KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NHÀ MÁY PHÂN BÓN NĂM SAO

130 1 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:25

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *********** TRẦN DUY TỒN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NHÀ MÁY PHÂN BÓN NĂM SAO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *********** TRẦN DUY TỒN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NHÀ MÁY PHÂN BÓN NĂM SAO Ngành: Kế toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S BÙI XUÂN NHÃ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao” TRẦN DUY TỒN, sinh viên khóa 35, ngành Kế Tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng ngày……………………………… BÙI XUÂN NHÃ Giáo viên hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Con xin cảm ơn ba mẹ, người sinh thành nuôi dưỡng nên người, tạo điều kiện tốt cho trình học tập, ln ln bên cạnh ủng hộ con, tiếp cho sức mạnh để sống học tập Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM thầy cô Khoa Kinh Tế truyền cho em kiến thức quý báu thời gian học tập trường, đặc biệt em xin cảm ơn thầy Bùi Xuân Nhã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em việc hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao tạo điều kiện cho em thực tập thâm nhập thực tế hoạt động công ty Em xin cảm ơn anh chị Phòng Kế Tốn nhiệt tình bảo, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành khóa luận Cuối cùng, em xin kính chúc Q thầy cơ, Ban giám đốc nhà máy, anh chị Phòng Kế toán bạn bè đồng hành em giảng đường đại học dồi sức khỏe gặt hái thật nhiều thành công lĩnh vực sống Sinh viên Trần Duy Toàn NỘI DUNG TĨM TẮT TRẦN DUY TỒN Tháng 12 năm 2012 Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao TRAN DUY TOAN December 2012 Turnover Expense Determinate Trading Result Accounting At Five Star Fertilizer Factory Nội dung nghiên cứu khóa luận nhằm giải vấn đề sau: - Tìm hiểu cơng tác doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao - Đánh giá thực trạng cơng tác hạch tốn khoản doanh thu chi phí Nhà máy - Đề xuất giải pháp cụ thể giúp hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao MỤC LỤC MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Quá trình hình thành lịch sử phát triển Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao .4 2.1.1 Giới thiệu sơ lược Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.2 Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, quyền hạn định hướng phát triển Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ .5 2.2.3 Mục tiêu .6 2.2.4 Quyền hạn 2.3 Đặc điểm tổ chức Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao 2.3.1 Tổ chức máy quản lý 2.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 2.3.3 Tổ chức máy kế toán Chi nhánh CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Nội dung nghiên cứu 14 3.1.1 Khái niệm ý nghĩa .14 3.1.2 Kế toán doanh thu 15 v 3.1.3 Kế tốn chi phí 21 3.1.4 Kế toán xác định kết kinh doanh 29 3.2 Phương pháp nghiên cứu 31 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 32 4.1 Tình hình chung hoạt động sản xuất, kinh doanh Chi nhánh 32 4.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .34 4.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng 34 4.2.2 Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ 44 4.2.3 Kế toán doanh thu bán hàng nội 50 4.3 Kế toán giá vốn hàng bán 50 4.4 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 56 4.5 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 56 4.6 Kế tốn chi phí tài .59 4.7 Kế toán chi phí bán hàng 61 4.8 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 66 4.9 Kế toán thu nhập khác 71 4.10 Kế tốn chi phí khác 73 4.11 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 76 4.12 Kế toán xác định kết kinh doanh 78 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 85 5.1 Kết luận 85 5.1.1 Ưu điểm .85 5.1.2 Hạn chế .87 5.1.3 Kiến nghị 88 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGĐ Ban giám đốc CCDV Cung cấp dịch vụ CKTM Chiết khấu thương mại CP Chi phí CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp DT Doanh thu GGHB Giảm giá hàng bán GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HBBTL Hàng bán bị trả lại HĐ Hóa đơn NVL Nguyên vật liệu SXKD Sản xuất kinh doanh TNCN Thu nhập cá nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định TTĐB Tiêu thụ đặc biệt XDCB Xây dựng XNK Xuất nhập vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.2 Bảng số lượng, đơn giá xuất, thành tiền sản phẩm NPK 16-8-187s xuất bán theo ví dụ sau: 53 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Quản Lý Nhà Máy Hình 2.2: Sơ Đồ Bộ Máy Kế Tốn Theo Chức Danh Hình 2.3: Cấu Tạo Phần Mềm Insoft Acounting P.Kế Toán 12 Hình 2.4 Sơ Đồ Luân Chuyển Dữ Liệu Trên PM Kế Toán Insoft Acounting 12 Hình 3.1 Sơ Đồ Hạch Tốn DT Bán Hàng CC DV, DT Bán Hàng Nội Bộ 17 Hình 3.2 Sơ Đồ Hạch Tốn Tổng Quát Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu 19 Hình 3.3 Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính 20 Hình 3.4 Sơ Đồ Hạch Toán Thu Nhập Khác 21 Hình 3.5 Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán 22 Hình 3.6 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Bán Hàng 24 Hình 3.7 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp 25 Hình 3.8 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Hoạt Động Tài Chính 26 Hình 3.9 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Khác 28 Hình 3.10 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Thuế TNDN Hiện Hành 29 Hình 3.11 Sơ Đồ Hạch Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 30 Hình 4.1: Quy Trình Xử Lý Đơn Đặt Hàng 36 Hình 4.2: Khung Nhập Để Xuất HĐ GTGT Của Phần Mềm Bán Hàng 39 Hình 4.3: Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Bán Hàng 39 Hình 4.4: Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Cân Xe 45 Hình 4.5: Sơ Đồ Hạch Toán Doanh Thu Bán Hàng CC DV 46 Hình 4.6: Khung Nhập Liệu Để Ghi Nhận Doanh Thu Giá Vốn: 51 Hình 4.7: Cấu Tạo Phần Mềm AV Business Solution 52 Hình 4.8: Khung Nhập Để Ghi Nhận Hàng Xuất Tại P.Kho 52 Hình 4.9: Sơ Đồ Hạch Toán Giá Vốn Hàng Bán 54 Hình 4.10: Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính 57 Hình 4.11: Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Tài Chính 59 ix Phụ lục 5: Chứng từ chi phí bán hàng 104 105 106 107 108 109 Phụ lục 6: Chứng từ chi phí quản lý doanh nghiệp 110 111 112 Phụ lục 7: Chứng từ thu nhập khác 113 114 Phụ lục 8: Chứng từ chi phí khác 115 116 Phụ lục 9:Chứng từ thuế thu nhập doanh nghiệp 117 Phụ lục 10: Chứng từ xác định kết kinh doanh 118 ... thức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phương pháp nghiên cứu đề tài Chương IV: Kết Quả Thảo Luận Mơ tả hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Chi Nhánh Nhà Máy. .. vi nghiên cứu Nội dung: Kế tốn Doanh thu – Chi phí Xác định kết kinh doanh Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao Khơng gian: Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao Cụm CN Long Định – Cần Đước – Long... tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng việc đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp, em chọn đề tài: “ Kế Tốn Doanh Thu – Chi Phí – Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Chi Nhánh Nhà Máy
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NHÀ MÁY PHÂN BÓN NĂM SAO , KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NHÀ MÁY PHÂN BÓN NĂM SAO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay