PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỘNG VIÊN KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BAO BÌ SAVIPACK

110 1 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐỘNG VIÊN KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN TẠI NGHIỆP SẢN XUẤT BAO SAVIPACK TƠ THU TRANG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân Tích Thực Trạng Cơng Tác Động Viên Khuyến Khích Nhân Viên Tại Nghiệp Sản Xuất Bao Savipack” Tơ Thu Trang, sinh viên khóa 2009-2013, ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TH.S LÊ THÀNH HƯNG Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Vậy bốn năm đại học kết thúc, bốn năm với nhiều kỷ niệm đáng nhớ thời sinh viên Tất tơi có nổ lực khơng thân tơi mà có yêu thương, quan tâm giúp đỡ nhiều người Chính lời xin chân thành cảm ơn ông bà, cha mẹ người thân gia đình ln chăm sóc, ni dưỡng dạy dỗ ngày hôm Kế đến xin cảm ơn quý thầy cô, Ban Giám Hiệu trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM nói chung thầy khoa Kinh Tế nói riêng dạy dỗ, truyền đạt cho em kiến thức quý báu, từ tảng đến kiến thức chuyên ngành học sống Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Lê Thành Hưng, người hướng dẫn góp ý cho em suốt q trình thực khóa luận Bên cạnh đó, xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc tồn thể cán cơng nhân viên đặc biệt chú, anh chị phòng Nhân Sự, phòng Kế Tốn Nghiệp Sản Xuất Bao Savipack, người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện để tiếp cận hoạt động thực tế Nghiệp Cuối cùng, tơi xin cảm ơn tất người bạn chia buồn vui quãng đời sinh viên, đặc biệt thành viên tập thể lớp DH09TM Xin nói tiếng “CẢM ƠN” tất lòng gửi lời chúc sức khỏe, may mắn thành công đến với tất người Trân trọng! TP.Hồ Chí Minh, tháng 12/2012 Sinh Viên Tô Thu Trang NỘI DUNG TĨM TẮT TƠ THU TRANG Tháng 12 năm 2012 “Phân Tích Thực Trạng Cơng Tác Động Viên Khuyến Khích Nhân Viên Tại Nghiệp Sản Xuất Bao Savipack” TO THU TRANG December 2012 “Analysis Real Situation About Encouragement And Incentive Employees At Savipack Enterprises Production Packaging” Để thu hút giữ chân người lao động, công ty cần xây dựng hệ thống động viên khuyến khích nhân viên hiệu hợp lý Nắm bắt thiết yếu khóa luận tìm hiểu thực tế cơng tác động viên khuyến khích tài sách lương, phụ cấp, thưởng, phúc lợi phi tài điều kiện làm việc, hội thăng tiến, văn hóa,… Nghiệp Sản Xuất Bao Savipack Khóa luận thu thập liệu thứ cấp khảo sát 67 nhân viên, sau sử dụng phương pháp so sánh thống kê mô tả thay liên hồn để phân tích liệu theo mục tiêu nghiên cứu Kết nghiên cứu cho thấy: đa số nhân viên thỏa mãn với phúc lợi, thời gian làm việc nghỉ ngơi kết chấm cơng Nghiệp Nghiệp cố gắng xây dựng mơi trường làm việc ổn định, nỗ lực chăm lo đời sống tinh thần nhân viên Tất điều kích thích nhân viên làm việc có suất gắn bó với Nghiệp Bên cạnh yếu tố kích thích nhân viên làm việc có hiệu mặt hạn chế như: tiền lương, mức thưởng hình thức thưởng Nghiệp chưa làm cho nhân viên hài lòng, Nghiệp chưa quan tâm đến cơng tác đánh giá khả hồn thành công việc việc tạo hội thăng tiến cho nhân viên Để hồn thiện cơng tác động viên khuyến khích nhân viên, khóa luận đưa kiến nghị để công tác đãi ngộ XN ngày có hiệu như: hồn thiện hệ thống lương, thưởng, tạo hội thăng tiến cho nhân viên nâng cao điều kiện làm việc yếu tố tinh thần khác MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình ix Danh mục phụ lục xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Phạm vi nghiên cứu 1.3 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG 2.TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu có liên quan 2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 2.2.1 Giới thiệu tổng công ty Savimex 2.2.2 Tổng quan Nghiệp sản xuất bao Savipack 2.2.3 Tổng quan nguồn nhân lực Nghiệp CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 13 18 18 3.1.1 Khái niệm mục đích động viên 18 3.1.2 Các thuyết động viên 18 3.1.3 Các hình thức động viên 20 3.1.4 viên Các tiêu tài phi tài đánh giá hiệu cơng tác động 23 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 24 Phương pháp thu thập xử lý số liệu v 24 3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Thực trạng hoạt động khuyến khích tài XN 25 27 27 4.1.1 Tiền lương 27 4.1.2 Phụ cấp 34 4.1.3 Tiền thưởng 35 4.1.4 Phúc lợi 40 4.2 Tình hình động viên khuyến khích phi tài XN 44 4.2.1 Điều kiện làm việc 44 4.2.2 Thời gian làm việc nghỉ ngơi 47 4.2.3 Cơ hội thăng tiến 49 4.2.4 Tính hấp dẫn công việc 50 4.2.5 Cơ hội đào tạo nâng cao nghiệp vụ 52 4.2.6 Công nhận nhân viên 56 4.2.7 Văn hóa doanh nghiệp 58 4.2.8 Tính ổn định cơng việc 63 4.2.9 Các hình thức động viên tinh thần khác XN áp dụng 63 4.3 Đánh giá cơng tác động viên khuyến khích nhân viên 65 4.3.1 Hiệu tài việc động viên khuyến khích nhân viên 4.3.2 Hiệu phi tài cơng tác động viên khuyến khích XN 67 4.4 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơng tác động viên khuyến khích NV 65 74 4.4.1 Hồn thiện cơng tác động viên khuyến khích tài 74 4.4.2 Hồn thiện cơng tác động viên khuyến khích phi tài 79 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 5.1 Kết luận 84 5.2 Kiến nghị 85 5.2.1 Đối với Nghiệp 85 5.2.2 Đối với Nhà Nước 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm tai nạn BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BQ Bình quân BVQI Tổ chức chứng nhận chất lượng quốc tế (Bureau Veritas Quality International) DN Doanh nghiệp ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội FPT Đầu tư Phát triển Công nghệ (Financing and Promoting Technology) KHKD Kế hoạch kinh doanh KT Kế toán ISO Tổ chức Quốc tế tiêu chuẩn hoá (International Organization for Standardization) LN Lợi nhuận MMTB Máy móc thiết bị NLĐ Người lao động NSLĐ Năng suất lao động NXB Nhà xuất PCCC Phòng cháy chữa cháy QTNS Quản trị nhân SXKD Sản xuất kinh doanh TPHCM Thành Phố Hồ Chí Minh TMXNK Thương mại xuất nhập UBND Ủy ban nhân dân VHDN Văn hóa Doanh nghiệp XN nghiệp vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Kết Quả Hiệu Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh XN SX Bao Savipack 2010-2011 12  Bảng 2.2.Cơ Cấu Lao Động XN Savipack Quý Năm 2012 14  Bảng 3.1 Kết Quả Phát Mẫu Phân Loại Mẫu Khảo Sát 25  Bảng 4.1 Tiền Lương Thu Nhập Bình Quân Năm 2010-2011 29  Bảng 4.2 Các Chỉ Tiêu Tiền Thưởng, Doanh Thu, Lợi Nhuận Năm 2010 – 2011 38  Bảng 4.3 Kết Quả Hoạt Động Phúc Lợi cho CBCNV Năm 2010-2011 42  Bảng 4.4 Số Lượng Bảo Hộ Lao Động XN Cấp cho Công Nhân Sản Xuất 45  Bảng 4.5 Hiệu Quả Tài Chính Trong Việc Động Viên Khuyến Khích 65  Bảng 4.6 Tình Hình Biến Động Nhân Sự Năm 2010 – 2011 67  Bảng 4.7 Kết Cấu Lao Động theo Thâm Niên Năm 2011 Năm 2012 68  Bảng 4.8 Tổng Hợp Kết Quả Đánh Giá NV Cơng Tác Động Viên Khuyến Khích 71  Bảng 4.9 Hệ Số Thưởng K Dựa vào Khả Năng Hồn Thành Cơng Việc 76  viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý XN Bao Savipack 8  Hình 2.2 Biểu Đồ Biến Động Nhân Sự 2008- Quý 3/2012 13  Hình 2.3 Cơ Cấu Lao Động theo Giới Quý Năm 2012 15  Hình 2.4 Cơ Cấu Lao Động theo Tính Chất Cơng Việc Q Năm 2012 15  Hình 2.5 Cơ Cấu Lao Động theo Độ Tuổi XN Quý Năm 2012 16  Hình 2.6 Cơ Cấu Lao Động theo Trình Độ XN Quý Năm 2012 17  Hình 3.1 Sơ Đồ Hệ Thống Sự Phân Cấp Nhu Cầu Maslow 19  Hình 3.2 Cơ Cấu Cơng Tác Khuyến Khích Động Viên 20  Hình 4.1 Mức Độ Hài Lòng Nhân Viên Mức Lương Hiện Tại 30  Hình 4.2 Sơ Đồ Chấm Cơng XN Savipack 31  Hình 4.3 Mức Độ Hài Lòng Nhân Viên Cách Chấm Cơng 31  Hình 4.4 Mức Độ Hài Lòng Nhân Viên Hình Thức Trả Lương 32  Hình 4.5 Mức Độ Hài Lòng Nhân Viên Thời Gian Trả Lương 33  Hình 4.6 Đánh Giá Nhân Viên Chính Sách Phụ Cấp Hiện Nay XN 35  Hình 4.7 Đánh Giá Nhân Viên Mức Thưởng 38  Hình 4.8 Mong Muốn Nhân Viên Hình Thức Thưởng Có Mức Thưởng Cao Nhất 39  Hình 4.9 Biểu Đồ Kinh Phí Hoạt Động Phúc Lợi Năm 2010-2011 42  Hình 4.10 Đánh Giá Nhân Viên Chế Độ Phúc Lợi XN 43  Hình 4.11 Đánh Giá Của Nhân Viên Điều Kiện Làm Việc 46  Hình 4.12 Đánh Giá Nhân Viên Thời gian Làm Việc Nghỉ Ngơi XN 49  Hình 4.13 Đánh Giá Nhân Viên Cơ Hội Thăng Tiến 50  Hình 4.14 Đánh Giá Nhân Viên Cơng Việc Hiện Tại 51  Hình 4.15 Biến Động Kinh Phí Đào Tạo Lao Động Qua Các Năm 2008-2011 54  Hình 4.16 Đánh Giá Nhân Viên Mức Độ Cần Thiết Đào Tạo Nâng Cao Nghiệp Vụ 55  ix Hình 4.17 Biểu Đồ Đánh Giá Nhân Viên Hiệu Quả Sau Đào Tạo Nâng Cao Nghiệp Vụ 56  Hình 4.18 Đánh Giá Nhân Viên Cách Đánh Giá Khả Năng Hồn Thành Cơng Việc 57  Hình 4.19 Mức Độ Hiểu Biết Nhân Viên Mục Tiêu, Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh XN 59  Hình 4.20 Đánh Giá Nhân Viên Mối Quan Hệ với Cấp Trên 60  Hình 4.21 Mức Độ Góp Ý NV với Lãnh Đạo 61  Hình 4.22 Đánh Giá Nhân Viên Mối Quan Hệ với Đồng Nghiệp 62  Hình 4.23 Đánh Giá Nhân Viên Mức Ổn Định Cơng Việc 63  Hình 4.24 Đánh Giá Nhân Viên Cơng Đồn XN 64  Hình 4.25 Mong Muốn Gắn Kết Với XN CBCNV 69  Hình 4.26 Mức Độ Thỏa Mãn NV Đối Với Cơng Tác Động Viên Khuyến Khích72  x đa dạng hình thức thưởng tăng mức thưởng, phụ cấp để NLĐ có thêm thu nhập trang trải sống thời kỳ lạm phát Đồng thời, hồn thiện cơng tác đánh giá NV làm sở tính lương tạo hội thăng tiến cho NV Bên cạnh đó, cải thiện điều kiện làm việc để NV có tinh thần thoải mái, hăng hái công việc 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Nghiệp Để nâng cao thỏa mãn nhu cầu người lao động XN Savipack, khóa luận xin đưa số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác động viên khuyến khích người lao động XN sau:  XN cần xây dựng kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, thường xun đổi quy trình cơng nghệ, tiết kiệm chi phí làm tăng doanh thu để kéo quỹ lương tăng lên thay đổi mức lương, thưởng, phụ cấp nhằm giữ chân người lao động thu hút nguồn nhân lực bên  Hoàn chỉnh hệ thống lương bổng cho nhân viên: mức lương XN không cao nên XN cần tăng thêm mức lương để phù hợp với giá thị trường Đồng thời, điều chỉnh cách tính lương khác hai khối trực tiếp gián tiếp  Cải thiện mức thu nhập công nhân cách nâng cao mức thưởng mở rộng thêm loại hình khen thưởng tiêu khen thưởng Bên cạnh đó, cần đưa hệ số thưởng vào cơng thức tính lương tăng mức thưởng định kỳ theo mong muốn NV  XN nên cập nhật thường xuyên thông tin lương thị trường thay đổi để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với luật định đưa mức lương cạnh tranh Bên cạnh đó, định mức lương cần xem xét đến yếu tố biến động giá kinh tế quốc dân giai đoạn chuyển đổi mức lương chung thấp, việc xem xét nhu cầu người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng  Nâng cao mức phụ cấp cho nhân viên để bù đắp tổn hại sức khỏe nhân viên phụ cấp kỹ phụ cấp độc hại  Cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên cách tăng cường hệ thống chiếu sáng quạt gió xưởng Thường xuyên kiểm tra bảo trì, đổi trang thiết bị, cập nhật công nghệ mới, đại áp dụng cho XN Cân đối thời gian ăn 85 trưa để kéo dài thời gian nghỉ ca cho người lao động Đồng thời, bố trí nơi để nhân viên nghỉ ngơi tạo thoải mái mỹ quan cho XN Song song đó, đưa nội quy nghỉ ngơi, đồng phục đến XN Nâng cấp nhà xe, nhà ăn cải thiện chất lượng suất ăn cho NV  Nhanh chóng xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá nhân viên công bố rộng rãi rõ ràng cho toàn thể nhân viên XN biết Việc đánh giá nhân viên cần phải khách quan công bằng, tránh đánh giá dựa theo cảm tính, chủ quan, tạo điều kiện cho NV tham gia vào công tác đánh giá Tạo hội thăng tiến cho nhân viên cách tăng cường công tác đào tạo huấn luyện nghề nghiệp cho nhân viên Thường xuyên tổ chức, tham dự buổi hội thảo với doanh nghiệp nước, chuyên gia để học hỏi, chia kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực, áp dụng mơ hình vào XN Cử người đào tạo nước để mở rộng kiến thức áp dụng đào tạo nội  Chăm lo sức khỏe cho toàn nhân viên XN kiểm tra sức khỏe định kỳ có biện pháp giảm tai nạn lao động xảy xưởng  Tăng cường hoạt động văn hóa tinh thần, tạo mơi trường thân thiện, gần gũi XN Phát động phong trào chung tay xây dựng văn hóa Savipack 5.2.2 Đối với Nhà Nước Mặc dù sách lương Nhà nước ta cải thiện nhiều lần nhiều bất cập, làm cho đời sống người lao động khó khăn Về lâu dài phải có sách tăng dần lương tối thiểu để người lao động ổn định tâm lí, hồn thành tốt cơng việc Chính phủ cần tạo điều kiện thơng thoáng hệ thống luật cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh Nhà nước cần có sách ưu tiên cho người lao động (lao động nhập cư, lao động nữ…) cách triệt để nghiêm túc Nhà nước cần nắm bắt thơng tin có sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực kịp thời cho ngành, vùng thiếu nghiêm trọng nhân lực, cụ thể ngành sản xuất, xuất Nhà nước cần nên linh hoạt điều chỉnh nghị định, sách để bảo vệ người lao động Hồn thiện sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 86 sách hỗ trợ đào tạo mới, đào tạo lại nghề nghiệp cho lao động bị việc làm tác động khủng hoảng kinh tế tồn cầu Tóm lại, người nguồn tài sản quý định đến phát triển đất nước nói chung XN Savipack nói riêng Vì vậy, đòi hỏi khơng có XN mà Nhà nước cần có cải tiến, đổi sách để thỏa mãn nhu cầu người lao động góp phần mang lại hiệu cho XN phát triển cho đất nước Mặc dù cố gắng thời gian thực tập XN có hạn, khó khăn việc thu thập số liệu, kiến thức kinh nghiệm nhiều hạn chế chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Vậy nên kính mong nhận dẫn, góp ý quý báu quý thầy cô, anh chị bạn 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Hà Triều Bình, 2011 Giáo trình quản trị nguồn nhân lực, Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Kinh Tế TP,HCM Trần Kim Dung, 2010 Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp TP.HCM, 487 trang Cao Việt Hiếu, 2011 Giáo trình hành tổ chức, ĐH Nơng Lâm TPHCM, 118 trang Võ Phước Hậu, 2007 Giáo trình nghiên cứu thị trường, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm, TP.HCM Quách Thị Bích Hồng, 2010 Phân tích thực trạng cơng tác động viên khuyến khích nhân viên cơng ty cổ phần TM –XNK Thiên Nam Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TP.HCM Phan Thăng Nguyễn Thanh Hội,2007 Quản trị học NXB Thống Kê, 489 trang Nguyễn Hữu Thân, 2001 Quản trị nhân NXB Thống Kê, 433 trang Trần Thị Kim Oanh, 2008 Phân tích thực trạng cơng tác động viên khuyến khích nhân viên Công ty Cổ Phần Kinh Đô Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TP.HCM Trần Đức, 2007 Giữ chân nhân tài Huỳnh Nga, 2011 Nhiều lao động bỏ việc 88 Các website khác: http://vietnamnet.vn http://www.crmvietnam.com http://forum.vietnamlearning.vn www.nhansu.com.vn www.nhaquanly.com.vn www.tuoitre.com.vn http://vietbao.vn/ http://www.laodong.com.vn http://www.tinthuongmai.vn/default.aspx?tabid=57 http://www.customs.gov.vn/default.aspx 89 PHỤ LỤC Phụ lục Bảng Câu Hỏi Khảo Sát BẢNG THĂM DÒ MỨC ĐỘ THỎA MÃN CỦA NHÂN VIÊN VỀ CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ KHUYẾN KHÍCH TẠI NGHIỆP SẢN XUẤT BAO SAVIPACK Thưa q Anh/Chị, tơi tên là: Tơ Thu Trang - sinh viên trường Đại học Nông Lâm Tp HCM Hiện thực tập tốt nghiệp XNvới đề tài “Phân Tích Thực Trạng Cơng Tác Động Viên Khuyến Khích Nhân Viên Tại XN SAVIPACK” Anh/Chị vui lòng trả lời giúp câu hỏi bên Sự hợp tác q Anh/ Chị giúp tơi có thơng tin xác mức độ thỏa mãn quý Anh/Chị công tác đãi ngộ khuyến khích nghiệp Từ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Mọi thơng tin Anh/Chị cung cấp xin bảo đảm không sử dụng vào mục đích khác Rất mong nhận hợp tác Anh/Chị!  A Phần thông tin chung Đầu tiên, xin Anh/ Chị cho biết vài thông tin cá nhân: Họ Tên: Năm sinh: Giới tính: Phòng ban: Chức vụ: Trình độ học vấn: Thâm niên làm việc: B Phần câu hỏi B1 Mức độ hài lòng Anh chị vui lòng cho biết mức độ hài lòng Anh/Chị yếu tố sau theo thang điểm: hài lòng (5), hài lòng (4), tương đối hài lòng (3), khơng hài lòng (2), khơng hài lòng(1) Yếu tố vật chất 1.Lương 1.1Cách chấm công 1.2 Hình thức trả lương 2.Thưởng 1.3 Thời 1.4 Mức 2.1 Mức gian trả lương thưởng lương 3.Phụ cấp Phúc lợi Điểm số Yếu tố phi vật chất ĐK làm việc Thời gian Công làm việc & việc nghỉ ngơi Cách đánh giá khả hoàn thành CV Các hoạt động VH tinh thần Cơng đồn Điểm số B2 Ý kiến cá nhân 2.2 Anh/Chị mong muốn mức thưởng cao tương lai? a) Thưởng suất b) Thưởng sáng kiến d) Thưởng định kì (quý, lễ,tết, ) 10 c) Thưởng Tiết kiệm NVL e) Thưởng đột xuất Về hội đào tạo khả thăng tiến 10.1 Đánh giá Anh/Chị hội thăng tiến công ty a) Rất cao b) Cao c) Tương đối cao d) Khơng cao e) Hồn tồn khơng cao 10.2 Cơng việc Anh/Chị có cần thiết phải đào tạo nâng cao nghiệp vụ không? a) Rất cần thiết b) Cần thiết c) Tương đối cần thiết d) Không cần thiết e) Hồn tồn khơng cần thiết 10.3 Sau đào tạo Anh/Chị thực công việc nào? a) Rất hiệu b) Hiệuquả d) Không hiệu e) Rất không hiệu c) Tương đối hiệu 11 Về văn hóa doanh nghiệp 11.1 Anh/Chị có hiểu rõ mục tiêu, sứ mạng, tình hình hoạt động kinh doanh nghiệp? a) Rất biết rõ b) Biết rõ d) Khơng biết e) Hồn tồn khơng biết c) Tương đối biết 11.2 Đánh giá Anh/Chị mối quan hệ với cấp lãnh đạo a) Rất thân thiện, gần gũi gũi b) Thân thiện, gần gũi c) Tương đối thân thiện, gần d) Không thân thiện, gần gũi e) Hồn tồn khơng thân thiện, gần gũi 11.3 Anh/Chị có thường góp ý kiến, đề xuất với cấp để công việc tốt không? a) Rất thường xun b)Thường xun d)Hiếm e) Khơng có c)Thỉnh thoảng 11.4 Đánh giá Anh/Chị mối quan hệ với đồng nghiệp a) Rất tốt b) Tốt d) Khơng tốt e) Hồn tồn khơng tốt c) Tương đối tốt 12 Tính ổn định cơng việc 12.1 Đánh giá Anh/Chị công việc a) Rất ổn định b) Ổn định c) Tương đối ổn định d) Khơng ổn định e) Hồn tồn khơng ổn định 12.2 Anh/Chị định làm việc XN bao lâu? a) Mong muốn làm việc lâu dài b) Ít vài năm c) Tùy điều kiện e) Không muốn làm d)Hết hợp đồng 13 Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến đóng góp khác sách động viên nhân viên nghiệp (nếu có) !!XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !! Phụ lục Bảng Tổng Hợp Kết Quả Điều Tra Câu Lương Câu 1.1: Mức độ hài lòng cách chấm cơng Mức độ Rất hài lòng Hài lòng Tương đối hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng Số người Phần trăm (%) 31 19 15 51,67 31,67 1,67 Câu 1.2: Mức độ hài lòng hình thức trả lương Mức độ Rất hài lòng Hài lòng Số người 19 Phần trăm (%) 7,46 28,36 33 49,25 13,43 1,49 Số người Phần trăm (%) 42 18 0 62,69 26,87 10,45 0 Tương đối hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng Câu 1.3: Mức độ hài lòng thời gian trả lương Mức độ Rất hài lòng Hài lòng Tương đối hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng Câu 1.4: Mức độ hài lòng mức lương Mức độ Rất hài lòng Hài lòng Tương đối hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng Số người 18 42 Phần trăm (%) 1,49 5,97 26,87 62,69 2,99 Câu Thưởng Câu 2.1: Mức độ hài lòng mức thưởng Mức độ Rất hài lòng Hài lòng Tương đối hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng Số người Phần trăm (%) 10 13 34 4,48 14,93 19,4 50,75 10,45 Câu 2.3: Mong muốn mức thưởng cao tương lai Hình thức thưởng Thưởng suất Thưởng sáng kiến Thưởng tiết kiệm NVL Thưởng định kỳ Thưởng đột xuất Số người 18 31 Phần trăm (%) 26,87 13,43 4,48 46,27 8,96 Câu Mức độ hài lòng phụ cấp Mức độ Rất hài lòng Hài lòng Tương đối hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng Số người Phần trăm (%) 11 23 28 7,46 16,42 34,33 41,79 Câu Mức độ hài lòng phúc lợi Mức độ Rất hài lòng Hài lòng Tương đối hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng Số người 21 33 10 Phần trăm (%) 31,34 49,25 14,93 4,48 Câu Mức độ hài lòng ĐK làm việc Mức độ Rất hài lòng Hài lòng Tương đối hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng Số người 21 28 12 Phần trăm (%) 5,97 31,34 41,79 17,91 2,99 Câu Mức độ hài lòng thời gian làm việc nghỉ ngơi Mức độ Rất hài lòng Hài lòng Tương đối hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng Số người 35 21 Phần trăm (%) 5,97 52,24 31,34 8,96 1,49 Câu Mức độ hài lòng cơng việc Mức độ Rất hài lòng Hài lòng Tương đối hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng Số người 15 34 12 Phần trăm (%) 22,39 50,75 17,91 8,96 Câu Mức độ hài lòng cách đánh giá khả hồn thành cơng việc NV Mức độ Rất hài lòng Hài lòng Tương đối hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng Số người 20 34 Phần trăm (%) 5,97 29,85 50,75 13,43 Câu Mức độ hài lòng hoạt động văn hóa tinh thần khác cơng đồn Mức độ Rất hài lòng Hài lòng Tương đối hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng Số người 35 19 12 Phần trăm (%) 52,24 28,36 17,91 1,49 Câu 10 Cơ hội đào tạo khả thăng tiến Câu 10.1: Đánh giá hội thăng tiến công việc Mức độ Rất cao Cao Tương đối cao Không cao Hồn tồn khơng cao Số người 25 32 Phần trăm (%) 2,99 37,31 47,76 11,94 Câu 10.2: Mức độ cần thiết phải đào tạo nâng cao nghiệp vụ Mức độ Rất cần thiết Cần thiết Tương đối cần thiết Khơng cần thiết Hồn tồn không cần thiết Số người Phần trăm (%) 23 19 17 7,46 34,33 28,36 25,37 4,48 Số người Phần trăm (%) Câu 10.3: Đánh giá hiệu sau đào tạo Mức độ Rất hiệu Hiệu Tương đối hiệu Khơng hiệu Hồn tồn khơng hiệu 19 35 13 28,36 52,24 19,4 0 Câu 11 Văn hóa DN Câu 11.1: Mức độ hiểu biết mục tiêu, sứ mạng, tình hình hoạt động kinh doanh XN Mức độ Rất biết rõ Biết rõ Tương đối biết Khơng biết Hồn tồn khơng biết Số người Phần trăm (%) 17 34 11 7,46 25,37 50,75 16,42 Câu 11.2: Đánh giá quan hệ với cấp Mức độ Số người Rất thân thiện, gần gũi Thân thiện, gần gũi Tương đối thân thiện, gần gũi Khơng thân thiện, gần gũi Hồn tồn khơng thân thiện, gần gũi Phần trăm (%) 21 29 13,43 31,34 43,28 7,46 4,48 Số người Phần trăm (%) 18 31 2,99 13,43 26,87 46,27 10,45 Mức độ Số người Phần trăm (%) Rất tốt 17 25,37 Tốt 31 46,27 Tương đối tốt 13 19,4 Khơng tốt 8,96 Hồn tồn khơng tốt 0 Số người Phần trăm (%) 35 13 10 13,43 52,24 19,4 14,93 Câu 11.3:Mức độ đóng góp ý kiến, đề xuất với cấp Mức độ Rất thường xuyên Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm Khơng có Câu 11.4: Đánh giá quan hệ với đồng nghiệp Câu 12 Tính ổn định cơng việc Câu12.1: Đánh giá tính ổn định cơng việc Mức độ Rất ổn định Ổn định Tương đối ổn định Khơng ổn định Hồn tồn khơng ổn định Câu 12.2: Mong muốn gắn bó với XN Thời gian muốn làm việc XN Khơng thời hạn Ít vài năm Tùy điều kiện Hết hợp đồng Không muốn làm Số người Phần trăm (%) 15 21 26 22,39 31,34 38,81 7,46 Phụ lục Mẫu Bảng Chấm Công Đơn vị: Tổ……….tháng….năm 2012 STT Họ Hệ tên số Võ … 29 30 31 Công Giờ P L + + O … + + + 26 + + + … + ô + 26 + P + … + + + 26 … … … … … … … … Trung Ngân Dương Quang Hậu Nguyễn 1 … … Thị Xuân Tổng … Nguồn tin: Phòng Nhân Sự XN Ngày…Tháng….năm 2012 Tổ trưởng Ghi chú: CR: Nghỉ việc riêng có lương RO: Nghỉ việc riêng không lương O: Nghỉ lễ vô kỷ luật Ô: Ốm L: Lễ P: Phép +: công (8 giờ) ... Phân tích thực trạng cơng tác động viên khuyến khích nhân viên Xí Nghiệp Sản Xuất Bao Bì Savipack Qua đó, đề xuất số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác động viên khuyến khích nhân viên để Xí Nghiệp. .. tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận Phân Tích Thực Trạng Cơng Tác Động Viên Khuyến Khích Nhân Viên Tại Xí Nghiệp Sản Xuất Bao Bì Savipack ... nguồn nhân lực cách có hiệu 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Phân tích thực trạng cơng tác động viên khuyến khích tài phi tài Xí Nghiệp  Đánh giá hiệu công tác động viên khuyến khích tài phi tài Xí Nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỘNG VIÊN KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BAO BÌ SAVIPACK , PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỘNG VIÊN KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BAO BÌ SAVIPACK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay