KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ANH ĐÀO QUÝ I NĂM 2012

141 6 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:25

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ HẢI XUÂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ANH ĐÀO QUÝ I NĂM 2012 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Bán Hàng Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần XNK Anh Đào” sinh viên TRẦN THỊ HẢI XUÂN sinh viên khóa 35, ngành kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày………………… TRỊNH ĐỨC TUẤN Người hướng dẫn (Chữ ký) Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký, họ tên) Ngày tháng năm (Chữ ký, họ tên) năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Thực tập tốt nghiệp chuyến tiếp cận thực tế em nên trình thực đề tài em gặp khơng khó khăn bỡ ngỡ nhờ giúp đỡ từ nhiều người mà em hồn thành luận văn ngày hơm nay, khơng biết nói cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất người quan tâm, giúp đỡ cho em suốt thời gian vừa qua: Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn tới Cha Mẹ, người ln sát cánh bên lúc khó khăn nhất, chỗ dựa vững cho đời Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý Thầy Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM truyền đạt kiến thức quý báu suốt năm học tập, tạo hành trang vững cho nghề nghiệp tương lai Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy Trịnh Đức Tuấn, thầy bảo tận tình, hướng dẫn để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn tới anh chị nhân viên phòng Tài Chính - Kế Tốn cơng ty XNK Anh Đào hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện thuân lợi cho em tìm hiểu, tiếp cận với cơng việc thực tế công ty Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới người bạn thân thương em vượt qua bao khó khăn, chia sẻ vui buồn suốt năm tháng sinh viên Em mong nhiều ý kiến đánh giá, nhận xét q thầy q cơng ty khóa luận tốt nghiệp Chúc cho quý thầy quý công ty gặt hái nhiều thành công Một lần em xin chân thành cảm ơn! TPHCM, Ngày tháng năm Sinh viên Trần Thị Hải Xuân NỘI DUNG TÓM TẮT TRẦN THỊ HẢI XUÂN Tháng 12 năm 2012 “Kế Toán Bán Hàng Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần XNK Anh Đào” TRAN THI HAI XUAN December 2012 “Accounting Of Products Selling Process and Determine The Bussiness Result At Anh Dao Import Export Joint Stock Company” Luận văn thực dựa nguồn số liệu chủ yếu thu thập phòng kế tốn, kết hợp vấn nhân viên công ty cổ phần XNK Anh Đào Mục tiêu nghiên cứu đề tài nghiên cứu công tác bán hàng cơng ty, gồm q trình bán hàng xác định kết kinh doanh công ty đạt Trên sở lý thuyết học trường tham khảo tài liệu, xem xét vận dụng chế độ kế tốn thực tế cơng ty phù hợp hay khơng, đưa nhận xét kiến nghị để hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty Ngồi ra, thơng qua phương pháp mơ tả thể nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi nhận chứng từ kế tốn, trình tự ln chuyển chứng từ cách thức ghi sổ theo hình thức kế tốn cơng ty MỤC LỤC Trang MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc luận văn 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty 4  2.1.1 Giới thiệu sơ lược công ty 4  2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 4  2.2 Chức năng, nhiệm vụ mục tiêu hoạt động công ty 5  2.2.1 Chức 5  2.2.2 Nhiệm vụ mục tiêu hoạt động 5  2.3 cấu tổ chức máy công ty 5  2.3.1 Sơ đồ tổ chức máy công ty 5  2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phòng ban 6  2.4 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 7  2.4.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 7  2.4.2 Chức năng, nhiệm vụ nhân viên phòng kế tốn 7  2.5 Hình thức kế tốn cơng ty áp dụng 8  2.5.1 Chuẩn mực chế độ kế toán áp dụng 8  2.5.2 Hình thức ghi sổ kế toán 8  2.5.3 Hệ thống báo cáo kế toán 9  CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10  3.1 sở lý luận 10  3.1.1 Khái niệm bán hàng xác định kết kinh doanh 10  v 3.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại 11  3.2 Kế toán bán hàng 12  3.2.1 Phương thức bán hàng: 12  3.2.2 Các phương thức toán 14  3.2.3 Nhiệm vụ kế toán bán hàng: 14  3.2.4 Tổ chức kế toán bán hàng: 14  3.3 Kế toán xác định kết kinh doanh 18  3.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 18  3.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội 20  3.3.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 22  3.4 Kế toán giá vốn hàng bán 23  3.5 Kế tốn chi phí bán hàng 24  3.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 25  3.7 Kế toán doanh thu hoạt động tài chi phí tài 26  3.7.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài 26  3.7.2 Kế tốn chi phí tài 27  3.8 Kế toán xác định kết hoạt động khác 28  3.8.1 Kế toán thu nhập khác 28  3.8.2 Kế tốn chi phí khác 29  3.9 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 30  3.10 Kế toán xác định kết kinh doanh 31  3.11 Phương pháp nghiên cứu 32  CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 34  4.1 Những đặc điểm công ty 34  4.1.1 Hàng hóa cơng ty 34  4.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 34  4.1.3 Đặc điểm cơng tác kế tốn 35  4.1.4 Phần mềm kế toán sử dụng 35  4.2 Kế tốn q trình bán hàng 36  4.2.1 Phương thức bán hàng toán 36  4.2.2 Giá xuất kho 36  vi 4.2.3 Quy trình bán hàng trình tự luân chuyển chứng từ 36  4.3 Kế toán doanh thu bán hàng: 42  4.4 Kế toán giá vốn hàng bán 47  4.5 Kế tốn chi phí bán hàng 50  4.6 Kế tốn chi phí quản lí doanh nghiệp 55  4.7 Kế toán hoạt động tài 61  4.7.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài 61  4.7.2 Kế tốn chi phí tài 64  4.8 Kế toán hoạt động khác 67  4.8.1 Kế tốn chi phí khác 67  4.8.2 Kế toán thu nhập khác 67  4.9 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 70  4.10 Kế toán xác định kết kinh doanh 70  CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 74  5.1 Kết luận 74  5.2 Kiến nghị 76  5.2.1 Về việc tổ chức máy kế toán 76  5.2.2 Về chứng từ sổ sách kế toán 76  5.2.3 Về hạch toán kế toán 76  TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC  vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản BH Bán hàng BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BPBH Bộ phận bán hàng CP Chi phí CPBH Chi phí bán hàng CPCPB Chi phí chờ phân bổ CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp CTNH Chứng từ ngân hàng ĐĐH Đơn đặt hàng DN Doanh nghiệp DNTM Doanh nghiệp thương mại DT Doanh thu GBC Giấy báo GBN Giấy báo nợ GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HCNS Hành nhân HH Hàng hóa KC Kết chuyển KH Khách hàng KHTS Khấu hao tài sản KQHĐKD Kết hoạt động kinh doanh NKC Nhật kí chung NLĐ Người lao động NVBH Nhân viên bán hàng PKT Phòng kĩ thuật PMD Phi mậu dịch viii PMKT Phần mềm kế toán PNK Phiếu nhập kho PT Phiếu thu PXK Phiếu xuất kho QĐ – BTC Quyết địnhtài SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định TTĐB Tiêu thụ đặc biệt XNK Xuất nhập ix DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Của Công Ty 5  Hình 2.2 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn Của Cơng Ty 7  Hình 2.3 Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức Kế Tốn Trên Máy Vi Tính 9  Hình 3.1 Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu 21  Hình 3.2 Sơ Đồ Hạch Tốn Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu 23  Hình 3.3 Sơ Đồ Hạch Toán Giá Vốn Hàng Bán 24  Hình 3.4 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Bán Hàng 25  Hình 3.5 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp 26  Hình 3.6 Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính 27  Hình 3.7 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Tài Chính 28  Hình 3.8 Sơ Đồ Kế Toán Thu Nhập Khác 29  Hình 3.9 Sơ Đồ Hạch Tốn Kế Tốn Chi Phí Khác 30  Hình 3.10 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 31  Hình 3.11 Sơ Đồ Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 32  Hình 4.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Tập Trung 35  Hình 4.2 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Quá Trình Bán Sỉ 38  Hình 4.3 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Quá Trình Bán Lẻ 40  Hình 4.4 Sơ Đồ Hạch Toán Doanh Thu Bán Hàng Quý I Năm 2012 46  Hình 4.5 Sơ Đồ Hạch Toán Giá Vốn Hàng Bán Quý I Năm 2012 49  Hình 4.6 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Bán Hàng Quý I Năm 2012 54  Hình 4.7 Sơ đồ Hạch Tốn Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp Quý I Năm 2012 60  Hình 4.8 Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính Quý I Năm 2012 63  Hình 4.9 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Tài Chính Q I Năm 2012 66  Hình 4.10 Sơ Đồ Hạch Tốn Thu Nhập Khác Quý I Năm 2012 69  Hình 4.11 Sơ Đồ Tổng Hợp Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Quý I Năm 2012 73  x 82 68 69 68 69 70 71 72 73 74 75 ... kết kinh doanh thường tiến hành vào cu i kỳ kinh doanh thường cu i tháng, cu i quý, cu i năm tùy thuộc vào đặc i m kinh doanh yêu cầu quản lý doanh nghiệp - Bán hàng khâu cu i trình kinh doanh. .. DN xác định kết kinh doanh - Kết hoạt động kinh doanh: Là việc so sánh chi phí kinh doanh bỏ thu nhập kinh doanh thu kỳ Nếu thu nhập lớn chi phí 10 l i thu nhập nhỏ chi phí KQKD lỗ Việc xác định. .. doanh xác định kết kinh doanh quan trọng để đơn vị định tiêu thụ hàng hóa hay khơng Do đó, n i bán hàng xác định kết kinh doanh có m i quan hệ mật thiết Kết kinh doanh mục đích cu i DN bán hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ANH ĐÀO QUÝ I NĂM 2012 , KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ANH ĐÀO QUÝ I NĂM 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay