LẬP KẾ HOẠCH MỞ SHOP KINH DOANH HOA TƯƠI

78 11 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** TRẦN THỊ THANH HOA LẬP KẾ HOẠCH MỞ SHOP KINH DOANH HOA TƯƠI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ THANH HOA LẬP KẾ HOẠCH MỞ SHOP KINH DOANH HOA TƯƠI Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: GV TRẦN MINH TRÍ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012       Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Lập Kế Hoạch Mở Shop Kinh Doanh Hoa Tươi ” TRẦN THỊ THANH HOA, sinh viên khóa 35, ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ TH.S TRẦN MINH TRÍ Người hướng dẫn, Ngày tháng năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Kí ghi rõ họ tên) (kí ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm 2012 Ngày     tháng năm 2012   LỜI CẢM TẠ Lời xin bày tỏ lòng biết ơn đến cha mẹ, người cho sống, nuôi dưỡng dạy dỗ nên người Cha mẹ phải thật vất vả điều kiện tốt để học tập trưởng thành Suốt đời, khắc ghi công ơn trời biển cha mẹ Xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến quý thầy, quý cô trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Đặc biệt thầy, khoa kinh tế, người truyền đạt cho em kiến thức quý báu, trang bị cho em hành trang vững để bước vào đời Em xin ghi nhớ biết ơn công lao dạy dỗ, tận tình bảo thầy Em tự hào người sinh viên trường đại học Nông Lâm Em xin bày tỏ lòng tri ân chân thành sâu sắc đến thầy Trần Minh Trí, người ln tận tình bảo giúp đỡ em suốt trình thực khố luận Dù ln bận rộn với cơng việc thầy nhiệt tình giành nhiều thời gian bảo cho chúng em, để hoàn thành tốt khoá luận Em xin chân thành cảm ơn thầy Em xin gửi lời cảm ơn anh Thược chủ shop hoa Mặt Trời Xanh chị Hồng chủ shop hoa An Na, giúp đỡ cung cấp cho em thông tin quan trọng để viết Cuối xin cảm ơn tất bạn bè Những người bên lúc khó khăn ln giúp đỡ cần Cảm ơn bạn nhiều Chúc tất người sức khoẻ thành công TP Hồ Chí Minh, ngày 08/12/2012 Sinh viên TRẦN THỊ THANH HOA.        NỘI DUNG TÓM TẮT TRẦN THỊ THANH HOA Tháng 12 năm 2012 “Lập Kế Hoạch Mở Shop Kinh Doanh Hoa Tươi” TRAN THI THANHH HOA December, 2012 “Establishing the Plan of Opening Shop for Flower trading” Mục đích chung luận văn soạn thảo kế hoạch mở shop kinh doanh hoa tươi sở nghiên cứu thị trường để tìm hiểu hành vi tiêu dùng khách hàng yếu tố liên quan đến thị trường hoa tươi nước; lập kế hoạch cho việc mở shop hoa tươi việc phân tích tài dự án Luận văn chứng minh tính khả thi hiệu dự án số liệu tính tốn cụ thể Luận văn sử dụng phương pháp đơn giản, dễ thực là: Thu thập, xử lý số liệu sơ cấp thứ cấp, phân tích tổng hợp dựa ý kiến tham khảo vấn từ phía người tiêu dùng vấn sâu chủ kinh doanh hoa tươi để làm sở cho việc thành lập shop hoa khố luận Từ trình bày ngắn gọn kết nghiên cứu đưa kiến nghị cho nhà đầu tư       MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH .x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu .3 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.3.3 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.1.1 Sách giáo trình giảng dạy 2.1.2 Tài liệu tham khảo từkhoá luận tốt nghiệp .5 2.1.3 Tài liệu tham khảo từ Internet 2.2 Tổng quan thị trường hoa tươi 2.2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ hoa tươi giới 2.2.2 Tình hình thị trường nước .9 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Nội dung nghiên cứu 13 3.1.1 Lý thuyết lập kế hoạch kinh doanh 13 3.1.2 Khái niệm đầu tư 14 3.1.3 Phân loại đầu tư 15 3.1.4 Khái niệm dự án đầu tư .16 3.1.5 Đặc điểm dự án đầu tư 16 3.1.6 Phân loại dự án đầu tư 16 3.1.7 Lập dự án đầu tư 17 3.1.8 Thẩm định dự án đấu tư 17 3.1.9 Quản trị dự án đầu tư 17 3.1.10 Phương pháp xây dựng báo cáo ngân lưu dự án 17 3.1.11 Lập kế hoạch trả nợ 18 v   3.1.12 Hành vi khách hàng 19 3.1.13 Các chiến lược marketing 20 3.2 Phương pháp nghiên cứu .21 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin .21 3.2.2 Phương pháp xử lí, phân tích số liệu 22 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .24 4.1 Phân tích thị trường hoa tươi địa bàn thành phố Hồ Chí Minh .24 4.1.1 Điều kiện xã hội 24 4.1.2 Hiện trạng kinh doanh hoa kiểng 24 4.1.3 Chủng loại sản phẩm 24 4.1.4 Nguồn cung ứng 25 4.1.5 Diện tích sản xuất hoa kiểng 25 4.2 Những đặc điểm người tiêu dùng hoa tươi 27 4.2.1 Đặc điểm người tiêu dùng 27 4.2.2 Thực trạng tiêu dùng hoa tươi khách hàng vấn 31 4.2.3 Mối quan tâm khách hàng lựa chọn mua hoa 35 4.3 Xây dựng kế hoạch thành lập hoạt động shop kinh doanh hoa tươi 38 4.3.1 Lựa chọn mặt hàng kinh doanh 38 4.3.2 Khách hàng mục tiêu 38 4.3.3 Xác định địa điểm mở cửa hàng 39 4.4 Lập kế hoạch kinh doanh 39 4.4.1 Cơ cấu sản phẩm dịch vụ shop hoa 39 4.4.2 Ước tính doanh thu .40 4.4.3 Phân tích vốn chi phí đầu tư khác 43 4.4.4 Dự toán kết hoạt động sản xuất kinh doanh 50 4.4.5 Báo cáo ngân lưu kế hoạch .51 4.4.6 Phân tích độ nhạy NPV trường hợp thay đổi suất chiết khấu tỷ suất giá hoa bán so với mua vào 54 4.5 Chiến lược marketing - bán hàng 55 4.5.1 Chiến lược sản phẩm 56 4.5.2 Chiến lược giá 57 4.5.3 Chiến lược phân phối 58 4.5.4 Chiến lược chiêu thị 59 CHƯƠNG 61 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .61 vi   5.1 Kết luận .61 5.2 Kiến nghị .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO .63 PHỤ LỤC  vii   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP Chí phí ĐVT Đơn vị tính DT Doanh thu FV Giá trị tương lai GS.TS Giáo sư tiến sĩ XK xuất NTD người tiêu dùng NPV Suất thu hồi nội (Net Present Value) NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn TTB Trang thiết bị TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh PV Giá trị số tiền viii   DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Diện Tích Sản Xuất Hoa Kiểng TP.HCM Năm 2010 Kế Hoạch 2015 26  Bảng 4.2 Tỷ Lệ Khách Hàng Mua Hoa vào Các Dịp Lễ 32  Bảng 4.3 Mức Lạm Phát Nước Ta Trong Giai Đoạn 2008 – 2011 .40  Bảng 4.4 Bảng Giá Nhập Xuất Một Số Loại Hoa 41  Bảng 4.5 Doanh Thu Dự Kiến Shop Qua Các Năm 43  Bảng 4.6 Bảng Dự Tính Chi Phí Thuê Sửa Chữa Mặt Bằng 44  Bảng 4.7 Dự Trù Chi Phí Trang Thiết Bị Đầu Tư Cơ Bản Ban Đầu 44  Bảng 4.8 Bảng Cơ Cấu Chi Phí Tiền Lương Nhân Viên 45  Bảng 4.9 Dự Kiến Chi Phí Tiền Lương Nhân Viên .45  Bảng 4.10 Dự Trù Chi Phí Nhập Hoa Phụ Kiện Năm Đầu .46  Bảng 4.11 Dự Kiến Chi Phí Nhập Hàng Hàng Năm 47  Bảng 4.12 Danh Mục Các Chi Phí Khác Hàng Tháng 47  Bảng 4.13 Dự Kiến Chi Phí Khác Hàng Nămb 48  Bảng 4.13 Dự Toán Lượng Vốn Cần Thiết Ban Đầu 48  Bảng 4.15 Cơ Cấu Nguồn Vốn .49  Bảng 4.16 Kế Hoạch Trả Nợ Vay Lãi Vay 49  Bảng 4.17 Tổng Hợp Chi Phí Hàng Năm .50  Bảng 4.18 Dự Toán Kết Quả Kinh Doanh 51  Bảng 4.19 Bảng Ngân Lưu Vào 51  Bảng 4.20 Lương Dự Kiến Của Người Quản Lý 52  Bảng 4.21 Tiền lãi Tiết Kiệm .52  Bảng 4.22 Dòng Ngân Lưu Ra .53  Bảng 4.23 Bảng Ngân Lưu Ròng 53  Bảng 4.24 Độ Nhạy NPV với Sự Thay Đổi Lãi Suất Chiết Khấu Tỷ Suất Giá Cả 55  ix   Bảng 4.22 Dòng Ngân Lưu Ra ĐVT: Triệu đồng Chi tiêu Năm Năm Năm Năm Năm Thuê mặt 108 120,69 134,87 143,72 168,43 CP sửa chữa 20 TTB Năm 34,28 Nhập hàng 898 Lương 96 107,28 119,89 133,97 149,71 Khác 27 29,7 32,67 35,94 39,53 45,5 41,6 37,7 33,8 29,9 60 67,05 75 83,73 93,57 5,67 5,91 6,74 7,34 8,03 1 1 1253,86 1480,73 1735,3 2019,7 2149,8 Trả ngân hàng CP hội người quản lý CP hội vốn Thuế Tổng 162,28 1093,3 1311,58 1555,5 1828,1 Nguồn: Tính tốn tổng hợp c) Dòng ngân lưu ròng Dựa bảng ngân lưu vào ngân lưu kế hoạch tính phần ta có bảng báo cáo ngân lưu kế hoạch sau: Bảng 4.23 Bảng Ngân Lưu Ròng ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm Năm 130 1626 1979,7 2374,83 2817,1 3310 Dòng tiền 162,28 1253,86 1480,73 1735,3 2019,7 2149,8 Dòng tiền ròng -32,28 372,14 498,93 639,56 796,81 1160,2 Dòng tiền vào Nguồn: Tính tốn tổng hợp Tính NPV dự án là: NPV = 2121,52 Vậy NPV > ta chấp nhận dự án Điều có nghĩa kế hoạch kinh doanh hoa tươi khả thi 53    Ngoài tiêu NPV, chi tiêu khác IRR, PP… sở vững cho nhà quản trị đưa định có nên thực dự án hay khơng Tuy nhiên khóa luận này, khoản chi phí đầu tư ban đầu nhỏ so với dòng tiền dự án, vậy, tiêu không công cụ hữu hiệu để đánh giá kế hoạch kinh doanh nhỏ Bên cạnh tiêu, để định có nên đầu tư hay khơng, cần thiết xem xét tính rủi ro dự án Một cơng cụ để xác định tính rủi ro, phương pháp phân tích độ nhạy 4.4.6 Phân tích độ nhạy NPV trường hợp thay đổi suất chiết khấu tỷ suất giá hoa bán so với mua vào Một kết cuối dùng để thẩm định dự án mà lựa chọn tiêu NPV để đến kết có nhiều tiêu dự báo Dù cơng tác dự báo tốt đến đâu khó chắn Rủi ro ln xảy ngồi ý muốn tỷ suất giá bán so với giá mua giảm xuống giá đầu vào tăng lên hay lãi suất chiết khấu tăng lên làm cho NPV giảm Nhưng với rủi ro lường trước ta nên phân tích, để chúng có xảy khơng q bất ngờ dự tính hướng giải thích hợp Sau kết thay đổi NPV cho đồng thời hai yếu tố lãi suất chiết khấu chạy từ 10% đến 20% tỷ suất giá đầu ra/đầu vào thay đổi từ 1,5 đến 2,0 54    Bảng 4.24 Độ Nhạy NPV với Sự Thay Đổi Lãi Suất Chiết Khấu Tỷ Suất Giá Cả ĐVT: Triệu đồng Thay đổi tỷ suất giá bán ra/giá mua vào Thay đổi lãi suất chiết khấu 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 0,10 1579,04 1873,87 2168,70 2463,52 2758,35 3053,17 0,11 1529,40 1815,93 2102,46 2388,99 2675,52 2962,05 0,12 1481,94 1760,52 2039,11 2317,69 2596,27 2874,86 0,13 1436,55 1707,52 1978,49 2249,45 2520,42 2791,39 0,14 1393,12 1656,78 1920,45 2184,12 2447,78 2711,45 0,15 1351,54 1608,20 1864,86 2121,52 2378,18 2634,84 0,16 1311,71 1561,65 1811,59 2061,53 2311,46 2561,40 0,17 1273,55 1517,03 1760,52 2004,00 2247,48 2490,96 0,18 1236,97 1474,25 1711,53 1948,81 2186,08 2423,36 0,19 1201,88 1433,20 1664,52 1895,83 2127,15 2358,47 0,20 1168,21 1393,80 1619,38 1844,97 2070,55 2296,14 Nguồn: Tính tốn tổng hợp Qua bảng 4.24, ta thấy với thay đổi tỷ suất giá bán so với giá mua vào từ 1,5 đến lần thời với thay đổi lãi suất chiết khấu từ 11% (0,11) đến 20% (0,2), NPV lớn Với lãi suất 11% tỷ suất 1.5 NPV = 1529,4 với tỷ suất cao 2.0 lãi suất 12% NPV = 2874,86 Như vậy, với thay đổi hai yếu tố độ nhạy NPV thay đổi theo qua thay đổi ta thấy rủi ro dự án thấp (NPV khơng có giá trị âm) Ta thấy kế hoạch mở shop kinh doanh hoa tươi khả thi Nhưng chủ đầu tư phải làm để thu hút khách hàng, khách hàng biết đến shop hoa chủ đầu tư, lôi kéo khách hàng cần phải có chiến lược marketing bán hàng hợp lý sáng tạo Sau chiến lược marketing – bán hàng cho shop hoa 4.5 Chiến lược marketing - bán hàng Hoạch định chiến lược marketing – bán hàng bước quan trọng khơng thể thiếu với kế hoạch kinh doanh Nó bao gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối chiến lược chiêu thị cổ động Ở 55    đây, tác giả giới thiệu sơ qua số giải phấp chiến lược 4P cho kế hoạch kinh doanh shop hoa 4.5.1 Chiến lược sản phẩm Như nói, hoa tươi sản phẩm thuộc yếu tố tinh thần, khách hàng mua hoa nhằm để phục vụ cho nhiều mục đích khác sống họ Là sản phẩm tinh thần, thế, shop hoa tươi trọng vào mục tiêu sản phẩm phục vụ sau: Đa dạng phong phú chủng loại hoa, nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu khách hàng Hoa tươi sản phẩm vơ đa dạng chủng loại Có nhiều loại hoa khác Nhưng loại hoa lại có loại khác họ Như hoa hồng có hồng trắng, hồng vàng, hồng đỏ sẫm, hồng đỏ tươi Hoa lily có lyli vàng, lily hồng v v Và loại hoa lại có hương thơm khác có ý nghĩa khác sử dụng để giành tặng cho người khác Với khách hàng loại hoa có ý nghĩa định với họ Có thể loại hoa vị khách hàng thích mà vị khách khác khơng Người chủ shop hoa cần gợi ý cho khách hàng loại hoa phù hợp với nhu cầu họ Tốt để có nhiều khách hàng đến với shop hoa đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng người chủ shop hoa cần cố gắng làm đa dạng phong phú chủng loại hoa Tạo chun nghiệp từ hình ảnh bên ngồi, cách trưng bày số giỏ hoa, có cách cắm hoa độc đáo, bắt mắt, thể phong cách riêng shop hoa Ln ln thay đổi, tìm tòi cách căm hoa lạ để thu hút khách hàng tạo thích thú ấn tượng cho khách hàng lần họ đến với shop hoa tươi Đặc biệt Cách trình bày bó hoa, giỏ hoa thể tình cảm người tặng Do cần cẩn trọng việc chọn phong cách phù hợp để tránh làm người nhận bối rối Như tạo lòng tin nơi người tiêu dùng Sau số cách cắm hoa độc đáo tham khảo từ internet 56    Hình 4.10 Một Số Hình Ảnh Hoa Tươi Cắm Sẵn Nguồn: Google.com.vn Ngoài ra, chất lượng hoa yếu tố quan trọng Chủ kinh doanh cần phải cung cấp bơng hoa thật đẹp, thật tươi, hương thơm lâu đến tay người tiêu dùng có giữ chân khách hàng thu hút thên nhiều khách hàng Bởi qua khảo sát thực tế có đến 82% khách hàng đánh giá chất lượng hoa yếu tố quan trọng với họ mua hoa 4.5.2 Chiến lược giá Giá sản phẩm yếu tố mà khách hàng quan tâm Qua điều tra khảo sát khách hàng ta thấy có 52% khách hàng cho giá vừa phải quan trọng 32% cho quan trọng việc định mua hoa họ Vì ban đầu chủ kinh doanh tiếp cận khách hàng với mức giá bàn vừa phải phù hợp với túi tiền người tiêu dùng Tuy nhiên mặt hàng có tính thời vụ cao Vào dịp lễ, tết, nhu cầu mua hoa cao, thời điểm ta điều chỉnh giá bán hoa mức cao ngày thường nhiều lần Phải trọng phát triển kinh doanh theo mùa, nhờ vậy, hoa đẹp giá rẻ hơn, phù hợp với thu nhập khách hàng Ví dụ: mùa hoa hồng nhiều cần phải thiết kế nhiều mẫu cho hoa hồng, tương tự cho loại hoa khác hoa lyli, hoa 57    lan… Nếu mùa hoa lyli mà khách hàng đòi hoa hồng chủ shop hoa phải đóng vai người tư vấn cho họ Vì khơng phải khách hàng am hiểu hoa Họ hoa lyli đắt hoa hồng không đẹp trái mùa Ngoài giá bán hoa tươi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trình kinh doanh giá điều chỉnh cho thật phù hợp 4.5.3 Chiến lược phân phối Địa điểm thuận lợi quan trọng Nằm khu vực đông dân cư trường học, trung tâm… thuận lợi việc tìm kiếm khách hàng Tạo tiện lợi cho khách hàng ghé vào mua hoa Điều quan trọng khách hàng Cách trí cửa hàng đẹp, thuận tiện cho khách hàng lựa chọn hoa tạo ấn tượng tốt khách hàng Sau cách trí shop hoa tham khảo từ mạng internet Hình 4.11.Cách Bài Trí Shop Hoa Nguồn: Huongnghiep.com Thái độ phục vụ nhân viên điều quan trọng, với tiêu chí “khách hàng thượng đế” cần phải có thái độ lịch vui vẻ, hoà nhã, ân cần họ, cần hiểu rõ hoa, tư vấn cho khách hàng cần thiết, linh hoạt bán hàng Sẽ có lúc khách hàng đòi hỏi loại hoashop khơng có, cần gợi ý cho 58    khách hàng sang lựa chọn loại hoa khác thay cho lựa chọn họ Vì thế, người chủ shop cần phải khơn khéo thông minh Giao hoa theo địa yêu cầu dần trở nên quen thuộc người Khi hỏi anh chị có nhu cầu sử dụng dịch vụ giao hoa theo u cầu khơng? Có 45% tổng số khách hàng trả lời có, 55% trả lời họ khơng có nhu cầu Hình 4.12 Tỷ Lệ Khách Hàng có Nhu Cầu Sử Dụng Dịch Vụ Giao Hoa Nguồn: Tính tốn tổng hợp Ngồi việc cung cấp hoa thường ngày cho khách vãng lai Shop hoa cần phải biết phân phối hoa đến nhiều đối tượng khác Như nhà hàng, khách sạn, văn phòng cơng ty, nơi cho th áo cưới, nơi tổ chức hội nghị, triển lãm Cung cấp dịch vụ cắm hoa cưới hỏi, hoa định kỳ, hội nghị Đó nguồn thu lớn shop kinh doanh hoa tươi 4.5.4 Chiến lược chiêu thị Chủ đầu tư phải để khách hàng biết đến shop hoa tươi mình, biết nhiều dịch vụ mà shop cung cấp lĩnh vực Chủ kinh doanh cần chủ động tìm đến khách hàng Bằng việc phát tờ rơi, giới thiệu đến khách hàng website shop Đi tiếp thị trực tiếp đến khách hàng tiềm nói Ngồi việc truyền miệng cần phải sử dụng kênh để giới thiệu sản phẩm studio áo cưới, tham gia chương trình triển lãm cưới, vơ tình khách hàng nghe đến thương hiệu shop có dịp tận mắt thấy sản phẩm shop họ có dịp tận mắt thấy sản phẩm thêm lần Và có sách khuyễn phù hợp vào thời điểm thích hợp Đối với khách hàng quen, thường xuyên mua hoa cần phải giảm giá cho họ 59    Hình 4.13 Hình Thức Khuyến Mãi Được Khách Hàng Lựa Chọn 38,3% 61,7% giảm giá tặng quà Nguồn: kết điều tra Giảm giá hình thức khuyến mà khách hàng lựa chon nhiều Có 61,7% tổng số người vấn trả lời có khuyến họ thích giảm giá Và 38,3% khách hàng trả lời họ thích tặng q có khuyến Q tặng kèm thiệp chúc mừng, hay thú nhồi loại nhỏ, hay hộp hình ngộ nghĩnh… 60    CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ nghiên cứu chung thị trường hoa tươi giới, nước địa bàn TP Hồ Chí Minh ta thấy rằng, thị trường hoa tươi ngày đa dạng phong phú Kinh doanh hoa tươi ngày trở nên phổ biến hơn, đem lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư Người tiêu dùng có xu hướng mua sắm hoa tươi phục vụ nhu cầu sống ngày nhiều Vì kinh doanh hoa tươi lĩnh vực hấp dẫn nhà đầu tư Qua kết nghiên cứu thị trường cho thấy có nhiều yếu tố lạc quan nhu cầu mua sắm hoa tươi khách hàng có 30% khách hàng thường xuyên mua hoa shop hoa 46,7% số người vấn trả lời họ mua hoa shop hoa; hầu hết khách hàng có nhu cầu mua hoa dịp lễ tết; chi phí trung bình khách hàng chi cho việc mua hoa tươi hàng tháng cao so với mức thu nhập tại, có 45% người tiêu dùng chi từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng để mua hoa tháng Người tiêu dùng ngày quan tâm nhiều loại sảm phẩm thuộc mặt tinh thần Song ta thấy nhu cầu hoa tươi cao có khó khăn mặt tài phí mua hoa trung bình khách hàng thấp Phần đánh giá hiệu tài phân tích rủi ro kế hoạch thấy kế hoạch mở shop kinh doanh hoa tươi khả thi Các phần nghiên cứu thị trường cho thấy cần thiết nên mở shop kinh doanh hoa tươi, dự toán kết kinh doanh cho thấy mức lợi nhuận sau thuế cao 450,72 triệu năm kế hoạch Ngoài số NPV kế hoạch cao, chứng tỏ khản sinh lợi kế hoạch cao Chỉ số NPV thay đổi từ 1168,21 triệu đến 3053,17 triệu, thông qua 61    thay đổi tỷ suất giá lãi suất chiết khấu NPV khoảng cao Vì thấy kế hoạch khơng có rủi ro Mặt khác qua phần so sánh lợi nhuận kế hoạch chi phí hội mà nhà đầu tư phải từ bỏ để thực kế hoạch có chênh lệch lớn, qua bảng so sánh ta thấy thực kế hoạch nhà đầu tư có mức lợi nhuận cao 5.2 Kiến nghị   Kiến nghị với nhà đầu tư Với kết thu thập thơng q trình nghiên cứu, tính tốn, tổng hợp, ta thấy mở shop kinh doanh hoa tươi kế hoạch khả thi mang lại lợi nhuận cao Vì vậy, kiến nghị chủ đầu tư nên thực đầu tư kinh doanh hoa tươi Đề xuất nghiên cứu Do đề tài trọng nghiên cứu sâu vào việc nghiên cứu hành vi khách hàng lập kế hoạch cho việc mở shop hoa tươi việc phân tích tài dự án Nhưng đề tài chưa sâu vào việc hoạch định chiến lược marketing – bán hàng cho cho shop hoa Vì vậy, tác giả đề xuất ý kiến chủ đầu tư nên thực bước nghiên cứu sâu chiến lược marketing – bán hàng cho kế hoạch 62    TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Ngọc Dũng, 2005 Soạn Thảo Dự Án Đầu Tư Siêu Thị Hpa Tươi Trực Thuộc Công Ty DaLat Hasfarm Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đỗ Thị Trúc Phương, 2011 Thiết Lập Thẩm Định Kinh Doannnh Quán Cafe Sân Vườn “Chng Gió” Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Lê Hồng Yến Lan, 2011 Lập Và Thẩm Định Kế Hoạch Mở Cửa Hàng Nước Mía Sầu Riêng Sari Tại Khu Vực Phường Hiệp Phú Quận – TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thảo, 2008 Kế Hoạch Thành Lập Cửa Hàng Kinh Doanh Bán Lẻ Trang Sức “Rose Jewelry” Khu Vực Chợ Bến Thành, Q1, TP.HCM Luận văn tốt nghiệp, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Phạm Quang Chuẩn, 2011 Thiết Lập Và Thẩm Định Mở Đại Lý Kinh Doanh Gạo luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Thị Lan, 2010 Nghiên Cứu Khả Thi Kế Hoạch Mở Cửa Hàng Bán Sữa Bột Cho Trẻ Em Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh TS Phạm Xuân Giang Lập Thẩm Định Quản Tri Dự Án Đầu Tư Nhà Xuất Bản tài chính, 365 trang Võ Phước Hậu, 2011 Giáo Trình Dự Án Đầu Tư Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 198 trang 63    Các trang web: http://www.vatgia.com/home/gi%C3%A1+l%E1%BB%8D+hoa.spvg http://www.hoclamgiau.vn/1001ways/detail.aspx?id=675 http://gafin.vn/2011020810191109p0c33/hoa-tuoi-viet-nam-tim-huong-di-tren-thitruong-the-gioi.htm http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/chuyennganh/Lists/Posts/Post.aspx?L ist=675aca85-0a42-4f28-bbae-91fafa866a53&ID=205 http://www.dalat.gov.vn/rauhoadl/DesktopDefault.aspx?tabid=1 http://sinhvatcanhvietnam.vn/n1874/ThongTinCayCanh/Hoa-tuoi-Viet-Nam-trenduong-tien-ra-the-gioi.aspx http://www.dalat.gov.vn/web/books/TonghopHoiThaoNam2009/xu%20the%20phat% 20trien%20cua%20thi%20truong%20hoa%20cat%20canh%20trong%20nuoc% 20va%20the%20gi 64    PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ KHÁCH HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, HCM ĐT: (08) 8963350 – 8974716 Tôi Trần Thị Thanh Hoa, sinh viên trường Đại Học Nông Lâm, chuyên ngành quản trị kinh doanh Hiện thực đề tài nghiên cứu “nhu cầu tiêu dùng hoa tươi địa bàn thành phố” Nên cần vài số liệu thực tế phục vụ cho nghiên cứu Những thông tin mà anh chị cung cấp sau hữu ích cho cơng tác nghiên cứu tơi Phiếu thăm dò bên sử dụng vào mục đích học tập nghiên cứu khơng nhằm mục đích khác PHIẾU THĂM DỊ Thơng tin cá nhân Họ tên:……………………………… Địa chỉ:……………………………… Tuổi:……………… giới tính  nam  nữ Ngày vấn………………………… Thu nhập anh chị bao nhiêu? ………………………………………… Nghề nghiệp anh chị là?  học sinh, sinh viên  công nhân  nhân viên văn phòng  nội trợ Anh chị có thường mua hoa shop khơng  thường xuyên      thường xuyên  thỉnh thỏang  Anh chị thường mua hoa vào dịp nào?  ngày 14/2  ngày 8/3  ngày 20/10  ngày 20/11  ngày rằm năm  sinh nhật người thân, bạn bè (……….lần/năm)  dịp khác Chi phí trung bình anh chị thường chi cho lần mua hoa là? …………………… Với mục đích sau việc mua hoa anh chị đánh dấu “X” vào ô phù hợp cho mục đích Mục đích mua hoa Mức độ Rất thường xuyên Thường xuyên Tặng bạn bè, người thân Đặt cho quan Sử dụng gia đình     Khơng thường xuyên Không   Anh chị thường mua loại hoa sau đây? Vui lòng đánh dấu “X” vào ô phù hợp cho biết anh chị thường mua với giá bao nhiêu? Loại hoa Không Ít mua Thường mua Giá thường mua mua Hồng Cẩm chướng Lily Đồng tiền Cúc Lan Khác Kết hợp nhiều loại hoa Anh chị cho biết mức độ quan trọng yếu tố sau đến mua hoa shop hoa tươi, đánh dấu “X” vào ô phù hợp Mức độ Các yếu tố Rất quan trọng Quan trọng Khơng quan trọng Hồn tồn không quan trọng Gần nhà Tiện lợi Hoa đẹp Đa dạng Giá vừa phải Chất lượng hoa tốt Anh chị có nhu cầu sử dụng dịch vụ giao hoa theo địa u cầu khơng?  có  khơng 10 Anh chị thích hình thức khuyến sau đây?  giảm giá  tặng quà mua hoa  Khác…………… Cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ anh chị!!!!!!!!!!!!!     ... Lập kế hoạch mở shop kinh doanh hoa tươi đời 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu chung khóa luận nhằm nghiên cứu tiền khả thi cho việc lập kế hoạch mở shop kinh doanh hoa tươi, ... thảo kế hoạch mở shop kinh doanh hoa tươi sở nghiên cứu thị trường để tìm hiểu hành vi tiêu dùng khách hàng yếu tố liên quan đến thị trường hoa tươi nước; lập kế hoạch cho việc mở shop hoa tươi. .. học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Lập Kế Hoạch Mở Shop Kinh Doanh Hoa Tươi ” TRẦN THỊ THANH HOA, sinh viên khóa 35, ngành Quản Trị Kinh Doanh,
- Xem thêm -

Xem thêm: LẬP KẾ HOẠCH MỞ SHOP KINH DOANH HOA TƯƠI , LẬP KẾ HOẠCH MỞ SHOP KINH DOANH HOA TƯƠI

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay