GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETINGMIX CHO CÔNG TY TNHH MTV TMDV THIẾT KẾ Á CHÂU

105 7 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING-MIX CHO CÔNG TY TNHH MTV TM-DV THIẾT KẾ Á CHÂU PHẠM THỊ HỒNG HẠNH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ HỒNG HẠNH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING-MIX CHO CÔNG TY TNHH MTV TM-DV THIẾT KẾ Á CHÂU Ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS.Trần Đình Lý Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Giải Pháp Hồn Thiện Chiến Lược Marketing-mix Cho Công Ty TNHH MTV TM-DV Thiết Kế Á Châu” DoPHẠM THỊ HỒNG HẠNH, sinh viên khóa 35, ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp, lớp DH09QT bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày ThS Trần Đình Lý Giáo viên hướng dẫn Ngày tháng năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký, Họ tên) Ngày tháng năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký, Họ tên) Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Lời cảm ơn cho phép tơi nói với bố mẹ gia đình tơi Những người sinh thành, nuôi dưỡng, chăm lo dạy bảo từ bé lúc trưởng thành “Con xin cảm ơn bố mẹ động viên thời gian qua, giúp nỗ lực tạo điều kiện để hồn thành tốt khóa luận này” Bốn năm học trơi qua khoảng thời gian không dài không ngắn để trang bị cho phần vốn kiến thức ghế giảng đường đại học trước thật bước vào đời Đối với tơi, để có kiến thức đòi hỏi phải có nỗ lực học tập hướng dẫn nhiệt tình từ giảng viên Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM đặc biệt giảng viên khoa Kinh Tế, người không ngừng đưa phương pháp giảng dạy khác để sinh viên chúng tơi tiếp thu ứng dụng kiến thức vào Khóa Luận Tốt Nghiệp sau áp dụng tốt kiến thức vào thực tế Trải qua ba tháng làm việc miệt mài nghiêm túc, Khóa Luận Tốt Nghiệp tơi hồn tất Để tơi hồn thành khóa luận thầy Trần Đình Lý, người thầy ln tận tình hướng dẫn sửa chữa sai sót cho dù nhỏ nhặt từ khóa luận đề cương chi tiết hoàn chỉnh Đồng thời thầy đưa ý kiến đóng góp chân thành để giúp tơi có định hướng đắn khóa luận Tơi xin gửi đến thầy lời cảm ơn chân thành sâu sắc từ tận đáy lòng Cuối cùng, tơi mong muốn bày tỏ lời cảm ơn đến Ban Giám Đốc Anh Chị phòng ban thuộc Công ty TNHH MTV TM DV Thiết Kế Á Châu nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình tìm hiểu hoạt động Marketing cơng ty cung cấp số liệu cần thiết XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm2012 Sinh viên Phạm Thị Hồng Hạnh NỘI DUNG TÓM TẮT PHẠM THỊ HỒNG HẠNH Tháng 12 năm 2012 “Giải Pháp Hồn Thiện Chiến Lược Marketing-mix Cho Cơng Ty TNHH MTV TM-DV Thiết Kế Á Châu” PHAM THI HONG HANH December 2012 “Finishing Solutions Marketing-mix Strategies for Trading and Services Limited Company Design Asia” Hoạt động Marketing ngày trở nên quan trọng hoạt động kinh doanh, giúp DN đem tới hài lòng cho khách hàng, tăng sức mạnh cạnh tranh, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường Khố luận tập trung phân tích sách Marketing-mixcủa Công ty TNHH MTV TM-DV Thiết Kế Á Châu;từ đưa giải pháp giúp cơng ty hồn thiện chiến lược Marketing-mix Dựa sở lý thuyết số liệu thứ cấp thu thập qua nhiều nguồn tài liệu, đề tài sử dụng nguồn số liệu sơ cấp thu thập thông qua bảng câu hỏi khảo sát khách hàng Kết nghiên cứu cho thấy: Công ty Thiết Kế Web Á Châu bước đầu kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vấn đề tìm kiếm khách hàng, đội ngũ nhân viên kinh doanh thiếu tính chuyên nghiệp Mặt khác công ty bị hạn chế nguồn vốn chưa có phòng Marketing riêng nên việc thực sách Marketingchưa đạt hiệu Khóa luận mạnh dạn đề xuất giải pháp hồn thiện chiến lược Marketingmixnhư đa dạng hóa thêm dịch vụ liên quan để phục vụ tốt nhu cầu khách hàng, ổn định mức giá với sách quy định giá cụ thể cho chức Web riêng biệt, mở rộng kênh phân phối thông qua môi giới trung gian,tăng cường đầu tư cho hoạt động quảng bá tên tuổi, giúp khách hàng biết tới dịch vụ công ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viiii DANH MỤC CÁC BẢNG viiiii DANH MỤC CÁC HÌNH ixx DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU .1 1.1Đặt vấn đề .1 1.2Mục tiêu nghiên cứu .3 1.2.1Mục tiêu chung 1.2.2Mục tiêu cụ thể 1.3Phạm vi nghiên cứu 1.3.1Đối tượng nghiên cứu .4 1.3.2Thời gian nghiên cứu .4 1.4Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG IITỔNG QUAN 2.1 Tình hình chung phát triển mạng Internet Website 2.1.1 Sự phát triển tầm quan trọng Internet sống .6 2.1.2 Internet với kinh tế Việt Nam 2.1.3 Website vai trò Website với doanh nghiệp .8 2.2 Giới thiệu công ty Thiết Kế Á Châu .10 2.2.1 Giới thiệu chung công ty 10 2.2.2 Lý thành lập công ty .11 2.2.3 Chức năng, nhiệm vụ định hướng phát triển công ty 12 2.2.4 Một số đặc điểm sản phẩm dịch vụ kinh doanh công ty .14 2.2.5 Cơ cấu quản lý công ty 19 2.2.6 Các nguồn lực công ty Thiết Kế Á Châu 20 2.2.7Kết hoạt động kinh doanh công ty Thiết Kế Á Châu .22 CHƯƠNG IIINỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .26 3.1 Cơ sở lý luận 26 3.1.1 Những vấn đề Marketing Marketing-mix 26 3.1.2 Chiến lược Marketing-mix 29 3.2Phương pháp nghiên cứu 37 CHƯƠNG IVKẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 4.1Phân tích mơi trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty Thiết Kế Á Châu 40 4.1.1Phân tích mơi trường bên ngồi 40 4.1.2 Phân tích mơi trường cạnh tranh 45 v 4.1.3Ma trận đánh giá môi trường bên 46 4.1.4 Phân tích mơi trường bên 48 4.1.5 Ma trận đánh giá môi trường bên 51 4.2 Thực trạng hoạt động Marketing-mix công ty Thiết Kế Á Châu 52 4.2.1 Phân tích sách sản phẩm - dịch vụ 52 4.2.2 Chiến lược giá .56 4.2.3 Chiến lược phân phối .59 4.2.4 Chiến lược chiêu thị cổ động 60 4.3Phân khúc thị trường thị trường mục tiêu 64 4.3.1Phân khúc thị trường 64 4.3.2Xác định thị trường mục tiêu 65 4.3.3Thị hiếu khách hàng với nhu cầu thiết kế Web 66 4.4Các giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing-mix cho công ty Thiết Kế Á Châu 68 4.4.1Phân tích SWOT .68 4.4.2Các giải pháp hồn thiện chiến lược Marketing-mix cho cơng ty Thiết Kế Á Châu… 72 CHƯƠNG VKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 5.1 Kết luận 81 5.2 Kiến nghị 82 5.2.1 Đối với công ty 82 5.2.2 Đối với nhà nước 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AC Á Châu ASEAN Association of Southeast Asian Nations CNTT Công nghệ thông tin DN Doanh nghiệp DNS Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia ĐTNH Đầu tư ngắn hạn ĐTDH Đầu tư dài hạn ĐVT Đơn vị tính GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product ) HĐ SX KD Hoạt động sản xuất kinh doanh KDC Khu dân cư PR Public Relationship NVKD Nhân viên kinh doanh SWOT Ma trận điểm mạnh (Strenghts), điểm yếu (Weaknesses), hội (Opportunities), thách thức (Threats Matrix) TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh TMDT Thương Mại Điện Tử TSCĐ Tài sản cố định TCLĐ Tài sản lưu động VNNIC Trung Tâm Internet Việt Nam VN Việt Nam CEO ChiefExecutive Officer vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Cơ cấu nhân công ty Thiết Kế Á Châu 21 Bảng 2.2 Cơ cấu vốn năm 2011 công ty Thiết Kế Á Châu 21 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh công tyThiết Kế Á Châu năm 2011-2012 23 Bảng 2.4 Hiệu hoạt động kinh doanh công ty Thiết Kế Á Châu năm 20112012 24 Bảng 4.1 Tình hình virus an ninh mạng tháng 8/2012 41 Bảng 4.2 Tình hình phát triển Internet tháng gần Việt Nam 43 Bảng 4.3 Ma trận đánh giá môi trường bên 47 Bảng 4.4 Ma trận đánh giá môi trường bên 51 Bảng 4.5 So sánh giá loại hình dịch vụ thiết kế Web với số công ty ngành 58 Bảng 4.6 Ma trận SWOT công ty Thiết Kế Á Châu 71 Bảng 4.7 Đề xuất mức giá cho chức Web Thiết Kế Á Châu 76 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sản Phẩm 15 Hình 2.2 Sản Phẩm 16 Hình 2.3 Sản Phẩm 17 Hình 2.4 Sơ đồ tổ chức cơng ty Thiết Kế Á Châu 19 Hình 3.1 Sơ đồ kết hợp 4P Marketing-mix 28 Hình 4.1 Tình hình phát triển tên miền cấp theo năm (giai đoạn 2004-2011) 46 Hình 4.2 Đánh giá khách hàng quy trình thiết kế bàn giao Web 54 công ty Thiết Kế Á Châu Hình 4.3 Đánh giá khách hàng hiệu Website 55 Hình 4.4 Đánh giá khách hàng mức giá Thiết Kế Á Châu 57 Hình 4.5 Kênh phân phối Thiết Kế Á Châu 59 Hình 4.6 Mức độ nhận biết khách hàng công ty Thiết Kế Web 61 Hình 4.7 Đánh giá khách hàng chất lượng phục vụ đội ngũ NVKDtại Thiết Kế Á Châu 62 Hình 4.8 Đánh giá khách hàng hình thức khuyến cơng ty 63 Hình 4.9 Mong muốn khách hàng thiết kế Web 67 Hình 4.10 Nhận định khách hàng Website có chất lượng 68 Hình 4.11 Phản ứng khách hàng với hình thức khuyến công ty 80 ix nhhư trrợ cấp, hỗ trợ chi ph hí lại, điệện thoại chho nhân viên Cần cóó ràng buộc giữaa nhân viên với công g ty chế độ lươngg hiệu quảả công việệc  Lự ựa chọn ch hương trìn nh khuyến phù hợp h Hình h 4.11 Phảản Ánh củ Khách Hàngvới Các C Hình Thức Khu uyến Mãi Cơngg Ty L kết làm Liên m nhà môi giới chiết khhấu 30% phhí TK 4.34 3.66 Cho dù ùng thử webb trước thháng 3.224 M phí 1000% hostinng năm đầuu tiên Miễn 3.72 Giảm chi phí thiết kế Ngguồn: kết q điều traa Tuỳ vàoo tình hình thực tế màà xác định chươngg trình khuyyến ch ho phù hợpp với nguồn n lực công ty t sở thhích kh hách hàng Theo kết qquả điều trra thểể hìnhh 4.11 ta thấy t n kh hách hàng công tty đánh giá cao hìnhh m chiết khấu k 30% phí p thiết kế k cho nhà mơi ggiới có ó hợp đồngg thứcc khuyến ký Đây Đ hình thứcc thể gắn bó lâu dài giữ ữa công ty y với kháchh hàngg, có lợi chho đơi bên b Cơng ty t nên giớii thiệu hìnhh thức nàyy lần phỏngg vấn để tìm kiếm m nhà mơi giới tin t cậy Tiếếp đó, KH H muốốn giảm chi phíí h thức n ảnnh hưởng ttới uy tín c cơng tyy thiếtt kế song cơng ty nênn hạn chế hình phí p thiết kếế công ty thấpp Công ty phải đa dạng cáác hình thứ ức khuyến mại tặặng kèm cáác gói hostt g trị cao,, miễn phí đợt bảảo trì Web theo đợt đ định kỳỳ cho hợpp đồng có giá b bền chặặt tinn tưởng cho o KH Khii áp dụng ccác hình th hức khuyếnn để tạạo gắn bó cơng ty t phhải tính tốn kỹ lưỡng g lên kếế hoạch cụ thể để đảm m bảo mứcc lợi nhuận n thựcc tế đem vềề cho côngg ty, đồng thời nâng cao giá trịị nhận đượ ợc KH 80 CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1Kết luận Trong xu tồn cầu hố nay, ranh giới vùng, miền, thị trường khác trở nên mờ nhạt, mở kinh tế thống giới Điều có nghĩa mức độ cạnh tranh khơng bó hẹp thị trường đơn lẻ Bên cạnh kinh tế nhiều thành phần thời kì q độ, doanh nghiệp DV-TM nói chung Cơng ty Thiết Kế Á Châu nói riêng đặt môi trường cạnh tranh gay gắt khốc liệt hết Bằng chiến lượcMarketing-mix phù hợp giúp DN nâng cao mức độ hài lòng khách hàng, gia tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí đạt mục tiêu kinh doanh Là Cơng ty non trẻ với quy mô hoạt động nhỏ hẹp Thiết Kế Á Châu bước đầu có thành cơng thương trường Đó nhờ Cơng ty bước đầu biết áp dụng công cụ Marketing vào kinh doanh Việc đa dạng hóa loại hình dịch vụ thiết kế Web cho thấy tiềm mở rộng quy mô hoạt động công ty tương lai, công ty bắt kịp đáp ứng nhu cầu khách hàng theo xu diễn thị trường Cơng ty tạo uy tín niềm tin với khách hàng với động, giàu nhiệt huyết đội ngũ nhân viên trẻ với lực lãnh đạo tinh thần học hỏi để thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng Tuy nhiên bước đầu vào hoạt động cơng ty nhiều thiếu sót, cơng tác Marketing chưa quan tâm thực cách sâu sắc nên hiệu đem lại chưa cao Công ty chưa có phân chun trách thực cơng tác Marketing nên việc tiến hành giải pháp gặp nhiều khó khăn, thiếu tính chun mơn thiếu nguồn nhân lực Trong thị trường đà phát triển, môi trường gắn liền với thành tựu CNTTnên đòi hỏi khách hàng ngày phức tạp có đổi liên tục nên yêu cầu Thiết Kế Á Châu phải kịp thời nắm bắt điều chỉnh sách phù hợp phụ vụ tốt KH đứng vựng thương trường Với giải pháp nêu phần 4.4 khóa luận hi vọng giúp hoàn thiện chiến lược Marketing-mix để thực mục tiêu theo phương hướng phát triển công ty 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với công ty Trên sở kiến thức đúc kết trình thực tập, làm việc tai cơng ty tơi có số kiến nghị sau:  Cơng ty cần có phận làm công tác Marketing chuyên nghiệpcho công ty, trọng công tác đào tạo nghiệp vụ Marketing cho nhân viên kinh doanh, bổ sung thêm lực lượng làm công tác Marketing công ty  Tăng cường trọng cơng tác nghiên cứu thị trường, qua giúp công ty nắm bắt kịp thời nhu cầu, xử lý xây dựng sách Marketing-mixphù hợp mang lại hiệu quả, thiết lập mối quan hệ gắn bó với khách hàng, vừa giữ thị phần, vừa đảm bảo lợi nhuận cao cho hoạt động kinh doanh  Công ty cần làm tốt cơng tác chăm sóc khách hàng qua việc làm cụ thể, thiết thực hỗ trợ, thăm viếng tìm hiểu nhu cầu khách hàng, bổ sung ngân sách cho chương trình khuyến nhằm tạo mối quan hệ gắn bó tốt đẹp cơng ty với khách hàng ngày cách chặt chẽ, toàn diện, bền vững lâu dài  Tăng cường trọng sở vật chất kỹ thuật, mua sắm sửa chữa trang thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên Công ty cần quan tâm tới chế độ đãi ngộ, nâng lương hỗ trợ NV công việc sống  Chú trọng nâng cao trình độ quản lý cho ban lãnh đạo công ty, ban giám đốc nên học khóa học SEO dành cho giám đốc trẻ tham gia buổi hội thảo doanh nhân để tích lũy thêm kinh nghiệm quản lý 5.2.2 Đối với nhà nước  Nhà nước cần xây dựng, hoàn thiện thống hệ thống pháp luật thương mại điện tử để doanh nghiệp hoạt động ổn định hiệu Nên có luật riêng vấn đề TMDT 82  Trong xu hướng hội nhập với nước giới, nhà nước nên từ từ tháo gỡ rào cản bảo hộ để doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị đầy đủ tảng vốn lực tham gia vào chơi chung với nước giới  Tạo mơi trường kinh doanh thơng thống, cho mở sở đào tạo chuyên ngành liên quan đến thương mại điện tử để doanh nghiệp tham gia học hỏi ứng dụng kinh doanh 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT TS Lê Thế Giới Nguyễn Xuân Lãn 1999 Quản Trị Marketing Nhà Xuất Bản Giáo Dục việt Nam 334 trang Nhóm biên soạn: ThS Quách Thị Bửu Châu, ThS Đinh Tiên Minh, ThS Nguyễn Cơng Dũng, ThS Đào Hồi Nam, GV Nguyễn Văn Trưng 2009 Marketing Căn Bản Trường ĐH Kinh Tế TP HCM, Khoa Thương Mại- Du Lịch- Marketing Nhà Xuất Bản Lao Động 247 trang Nguyễn Trung Toàn 2007 Các Kỹ Năng Marketing Trên Internet Nhà Xuất Bản Lao Động 190 trang John Westwwood 2008 Hoạch Định Chiến Lược Marketing Hiệu Quả Nhà Xuất Bản Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh 160 trang Nhóm tác giả business Edge 2008 Chăm Sóc Khách Hàng- Phát Huy Lợi Thế Cạnh Tranh Nhà Xuất Bản Trẻ 110 trang Đỗ Thị Thanh, 2005 Giải Pháp MarketingNhằm Thúc Đẩy Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Công Nghệ Phẩm Minh Quân Luận văn tốt nghiệp đại học , Đại Học Kinh Tế TP HCM Việt Nam Trần Kiên, 2007 Nghiên Cứu Hoạt Động E-Marketing Của Công Ty TNHH Thiết Kế Và Quảng Cáo Không Gian Mạng Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa Kinh tế, Đại Học Nông Lâm TP HCM Việt Nam WEBSITE http://vietnamnet.vn/ http://www.tinkinhte.com http://www.vnnic.vn/ http://www.vnexpress.net http://www.24h.com.vn http://www.vavietnam.com/ http://vneconomy.vn http://dantri.com.vn/ 84 PHỤ LỤC Phụ lục 1: MẪU CÂU HỎI ĐIỀU TRA THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV TM-DV THIẾT KẾ Á CHÂU SV: Phạm Thị Hồng Hạnh MSSV:09122032 GVHD: Trần Đình Lý Bảng CÂU HỎI KHẢO SÁT NHU CẦU KHÁCH HÀNG I Thông tin khách hàng Tên khách hàng:………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………… Ngành nghề:……………………………………………………………… II Câu hỏi điều tra Câu Công ty/ Doanh Nghiệp/ Cửa hàng… a/c có Website riêng chưa? A Có B Khơng Câu a.2 Có Web xây dựng lâu chưa? A Lâu (>=1 năm) B Mới làm(2000k Câu a.4 Có A/C thấy Web có đem lại hiệu mong muốn khơng? A Rất hiệu B Hiệu C Khá hiệu D Không hiệu E Rất không hiệu Câu a.5 (Nếu KH trả lời câu D,E) Vậy a/c có muốn nâng cấp thêm cho trang Web hiệp hay xây dựng lại khơng? A Có B Khơng Câu b.6 Nếu chưa a/c có dự định lập Website riêng cho cơng ty khơng? A Cũng có dự định, tìm hiểu B Chưa có nghĩ tới C Khơng có ý định mở thấy khơng cần thiết D Khơng sử dụng Internet Bảng CÂU HỎI KHẢO SÁT THỊ HIẾU CỦA KHÁCH HÀNG (Đối với KH tư vấn) I Thông tin khách hàng Tên khách hàng:………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………… Ngành nghề:……………………………………………………………… II Câu hỏi điều tra Câu 1: A/c nghe qua công ty thiết kế Website khác chưa ạ? A Không biết B Có Kể:…… Câu 2: A/c mong muốn điều xây dựng Website? A Quảng bá thương hiệu B Nâng cao uy tín, mức độ chuyên nghiệp C Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ công ty D Muốn mở rộng thị trường E Tiết kiệm chi phí kinh doanh Câu 3: A/c muốn xây dựng trang Web có chức gì? A Đầy đủ trang Web chuẩn cần có B Thêm số chức chuyên dụng khác đặt hàng online, có video giới thiệu… C Đầy đủ tất chức Câu 4: Theo a/c trang Web đánh giá cao nào? A Có hình ảnh banner đẹp, bắt mắt B Có bố cục hợp lý, chuyên nghiệp C Cung cấp nhiều thông tin cần thiết xác D Nhiều cơng cụ, chức Câu 5: Theo a/c mức công ty Thiết Kế Á Châu báo giá cho a/c có cao không so với mức a/c nghe? A Quá cao B Cao C Hợp lý D Thấp E Quá thấp Câu 6: A/c thấy quy trình thiết kế bàn giao Website công ty tư vấn hợp lý chưa? A Rất hợp lý B Hợp lý C Khá hợp lý D Không hợp lý E Rất khơng hợp lý Câu 7: A/c có nhận xét thái độ cách tư vấn nhân viên kinh doanh? (Cho điểm theo thang số từ 1-5, thấp nhất, cao nhất) Điểm số A Mức độ lịch B Mức độ chuyên nghiệp C Mức độ nhiệt tình D Mức độ ân cần Câu 8: A/c có thấy chương trình khuyến cơng ty hấp dẫn không ạ? A Rất hấp dẫn B Hấp dẫn C Khá hấp dẫn D Không hấp dẫn E Rất không hấp dẫn Câu 9: Theo a/c điều gây thu hút hấp dẫn trang Web? (cho điểm từ 1-5 theo mức độ hấp dẫn, thấp nhất, cao nhất) Điểm số A Thông tin phong phú đáng tin cậy B Màu sắc, hình ảnh động C Bố cục hợp lý, dễ tìm kiếm thơng tin D Truy cập nhanh, lỗi kỹ thuật Câu 10: Nếu cơng ty chúng tơi có khuyến mãi, ưu đãi bạn thích hình thức (cho điểm từ 1-5 theo mức độ hấp dẫn, thấp nhất, cao nhất) A Giảm chi phí thiết kế B Miễn phí 100% hosting năm C Cho dùng thử trước tháng D Liên kết làm đại lý cho công ty chiết khấu 30% giá trị hợp đồng Câu 11: A/c nghĩ cần thiết lợi ích mà Website đem lại cho doanh nghiệp? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Phụ lục 2: C CÔNG TY Y TNHH MTV M TM-D DV THIẾT KẾ Á CH HÂU Địa chỉ: Đ Đ Điện thoại: H Hotline: M số thuế: Mã E Email: W Website: Ơ 20 Lơ G1 KDC Vĩnh V Phú T Thuận An Bình B Dương g 0650 39 907237 0947227 7774 3702039 9998 achau@ @achaucompany.com achauco ompany.com m Bản ng Giá Hostin ng Domain D n Dom main - Tên miền quốc tế ( com; net, org…) ; Ph hí trì hà àng năm : 230,000VN NĐ/năm - Tên miền Việt Nam (.com.vn, net.vn…) ; Phí khởi tạ ạo trrì năm t : 700,000V VNĐ/năm - Tên miền Việt Nam (vn) ; Phí khởi tạo phí trì năm đầu tiê ên : 850,000V VNĐ/năm T Trong đó: + Phí khởi tạ ạo tên miền n quốc tế : MIỄN PHÍ P +Phíí khởi tạo tê ên miền Việ ệt Nam : 350.000 VN NĐ + Ph hí trì tên n miền quốcc tế ( com, net,.org…) : 220.000 đ đồng/năm +Phíí trì tên miền Việt Nam N ( com m.vn, net.vn n, ) : 350.0 000 đồng/nă ăm +Phíí trì tên miền Việt Nam N (.vn….) : 500.000 đồng/năm Hostting ( Duy trì t hàng nă ăm) - Dung lượ ợng: 300MB B - Băng thô ông 20GB- Email/Web bmail 10 - C Chi phí: 32.0 000 vnđ/Tháng (384.000 0vnđ/năm ) ợng: 500MB B - Băng thô ông 30GB - Email/Web bmail:20 - C Chi phí: 60 000 Dung lượ vnđ/Tháng (720.000 vnđ/năm) - Dung lư ượng:1000M MB- Băng th hông: 80GB B - Email/We ebmail:70 – Chi phí:12 20.000 vnđ/Tháng (1.440.0 000vnđ/năm m) - Dung lượ ợng: 2000M MB - Băng thông: 120G GB - Email/W Webmail:10 00 - Chi phí::200.000 vnđ/Tháng (2.400.0 000 vnđ/năm m) - Dung lượ ợng: 3000M MB - Băng thông: 150- Email/Web bmail:200 – Chi phí: 25 56.000 vnđ/Tháng (3.072.0 000vnđ/năm m) - Dung lượ ợng: 5000M MB - Băng thông: 200- Email/Web bmail:500 – Chi phí: 360.000 vnđ/Tháng (4.320.0 000vnđ/năm m) - Dung lượ ợng: 6000M MB - Băng thông: 250 - Email/Web bmail: 700 – Chi phí: 449.000 vnđ/Tháng (5.388.0 000vnđ/năm m) === ================== ========= === Á CHÂU U======== ========= ========== ======== Nhân n Viên Kinh Doanh: Ph hạm Thị Hồn ng Hạnh Điện thoại: 0167 77 677 447 Email: phamhan nh@congng gheachau.net Phụ lục 3: BẢNG CHI TIẾT CÁC MODULE TRONG HỢP ĐỒNGTHIẾT KẾ WEBSITE STT Phân hệ Trang chủ - Thiết kế trang chủ với module Website - Những thơng tin xuất trang chủ phụ thuộc vào định q cơng ty Trong q trình cập nhật Website, thơng tin thơng tin giới thiệu cơng ty, hình ảnh sản phẩm hay hình ảnh dịch vụ khác Banner động - Thiết kế banner động ấn tượng - Lập trình cơng cụ cho phép q vị thay đổi hình ảnh banner - Những hình ảnh banner thể dịch vụ sản phẩm Qúy công ty Phần giới thiệu Các trang thông tin giới thiệu với tiêu đề, nội dung hoàn toàn theo ý bạn - Giới thiệu công ty - Giới thiệu tổng quan ngành nghề - dịch vụ - Các thành tựu, chứng nhận Phần Sản phẩm Hiển thị danh sách sản phẩm, phân danh mục sản phẩm theo nhiều cấp, hiển thị chi tiết sản phẩm, nhiều lựa chọn thuộc tính sản phẩm: * Sản phẩm + Tên sản phẩm + Mã sản phẩm + Nhà sản xuất + Giá sản phẩm + Ảnh sản phẩm: ảnh biểu trưng + ảnh phóng to - Phần giới thiệu sản phẩm gồm phần: mô tả ngắn chi tiết -… Khả tùy biến tìm kiếm sản phẩm cao Có thể kết hợp bình luận đánh giá sản phẩm - Quý vị nhập lúc nhiều sản phẩm khác loại nên giảm thiểu thời gian cập nhật liệu dễ dàng việc cập nhật sản phẩm lên Web Hệ thống phân phối/cửa hàng - Giới thiệu hệ thống chi nhánh, đại lý cửa hàng Cơng Ty Trình bày dạng hệ thống thơng tin ( hình ảnh+ tên cửa hàng, địa chỉ….) cửa hàng chia theo tỉnh, quận… 6.Tư vấn hỗ trợ Khách hàng Đơn Giá (USD) - Quản lý tài khoản chăm sóc khách hàng trực tuyến, hỗ trợ yahoo, skype, google talk cài đặt module giúp bạn tiếp cận chăm sóc khách hàng tốt Quảng Cáo Cho phép quản lý quảng cáo banner, logo Website bạn cách dễ dàng hiệu Với chức bạn hồn tồn quản lý thông tin banner, logo quảng cáo khách hàng Quyết định kích thước, vị trí liên kết thứ tự mẫu quảng cáo Phần tin tức kiện Trang tin tức: giới thiệu kiện bật, thơng tin nóng, tin quan trọng - Tin ngành: nước - Giới thiệu kiện bật Tìm kiếm thơng tin Cho phép tìm kiếm nội dung Website từ khóa liên quan, tìm kiềm nâng cao theo tiêu chí: - Tìm kiếm theo mã số sản phẩm, tên gọi, giá, màu sắc… - Các nhóm phân tuỳ theo yêu cầu Quý khách - Có thể kết hợp tìm kiếm so sánh sản giá 10 Đăng ký, đăng nhập thành viên phẩm - Xây dựng form đăng ký đăng nhập thành viên - Xây dựng công cụ cho phép quản trị quyền hạn thành viên download trực tiếp từ Website, theo quyền hạn cho phép từ chức quản trị thành viên Ví dụ: Bộ phận kỹ thuật download tài liệu kỹ thuật, Khách hàng nước download văn quy trình, giải pháp 11 Phân quyền sử dụng Module cho phép phân quyền sử dụng đến chức hệ thống như: quản trị sản phẩm, quản trị đơn hàng, quản trị tin - Phân quyền chức sử dụng cập nhật nội dung cho thành viên đăng ký vào Website - Phân quyền quyền hạn download tài liệu, cập nhật Web cho thành viên định 12 Trang liên hệ Sẽ chứa thông tin Công Ty bạn số điện thoại, email, phòng ban, ngồi cung cấp thêm form thơng tin để khách hàng gửi u cầu đến bạn 13 Mua bán trực tuyến Phần thành viên - Cho phép thành viên đăng ký mua hàng, download file từ nhà quản trị - Quyền lợi tham gia, sách dành cho thành viên - Quản lý User, member Quản lý profile member, lock, unlock member Shopping Cart - Hỗ trợ cho người truy cập chức chọn Sản phẩm trực tuyến, tổng kết SP chọn 01 giao diện hoàn toàn tự động gởi đến Quản trị Website - Tích hợp hệ thống toán trực tuyến qua thẻ ATM, VISA card, MESTER card … Công cụ quản trị đơn hàng (quản lý giỏ hàng): - Hỗ trợ quản lý thống thông tin đặt hàng như: số đơn hàng, tổng giá trị đơn hàng, tên khách hàng, ngày đặt hàng, tình trạng đơn hàng – tốn, xem chi tiết đơn hàng, chỉnh sửa xóa đơn hàng … - Cho phép truy xuất báo cáo thống đơn hàng, tổng giá trị đặt hàng ngày, tháng, quý 14 Module quản lý Tour, khách sạn - Module tích hợp Website du lịch - lữ hành, cho phép quản lý thông tin Tours, Hotels, phân loại tours, hotels theo nhiều tiêu chí để quản lý - Quản lý thơng tin tour : mã, tên, mô tả, số ngày, địa điểm, hình ảnh minh họa, hạn tour, dịch vụ kèm theo giá quản lý thông tin hotel: tên, mô tả, hạng sao, địa chỉ, số phòng, giá phòng, loại phòng, dịch vụ kèm 15 Booking Online Module cho phép đặt tour, phòng khách sạn, dịch vụ, vé máy bay thông tin đặt hàng chuyển vào hệ thống thông báo cho bạn qua email, quản trị thông qua admin Công cụ quản trị đặt tours, phòng : - Hỗ trợ quản lý thống thông tin đặt tour như: tên tour/phòng cần đặt, tên khách hàng, ngày đặt, xem chi tiết (số lượng người, thông tin cá nhân khách hàng ), chỉnh sửa xóa đơn đặt tours … - Cho phép truy xuất báo cáo thống đơn hàng, tổng giá trị đặt hàng ngày, tháng, quý 16 Download File - Các tài liệu quy trình kỹ thuật, giải pháp cơng nghệ - Các tài liệu kỹ thuật - Các tài liệu bán hàng nội 17 Trang Flash Intro - Thiết kế giao diện ấn tượng - Thiết kế hiệu ứng Flash sinh động Các hiệu ứng Flash chủ yếu truyền đạt tới người truy cập ý tưởng nghệ thuật theo phong cách chủ đạo Công ty 18 Trang tuyển dụng Công cụ cập nhật thông tin việc làm: - Admin hệ thống có quyền cập nhật, thêm, xóa, chỉnh sửa 19.Thư viện ảnh - Cho phép tạo album ảnh sinh động Website bạn Bạn tạo danh mục danh mục tạo nhiều album ảnh có củng chủ đề Có nhiều hiệu ứng trình bày ảnh để bạn lựa chọn 20 Thăm dò ý kiến - Bạn tạo nhiều chủ đề khác để tạo thăm dò ý kiến Module tạo nhằm để đánh giá độ quan tâm khách hàng đến nội dung tiêu chí bạn đưa 21.Thống số người truy cập - Bạn nắm thơng tin số lượng người truy cập hàng ngày, hàng giờ, vị trí địa lý khách hàng truy cập, thống khách hàng thích truy cập vào mục * Nếu bạn u cầu chúng tơi tích hợp công cụ cao cấp giúp bạn đánh giá khả bán hàng Website 22 Liên kết Website Cho phép hiển thị đường link đến Website đối tác, khách hàng đến nguồn thông tin hữu ích 23 Đăng ký nhận thơng tin Chức đăng ký, đăng tin hay newsletter cho phép khách hàng đăng ký để nhận tin thường kỳ bạn 24 Các Chức tiện ích Hiển thị thơng tin thời tiết, chứng khoán, tỉ giá ngoại tệ cách hoàn toàn tự động 25 Quản lý đăng tin - cập nhật sản phẩm - Chương trình quản trị cập nhật phân hệ Website: cho phép thay đổi thơng tin hình ảnh trang Web, thay đổi kích cỡ, font chữ, màu sắc Các hình ảnh fix hồn tồn tự động - Cho phép Quý vị cập nhật sản phẩm với hình ảnh mơ tả kèm theo, cho phép hiển thị sản phẩm với kích thước lớn thơng tin sản phẩm chi tiết Được quyền thêm, chỉnh, sửa, xố thơng tin chi tiết - hình ảnh sản phẩm 26 Video Clip Video Clip giới thiệu công ty, sản phẩm, chương trình quảng cáo … Chú ý : Tặng khách hàng phầm miềm chuyển sang FLVcó crack, patch ... trình thiết kế bàn giao Web 54 công ty Thiết Kế Á Châu Hình 4.3 Đánh giá khách hàng hiệu Website 55 Hình 4.4 Đánh giá khách hàng mức giá Thiết Kế Á Châu 57 Hình 4.5 Kênh phân phối Thiết Kế. .. doanh công ty TNHH MTV TM-DV Thiết Kế Á Châu; Đánh giá hiệu Marketing công ty TNHH MTV TM-DV Thiết Kế Á Châu; Phân tích thị trường, xác định khách hàng mục tiêu thị hiếu doanh nghiệp nhu cầu thiết. .. Với đề tài Giải pháp hồn thiện chiến lược Marketing-mixcho cơng ty TNHH MTV TM-DV Thiết Kế Á Châu , hi vọng đưa nhìn nhận khách quan đề xuất thiết thực để giúp cơng ty hồn thiện chiến lược Marketing-mix
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETINGMIX CHO CÔNG TY TNHH MTV TMDV THIẾT KẾ Á CHÂU , GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETINGMIX CHO CÔNG TY TNHH MTV TMDV THIẾT KẾ Á CHÂU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay