PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG HOA LAN TẠI CÔNG TY HOÀNG GIÁP KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

76 2 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG HOA LAN TẠI CƠNG TY HỒNG GIÁP KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN MINH HIẾU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TP.Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH TRẦN MINH HIẾU PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG HOA LAN TẠI CƠNG TY HỒNG GIÁP KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS ĐỖ MINH HOÀNG TP.Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG HOA LAN TẠI CƠNG TY HỒNG GIÁP KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” TRẦN MINH HIẾU, sinh viên khóa 35, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày ThS Đỗ Minh Hoàng Người hướng dẫn, Ngày tháng năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày Ngày tháng năm tháng năm LỜI CẢM ƠN Trước hết tơi thành kính ghi nhớ cơng ơn sinh thành nuôi dưỡng cha mẹ Tôi vơ biết ơn cha mẹ gia đình yêu thương, giúp đỡ học tập sống Tôi xin chân thành cảm ơn: + Quý thầy cô Khoa Kinh Tế trường Đại Học Nơng Lâm, hết lòng giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích chun mơn sống suốt thời gian học tập trường + Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn đến cô Đỗ Minh Hoàng thầy Trần Hoài Nam – tận tình hướng dẫn, ln cho tơi lời khun thật hữu ích, giúp đỡ động viên để tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp + Tơi chân thành cảm ơn anh chị công ty TNHH Hoàng Giáp, tạo điều kiện thật tốt cho tơi hồn thành tốt khóa thực tập + Xin cảm ơn người bạn chia vui buồn sống, khó khăn học tập, sát cánh suốt quãng đời sinh viên Xin chúc tất người khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc thành công nghiệp sống Xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2012 Sinh viên Trần Minh Hiếu NỘI DUNG TÓM TẮT TRẦN MINH HIẾU Tháng 10 năm 2012 “Phân Tích hoạt động cung ứng hoa lan cơng ty Hồng Giáp khu vực thành phố Hồ Chí Minh” TRAN MINH HIEU October 2012 "Analysis of the provision in the company Hoang Giap orchids in the area of Ho Chi Minh City." Thơng q trình thực tập thực tế cơng ty TNHH TM DV Hồng Giáp, tham khảo tài liệu hoạt động quản trị cung ứng nhiều tài liệu kinh tế liên quan Luận văn đề cập đến vấn đề sau : Tổng quan cơng ty TNHH TM DV Hồng Giáp – gồm giới thiệu phương thức hoạt động , phương châm phương hướng phát triển, nhiệm vụ, mục tiêu ngắn cơng ty… Tìm hiểu thực trạng cung ứng hoa phong lan cơng ty TNHH Hồng Giáp khu vực thành phố Hồ Chí Minh Phân tích ảnh hưởng yếu tố đến hoạt động cung ứng Phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản lý hàng tồn kho thơng qua tình hình xuất nhập xử lý hồng hóa , tình hình tài chính, nợ vay ngân hàng, sách hạn chế- phòng ngừa- xử lý rủi ro hoạt động kinh doanh Khóa luận áp dụng phương pháp vấn trực tiếp cá nhân có liên quan, dùng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh, phân tích ma trận SWOT để thấy mặt mạnh yếu công ty để đưa phương hướng khắc phục Kết nghiên cứu đưa kiến nghị nhà nước, cơng ty để có giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cung ứng, phân phối sản phẩm MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH x  CHƯƠNG 1  MỞ ĐẦU 1  1.1.Đặt vấn đề 1  1.2.Mục tiêu nghiêm cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 3  1.3.1 Phạm vi không gian 3  1.3.2 Phạm vi thời gian 3  1.3.3 Phạm vi nội dung 3  1.4 Cấu trúc khóa luận 3  CHƯƠNG 5  TỔNG QUAN 5  2.1.Giới thiệu công ty Hồng Giáp 5  2.1.1 Sơ lược cơng ty 5  2.1.2 Q trình hình thành phát triển cơng ty 5  2.2 Định hướng phát triển công ty 6  2.2.1 Tầm nhìn 6  2.2.2 Sứ mệnh 6  2.2.3 Nhiệm vụ 6  2.2.4 Văn hoá 6  2.3 Cơ cấu tổ chức 7  2.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty 7  2.3.2 Chức phận 8  v 2.4 Tình hình nhân cơng ty 9  CHƯƠNG 11  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11  3.1.Cơ sở lý luận 11  3.1.1 Thực trạng chuỗi cung ứng Việt Nam 11  3.1.2 Sơ lược thị trường hoa phong lan 12  3.1.3 Một số khái niệm 13  3.1.4 Những yếu tố cấu thành chuỗi cung ứng 14  3.1.5 Thành viên chuỗi cung ứng 14  3.1.6 Hoạt động chuỗi cung ứng 16  3.1.7 Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động chuỗi cung ứng 26  3.1.8 Ảnh hưởng chuỗi cung ứng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 26  3.1.9 Các hoạt động chuỗi cung ứng thuê ngồi 28  3.1.10 Sử dụng cơng nghệ thơng tin chuỗi cung ứng 28  3.1.11 Vai trò ý nghĩa quản trị cung ứng kinh doanh: 30  3.1.12 Ý nghĩa hoạt động cung ứng 31  3.1.13 Đánh giá chuỗi cung ứng 31  3.2 Phương pháp nghiên cứu 33  3.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 33  3.2.2 Phương pháp so sánh 34  3.2.3 Phân tích ma trận SWOT 34  CHƯƠNG 36  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36  4.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh công ty năm 2010-2011 36  4.1.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2010-2011 36  4.1.2 Thực trạng hoạt động cung ứng sản xuất hoa lan công ty 38  4.1.3 Thực trạng thị trường tiêu thụ hoa lan công ty 42  4.2 Phân tích hoạt động cung ứng hoa lan cơng ty 4.2.1 Quy trình cung ứng hoa lan nhập cơng ty 43  43  4.2.2 Quy trình cung ứng hoa lan cắt cành vật tư trồng hoa lan cơng ty46  vi 4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng hoa lan cơng ty50  4.3.1 Các yếu tố bên ngồi 50  4.3.2 Các yếu tố bên 54  4.4 Phân Tích Ma Trận SWOT 57  4.5 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cung ứng hoa lan cơng ty Hồng Giáp 59  4.5.1 Hồn thiện quy trình cung ứng hoa lan 59  4.5.2 Tăng cường cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 60  4.5.3 Nâng cao lực cạnh tranh 60  4.5.4 Tăng cường vấn đề tài 61  CHƯƠNG 62  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62  5.1 Kết luận 62  5.2 Kiến nghị 63  5.2.1 Về phía cơng ty 63  5.2.2 Về phía nhà nước 63  TÀI LIỆU THAM KHẢO 65  vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Công ty TNHH TM DV: Công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ Công ty TNHH : Công ty trách nhiệm hữu hạng TP.HCM : Thành Phố Hồ Chí Minh DN: Doanh Nghiệp TNDN : Thu nhập doanh nghiệp IT : Hệ thống công nghệ thông tin DT: Doanh Thu KD: Kinh Doanh LN: Lợi Nhuận ERP: Hệ thống Lên Kế Hoạch nguồn lực Tổ Chức Kinh Doanh viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Ma Trận SWOT 35 Bảng 4.1 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Trong Năm 2010-2011 Tại Công Ty 37 Bảng 4.2 Doanh Thu Theo Quý Từ Hoạt Động Phân phối Hoa Lan, giống Tại Công Ty Trong Năm 2010-2011 38 Bảng 4.3 Doanh Thu Theo Quý Từ Hoạt Động Kinh Doanh Vật Tư Trồng Lan Tại Công Ty Năm 2010-2011 39 Bảng 4.4 Công Suất Cho Hoa Của Vườn Lan Tại Công Ty Năm 2010-2011 40 Bảng 4.5 Doanh Thu Từ Hoạt Động Kinh Doanh Hoa Lan Cắt Cành Tại Công Ty Năm 2010-2011 41 Bảng 4.6 Hệ Thống Đại Lý Tại Công Ty Trong Năm 2010-2011 49 Bảng 4.7 Bảng Cân Đối Kế Toán Năm 2010-2011 54 Bảng 4.8 Cơ Sở Hạ Tầng, Thiết Bị Máy Móc Tại Cơng Ty 56 Bảng 4.9 Tình Hình Nhân Sự Tại Cơng Ty Trong Năm 2011 57 Bảng 4.10 Ma Trận SWOT 58 ix đe dọa.Khi phân tích, dự báo biến động yếu tố kinh tế, để đưa kết luận đúng, doanh nghiệp cần dựa vào số quan trọng: số liệu tổng hợp kì trước, diễn biến thực tế kì nghiên cứu,các dự báo nhà kinh tế lớn  Văn hóa - Xã hội: ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động quản trị kinh doanh doanh nghiệp Doanh nghiệp cần phải phân tích yếu tố văn hóa, xã hội nhằm nhận biết hội nguy xảy ra.Mỗi thay đổi lực lượng văn hóa tạo ngành kinh doanh xóa ngành kinh doanh  Chính trị - Pháp luật: gồm yếu tố phủ, hệ thống pháp luật, xu hướng trị nhân tố ngày ảnh hưởng lớn đến hoạt động doanh nghiệp Sự ổn định trị, quán quan điểm, sách lớn ln hấp dẫn nhà đầu tư.Trong xu toàn cầu nay, mối liên hệ trị kinh doanh khơng diễn bình diện quốc gia mà thể quan hệ quốc tế Để đưa định hợp lí quản trị doanh nghiệp, cần phải phân tích, dự báo thay đổi môi trường giai đoạn phát triển  Tự nhiên - Cơ sở hạ tầng: tác động lớn đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Về thường tác động bất lợi hoạt động doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có liên quan đến tự nhiên như: sản xuất nông phẩm, thực phẩm theo mùa, kinh doanh cảnh Để chủ động đối phó với tác động yếu tố tự nhiên,các doanh nghiệp phải tính đến yếu tố tự nhiên có liên quan thơng qua hoạt động phân tích, dự baó thân doanh nghiệp đánh giá quan chuyên môn Các biện pháp thường doanh nghiệp sử dụng : dự phòng, san bằng, tiên đốn biện pháp khác Ngồi ra, ảnh hưởng đến doanh nghiệp vấn đề tiếng ồn, ô nhiễm môi trường doanh nghiệp phải giải  Kỹ thuật - Công nghệ: nhân tố ảnh hưởng mạnh, trực tiếp đến doanh nghiệp Các yếu tố công nghệ thường biểu phương pháp sản xuất mới, kĩ thuật mới, vật liệu mới, thiết bị sản xuất, bí quyết, phát minh, phần mềm ứng dụng Khi công nghệ phát triển, doanh nghiệp có điều kiện ứng dụng 51 thành tựu công nghệ để tạo sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao nhằm phát triển kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh Tuy vậy, mang lại cho doanh nghiệp nguy tụt hậu, giảm lực cạnh tranh doanh nghiệp không đổi công nghệ kịp thời  Biến động thời tiết: Thời tiết ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất hoa lan nhà vườn, tác động đến việc giao hàng, nhận hàng trình chun chở hàng hố Điều ảnh hưởng đến tốc độ làm hàng thời gian giao nhận hàng hố Trong q trình hàng hóa đường vận chuyển, thời tiết đẹp, hàng an toàn Ngược lại, gặp bão biển, động đất, núi lửa, sóng thần, chí mưa to gió lớn thơi nguy lịch trình bị hỗn chậm đi, hàng hóa bị hư hỏng, tổn thất lớn Khơng thiên tai, có thay đổi nhiệt độ hai khu vực địa lý khác thơi ảnh hưởng, chẳng hạn nhiệt độ tăng cao, để bảo quản đòi hỏi phải có biện pháp thích hợp tăng độ đông lạnh để giữ cho hoa lan cắt cành không hư hỏng, điều làm tăng chi phí vận chuyển lên nhiều Năm 2011, trận sóng thần Đơng Bắc Nhật Bản vào tháng 3, trận lụt Thái Lan, làm ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế nói chung, mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nhập khẩu, cung ứng hoa lan cơng ty nói riêng Vì thiên tai nên trình sản xuất bị ngưng trệ, khách hàng lớn cơng ty , hàng loạt chuyến hàng bị hỗn, hợp đồng bị hủy, trình vận chuyển hàng hóa bị hư hỏng,…Bên cạnh đó, Việt Nam có mùa mưa nắng, bão lụt thất thường làm cho hoạt động cung ứng hoa lan công ty ảnh hưởng khơng  Mơi trường cạnh tranh Qua q trình hoạt động, cơng ty ký kết hợp đồng với số khách hàng lớn thường xuyên sử dụng hoa lan cơng ty, đầu công ty ổn định Tuy nhiên, Việt Nam có tới khoảng 30 doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động lĩnh vực cung ứng, phân phối hoa lan nhiều công ty cổ phần công ty liên doanh, công ty tư nhân cạnh tranh với cơng ty Hồng Giáp lĩnh vực ngành hoa lan 52 Những công ty lớn đối thủ mạnh Hồng Giáp là: cơng ty cổ phần Kim Ngân, công ty TNHH Long Đỉnh, công ty TNHH Lộc Châu-Hải Minh, DNTN Thuận Nga …Nhìn chung cơng ty có lợi thương mại, sở vật chất sẵn có, có quan hệ rộng rãi với đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp cơng ty có uy tín thị trường Để cạnh tranh phát triển, cơng ty Hồng Giáp ln ln phải làm hài lòng khách hàng nhiều đối thủ cạnh tranh giá chất lượng dịch vụ Đặc biệt, khu vực quận Tân Bình TP HCM, nơi tập trung nhiều đại lý, cửa hàng công ty hoạt động c Tiềm thị trường hoa lan Diện tích sản xuất hoa lan loại TP Hồ chí Minh 168 Lan, sản lượng hàng năm giải khoảng 30% nhu cầu chổ Một vài công ty Long Đỉnh xuất vài container đến Mỹ, Nhật với Mokara cắt cành, chất lượng đạt yêu cầu, giá thành cao nên khó cạnh tranh với hoa lan Thái Đó chưa nói đến số lượng khơng thể đáp ứng phải xuất số lượng lớn thời gian dài theo hợp đồng Bên cạnh đó, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún nên khâu hậu thu hoạch xử lý mầm bệnh, đóng gói, bao bì xuất chưa nhà sản xuất TP Hồ Chí Minh quan tâm.Với mục đích phát triển ngành nông nghiệp chủ lực, TP.HCM dự kiến đầu tư 14,2 tỉ đồng cho chương trình phát triển hoa, kiểng cá cảnh để nghiên cứu ứng dụng Với lợi từ nguồn đầu nguồn lợi thu cao, thời gian nhanh, nghề trồng hoa lan cắt cành ngành nghề hấp dẫn nhiều nhà đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến ban hành Quyết định 105, 15…nhằm hỗ trợ lãi vay cho người sản xuất (hộ gia đình, doanh nghiệp…) trình chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi từ đất lúa hiệu sang trồng cây, vật ni khác có giá trị kinh tế cao hơn, có hoa lan Cũng QĐ TP hỗ trợ lãi vay cho nhà sản xuất giống, tạo giống tạo điều kiện xây dựng giống Lan riêng cho TP nhằm hướng đến xuất tương lai 53 4.3.2 Các yếu tố bên Hoạt động cung ứng hoa lan cơng ty chịu ảnh hưởng nhân tố nguồn tài chính, sở vật chất kỹ thuật, chế quản lý tổ chức kinh doanh, tham gia quy trình, trình độ chun mơn nghiệp vụ cán nhân viên cơng ty,…Nhóm nhân tố coi có ý nghĩa định đến kết hoạt động kinh doanh cung ứng hoa lan công ty a Tình hình tài cơng ty Tình hình tài cơng ty yếu tố quan trọng giúp ban lãnh đạo biết thực trạng doanh nghiệp, nắm vững tiềm năng, thấy hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tốt hay chưa tốt đồng thời thấy rũi ro tiềm triển vọng doanh nghiệp tương lai, ảnh hưởng đến kênh khác Bảng 4.7 Bảng Cân Đối Kế Tốn Tại Cơng Ty Trong Năm 2010-2011 Khoảng mục Năm Năm 2010 2011 Chênh lệch 2011/2010 ±∆ % TÀI SẢN 1.920.619 2.417.923 497.303 25,89 A.TSLĐ I Tiền 1.816.107 210.689 2.123.138 136.689 307.031 -74.000 16,91 -35,12 4.954 8.672 3.718 75,07 Tiền gửi ngân hàng 205.735 128.016 -77.719 -37,78 II Các khoản phải thu 1.077.548 983.854 -93.694 -8,70 495.194 903.342 408.147 82,42 32.674 99.253 66.578 203,76 104.512 294.784 190.272 182,06 NGUỒN VỐN 1.920.619 2.417.923 497.303 25,89 A.Nợ phải trả 1.094.855 1.282.081 187.225 17,10 I.Nợ ngắn hạn 1.094.855 1.282.081 187.225 17,10 B VCSH 825.764 1.135.842 310.078 37,75 I Nguồn vốn, Quỹ 818.239 1.125.984 307.744 37,61 7.524 9.857 Tiền mặt III Hàng tồn kho IV Tài sản lưu động khác B TSCĐ II Nguồn kinh phí khác 54 2.333 31,01 Nguồn tin: Phòng kế tốn Qua bảng 4.7, ta thấy tài sản năm 2011 tăng 25.89% so với năm 2010 Nguyên nhân TSLĐ TSCĐ tăng TSLĐ chiếm giá trị lớn 1.816.107 nghìn đồng năm 2010 2.123.138 nghìn đồng năm 2011 tăng 307.031 nghìn đồng, TSCĐ chiếm 104.512 nghìn đồng năm 2010, năm 2011 294.784 nghìn đồng tăng 190.272 nghìn đồng, điều phù hợp với mơ hình hoạt động công ty Sở dĩ lượng TSLĐ cao khoản phải thu hàng tồn kho chiếm giá trị lớn: khoản phải thu chiếm giá trị cao chứng tỏ sách tín dụng cơng ty chưa hiệu quả, làm tăng mức rủi roc ho cơng ty q trình hoạt động kinh doanh, nhiên giá trị khoản phải thu năm 2011 giảm 8,7% so với năm 2010 cho thấy công ty có cải thiện cơng tác tín dụng thu hồi vốn Hàng tồn kho năm 2011 tăng 82,42% so với năm 2010, cho thấy công tác xếp lượng hàng chưa hiệu Vốn tiền công ty năm 2011 giảm 35,12% so với năm 2010 công ty thuê đất, mua vật tư mở rộng thêm quy mô vườn lan cắt cành Tây Ninh Ngồi ra, tổng nguồn vốn cơng ty nợ phải trả năm 2010 1.094.855 nghìn đồng, năm 2011 1.282.081 nghìn đồng tăng 187.225 nghìn đồng tương ứng tăng 17,10% gia tăng nợ vay ngắn hạn Tuy vốn chủ sở hữu thấp so với nợ phải trả có tốc độ tăng nhanh hơn, vốn chủ sở hữu năm 2011 1.135.842 nghìn đồng tăng 310.078 nghìn đồng tương ứng tăng 37,75% so với năm 2010, cho thấy mức độ tự chủ tài doanh nghiệp tăng b Cở sở hạ tầng, thiết bị, máy móc Cơ sở hạ tầng trang thiết bị công ty cung ứng hoa lan nhập khẩu, hoa lan cắt cành vật tư trồng hoa lan bao gồm văn phòng, kho hàng, phương tiện chuyên chở, bảo quản lưu kho Để tạo thương hiệu, đặc điểm đặc trưng công ty nâng cao hiệu hoạt động công ty điều kiện cạnh tranh khốc liệt nay, cơng ty Hồng Giáp cần có sở hạ tầng với trang thiết bị máy móc phục vụ cho việc sản xuất hoa lan cắt cành chất lượng cao So với ngành cung ứng hoa lan giới, Việt Nam gặp nhiều khó khăn sở vật chất kĩ thuật, công nghệ, hậu thu hoạch chưa đại, kinh nghiệm đội ngũ kỹ sư chưa cao 55 Ngày với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, công ty chuyên cung ứng hoa lan quản lý hoạt động thơng tin khách hàng, hàng hố qua hệ thống máy tính cơng ty áp dụng kỹ thuật hệ thống Lên Kế Hoạch nguồn lực Tổ Chức Kinh Doanh (ERP) Với sở hạ tầng trang thiết bị đại công ty ngày tiếp cận gần với nhu cầu khách hàng trì mối quan hệ lâu dài Cơng ty Hồng Giáp có môi trường làm việc chuyên nghiệp, sở vật chất kỹ thuật đại, sử dụng phần mềm khai báo hải quan điện tử giúp tiết kiệm thời gian Bảng 4.8 Cơ Sở Hạ Tầng, Thiết Bị Máy Móc Tại Cơng Ty Trong Năm 2011 Số lượng Văn phòng Kho hàng Xe tải Máy vi tính Máy in Máy Máy Máy photo fax scan 1 Nguồn: Phòng kế tốn Văn phòng làm việc cơng ty quận Tân Bình, công ty vừa khai trương thêm chi nhánh quận 10, trang bị đầy đủ thiết bị máy móc đại, giúp giảm chi phí lưu chuyển hoa lan Tuy nhiên, hiệu sử dụng phương tiện phục vụ cho hoạt động cung ứng hoa lan cơng ty thấp Mặc dù cơng ty có hệ thống kho chứa đội xe thiết bị lại chưa khai thác triệt để c Tình hình quản lý nhân cơng ty Một nhân tố có ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động kinh doanh, cung ứng hoa lan công ty trình độ chun mơn nghiệp vụ cán nhân viên cơng ty Đó kiến thức luật pháp, thủ tục thương mại quốc tế, kiến thức kinh nghiệm nghiệp vụ Quy trình giao nhận hàng hố có diễn khoảng thời gian ngắn để đưa đến nơi khách hàng u cầu hay khơng phụ thuộc nhiều vào trình độ người tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào quy trình Nếu người tham gia quy trình có am hiểu kinh nghiệm lĩnh vực xử lý thơng tin thu khoảng thời gian nhanh Không thế, chất lượng hàng hóa đảm bảo có kinh nghiệm thực quy trình cung ứng 56 Bảng 4.9 Tình Hình Nhân Sự Tại Cơng Ty Trong Năm 2011 Phòng Nhân Kế tốn Kinh doanh Sản xuất Cung ứng Thông tin Số nhân viên ĐH 1 Trình độ CĐ _ 1 TC _ 2 _ Độ tuổi Mức lương trung bình trung bình 30 4.000.000 30-40 4.000.000 25-40 4.500.000 20-40 4.000.000 22-35 4.000.000 25-35 4.000.000 Nguồn: Phòng nhân Theo bảng 4.9 cho thấy tình hình nhân cơng ty Hồng Giáp tương đối phù hợp với quy mô công ty nhân viên phận người có trình độ, có kiến thức tốt, am hiểu lĩnh vực kinh doanh Cơng ty tuyển dụng 10 nhân viên có trình độ Đại học chiếm (40%), Cao đẳng chiếm 32% lại 28% trung cấp Họ người có nhiều năm kinh nghiệm có nhiều năm làm việc lĩnh vực chun mơn Vì vậy, cơng việc ln hoàn thành tiến độ đạt kết tốt Công ty thường xuyên tạo hội cho nhân viên tham gia khóa nghiệp vụ đào tạo chuyên sâu để bổ sung kiến thức Là công ty kinh doanh lĩnh vực cung ứng hoa lan xuất nhập nên yêu cầu kiến thức chuyên mơn, trình độ ngoại ngữ thao tác tin học văn phòng đòi hỏi nhân viên cơng ty cao.Tuy nhiên, so với công ty khu vực giới trình độ nghiệp vụ nhân viên cơng ty non yếu, chưa thể đáp ứng nhu cầu hội nhập Khả tìm kiếm khách hàng phận kinh doanh chưa cao, hoạt động kinh doanh phụ thuộc chủ yếu vào khách hàng quen thuộc cơng ty 4.4 Phân Tích Ma Trận SWOT Qua việc phân tích yếu tố từ mơi trường bên yếu tố nội bên trong, thấy cơng ty Hồng Giáp có tiềm phát triển rộng mở tương lai Tuy nhiên, Cơng ty số vấn đề tồn chưa giải được, chướng ngại q trình hồn thiện hoạt động cung ứng sản phẩm hoa lan công ty Những vấn đề tổng hợp phân tích ma trận SWOT 57 Bảng 4.10 Ma Trận SWOT Cơ hội (Opportunities) Thách thức (Threats) VN gia nhập WTO Tình hình cạnh tranh Nhà nước có nhiều gay gắt sách hỗ trợ chuyển Hạn chế sở hạ đổi trồng tầng, giao thông Xu hướng phát triển Khủng hoảng kinh tế chung lên hoàn thiện Thủ tục xuất nhập chuỗi hoạt động cung ứng ròm rà, chưa chặt chẽ sản phẩm Điểm mạnh (Strenghts) Kết hợp S+O Kết hợp S+T Cơng ty Hồng Giáp tạo uy tín _ S12345O12: Mở rộng thị _ S12346T13: Cạnh tranh thị trường trường, đẩy mạnh hoạt động chất lượng dịch vụ, giữ Mức tăng trưởng doanh thu năm Marketing, tăng thị phần cao vững uy tín cơng ty _ S34O2: Nâng cao chất Nguồn nhân lực trẻ động tinh thần lượng dịch vụ trách nhiệm với công việc cao _ S56O3: Đẩy mạnh đầu tư Giá phù hợp, sản phẩm đa dạng sở vật chất, hoàn thiện, phong phú thỏa mãn nhu cầu khách hàng hoạt động cung ứng Có mối quan hệ tốt với đại lý, khách hàng mục tiêu Cơ sở kỹ thuật đại Điểm yếu (Weakness) Nguồn vốn công ty hạn chế Kết hợp W+O Kết hợp W+T _W145O13: Tăng cường hiệu _ W23T13: Quan tâm đến Sự chênh lệch trình độ nhân sử dụng vốn, phương việc viên tạo nhân tiện, quản lý thông tin liên viên,trành để khách Hiệu tìm kiếm khách hàng lạc phận kinh doanh chua cao đào hàng _ W23O13: Đào tạo nhân Hiệu sử dụng phương tiện phục vụ viên, bồi dưỡng chun cung ứng sản phẩm thấp mơn, trình độ, nghiệp vụ Liên lạc thông tin phận chưa chặc chẽ Nguồn : Phân tích tổng hợp 58 4.5 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cung ứng hoa lan công ty Hồng Giáp 4.5.1 Hồn thiện quy trình cung ứng hoa lan Nhà nước triển khai thương mại điện tử diện rộng phương châm rút ngắn thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục rườm rà Trong đó, cơng ty đẩy mạnh tiến độ thực hải quan điện tử trình làm thủ tục để tiết kiệm thời gian khoảng thời gian nhân viên làm việc khác, tốc độ hồn thành cơng việc nhanh chóng hơn, hoạt động kinh doanh chi nhánh dễ dàng hiệu Do đó, nhân viên phải nghiên cứu, nắm bắt thơng tin để áp dụng phương thức cách nhanh chóng, xác linh hoạt Vận dụng cơng nghệ để tối ưu hóa máy quản lý cách xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP, phần mềm kế tốn, vi tính hóa quy trình làm việc để kiểm sốt tốt chất lượng dịch vụ Để tăng số lượng hàng hóa miễn kiểm tra thực tế, phận cung ứng cần hạn chế tối đa sai sót cơng việc chuẩn bị hồ sơ chứng từ Và cần kiểm tra kỹ lưỡng, đầy đủ hồ sơ trước làm thủ tục hải quan Chấp nhận giảm giá dịch vụ để cạnh tranh tiếp tục hoàn thiện máy để nâng cao chất lượng dịch vụ Nhân viên nên áp dụng quy trình làm việc: nhằm tối ưu hóa vận hành máy, loại bỏ rủi ro khâu cơng việc, hạn chế sai sót mặt nghiệp vụ nhân viên, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch giao nhận hàng hóa tiến độ, đạt hiệu kinh tế cao Việc giao nhận vận chuyển hoa lan đến khách hàng nhiều điều khơng hợp lý Khi hàng hóa cảng hay sân bay nhân viên cơng ty phải trực tiếp đứng nhận hàng, khiến cho công ty phát huy hết vai trò, lợi thế, thêm vào chi phí lại tốn Khi nhận hàng, cơng ty phải nhanh chóng chuẩn bị giấy tờ, thủ tục xuất hàng, tránh việc làm chi phí cao lưu kho, lưu bãi, thêm vào đó, nhận hàng cơng ty cần phải kiểm tra nhanh chóng, xác lơ hàng để tránh việc thiếu hụt, đổ vỡ, sai mã, ký hiệu hàng hóa… 59 Vào dịp lễ tết, nhu cầu tăng, hoa lan nhập nhiều mà hầu hết hoa lan công ty vận chuyển đường biển nên thời gian bị kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ, lợi ích cơng ty Do đó, sử dụng phương thức đường hàng khơng cần thiết để tránh tình trạng chậm trễ rút ngắn thời gian thực hợp đồng có quy mơ chi phí cao 4.5.2 Tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Trong thực tế hoạt động người đóng vai trò định tất việc Vì vậy, để tiếp tục cạnh tranh ngày gay gắt, trước hết công ty cần nâng cao kiến thức, kỹ thuật cho đội ngũ nhân Hình thành cấu quản lý nguồn nhân lực cách hệ thống có hiệu quả, có trực tiếp đạo phối hợp chức phòng ban nhằm xác định thơng tin cách xác hiệu Tuyển chọn nhân viên có lực, dễ dàng thích nghi với mơi trường làm việc động, nhân viên kinh doanh phải giỏi, chuyên nghiệp lĩnh vực phân tích thị trường, đề biện pháp thâm nhập tìm kiếm khách hàng Công ty phải không ngừng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kinh nghiệm kỹ thuật nhân viên làm công tác sản xuất hoa lan cắt cành học khóa ngắn hạn chuyên ngành hoa lan cảnh, sinh lý thực vật, để nhân viên nâng cao kiến thức, nghiệp vụ tay nghề Kết hợp đào tạo ngắn hạn dài hạn, đào tạo quy chỗ kết hợp đào tạo nước với việc cử cán nước để đào tạo đặc biệt đến Thái Lan, Đài Loan Công ty nên bố trí nhân cho hợp lý nhất, giảm chi phí nhân Sự phân cơng trách nhiệm phận phòng ban chưa rõ ràng nhân viên Chính mà cơng ty thường gặp phải vấn đề công việc nhân viên chồng chéo lên nhau, công việc thường kéo dài gây ảnh hưởng cho chi nhánh khách hàng Cần trọng nhiều đến khoản tiền lương, tiền thưởng tạo điều kiện cho nhân viên tự phát triển hồn thiện 4.5.3 Nâng cao lực cạnh tranh Căn vào phân tích từ mơi trường bên ngồi nhân tố cuả cơng ty TNHH TM DV Hồng Giáp, cơng ty cần có biện pháp để trì 60 nâng cao vị thị trường cạnh tranh để đảm bảo tính đồng bộ, tồn diện theo hướng phát triển lên Trước hết, công ty phải tăng cao khả cạnh tranh việc giảm chi phí chung Đây vấn đề nội công ty Để giải vấn đề này, công ty khơng tập trung hồn thiện máy tổ chức quy trình làm việc mà phải hồn thiện quy trình đào tạo nhân viên nhằm đối mặt với tỷ lệ luân chuyển nhân viên cao ngành mà giữ ổn định hệ thống Tăng chất lượng dịch vụ giảm chi phí phát sinh vơ hình lẫn hữu hình Thứ hai, tăng cao khả cạnh tranh việc kéo dài chuỗi giá trị Công ty cần phải đầu tư thêm phương tiện vận tải, mở rộng quy mô sản xuất hoa lan,…Về phía khách hàng, cơng ty cần đa dạng hóa dịch vụ mà mục đích cuối khép kín chuỗi giá trị hoạt động cung ứng hoa lan cung cấp cho khách hàng sản phẩm hoa lan có chất lượng đồng nhất, tốt 4.5.4 Tăng cường vấn đề tài Cơng ty phải tranh thủ tối đa sử dụng vốn cách hiệu Cơng ty Hồng Giáp nên thực cho chiến lược kinh doanh khả thi để bước tiến hành cổ phần hóa doanh nghiêp, thu hút nguốn vốn đầu tư thông qua hoạt động phát hành cổ phiếu Chủ động liên doanh đầu tư hợp tác với doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực: vận tải – giao nhận, ngân hàng trung tâm nghiên cứu trồng 61 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trước phát triển hội nhập kinh tế, môi trường cạnh tranh ngày gay gắt Cũng tất doanh nghiệp khác Việt Nam, cơng ty TNHH Hồng Giáp gặp khơng khó khăn, nhờ vào nỗ lực thân, với chiến lược hợp lý mà công ty đạt thành xứng đáng với cố gắng mình, góp phần vào phát triển kinh tế chung nước ta Qua thực tế tìm hiểu hệ thống cung ứng hoa lan cơng ty tơi nhận thấy vai trò khơng thể thiếu ngành dịch vụ cung ứng sản phẩm Việt Nam kinh tế đà hội nhập với kinh tế giới, phản ánh rõ nét thông qua thực trạng hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH TM DV Hồng Giáp Cùng với phát triển dịch vụ cung ứng nay, công ty đạt kết khả quan, lợi nhuận hàng năm tăng ổn định Qua đó, khóa luận phân tích cụ thể thực trạng hoạt động cung ứng hoa lan cơng ty Từ đó, khóa luận làm rõ nhân tố bên ngoài, yếu tố nội bên có ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng hoa lan công ty, dựa vào đưa điểm mạnh, điểm yếu công ty nhằm đề xuất chiến lược khắc phục khó khăn, nắm bắt hội Trên sở phân tích thực trạng hoạt động cung ứng hoa lan cơng ty, dự đốn xu hướng giai đoạn tới tham khảo kinh nghiệm nước lĩnh vực phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ, khóa luận đưa giải pháp đề xuất số kiến nghị góp phần phát triển cơng ty, hoàn thiện nâng cao lực cạnh tranh công ty trước thách thức xu hội nhập kinh tế 62 Được thực giới hạn thời gian, có nhiều cố gắng khả kiến thức thân hạn chế nên khóa luận chắn nhiều khiếm khuyết chưa thể nghiên cứu cách hồn chỉnh vấn đề đặt ra.Vì vậy, tơi mong nhận ý kiến đóng góp q thầy anh chị Cơng ty TNHH Hồng Giáp để tiếp tục hồn thiện khóa luận 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Về phía cơng ty Công ty cần quan tâm công tác quản lý hoạt động cung ứng hoa lan Cần có quản lý chặt chẽ khâu từ đầu vào tới đầu Đồng thời nâng cao kiến thức trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ Cơng ty cần có chương trình đào tạo nhân định kỳ theo đặc biệt công nhân viên kỹ thuật sản xuất Nâng cao sách ưu đãi, khuyến khích nhân Nâng cao hiệu thu hồi nợ từ đại lý, tránh tồn ứ nợ khó đòi làm giảm hiệu sử dụng đồng vốn Nâng cao hiệu sử dụng tài sản, tránh hao hụt, bảo quản tài sản khâu, phận tránh hư hỏng, mát, lãng phí tài sản cơng ty Tìm hiểu kỹ sách hoạt động chiến lược kinh doanh, giá đối thủ cạnh tranh Đồng thời có sách hợp tác với cơng ty ngành để đẩy mạnh vị thương trường 5.2.2 Về phía nhà nước Trước hết, nhà nước cần tạo lập mơi trường cạnh tranh bình đẳng doanh nghiệp tham gia thị trường Thực nguyên tắc điều hành giá theo chế thị trường có quản lý nhà nước, có lên có xuống theo tín hiệu thị trường Chính phủ nhà nước phải có sách phù hợp việc điều chỉnh lãi suất cho vay, ưu đãi lãi suất, nới lỏng định vay vốn tỷ lệ chấp, ký quỹ 63 Có văn hướng dẫn doanh nghiệp việc thực thi luật thay hay thông báo cho doanh nghiệp có thay đổi Xây dựng, phát triển hệ thống sở hạ tầng giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa Đơn giản hóa thủ tục chứng từ xuất nhập Giảm thuế xuất giúp hạ giá thành sản phẩm, để cạnh tranh giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Trương Đình Chiến, 2004 Quản trị kênh phân phối (Kênh Marketing) Nhà Xuất Bản Thống Kê Hà Nội, 312 trang Nguyễn Cơng Bình (2008), Quản lý chuỗi cung ứng, NXB Thống kê Hoàng Văn Châu (2005), Vận tải - Giao nhận hàng hóa XNK, NXB KH kỹ thuật Nguyễn Thị Hồng Vân (2002), Quản trị cung ứng, NXB Thống kê Nguyễn Thị Hồng Vân (2006), Quản trị logistic, NXB Thống kê WEBSITE www.tailieu.vn www.giaonhanvantai.vn www.vneconomy.vn 65 ... trạng hoạt động cung ứng sản xuất hoa lan công ty 38  4.1.3 Thực trạng thị trường tiêu thụ hoa lan cơng ty 42  4.2 Phân tích hoạt động cung ứng hoa lan công ty 4.2.1 Quy trình cung ứng hoa lan. .. tiêu chung Phân tích hoạt động cung ứng hoa phong lan cơng ty Hồng Giáp khu vực thành phố Hồ Chí Minh 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Thực trạng hoạt động kinh doanh công ty năm 2010-2011 - Phân tích thực... xuất cung ứng hoa lan cơng ty Hồng Giáp - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng hoa lan cơng ty Hồng Giáp - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cung ứng hoa phong lan
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG HOA LAN TẠI CÔNG TY HOÀNG GIÁP KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG HOA LAN TẠI CÔNG TY HOÀNG GIÁP KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay