KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG SAO PHƯƠNG NAM

195 1 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:22

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG SAO PHƯƠNG NAM PHẠM THANH THÙY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012   BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THƠNG SAO PHƯƠNG NAM PHẠM THANH THÙY KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012   Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam” Phạm Thanh Thùy,sinh viên khóa 35ngành Kinh Tế,chuyên ngành Kế Tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày _ ThS.BÙI CÔNG LUẬN Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày   tháng năm năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành tốt luận văn này, trước hết xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến công ơn sinh thành dưỡng dục ba mẹ Ba mẹ ủng hộ,bên cạnh con,giúp có ngày hơm nay, giúp hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh Tế-Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy Bùi Cơng Luận, người tận tình giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm quý báu hướng dẫn cho em suốt trình nghiên cứu đề tài Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc toàn thể anh chị em công ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em suốt thời gian thực tập công ty Đặc biệt, em xin cảm ơn anh chị phòng kế tốn tận tình hướng dẫn, giúp em tiếp cận thực tế cơng tác kế tốn cơng ty Cuối cùng, xin gửi lời tri ân đến tất bạn bè, người bên ủng hộ tơi vượt qua khó khăn suốt quảng đời sinh viên động viên giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Xin kính chúc người sức khỏe thành công sống Tôi xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày tháng năm Người viết Phạm Thanh Thùy   NỘI DUNG TÓM TẮT PHẠM THANH THÙY Tháng 01 năm 2013 “Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Cơng Ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam” PHAM THANH THUY January 2013 “Cost Accounting and Determination of The Actual Unit Value of The Constructional Product at Southern Star Telecommunication Company Limited” Đề tài thực nhằm phản ánh cơng tác tổ chức hạch tốn kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty TNHH Thiết Bị Viễn Thơng Sao Phương Nam, mơ tả trình tự lưu chuyển chứng từ, cách ghi sổ kế toán nghiệp vụ kế tốn liên quan đến chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp thực tế thực đơn vị Từ đó, đưa nhận xét đề xuất thích hợp để góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị Đề tài vận dụng phương pháp quan sát, phương pháp mô tả phương pháp lịch sử để phản ánh đánh giá cơng tác hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp Kết nghiên cứu cho thấy máy kế tốn cơng ty dần hồn thiện, phương pháp hạch tốn kế tốn thực vừa đạt mục tiêu theo quy định Bộ Tài Chính, vừa phù hợp với tình hình thực tế cơng ty   MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC HÌNH x  DANH MỤC PHỤ LỤC xi  CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc khóa luận 2  CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan Công ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam 4  2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 4  2.1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 5  2.1.3 Mục tiêu kinh doanh định hướng phát triển 5  2.2 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam 6  2.2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 6  2.2.2.Chức năng, nhiệm vụ phận 6  2.3 Cơ cấu máy kế tốn Cơng ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam 8  2.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy kế toán 8  2.3.2.Chức năng-nhiệm vụ phần hành kế toán 8  2.4 Chuẩn mực chế độ kế tốn áp dụng Cơng ty 2.4.1.Chế độ kế tốn áp dụng 9  2.4.2 Hình thức kế tốn 9  2.4.3 Các sách kế tốn áp dụng Công ty CHƯƠNG 3NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11  12  3.1.1 Những vấn đề chung 12  3.1.2 Đối tượng phương pháp hạch toán chi phí xây lắp 14  3.1.3 Đối tượng tính giá thành kỳ tính giá thành 15  v   9  3.1.4 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 16  3.1.5 Kế tốn tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành 33  3.2 Phương pháp nghiên cứu 35  3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 35  3.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 35  3.2.3 Phương pháp mô tả 35  3.2.4 Phương pháp quan sát 35  3.2.5 Phương pháp lịch sử 36  CHƯƠNG 4KẾT QUẢ THẢO LUẬN 37  4.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất Công ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam 37  4.2 Sơ lược hợp đồng thi cơng cơng trình: “Tháo dỡ lắp đặt 93 tuyến truyền dẫn cho trạm Reused Ericsson” 37  4.3 Đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty 38  4.3.1 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí 38  4.3.2 Đối tượng phương pháp tính giá thành 38  4.4 Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công Ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam 39  4.4.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 39  4.4.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 45  4.4.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 55  4.4.4 Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng ngừng sản xuất 61  4.4.5 Kế toán tổng hợp, phân bổ kết chuyển chi phí sản xuất 61  4.5 Đánh giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ 63  4.6 Kế toán giá thành sản phẩm 63  4.6.1 Tài khoản sử dụng 63  4.6.2 Chứng từ sử dụng 63  4.6.3 Sổ sách sử dụng 63  4.6.4 Trình tự hạch toán 63  4.6.5 Xác định doanh thu từ sản xuất sản phẩm xây lắp 64  CHƯƠNG 5KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ vi   66  5.1.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 66  5.1.2 Nhận xét cơng tác kế tốn 66  5.2 Một số ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng Ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam 5.2.1 Về việc tổ chức cơng tác kế tốn 68  68  5.2.2 Về cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 69  TÀI LIỆU THAM KHẢO 71  PHỤ LỤC  vii   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn PKD Phòng kinh doanh PKTh Phòng kỹ thuật ĐTC Đội thi cơng HCSN Hành nghiệp PKT Phòng kế tốn GTGT Giá trị gia tăng TSCĐ Tài sản cố định XDCB Xây dựng CT Cơng trình HMCT hạn mục cơng trình SX Sản xuất CP Chi phí Z giá thành DN Doanh nghiệp CPSX Chi phí sản xuất HĐ Hợp đồng CP NVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CP NCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí cơng đồn MTC Máy thi cơng CNXL Công nhân xây lắp NV nhân viên XD Xây dựng viii   GVHB Giá vốn hàng bán KLXD Khối lượng xây lắp SPDD Sản phẩm dỡ dang DDCK Dỡ dang cuối kỳ ĐĐH Đơn đặt hàng PNK Phiếu nhập kho PXK Phiếu xuất kho PYCMH Phiếu yêu cầu mua hàng PYCXK Phiếu yêu cầu xuất kho ĐXD Được xét duyệt ĐKN Được ký nhận NCC Nhà cung cấp TB Thông báo TT Thơng tin CTP Cơng tác phí BCC Bảng chấm cơng GĐ Giám đốc BTC Bộ tài SXKD Sản xuất kinh doanh ix                 PHỤ LỤC 13 Sổ Chi Tiết TK 6272 Sổ Chi Tiết TK 6274 Sổ Chi Tiết TK 6277             PHỤ LỤC 14 Sổ Chi Tiết TK 154     ... tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm a) Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Có hai phương pháp tập chủ yếu để tập hợp CPSX theo đối tượng tập hợp chi phí sản. .. tính giá thành sản phẩm công ty 38  4.3.1 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí 38  4.3.2 Đối tượng phương pháp tính giá thành 38  4.4 Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng Ty TNHH. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG SAO PHƯƠNG NAM PHẠM THANH
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG SAO PHƯƠNG NAM , KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG SAO PHƯƠNG NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay