Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:23

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU TỪ NGỮ VỀ LỒI THÚ DẤU CHẤM, DẤU PHẨY I.Mục đích yêu cầu: - Mở rộng hệ thống hoá vốn từ loài thú( tên, số đặc điểm chúng) - Luyện tập dấu chấm, dấu phẩy - HS biết vận dụng kiến thức học thực tế II Đồ dùng dạy – học: - GV: SGK, bảng phụ viết BT2,3 - HS: SGK, ô li III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (5P) 2H: thực yêu cầu - Kể tên loài thú nêu đặc điểm chúng - H1: thú nguy hiểm - thú không nguy hiểm - H2: nêu tên B.Bài mới: H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá 1,Giới thiệu bài: (1P) 2,Hướng dẫn làm (30P) BT1: Chọn cho vật tranh vẽ SGK từ đặc điểm nó: - Gấu trắng: tò G: Nêu mục đích yêu cầu tiết học H: Đọc yêu cầu (1H) H: Quan sát kênh hình kênh chữ BT1, - Hổ: tợn trao đổi nhóm đơi tìm từ phù hợp - Sóc: nhanh nhẹn - Đại diện nhóm trình bày kết H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý Bài 2: Chọn tên vật thích hợp H: Đọc yêu cầu (1H) a) Dữ hổ ( cọp ) G: HD học sinh cách làm bài( BP) b) Nhát thỏ c) Khoẻ voi H: Tiếp nối chọn tên vật dựa theo đặc điểm chúng d) Nhanh sóc H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý Bài 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống H: Đọc yêu cầu (1H) Từ sáng sớm Khánh Giang náo nức chờ đợi mẹ cho thăm vườn thú H: lên bảng thực 3,Củng cố – dặn dò: (1P) H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý G: HD mẫu - lớp làm vào SGK( bút chì) G: Nhận xét tiết học H: Chuẩn bị sau ... chúng d) Nhanh sóc H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý Bài 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống H: Đọc yêu cầu (1H) Từ sáng sớm Khánh Giang náo nức chờ đợi mẹ cho thăm vườn thú H: lên bảng thực...- Hổ: tợn trao đổi nhóm đơi tìm từ phù hợp - Sóc: nhanh nhẹn - Đại diện nhóm trình bày kết H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý Bài 2: Chọn tên vật thích hợp H: Đọc yêu cầu (1H) a)... H: lên bảng thực 3,Củng cố – dặn dò: (1P) H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý G: HD mẫu - lớp làm vào SGK( bút chì) G: Nhận xét tiết học H: Chuẩn bị sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay