KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ PHÚ NHUẬN

85 1 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:25

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** TRẦN THỊ HỒNG QUÍ KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ PHÚ NHUẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013       BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** TRẦN THỊ HỒNG QUÍ KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ PHÚ NHUẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013         Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Một Thành Viên Xây dựng Kinh doanh nhà Phú Nhuận” Trần Thị Hồng Q, sinh viên khóa 36, chun ngành kế tốn bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày _ Th.S TIÊU NGUYÊN THẢO Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm     LỜI CẢM TẠ Để hồn thành tốt khóa luận này, lời xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến cơng ơn sinh thành dưỡng dục ba mẹ Ba mẹ hết lòng quan tâm, ln ủng hộ, bên cạnh con, tạo điều kiện tốt để học tập ngày hôm nay, giúp hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình bảo, truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt trình học tập, tạo sở kiến thức vững để em hồn thành khố luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Tiêu Nguyên Thảo tận tình hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc tồn thể anh chị cơng ty TNHH Một Thành Viên Xây dựng Kinh doanh nhà Phú Nhuận nhiệt tình giúp đỡ em suốt trình thực tập Đặc biệt em xin cám ơn anh chị phòng kế tốn tận tình hướng dẫn, giúp em tiếp cận nhiều với thực tế Cuối xin gửi lời tri ân đến tất bạn bè, người bên ủng hộ tơi vượt qua khó khăn suốt qng đời sinh viên động viên giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Xin chân thành cảm ơn! TP HCM, ngày tháng năm Người viết Trần Thị Hồng Quí     NỘI DUNG TĨM TẮT TRẦN THỊ HỒNG Q.Tháng 01 năm 2014.“Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây dựng Kinh doanh nhà Phú Nhuận” TRẦN THỊ HỒNG QUÍ January 2014 “Cost Accounting and Determinationof The Actual Unit Value of The Constructional Product at Phu Nhuan Costruction and housing trading company Ltd (One member)” Đề tài thực nhằm phản ánh công tác tổ chức hạch tốn kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty TNHH MTV Kinh doanh Xây dựng Nhà Phú Nhuận, mơ tả trình tự lưu chuyển chứng từ, cách ghi sổ kế toán nghiệp vụ kế tốn lien quan đến chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp thực tế thực đơn vị Từ đó, đưa nhận xét đề xuất thích hợp để góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị Đề tài vận dụng phương pháp quan sát, phương pháp mô tả phương pháp lịch sử để phản ánh đánh giá cơng tác hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp Kết nghiên cứu cho thấy máy kế tốn cơng ty dần hồn thiện, phương pháp hạch tốn kế tốn thực vừa đạt mục tiêu theo quy định Bộ Tài Chính, vừa phù hợp với tình hình thực tế Công ty   MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu .2 1.4.Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty TNHH MTV XD KD Nhà PN 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .4 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 2.1.3 Địa bàn hoạt động 2.1.4 Thuận lợi khó khăn 2.1.5 Mục tiêu sách chất lượng năm 2013 2.2 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV XD KD Nhà PN 10 2.2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 10 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phận .10 2.3 Cơ cấu máy kế tốn Cơng ty TNHH MTV Xây dựng Kinh doanh Nhà Phú Nhuận .14 2.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy kế toán 14 2.3.2 Chức – nhiệm vụ phần hành kế toán .15 2.4 Chuẩn mực chế độ kế tốn áp dụng Cơng ty 16 2.4.1 Chế độ kế toán áp dụng 16 2.4.2 Hình thức kế tốn 16 2.4.3 Các sách kế tốn áp dụng Cơng ty 18 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 v      3.1 Những vấn đề chung 20 3.1.1 Khái quát hoạt động xây lắp sản phẩm xây lắp 20 3.1.2 Chi phí sản xuất 22 3.1.3 Giá thành sản phẩm 25 3.1.4 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 26 3.2 Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp 27 3.2.1 Đối tượng phương pháp hạch tốn chi phí xây lắp 27 3.2.2 Đối tượng tính giá thành kỳ tính giá thành 28 3.2.3 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .29 3.2.4 Kế tốn tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành 33 3.3 Phương pháp nghiên cứu 35 3.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 35 3.3.2 Phương pháp xử lý thông tin 35 3.3.3 Phương pháp mô tả .35 3.3.4 Phương pháp quan sát 36 3.3.5 Phương pháp lịch sử .36 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 37 4.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất công ty TNHH MTV XD KD Nhà PN 37 4.2 Sơ lược hợp đồng thi cơng cơng trình: “Cải tạo Hội trường A số phòng làm việc 127 Trương Định, phường 7, quận 3, TP.Hồ Chí Minh” 37 4.3 Đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty .38 4.4 Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty 38 4.4.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 38 4.4.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 49 4.4.3 Kế toán chi phí sản xuất chung .56 4.4.4 Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng ngừng sản xuất 62 4.4.5 Kế toán tổng hợp, phân bổ kết chuyển chi phí sản xuất 62 4.5 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 63 4.6 Kế toán giá thành sản phẩm 64 4.6.1 Tài khoản sử dụng .64 4.6.2 Chứng từ sử dụng 64 vi     4.6.3 Sổ sách sử dụng 64 4.6.4 Trình tự hạch toán 64 4.6.5 Xác định doanh thu từ sản xuất sản phẩm xây lắp .65 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 67 5.1 Kết luận .67 5.1.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 67 5.1.2 Tình hình tổ chức cơng tác kế tốn .67 5.1.3 Tổ chức chứng từ luân chuyển chứng từ 67 5.1.4 Tổ chức tài khoản 68 5.1.5 Cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành cơng ty .68 5.2 Kiến nghị .69 5.2.1 Tổ chức máy kế toán 69 5.2.2 Tổ chức chứng từ luân chuyển chứng từ 69 5.2.3 Tổ chức cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72     vii     DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CB-CNV Cán - Cơng nhân viên CPNCTT Chi phí Nhân cơng trực tiếp CPNVL Chi phí Ngun vật liệu CPSX Chi phí sản xuất CPSXC Chi phí sản xuất chung CSDL Cơ sở liệu CT Cơng trình DL Dữ liệu GTGT Giá trị gia tăng HMCT Hạng mục cơng trình KD Kinh doanh KPCĐ Kinh phí cơng đồn MTV Một thành viên PN Phú Nhuận SPDD Sản phẩm dở dang TĐ Trương Định TGĐ Tổng Giám đốc TGNH Tiền gửi ngân hàng TM Tiền mặt TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tái sản cố định XD Xây dựng Z Giá thành viii     DANH MỤC CÁC HÌNH   Hình 2.1.Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Hình 2.2.Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn Hình 2.3.Sơ Đồ Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức “Kế Tốn Máy Tính” Hình 4.1.Trình Tự Luân Chuyển Chứng Từ Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Hình 4.2.Trình Tự Ln Chuyển Chứng Từ Chi Phí Nguyên Vật liệu Trực Tiếp Hình 4.3.Trình Tự Luân Chuyển Chứng Từ Chi Phí Ngun Vật Liệu Trực Tiếp Hình 4.4.Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Ngun Vật Liệu Trực Tiếp Hình 4.5.Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Ngun Vật Liệu Trực Tiếp Hình 4.6.Sơ Đồ Kết Chuyển Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Hình 4.7.Trình Tự Luân Chuyển Chứng Từ Chi Phí Nhân Cơng Trực Tiếp Hình 4.8.Trình Tự Ln Chuyển Chứng Từ Chi Phí Nhân Cơng Trực Tiếp Hình 4.9.Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Nhân Cơng Trực Tiếp Hình 4.10.Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Nhân Cơng Trực Tiếp Hình 4.11.Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Nhân Cơng Trực Tiếp Hình 4.12.Trình Tự Ln Chuyển Chứng Từ Chi Phí Sản Xuất Chung Hình 4.13.Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Sản Xuất Chung Hình 4.14.Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Sản Xuất Chung Hình 4.15.Sơ Đồ Hạch Tốn Kết Chuyển Chi Phí Tính Giá Thành Sản Phẩm Hình 4.16.Sơ Đồ Kết Chuyển Chi Phí Sản Xuất               ix     Hình 4.12 Trình Tự Ln Chuyển Chứng Từ Chi Phí Sản Xuất Chung Phòng ban Bắt đầu Lập hồ sơ toán: Hợp đồng, HĐGTGT, Biên nghiệm thu Hồ sơ tốn Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Phòng ban liên quan, Nhà cung cấp Hồ sơ toán Hồ sơ toán xét duyệt Xử lý: cung cấp dịch vụ, xuất kho Xét duyệt Hồ sơ toán xét duyệt Hóa đơn GTGT, Phiếu xuất kho Phòng kế tốn Thủ quỹ Hóa đơn GTGT, Phiếu xuất kho Phiếu chi Kiểm tra tính hợpChi tiền mặt Nhập liệu hạch toán Phiếu chi Sổ quỹ N CSDL (DL Chi phí KHTSCĐ, Chi phí khác Phiếu chi N Nhà cung cấp Nguồn tin: Phòng Kế Tốn Chứng từ sử dụng Để hạch tốn chi phí sản xuất chung kế toán sử dụng chứng từ sau: -Phiếu mua hàng ngồi (cơng cụ dụng cụ) -Phiếu nhập kho (cơng cụ dụng cụ) -Phiếu xuất kho (công cụ dụng cụ) -Hóa đơn GTGT (chi phí khác) -Phiếu chi (chi phí khác) -Bảng chi tiết khấu hao TSCĐ 58     -Phiếu kế toán Tài khoản sử dụng Để tập hợp chi phí sản xuất chung, kế tốn sử dụng tài khoản 627 “Chi phí sản xuất chung” Tài khoản 627 có tài khoản cấp 2: -TK 6273 “Chi phí dụng cụ sản xuất”: phản ánh chi phí cơng cụ, dụng cụ xuất dùng cho đội -TK 6274 “Chi phí khấu hao TSCĐ”: phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực dịch vụ TSCĐ dùng chung cho hoạt động phận, tổ, đội -TK 6277 “Chi phí dịch vụ mua ngồi”: phản ánh chi phí dịch vụ mua phục vụ cho hoạt động xây lắp như: + 62771 “Chi phí thẩm định, thiết kế” + 62772 “Chi phí hệ thống chiếu sáng” + 62773 “Chi phí hệ thống cấp nước” + 62774 “Chi phí hệ thống điện thoại” + 62775 “Chi phí hệ thống đường nội bộ” + 62776 “Chi phí hệ thống phòng chống chữa cháy” -TK 6278 “Chi phí khác tiền”: phản ánh chi phí phải trả khác tiền chi phí photo vẽ 59     Hạch tốn chi phí sản xuất chung: Hình 4.13 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Sản Xuất Chung TK 152, 153, 1111 TK 627 Chi phí vật liệu TK 152, 1111 Các khoản thu hồi CCDC TK334 Khoản trích BHXH TK 154 BHYT theo lương TK 214 K/c CP SXC Chi phí KHTSCĐ TK111, 112 Chi phí SXC khác mua ngồi TK 133 Thuế GTGT  Minh họa nghiệp vụ Đối với cơng trình sửa chữa nhỏ nên phát sinh chi phí khác như: chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật,chi phí bốc xếp…khơng phát sinh chi phí KHTSCĐ, CCDC Trước tiến hành thực cơng trình thường cơng ty phải tốn khoản chi phí gọi chi phí lập thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật 60     Ví dụ 1: Ngày 26/07/2012 vào HĐ GTGT số 0000018 ủy nhiệm chi số 0487/07/12 kế toán hạch toán trả tiền lập báo cáo kinh tế kỹ thuật CT cải tạo HT A số phòng làm việc 127TĐ, Q3 theo HĐ 02/2012 & TLHĐ03 kế toán hạch toán:(Xem phụ lục 6) Nợ TK 6278:47.326.364 Nợ TK 13311:4.732.636 Có TK 112104: 52.059.000 Ngày 12/07/2012 sau nhận giấy giới thiệu công ty TNHH tư vấn & xây dựng P.C.E sau trình lên Giám đốc ký duyệt công ty tiến hành ký hợp đồng: “Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật” Ngày 16/07/2012 kế tốn vào hóa đơn GTGT số 0000098 phiếu chi số 1122/07/12 kế toán hạch toán chi tiền thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nợ TK 6278: 5.337.379 Nợ TK 13311: 533.738 Có TK 1111: 5.871.117 Ngày 31/07/2012 kết chuyển chi phí lập thẩm tra báo cáo kinh tế: Nợ TK 1541: 52.663.743 (52.059.000+5.871.117) Có TK 6278: 52.663.743 Ví dụ 2: Ngày 01/08/2012 phiếu chi số 1227/08/12 việc chi tiền bốc xếp vật tư trần thạch cao phụ kiện kế toán hạch toán:(Xem phụ lục 7) Nợ TK 6278: 150.000 Có TK 1111: 150.000 Ngày 31/08/2012 kết chuyển chi phí bốc xếp vật tư trần thạch cao phụ kiện: Nợ TK 1541: 150.000 Có TK 6278: 150.000 61     Hình 4.14 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Sản Xuất Chung 112 627 47.326.364 111 5.337.379 150.000 52.813.743 Nhận xét: (1) CP SXC công ty phản ánh tương đối chặt chẽ, phương thức tập hợp phù hợp với quy mô công ty cơng trình hạng mục cơng trình (2) Việc mở chi tiết TK 627 giúp theo dõi loại chi phí rõ ràng cụ thể hơn, thuận lợi cho việc quản lý chi phí phát sinh (3) CP SXC tập hợp cho đối tượng cơng trình, hạng mục cơng trình cách chi tiết cụ thể cho tài khoản giúp việc hạch toán theo dõi số phát sinh loại chi phí dễ dàng (4) CP SXC chưa phản ánh cách đầy đủ phần lương nhân viên quản lý cơng trình khoản trích theo lương cơng nhân trực tiếp nhân viên quản lý hạch toán vào TK 622 Việc hạch toán khơng quy định 4.4.4 Kế tốn thiệt hại sản phẩm hỏng ngừng sản xuất Công ty không tiến hành trích trước khoản thiệt hại sản xuất 4.4.5 Kế toán tổng hợp, phân bổ kết chuyển chi phí sản xuất Cuối tháng, kế tốn tiến hành tổng hợp chi phí sản xuất xây dựng phát sinh, kết chuyển qua chi phí sản xuất sang bên nợ tài khoản 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”.Việc kết chuyển phần mềm tự động thực chuyển số liệu vào sổ chi tiết tài khoản 154, sổ tài khoản 154 sổ liên quan khác 62     Hạch toán: Hình 4.15.Sơ Đồ Hạch Tốn Kết Chuyển Chi Phí Tính Giá Thành Sản Phẩm TK 621 TK 154 K/c CPNVLTT TK155 Nhập kho thành phẩm TK 622 TK 632 K/c CPNCTT Đã bán TK 627 K/c CPSXC  Nghiệp vụ minh họa: Cuối ngày 31/07/2012 kế toán tiến hành tổng hợp chi phí sản xuất xây dựng phát sinh kết chuyển sang bên Nợ tài khoản 154 (Xem phụ lục 8) Nợ TK 1541: 42.479.301 Có TK62111: 42,479,301 Nơ TK 1541: 20.005.000 Có TK 622: 20.005.000 Nợ TK 1541:52.663.743 Có TK 6278: 52.663.743 4.5 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Vì đặc điểm thi cơng cơng trình xây dựng thường kéo dài, có kết cấu phức tạp, nghiệm thu lúc cơng trình hồn thành nên tồn chi phí sản phẩm dở dang chi phí phát sinh từ lúc khởi cơng đến lúc hồn thành nên để thuận lợi cho quản lý, cơng ty không tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 63     4.6 Kế toán giá thành sản phẩm Một mục đích nhất, chủ yếu cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất xác định giá thành thành phẩm cách đầy đủ, xác nhằm cung cấp thông tin kinh tế kịp thời cho công tác quản lý Muốn việc xác định đối tượng tính giá thành kỳ tính giá thành sản phẩm cơng ty cần lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh cơng ty Xuất phát từ u cầu đó, cơng ty TNHH MTV Xây dựng Kinh doanh Nhà Phú Nhuận chọn phương pháp tính giá thành trực tiếp (giản đơn) để tính giá thành cho cơng trình, hạng mục cơng trình Căn vào số liệu chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung kế tốn kết chuyển tồn số dư tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang để xác định tổng chi phí sản xuất phát sinh kỳ tính giá thành sản phẩm 4.6.1 Tài khoản sử dụng TK 154 “chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” Cơng trình cơng ty sau hồn thành tiến hành nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư khơng có q trình chờ tiêu thụ nên kế tốn khơng sử dụng TK 155 “thành phẩm” mà hạch toán vào 632 “Giá vốn hàng bán” 4.6.2 Chứng từ sử dụng Hợp đồng thi công Biên nghiệm thu bàn giao Bảng tổng hợp toán Biên lý hợp đồng 4.6.3 Sổ sách sử dụng Sổ chi tiết TK 154 4.6.4 Trình tự hạch tốn Khi cơng trình hồn thành cơng ty bên chủ đầu tư nghiệm thu bàn giao dựa vào chi phí thi cơng cơng trình, kế tốn tiến hành hạch tốn giá thành cơng trình đưa vào giá vốn hàng bán cơng trình bàn giao Z Cơng trình = ∑ chi phí sản xuất phát sinh từ cơng trình 64     Hình 4.16.Sơ Đồ Kết Chuyển Chi Phí Sản Xuất TK 6211 924.309.279924.309.279 1541 924.309.279 TK 622 179.033.000179.033.000 179.033.000 TK 6278 52.813.743 52.813.743 52.813.743 1.156.156.022 4.6.5 Xác định doanh thu từ sản xuất sản phẩm xây lắp Sau tập hợp chi phí cơng trình cải tạo Hộ trường A số phòng làm việc 127 Trương Định Q.3, chương trình kế tốn máy tự động kết chuyển từ TK 154 sang TK 632 Bút toán thực đồng thời với bút toán doanh thu bàn giao cơng trình.Cơng ty hạch tốn doanh thu sản phẩm xây lắp dựa vào chuẩn mực số 15 “hợp đồng xây dựng” (Ban hành công bố theo định số 165/2002/QĐBTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 Bộ trưởng Bộ Tài chính) Bút tốn ghi nhận doanh thu: Căn vào hóa đơn GTGT số AA/11P.0002006 kế toán ghi nhận: (Xem phụ lục 8) Nợ TK 1312:1.735.335.580 Có TK 5111: 1.577.577.800 Có TK 33311:157.757.780 Đồng thời, kết chuyển bút toán giá vốn Nợ TK 632: 1.156.156.022 Có TK 154: 1.156.156.022 Khi khách hàng tốn tiền cho cơng ty: Nợ TK 1121: 1.735.335.580 Có TK 1312: 1.735.335.580 65     Nhận xét: (1) Cơng ty tính giá thành cơng trình theo phương pháp trực tiếp phù hợp với tình hình sản xuất sản phẩm xây lắp công ty phù hợp với đặc điểm ngành xây lắp Vì sử dụng phương pháp trực tiếp tập hợp chi phí buộc kế tốn phải tập hợp chứng từ gốc từ ban đầu lưu theo cơng trình điều giúp ích cho việc đối chiếu kiểm tra độ xác thơng tin kế toán cần thiết (2) Giá thành sản phẩm xây lắp công ty xác định theo khoản mục, yếu tố chi phí sản xuất, bao gồm chi phí trực tiếp phù hợp với yêu cầu hạch toán chế độ kế toán hành Do đó, hỗ trợ tích cực cho sản xuất, thi công đồng thời phục vụ tốt yêu cầu quản lý sản xuất, tính giá thành sản phẩm phân tích hoạt động kinh doanh cơng ty, từ cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà quản trị công ty việc đề biện pháp để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm đưa định đầu tư đắn Phiếu tính giá thành sản phẩm xây lắp ( Xem phụ lục 9) 66   CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.1.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Nhìn chung cơng tác quản lý công ty tương đối chặt chẽ, hợp lý, khoa học mang lại hiệu cao, góp phần làm giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm cơng trình hồn thành bàn giao Ban quản lý cơng trình người có trình độ cao, có tinh thần trách nhiệm với cơng việc, có nhiều kinh nghiệm cơng tác chun mơn, có thái độ hòa đồng vui vẻ với nhân viên cấp dưới, tạo môi trường thân thiện, giải công việc linh hoạt, thoải mái Cơng ty có đội ngũ nhân viên đồn kết, nhiệt tình với cơng việc nên tạo nên nguồn nội lực mạnh mẽ để công ty tiếp tục tồn phát triển bền vững 5.1.2 Tình hình tổ chức cơng tác kế tốn Tổ chức máy kế toán tương đối gọn nhẹ chặt chẽ Đội ngũ nhân viên kế tốn phân cơng chức năng, nhiệm vụ người rõ ràng, cụ thể cộng với trình độ lực chun mơn cao, nhiệt tình, trung thực cơng tác góp phần đắc lực vào cơng tác hạch tốn quản lý tài cơng ty Cơng ty áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác đơn vị có tác dụng việc số lượng cắt giảm nhân viên đảm bảo việc hạch toán đầy đủ, kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh Việc giúp giảm nhẹ khối lượng công tác ghi chép, tăng hiệu làm việc đặc biệt giúp cung cấp thông tin với yêu cầu quản lý doanh nghiệp 5.1.3 Tổ chức chứng từ luân chuyển chứng từ Một đặc điểm bậc ngành xây lắp cơng trình thi cơng thường xa trụ sở Công ty, điều làm cho việc cập nhật chứng từ từ công     trình thi cơng khó khăn khơng thể chuyển chứng từ thời hạn vài yếu tố khách quan làm chậm việc tốn tính giá thành cơng trình Về hệ thống chứng từ kế tốn phương pháp hạch toán: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh hóa đơn, chứng từ theo quy định BTC, phù hợp số lượng, nguyên tắc ghi chép yêu cầu công tác quản lý chứng từ 5.1.4 Tổ chức tài khoản Công ty sử dụng tài khoản chi tiết cho cơng trình, hạng mục cơng trình mã hóa đối tượng tập hợp chi phí ký hiệu thống sử dụng tồn cơng ty Cách mã hóa tài khoản kế tốn khoa học, điều giúp cho việc theo dõi tình hình nhập, xuất loại nguyên vật liệu cơng ty xác q trình kế tốn chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm xây lắp rõ ràng, đầy đủ Bên cạnh công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo chế độ kế toán hành tài khoản lại chi tiết cho đơn vị trực thuộc, cơng trình, hạng mục cơng trình, điều làm cho hệ thống tài khoản công ty không gọn nhẹ 5.1.5 Cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành cơng ty Đây yếu tố quan trọng trình sản xuất kinh doanh cơng ty, cơng ty lựa chọn đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất cơng trình, hạng mục cơng trình cho kỳ rõ ràng, đồng thời phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xác định phù hợp với đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi phí tập hợp theo khoản mục tao điều kiện cho công tác đánh giá sản phẩm dở dang, tính giá thành sản phẩm xác -Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Các chứng từ kế tốn tập hợp đầy đủ phòng Kế hoạch hợp tác đầu tư để chuyển lên cho phòng Kế tốn, chi phí ngun vật liệu đượctheo dõi thông qua tài khoản 152 tạo thuận lợi cơng tác hạch tốn ngun vật liệu -Về chi phí nhân cơng trực tiếp: Việc theo dõi tiền lương nhân công công ty chặt chẽ, phân biệt rõ tiền lương cho phận khác (gián tiếp, trực tiếp, quản lý,…) thông qua Bảng 68     chấm công hoặ đơn giá ngày công, điều phù hợp với chế độ kế toán hành, đồng thời tạo nên trách nhiệm người lao động công việc, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty -Về chi phí sản xuất chung: Công ty phân khoản mục chi tiết rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi chi phí cách chặt chẽ 5.2 Kiến nghị Qua thời gian thực tập công ty TNHH Một Thành Viên Xây dựng Kinh doanh Nhà Phú Nhuận, giúp đỡ tận tình anh chị phòng kế tốn, với hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn: Th.S Tiêu Nguyên Thảo, em nghiên cứu, tìm hiểu nhiều cơng tác kế tốn nói chung cơng tác tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng Dưới góc độ sinh viên thực tập em xin mạnh dạn đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty 5.2.1 Tổ chức máy kế toán Do quy mô công ty ngày mở rộng dẫn đến khối lượng cơng việc phòng kế tốn ngày nhiều cơng ty xây lắp nên cơng tác tập hợp chi phí tính giá thành phức tạp kéo dài đó, cơng ty nên có thêm kế tốn tính giá thành kế tốn tổng hợp để chia bớt công việc với kế toán trưởng, đồng thời giúp cho việc phân định cơng việc rõ ràng tránh tình trạng kế tốn kiêm nhiệm nhiều phần hành kế toán.Làm điều giúp cho cơng tác kế tốn nhanh chóng, cung cấp số liệu kịp thời cho nhà quản lý để đưa định xác 5.2.2 Tổ chức chứng từ luân chuyển chứng từ Công ty TNHH MTV Xây dựng Kinh doanh Nhà Phú Nhuận cơng ty lớn, số lượng cơng trình mà cơng ty thi công thời gian nhiều, phân tán, nên việc luân chuyển chứng từ gốc lên từ cơng trình lên phòng kế tốn khơng tránh khỏi chậm trễ Để khắc phục trình trạng này, phòng kế tốn cần quy định thời gian nộp chứng từ để có số liệu phản ánh kịp thời, thời gian nộp vào phạm vi địa bàn cơng trình thi cơng Bên cạnh cần phải có hỗ trợ Ban Giám đốc công ty việc nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng chế độ thưởng phạt rõ ràng 69     Trong trình luân chuyển chứng từ chi phí nhân cơng trực tiếp cơng ty nên đổi Phiếu đề nghị chi tiền mặt thành Phiếu đề nghị chi tạm ứng lương để phản ánh chất Phiếu đề nghị 5.2.3 Tổ chức cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành Tập hợp chi phí sản xuất: -Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Để tiết kiệm chi phí nên quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu q trình thi cơng để tránh gây thất lãng phí sử dụng ngun vật liệu vào việc khơng mục đích Để làm điều cần phải tăng cường trách nhiệm Đội trưởng đội thi công biện pháp trả thêm tiền trách nhiệm, thưởng kịp thời nhằm phát huy trách nhiệm cơng việc người Ngồi để giảm thiểu mức hao hụt thi công bảo quản vật liệu q trình thi cơng người lao động phải ln có ý thức tiết kiệm Muốn cần phải thực đồng biện pháp: + Không ngừng cải tiến thu mua, vận chuyển bảo quản vật liệu cho đảm bảo chất lượng, kỹ thuật Cơng ty nên tìm nguồn hàng nơi gần để giảm thiểu chi phí vận chuyển.Ngày công ty cung ứng nguyên vật liệu có chi nhánh khắp nước Do vậy, cơng ty cần có mối liên hệ thường xun với họ để thi cơng cơng trình cơng tác cung ứng ngun vật liệu khơng gặp khó khăn + Thường xuyên cập nhật giá thị trường để theo dõi, đối chiếu, kiểm tra với loại hóa đơn nhân viên phòng kế hoạch hợp tác đầu tư cung cấp +Trong trường hợp công ty phá dỡ cơng trình cũ để xây lại nên tổ chức tận dụng phế liệu thu hồi chặt chẽ Đây thực nguồn quan trọng giúp công ty giảm bớt phần vật liệu cần mua cho thi cơng -Đối với chi phí nhân cơng trực tiếp Công ty nên tổ chức kiểm tra nhân cơng xây dựng cơng trình để tránh trường hợp công nhân không tham gia xây dựng tính ngày cơng Các đội, tổ theo dõi q trình hoạt dộng cơng nhân tham gia thi công tham gia thời gian 70     Việc doanh nghiệp để đội trưởng tự chia lương cho cơng nhân dễ dẫn đến tình trạng người lao động không nhận mức tiền công xứng đáng với công sức họ bỏ Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, doanh nghiệp nên trực dõi q trình chia lương cho cơng nhân đội Khoản mục chi phí nhân cơng khơng có vai trò phận cấu thành nên giá thành sản xuất sản phẩm mà liên quan đến nhiều vấn đề xã hội phức tạp Do việc giảm chi phí nhân cơng doanh nghiệp cần áp dụng biện pháp nhằm nâng cao suất lao động công nhân Bằng cách sử dụng hợp lý lực lượng lao động phù hợp với khả người lao động, khơng ngừng nâng cao trình độ tay nghề người lao động đảm bảo đời sống an tồn q trình làm việc cho người lao động Cơng ty nên chuyển đổi hình thức trả lương chuyển khoản Vừa thực trả lương theo hai hình thức làm cho cơng tác kế tốn nặng nề Trả lương theo hình thức chuyển khoản an tồn nhanh chóng, nhân viên lĩnh tiền chủ động thời gian -Đối với chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung thường bao gồm nhiều loại dễ xảy tình trạng lãng phí, chi dùng sai mục đích,… Chính doanh nghiệp cần có quy chế cụ thể nhằm giảm bớt khoản chi phí như: Các khoản chi phí phải có chứng từ xác minh, ký duyệt với khoản chi hợp lý, xử phạt thích đáng với hành vi lạm chi, chi sai mục đích,…Tuy nhiên, với khoản chi hợp lý cần phải giải kịp thời để đảm bảo thuận lợi cho hoạt động sản xuất 71     TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bộ tài 2006, QĐ 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 – Quyết định việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp Website:www.mof.gov.vn Các luận văn anh chị khóa trước Chuẩn mực số 15 “hợp đồng xây dựng” (Ban hành công bố theo định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lê Văn Hoa, Bài giảng kế tốn tài 1,2,3, giảng mơn kế tốn xây lắp, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa, Nguyễn Ngọc Dung Nguyễn Xuân Hưng, 2009 Kế tốn tài Nhà xuất tài chính, Hà Nội, 594 tangTh.S Bùi Cơng Luận, giáo trình kế tốn thương mại dịch vụ, Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Thơng tư 45/2013/TT – BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 Bộ tài Bùi Xuân Nhã, Bài giảng mơn kế tốn chi phí, ngành kế tốn, khoa kinh tế, trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM 72 ... tốn chi phí xây lắp 27 3.2.2 Đối tượng tính giá thành kỳ tính giá thành 28 3.2.3 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .29 3.2.4 Kế tốn tính giá thành sản phẩm xây lắp. .. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** TRẦN THỊ HỒNG QUÍ KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ KINH. .. tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty .38 4.4 Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty 38 4.4.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 38 4.4.2 Kế tốn chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ PHÚ NHUẬN , KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ PHÚ NHUẬN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay