KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠI LỤC

134 6 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:26

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** TRẦN THỊ LÝ KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BAO ĐẠI LỤC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** TRẦN THỊ LÝ KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BAO ĐẠI LỤC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Giáo viên hướng dẫn: ThS HỒNG OANH THOA Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Doanh ThuChi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công ty Cổ Phần Bao Đại Lục” doTrần Thị Lý, sinh viên khóa 36, ngành Kế tốn, khoa Kinh Tế, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày GV.HỒNG OANH THOA Người hướng dẫn (Chữ ký) Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký) Ngày tháng (Chữ ký) năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Con xin chân thành cảm ơn cha mẹ sinh ra, nuôi nấng dạy bảo thành người Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Ban Giám Hiệu thầy trường ĐH Nông Lâm TPHCM, đặc biệt thầy khoa Kinh Tế, người tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báo cho em, tạo nên hành trang vững cho nghề nghiệp tương lai em em xin chân thành cảm ơn Hồng Oanh Thoa giúp đỡ, hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp Kế đến, em xin cám ơn Ban Chủ Nhiệm anh chị nhân viên phòng kế tốn cơng ty bao Bao Đại Lục, đặc biệt chị Nguyễn Ngọc Thảođã giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em mong nhận ý kiến đánh giá, nhận xét quý thầy q cơng ty khóa luận tốt nghiệp để nhằm khắc phục thiếu sót thân Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè, người quan tâm giúp đỡ Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Sinh viên thực Trần Thị Lý NỘI DUNG TÓM TẮT TRẦN THỊ LÝ.Tháng 12 năm 2013 “Kế Tốn Doanh Thu-Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bao Đại Lục TRẦN THỊ LÝ.December 2012 “Turnover–Expenses And Determined Business Result Accounting At Continent Packaging Corporation” Kinh doanh nói chung kinh doanh thương mại nói riêng điều kiện kinh tế thị trường nước ta lĩnh vực đầy hấp dẫn khơng rủi ro tính chất cạnh tranh ngày phức tạp gay gắt Chính mà doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực thương mại coi vấn đề hiệu kinh doanh vấn đề hàng đầu mang tính chất định thành công hay thất bại doanh nghiệp Với ý nghĩa quan trọng đó, DN tổ chức tốt cơng tác kế tốn vấn đề doanh thu chi phí giúp cho DN đạt hiệu cao Nhận thức điều nên em chọn đề tài “Kế tốn doanh thu-chi phí xác định kết kinh doanh Cơng Ty Cổ Phần Bao Đại Lục” Mục tiêu đề tài nghiên cứu tình hình thực tế cơng tác kế tốn doanh thu-chi phí xác định kết kinh doanh công ty.Trên sở lý thuyết học trường tham khảo tài liệu, xem xét vận dụng chế độ kế tốn thực tế cơng ty phù hợp hay khơng? đưa nhận xét kiến nghị để hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu-chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Ngồi ra, thơng qua phương pháp mô tả thể nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi nhận chứng từ kế tốn, trình tự lưu chuyển chứng từ cách thức ghi sổ theo tình hình thực tế cơng ty MỤC LỤC  Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi  DANH MỤC CÁC HÌNH vii  CHƯƠNG 1  MỞ ĐẦU 1  1.1Đặt vấn đề .1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu .2  1.4Cấu trúc khóa luận 2  CHƯƠNG 2  TỔNG QUAN 4  2.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển cơng ty 4  2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành 4  2.1.2 Qúa trình phát triển .4  2.2 Đặc điểm kinh doanh công ty 5  2.2.1 Lĩnh vực kinh doanh công ty .5  2.2.2 Qui trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm 6  2.3 Đặc điểm máy tổ chức công ty 6  2.3.1 cấu tổ chức .6  2.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 7  2.4 Tổ chức máy kế toán 10  2.4.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty 10  2.4.2Chức nhiệm vụ nhân viên kế toán 10  iii 2.4.3 Tổ chức thông tin hệ thống kế tốn cơng ty 12  2.5 Báo cáo tài 15  2.6 Thuận lợi, khó khăn định hướng phát triển tương lai công ty16  2.6.1 Thuận lợi .16  2.6.2 Khó khăn 16  2.6.3Định hướng phát triền tương lai 17  CHƯƠNG 3  NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .18  3.1 sở lí luận .18  3.1.1 Khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 18  3.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .19  3.1.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 21  3.1.4 Kế toán giá vốn hàng bán 22  3.1.5 Kế toán chi phí bán hàng 23  3.1.6 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 25  3.1.7Kế toán doanh thu hoạt động tài chi phí hoạt động tài 27  3.1.8 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác 30  3.1.9 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 33  3.1.10 Kế toán xác định kết kinh doanh 33  3.2 Phương pháp nghiên cứu 35  CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN……………………………………………………………… 35 4.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần bao Đại Lục .35  4.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty 35  4.1.2 Các hình thức tiêu thụ phương thức tốn .35  4.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .36  iv 4.2.1 Kế toán doanh thu bán thành phẩm 36  4.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 44  4.2.3 Kế toán xác định doanh thu 45  4.3 Kế toán giá vốn hàng bán .46  4.4 Kế tốn chi phí bán hàng: 49  4.5 Kế tốn chi phí quản lí doanh nghiệp 52  4.6 Kế tốn DT hoạt động tài CP hoạt động tài 55  4.6.1 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 55  4.6.2 Kế tốn chi phí hoạt động tài 57  4.7 Kế tốn khoản thu nhập chi phí khác .59  4.7.1 Kế toán khoản thu nhập khác 59  4.7.2 Kế tốn khoản chi phí khác 61  4.8 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .63  4.9 Kế toán xác định kết kinh doanh 65  CHƯƠNG 5  KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .68  5.1 Kết luận 68  5.2 Kiến nghị .69  TÀI LIỆU THAM KHẢO .71  v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - BTC Bộ tài - CKTM Chiết khấu thương mại - CP HĐTC Chi phí hoạt động tài - DN Doanh nghiệp - DNTN Doanh nghiệp tư nhân - DT Doanh thu - DT HĐTC Doanh thu hoạt động tài - ĐHX Đơn hàng xuất - GGHB Giảm giá hàng bán - GTGT Giá trị gia tăng - GVHB Giá vốn hàng bán - HBBTL Hàng bán bị trả lại - HĐ Hóa đơn -KC Kết chuyển - KD Kinh doanh -KH Khách hàng - LNST Lợi nhuận sau thuế - NCC Nhà cung cấp - PC Phiếu chi - PNK Phiếu nhập kho - PXK Phiếu xuất kho - TK Tài khoản - TT Thanh toán - TNHH Trách nhiệm hữu hạn - TNDN Thu nhập doanh nghiệp - XĐKQKD Xác định kết kinh doanh vi DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Một số sản phẩm công ty 6  Hình 2.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm 6  Hình 2.3 Sơ đồ tổ chức máy công ty .7  Hình 2.4 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty 10  Hình 2.5 Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức Kế Tốn Trên Máy Tính 15  Hình 3.1 Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Bán Hàng Cung Cấp Dịch Vụ 20  Hình 3.2 Sơ Đồ Hạch Tốn Tổng Hợp Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu 21  Hình 3.3 Sơ Đồ Hạch Toán Giá Vốn Hàng Bán 22  Hình 3.4 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí bán hàng .24  Hình 3.5 : Sơ đồ hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 26  Hình 3.6 Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính 28  Hình 3.7 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Tài Chính 29  Hình 3.8 Sơ Đồ Hạch Tốn Thu Nhập Khác .31  Hình 3.9 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Khác 32  Hình 3.10 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Thuế TNDN 33  Hình 3.11 Sơ Đồ Hạch Tốn Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 34  Hình 4.1 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Bán Hàng Qua Hợp Đồng Mua Bán nội địa 37  Hình 4.2 Lưu đồ luân chuyển chứng từ hàng xuất .40  Hình 4.3 Sơ Đồ Quy Trình Kế Tốn Doanh Thu Bán Hàng 41  Hình 4.4 Sơ Đồ Quy Trình Kế Tốn Giá Vốn Hàng Bán 46  Hình 4.5 Sơ Đồ Quy Trình Kế Tốn Chi Phí Bán Hàng 50  Hình 4.6 Sơ Đồ Quy Trình Kế Tốn Chi Phí Quản Lý doanh nghiệp 52  vii 4.7.2 Kế tốn khoản chi phí khác a)Đặc điểm Chi phí khác phát sinh quý chiếm tỷ lệ khơng đáng kể tổng chi phí phát sinh kỳ sản xuất b)Chứng từ hạch toán tài khoản sử dụng - Chứng từ hạch tốn Phiếu chi Giấy báo nợ Hóa đơn (GTGT) Các chứng từ liên quan đến chi phí khác - Tài khoản sử dụng: TK 811- Chi phí khác c) Trình tự hạch tốn Trong q phát sinh nghiệp vụ kế toán liên quan đến TK 811, cào chứng từ hợp lệ kế toán tiến hành lập phiếu chi, phiếu chi lập thành chuyển sang cho thủ quỹ, vào phiếu chi thủ quỹ tiến hành chi tiền, đưc lưu kèm chứng từ,1 làm ghi sổ quỹ Kế toán nhập liệu vào phần mềm ERP sau phần mềm tự động cập nhật vào sổ chi tiết liên quan Hình 4.10 Sơ đồ hạch tốn chi phí khác TK 1111,1121 TK811 TK911 (1) (2) (1) Các khoản chi phí khác phát sinh (2) Kết chuyển xác định KQKD Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh quý II (1) Ngày 20-06-2013 công ty chi tiền kiểm tra môi trường nhà máy Long An, số tiền 1.683.000đ Căn vào phiếu chi số 1pv1306-0053, kế tốn hạch tốn: Nợ TK 811: 1.683.000đ TK 1111: 1.683.000đ 61 Cuối tháng, phần mềm tự động kết chuyển chi phí khác sang tài khoản 911” Xác định kết kinh doanh” Nợ TK 911: 8.234.300đ TK 811: 8.234.300đ Phần trích trang cuối sổ TK 811tháng năm 2013 (xem trang sau) 62 4.8 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Hiện cơng ty phát sinh khoản chi phí thuế TNDN hành, khơng phát sinh chi phí thuế TNDN hỗn lại Cuối q, cơng ty tiến hành xác định số thuế TNDN hành tạm tính để nộp cho chi cục thuế tỉnh Tp.HCM.Đến cuối năm, tờ khai toán thuế cuối năm để xác định xác số thuế TNDN phải nộp, sau tùy theo chênh lệch tăng hay giảm mà hạch toán điều chỉnh phù hợp a) Tài khoản sử dụng TK 8211- “Thuế TNDN hành” để phản ánh chi phí thực tế phát sinh b) Phương pháp hạch toán Cuối quý, kế toán phản ánh số thuế TNDN tạm nộp Nhà Nước vào chi phí thuế TNDN hành, ghi: Nợ TK 8211 TK 3334 Khi nộp tiền vào NSNN, kế toán phản ánh: Nợ TK 3334 TK 1111,1121 Cuối năm, kế tốn lập tờ khai tốn thuế TNDN xác định xác số thuế công ty cần phải nộp năm, số liệu tờ khai so sánh với số thuế mà công ty tạm nộp qua quý năm Nếu số thuế TNDN công ty tạm phải nộp năm < số thuế công ty cần phải nộp vào cuối năm, kế toán phản ánh bổ sung số thuế TNDN hành phải nộp sau: Nợ TK 8211 TK 3334 Khi nộp thuế TNDN vào NSNN: Nợ TK 3334 TK 1111,11211, Nếu số thuế TNDN công ty tạm phải nộp năm > số thuế công ty thực tế cần phải nộp vào cuối năm, kế toán phản ánh: 63 Nợ TK 3334 TK 8211 Cuối kỳ, kế tốn kết chuyển chi phí thuế TNDN hành sang TK 911 để xác định KQKD Nợ TK 911 TK 8211 Ví dụ minh họa Cuối quý 2, vào tờ khai thuế TNDD tạm tính, số thuế TNDN tạm nộp quý 4.020.661.908đ, kế toán hạch toán: Nợ TK 8211: 4.025.661.908đ TK 3334: 4.025.661.908đ Khi nộp thuế vào ngân sách nhà nước, kế toán hạch toán: Nợ TK 3334: 4.025.661.908đ TK 1121: 4.025.661.908đ 64 4.9 Kế tốn xác định kết kinh doanh Tại cơng ty sử dụng phần mềm nên cuối tháng máy tính tự động kết chuyển khoản mục doanh thu, chi phí phát sinh kỳ sang tài khoản 911 Sau đó, máy tính tự động xử lý chênh lệch kết chuyển số chênh lệch vào TK 4211 a) Tài khoản sử dụng: TK 911: “ xác định kết kinh doanh” b)Phương pháp hạch tốn: Ví dụ minh họa: Cuối tháng 6, máy tính tự động kết chuyển doanh thu chi phí phát sinh để xác định kết kinh doanh: - Kết chuyển doanh thu: Nợ TK 5112: 88.190.770.695đ Nợ TK 515: 94.347.249đ Nợ TK 711: 17.421.000đ TK 911: - Kết chuyển chi phí: Nợ TK 911: 79.301.967.766đ TK 632: 76.840.354.857đ TK 641: 1.201.457.411đ TK 642: 995.768.980đ TK 635: 264.386.518đ TK 811: - 88.302.538.944đ 8.234.300đ Kết chuyển lãi: Nợ TK 911: 8.992.336.878đ TK4211: 8.992.336.878đ  Cuối quý II, vào số lũy kế cộng dồn từ đầu quý để xác định kết kinh doanh quý II: Tổng lợi nhuận trước thuế quý II: LNTT = (DT + DT HĐTC + thu nhập khác) – (GVHB + CP QLDN + CPBH+CPTC + chi phí khác) 65 = (236.671.345.841 + 310.641.200 + 52.936.870) – (213.295.420.243 + 3.068.175.690 + 3.766.130.468 + 781.867.339 + 20.682.541) = 16.102.647.630 Kế toán phản ánh thuế TNDN hành phát sinh quý: Nợ TK 911: 4.025.661.908đ TK 8211: 4.025.661.908đ Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế - chi phí thuế TNDN = 16.102.647.630 – 4.025.661.908 = 12.076.985.723đ Kế toán xác định khoản lãi quý 12.076.985.723đ Phần kết chuyển lãi, kế toán hạch toán: Nợ TK 911: 12.076.985.723đ TK 4211: 12.076.985.723đ Hình 4.11.Sơ Đồ Hạch Tốn Kết Quả Kinh DoanhQúy II/ 2013 (xem trang sau) 66 TK 911 TK 511 TK 632 213.295.420.243 236.671.345.841 TK 641 3.766.130.468 TK 515 TK642 3.068.175.690 310.641.200 TK 635 TK 711 781.867.339 52.936.870 TK 811 20.682.541 TK 8211 4.025.661.908 TK 4211 12.076.985.723 237.034.923.911 237.034.923.911 67 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận ● Cơng ty bao Đại Lục đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động mua bán giữ vai trò quan trọng Đặc biệt, giai đoạn kinh tế nay, doanh nghiệp đứng trước nguy bị đào thải cao, muốn tồn cơng ty phải nâng cao hiệu kinh doanh, hạch toán tốt cơng tác kế tốn mua bán sản phẩm Qua q trình thực tập, tìm hiểu cơng tác tổ chức, hạch tốn q trình xác định doanh thu-chi phí phần hiểu cơng tác kế tốn cơng ty.Nhìn chung việc tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị tương đối tốt hiệu a) Ưu điểm - Với phương châm phục vụ tốt cho KH, Cơng ty ngày phát triển hồn thiện dịch vụ cung cấp, tạo tín nhiệm từ KH ngày mở rộng thị trường hoạt động tăng lợi nhuận cho công ty - Phân công rõ ràng nhiệm vụ nhân viên cơng ty Đặc biệt quản lý trực tiếp giám đốc làm giảm xuống mức thấp khoản thiệt hại gian lận phận kinh doanh, phòng kế tốn phận kho - cấu tổ chức máy kế toán tương đối đơn giản, gọn nhẹ, nhân viên kế toán đảm nhận phần hành kế toán cụ thể, quản lý số tài khoản định chịu trách nhiệm trước cơng việc - Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn Nhật Ký Chung phù hợp với quy mô tổ chức công ty, nghiệp vụ phát sinh hàng ngày phản ánh vào sổ nhật ký chung tránh bỏ sót nghiệp vụ - Nhờ sử dụng phần mềm nên cơng tác kế tốn công ty cần nhập số liệu vào máy tính, máy tính tự động ghi nhận in kết quả, cung cấp thông tin đầy đủ tương đối xác cho Ban lãnh đạo - Hệ thống tài khoản kế toán sổ sách thực đầy đủ Hóa đơn mua hàng, bán hàng phòng kế tốn phân cơng theo dõi, kiểm tra chặt chẽ nên tránh thất - Cơng ty thủ tục đặt hàng hợp lý, phương thức nhận hàng giao hàng phù hợp với đặc thù kinh doanh công ty Thủ tục nhập kho hàng hóa thực tốt, hàng hóa bảo quản, quản lý chặt chẽ Thủ kho b) Nhược điểm - Tuy cơng ty áp dụng hình thức ghi sổ Nhật Ký Chung sử dụng mẫu sổ không quy định Bộ Tài Chính ban hành - Bộ máy kế tốn vi phạm ngun tắc bất kiêm nhiệm, cơng việc kế tốn hàng hóa cơng việc Thủ kho nhân viên đảm nhiệm, việc xuất Phiếu thu Thủ quỹ đảm nhiệm - Hệ thống tài khoản công ty sử dụng tương đối phù hợp với quy định Bộ Tài Chính nhiên số nghiệp vụ hạch tốn chưa phù hợp - Cơng ty khơng sử dụng hình thức chiết khấu tốn để khuyến khích KH tốn nhanh - Cơng ty khơng lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi KH lâu toán tiền hàng 5.2 Kiến nghị ● Qua nhận định tình hìnhcơng ty, em nhận thấy cơng tác kế tốn cơng ty vài vấn đề cần thảo luận để biện pháp hồn thiện tốt Em xin đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu-chi phí xác định kết kinh doanh tạicơng ty, với mục đích là: - Thực tốt cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu-chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng - Tính tốn xác, chi tiết kết kinh doanh đạt năm tài để cung cấp cho ban lãnh đạo công ty 69 - Cần thường xuyên kiểm tra nâng cấp phần mềm kế toán để phù hợp với đặc điểm kế tốn cơng ty, kích hoạt nhanh chóng cập nhật xác để cơng tác kế tốn hiệu - Theo dõi chặt chẽ tình hình biến động hàng hóa số lượng giá trị, theo dõi giá vốn, doanh thu mặt hàng cụ thể - Hoàn thiện dựa sở tơn trọng chế tài chính, tn thủ chế độ kế toán, phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty đảm bảo đáp ứng việc cung cấp thơng tin kịp thời, xác phù hợp với yêu cầu quản lý Sự hoàn thiện phải dựa sở tiết kiệm chi phí, giảm nhẹ cơng việc mang tính khoa học mục tiêu tất công ty kinh doanh lãi với hiệu cao - Việc phân quyền cho nhân viên kế toán thực chưa triệt để, không đảm bảo quy tắc “Bất kiêm nhiệm” kế toán Việc lập chứng từ phải phân quyền cụ thể, quyền lập ký vào chứng từ Cụ thể, kế tốn hàng hóa kiêm Thủ kho đảm nhiệm phần hành “nhập xuất hàng hóa”, lập PNK, PXK Kế tốn tốn cơng nợ kiểm sốt phần hành “thanh tốn, cơng nợ, tiền, ngân hàng”, lập phiếu thu, phiếu chi Thủ quỹ trách nhiệm kiểm tra chứng từ, nhận tiền, chi tiền theo lệnh ký xác nhận vào phiếu thu-chi - Cơng ty nên sử dụng hình thức chiết khấu tốn để khuyến khích khách hàng tốn nhanh Khi phát sinh nghiệp vụ chiết khấu, kế toán hạch toán sau: Nợ TK 635 – Số tiền chiết khấu toán Nợ TK 111, 112- Số tiền thực thu sau trừ chiết khấu tốn TK 131 - Tổng số tiền phải thu khách hàng - Đối với khoản nợ khó đòi hay khơng khả đòi kế tốn cần phân loại quản lý chặt chẽ đồng thời kiến nghị lãnh đạo công ty cho phép lập dự phòng cho khoản nợ Việc trích lập dự phòng đề phòng nợ phải thu thất thu khách hàng khơng khả trả lại 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 Bộ tài việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp, 59 trang  Thầy Bùi Cơng Luận Bài Giảng Kế Tốn Tài Chính Ngành Kế Tốn, Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm TP HCM  Thầy Bùi Xuân Nhã Bài Giảng Nguyên Lý Kế Toán Ngành Kế Toán, Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM  Thầy Lê Văn Hoa Bài Giảng Kế Tốn Tài Chính 1, Bài Giảng Kế Tốn Tài Chính Ngành Kế Tốn, Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM  Nguyễn Thị Thanh Trúc, 2011, Luận văn Kế Toán Doanh Thu-Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty TNHH SX Duy Hàng Luận Văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế,Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, 2011  Phan Thị Hồi Thu,2012, Luậnvăn Kế tốn Doanh Thu- Chi phí Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh Cơng Ty Cổ Phần Bao Hồng Hải Luận văn tốt nghiệp Đại học, Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM,2012  Thầy Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa, Nguyễn Ngọc Dung Nguyễn Xuân Hưng, 2009 Kế tốn tài Tái lần thứ Nhà xuất Tài chính, Hà Nội, 589 trang 71 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** TRẦN THỊ LÝ KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠI LỤC KHĨA LUẬN TỐT... Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận Kế Tốn Doanh ThuChi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công ty Cổ Phần Bao Bì Đại Lục doTrần Thị Lý, sinh viên khóa 36, ngành Kế tốn, khoa Kinh Tế,... tác kế tốn vấn đề doanh thu chi phí giúp cho DN đạt hiệu cao Nhận thức điều nên em chọn đề tài Kế tốn doanh thu- chi phí xác định kết kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bao Bì Đại Lục Mục tiêu đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠI LỤC , KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠI LỤC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay