ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ MÔ HÌNH PHÒNG TRỪ SÂU HẠI BẰNG NẤM XANH TRÊN CÂY LÚA TẠI XÃ TÂN BÌNH HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI

86 1 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** PHÙNG VÕ THỊ TRĂM ANH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ HÌNH PHỊNG TRỪ SÂU HẠI BẰNG NẤM XANH TRÊN CÂY LÚA TẠI TÂN BÌNH HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MƠI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh -Tháng 07/2013- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** PHÙNG VÕ THỊ TRĂM ANH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ HÌNH PHỊNG TRỪ SÂU HẠI BẰNG NẤM XANH TRÊN CÂY LÚA TẠI TÂN BÌNH HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI Ngành: Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: PGS.TS ĐẶNG THANH HÀ Thành phố Hồ Chí Minh -Tháng 07/2013- Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Hình Phòng Trừ Sâu Hại Bằng Nấm Xanh Trên Cây Lúa Tại Tân Bình Huyện Vĩnh Cửu Tỉnh Đồng Nai”, Phùng Võ Thị Trăm Anh sinh viên khóa 2009 – 2013, ngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày PGS.TS ĐẶNG THANH HÀ Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư kí hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Khóa luận hồn thành với tất nỗ lực thân Bên cạnh đó, kết khích lệ, hỗ trợ nhiều cá nhân, đơn vị Qua xin gửi lời tri ân đến tất người Lời đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ba mẹ, người có ơn sinh thành, dưỡng dục bên ủng hộ, hy sinh có hội học tập gặt thành ngày hôm Thật diễm phúc lớn lên tình u vơ bờ bến gia đình! Cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, quý thầy cô Khoa Kinh Tế, người lái đò tận tâm tận lực truyền đạt kiến thức quý báu, đưa em sang bến bờ tri thức với hy vọng khát khao tuổi trẻ Xin gửi đến thầy Đặng Thanh Hà với lòng biết ơn chân thành, người hết lòng quan tâm bảo em suốt q trình thực khóa luận Cảm ơn chú, thuộc Phòng Kinh Tế, Tân Bình dành chút thời gian quý giá nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực tập Đặc biệt, xin gởi lời biết ơn đến ThS Trần Thị Phương Chi, cán địa phương hết lòng giúp đỡ, góp ý, hỗ trợ để tơi hồn thành nghiên cứu Cuối cùng, xin dành lời cảm ơn gởi bạn tôi, đồng hành suốt thời gian học tập thực đề tài tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Sinh viên Phùng Võ Thị Trăm Anh NỘI DUNG TÓM TẮT PHÙNG VÕ THỊ TRĂM ANH Tháng năm 2013 “Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Hình Phòng Trừ Sâu Hại Bằng Nấm Xanh Trên Cây Lúa Tại Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai” PHUNG VO THI TRAM ANH August 2013 “Evaluation of economic efficiency control insect of Rice by Metarhizium anisopliae in Tan Binh Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province” Lúa trồng mang lại thu nhập cho người nơng dân Nhưng q trình thâm canh, tăng vụ nơng dân sử dụng q mức hóa chất bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng đến môi trường sức khỏe người Một giải pháp đưa cho vấn đề áp dụng phun nấm xanh (PNX) lúa để quản lý dịch hại Đây biện pháp tốt, an tồn, chi phí thấp mà lại đạt hiệu cao, chưa người nông dân áp dụng phổ biến Đề tài nhằm đánh giá lợi ích mặt tài mơi trường mà hình PNX mang lại Từ đề xuất giải pháp để nhân rộng hình Để tài thu thập liệu thứ cấp vấn 60 hộ trồng lúa, có 18 hộ áp dụng PNX Phương pháp phân tích sử dụng đề tài gồm phương pháp thống kê hình Logit khả chấp nhận trồng lúa theo hình PNX người dân Tân Bình Kết sau phân tích cho thấy hình PNX lúa đem lại lợi nhuận cao hình sản xuất truyền thống 1.500.000đ/sào/vụ Chi phí thuốc bảo vệ thực vật áp dụng PNX 40.000đ/sào/vụ, giảm chi phí sức khỏe 21.000đ/sào/vụ Giá gạo “sạch”cũng bán với giá cao 10%/dạ Các yếu tố ảnh hưởng đến khả chấp nhận sản xuất trình độ học vấn, thu nhập nhận thức nông hộ sức khỏe, môi trường Vậy hình PNX lúa hình tốt lưa chọn người nơng dân mang lại phát triển bền vững nông nghiệp MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Địa bàn nghiên cứu 1.3.3 Thời gian nghiên cứu 1.3.4 Phạm vi nội dung nghiên cứu 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu: 2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 2.2.2 Điều kiện kinh tế - hội huyện Vĩnh Cửu 10 2.2.3 Nhận xét chung 12 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Cơ sở lý luận 14 3.1.1 Khái niệm phát triển nông nghiệp bền vững 14 3.1.2 Vì phải phát triển nông nghiệp bền vững: 14 v 3.1.3 Cân sinh thái: 15 3.1.4 Dịch hại lúa môi trường nông nghiệp: 15 3.1.5 Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM): 16 3.1.6 Thiên địch hệ sinh thái đồng ruộng 19 3.1.7 Sơ lược nấm ký sinh côn trùng Metarhizium anisopliae 19 3.1.8 hình phun nấm xanh để phòng trừ sâu hại lúa 21 3.2 Phương pháp nghiên cứu 24 3.2.1 Thu thập số liệu 24 3.2.2 Phân tích số liệu 24 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Tình hình triển khai hình 28 4.1.1 Tình hình triển khai hình Đồng Bằng Sơng Cửu Long 28 4.1.2 Tình Hình Triển Khai Hình Tại Tỉnh Đồng Nai: 30 4.2 Đặc điểm kinh tế - hội hộ điều tra 31 4.3 Đặc điểm sản xuất hộ điều tra 33 4.3.1 Tỷ lệ áp dụng PNX hộ điều tra 33 4.3.2 Tình hình sử dụng phân bón thuốc BVTV hộ điều tra 35 4.3.3 Triển vọng mở rộng hình sản xuất lúa năm 2013 36 4.3.4 Lý áp dụng PNX lúa 38 4.3.5 Nhận xét suất lúa hộ PNX 39 4.3.6 Tình hình tham gia lớp tập huấn vay vốn hỗ trợ sản xuất hộ nông dân 41 4.4 Phân tích hiệu kinh tế hình phòng trừ sâu hại nấm xanh 42 4.4.1 So sánh chi phí trung bình hộ áp dụng không áp dụng PNX 42 4.4.2 Doanh thu lợi nhuận trung bình nhóm 45 4.4.3 Tính hiệu nhóm 45 4.5 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả áp dụng PNX người dân 46 4.5.1 Kết ước lượng thông số hình logit 46 vi 4.5.2 Kiểm định tính hiệu lực hình 47 4.5.3 Nhận xét chung hình 49 4.6 Hiệu mặt môi trường phương pháp PNX lúa 50 4.6.1 Lợi ích chi phí sức khỏe không phun thuốc BVTV lúa 50 4.6.2 Lợi ích hình mơi trường sức khỏe 51 4.6.3 Sự hài lòng nơng dân áp dụng hình 53 4.7 Thuận lợi khó khăn áp dụng hình 54 4.7.1 Thuận lợi 54 4.7.2 Khó khăn 54 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Kiến nghị 57 5.2.1 Về phía quyền địa phương: 57 5.2.2 Về phía người nơng dân 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật CGIAR (The Consultative Group on Internation Agricultural Research) Nhóm tư vấn nghiên cứu Nơng nghiệp Quốc tế ĐBSCL Đồng sông Cửu Long FAO (Food and Agriculture Organization) Tổ chức Lương Nông Thế Giới IPM (Integrated Pest Management) Quản lý dịch hại tổng hợp LUBILOSA (Lutte Biologique contre les LOcustes et les SAuteriaux) Tập đồn nghiên cứu quốc tế kiểm sốt châu chấu sinh học PNX Phun Nấm Xanh WHO (World Health Organization) Tổ chức y tế giới viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Kỳ Vọng Dấu Biến Hàm Logit 27 Bảng 4.1 Cơ Cấu Trình Độ Học Vấn Của Các Hộ Điều Tra 32 Bảng 4.2 Một Số Đặc Điểm Kinh Tế Xã Hội Của Các Hộ Được Điều Tra 32 Bảng 4.3 Thống kê hộ áp dụng không áp dụng PNX 33 Bảng 4.4 Tỷ lệ hộ mong muốn áp dụng hình PNX lúa 37 Bảng 4.5 Thể tỷ lệ (%) lý áp dụng PNX 39 Bảng 4.6 Số lần tham gia tập huấn hai nhóm 41 Bảng 4.7 Tổng hợp chi phí đầu tư sào lúa 42 Bảng 4.8 So sánh chi phí trung bình sào (1000m2) lúa 43 Bảng 4.9 So sánh doanh thu lợi nhuận trung bình sào 45 Bảng 4.10 Bảng Các Thông Số Ước Lượng Hàm Logit 47 Bảng 4.11 Khả dự đốn hình 48 Bảng 4.12 Lượng thuốc hóa học phun lúa cho vụ 51 Bảng 4.13 Thể đánh giá người dân lượng thiên địch 52 ix Phòng Thí nghiệm Trung tâm Ứng dụng Tiến Khoa học Cơng nghệ Sóc Trăng, 2009, Sản phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae phòng trừ rầy nâu hại lúa http://sta.soctrang.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=63:snphm-nam-xanh-metarhizium-anisopliae-phong-tr-ry-nau-hi-lua-&catid=43:chepham-sinh-hoc&Itemid=54 Phan Thị Tuyết Ly 2012, Đánh giá hiệu kinh tế hình trồng tiêu theo chương trình IPM huyện Xuận Lộc, tỉnh Đồng Nai Lê Viết Ly, 2012, Vì phải phát triển nơng nghiệp bền vững ? http://vndocs.docdat.com/docs/index-3968.html TIẾNG NƯỚC NGỒI Tullu Bukhari , Willem Takken, 2011, Development of Beauveria bassiana formulations for control http://www.parasitesandvectors.com/content/4/1/23 LUBILOSA, 2000, Biologyco Control http://www.lubilosa.org/ 60 Metarhizium anisoplia and of mosquito larvae PHỤ LỤC Phụ lục 1: Một Số Hình ảnh Về Các Thực Hiện Chế Phẩm Nấm Xanh Tại Nông Hộ Gạo sau ngâm 1h30’, vớt Cưa ống 4cm Đong 0,5kg gạo/túi, cột ống bong Xếp thành lớp nồi hấp Hấp 1h30’ Để khơ tự nhiên Cấy meo Bóp nhuyễn cho meo túi Mổi ngày xốc trộn cho meo lên Sản phẩm nấm xanh 10 ngày Phun nấm xanh lúa Nấm Xanh sinh trưởng côn trùng Nguồn: Địa phương cung cấp Phụ lục 2: Kết Xuất Hình Logit Phụ lục 3: Kết Xuất Kiểm Định Hình Logit Phụ lục 4: Bảng Câu Hỏi Phỏng Vấn Nơng Hộ MẪU ĐIỀU TRA NƠNG HỘ (Khoa Kinh Tế,ĐH Nông Lâm Tp.HCM) Ngày vấn: Tên người vấn: Tên người vấn: Địa hộ vấn: GIỚI THIỆU: Xin chào ông bà! Tôi sinh viên kinh tế môi trường trường Đại học Nông Lâm TPHCM thực tập với đề tàiĐánh giá hiệu kinh tế hình phòng trừ sâu hại nấm xanh lúa Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai” Mong ông/bà bỏ chút thời gian trả lời vấn Những thơng tin ơng/bà cung cấp góp phần quan trọng giúp hồn thành đề tài nghiên cứu Thơng tin tình hình sản xuất thơng tin vụ lúa Đông – Xuân 2012-2013 Thông tin cá nhân q vị giữ kín I.THƠNG TIN CHUNG Họ tên người vấn……………………………………………………… Giới tính: Nam Nữ Tuổi…………………………………… Trình độ học vấn:……………………… II TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA HỘ TRỒNG LÚA Tổng diện tích trồng lúa:……………………………m2 Số năm trồng lúa:…………………………….năm Ơng/bà có tham gia lớp tập huấn khuyến nơng khơng ?  có  khơng tham gia Số lần tham gia tập huấn năm…………………lần/năm Ơng/bà có biết thơng tin việc áp dụng hình phun nấm xanh lúa khơng ?  Có 10 Nếu có, ơng/bà tiếp nhận thông tin từ đâu ?  Không  Báo chí  Nơng dân khác  Phương tiện thông tin đại chúng (tivi, radio…)  Các lớp tập huấn 11 Ơng/bà có áp dụng phun nấm xanh để phòng trừ sâu hại lúa khơng ?  Có  Khơng 12 Ơng/bà có ý định áp dụng phun nấm xanh lúa cho vụ lúa sau khơng ?  Có  Khơng 13 Ơng/bà sử dụng loại thuốc phun lúa Thuốc hóa học Thuốc sinh học Cả loại Lượng thuốc hóa học ông/bà phun: Loại thuốc Số lần Lượng phun lần (ml/sào) Tổng (ml/sào) Thuốc trừ cỏ Thuốc trừ sâu Thuốc trừ bệnh Tổng 14 Theo ông/bà, việc sử dụng thuốc hóa học sản xuât lúa có ảnh hưởng đến môi trường sức khỏe người dân ? (PVV đọc câu trả lời khoanh tròn vào số tương ứng) Các ảnh Rất ảnh Khá ảnh hưởng hưởng hưởng Môi trường Sức khỏe Khơng ảnh ảnh hưởng Ít ảnh hưởng 4 hưởng 15 Thu, chi sản xuất Chi phí Giống lúa 2.1 Gạo( tấm) 2.2 Ống nước nhựa 2.3 Túi nilong Tổng Bón phân Đợt Đợt Đợt Đợt Tổng Phun thuốc … Tổng Lợi ích Lúa Tổng ĐVT Số lượng Đơn giá Tổng Ghi Chi phí/ha 16 chi phí lao động lần/vụ Làm đất Gieo sạ Sạ tay Sạ hang Làm nấm Bón phân Phun thuốc Diệt cỏ Trừ sâu, rầy Bệnh Dưỡng Làm cỏ Dặm lúa Bơm nước Thu hoạch Tay Máy Phóng lúa Chi phí vận chuyển 10 Số lượng công Số Công Bảo quản Phơi Sấy Nhà Thuê Tổng Đơn giá Thành tiền III ÁP DỤNG HÌNH PHUN NẤM XANH TRÊN CÂY LÚA 17 Trước phun nấm xanh số lần xịt thuốc trung bình vụ ……… (lần/vụ) 18 Ngun nhân ơng/bà áp dụng hình phun nấm xanh lúa cho đồng ruộng ?  Được hỗ trợ kỹ thuật  Hạn chế ảnh hưỡng sức khỏe  Tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận  Áp dụng thử  Cải thiện môi trường  99 Ý kiến khác…………… 19 Mức độ quan tâm ông/bà lợi ích từ việc áp dụng hình phun nấm xanh để phòng trừ dịch hại Rất quan Khá quan tâm tâm Khơng Quan tâm Ít quan tâm 5 quan tâm Tiết kiệm chi phí thuốc hóa học Tiết kiệm chi phí phân bón Hạn chế ảnh hưởng mơi trường sức khỏe 20 Ơng/bà áp dụng hình có nhận hỗ trợ từ địa phương khơng ?  có 21 Tên quan, tổ chức……………… 22 Các hỗ trợ từ địa phương/ quan  không  Tổ chức lớp tập huấn  99 Khác…………  Tài liệu bước làm nấm xanh 23 Ưu, nhược điểm hình Ưu điểm Hạn chế Tiết kiệm chi phí Khộng tiết khiệm chi phí Tăng suất Không hiệu kinh tế Giảm sâu bệnh Không trừ sâu bệnh tối đa Dễ thực Cách làm nấm khó thực Hạn chế ảnh hưởng môi trường 99 Khác…………… 99 Khác………… 24 Ơng/bà có tiếp tục áp dụng hình phun nấm xanh lúa cho vụ sau không? Có, sao………………………………… Khơng, sao………………………… 25 Khi áp dụng hình suất lúa thay đổi so với không áp dụng ?  Cao  Không thay đổi  Thấp  Không biết 22 Khi áp dụng hình, số lượng thiên địch thay đổi thấ so với không áp dụng 1.Nhiều 2 Không thay đổi 3 Ít 4 Khơng biết 23 Mức độ hài lòng ơng/bà kết áp dụng PNX lúa ? (PVV đọc câu trả lời khoanh tròn vào số tương ứng) Rất hài lòng Khá hài lòng Hài lòng Ít hài lòng Khơng hài lòng 24 Theo Ông/bà áp dụng PNX có phải biện pháp tốt để giảm nhiễm môi trường? (PVV đọc câu trả lời khoanh tròn vào số tương ứng) Rất tốt Khá tốt Tốt Ít tốt Không tốt 25 Theo Ơng/bà áp dụng PNX có góp phần bảo vệ sức khỏe người nông dân? (PVV đọc câu trả lời khoanh tròn vào số tương ứng) Rất tốt Khá tốt Tốt Ít tốt Khơng tốt 26 Những khó khăn ơng/bà áp dụng hình ………………………………………………………………………………… 27 Đề xuất ơng/bà để thực hình nhằm đem lại hiệu cao …………………………………………………………………………………… V TỔNG THU NHẬP 28 Gia đình ơng/bà có lao động…………………… (người) Trong đó, lao động nơng nghiệp……………………….(người) 29 Giá cơng lao động trung bình…………………………… (đồng/ngày) 30 Thu nhập gia đình từ nguồn ? Nguồn thu Thu nhập trung bình/năm (1000đ) Thu nhập từ trồng lúa Thu nhập từ trồng khác Thu nhập từ làm thuê Thu nhập từ lương, trợ cấp Thu nhập từ chăn nuôi Thu nhập khác Tổng thu nhập CHÂN THÀNH CẢM ƠN CHÚC ƠNG/BÀ CĨ MỘT MÙA BỘI THU! ... Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Mơ Hình Phòng Trừ Sâu Hại Bằng Nấm Xanh Trên Cây Lúa Tại Xã Tân Bình Huyện Vĩnh Cửu Tỉnh Đồng. .. PHÙNG VÕ THỊ TRĂM ANH Tháng năm 2013 Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Mơ Hình Phòng Trừ Sâu Hại Bằng Nấm Xanh Trên Cây Lúa Tại Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai PHUNG VO THI TRAM ANH August 2013... cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu chung đề tài đánh giá hiệu kinh tế mơ hình phòng trừ sâu hại nấm xanh lúa xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Để thực mục tiêu chung
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ MÔ HÌNH PHÒNG TRỪ SÂU HẠI BẰNG NẤM XANH TRÊN CÂY LÚA TẠI XÃ TÂN BÌNH HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ MÔ HÌNH PHÒNG TRỪ SÂU HẠI BẰNG NẤM XANH TRÊN CÂY LÚA TẠI XÃ TÂN BÌNH HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay