HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠICÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG

85 6 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌCNÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH       PHẠM THỊ BÍCH THÙY     HỒN THIỆN CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠICÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG         LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP             Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌCNÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH       PHẠM THỊ BÍCH THÙY       HỒN THIỆN CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠICÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG         LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP     Giáo viên hướng dẫn Th.SHOÀNG THẾ VINH     Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012     Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “HỒN THIỆN CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TRUYỀN THƠNG” PHẠM THỊ BÍCH THÙY, sinh viên khóa 35, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Th.S Hoàng Thế Vinh Giáo viên hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày Ngày tháng năm     tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bố mẹ tơi, người sinh thành khơng quản khó khăn, vất vả để nuôi dưỡng khôn lớn, người ln bên tơi, chăm lo, động viên khuyến khích, giúp cho bước trưởng thành ngày hôm Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tất thầy cô, đặc biệt thầy khoa Kinh Tế trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt dạy bảo cho kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học trường Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn đến thầy Hoàng Thế Vinh hướng dẫn bảo tận tình cho tơi q trình thực tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Đồng thời, xin cám ơn đến ban lãnh đạo công ty CP Thế Giới Truyền Thông tất anh chị nhân viên công ty tạo điều kiện thuận lợi cho học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, hướng dẫn nghiên cứu, thu thập số liệu, thông tin cần thiết cho luận văn Tôi xin cảm ơn đến tất bạn bè tôi, người bên, động viên, an ủi giúp đỡ suốt năm đại học Cuối cùng, xin kính chúc quý thầy dồi sức khỏe thành công nghiệp Chúc công ty CP Thế Giới Truyền Thông gặt hái nhiều thành công hoạt động sản xuất kinh doanh Xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2012 Sinh viên thực Phạm Thị Bích Thùy     NỘI DUNG TĨM TẮT PHẠM THỊ BÍCH THÙY, Tháng 12 năm 2012 “ Hồn Thiện Cơng Tác Tiền Lương, Tiền Thưởng Tại Công Ty Cổ Phần Thế Giới Truyền Thông” PHAM THI BICH THUY, December 2012 “Paying and Rewarding Improvement of Media World Corporation” Chính sách lương, thưởng vấn đề doanh nghiệp người lao động quan tâm Người lao động hăng say cơng việc, suất lao động tăng hay khơng phụ thuộc lớn vào sách trả lương, thưởng doanh nghiệp Do đó, việc xây dựng sách trả lương , thưởng cho công hợp lý cần thiết tất doanh nghiệp Cần phải xây dựng hệ thống trả công lao động vừa thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt người lao động, vừa đạt mục thiêu doanh nghiệp Đề tài “ Hồn thiện cơng tác tiền lương, tiền thưởng Cơng Ty CP Thế Giới Truyền Thông” tập trung nghiên cứu vấn đề Đề tài tập trung tìm hiểu tình hình lao động, hình thức trả lương, thưởng Công Ty CP Thế Giới Truyền Thông, đánh giá hiệu ảnh hưởng hệ thống trả công lao động suất người lao động Từ đưa nhận xét ưu, nhược điểm hệ thống trả công lao động đưa giải pháp góp phần hồn thiện cách trả lương, thưởng công ty     MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4.Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty 2.1.1 Giới thiệu khái quát 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ 2.3 Tổ chức máy quản lý công ty 2.3.1 cấu tổ chức 2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 2.4 Các lĩnh vực kinh doanh đối tác 2.5 Phương hướng phát triển 10 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu 12 12 3.1.1 Tiền lương 12 v   3.2 Phương pháp nghiên cứu 19 3.2.1.Phương pháp thu thập số liệu 19 3.2.2.Phương pháp xử lý số liệu 19 3.2.3 Phương pháp phân tích 19 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Phân tích tình hình lao động cơng ty qua năm 2009,2010,2011 21 4.1.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty qua năm 21 4.1.2 Tình hình lao động cơng ty qua năm 2009, 2010, 2011 26 4.2 Thực trạng tổ chức tiền lương, thưởng công ty CP Thế Giới Truyền Thông 29 4.2.1 Nguyên tắc chung chi trả tiền lương công ty cổ phần Thế Giới Truyền Thông 29 4.2.2 Quy định điểm KI 34 4.2.4 Tiến trình hình thức trả lương 37 4.2.5 Chính sách tăng lương 38 4.2.6 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 38 4.2.7 Tiền thưởng, trợ cấp 40 4.2.8 Tình hình thực pháp luật lao động cơng ty 42 4.2.9 Ý kiến nhân viên việc trả công lao động công ty 42 4.3 Ảnh hưởng hệ thống trả công NSLĐ người lao động 46 4.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới tiền lương 49 4.5 Ưu, nhược điểm số giải pháp hồn thiện hệ thống trả cơng lao động 52 4.5.1 Ưu điểm 52 4.5.2 Nhược Điểm 52 4.5.3 Giải Pháp 52 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Kiến nghị 58 5.2.1 Đối với công ty CP Thế Giới Truyền Thông 58 5.2.2 Đối với nhà nước 59 vi   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CBCNV Cán công nhân viên CP Cổ phần CSĐB Chăm sóc điểm bán DN Doanh nghiệp DT Doanh thu DTT Doanh thu ĐVT Đơn vị tính KPCĐ Kinh phí cơng đồn KTV Kỹ thuật viên NSLĐN Năng suất lao động năm NLD Người lao động LĐBQ Lao động bình quân LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế NSLĐ Năng suất lao động QLCL Quản lý chất lượng SXKD Sản xuất kinh doanh TL Tiền lương TLBQ Tiền lương bình quân vii   DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Tỷ Lệ Các Khoản Trích Theo Lương Giai Đoạn 2012 – 2013 14 Bảng 4.1 Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh Công Ty 21 Bảng 4.2 Một Số Chỉ Tiêu Trong Kinh Doanh 25 Bảng 4.3 Phân Loại Lao Động Theo Giới Tính Năm 2011 28 Bảng 4.4 Quy Định Lương Sản Phẩm 29 Bảng 4.5 Quy Định Mức Lương Dựa Vào Điểm KI Số Giao Dịch 30 Bảng 4.6 Xếp Loại Kỹ Thuật Viên – Homecare1080 Theo KI 34 Bảng 4.7 Xếp loại Nhân viên CSĐB theo KI 35 Bảng 4.8 Xếp Loại Chuyên Viên Quản Lý Dự Án Chuyên Viên Giám Sát Theo KI35 Bảng 4.9 Xếp Loại Nhân Viên Văn Phòng Theo KI_VP 36 Bảng 4.10 Các Loại Phụ Cấp 37 Bảng 4.11 Các Mức Trợ Cấp Khác Cho Nhân Viên Xí Nghiệp 41 Bảng 4.12 Yếu Tố Giúp Nhân Viên Gắn Bó Với Cơng Ty 44 Bảng 4.13 Tình Hình Biến Động NSLĐ 46 viii   DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Của Cơng Ty CP Thế Giới Truyền Thơng Hình 4.1 Doanh Thu Cơng Ty Qua Các Năm 22 Hình 4.2 Tổng Chi Phí Cơng Ty Qua Các Năm 23 Hình 4.3 Lợi Nhuận Sau Thuế Công Ty Qua Các Năm 24 Hình 4.4 Tình Hình Lao Động Qua Các Năm 26 Hình 4.5 Phân loại lao động theo trình độ 27 Hình 4.6 Phân Loại Lao Động Theo Loại Lao Động 28 Hình 4.7 Tỷ Lệ Người Lao Động ứng Với Các Khoản Thu Nhập 43 Hình 4.8 Tỷ Lệ Người Lao Động Trả Lời Mức Lương Kích Thích Họ Khơng 44 Hình 4.9 Tỷ Lệ Các Yếu Tố Giúp Nhân Viên Gắn Bó Với Cơng Ty 45 Hình 4.10 Doanh Thu Tổng Lương 47 ix     Đảm bảo minh bạch, công kiểm tra, giám sát việc sử dụng quỹ tiền lương, xử lý nghiêm minh theo pháp luật theo quy chế hành với Doanh nghiệp, cá nhân vi phạm sách, chế độ tiền lương hành Hiện người lao động nhận thức pháp luật sách tiền lương thu nhập hạn chế Người lao động cần phải hiểu rõ vai trò họ sách đãi ngộ họ để khuyến khích động làm việc trách nhiệm, nghĩa vụ họ phát triển kinh tế xã hội đất nước Cần tuyên truyền sâu rộng hệ thống sách tiền lương cho người lao động, tạo điều kiện cho người lao động nâng cao khả năng, khuyến khích động lực lao động 60     TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Bùi Văn Danh – MBA Nguyễn Văn Dung – Ths Lê Quang Khôi, Quản trị nguồn nhân lực.Nhà xuất Phương Đơng, 341 trang Đồn Thị Thúy, Phân Tích Thực Trạng Và Một Số Nhận Định Về Cơng Tác Quản Trị Lao Động Tiền Lương Tại Xí Nghiệp Đầu Tư Xây Dựng Đô Thành Csamco, Luận văn tốt nghiệp Đại học, Khoa Kinh Tế, Đại học Nông Lâm, TP Hồ chí minh, 2011 Phạm Vũ Thanh Nhi, Quản Lý Tiền Lương – Tiền Thưởng Tại Công Ty TNHH YKK Việt Nam, Tiểu luận tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ chí minh, 2010 Nghị định 26/CP ngày 25/03/1993 phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương doanh nghiệp Luật lao động 2005 Ngồi tham khảo tài liệu trang: www.tailieu.vn, www.thanhkhoan.com, www.google.com.vn 61     PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CP THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG Họ tên: Tuổi: Giới tính:□ Nam □Nữ Chức vụ Hãy khoanh tròn vào phương án mà anh chị cho thích hợp cho câu đây: Câu 1: Hiện nay, mức lương trung bình hàng tháng anh/chị nhận là: a Từ triệu đến 2.5 triệu b Từ 2.5 triệu đến triệu c Từ triệu đến triệu d Trên triệu Câu 2: Với mức lương anh/ chị cảm thấy nào? a Nhiều b Vừa đủ c Ít d Q Câu 3: Anh/ chị đồng ý với cách tính lương cơng ty hay khơng a b Khơng Câu 4: Anh/ chị cho biết yếu tố sau giúp anh/ chị gắn bó lâu dài với công ty? a Môi trường làm việc b Lương cao c Sự quan tâm lãnh đạo d Khen thưởng nhiều Câu 5: Công ty thực sách phụ cấp cho anh/ chị nào? a Rất tốt b Tương đối tốt c Bình thường d Khơng tốt Câu 6: Theo anh/ chị, hình thức khen thưởng sau thích hợp nhất? a Cấp giấy chứng nhận b Thưởng tiền c Thăng chức d Tổ chức cho nhân viên du lịch       Câu 7: Anh/ chị nhận thấy cách đánh giá kết làm việc nào? a Rất hợp lý b Hợp lý c Tương đối hợp lý d Không hợp lý Câu 8: Hiện nay, anh/ chị cơng ty trả lương theo hình thức nào? a Theo vị trí cơng tác b Khốn theo doanh thu c Theo sản phẩm d Không biết Câu 9: Với mức lương kích thích anh/ chị khơng? a b Khơng Câu 10: Nguyện vọng anh/ chị công tác trả lương, thưởng nay? Lưu ý: Những câu hỏi mang tính chất nghiên cứu phục vụ cho đề tài tốt nghiệp Mong đóng góp ý kiến nhiệt tình anh/ chị góp phần hồn thiện cơng tác trả lương nghiệp phát triển chung Công ty.Xin chân thành cảm ơn!       PHỤ LỤC QUY ĐỊNH ĐIỂM KI THƯỞNG STT (ĐIỂM CỘNG) NỘI QUY LÀM VIỆC - ÁP DỤNG THANG ĐIỂM KI: 30/100 ĐIỂM I NỘI QUY LÀM VIỆC CHUNG Không mặc đồng phụcđúngquyđịnh: Quần: Quầntâyhoặc Kaki sẫmmàu 10 điểm/lần vi phạm Áothun Homecare1080 theoquyđịnh, manggiầy Khôngđeobảngtên HomeCare1080 10 điểm/lần vi phạm Khơng cómặttạivănphònglàmviệcđúnggiờtheoquyđịnhchungcủaCơngty Cụthể: - Sáng: 08h00 – 12h00 - Chiều: 13h00 – 17h00 01 điểm/dưới 15 phút Lưu ý: KTVđược phân cơng đithựchiện GD bênngồi, xin nghỉ phép… phải thơngbáochoTrưởngnhóm TrưởngnhómcótráchnhiệmbáolạiPhòngTổChứcHànhChính Các trường hợp vắng mặt khơng báo cáo xem trễ nghỉ không xin phép Tắtđiệnthoạihoặckhôngngheđiệnthoạitronggiờlàmviệc (giờlàmviệctừ 08h00 đến 17h00, từthứ đếnthứ 7) 02 điểm/ 30 phút 03 điểm/ 30 phút điểm/lần vi phạm + Sau 30 phútkhôngchủđộngliênlạclại Nghỉ việc riêng khơng xin phép vào ngày bình thường 03 điểm/ngày nghỉ Nghỉviệc riêng không xin phép vào ngày Chủ nhật, ngày lễ 05 điểm/ngày nghỉ Nghỉ việc xin phép từ ngày thứ trở (trừ nghỉ ốm) ngày trừ điểm 01 điểm/ngày nghỉ       Không tuân thủ phân công cấp trên, điềuphốimà khơng giải trình lý do; cótháiđộthiếutơntrọng, tuỳtheomứcđộ vi phạmbịtrừtừ 01 – 05 điểm/ lần vi phạm 01 - 05 /lần vi phạm Đểcácthiếtbị, dụngcụkhôngđúngnơiquyđịnh 0.5 điểm/lần vi phạm 10 Khi nghỉ việc tạm thờikhôngthựchiệncôngtácbàngiaotheoquyđịnh 10 – 30 điểm/lần vi phạmtùymứcđộ 11 Khi nghỉ việc (nghỉngang) khơngthơngbáovàbàngiaotheoquyđịnh Khơng tốn lương chế độ khác 12 Khơngbỏrácđúngnơiquyđịnh, khơnggiữgìnvệsinhchỗlàmviệcsạchsẽ, gọngàngtrongkhilàmviệcvàsaukhihếtgiờlàmviệc 02 điểm/ lần vi phạm 13 Hútthuốc, uốngrượutronggiờlàmviệc, trongkhovànơiđểHồsơtàiliệu, vậtliệudễcháyhoặcđếnnơilàmviệccóhơibia, say rượu 10 điểm/ lần vi phạm 14 Làmviệcriêngtưtronggiờlàmviệchoặcviệckhôngliênquanđếnnhiệmvụ đượcgiao điểm/ lần vi phạm 15 Xâmphạm (lấycắphoặcpháhoại) tàisảncủacánhân hay Côngty  Tùytrườnghợpcụthể, căncứvàomứcthiệthạithựctế,phảibồithườngtheoquyđịnhcủaPháplu ậtvềthiệthạiđãgâyravàđảmbảo 100% theothờigiáthịtrường,bằngtiềnmặthoặctrừthẳngvàơolương 16 Khơngthựchànhtiếtkiệmcácthiếtbịđiện, máymóc, tàisảnhoặctiềnbạccủaCơngtykhiđượcphâncơngsửdụng 17 Khơngchấphành hay vi phạmcácquyđịnhvềantồnlaođộng, mang khí, chấtnổ, chấtdễcháy, tuntruyềnvănhóađồitrụyvàokhuvựcCơngty 30 điểm/ lần vi phạm điểm/ lần vi phạm 30 điểm/ lần vi phạm TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI THỰC HIỆN GD - ÁP DỤNG THANG ĐIỂM KI: 70/100 ĐIỂM II TRƯỚC VÀ SAU KHI THỰC HIỆN GD Không chuẩnbịđầyđủcácthiếtbị, vậttưvàcơngcụ, dụngcụtrướckhiđithựchiện GD 02 điểm/lần vi phạm Khơngbáocáovànộpdoanhthuphátsinhtrongngàytrongvòng 02 ngàykểtừkhithựchiệnthànhcông GD 02 điểm/lần (ngàytiếptheo, mỗingàytrừ 02 điểm) Sửdụngthiếtbị, vậttưngồimụcđíchcơngviệccủacơngty 02 điểm/lần (ngàytiếptheo,       mỗingàytrừ 02 điểm) Thiếtbị, vậttưsaukhisửdụngkhơnghồntrảvàcấtgiữđúngnơiquyđịnh 05 điểm/lần (ngàytiếptheo, mỗingàytrừ 03 điểm) Đểxảyrakhiếunạicủa KH hoặcbịđốitácphạt HĐ, ảnhhưởngđếnchấtlượngchungcủađơnvị 01 điểm/ 01% (chotồnnhóm) Hiệuquảcơngviệcdựatrên 02 yếutố: Đảmbảosựhàilòng KH vàđảmbảonăngsuấtlàmviệc (GD hoặcDoanhthu) 6.1 Đảmbảosựhàilòng KH: Mỗitrườnghợpkháchhàngkhiếunạicócơsở 15 điểm/trườnghợp Điểm chất lượng 11.8 đến 12: đượctốiđa 30 điểmchấtlượng Điểm chất lượng 11.5 đến 11.8 5điểm Điểm chất lượng 11.2 đến 11.5 10điểm Điểm chất lượng 11 đến 11.2 20điểm Điểm chất lượng 11: điểmchấtlượng 6.2 Đảmbảonăngsuấtlàmviệc (GD DT): 01 điểm/ 05 % Nếu cao 105%, 5% cao suất chung Năng suất từ 95 đến 105% : đượctốiđa 20 điểmnăngsuất Năng suất từ 90 đến 95% 02điểm Năng suất từ 85 đến 90% 05điểm Năng suất từ 80 đến 85% 10điểm Năng suất từ 75 đếndưới 80% 15điểm       Năngsuấtdưới 75%: điểmnăngsuất Một GD phảithựchiện 02 lầntrởlên Những GD xửlýlạikếtiếp, GD trừ 01 điểm 01 điểm/ GD phátsinh Trường hợp phát gian lận,chosốliênlạccánhânhoặc thỏa thuận giao dịch ngồi với khách hàng khơng thơng qua điều phối 30 điểm/ lần vi phạm Cósángkiếngiúptăng doanh thu, hiệu quả, hiệu suất công việcđượcápdụng III 01 điểm/ trườnghợp TRONG KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH Khôngthựchiệnđúnglịchhẹnvới KH 01 điểm/ trườnghợp Khôngthựchiệnđúngđồngphụcquyđịnh, tácphongthiếuchuyênnghiệpkhigặp KH 02 điểm/ lần vi phạm Thiếuthiếtbị, vậttư (đãđượccungcấp) khigặp KH thựchiện GD, ảnhhưởngđếnchấtlượngchungcủa DV 02 điểm/ trườnghợp Khơngtnthủquytrìnhthựchiệncơngviệctạinhà KH 01 điểm/ trườnghợp Khôngphátvàthucácbiểumẫutheoquyđịnh 01 điểm/ lần vi phạm Khôngbáocáotiếnđộthựchiệncôngviệccho ĐPV 01 điểm/ lần vi phạm Khơngthơngbáovềtìnhtrạngmáy, khơngbáogiá, tưvấnvềsảnphẩmthaythếtrướckhithựchiện, dẫnđếntìnhtrạng KH phànnànsaukhihoàntất GD 02 điểm/ trườnghợp   KI NHÂN VIÊN CHĂM SÓC       STT CHẾ TÀI (điểm trừ) QUY ĐỊNH NỘI QUY LÀM VIỆC Không mặc đồng phục quy định 1.1 Quần: Quần tây Jean sẫm màu Kaki sẫm màu - 10 điểm/lần vi phạm Áo: sơ mi MobiFone theo quy định, mang giầy - 01 điểm/dưới 15 phút 1.2 Khơng mặt vị trí làm việc theo lịch trình phân công - 02 điểm/ 30 phút Cụ thể: Sáng: 09h00, Chiều: 13h30 (tại ĐBL) - 03 điểm/ từ 30 phút trở lên Sáng: 08h00, chiều 13h00 (tại văn phòng) 1.3 Tắt điện thoại khơng nghe điện thoại làm việc (giờ làm việc từ 08h00 đến 17h00, từ thứ đến thứ 7) - 10 điểm/lần vi phạm + Sau 30 phút phải chủ động liên lạc lại 1.4 Không thực quy định xin nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ - 10 điểm/lần vi phạm ốm 1.5 Nghỉ không xin phép 1.6 Nghỉ việc xin phép từ ngày thứ trở (trừ nghỉ ốm) ngày trừ - 01 điểm/ngày nghỉ điểm 1.7 Không tuân thủ phân công cấp mà khơng giải trình lý - 10 điểm/lần vi phạm 1.8 Khi nghỉ việc tạm thời không thực công tác bàn giao theo quy định - 10 – 30 điểm/lần vi phạm tùy mức độ 1.9 Khi nghỉ việc (nghỉ ngang) không thông báo bàn giao theo quy định Khơng tốn lương chế độ khác 2.1 - 30 điểm/ngày nghỉ CÔNG TÁC BÁO CÁO - 02 điểm/lần (ngày tiếp Khơng nộp báo cáo hình đột xuất tiến độ, ngày lên báo cáo theo, ngày trừ 02 lại điểm)       2.2 - 02 điểm/lần (ngày tiếp Không nộp báo cáo khảo sát đột xuất tiến độ, ngày lên báo theo, ngày trừ 02 cáo lại điểm) 2.3 - 02 điểm/lần (ngày tiếp Không nộp báo cáo danh sách ký tên đột xuất tiến độ, ngày tiếp theo, ngày trừ 02 theo lên báo cáo lại điểm) 2.4 - 05 điểm/lần (ngày tiếp Khơng nộp báo cáo hình cuối chu kỳ tiến độ, ngày phải theo, ngày trừ 03 lên báo cáo lại điểm) 2.5 - 05 điểm/lần (ngày tiếp Không nộp báo cáo khảo sát cuối chu kỳ tiến độ, ngày theo, ngày trừ 03 phải lên báo cáo lại điểm) 2.6 - 05 điểm/lần (ngày tiếp Không nộp báo cáo danh sách ký tên cuối chu kỳ tiến độ, ngày tiếp theo, ngày trừ 03 theo phải lên báo cáo lại điểm) Sử dụng hình cũ báo cáo cho lần chăm sóc 2.7 Đối với việc phát từ lần xem xét cho thơi việc Khơng nộp báo cáo hình NVCS ĐBL tiến độ 2.8 Cộng 02 điểm/tháng cho trường hợp nộp tiến độ 2.9 Nộp báo cáo chương trình Marketing tháng tiến độ - 30 điểm/lần vi phạm - 05 điểm/lần (ngày tiếp theo, ngày trừ 03 điểm) Cộng 02 điểm/tháng CƠNG TÁC CHĂM SĨC TẠI ĐBL 3.1 Đảm bảo nắm bắt thông tin sản phẩm, dịch vụ ấn phẩm vật - 02 điểm/thông tin sai phẩm phân phối cho ĐBL 3.2 Thu thập phiếu khảo sát không đầy đủ khơng xác theo quy - 02 điểm/ĐBL định cụ thể công ty vào thời điểm 3.3 Đảm bảo 04 thông tin 01 ĐBL cập nhật thời - 02 điểm/thông tin sai điểm báo cáo (Tên CH, Địa chỉ, Tên người liên hệ, Điện Thoại) 3.4 Đảm bảo chữ ký khách hàng danh sách chăm sóc thực tế - 02 điểm/thông tin sai 3.5 Kê khai số lượng điểm bán không số lượng thực tế - 20 điểm/ĐBL       3.6 Vi phạm quy định bị đối tác phàn nàn lập biên - 30 điểm/lần vi phạm 3.7 Không phân phối ấn phẩm loại quy định nơi quy định - 01 điểm/ĐBL 3.8 Không vệ sinh vật dụng MobiFone ĐBL - 02 điểm/ĐBL 3.9 Không tư vấn thông tin sản phẩm, dịch vụ MobiFone phân phối đến - 01 điểm/ĐBL ĐBL 3.10 Không dỡ bỏ ấn phẩm hết hạn ĐBL - 02 điểm/ĐBL 3.11 Để hình ảnh MobiFone bị đối thủ cạnh tranh dán chồng lên - 01 điểm/ĐBL 3.12 Sau 02 tháng làm việc, ĐBL phải biết tên nhân viên CSĐB 3.12.1 Điểm bán lẻ miêu tả hình dáng khơng nhận biết tên khơng 02 điểm/trường hợp thơng tin để lại ĐBL 3.12.2 Điểm bán hồn tồn khơng biết nhân viên CSĐB (khơng miêu tả 03 điểm/trường hợp hình dáng, tên) 3.13 Không bán sản phẩm viễn thông cho ĐBL chưa 30 điểm/trường hợp đồng ý công ty (thông báo văn bản) thông báo việc 3.13 Không bán sản phẩm viễn thông cho ĐBL chưa 30 điểm/trường hợp đồng ý công ty (thông báo văn bản) thông báo việc         KI CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN STT THƯỞNG (Điểm cộng) QUY ĐỊNH PHẠT (Điểm trừ) Hoàn thành Báo cáo cho đối tác thời hạn (Dự án Chăm sóc điểm Bán lẻ) Cụ thể: Báo cáo Tuần: Ngày 03 tháng 03 điểm/tháng 1.1 01 điểm/ngày/CN Báo cáo Tuần: Sau ngày 05 tháng Báo cáo tháng: Ngày 05 tháng 04 điểm/tháng 1.2 01 điểm/ngày Báo cáo tháng: Sau ngày 07 tháng Hồ sơ toán: Trước ngày 15 tháng 1.3 Hồ sơ toán: Sau ngày 20 tháng 01 điểm/ngày/CN Hồ sơ toán: Sau ngày 25 tháng 02 điểm/ngày/CN Hồ sơ tốn gởi cho đối tác khơng bị trả (áp dụng cho trường hợp hồ sơ gửi trước ngày 20 tháng) Các dự án khác phát sinh (nếu có) 03 điểm/01 hồ sơ/tháng 3.1 Báo cáo đối tác sau 07 ngày kết thúc dự án 02 điểm/dự án 3.2 Hồn tất hồ sơ tốn sau 15 ngày kết thúc dự án 03 điểm/dự án 3.3 Hồ sơ toán: Sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc dự án       02 điểm/lần/CN 01 điểm/dự án/ngày 01 điểm/dự án/ngày   KI CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT STT THƯỞNG (Điểm cộng) QUY ĐỊNH PHẠT (Điểm trừ) Hoàn thành công việc giao tiến độ (Dự án Chăm sóc điểm Bán lẻ) Cụ thể: Báo cáo ngày: 17h00 ngày đến trước 08h00 1.1 ngày hôm sau 02 điểm/10 ngày liên tục/CN 01 điểm/lần/CN Báo cáo ngày: Sau 08h00 ngày hôm sau Tuân thủ lịch giám sát thực tế đăng ký cụ thể báo cáo công tác giám sát tiến độ Khu vực: Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh (15 điểm/ngày/ 2.1 người) 01 điểm/05 ngày Các khu vực khác: 02 người/20 điểm/ngày VÀ liên tục Báo cáo công tác giám sát: trước 09h00 ngày hôm sau Trường hợp không tuân thủ lịch giám sát đăng 2.2 ký mà khơng phát sinh cơng việc cơng ty yêu cầu 01 điểm/lần HOẶC báo cáo công tác giám sat sau 09h00 ngày hôm sau Tuân thủ lịch giám sát gọi đăng ký báo cáo tiến độ 3.1 3.2 Tuân thủ lịch giám sát gọi đăng ký VÀ báo 01 điểm/05 lần cáo tiến độ liên tục Không tuân thủ lịch giám sát gọi đăng ký HOẶC báo cáo không tiến độ       01 điểm/lần   KI VĂN PHÒNG STT QUY ĐỊNH CHẾ TÀI (Điểm trừ) Không thực quy định đồng phục Cụ thể: - Đối với NV nữ: trang phục tự do, đảm bảo lịch - Đối với NV nam: quần tây kaki sẫm màu, áo đồng phục Công ty 10 điểm/ lần vi phạm Không đeo Thẻ tên Công ty 10 điểm/ lần vi phạm Đối với ngày làm việc bình thường: Khơng mặt văn phòng làm việc theo quy định chung Công ty Cụ thể: - Sáng: 08h00 – 12h00 - Chiều: 13h00 – 17h00  Lưu ý: NVVP phân cơng cơng tác ngồi, xin nghỉ phép… phải ghi cụ thể lên Bảng theo dõi lịch công tác (Gồm: ngày, tên, thời gian nội dung chi tiết) Các trường hợp vắng mặt không báo cáo Bảng xem trễ nghỉ không xin phép 02 điểm/ 30 phút 03 điểm/ từ 30 phút trở lên Không thực quy định xin nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm 05 điểm/ lần vi phạm Nghỉ không xin phép 20 điểm/ lần vi phạm Không tuân thủ phân cơng cấp mà khơng giải trình lý Không bỏ rác nơi quy định, không giữ gìn vệ sinh chỗ làm việc sẽ, gọn gàng làm việc sau hết làm việc Không xếp bàn làm việc vật dụng cá nhân ngắn ngăn nắp 10 điểm/ lần vi phạm Không lưu trữ Hồ sơ nơi quy định 02 điểm/ lần vi phạm Hút thuốc, uống rượu làm việc, kho nơi để Hồ sơ tài liệu, vật liệu dễ cháy đến nơi làm việc bia, say rượu 10 điểm/ lần vi phạm 10     01 điểm/dưới 15 phút 02 điểm/ lần vi phạm 02 điểm/ lần vi phạm   11 12 Làm việc riêng tư làm việc việc không liên quan đến nhiệm vụ giao Đùa giỡn, la lối, làm trật tự Công ty, làm ảnh hưởng đến công việc người khác 10 điểm/ lần vi phạm Đánh hành vi thơ bạo làm xúc phạm đến danh dự người khác, cố tình gây tình trạng căng thẳng Cơng ty 30 điểm/ lần vi phạm 14 Xâm phạm (lấy cắp phá hoại) tài sản cá nhân hay Công ty  Tùy trường hợp cụ thể, vào mức thiệt hại thực tế, phải bồi thường theo quy định Pháp luật thiệt hại gây đảm bảo 100% theo thời giá thị trường, tiền mặt trừ thẳng vào lương 30 điểm/ lần vi phạm 15 Không thực hành tiết kiệm thiệt bị điện, máy móc, tài sản tiền bạc Cơng ty phân công sử dụng 10 điểm/ lần vi phạm 16 Vi phạm quy định an toàn lao động 30 điểm/ lần vi phạm 13     10 điểm/ lần vi phạm ... thiện công tác tiền lương, tiền thưởng Công Ty CP Thế Giới Truyền Thông tập trung nghiên cứu vấn đề Đề tài tập trung tìm hiểu tình hình lao động, hình thức trả lương, thưởng Công Ty CP Thế Giới Truyền. .. hợp với thực trạng công ty CP Thế Giới Truyền Thông CHƯƠNG TỔNG QUAN     2.1 Tổng quan v công ty 2.1.1 Giới thiệu khái quát - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thế Giới Truyền Thông (Media World Corporation)... HỒN THIỆN CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠICÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG         LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP     Giáo viên hướng dẫn Th.SHOÀNG THẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠICÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG , HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠICÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay