KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM và DV TIN HỌC TRẦN ĐOÀN

119 1 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:25

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM TRẦN THỊ BÍCH VÂN KẾ TỐN DOANH THU - CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH TM DV TIN HỌC TRẦN ĐỒN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 i    BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM TRẦN THỊ BÍCH VÂN KẾ TỐN DOANH THU - CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV TIN HỌC TRẦN ĐOÀN Ngành kế tốn KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn: ThS.Trần Anh Kiệt Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH TM DV TIN HỌC TRẦN ĐỒN” TRẦN THỊ BÍCH VÂN, sinh viên khóa 35, ngành kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng ThS.Trần Anh Kiệt Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày   tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ  Được ngồi ghế giảng đường đại học ao ước biết học sinh cắp sách đến trường Là số học sinh may mắn ấy, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến ba mẹ người thân gia đình ni dưỡng dìu dắt để đến với mơ ước đời này, để ngày hôm Em xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Ban Gíam Hiệu q thầy Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM giúp đỡ dạy dỗ em tiến ngày từ kiến thức đến nâng cao ngành kế toán để em tự tin bước vào đời với hành trang trang bị Đặc biệt, em xin cảm ơn Thầy Trần Anh Kiệt tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện tốt để em hoàn thành khóa luận Với hỗ trợ nhiệt tình Ban Giám Đốc Công ty TNHH TM DV Tin Học Trần Đoàn mà em thực hồn thành luận văn cách tốt nhất,em xin gửi lời cảm ơn đến tất người công ty Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn chị Kế tốn cung cấp hóa đơn,chứng từ số liệu trình em thực tập hướng dẫn, tạo điều kiện cho em học hỏi kinh nghiệm thực tế cơng việc kế tốn.  Tơi xin cảm ơn tất người bạn sát cánh bên tôi,chia sẻ niềm vui nỗi buồn suốt quãng đời sinh viên để tơi có thêm niềm tin u sống động viên, giúp đỡ thời gian vừa qua Cuối cùng, em xin kính chúc Ban Gíam Hiệu nhà trường va q thầy dồi sức khỏe; kính chúc q cơng ty hoạt động ngày hiệu đạt nhiều kết mong muốn; chúc chị kế tốn ln hồn thành tốt cơng việc Em xin chân thành cảm ơn! Ngày tháng 07 năm 2013 Sinh viên TRẦN THỊ BÍCH VÂN     NỘI DUNG TĨM TẮT TRẦN THỊ BÍCH VÂN Tháng 7/2013 “Kế tốn Doanh thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Cơng Ty TNHH TM DV Tin Học Trần Đoàn” TRAN THI BICH VAN July /2013 “Turnover Expenses Determined Trading Result Accounting at Tran Doan Company, Ho Chi Minh City”   Từ q trình thực tập cơng ty tiến hành mơ tả cơng tác kế tốn cơng ty, từ đưa ví dụ để tìm hiểu, phân tích nhằm làm bật q trình kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty gồm: Phương pháp hạch tốn doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ; phương pháp hạch tốn giá vốn; phương pháp hạch tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp; phương pháp hạch tốn doanh thu chi phí tài chính, doanh thu chi phí khác; phương pháp hạch tốn thuế thu nhập doanh nghiệp; q trình hạch tốn kế tốn xác định kết kinh doanh.   Sau hiểu rõ phương pháp hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty đưa nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn cơng ty.    MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC HÌNH v DANH MỤC PHỤ LỤC vi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan Cơng ty TNHH TM DV Tin Học Trần Đồn 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty: 2.1.2 Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh 2.2 Quá trình hình thành phát triển: 3  2.2.1 Quá trình hình thành: 2.2.2.Quá trình phát triển 4  2.3 Cơ cấu tổ chức công ty 2.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý 2.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 2.4 Chuẩn mực chế độ kế tốn áp dụng cơng ty 2.4.1 Chế độ kế toán áp dụng 2.4.2 Hình thức kế tốn áp dụng 2.4.3 Các sách kế tốn áp dụng cơng ty 2.4.4 Hệ thống báo cáo sổ kế toán áp dụng Công ty CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 3.1.1 Khái niệm ý nghĩa Kết Quả Kinh Doanh 3.1.2 Khái niệm, nguyên tắc nhiệm vụ kế toán liên quan đến việc xác định kết kinh doanh 3.2 Kế toán doanh thu chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 10 3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 3.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 12 3.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 15 3.2.4 Kế tốn chi phí bán hàng 19 3.2.5 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 21 3.2.6 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 23 i    3.2.7 Kế tốn chi phí tài 24 3.3 Kế toán xác định kết hoạt động khác 27 3.3.1 Kế toán thu nhập khác 27 3.3.2 Kế tốn chi phí khác 29  3.4 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp xác định kết kinh doanh   31 3.4.1 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 31 3.4.2 Kế toán xác định kết kinh doanh 32 3.5 Phương pháp nghiên cứu 34 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu 34 3.5.2 Phương pháp xử lý số liệu 35 3.5.3 Phương pháp mô tả 35 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN   36 4.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty 36 4.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 36 4.2.1 Đặc điểm doanh thu phương thức bán hàng công ty 36 4.2.2 Hình thức tốn 37 4.2.3 Hình thức ghi sổ 37 4.2.4 Lưu đồ luân chuyển chứng từ 37 4.2.5 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 39 4.3 Kế toán giá vốn hàng bán: 51 4.3.1 Nội dung 51 4.3.2 Chứng từ sử dụng: 51 4.3.3 Tài khoản sử dụng: 51 4.3.4 Phương pháp hạch toán: 51 4.4 Kế tốn chi phí bán hàng: 58 4.4.1 Nội dung 58 4.4.2 Chứng từ sử dụng 58 4.4.3 Tài khoản sử dụng: 58 4.4.4 Phương pháp hạch toán: 58 4.5 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp: 63 4.5.1 Nội dung 63 4.5.2 Chứng từ sử dụng 63 4.5.3 Tài khoản sử dụng: 63 4.5.4 Phương pháp hạch toán: 63 4.6 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 71 4.6.1 Nội dung 71 4.6.2 Chứng từ sử dụng 71 4.6.3 Tài khoản sử dụng: 71 4.6.4 Phương pháp hạch toán: 71 4.7 Kế tốn chi phí hoạt động tài chính: 76 4.7.1 Nội dung 76 ii  4.7.2 Chứng từ sử dụng 76 4.7.3 Tài khoản sử dụng: 76 4.7.4 Phương pháp hạch toán: 76 4.8 Kế toán thu nhập khác: 81 4.8.1 Nội dung 81 4.8.2 Chứng từ sử dụng 81 4.8.3 Tài khoản sử dụng: 81 4.8.4 Phương pháp hạch toán: 81 4.9 Kế tốn chi phí khác: 81 4.9.1 Nội dung 81 4.9.2 Chứng từ sử dụng 81 4.9.3 Tài khoản sử dụng: 81 4.9.4 Phương pháp hạch toán: 81 4.10 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp: 81 4.10.1 Chứng từ sử dụng 81 4.10.2 Tài khoản sử dụng: 82 4.10.3 Phương pháp hạch toán: 82 4.11 Kế toán xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh: 83 4.11.1 Nội dung 83 4.11.2 Chứng từ sử dụng 83 4.11.3 Tài khoản sử dụng: 83 4.11.4 Phương pháp hạch toán: 83 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 85 5.1 Kết luận 85 5.2 Kiến nghị 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC      iii  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCĐPS Bảng cân đối phát sinh BC Báo có BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BTC Bộ Tài Chính BN Báo nợ DV Dịch vụ GTGT Giá trị gia tăng K/C Kết chuyển KPCĐ Kinh phí cơng đồn KT Kế tốn PS Phát sinh PT Phiếu thu QĐ Quyết định SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTĐB Tiêu thụ đặc biệt TSCĐ Tài sản cố định iv  DANH MỤC CÁC HÌNH Hinh 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản ký công ty Hinh 2.2 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức ”Kế tốn máy tính” Hinh 4.1 Lưu đồ luân chuyển chứng từ trình cung cấp dịch vụ 39 Hinh 4.2 Sơ đồ Chữ T TK 511 42 Hinh 4.3 Sơ đồ Chữ T TK 632 53 Hinh 4.4 Sơ đồ Chữ T TK 641 59 Hinh 4.5 Sơ đồ Chữ T TK 642 65 Hinh 4.6 Sơ đồ Chữ T TK 515 72 Hinh 4.7 Sơ đồ Chữ T TK 635 77 Hinh 4.8 Sơ đồ Chữ T TK 911 84 v  Phụ lục 3: Chứng từ hạch toán Chi phí quản lí doanh nghiệp    Phụ lục 4: Chứng từ hạch tốn Doanh thu hoạt động tài chính                                Phụ lục 5: Chứng từ hạch tốn Chi phí tài chính        Phụ lục 6: Báo cáo toán thuế, báo cáo tài năm 2012                                              ... trạng máy kế tốn, đặc điểm kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Mơ tả phương thức hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty 1  Tìm hiểu chế độ kế tốn... trừ doanh thu tính trừ vào doanh thu ghi nhận ban đầu để xác định doanh thu làm xác định kết kinh doanh kỳ kế toán Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải xác định kết hoạt động SXKD Toàn doanh thu. .. quan đến kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh; phương pháp nghiên cứu đề tài Chương 4: Kết thảo luận Mô tả phương thức hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM và DV TIN HỌC TRẦN ĐOÀN , KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM và DV TIN HỌC TRẦN ĐOÀN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay