CHIẾN LƯỢC NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ CHĂN NUÔI HEO TẠI HUYỆN THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI

80 3 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ************* CHIẾN LƯỢC NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ CHĂN NUÔI HEO TẠI HUYỆN THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI PHAN VĂN CẢNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNHKINH DOANH NƠNG NGHIỆP Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ************* CHIẾN LƯỢC NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ CHĂN NUÔI HEO TẠI HUYỆN THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI PHAN VĂN CẢNH Ngành: Kinh Doanh Nông Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo Viên Hướng Dẫn Th.S Lê Vũ Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ CHĂN NUÔI HEO TẠI HUYỆN THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI ” PHAN VĂN CẢNH, sinh viên khóa 36, ngành KINH DOANH NƠNG NGHIỆP, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký (Chữ ký Họ tên) Họ tên) Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ   Thật để có khóa luận hồn chỉnh ngày hơm nay, em phải cố gắng, nỗ lực nhiều Bên cạnh em nhận nhiều yêu thương, quan tâm giúp đỡ nhiều người Lời đầu tiên, em muốn nói lời cảm ơn đến Cha, Mẹ người sinh thành dạy dỗ em, cho em ăn học đến ngày hôm nay, dành cho em điều kiện tốt để em chuyên tâm học tập, họ động lực để em bước tiếp đường tương lai với nhiều thử thách phía trước Em xin gửi lời tri ân đến tất thầy cô khoa Kinh Tế Trường Đại Học Nơng Lâm tận tình truyền đạt kiến thức quý báu cho em Đặc biệt, em gửi lời cám ơn chân thành đến thầy Lê Vũ Thầy người nhiệt tình hướng dẫn, sửa chữa, đóng góp ý kiến để em hồn thành khóa luận Tiếp theo, em xin gửi lời cám ơnỦy Ban Nhân Dân huyện Thống Nhất, Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai, Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai, nông hộ, trang trại chăn nuôi heo giúp đỡ em thực đề tài Cám ơn tất người bạn em học tập, giúp đỡ ủng hộ em lúc gặp khó khăn suốt năm qua Cuối cùng, em xin chúc Cha Mẹ, tồn thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, bạn em ln dồi sức khỏe, gặp nhiều may mắn, có thật nhiều niềm vui hạnh phúc sống Xin chân thành cảm ơn NỘI DUNG TÓM TẮT PHAN VĂN CẢNH THÁNG 12 NĂM 2013 “Xây Dựng Chiến Lược Nâng Cấp Chuỗi Giá Trị Chăn Nuôi Heo Tại Huyện Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai” PHAN VAN CANH December, 2013 “Develop Strategies To Upgrade The Pig Value Chain In Thong Nhat District, Dong Nai Province” Khóa luận tìm hiểu thực trạng chăn nuôi heo huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, thuận lợi khó khăn thành phần tham gia vào chuỗi giá trị chăn nuôi heo Qua xây dựng chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị chăn nuôi heo huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai qua giai đoạn cụ thể               MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1  1.2.1 Mục tiêu tổng quan 1  1.3 Mục tiêu cụ thể 2  1.4 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4.1 Thời gian nghiên cứu 2  1.4.2 Địa bàn nghiên cứu 2  1.4.3 Nội dung nghiên cứu 2  1.5 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan tài liệu 4  2.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Thống Nhất 4  2.1.2 Vị trí địa lý 4  2.1.3 Địa hình 6  2.1.4 Thổ nhưỡng 6  2.1.5 Điều kiện khí hậu 7  2.1.6 Chế độ thủy văn 8  2.1.7 Điều kiện kinh tế, xã hội huyện Thống Nhất 8  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12  3.1 Cơ sở lý luận 12  3.1.1 Một số khái niệm 12  3.2 Phương pháp nghiên cứu 15  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 15  3.2.2 Phương pháp phân tích 15  vi CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 17  4.1 Thực trạng chăn nuôi heo huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai 17  4.1.1 Nông hộ 18  4.1.2 Cơ sở giết mổ 33  4.1.3 Thương lái 35  4.1.4 Bán sỉ, bán lẻ 36  4.1.5 Chính sách tỉnh huyện Thống NhấtĐồng Nai phát triển chăn nuôi heo 36  4.2 Chức tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị heo 37  4.3 Những thuận lợi, khó khăn thành phần tham gia vào chuỗi giá trị heo huyện Thống Nhất 37  4.3.1 Nông hộ 37  4.3.2 Thương lái 38  4.3.3 Cơ sở giết mổ 38  4.3.4 Người bán sỉ 39  4.3.5 Người bán lẻ 39  4.4 Mô tả chuỗi giá trị sản phẩm heo 40  4.5 Phân tích kinh tế chuỗi giá trị heo huyện Thống Nhất 41  4.6 Xây dựng chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị chăn nuôi heo 43  4.6.1 Chủ trương tỉnh Đồng Nai ngành chăn nuôi heo 43  4.6.2 Mục tiêu chiến lược 43  4.6.3 Phân tích ma trận SWOT 44  4.6.4 Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị chăn nuôi heo huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai 45  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48  5.1 Kết luận 48  5.2 Kiến nghị 48  5.2.1 Đối với quyền địa phương 48  5.2.2 Đối với nông dân, thương lái, sở giết mổ, người bán sỉ bán lẻ 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………… ….…51 vii PHỤ LỤC……………………………………………………….………… …….52   viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT THTT TỔNG HỢP THÔNG TIN ix DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1.Địa Hình Huyện Thống Nhất Phân Theo Cấp Độ Dốc .6  Bảng 2.2.Các Chỉ Tiêu Về Khí Hậu .7  Bảng 4.1.Giới Tính Và Trình Độ Học Vấn Của Các Nông Hộ 18  Bảng 4.2.Tuổi, Kinh Nghiệm Và Lao Động Của Các Nông Hộ 18  Bảng 4.3.Tình Hình Vay Vốn Của Các Hộ Điều Tra 19  Bảng 4.4.Tình Hình Vay Vốn Của Các Nơng Hộ 20  Bảng 4.5.Loại Giống Của Hộ Nuôi Heo 21  Bảng 4.6.Vị Trí Chuồng Trại .22  Bảng 4.7.Thu Nhập Trung Bình Của Các Nông Hộ 24  Bảng 4.8.Quy Mô Chăn Nuôi Của Các Nông Hộ .25  Bảng 4.9.Thời Gian Nuôi Theo Thịt Theo Quy Mô .26  Bảng 4.10.Cách Sử Dụng Thức Ăn Chăn Nuôi Của Các Nông Hộ 27  Bảng 4.11.Các Loại Bệnh Ở Heo .29  Bảng 4.12.Hình Thức Xử Lý Chất Thải Của Nông Hộ .31  Bảng 4.13.Các Chi Phí Chăn Ni Heo Của Các Nông Hộ .32  Bảng 4.14.Chi Phí Và Lợi Nhuận Của Các Tác Nhân Trong Kênh Tiêu Thụ 42  x Thông tin đàn heo Chỉ tiêu Diện Số lượng tích(m2) đàn(con) Loại giống Kiểu chuồng Loại hình CN Heo nái Heo thịt Heo Ông/bà thường mua giống đâu :……………………………… Có qua kiểm dịch hay khơng :  có Giá mua heo giống : …………… đồng/con  không Số Kg trung bình :…….Kg Ơng/bà thường mua thức ăn đâu?  Công ty (1)  Đại lý (2)  Khác (3)……………………………… CPSX heo thịt Chỉ tiêu Đvt Số lượng Thành tiền Ghi -Chi phí trung gian + Giống + Thức ăn + Thú y - Chi Phí Tăng Thêm + Lao động + Điện, nước + Lãi vay + Khấu hao tài sản + Vận chuyển Ơng/bà có vay vốn hay khơng ?  có  khơng Nếu có vay từ đâu : ……………… – số tiền vay : ……….( lãi … %/năm) 53 III Hoạt đơng bán: Ơng/bà thường hay bán sản phẩm cho ?  Thương lái  Lò giết mổ  Cơ sở CB  khác: ………… Giá mà ơng/bà bán sp : Giá bán kì gần : ………………………đồng/kg Giá bán thường xuyên : …………………….đồng/kg Tại ông bà lại thường bán cho họ ? Lý : Khi bán ơng bà bán theo hình thức ?  Thu tiền mặt  Hợp đồng mua bán  Nhận cọc trước Ông bà chủ động liên lạc với bên mua hay ngược lại ?  Tự liên lạc  Bên mua liên lạc Giá sản phẩm thiết lập ?  Bên mua định giá  Bên bán định giá  Hai bên thỏa thuận mức giá hợp lý Thu nhập bình qn từ việc chăn ni heo : ………………… Khi giá thịt heo thị trường tăng lên, giá thu mua sản phẩm có tăng lên khơng ?  Có  Khơng Nếu có tăng lên theo tỉ lệ ? III Thông tin khác : Hệ thống xử lý chất thải : Ông/bà xử lý chất thải :  Thải thẳng môi trường bên 54  Sử dụng hệ thống biogas  Khác : Hệ thống xử lý nước thải ông bà có đạt tiêu chuẩn theo quy định đề hay khơng ?  Có  Khơng Theo ông bà thuận lợi khó khăn hoạt động sản xuất chăn nuôi heo mà ông bà gặp phải gì? Thuận lợi: Khó khăn: Khi có sách vấn đề chăn nuôi heo, ông bà tiếp cận cách ?  Nhận thông báo từ quan  Từ hộ sx khác  Từ thông tin đại chúng ( TV, Loa phát thanh,v.v…)  Khác ………………………………………………………………………………… 55 : PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA THƯƠNG LÁI HEOHUYỆN THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI Ngày vấn:………… Phỏng vấn viên: I Thông tin chung : Họ tên:…………………………………….Dân tộc:………………… Giới tính:  Nam Ông bà có năm kinh nghiệm : ……… ….(năm) Địa : Trình độ học vấn: ……… ( 1: cấp I; : cấp II; cấp III; : trung cấp trở  Nữ Tuổi………… lên) II Hoạt động thu mua : Vốn đầu tư : Chỉ tiêu Giá mua Thời gian sử dụng Phương tiện vận chuyển Ông/bà thường muaheo :……………………………… Có qua kiểm dịch hay khơng :  có Giá mua heo : …………… đồng/kg  khơng Số Kg trung bình :…….Kg Tiêu chuẩn ơng bà mua sản phẩm ? Trọng lượng đạt : ………… Tháng tuổi : …………… Một số tiêu chuẩn khác : 56 Ông/bà người định giá ?  có Bảng chi phí thương lái : Chỉ tiêu Đvt  không Số lượng Thành tiền Ghi -Chi phí trung gian - Chi Phí Tăng Thêm + Lao động + Điện, nước + Lãi vay + Khấu hao tài sản + Vận chuyển 10 Ơng/bà có vay vốn hay khơng ?  có  khơng Nếu có vay từ đâu : ……………… – số tiền vay : ……….( lãi … %/năm) 11 Theo ông/bà nhu cầu vốn cần thiết cho hoạt động thương lái : …………………… Đồng III Hoạt đông bán: Ông/bà thường hay bán sản phẩm cho ?  Thương lái #  Lò giết mổ  Cơ sở CB  khác: ………… Giá mà ông/bà bán sp : Giá bán kì gần : ………………………đồng/kg Giá bán thường xuyên : …………………….đồng/kg Tại ông bà lại thường bán cho họ ? Lý : Khi bán ơng bà bán theo hình thức ? 57  Thu tiền mặt  Hợp đồng mua bán  Nhận cọc trước Ông bà chủ động liên lạc với bên mua hay ngược lại ?  Tự liên lạc  Bên mua liên lạc Giá sản phẩm thiết lập ?  Bên mua định giá  Bên bán định giá  Hai bên thỏa thuận mức giá hợp lý Thu nhập bình quân từ việc buôn bán heo : ………………… Hồi trước ơng/ bà có bán cho đơn vị thu mua khác khơng ?  Có  Khơng Nếu có : Đơn vị thu mua : …………………………………………………… Tại lại thay đổi cách bán sản phẩm : Khi giá thịt heo thị trường tăng lên, giá thu mua sản phẩm có tăng lên khơng ?  Có  Khơng Nếu có tăng lên theo tỉ lệ ? III Thông tin khác : Theo ông bà thuận lợi khó khăn hoạt động sản xuất chăn ni heo mà ơng bà gặp phải gì? Thuận lợi: 58 Khó khăn: Khi có sách vấn đề chăn ni heo, ông bà tiếp cận cách ?  Nhận thông báo từ quan  Từ hộ sx khác  Từ thông tin đại chúng ( TV, Loa phát thanh,v.v…)  Khác ………………………………………………………………………………… Hết 59 : PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA LÒ GIẾT MỔ HEOHUYỆN THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI Ngày vấn:………… Phỏng vấn viên: I Thơng tin chung : Họ tên:…………………………………….Dân tộc:………………… Giới tính:  Nam  Nữ Tuổi………… Ơng bà có năm kinh nghiệm : ……… ….(năm) Địa : Trình độ học vấn: ……… ( 1: cấp I; : cấp II; cấp III; : trung cấp trở lên) II Hoạt động thu mua, giết mổ : 12 Vốn đầu tư : Chỉ tiêu Giá mua Thời gian sử dụng Tài sản cố định Dụng cụ hành nghề 13 Ông/bà thường muaheo :………………………………  có Có qua kiểm dịch hay không : Giá mua heo : …………… đồng/kg  khơng Số Kg trung bình :…….Kg 14 Ngồi thu mua giết mổ heo ơng/bà thu mua, giết mổ loại gia súc khác hay khơng ?  Có ( ……………………………………………… ….) Khơng 15 Cơng suất trung bình lò giết mổ : ………………… con/ngày 16 Tiêu chuẩn ông bà mua sản phẩm ? Trọng lượng đạt : ………… Tháng tuổi : …………… 60  Tỉ lệ nạc : ……………… Một số tiêu chuẩn khác : 17 Ông/bà người định giá ?  có  khơng 18 Bảng chi phí lò giết mổ: Chỉ tiêu Đvt Số lượng Thành tiền Ghi -Chi phí trung gian - Chi Phí Tăng Thêm + Lao động + Điện, nước + Lãi vay + Khấu hao tài sản + Vận chuyển 19 Ơng/bà có vay vốn hay khơng ?  có  khơng Nếu có vay từ đâu : ……………… – số tiền vay : ……….( lãi … %/năm) 20 Theo ông/bà nhu cầu vốn cần thiết cho hoạt động lò giêt mổ : …………………… Đồng III Hoạt đông bán: Ông/bà thường hay bán sản phẩm cho ?  Thương lái # Người bán si/lẻ  Cơ sở CB  khác: ………… Giá mà ông/bà bán sp heo thịt : Giá bán kì gần : ………………………đồng/kg Giá bán thường xuyên : …………………….đồng/kg Tại ông bà lại thường bán cho họ ? Lý : Khi bán ông bà bán theo hình thức ?  Thu tiền mặt  Hợp đồng mua bán 61 Nhận cọc trước Khác…………………………………………………………………………… Ông bà chủ động liên lạc với bên mua hay ngược lại ?  Tự liên lạc  Bên mua liên lạc Giá sản phẩm thiết lập ?  Bên mua định giá  Bên bán định giá  Hai bên thỏa thuận mức giá hợp lý Thu nhập bình qn từ việc bn bán, giết mổ heo : ………………… Đồng Hồi trước ông/ bà có bán cho đơn vị thu mua khác khơng ?  Có  Khơng Nếu có : Đơn vị thu mua : …………………………………………………… Tại lại thay đổi cách bán sản phẩm : Khi giá bán thịt heo thị trường tăng lên, giá thu mua sản phẩm có tăng lên khơng ?  Có  Khơng Nếu có tăng lên theo tỉ lệ ? III Thơng tin khác : Lò giết mổ ông bà có đạt tiêu chuẩn vệ sinh quy định ban hành hay không ?  Có Các quan ban ngành có kiểm tra chất lượng lò hay khơng ?  Có ( tần suất : ………………)  Khơng  Khơng Lò có hệ thống xử lý nước thải chất thải đạt tiêu chuẩn hay khơng ?   Khơng Có Theo ơng bà thuận lợi khó khăn hoạt động giết mổ heo mà ông bà gặp phải gì? Thuận lợi: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 62 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Khó khăn: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………hi có sách cung quy định liên quan đến sản phẩm, ông bà tiếp cận cách ?  Nhận thông báo từ quan  Từ hộ sx khác  Từ thông tin đại chúng ( TV, Loa phát thanh,v.v…)  Khác ………………………………………………………………………………… Hết 63 : PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯỜI BÁN SỈ/BÁN LẺ HEOHUYỆN THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI Ngày vấn:………… Phỏng vấn viên: I 21 Thông tin chung : Họ tên:…………………………………….Dân tộc:………………… Giới tính:  Nam  Nữ Ơng bà có năm kinh nghiệm : ……… ….(năm) Tuổi………… Đ ịa : 10 Trình độ học vấn: ……… ( 1: cấp I; : cấp II; cấp III; : trung cấp trở lên) II Hoạt động thu mua, sản xuất : Vốn đầu tư : Chỉ tiêu Giá mua Thời gian sử dụng Tài sản cố định Dụng cụ hành nghề Ông/bà thường muathịt heo :………………………………  có Có qua kiểm dịch hay không :  không Giá mua heo thịt : …………… đồng/kg Số Kg trung bình lần mua :…….Kg Tiêu chuẩn ông bà mua sản phẩm ? Tỉ lệ nạc : ……………… Tỉ lệ mỡ : ……………… Một số tiêu chuẩn khác : 64 Ông/bà người định giá ?  có Bảng chi phí bán sỉ/ bán lẻ: Đvt Chỉ tiêu  khơng Số lượng Thành tiền Ghi -Chi phí trung gian - Chi Phí Tăng Thêm + Lao động + Điện, nước + Lãi vay + Chỗ bán + Vận chuyển Ơng/bà có vay vốn hay khơng ?  có  khơng Nếu có vay từ đâu : ……………… – số tiền vay : ……….( lãi … %/năm) Theo ông/bà nhu cầu vốn cần thiết cho hoạt động người bán sỉ/ bán lẻ : …………………… Đồng III Hoạt đơng bán: Ơng/bà thường hay bán sản phẩm cho ? NTD Nhà hàng, quán ăn  khác: ………… Giá mà ông/bà bán sp: Giá bán kì gần : ………………………đồng/kg Giá bán thường xuyên : …………………….đồng/kg 65 Tại ông bà lại thường bán cho họ ? Lý : Khi bán ơng bà bán theo hình thức ?  Thu tiền mặt  Hợp đồng mua bán  Nhận cọc trước Khác ……………………………………………………………………………… Ông bà chủ động liên lạc với bên mua hay ngược lại ?  Tự liên lạc  Bên mua liên lạc Giá sản phẩm thiết lập ?  Bên mua định giá  Bên bán định giá  Hai bên thỏa thuận mức giá hợp lý Thu nhập bình quân từ việc buôn bán thịt heo : ………………… Đồng Hồi trước ơng/ bà có bán cho đơn vị thu mua khác khơng ?  Có  Khơng Nếu có : Đơn vị thu mua : …………………………………………………… Tại lại thay đổi cách bán sản phẩm : Khi giá bán thịt heo thị trường tăng lên, giá thu mua sản phẩm có tăng lên khơng ?  Có  Khơng Nếu có tăng lên theo tỉ lệ ? 66 III Thông tin khác : Đơn vị ơng bà có đạt tiêu chuẩn vệ sinh quy định ban hành hay không ?  Có Các quan ban ngành có kiểm tra chất lượng CSCB hay không ?  Có ( tần suất : ………………)  Khơng  Khơng Theo ơng bà thuận lợi khó khăn hoạt động chế biến heo mà ông bà gặp phải gì? Thuận lợi: Khó khăn: Khi có sách cung quy định liên quan đến sản phẩm, ông bà tiếp cận cách ?  Nhận thông báo từ quan  Từ hộ sx khác  Từ thông tin đại chúng ( TV, Loa phát thanh,v.v…)  Khác ………………………………………………………………………………… Hết 67 : ... 39  4.4 Mô tả chuỗi giá trị sản phẩm heo 40  4.5 Phân tích kinh tế chuỗi giá trị heo huyện Thống Nhất 41  4.6 Xây dựng chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị chăn nuôi heo 43  4.6.1... trương tỉnh Đồng Nai ngành chăn nuôi heo 43  4.6.2 Mục tiêu chiến lược 43  4.6.3 Phân tích ma trận SWOT 44  4.6.4 Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị chăn nuôi heo huyện Thống Nhất. .. Nai Province” Khóa luận tìm hiểu thực trạng chăn nuôi heo huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, thuận lợi khó khăn thành phần tham gia vào chuỗi giá trị chăn nuôi heo Qua xây dựng chiến lược nâng cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: CHIẾN LƯỢC NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ CHĂN NUÔI HEO TẠI HUYỆN THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI , CHIẾN LƯỢC NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ CHĂN NUÔI HEO TẠI HUYỆN THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay