phương pháp phân tích hồi quy 23 CHƯƠNG 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Thực trạng sản xuất mía hộ điều tra 28 4.1.1 Tình hình sản xuất mía nước qua năm 2009, 2010, 2011 28 4.1.2 Tình hình sản xuất mía địa bàn qua năm 2009, 2010, 2011 29 4.2 Đặc điểm nông hộ điều tra thực tế Thành An 30 4.2.1 Độ tuổi chủ hộ 30 4.2.2 Cơ cấu giới tính chủ hộ 30 4.2.3 Lao động 31 4.2.4 Phân hữa 31 4.2.5 Phân 32 4.2.6 Trình độ học vấn 32 4.2.7 Quy mô canh tác nông hộ 33 4.2.8 Thâm niên sản xuất mía 33 4.2.9 Năng suất bình qn mía 34 4.2.10 Tình hình tham gia khuyến nơng 34 4.2.11 Tình hình sử dụng vốn nông hộ 35 4.2.12 Tình hình tiêu thụ mía nơng hộ 36 4.3 Phân tích hiệu sản xuất mía 37 vi 4.4 Phân tích hiệu kỹ thuật Cây mía 38 4.4.1 Mơ hình hồi quy hàm suất 38 4.4.2 Kiểm định mơ hình 40 4.4.3 Kết phân tích hồi quy ý nghĩa mơ hình 40 4.4.4 Phân tích hiệu kỹ thuật 42 4.5 Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quản lý yếu tố đầu vào sản xuất mía 45 4.5.1 Đối với người nông dân 45 4.5.2 Đối với khuyến nông 46 CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Kiến nghị 49 5.2.1 Đối với nông hộ 49 5.2.2 Đối với quyền địa phương 49 5.2.3 Đối với nhà máy đường 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 52 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật CPSX Chi phí sản xuất CPVC Chi phí vật chất CPLD Chi phí lao động CPLĐN Chi phí lao động nhà DT Doanh thu ĐVT Đơn vị tính HC Hữu KN Khuyến nơng LD Lợi nhuận TTTH Tính tốn tổng hợp THCS Trung học sở TN Thu nhập UBND Uỷ ban nhân dân VC Vô XHCN hội chủ nghĩa viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tình Hình Sử Dụng Đất Thành An, 2011 Bảng 2.2: Tình Hình Sản Xuất Một Số Cây Trồng Chính Hàng Năm Năm 2011 11 Bảng 2.3: Tình Hình Chăn Ni Một Số Con Chính Năm 2011 12 Bảng 4.1: Tình Hình Sản Xuất Mía Chung Cả Nước Giai Đoạn 2009 – 2011 28 Bảng 4.2: Tình Hình Sản Xuất Mía Địa Bàn 29 Bảng 4.3: Độ Tuổi Các Hộ Điều Tra 30 Bảng 4.4: Cơ Cấu Giới Tính Chủ Hộ 30 Bảng 4.5: Tình Hình Sử Dụng Lao Động Bình Quân Các Hộ Điều Tra 31 Bảng 4.6: Tình Hình Sử Dụng Phân Bón Hữu Cơ Các Hộ Điều Tra 31 Bảng 4.7: Tình Hình Sử Dụng Phân Bón Vơ Cơ Các Hộ Điều Tra 32 Bảng 4.8: Trình Độ Học Vấn Các Hộ Điều tra 32 Bảng 4.9: Thâm Niên Sản Xuất Các Hộ Được Khảo Sát 33 Bảng 4.10: Năng Suất Bình Quân Các Loại Mía (Tuổi Mía) Nơng Hộ 34 Bảng 4.11: Tình Hình Tham Gia Khuyến Nơng Các Hộ Điều Tra 35 Bảng 4.12: Tình Hình Vay Vốn Nơng Hộ 35 Bảng 4.13: Kết Quả - Hiệu Quả Sản Xuất Mía Thành An (1000m2) 37 Bảng 4.14: Bảng Ước Lượng Các Biến Mơ Hình Hồi Quy 39 Bảng 4.15: Bảng Ước Lượng Các Biến Mơ Hình MLE 42 Bảng 4.16: Kết Qủa Hàm Sản Xuất Trung Bình (OLS) Hàm Năng Suất Tối Đa (MLE) Các Hộ Nơng Dân Trồng Mía 43 ix Phụ lục 3: Kiểm Định Sự Phù Hợp Mơ Hình Để kiểm tra mơ hình thiết lập có ý nghĩa hay khơng ta dụng kiểm định Fisher Đặt giả thuyết: Ho: ßi = (i = 1,2,3,4,5,6,7,8) Mơ hình đưa khơng có ý nghĩa H1: Có ßi # Mơ hình đưa có ý nghĩa Từ kết kiểm định ta có p-value với mức ý nghĩa % ta kết luận bác bỏ chấp nhận Ho Với pi < % ta bác bỏ giả thuyết Ho tức mơ hình đưa có ý nghĩa với mức ý nghĩa 5% Với pi > % ta sở để bác bỏ giả thuyết Ho tức mơ hình đưa khơng có ý nghĩa với mức ý nghĩa 5% Với mức ý nghĩa α = 5% ta thấy: Prob(F-statistic)= 0,00000 R2 mơ hình hồi quy gốc xảy đa cộng tuyến ngược lại Sau dùng Eveiws chạy mơ hình hồi quy phụ ta có kết sau: Bảng 4.18: Mơ Hình Hồi Quy Phụ Các Biến Các biến phụ thuộc Hệ số xác định R2 Log(Y) 0,7306 Mô hình gốc Log(X1) 0,5537 Khơng có tượng đa cộng tuyến Log(X2) 0,2067 Khơng có tượng đa cộng tuyến Log(X3) 0,3281 Khơng có tượng đa cộng tuyến Log(X4) 0,53 Khơng có tượng đa cộng tuyến Log(X5) 0,5278 Khơng có tượng đa cộng tuyến Kết luận Nguồn: Kết xuất từ Eveiws Áp dụng nguyên tắc bàn tay trái – Rule of Thumb Klein Nếu R2 hồi quy phụ lớn R2 hồi quy gốc tượng đa cộng tuyến xảy Dựa vào R2 mơ hình hồi quy phụ ta thấy tất giá trị nhỏ R-square mơ hình gốc, điều chứng tỏ mơ hình gốc khơng xảy tượng đa cộng tuyến Các mơ hình hồi quy phụ Mơ hình hồi quy phụ Dependent Variable: LOG(LD) Method: Least Squares Date: 10/21/12 Time: 15:47 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -1.808597 1.161680 -1.556880 0.1256 LOG(HC) 0.019150 0.109380 0.175080 0.8617 LOG(VC) 0.187252 0.249286 0.751154 0.4559 LOG(BVTV) 0.281840 0.099629 2.828907 0.0066 LOG(TN) 0.263633 0.148249 1.778315 0.0812 KN -0.036518 0.092594 -0.394386 0.6949 G1 -0.556304 0.119106 -4.670676 0.0000 G2 -0.653709 0.126699 -5.159560 0.0000 R-squared 0.553667 Mean dependent var 1.080383 Adjusted R-squared 0.493583 S.D dependent var 0.456409 S.E of regression 0.324794 Akaike info criterion 0.712316 Sum squared resid 5.485545 Schwarz criterion 0.991562 F-statistic 9.214983 Prob(F-statistic) 0.000000 Log likelihood Durbin-Watson stat -13.36947 2.111265 Mơ hình hồi quy phụ Dependent Variable: LOG(HC) Method: Least Squares Date: 10/21/12 Time: 15:48 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 4.487124 1.371770 3.271047 0.0019 LOG(LD) 0.030764 0.175713 0.175080 0.8617 LOG(VC) 0.089401 0.317426 0.281642 0.7793 hLOG(BVTV) 0.147443 0.134094 1.099547 0.2766 LOG(TN) 0.296144 0.189120 1.565901 0.1234 KN -0.022550 0.117492 -0.191927 0.8485 G1 -0.092388 0.179404 -0.514973 0.6088 G2 -0.089353 0.197068 -0.453412 0.6521 R-squared 0.206651 Mean dependent var 6.519191 Adjusted R-squared 0.099854 S.D dependent var 0.433895 S.E of regression 0.411662 Akaike info criterion 1.186339 Sum squared resid 8.812220 Schwarz criterion 1.465584 F-statistic 1.934986 Prob(F-statistic) 0.082553 Log likelihood Durbin-Watson stat -27.59016 2.282690 Mơ hình hồi quy phụ Dependent Variable: LOG(VC) Method: Least Squares Date: 10/21/12 Time: 15:50 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 3.692528 0.412530 8.950932 0.0000 LOG(LD) 0.057325 0.076315 0.751154 0.4559 LOG(HC) 0.017037 0.060491 0.281642 0.7793 LOG(BVTV) -0.042157 0.058925 -0.715444 0.4775 LOG(TN) 0.213401 0.079130 2.696842 0.0094 KN -0.002343 0.051307 -0.045674 0.9637 G1 0.082801 0.077672 1.066028 0.2913 G2 -0.003758 0.086196 -0.043593 0.9654 R-squared 0.328060 Mean dependent var 4.236571 Adjusted R-squared 0.237607 S.D dependent var 0.205814 S.E of regression 0.179707 Akaike info criterion -0.471411 Sum squared resid 1.679321 Schwarz criterion -0.192165 Log likelihood 22.14233 F-statistic 3.626839 Durbin-Watson stat 2.066115 Prob(F-statistic) 0.002951 Mơ hình hồi quy phụ Dependent Variable: LOG(BVTV) Method: Least Squares Date: 10/21/12 Time: 15:54 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 3.947846 1.439361 2.742777 0.0083 LOG(LD) 0.473220 0.167280 2.828907 0.0066 LOG(HC) 0.154106 0.140154 1.099547 0.2766 LOG(VC) -0.231217 0.323180 -0.715444 0.4775 LOG(TN) 0.357857 0.191528 1.868435 0.0673 KN -0.027339 0.120100 -0.227637 0.8208 G1 0.768305 0.149866 5.126600 0.0000 G2 0.621247 0.182562 3.402930 0.0013 R-squared 0.530031 Mean dependent var 5.970946 Adjusted R-squared 0.466766 S.D dependent var 0.576341 S.E of regression 0.420861 Akaike info criterion 1.230536 Sum squared resid 9.210429 Schwarz criterion 1.509782 F-statistic 8.377944 Prob(F-statistic) 0.000001 Log likelihood Durbin-Watson stat -28.91607 2.487162 Mơ hình hồi quy phụ Dependent Variable: LOG(TN) Method: Least Squares Date: 10/21/12 Time: 15:52 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -2.044627 1.041454 -1.963242 0.0550 LOG(LD) 0.217457 0.122283 1.778315 0.0812 LOG(HC) 0.152059 0.097106 1.565901 0.1234 LOG(BVTV) 0.175802 0.094090 1.868435 0.0673 LOG(VC) 0.574986 0.213207 2.696842 0.0094 KN 0.160917 0.081210 1.981489 0.0528 G1 0.092680 0.128239 0.722714 0.4731 G2 -0.085615 0.140991 -0.607238 0.5463 R-squared 0.574302 Mean dependent var 2.745453 Adjusted R-squared 0.516996 S.D dependent var 0.424444 S.E of regression 0.294982 Akaike info criterion 0.519761 Sum squared resid 4.524746 Schwarz criterion 0.799007 F-statistic 10.02175 Prob(F-statistic) 0.000000 Log likelihood Durbin-Watson stat -7.592819 1.773015 Phụ lục 5: Kiểm Tra Hiện Tượng Phương Sai Sai Số Thay Đổi Là tượng phương sai sai số ứng với giá trị biến độc lập khác Để kiểm tra mơ hình có bị tượng phương sai không hay không ta thực kiểm định White Đặt giả thuyết: Ho: Khơng có tượng phương sai khơng đồng H1: Có tượng phương sai không đồng Nếu Prob(Obs*R-Squared) > α = 5% chấp nhận Ho ngược lại Từ Eviews kiểm định White ta có kết xuất sau: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.867872 Probability 0.657736 Obs*R-squared 38.77683 Probability 0.525260 Dựa vào kết bảng kết xuất ta có Prob(Obs*R-squared) = 0.525260 >α =5% nên ta chấp nhận giả thuyết Ho tức khơng có tượng phương sai sai số thay đổi Phụ lục 6: Kiểm Tra Hiện Tượng Tự Tương Quan Là tương quan quan sát biến theo không gian thời gian Để kiểm định mơ hình có vi phạm tượng tự tương quan hay không ta sử dụng phần mềm Eveiws để kiểm định Serial Correlation LM test Đặt giả thuyết: Ho: Khơng có tượng tự tương quan H1: Có tượng tự tương quan Nếu Prob(Obs*R-Squared) > α = 5% chấp nhận Ho ngược lại Với việc dùng lệnh Eveiws để kiểm tra tượng tương quan chuỗi bậc ta có kết sau đây: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.799006 Probability 0.375673 Obs*R-squared 0.943726 Probability 0.331321 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/21/12 Time: 16:02 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.116898 0.445018 0.262681 0.7939 LOG(LD) -0.002367 0.049705 -0.047618 0.9622 LOG(HC) -0.001291 0.039187 -0.032956 0.9738 LOG(VC) -0.024778 0.093892 -0.263901 0.7929 LOG(BVTV) -0.006794 0.039052 -0.173969 0.8626 LOG(TN) 0.014804 0.057105 0.259241 0.7965 KN -0.005823 0.033824 -0.172167 0.8640 G1 0.000569 0.050795 0.011203 0.9911 G2 0.001256 0.055778 0.022520 0.9821 RESID(-1) 0.140766 0.157480 0.893871 0.3757 0.015729 Mean dependent var 5.60E-16 -0.161440 S.D dependent var 0.107869 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression 0.116250 Akaike info criterion -1.315132 Sum squared resid 0.675705 Schwarz criterion -0.966075 Log likelihood 49.45397 F-statistic 0.088778 Durbin-Watson stat 1.923734 Prob(F-statistic) 0.999716 Ta thấy LM = Obs*R-squared = 0.943726và Pro(Obs*R-squared) = 0.331321 > α =0,05 Do ta kết luận mơ hình khơng có tượng tự tương quan Phụ lục 7: Mô hình MLE > RESET > READ;file="C:\Users\WIN7\Documents\hanh.xls";format=xls;names$ this is record 512 expect len=10, found 10 > FRONTIER;Lhs=LNY;Rhs=ONE,LNX1,LNX2,LNX3,LNX4,LNX5,D1,D2,D3$ + -+ | Limited Dependent Variable Model - FRONTIER Regression | | Ordinary least squares regression Weighting variable = none | | Dep var = LNY Mean= 8.825071122 , S.D.= 2078246246 | | Model size: Observations = 60, Parameters = 9, Deg.Fr.= 51 | | Residuals: Sum of squares= 6865031026 , Std.Dev.= 11602 | | Fit: R-squared= 730601, Adjusted R-squared = 68834 | | Model test: F[ 8, 51] = 17.29, Prob value = 00000 | | Diagnostic: Log-L = 48.9784, Restricted(b=0) Log-L = 9.6315 | | LogAmemiyaPrCrt.= -4.168, Akaike Info Crt.= -1.333 | + -+ + -+ + + + -+ + |Variable | Coefficient | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| + -+ + + + -+ + Constant 6.602557170 42452932 15.553 0000 LNX1 1119484818 49536608E-01 2.260 0238 1.0803829 LNX2 8552061506E-01 39083505E-01 2.188 0287 6.5191912 LNX3 1915823148 89530136E-01 2.140 0324 4.2365713 LNX4 3811326416E-01 38229290E-01 997 3188 5.9709465 LNX5 1796445820 54543005E-01 3.294 0010 2.7454531 D1 1961661080E-01 33125153E-01 592 5537 35000000 D2 2059914060E-01 50691105E-01 406 6845 46666667 D3 -.1946969179E-01 55650273E-01 -.350 7264 25000000 Normal exit from iterations Exit status=0 + -+ | Limited Dependent Variable Model - FRONTIER | | Maximum Likelihood Estimates | | Dependent variable LNY | | Weighting variable ONE | | Number of observations 60 | | Iterations completed 19 | | Log likelihood function 51.00031 | | Variances: Sigma-squared(v)= 00301 | | Sigma-squared(u)= 02350 | + -+ + + + -+ + |Variable | Coefficient | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| + -+ + + + -+ + Primary Index Equation for Model Constant 6.791289874 47522788 14.291 0000 LNX1 1026196309 53812352E-01 1.907 0565 1.0803829 LNX2 8831486002E-01 53632705E-01 1.647 0996 6.5191912 LNX3 1612613740 10491858 1.537 1243 4.2365713 LNX4 2334567650E-01 51484859E-01 453 6502 5.9709465 LNX5 2239161749 60640079E-01 3.693 0002 2.7454531 D1 9366345920E-02 37939904E-01 247 8050 35000000 D2 3036377475E-01 67592658E-01 449 6533 46666667 D3 4808973319E-01 70905678E-01 678 4976 25000000 Variance parameters for compound error Lambda 2.792457527 1.7786935 1.570 1164 Sigma 1628286594 26759363E-01 6.085 0000 > SAVE;file="E:\LIMDEP Software\Untitled Project 1.lpj"$ Phụ lục 8: Bảng câu hỏi vấn nông hộ PHIẾU PHỎNG VẤN NƠNG HỘ Trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM Người Phỏng Vấn: Trần Thị Mỹ Hạnh Số Phiếu:………………………… Ngày vấn:………………… Kính chào ơng (bà), tơi Trần Thị Mỹ Hạnh - sinh viên Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Nay tơi đến vấn để tìm hiểu tình hình sản xuất mía ơng (bà) Chúng tơi thực vấn để phục vụ cho đề tài thực tập tốt nghiệp khơng nhằm mục đích khác Rất mong giúp đỡ ông (bà) I.THÔNG TIN CHUNG Tên người vấn:……………………………………… Tuổi:………………………Trình độ học vấn:…………………… Số nhân khẩu:………… (người) Số lao động:………………… (người) Kinh nghiệm trồng mía:………….(năm) Tổng diện tích đất canh tác:………………(1000m2) Diện tích trồng mía:……………………… (1000m2) Vụ thu hoạch vừa gia đình là:  Vụ tơ  Gốc  Gốc II THƠNG TIN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT Chi phí vật chất Khoản mục Máy cày Máy bơm nước Ống dẫn nước ĐVT Máy nhà Máy thuê Số lượng Đơn giá (1000đ) Số năm sử dụng Bình xịt thuốc Vơi Giống Phân bón vơ Phân bón hữu Trừ sâu Trừ cỏ Thuốc BVTV Trừ bệnh hại ………………… … Điện Chi phí nhiên liệu Xăng ………… Vận chuyển Chi phí lao động Chi phí lao động -Cơng làm đất -Công trồng +Giăm, tỉa, định mầm Số lượng Công nhà Công thuê Đơn giá +Làm cỏ +Phun thuốc +Tưới nước +Bón phân - Cơng thu hoạch +Chặt +Chun chở +Khác III THƠNG TIN VỀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ DOANH THU Sản lượng vụ vừa bao nhiêu:……………….(Tấn/Tổng diện tích canh tác mía) Gía bán:………………(đồng/kg) Gia đình thường bán mía cho ai:  1.Thương lái  2.Nhà máy  3.Khác Gia đình thường bán với hình thức nào:  1.Bán đám  2.Bán đường IV THƠNG TIN VỀ TÌNH HÌNH VỐN, KHUYẾN NƠNG, NHỮNG KHĨ KHĂN TRONG Q TRÌNH SẢN XUẤT Gia đình có phải vay vốn để sản xuất khơng? 1.Có  2.Khơng Trong năm qua gia đình có tham gia tập huấn khuyến nơng mía khơng ? 1 Có .lần/năm  Không Tại sao………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trong trình sản xuất gia đình thường gặp phải khó khăn về:  1.Vốn  2.Kỹ thuật  3.Giá  4.Khác……… Gia đình có tiếp tục trồng mía vụ tới khơng? Có Khơng  Cám Ơn Sự Giúp Đỡ Của Gia Đình! ... phân tích hiệu kỹ thuật mía địa bàn xã Thành An thị xã An Khê tỉnh Gia Lai 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Trình bày thực trạng sản xuất mía xã Thành An thị xã An Khê tỉnh Gia Lai Phân tích tác động yếu... khỏe thành công! Sinh viên thực Trần Thị Mỹ Hạnh NỘI DUNG TÓM TẮT TRẦN THỊ MỸ HẠNH Tháng 12 năm 2012 Phân Tích Hiệu Quả Kỹ Thuật Cây Mía Trên Địa Bàn Xã Thành An Thị Xã An Khê Tỉnh Gia Lai TRAN... PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CÂY MÍA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THÀNH AN THỊ XÃ AN KHÊ TỈNH GIA LAI TRẦN THỊ MỸ HẠNH Ngành: Kinh Tế Nông Lâm LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS.THÁI ANH HỊA Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CÂY MÍA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THÀNH AN THỊ XÃ AN KHÊ TỈNH GIA LAI , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CÂY MÍA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THÀNH AN THỊ XÃ AN KHÊ TỈNH GIA LAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay