PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN PHƯỚC, QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH

75 10 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ *********** PHÙNG THỊ THƯƠNG HỒI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH TÂN PHƯỚC, QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ *********** PHÙNG THỊ THƯƠNG HỒI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH TÂN PHƯỚC, QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP GVHD: THS.TIÊU NGUYÊN THẢO Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa kinh tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận "PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH TÂN PHƯỚC, QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH" PHÙNG THỊ THƯƠNG HỒI, sinh viên khóa 35, ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày ThS.Tiêu Nguyên Thảo Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Chữ ký Ngày tháng Chữ ký năm Ngày tháng năm LỜI CẢM ƠN Lời xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ, người thân gia đình bạn bè Họ ln bên cạnh giúp tơi vượt qua khó khăn chỗ dựa tinh thần, nguồn động lực to lớn để thực ước mơ đời Xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, q thầy khoa kinh tế tận tình giảng dạy, trang bị cho kiến thức cần thiết suốt thời gian học trường Xin chân thành cảm ơn thầy Tiêu Nguyên Thảo, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Đốc Công Ty TNHH Tân Phước, tạo điều kiện cho thực tập đề tài tốt nghiệp Và quên giúp đỡ tận tình anh Vũ, anh Cường chú, anh chị công ty Dù bận rộn với công việc anh chị tranh thủ hỗ trợ cung cấp tư liệu, thông tin cho trình tìm hiểu, khảo sát thực đề tài Cuối em xin kính chúc q thầy ln ln mạnh khỏe, cơng tác tốt, kính chúc Ban Giám Đốc cô, chú, anh, chị công ty gặt hái nhiều thành công công việc sống TP.Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2012 Sinh viên Phùng Thị Thương Hồi NỘI DUNG TĨM TẮT PHÙNG THỊ THƯƠNG HỒI Tháng 12/2012 "Phân Tích Tình Hình Tài Chính Tại Cơng Ty TNHH Tân Phước, Quy Nhơn, Bình Định" PHUNG THI THUONG HOAI DECEMBER 2012 "ANALYZE THE FINANCIAL SITUATION IN TAN PHUOC, QUY NHON, BINH DINH LIMITED LIABILITY COMPANY" Đề tài: "Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Tân Phước, Quy Nhơn, Bình Định", thực nhằm đánh giá tình hình tài cơng ty qua năm 2010-2011 Qua thấy điểm mạnh điểm yếu trình kinh doanh đưa số giải pháp nhằm tăng doanh thu, giảm lượng hàng tồn kho, nâng cao hiệu quản lý tiền mặt cải thiện khả tốn cơng ty Đề tài thực thông qua việc thu thập số liệu cụ thể Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh, ngồi tham khảo thêm thông tin từ sách, báo, internet sau dùng phương pháp so sánh, phương pháp tỷ số, phương pháp Dupont để phân tích xử lý vấn đề Từ kết phân tích hợp lý, xác rút kết luận, nhận xét, qua đưa kiến nghị thân Nhà nước công ty Tân Phước MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi thời gian nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty 2.2.1 Tên, địa quycơng ty 2.2.2 Q trình hình thành phát triển cơng ty 2.2.3 Chức nhiệm vụ công ty 2.2.4 Công nghệ sản xuất mặt hàng chủ yếu công ty 2.3 Hình thức tổ chức sản xuất, kết cấu sản xuất công ty 10 2.3.1 Số cấp quản lý công ty 10 2.3.2 Sơ đồ kết cấu sản xuất công ty 10 2.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 12 2.4.1 Sơ đồ tổ chức 12 2.4.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 13 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 15 15 3.1.1 Khái niệm, mục đích, ý nghĩa phân tích tình hình tài doanh nghiệp15 3.1.2 Nhiệm vụ, nội dung phương pháp phân tích báo cáo tài 3.2 Thơng tin tài liệu cần thiết cho việc phân tích tài doanh nghiệp 3.2.1 Bảng cân đối kế toán 18 20 20 v 3.2.2 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 3.3 Phân tích báo cáo tài thơng qua số tài 22 23 3.3.1 Tỷ số khả toán 23 3.3.2 Tỷ số cấu trúc tài 24 3.3.3 Tỷ số hoạt động 26 3.3.4 Tỷ số khả sinh lời 29 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty qua năm 32 32 4.1.1 Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2011 32 4.1.2 Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh công ty năm 2010-2011 34 4.2 Phân tích tình hình tài cơng ty năm 2010 - 2011 36 4.2.1 Phân tích tình hình tài sản cơng ty 36 4.2.2 Phân tích tình hình biến động nguồn vốn công ty 39 4.3 Phân tích cụ thể tỷ số tài chủ yếu 40 4.3.1 Tỷ số khả toán 41 4.3.2 Tỷ số cấu trúc tài 44 4.3.3 Tỷ số hoạt động 47 4.3.4 Tỷ số sinh lợi 54 4.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tài cơng ty 59 4.4.1 Các biện pháp tăng doanh thu cho công ty 59 4.4.2 Các biện pháp giảm lượng hàng tồn kho 59 4.4.3 Biện pháp nâng cao hiệu quản lý tiền mặt 60 4.4.4 Biện pháp cải thiện khả toán 61 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 5.1 Kết luận tổng qt tình hình tài công ty TNHH Tân Phước 62 5.2 Kiến nghị 63 5.2.1 Đối với Nhà nước 63 5.2.2 Đối với công ty 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ART: Số vòng quay khoản phải thu LNTT: Lợi nhuận trước thuế CCDV: Cung cấp dịch vụ CĐKT: Cân đối kế toán DT: Doanh thu GPĐKKD: Giấy phép đăng kí kinh doanh GTGT: Giá trị gia tăng HĐKD: Hoạt động kinh doanh LNR: Lợi nhuận ròng HTK: Hàng tồn kho IT: Số vòng quay hàng tồn kho BHXH: Bảo hiểm xã hội KQSXKD: Kết sản xuất kinh doanh PCCC: Phòng cháy chữa cháy NH&DH: Ngắn hạn dài hạn VCSH: Vốn chủ sở hữu QLDN: Quản lý doanh nghiệp Rc: Tỷ số toán hành ROA: Tỷ số lợi nhuận tổng tài sản ROE: Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROS: Tỷ số lợi nhuận doanh thu Rq: Tỷ số toán nhanh TNDN: Thu nhập doanh nghiệp TNHH: Trách nhiệm hữu hạn XNK: Xuất nhập TSCĐ: Tài sản cố định TSDH: Tài sản dài hạn TSNH: Tài sản ngắn hạn TTS: Tổng tài sản NVL: Nguyên vật liệu vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Bảng Phân Tích Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2011 so với Năm 2010 32  Bảng 4.2 Bảng Phân Tích Tình Hình Kinh Doanh Năm 2011 so với 2010 34  Bảng 4.3 Bảng Phân Tích Tình Hình Tài Sản Cơng Ty 37  Bảng 4.4 Bảng Phân Tích Cơ Cấu Sự Biến Động Nguồn Vốn 39  Bảng 4.5 Bảng Tính Tỷ Số Thanh Tốn Hiện Hành (Rc) 41  Bảng 4.6 Bảng Tính Tỷ Số Thanh Tốn Nhanh (Rq) 43  Bảng 4.7 Bảng Tính Hệ Số Nợ 44  Bảng 4.8 Bảng Tính Tỷ Số Nợ Vốn Chủ Sở Hữu 45  Bảng 4.9 Bảng Tính Hệ Số Vốn Chủ Sở Hữu 46  Bảng 4.10 Bảng Tính Khả Năng Thanh Tốn Lãi Vay 47  Bảng 4.11 Bảng Tính Vòng Quay Khoản Phải Thu 47  Bảng 4.12 Bảng Tính Vòng Quay Hàng Tồn Kho 48  Bảng 4.13 Bảng Tính Hiệu Suất Sử Dụng Tài Sản Cố Định 50  Bảng 4.14 Bảng Tính Hiệu Suất Sử Dụng Tổng Tài Sản 51  Bảng 4.15 Bảng Tính Hiệu Suất Sử Dụng Vốn Chủ Sở Hữu 52  Bảng 4.16 Bảng Tổng Hợp Tỷ Số Hoạt Động 53  Bảng 4.17 Bảng Tính Tỷ Suất Sinh Lợi Doanh Thu 54  Bảng 4.18 Bảng Tính Tỷ Suất Sinh Lợi Tổng Tài Sản 55  Bảng 4.19 Bảng Tính Tỷ Suất Sinh Lợi Vốn Chủ Sở Hữu 56  Bảng 4.20 Bảng Phân Tích Tỷ Số Lợi Nhuận Vốn CSH theo Dupont 57  Bảng 4.21 Bảng Tổng Hợp Tỷ Số Khả Năng Sinh Lợi 58  viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Quy Trình Sản Xuất Sản Phẩm Cơng TyHình 2.2 Sơ Đồ Kết Cấu Sản Xuất Công Ty 11  Hình 2.3 Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Cơng Ty 12  Hình 3.1 Sơ Đồ Biểu Thị Q Trình Phân Tích Tài Chính 16  Hình 4.1 Biểu Đồ Thể Hiện Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2011 so với Năm 2010 33  Hình 4.2 Biểu Đồ Thể Hiện Tình Hình Biến Động Tài Sản Cơng Ty 38  Hình 4.3 Biểu Đồ Thể Hiện Sự Biến Động Nguồn Vốn qua Năm 40  Hình 4.4 Biểu Đồ Thể Hiện Sự Biến Động TSNH Nợ NH qua Năm 41  Hình 4.5 Biểu Đồ Thể Hiện Hệ Số Thanh Toán Hiện Hành qua Năm 42  Hình 4.6 Biểu Đồ Thể Hiện Số Vòng Quay Hàng Tồn Kho qua Năm 49  Hình 4.7 Biểu Đồ Thể Hiện Hiệu Suất Sử Dụng Tài Sản Cố Định 50  Hình 4.8 Biểu Đồ So Sánh Hiệu Suất Sử Dụng Tổng Tài Sản Hiệu Suất Sử Dụng Vốn Chủ Sở Hữu 53  Hình 4.9 Biểu Đồ Thể Hiện Tỷ Số Lợi Nhuận Vốn CSH theo Dupont 57  ix cơng ty cần có biện pháp định kỳ đánh giá lại ngun giá TSCĐ vơ hình, lý tài sản không sử dụng d) Hiệu suất sử dụng tổng tài sản Bảng 4.14 Bảng Tính Hiệu Suất Sử Dụng Tổng Tài Sản Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch ±∆ % 1000đ 109.361.757 182.791.798 73.430.041 67,14 Tổng tài sản 1000đ 69.188.851 85.854.495 16.665.644 24,09 Hiệu suất sử lần 1,58 2,13 0,55 34,81 Doanh thu dụng TTS Nguồn: Phân tích tổng hợp Từ số liệu bảng 4.14 cho thấy: năm 2010 hiệu suất sử dụng tổng tài sản công ty 1,58 nghĩa đồng tài sản đầu tư vào kinh doanh mang lại 1,58 đồng doanh thu Tương tự, năm 2011 hiệu suất sử dụng tổng tài sản công ty 2,13 nghĩa đồng tài sản đầu tư vào kinh doanh mang lại 2,13 đồng doanh thu Điều cho thấy việc đầu tư công ty đạt kết tương đối Tuy nhiên khơng thể để tỷ số q cao điều cho thấy công ty hoạt động gần hết cơng suất khó để mở rộng quy mơ hoạt động không đầu tư thêm vốn Năm 2011 hiệu suất sử dụng tổng tài sản công ty tăng 0,55 lần tương ứng với tỷ lệ tăng 34,81% Điều chứng tỏ năm 2011 hoạt động đầu tư kinh doanh công ty đạt hiệu năm 2010, chủ yếu năm 2011 doanh thu công ty tăng 67,14% cao tỷ lệ tăng tổng tài sản 24,09% 51 e) Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu Bảng 4.15 Bảng Tính Hiệu Suất Sử Dụng Vốn Chủ Sở Hữu Chỉ tiêu Doanh thu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch ±∆ % 1000đ 109.361.757 182.791.798 73.430.041 67,14 1000đ 15.313.296 15.748.398 435.102 2,84 lần 7,14 11,61 4,47 62,61 Vốn chủ sở hữu Hiệu suất sử dụng VCSH Nguồn: Phân tích tổng hợp Từ số liệu bảng 4.15 cho thấy: hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu công ty tương đối thấp Năm 2010 hiệu suất sử dụng VCSH công ty 7,14 lần nghĩa đồng VCSH công ty đầu tư vào kinh doanh mang lại 7,14 đồng doanh thu Tương tự, năm 2011 hiệu suất sử dụng VCSH công ty 11,61 lần nghĩa đồng VCSH công ty đầu tư vào kinh doanh mang lại 11,61 đồng doanh thu Hiệu suất sử dụng VCSH công ty năm 2011 tăng 4,47 lần ứng với tỷ lệ tăng 62,61% so với năm 2010 Tỷ lệ tăng chủ yếu doanh thu năm tăng 67,14% vốn CSH tăng 2,84% tỷ lệ tăng thấp tỷ lệ tăng doanh thu Điều cho thấy công ty tận dụng tốt nguồn vốn CSH có nhằm đem lại doanh thu cao cho doanh nghiệp 52 Hình 4.8 Biểu Đồ So Sánh Hiệu Suất Sử Dụng Tổng Tài Sản Hiệu Suất Sử Dụng Vốn Chủ Sở Hữu Nguồn: Phân tích tổng hợp Bảng 4.16 Bảng Tổng Hợp Tỷ Số Hoạt Động Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Số vòng quay khoản phải thu vòng 4,10 6,27 Kỳ thu tiền bình qn ngày 87,80 57,42 Số vòng quay hàng tồn kho vòng 3,75 5,65 Số ngày tồn kho bình quân ngày 96 63,72 Hiệu suất sử dụng TSCĐ lần 13,65 19,83 Hiệu suất dử dụng tổng TS lần 1,58 2,13 Hiệu suất sử dụng VCSH lần 7,14 11,61 Nguồn: Kết phân tích Kết luận: Qua việc phân tích tỷ số hoạt động rút số kết luận với tình hình tài qua năm sau: Cơng ty TNHH Tân Phước có số vòng quay khoản phải thu tăng kỳ thu tiền bình qn cơng ty giảm xuống, chứng tỏ tình hình quản lý thu nợ tốt, 53 cơng ty có khách hàng quen thuộc ổn định uy tín, tốn hạn Số vòng quay hàng tồn kho tăng số ngày tồn kho bình quân giảm, điều cho thấy năm công ty kinh doanh tốt, hàng tồn kho công ty không dự trữ nhiều Cả tỷ số hiệu suất sử dụng TSCĐ, hiệu suất sử dụng tổng TS hiệu suất sử dụng VCSH công ty tăng so với năm 2010, năm 2011 doanh thu tăng cao làm cho hiệu suất tăng lên Điều chứng tỏ doanh nghiệp đà phát triển, hoạt động có hiệu quả, tận dụng phát huy công suất tài sản nguồn vốn 4.3.4 Tỷ số sinh lợi Nhóm tỷ số đo lường thu nhập công ty nhiều nhà đầu tư quan tâm a) Tỷ suất sinh lợi doanh thu (ROS) Bảng 4.17 Bảng Tính Tỷ Suất Sinh Lợi Doanh Thu Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Lợi nhuận ròng 1000đ 280.286 Doanh thu 1000đ 109.361.757 % 0,26 ROS Năm 2011 395.944 Chênh lệch ±∆ % 115.658 41,26 182.791.798 73.430.041 0,22 -0,04 67,14 -15,38 Nguồn: Phân tích tổng hợp Qua số liệu bảng 4.17 cho thấy: năm 2010 tỷ suất sinh lợi doanh thu (ROS) công ty 0,26% nghĩa đồng doanh thu công ty tạo 0,0026 đồng lợi nhuận Tương tự cho năm 2011, tỷ suất sinh lợi doanh thu công ty 0,22% nghĩa đồng doanh thu công ty tạo 0,0022 đồng lợi nhuận Tỷ số ROS năm 2011 giảm 0,04% tương đương với tỷ lệ giảm 15,38%, điều cho thấy lợi nhuận công ty năm qua tăng lên, đồng nghĩa với việc công ty kinh doanh đạt hiệu năm 2010 chưa đáng kể Tỷ lệ ROS công ty thấp mà ảnh hưởng lớn giá vốn hàng bán, năm 2010 2011 ảnh hưởng biến động kinh tế toàn cầu nước dẫn đến giá nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất tăng cao làm gia tăng giá vốn hàng bán Trong tương lai để gia 54 tăng ROS cơng ty cần có biện pháp tích cực nhằm tăng suất sản xuất, giảm chi phí lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh Đồng thời có sách hạn chế chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp mức phù hợp, kết hợp đầu tư tài hiệu nhằm tăng lợi nhuận ròng cơng ty b) Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA) Bảng 4.18 Bảng Tính Tỷ Suất Sinh Lợi Tổng Tài Sản Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch ±∆ % Lợi nhuận ròng 1000đ 280.286 395.944 115.658 41,26 Tổng tài sản 1000đ 69.188.851 85.854.495 16.665.644 24,09 % 0,41 0,46 0,05 12,20 ROA Nguồn: Kết phân tích Từ số liệu bảng 4.18 cho thấy: tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA) công ty năm 2010 0,41% nghĩa đồng tài sản tham gia vào q trình kinh doanh cơng ty tạo 0,0041 đồng lợi nhuận Tương tự cho năm 2011, tỷ suất sinh lợi tổng tài sản công ty 0,46% nghĩa đồng tài sản tham gia vào q trình kinh doanh cơng ty tạo 0,0046 đồng lợi nhuận Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản công ty năm 2011 tăng 0,05% tương đương với tỷ lệ tăng 12,2% Tuy nhiên tỷ lệ ROA cơng ty thấp cho thấy xếp, phân bổ quản lý tài sản công ty chưa hợp lý đạt hiệu Vì tương lai cơng ty cần có biện pháp tích cực nhằm gia tăng lợi nhuận ròng cơng ty từ góp phần tăng ROA c) Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) Đây tiêu mà nhà đầu tư quan tâm cho thấy khả tạo lãi đồng vốn họ bỏ để đầu tư vào cơng ty 55 Bảng 4.19 Bảng Tính Tỷ Suất Sinh Lợi Vốn Chủ Sở Hữu Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Lợi nhuận ròng 1000đ Vốn CSH ROE Năm 2011 Chênh lệch ±∆ % 280.286 395.944 115.658 41,26 1000đ 15.313.296 15.748.398 435.102 2,84 % 1,83 2,51 0,68 37,16 Nguồn: Kết phân tích Từ số liệu bảng 4.19 cho thấy: tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) công ty năm 2010 1,83% tức đồng vốn CSH đầu tư vào công ty mang lại 0,0183 đồng lợi nhuận Tương tự cho năm 2011, tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu công ty 2,51% tức đồng vốn CSH đầu tư vào công ty mang lại 0,0251 đồng lợi nhuận Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu công ty năm 2011 tăng 0,68% tương đương với tỷ lệ tăng 37,16% Điều cho thấy năm công ty hoạt động tốt phát huy nguồn vốn CSH Để đánh giá xác biến động tăng giảm ROE tích cực hay tiêu cực ta cần nhìn ROE cách tồn diện Vì vốn CSH phần tổng nguồn vốn hình thành nên tài sản cơng ty, suất sinh lợi vốn CSH phụ thuộc vào suất sinh lợi tổng tài sản, ta có cơng thức: ROE = (Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản) x (Tổng tài sản/VCSH) = ROA x Tỷ số tổng tài sản vốn cổ phần Tỷ số tổng tài sản vốn chủ sở hữu gọi tỷ số đòn bẩy tài chính, tiêu thể cấu tài doanh nghiệp, cho biết tỷ lệ nợ hay vốn CSH so với tài sản Từ cơng thức cho thấy, đòn bẩy tài tăng có tác dụng làm ROE tăng theo nợ doanh nghiệp tăng theo, kéo theo rủi ro tài doanh nghiệp lớn 56 d) Phương trình Dupont Bảng 4.20 Bảng Phân Tích Tỷ Số Lợi Nhuận Vốn CSH theo Dupont Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Tỷ số lợi nhuận/doanh thu (ROS) lần 0,0026 0,0022 Hiệu suất sử dụng tổng tài sản lần 1,58 2,13 Đòn bẩy tài lần 4,52 5,45 Tỷ số lợi nhuận/VCSH (ROE) lần 0,0183 0,0251 Tỷ số lợi nhuận/TTS (ROA) lần 0,0041 0,0046 Nguồn: Kết phân tích Áp dụng phương trình Dupont, tính ROE cho năm: ROE (2010) = 0,26% * 1,58 * 4,52 = 1,83% ROE (2011) = 0,22% * 2,13 * 5,45 = 2,51% Hình 4.9 Biểu Đồ Thể Hiện Tỷ Số Lợi Nhuận Vốn CSH theo Dupont Nguồn: Phân tích tổng hợp Dựa vào bảng 4.20 ta thấy: ROE năm 2011 cao so với năm 2010, điều lý giải ảnh hưởng tỷ số: lợi nhuận doanh thu, hiệu suất sử dụng tổng tài sản đòn bẩy tài Qua biểu đồ 4.9 cho thấy đòn bẩy tài cơng ty năm 2011 tăng so với 57 năm 2010, có nghĩa vốn cổ phần chiếm tổng tài sản Tổng tài sản tăng nhanh vốn cổ phần làm cho đòn bẩy tài tăng lên Doanh thu năm 2011 tăng 67,14% so với năm 2010, chi phí tài chính, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên tương đối Lợi nhuận ròng cơng ty tăng 115.658 nghìn đồng ứng với tỷ lệ tăng 41,26% tỷ lệ thấp tỷ lệ tăng doanh thu thuần, từ làm cho tỷ số lợi nhuận doanh thu giảm so với năm 2010 không đáng kể Hiệu suất sử dụng tổng tài sản năm 2011 cao năm 2010: năm 2010 hiệu suất sử dụng tổng tài sản công ty 1,58 nghĩa đồng tài sản đầu tư vào kinh doanh mang lại 1,58 đồng doanh thu Tương tự, năm 2011 hiệu suất sử dụng tổng tài sản công ty 2,13 nghĩa đồng tài sản đầu tư vào kinh doanh mang lại 2,13 đồng doanh thu Như qua phân tích ta thấy năm 2011 tình hình cơng ty sau: tăng lên hiệu suất sử dụng tổng tài sản, đòn bẩy tài chính, nhiên có giảm sút tỷ số lợi nhuận doanh thu giảm sút không đáng kể nên ROE không bị giảm theo mà ngược lại ROE lại tăng nhẹ so với năm 2010 Bảng 4.21 Bảng Tổng Hợp Tỷ Số Khả Năng Sinh Lợi Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Tỷ số lợi nhuận/doanh thu lần 0,0026 0,0022 Tỷ số lợi nhuận/tổng tài sản lần 0,0041 0,0046 Tỷ số lợi nhuận/vốn CSH lần 0,0183 0,0251 Nguồn: Kết phân tích Qua phân tích khả sinh lợi công ty năm ta rút số kết luận: Tỷ số lợi nhuận doanh thu giảm nhẹ không đáng kể, tỷ số lợi nhuận tổng tài sản tỷ số lợi nhuận vốn CSH công ty năm 2011 tăng so với năm 2010, mức tăng không cao phần cho thấy công ty đà phát triển tốt Năm 2010 năm khó khăn tất doanh nghiệp, kinh tế gặp nhiều biến động Qua năm 2011 công ty kinh doanh 58 thành công tạo nhiều lợi nhuận Công ty bước cải tiến hợp lý hiệu tăng doanh thu kết hợp giảm chi phí, đòn bẩy tài tăng lên lượng tài sản cơng ty tăng nhanh vốn CSH 4.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tài cơng ty 4.4.1 Các biện pháp tăng doanh thu cho công ty a) Cơ sở Doanh thu đóng vai trò quan trọng suốt trình kinh doanh doanh nghiệp Doanh thu lớn lợi nhuận cao nên doanh thu tiêu đặc biệt dùng để đánh giá kết kinh doanh doanh nghiệp Doanh thu công ty năm 2011 tăng so với năm 2010, dấu hiệu tốt cho công ty Nhưng cơng ty cần phải có biện pháp làm tăng mức doanh thu lên thời gian tới b) Biện pháp thực Doanh nghiệp không ngừng củng cố phát triển mạng lưới kinh doanh, chủ động việc tìm kiếm thị trường, có thống đồng công tác quản lý Chú trọng công tác mở rộng thị trường Tôn trọng tuân thủ luật kinh doanh, giao hàng thời hạn, đủ số lượng để giữ khách hàng truyền thống Bên cạnh đó, cơng ty cần ý tới chất lượng sản phẩm, ý đến việc vận chuyển, đặc biệt đội ngũ nhân viên phải thành thạo, nhiệt tình sáng tạo c) Kết Thực biện pháp góp phần làm cho doanh thu doanh nghiệp tăng lên, kéo lợi nhuận tăng năm tới, giúp công ty ngày phát triển hơn, mở rộng lĩnh vực kinh doanh 4.4.2 Các biện pháp giảm lượng hàng tồn kho a) Cơ sở Theo phân tích trên, năm 2011 lượng hàng tồn kho công ty tăng lên nhiều so với năm 2010, điều cho thấy công ty chưa làm tốt cơng tác tiêu thụ Vì cơng ty cần phải có biện pháp kịp thời để làm giảm lượng hàng tồn kho thời gian tới 59 b) Biện pháp thực Việc quản lý hàng tồn kho gặp nhiều khó khăn, trường hợp có biến động giá Do doanh nghiệp cần có biện pháp giảm lượng hàng tồn kho với tỷ lệ hợp lý - Về giá bán: yếu tố quan trọng, cơng ty cần có báo cáo nghiên cứu thị trường, tìm hiểu phân tích xác quan hệ cung cầu để đưa mức giá bán cạnh tranh đảm bảo mang lại lợi nhuận lớn - Công ty cần phải nghiên cứu đưa chế, sách bán hàng với phương thức toán hợp lý, nhanh gọn, thuận tiện, phải có dự báo thị trường xác để tính tốn số lượng hàng tồn kho cách hợp lý, vừa đảm bảo luôn đủ hàng bán vừa không dự trữ hàng tồn kho nhiều ảnh hưởng đến giá vốn hàng bán c) Kết Hàng tồn kho dự trữ mức độ hợp lý hơn, dự trữ q nhiều hàng tồn kho chi phí giá vốn tăng lên làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty, dự trữ ảnh hưởng đến khả đáp ứng nhu cầu thị trường cần thiết Nếu không đáp ứng nhu cầu cho khách hàng khả khách hàng cao 4.4.3 Biện pháp nâng cao hiệu quản lý tiền mặt a) Cơ sở Khởi điểm việc kiểm soát đầu tư tài sản ngắn hạn kiểm soát hữu hiệu tiền hay khoản tương đương tiền mặt Dự trữ tiền mặt hợp lý giúp doanh nghiệp chủ động hoạt động kinh doanh, dự phòng yếu tố bất lợi xảy với nhu cầu thu chi tiền mặt giúp doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng nắm bắt hội sinh thêm lợi nhuận b) Biện pháp thực Để việc quản lý tiền mặt đạt kết tốt, công ty cần thực số biện pháp: - Lập dự trữ vừa đủ để chiết khấu hàng mua trả trước cho mức chiết khấu lớn mức lãi nhận gửi ngân hàng - Mức dự trữ tiền mặt hợp lý cho doanh nghiệp có tỷ số khả toán gần với tiêu chuẩn trung bình doanh nghiệp ngành nhằm nâng cao uy tín 60 doanh nghiệp Giúp doanh nghiệp mua hàng với thời hạn thiếu chịu lâu vay mượn dễ dàng ngân hàng hay quan tín dụng trường hợp cần thiết - Doanh nghiệp hoạch định danh sách tiền mặt theo thời kỳ, hoạch định kiểm sốt vạch rõ tính quy luật khoản thu chi kể khoản vay trả nợ vay Đồng thời cải tiến để lập ngân sách theo tuần tháng c) Kết Lượng tiền mặt doanh nghiệp dự trữ mức độ hợp lý, giúp doanh nghiệp đầu tư toán khoản nợ cách nhanh chóng Doanh nghiệp chủ động việc đầu tư mang lại lợi nhuận cho công ty 4.4.4 Biện pháp cải thiện khả tốn a) Cơ sở Qua phân tích ta thấy tình hình khả tốn cơng ty năm 2011 tăng năm 2010 chưa cao, điều chứng tỏ khả toán cơng ty khơng xấu khơng tốt lắm, ta cần phải quan tâm đến khả toán b) Biện pháp thực Đối với khoản phải trả cần phân loại cụ thể xem khoản nên trả ngay, khoản giữ lại chưa tốn mà khơng làm uy tín công ty Làm tốt công tác công ty có khả khắc phục tình trạng nợ khó đòi, làm tăng khả tốn đồng thời vốn lưu động quay vòng nhanh đáp ứng nhu cầu kinh doanh cơng ty Ngồi cơng ty cần trọng đến việc quản lý hàng tồn kho mức độ thích hợp để đáp ứng nhu cầu khách hàng, xem xét đến sách quản lý tiền mặt kỳ hạn khoản nợ phải thu khách hàng c) Kết Tình hình tốn công ty tương lai cải thiện tốt hơn, cụ thể tỷ số tăng lên, khả tốn cơng ty tốt tạo lòng tin cho nhà đầu tư khách hàng, điều giúp công ty nhiều việc tìm kiếm nguồn vốn, tăng nguồn vốn cho kinh doanh 61 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong chương nghiên cứu tiến hành phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Tân Phước, Quy Nhơn, Bình Định, chương đưa kết luận tổng quát đề tài nghiên cứu 5.1 Kết luận tổng quát tình hình tài cơng ty TNHH Tân Phước Từ phân tích cho thấy tình hình tài cơng ty TNHH Tân Phước, Quy Nhơn, Bình Định tốt Cụ thể sau: Trong năm 2011, việc phân bổ vốn công ty hợp lý tạo điều kiện cho công ty sử dụng vốn hiệu Trong tương lai để tăng quy mơ vốn cơng ty cần có sách thích hợp thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài, trọng tiêu thụ sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu toán khoản nợ ngắn hạn đến hạn trả, góp phần nâng cao uy tín công ty Trong năm 2011, tỷ lệ nguồn vốn chủ sở hữu tổng nguồn vốn công ty tăng 2,84% cho thấy tình hình tài cơng ty cải thiện so với năm 2010 chưa đáng kể, sách tài trợ cơng ty sử dụng vốn vay, khả tự đảm bảo mặt tài cơng ty chưa cao Tổng nguồn vốn công ty tăng 24,09% so với năm 2010, điều tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch đầu tư công ty tương lai, cơng ty cần phát huy tình hình Năm 2011 năm khó khăn ngành kinh tế, suy thoái kinh tế giới năm 2010 ảnh hưởng làm cho giá nguyên vật liệu đầu vào số ngành sản xuất tăng Nhưng với nỗ lực tồn cơng ty sách lược đắn, kịp thời cấp lãnh đạo công ty TNHH Tân Phước đạt số thành tích đáng ghi nhận kết hoạt động kinh doanh so với năm 2010 sau: Doanh thu đạt 182.791.798 nghìn đồng tăng 67,08% so với năm 2010 62 Lợi nhuận trước thuế đạt 527.925 nghìn đồng tăng 60,10% so với năm 2010 Lợi nhuận sau thuế đạt 395.944 nghìn đồng tăng 41,26% so với năm 2010 Năm 2011 tổng chi phí cơng ty tăng, điều đương nhiên công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên vấn đề mà năm 2012 công ty cần ý cải thiện để gia tăng chi phí mức hợp lý với gia tăng doanh thu nhằm nâng cao lợi nhuận Các tỷ số toán, tỷ số hoạt động, đòn bẩy tài cơng ty năm 2011 tương đối ổn định, khơng có biến động lớn nên tình hình tài cơng ty khơng có nhiều tiêu cực Khả tốn nợ cơng ty tương đối tốt, cơng ty khơng có khó khăn việc tốn lãi vay, nhiên rủi ro tài cơng ty cao khả tự chủ tài chưa cao Nhóm tỷ số thể khả sinh lợi công ty năm 2011 tương đối ổn định so với năm 2010 chưa cao Vì tương lai cơng ty cần có biện pháp tích cực để tăng suất, hạ giá thành sản phẩm, quản lý tồn kho chi phí hợp lý góp phần tăng lợi nhuận ròng gia tăng tỷ số sinh lợi công ty ngày cao 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Nhà nước Trong chế thị trường, doanh nghiệp toàn quyền hoạt động lĩnh vực kinh doanh tuân theo pháp luật Vai trò Nhà nước định hướng tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát huy khả kinh doanh mình, đặc biệt kinh doanh xuất nhập Tuy nhiên thực tế kinh doanh xuất nhập phát sinh khơng khó khăn cần tới điều chỉnh vĩ mơ từ phía Nhà nước để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp đóng góp chung cho hiệu tồn kinh tế Xuất phát từ thực tế đó, tơi mạnh dạn đưa số kiến nghị Nhà nước sau: - Tăng cường mở rộng quan hệ với nước tổ chức quốc tế - Hoàn thiện chế quản lý hoạt động xuất nhập - Tăng cường công tác quản lý ngoại tệ để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động xuất - Nhà nước nên hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp xuất 63 - Nhà nước nên tổ chức thông tin kinh tế cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, Nhà nước cần có hỗ trợ nhằm thúc đẩy ngành kinh tế phát triển, ngành kinh doanh sản phẩm gỗ lâm sản Mặt khác, Nhà nước nên có sách: quy định mức chi phí hợp lý khoản chi phí marketing, chi phí quảng cáo, làm cho tổng chi phí doanh nghiệp hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp gia tăng quảng bá hình ảnh mình, điều quan trọng bối cảnh cạnh tranh 5.2.2 Đối với công ty Về cơng tác tài chính, cơng ty cần tăng cường thêm lực tài tái mở rộng hoạt động kinh doanh theo định hướng phát triển mà công ty đề Việc quản lý sử dụng vốn cố định tốt góp phần nâng cao hiệu hoạt động tài cơng ty Do khối lượng vốn công ty không cao, chủ yếu chiếm dụng vốn từ bên ngồi cơng ty cần cân nhắc kỹ đến khoản Tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, có sách bán hàng hợp lý, giảm tỷ lệ nợ tăng khách hàng tiềm Phải có hạn mức thời gian cho hợp đồng hàng gửi để công ty chủ động thu hồi lượng tiền tạm ứng Nâng cao nguồn vốn chủ sở hữu, giảm nguồn vốn vay đặc biệt vay ngắn hạn để nâng cao tính chủ động trình hoạt động kinh doanh Chủ động việc tìm kiếm khách hàng để ổn định giá Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, khai thác có hiệu quả, khôi phục thị trường truyền thống mở rộng tiếp xúc với thị trường nhằm ngày phát triển thị trường 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tôn Thất Đào, 2009 Giáo Trình Những Vấn Đề Chung Về Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, 237 trang Nguyễn Năng Phúc, 2011 Giáo Trình Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Nhà Xuất Bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, 359 trang Lê Thị Bích Phương, 2011 Phân Tích Tình Hình Tài Chính Cơng Ty TNHH - TMDV Liên Minh Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kinh tế, Đại Học Nông Lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần Ngọc Thơ, 2003 Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại Nhà Xuất Bản Thống Kê Các website tham khảo: http://www.ebook.edu.vn http://www.tanphuoc.com ... em chọn đề tài "Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Tân Phước, Quy Nhơn, Bình Định" làm khóa luận tốt nghiệp Với đề tài sâu vào phân tích tình hình tài cơng ty giúp ta hiểu rõ tỷ số tài thực trạng... cơng ty năm 2010-2011 34 4.2 Phân tích tình hình tài cơng ty năm 2010 - 2011 36 4.2.1 Phân tích tình hình tài sản cơng ty 36 4.2.2 Phân tích tình hình biến động nguồn vốn cơng ty 39 4.3 Phân tích. .. NHON, BINH DINH LIMITED LIABILITY COMPANY" Đề tài: "Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Tân Phước, Quy Nhơn, Bình Định" , thực nhằm đánh giá tình hình tài cơng ty qua năm 2010-2011 Qua thấy điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN PHƯỚC, QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN PHƯỚC, QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay