ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC ĐẤT VÀNG CƯỜNG PHÁT

98 6 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:22

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ******************** ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC ĐẤT VÀNG CƯỜNG PHÁT PHẠM NGỌC THẠCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/201   BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ***************** PHẠM NGỌC THẠCH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC ĐẤT VÀNG CƯỜNG PHÁT Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S LÊ THÀNH HƯNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012    i   Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC ĐẤT VÀNG CƯỜNG PHÁT” PHẠM NGỌC THẠCH, sinh viên khóa 35, ngành quản trị kinh doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng ngày………… ThS LÊ THÀNH HƯNG Người hướng dẫn, Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012   năm 2012 Ngày tháng năm 2012  ii   LỜI CẢM TẠ Lời xin chúc ba, mẹ hạnh phúc nhiều sức khỏe để điểm tựa tinh thần cho quãng đường phía trước Tác giả xin cảm ơn tất thầy cô, đặc biệt quý thầy khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt, dạy bảo chúng tác giả từ đạo đức đến kiến thức quý báu làm hành trang cho chúng tác giả vững bước vào đời Em xin cám ơn thầy Lê Thành Hưng hướng dẫn bảo tận tình cho em q trình thực tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Đạt kết hôm em xin gửi đến thầy lòng tri ân nhiệt thành em Tác giả xin cám ơn anh chị phòng ban Cơng ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Đất Vàng Cường Phát tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả tiếp cận hoạt động thực tế cơng ty Tác giả xin kính chúc cơng ty gặt hái nhiều thành công sản xuất kinh doanh ngày mở rộng hoạt động sản xuất Tác giả xin cảm ơn tất bạn bè, thân hữu động viên, chia buồn vui suốt quãng đời sinh viên tác giả Cuối cùng, tác giả xin chúc toàn thể quý thầy Khoa Kinh Tế dồi sức khỏe gặt hái nhiều thành công nghiệp giáo dục hoạt động nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2012 Sinh viên Phạm Ngọc Thạch    iii   NỘI DUNG TÓM TẮT PHẠM NGỌC THẠCH, Tháng 12 năm 2012 “Đánh Giá Hiệu Quả Công Tác Tuyển Dụng Đào Tạo Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa ốc Đất Vàng Cường Phát” PHAM NGOC THACH, December 2012 “Evaluate The Effectiveness Of Recruitment And Training at Dat Vang Cuong Phat Real Estate Services Joint Stock Company Nguồn nhân lực tài sản vô giá thay cơng ty, để nguồn nhân lực hồn hảo cơng tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực mang tính chất định Khóa luận tập trung đánh giá cơng tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực công ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Đất Vàng Cường Phát giai đoạn 2011- 2012 từ đề xuất giải pháp phù hợp cho công tác tuyển dụng đào tạo cơng ty Để thực khóa luận tác giả sử dụng kết hợp phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tổng hợp, đồng thời tác giả điều tra ý kiến đánh giá nhân viên công ty công tác tuyển dụng đào tạo bảng câu hỏi soạn sẵn Kết nghiên cứu cho thấy: công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực ngày giữ vai trò quan trọng cơng ty, định thành bại công ty Việc tạo quy trình tuyển dụng mẫu, chương trình đào tạo chuẩn giúp cho công ty tiết kiệm thời gian, cơng sức chi phí việc tuyển dụng đào tọa nhân viên lực phù hợp với công ty Tập thể công ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Đất Vàng Cường Phát ngày nỗ lực hồn thiện cơng tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực, nhiên bên cạnh vài thiếu sót hồn thiện thời gian tới Khóa luận mạnh dạn đề số giải pháp giúp công ty nâng cao hiệu công tác tuyển dụng đào tạo dự báo tốt nhu cầu nhân lực, xây dựng công tác tuyển dụng phù hợp với công ty, đa dạng hóa kênh thơng tin, xây dựng chiến lược đào tạo dài dạn, tạo quỹ đào tạo công ty    iv   MỤC LỤC Trang  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii  DANH MỤC CÁC BẢNG viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  DANH MỤC PHỤ LỤC .xi  CHƯƠNG 1  MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.3.1 Không gian nghiên cứu 2  1.3.2 Thời gian nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc luận văn 3  CHƯƠNG 4  TỔNG QUAN 4  2.1 Giới thiệu khái quát Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Đất Vàng Cường Phát 4  2.2 Quá trình hình thành phát triển 5  2.3 Ngành nghề kinh doanh 5  2.4 Tầm nhìn, sứ mệnh phương châm hoạt động công ty 6  2.5 Bộ máy tổ chức công ty 6  2.6 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2011 so với tháng đầu năm 2012 12  2.7 Những thuận lợi, khó khăn 13  CHƯƠNG 15  NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15  3.1 sở lý luận 15  3.1.1 Tuyển dụng nguồn nhân lực 15  3.1.2 Các tiêu đánh giá kết hiệu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 22  3.1.3 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 23  3.2 Phương pháp nghiên cứu 30  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu xử lý số liệu 30  3.2.2 Phương pháp phân tích liệu 30  CHƯƠNG 32  NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 32  4.1 Đặc điểm nguồn nhân lực công ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Đất Vàng Cường Phát 32  4.1.1 Tình hình biến đổi nguồn nhân lực cơng ty tháng 9/2011 – 9/2012 32     v   4.1.2 Phân loại nguồn nhân lực công ty 9/2011 – 9/2012 33  4.2 Đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Đất Vàng Cường Phát 37  4.2.1 Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty 37  4.2.2 Đánh giá nhân viên công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty 42  4.2.3 Hiệu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty 52  4.3 Đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Đất Vàng Cường Phát 55  4.3.1 Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty 55  4.3.2 Đánh giá nhân viên công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty 59  4.3.3 Đánh giá hiệu công tác đào tạo công ty 65  4.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác tuyển dụng đào tạo công ty 68  4.4.1 Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác tuyển dụng công ty 68  4.4.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo công ty 71  CHƯƠNG 74  KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 74  5.1 Kết luận 74  5.1.1 Về công tác tuyển dụng 74  5.1.2 Về công tác đào tạo 75  5.2 Kiến nghị 76  5.2.1 Đối với công ty 76  5.2.2 Đối với nhà nước 77       vi   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản CN Chi nhánh ĐVT Đơn vị tính HC-NS Hành chính- nhân KH Khách hàng LĐXĐTH Lao động xác định thời hạn LĐKXĐTH Lao động không xác định thời hạn MTV Một thành viên NNL Nguồn nhân lực NV Nhân viên THPT Trung học phổ thông TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên TP HCM Thành Phố Hồ Chí Minh SGD Sàn giao dịch    vii   DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Hai Giai Đoạn Tháng Đầu Năm 2011- Tháng Đầu Năm 2012………………………………………… ……13 Bảng 4.1.Tình Hình Biến Đổi Nguồn Nhân Lực Của Công Ty Tháng 8/201……………33 Bảng 4.2 Cấu Nguồn Nhân Lực Theo Giới Tính Năm 2011-2012…………… … 34 Bảng 4.3 Cấu Nguồn Nhân Lực Theo Trình Độ Chuyên Môn năm 2011- 2012 ….35 Bảng 4.4 Cấu Theo Tính Chất Nguồn Nhân Lực Năm 2011 – 2012……… …… 37 Bảng 4.5 Cấu Nguồn Nhân Lực Theo Hợp Đồng Nguồn nhân lực năm 2011 – 2012………………………………………………………………………………………37 Bảng 4.6 Tình Hình Tuyển Dụng Của Cơng Ty 9/2011- 9/2012………………….… 39 Bảng 4.7 Một Số Yêu Cầu Cho Các Vị Trí Tuyển Dụng……………………….…… 43 Bảng 4.8 Số Lượng Hồ Sơ Đạt Yêu Cầu Tháng 8/2012………………………………53 Bảng 4.9 Chi Phí Tuyển Dụng năm 2011-201258…………………………………….53 Bảng 4.10 Tình Hình Nghỉ Việc Của Nhân Viên Mới Năm 2011-2012………………54 Bảng 4.11 Các Khóa Dào Tạo Tại Công Ty……………………………………….… 58 Bảng 4.12 Tỷ Lệ Nhân Viên Đào Tạo…………………………………………………66 Bảng 4.13 Tỷ Lệ Nhân Viên Áp Dụng Sau Đào Tạo……………………………….…67 Bảng 4.14 Chi Phí Đào Tạo Của Công Ty Năm 2011-2012…………………….… 68    viii   DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ Đồ Bộ Máy Tổ Chức Của Cơng Ty……………………………………….7 Hình 3.1 Q Trình Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực……………….…………………….20 Hình 3.3 Ba Mức Độ Của Kết Quả Đào Tạo Trong Doanh Nghiệp………….……….29 Hình 4.1 Nguồn Tuyển Dụng Của Cơng Ty…………………………………….…… 44  Hình 4.2 Đánh Giá Của Nhân Viên Đối Với Mẫu Quảng Cáo Tuyển Dụng …… 45 Hình 4.3 Đánh Giá Của Nhân Viên Về Các Kênh Nhận Hồ Sơ………………………45 Hình 4.4 Đánh Giá Của Nhân Viên Về Công Tác Thu Nhận Lưu Trữ Hồ Sơ…….46 Hình 4.5 Đánh Giá CủaNhân Viên Trong Thời Gian Đợi Đến Phiên Phỏng Vấn…….47 Hình 4.6 Đánh Giá Của Nhân Viên Đối Với Thời Gian Thử Việc, Cách Bố Trí Cơng Việc……………………………………………………………………………………….48 Hình 4.7 Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Làm Việc Tại Công Ty…………49 Hình 4.8 Đánh Giá Mức Độ Hài Lòng Của Nhân Viên Về Cơng Việc Hiện Tại…… 50 Hình 4.9 Đánh Giá Của Nhân Viên Về Chất Lượng Tuyển Dụng………………………52 Hình 4.10 Lưu Đồ Đào Tạo Tại Cơng Ty………………………………………… …55 Hình 4.10 Tỷ Lệ Nhân Viên Tham Gia Các Kháo Đào Tạo Tại Cơng Ty…………….56 Hình 4.11 Tỷ Lệ Thun Chuyển Nhân Viên Trong Cơng Ty……………………… 57 Hình 4.12 Những Khó Khăn Trong Cơng Việc Của Nhân Viên………………………59 Hình 4.13 Những Khó Khăn Khác Của Nhân Viên………………………………… 60 Hình 4.14 Đánh Giá Của Nhân Viên Về Sự Cần Thiết Của Các Khóa Đào Tạo…… 61 Hình 4.15 Đánh Giá Của Nhân Viên Về Chất Lượng Của Các Khóa Đào Tạo Tại Cơng Ty…………………………………………………………………………………………62 Hình 4.16 Đánh Giá Của Nhân Viên Về Hiệu Quả Làm Việc Sau Đào Tạo………….63 Hình 4.17 Mong Muốn Của Nhân Viên Sau Khi Được Đào Tạo…………………… 64    ix      + Đào tạo nhân viên mới: nhân viên cũ kinh nghiệm giúp đỡ nhân viên vào Thường đa số sinh viên trường trang bị kiến thức mặt lý thuyết, chưa kinh nghiệm cần thiết cơng việc Ngồi cơng ty nên đào tạo thêm cho nhân viên luật nguồn nhân lực, nội quy văn hóa cơng ty, điều giúp nhân viên hiểucông ty làm việc tốt + Đối với nhân viên cũ cơng ty nên trì hình thức đào tạo chỗ thuyên chuyển công việc, tổ chức buổi tập huấn định kỳ cho nhân viên, thông qua buổi tập huấn cơng ty phổ biến cho nhân viên nắm rõ mục tiêu định hướng chiến lược phát triển kinh doanh công ty nội quy ( có) ưu điểm phương pháp dễ làm, chi phí thấp Tuy nhiên đào tạo theo phương pháp nhân viên khó tiếp cận mới, đồng thời đòi hỏi cơng ty nhiều thay đổi phương pháp, cách thức truyề đạt để tránh nhàm chán tham gia + Bên cạnh cơng ty nên tạo nhiều hội cho nhân viên tham gia diễn tình xảy cơng việc bàn bạc để đưa cách giải chúng cho hợp lý Hay cơng ty mời doanh nhân thành đạt ngành tiếp xúc với nhân viên, trao dồi kinh nghiệm cho nhân viên Riêng phận quản lý công ty cử học khóa học nâng cao nghiệp vụ quản lý, chun mơn trường, (học chức), trung tâm bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh, chuyên viên quản lý sàn… Thứ hai: Phát triển quỹ đào tạo cơng ty Chi phí dành cho chương trình đào tạo mối quan tâm nhà quản trị, vấn đề thiết đòi hỏi doanh nghiệp phải ý đến Nếu chi phí đào tạo thấp ảnh hưởng trước tiên số nhân viên đào tạo, sau ảnh hưởng đến chất lượng công tác đào tạo nghiêm trọng ảnh hưởng đến kết hoạt động sản suất kinh doanh cảu công ty thời gian tới Để phát triển quỹ đào tạo công ty cần cân đối nguồn tài chính, nguồn quỹ đào tạo hình thành từ khoản trích lợi nhuận cơng ty Khi đủ nguồn kinh phí cho hoạt động đào tạo    72      thúc đẩy phận đào tạo thực tốt cơng việc mình, điều nâng cao chất lượng đào tạo giúp công ty thực kế hoạch kinh doanh tương lai, mặt khác giúp nhân viên lòng tin vào sách tạo nguồn nhân lực công ty cố gắng để hồn thành tốt cơng việc    73   CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực cơng ty giữ vai trò quan trọng, định đến thành công hay thất bại tổ chức, tuyển dụng bước để tổ chức lựa chọn cho nhân tài, đào tạo bước mà cơng ty thực để nâng cao trình độ chun môn, nghiệp vụ cho nhân viên nhằm tạo đội ngũ nhân viên giỏi mang lại hiệu tốt cho công ty Trong suốt thời gian thực tập công ty tác giả nhận thấy công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực ban lãnh đạo công ty coi trọng Công ty tạo điều kiện cho nhân viên nâng cao trình độ chun mơn việc thường xuyên mở kháo đào tạo cho nhân viên tham gia Bên cạnh cơng ty thường xun ý đến nguồn nguồn nhân lực khác nhằm tìm cho nguồn nguồn nhân lực lực, cơng ty tồn vài vấn đề công tác tuyển dụng đào tạo công ty cần ý khắc phục Qua q trình tìm hiểu hai cơng tác tuyển dụng đào tạo công ty tác giả xin đưa số kết luận sau: 5.1.1 Về công tác tuyển dụng Công tác tuyển dụng công ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Đất Vàng Cường Phát tuân theo tình hình kinh doanh nhu cầu thực tế giai đoạn Quá trình tuyển dụng công ty thực bản, tuân thủ theo hệ thống pháp luật hành Việt Nam, môi trường làm việc lành mạnh, chun nghiệp khơng khí làm      việc thân thiện góp phần thu hút nhiều nhân viên trình độ chun mơn đáp ứng nhu cầu kinh doanh công ty Bên cạnh nhiều vấn đề bất cập cơng tác tuyển dụng làm ảnh hưởng tới hiệu công tác tuyển dụngcông ty cần phải cố gắng khắc phục cơng tác tuyển dụng đơn giản chưa thực sâu vào vấn đề, yêu cầu tuyển dụng nhân lực thấp, dẫn đến tuyển dụng nhiều hiệu làm việc tỷ lệ gắn bó với cơng ty khơng cao gây thời gian, công sức tiền bạc cho việc tuyển dụng Việc tuyển dụng bố trí nhân chưa thực người việc mâu thuẫn nội cơng ty tồn tại, đội ngũ nguồn nhân lực trẻ chưa định hướng nghề nghiệp….Vì vậy, cơng ty cần phải nỗ lực cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực, hồn thiện cơng tác vấn bố trí nhân lực, sách thu hút trì nguồn nhân lực cách hiệu quả, hệ thống trả lương chưa thực hấp dẫn người nguồn nhân lực…để thu hút nhiều nhân viên giỏi, trình độ chuyên môn cao 5.1.2 Về công tác đào tạo Để nâng cao trình độ chun mơn cho nhân viên, nhằm mang lại hiệu cao cho công việc, năm công ty ý tới công tác đào tạo việc mở nhiều lớp đào tạo cho nhân viên tham gia Kết đạt sau đào tạo tốt, tỷ lệ nhân viên thấy lợi ích sau đào tạo cao, tỷ lệ nhân viên áp dụng kiến thức dòa tạo vào cơng việc khả quan, nhiên số nhân viên chưa đạt lợi ích sau khóa đào tạo đó, chưa dụng kiến thức đào tọa vòa thực tế cơng việc, tư tưởng muốn từ bỏ công ty Điều không chi phí đào tạo mà làm thời gian ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh công ty mà làm uy tín cho tổ chức chịu trách nhiệm đào tạo số lượng nhân viên tham gia công ty Công ty ý quan tâm, nhiều đến việc hỗ trợ sách cho nhân viên suốt thời gian tham gia khóa đào tạo    75      5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với công ty Để đảm bảo đủ số lượng nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhân viên thời gian tới, theo tác giả công ty cần thực biện pháp sau: + Xây dựng kế hoạch dài hạn kế hoạch cụ thể cho giai đoạn tuyển dụng, đào tạo phát triển + Công ty cần phối hợp xây dựng mối quan hệ với trường đại học, cao đẳng, trung tâm giới thiệu việc làm nhằm giúp đáp ứng nhu cầu nguồn nguồn nhân lực cho cơng ty nhu cầu + Cần phối hợp chặt chẽ nũa phòng ban, phận q trình tuyển dụng điều giúp cho cơng ty tuyển người việc + Công ty cần lập sơ đồ tuyển dụng định, theo quy định rõ ràng bước tuyển dụng phân rõ trách nhiệm cán phụ trách bên tuyển dụng + Công ty nên ý hồn thiện website mình, tăng cường việc thơng báo tuyển dụng thu hut nguồn nguồn nhân lực website cơng ty thay tốn chi phí cho trang web khác đăng thông tin tuyển dụng cho công ty + Công ty nên thường xuyên ý theo dõi, thăm dò ý kiến nhân viên, nắm bắt khó khăn mà nhân viên gặp phải cơng việc, cần biết nhu cầu cần đào tạo nhân viên để từ cơng ty xu hướng xác định công tác đào tạo phù hợp cho nhân viên, mang lại hiệu cao + Công ty nên tăng cường khóa đào tạo nhiều dành cho nhân viên, đặc biệt đội ngũ nguồn nhân lực trẻ vừa tuyển dụng, nhằm giúp cho họ nắm bắt thích nghi nhanh chóng với cơng việc    76      5.2.2 Đối với nhà nước Trước hết, nhà nước nên hoàn thiên luật nguồn nhân lực, sách lương bổng thuế thu nhập nhằm đảm bảo công hiệu quả, trnahs để tình trạng giá tăng nhanh mà lương khơng theo kịp…như ảnh hưởng tới đời sống người nguồn nhân lực Nhà nước cần nhiều sách, chế độ ưu tiên người nguồn nhân lực, bên cạnh cần tạo điều kiện thuận lợi giúp công ty phát huy tối đa hiệu lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản sách thuể, hỗ trợ vay vốn… Mở rộng hình thức quy mô đào tạo, ngành nghề mà doanh nghiệp cần tăng nhanh tốc độ đào tạo theo nhu cầu xã hội sách vĩ mơ để thúc đẩy thị trường bất động sản vượt qua giai đoạn khủng hoảng Cần tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý nhà nước, để đảm bảo trật tự an toàn xã hội nhằm tạo môi trường kinh doanh an tồn, bình đẳng giúp cơng ty an tâm hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu    77      TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Kim Dung, 2003 Quản Trị Nguồn Nhân Lực Nhà Xuất Bản Thống Kê, 349 trang Nguyễn Hữu Thân, 1995 Quản Trị Nhân Sự Nhà xuất Giáo Dục, 425 trang Phạm Đức Hậu, 2011 Đánh Giá Công Tác Tuyển Dụng Đào Tạo Nhân Viên Tại Cơng Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Nguyễn Thị Kim Phúc, 2011 Thực Trạng Một Số Giải Pháp Nhằm Hồn Thiện Cơng Tác Đào Tạo Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty TNHH MTV DV XD Thiên Hà Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam.  Trần Thị Trang, 2011 Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam.  www.datvangcuongphat.com www.hrlink.vn    78   PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng thăm dò ý kiến người nguồn nhân lực PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN NHÂN VIÊN Các Anh/chị thân mến! Tác giả Phạm Ngọc Thạch- sinh viên khoa Kinh Tế, trường ĐH Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Hiện tác giả thực tập công ty Đất Vàng Cường Phát làm đề tài hiệu công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực công ty Đất Vàng Cường Phát Các thong tin mà Anh/chị cung cấp dụng để nâng cao hiệu công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực cơng ty giúp hồn thành khóa luận tác giả Rất mong nhận giúp đỡ Anh/chị Xin chân thành cảm ơn! 1.Anh/chị cho biết thông tin tuyển dụng công ty đâu? Bảng thông tin nội Người quen giới thiệu Báo chí, tờ rơi Internet Khác 2.Hồ sơ xin việc anh chị nhận qua hình thức nào? Ứng viên mang trực tiếp đến Nhận qua email Nhận qua dường bưu điện Nộp đơn trực tuyến 3.Anh/chị đánh mẫu quảng cáo tuyển dụng? Rất hợp lý Hợp lý Bình Thường Khơng hợp lý Rất không hợp lý 4.Anh chị đánh công tác thu nhận lưu trữ hồ sơ? Rất hợp lý Hợp lý Bình Thường Khơng hợp lý Rất không hợp lý 5.Anh/chị đánh thời gian thử việc bố trí cơng việc? Rất hợp lý Hợp lý Bình Thường Khơng hợp lý Rất không hợp lý 6.Anh/chị đánh công tác tuyển dụng công ty? Rất tốt Tốt Bình thường Khơng tốt 7.Anh chị nghĩ thời gian chờ vấn?   Rất không tốt    Rất nhanh Nhanh Bình Thường Lâu Rất Lâu 8.Theo anh/chị yếu tố ảnh hưởng đến định làm việc anh/chị công ty? Lương Môi trường làm việc Khen thưởng nhiều hội thăng tiến Khác 9.Anh/chị gặp khó khăn cho cơng việc hay không? Chuyên môn không phù hợp Môi trường làm việc Khối lượng cơng việc q nhiều Khác (vui lòng ghi rõ)… 10.Anh/chị hài lòng với cơng việc hay khơng? Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng 11.Khả anh chị đáp ứng nhu cầu cơng việc nào? Rất tốt Tốt Bình thường Không tốt Rất không tốt Trên 12.Số lần thay đổi vị trí cơng việc anh chị cơng ty? 13.Anh/chị tham gia khóa đào tạo thời gian làm việc cơng ty khơng? Khơng 14.Khóa đào tạo anh chị sử dụng phương pháp đào tạo sau đây? Kèm cặp hướng dẫn chỗ Mở lớp bồi dưỡng công ty Gửi đào tạo trường Cử đào tạo nước 15.Anh chị thấy tham gia khóa đào tạo cần thiết khơng? Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Khác… 16.Đánh giá anh chị chất lượng khóa đào tạo cơng ty/ Rất tốt Tốt Bình thường Khơng tốt Rất không tốt Không tốt Rất không tốt 17.Anh chị thấy hiệu làm việc sau đào tạo nào? Rất tốt Tốt Bình thường 18.Đánh giá anh chị sách đào tạo, kế hoạch đào tạo cơng ty? Rất tốt   Tốt Bình thường  75   Không tốt Rất không tốt    19.Sắp tới anh chị muốn tham gia lớp đào tạo cơng ty tổ chức khơng? Khơng 20.Ngồi khóa đào tạo cơng ty anh chị tham gia khóa đào tạo khác bên ngồi khơng? Không 21 Sau đào tạo anh chị muốn: Tiếp tục thực công việc Làm vị trí Chuyển cơng ty Khác… 22.Sau đào tạo anh chị thấy khả thăng tiến anh chị nào? Rất cao Cao Bình thường Thấp Rất thấp 23.Anh chị ý kiến để nâng cao công tác tuyển dụng vào đào tạo công ty? ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Anh chị vui lòng cho biết vài thơng tin cá nhân (nếu thể) Họ tên:…………………………… Chức vụ…………………………………… Bộ Phận: …………………………… Thời gian làm việc công ty…………… Cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Anh/chị!    76      Phụ lục 2: Bảng đánh giá ứng viên BẢNG ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN Thơng tin sơ lược: - Tên:……………………………………………… Giới tính : Nam - Sinh ngày:……………………… - Địa cư trú tại: …………………………… ………………………… - Cell Phone:………………………………………………………………………………………… - Ngoại hình:……………………………………… Tác phong: …………………….……………… - Chiều cao : ……………………………………… Cân nặng : …………………………… …… - Trình độ học vấn :…………………………………Chuyên môn:………………………………… - Phản xạ với người đối diện: Tốt - Kinh nghiệm Sale: BT Nữ Yếu Khơng - Chấp nhận công tác : VP Thành phố Đánh giá : Vp Thuận An VP Mỹ Phước ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………    77      Ngày Duyệt tháng năm 2012 Người vấn Phụ lục 3: Bảng đánh giá nhân viên sau tháng BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN 06 THÁNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐẤT VÀNG CƯỜNG PHÁT Họ tên nhân viên :…………………………………………………………… Bộ phận : …………………………………………………………… Chức vụ : …………………… ………… Ngày nhận việc : … …………………… Người Quản lý trực tiếp :……………………….………………………… … Chức vụ :………………………………… CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ ( Điểm số tối đa 10 điểm ) STT SO VỚI U CẦU CƠNG VIỆC Tính sáng tạo, linh động PHẦN ĐÁNH GIÁ    78   ĐIỂM SỐ    Tính phối hợp, tổ chức Tinh thần trách nhiệm Tính chuyên cần, kỷ luật Kỹ chuyên môn : 1.Thuyết phục K/H 2.Chốt khách…… Kinh nghiệm giải vấn đề Kết đạt TỔNG ĐIỂM XẾP LOẠI : XUẤT SẮC : T.BÌNH : GIỎI : YẾU : KHÁ :    79      PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT CỦA CẤP QUẢN LÝ Nhận xét : MẶT TÍCH CỰC MẶT HẠN CHẾ TRIỂN VỌNG Đề xuất : NGÀY CHỮ KÝ Ý KIẾN NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ : NGÀY CHỮ KÝ Ý KIẾN PHÒNG NHÂN SỰ : NGÀY CHỮ KÝ XÉT DUYỆT TỔNG GIÁM ĐỐC : Ý Kiến : …………………………………………………………………………………………………………    80      ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …… …… Tp Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …….năm 201… TỔNG GIÁM ĐỐC LƯU QUỐC CƯỜNG Chỉnh bảng, tả, cách xung ho, nguon nhan luc    81   ... Chính lẽ tác giả chọn đề Đánh Giá Hiệu Quả Công Tác Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Đất Vàng Cường      Phát để đánh giá hiệu công tác tuyển dụng đào tạo. .. hiệu công tác tuyển dụng đào tạo công ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Đất Vàng Cường Phát    3   CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Đất Vàng Cường Phát Tên công ty: ... giá công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Đất Vàng Cường Phát 55  4.3.1 Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty 55  4.3.2 Đánh giá nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC ĐẤT VÀNG CƯỜNG PHÁT , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC ĐẤT VÀNG CƯỜNG PHÁT

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay