Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:22

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu BÀI: TỪ NGỮ VỀ LỒI THÚ DẤU CHẤM, DẤU PHẨY I/ Mục tiêu: - Nắm số từ ngữ tên, đặc điểm lồi vật - Biết đặt dấu phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp đoạn văn - Có ý thức bảo vệ lồi thú II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết nội dung tập 1, - Bút hai tờ giấy A3 viết sẵn nội dung tập III/ Các hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ - cặp HS hỏi - đáp trước lớp tập 2, tiết trước 2/ Dạy mới: a/ Giới thiệu bài: - Nêu mục đích, yêu cầu tiết học Hoạt động GV Hoạt động HS b/ Hướng dẫn làm tập: Bài 1: Chọn cho vật tranh vẽ bên từ đặc điểm (tò mò, nhút nhát, tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn): * em đọc yêu cầu tập (TB) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi: chia HS thành nhóm, nhóm mang tên vật - Các nhóm tiến hành trò chơi Ví dụ: Gọi tên vật – Đáp đặc điểm vật - Nai – hiền lành - Hổ - tợn - Gấu – tò - Thỏ - nhút nhát - Sóc – nhanh nhẹn - Cáo – tinh ranh - Lớp theo dõi, nhận xét - Hỏi ngược lại: - hiền lành – nai - tợn – hổ … - Nhận xét, tuyên dương nhóm Bài 2: Hãy chọn tên vật thích hợp với chỗ trống đây: - Chia lớp thành nhóm tổ chức cho HS chơi trò chơi Ví dụ: - – hổ - Nhát – thỏ - Khỏe – voi - Nhanh – sóc * em đọc yêu cầu tập (TB) - Các nhóm tham gia trò chơi - Lớp theo dõi, nhận xét - Khuyến khích HS tìm thêm thành ngữ khác Ví dụ: Nhát cáy, khỏe hùm,… - Nhận xét, tuyên dương nhóm Bài 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống? - Dán bảng tờ giấy A3 chép sẵn nội dung * em đọc yêu cầu tập (TB) - Hướng dẫn làm tập - Cả lớp làm vào VBT - Yêu cầu lớp làm vào VBT, gọi em lên bảng - em lên bảng làm (G) - Nhận xét, sửa chữa - Lớp nhận xét Từ sáng sớm Khánh Giang náo nức chờ , đợi mẹ cho thăm vườn thú Hai chị em mặc quần áo đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang , Ngồi đường người xe lại mắc cửi Trong vườn thú , trẻ em chạy nhảy tung tăng 3/ Củng cố - dặn dò: - Củng cố lại từ ngữ muông thú, cách dùng dấu câu - Nhận xét chung học ... xét - Khuyến khích HS tìm thêm thành ngữ khác Ví dụ: Nhát cáy, khỏe hùm,… - Nhận xét, tuyên dương nhóm Bài 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống? - Dán bảng tờ giấy A3 chép sẵn nội dung *... (TB) - Hướng dẫn làm tập - Cả lớp làm vào VBT - Yêu cầu lớp làm vào VBT, gọi em lên bảng - em lên bảng làm (G) - Nhận xét, sửa chữa - Lớp nhận xét Từ sáng sớm Khánh Giang náo nức chờ , đợi mẹ cho... Trong vườn thú , trẻ em chạy nhảy tung tăng 3/ Củng cố - dặn dò: - Củng cố lại từ ngữ muông thú, cách dùng dấu câu - Nhận xét chung học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay