NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH TỐP MUA

81 3 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:21

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM HUỲNH THANH DUY NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CƠNG TY TNHH TỐP MUA KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM HUỲNH THANH DUY NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH TỐP MUA Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S Trần Minh Huy Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Nghiên cứu đề xuất mộtt số ý kiến nhằm hồn thiện hoạt động Marketing cơng ty TNHH Tốp Mua” Phạm Huỳnh Thanh Duy, sinh viên khóa 35, ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày ThS Trần Minh Huy Người hướng dẫn, Chữ ký Ngày….Tháng….Năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư kí hội đồng chấm báo cáo Chữ ký Chữ ký Họ tên Họ tên Ngày.…Tháng….Năm 2012 Ngày….Tháng….Năm 2012 LỜI CẢM TẠ Trước hết xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ba, Mẹ gia đình, người sinh nuôi dạy khôn lớn, chỗ dựa vật chất lẫn tinh thần cho con, niềm tự hào thân Chúc cho gia đình ta ln mạnh khỏe, hạnh phúc Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM nói chung Khoa Kinh tế nói riêng, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho em Đặc biệt cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thạc sĩ Trần Minh Huy, người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em học tập q trình làm khóa luận Cho tơi gửi lời cảm ơn tới quý Anh/Chị nhân viên Công ty TNHH Tốp Mua giúp đỡ tơi q trình thực tập Đặc biệt anh Hoàng Thế Thanh Cảnh, phó giám đốc cơng ty, anh chị phòng Marketing, phòng kinh doanh anh chị nhân viên cơng ty tận tình giúp đỡ, dẫn tơi hồn thành tốt khóa luận Ngồi cho gửi lời cảm ơn tới quý anh chị, bạn bè, đồng chí hoạt động Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh Viên khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, người ln quan tâm, giúp đỡ tơi q trình làm khóa luận sống hàng ngày Cuối xin cảm ơn người bạn phòng, lớp người bạn bên quan tâm giúp đỡ suốt quãng đời sinh viên Một lần xin gửi lời tri ân đến tất người! Sinh viên Phạm Huỳnh Thanh Duy NỘI DUNG TÓM TẮT Phạm Huỳnh Thanh Duy Tháng 12 năm 2012 “Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Ý Kiến Nhằm Hồn Thiện Hoạt Động Marketing Của Cơng Ty TNHH Tốp Mua” Pham Huynh Thanh Duy December 2012 “Researching And Proposing Ideas To Improve Marketing Activities Of Top Mua Limited Company” Khóa luận tập trung tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động Marketing công ty TNHH Tốp Mua thơng qua phân tích hoạt động kinh doanh thời điểm phân tích ưu điểm, khuyết điểm chiến lược Marketing Ngoài rác giả phân tích thị trường hoạt động nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing công ty nhằm tới cách nhìn tổng thể hiệu hoạt động Marketing công ty Từ đưa số ý kiến nhằm hồn thiện hoạt động Marketing cơng ty Qua phân tích cho thấy, tình hình hoạt động Marketing cơng ty TNHH Tốp Mua chưa mang lại hiệu rõ rệt bước đầu cho thấy nỗ lực công ty việc xây dựng quảng bá cho thương hiệu công ty đến với khách hàng Tuy nhiên, nhiều hạn chế gây khó khăn cho q trình hoạt động cơng ty Để hồn thành khóa luận, tác giả sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp thơng tin có liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty thông tin thị trường Groupon Việt Nam, đồng thời sử dụng phương pháp xử lý phân tích số liệu thống kê mơ tả, so sánh phân tích tổng hợp thơng qua cơng cụ hỗ trợ tính tốn tổng hợp phần mềm Excel MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH .x CHƯƠNG .1 1.1 Lý chọn đề tài: .1 1.2 Mục tiêu đề tài: 1.2.1 Mục tiêu chung: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Không gian nghiên cứu: 1.3.2 Thời gian nghiên cứu: .3 1.4 Cấu trúc khóa luận .3 CHƯƠNG .4 2.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty TNHH Tốp Mua 2.1.1 Giới thiệu chung công ty 2.1.2 Logo công ty 2.3.1 Lĩnh vực kinh doanh 2.2 Mục tiêu phát triển Công ty 2.3 Bộ máy tổ chức Công ty 2.3.1 đồ cấu tổ chức Công ty .6 2.3.1 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban CHƯƠNG .9 3.1 Cơ sở lý luận: .9 3.1.1 Khái niệm chung Marketing: 3.1.2 Chức năng, vai trò Marketing .10 3.1.3 Nghiên cứu thị trường khách hàng 12 3.1.4 Nội dung chiến lược Marketing: .17 3.2 Phương pháp nghiên cứu 30 vi 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 30 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 30 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 30 CHƯƠNG 32 4.1 Tình hình chung hoạt động mua hàng theo nhóm – Groupon 32 4.1.1 Thị trường hoạt động Groupon Việt Nam: 32 4.1.2 Thị trường hoạt động công ty Tốp Mua: 37 4.1.3 Các đối thủ cạnh tranh .39 4.2 Phân tích hoạt động kinh doanh công ty: 43 4.3 Phân tích hoạt động Marketing cơng ty 45 4.3.1 Chiến lược sản phẩm dịch vụ công ty 46 4.3.2 Chiến lược giá: 48 4.3.3 Chiến lược phân phối: .50 4.3.4 Chiến lược chiêu thị 52 4.4 Phân tích nhân tố ảnh hường đến hoạt động Marketing cơng ty: .55 4.4.1 Mơi trường bên ngồi 55 4.4.2 Môi trường bên 60 4.4.3 Môi trường cạnh tranh .63 4.5 Phân tích ma trận SWOT 64 4.6 Đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing công ty 65 4.6.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 65 4.6.2 Hoàn thiện chiến lược giá 66 4.6.3 Tăng cường hoạt động chiêu thị 67 4.6.4 Cải thiện lực máy nhân 68 CHƯƠNG 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Kiến nghị 70 5.2.1 Đối với Nhà Nước .70 5.2.2 Đối với công ty: .70 TÀI LIỆU THAM KHẢO .71 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATM Auto teller machine B2C Business to customer B2B Business to business B2G Business to goverment B2T Business to team C2G Customer to government CPI Chỉ số giá tiêu dùng COD Thanh toán sau nhận hàng CSKH Chăm sóc khách hàng ĐVT Đơn vị tính GDP Tổng sản phẩm quốc nội HC-NS Hành - Nhân IT Information Technology PR Quan hệ công chúng SEO Search Engine Optimization SEM Search Engine Machine TMĐT Thương mại điện tử TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TTTH Tính tốn tổng hợp WTO Tổ chức thương mại giới viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Bảng Số Liệu Các Nhà Cung Cấp Sản Phẩm Dịch Vụ 39 Bảng 4.2 Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Tháng Đầu Năm 2011 – Tháng Đầu Năm 2012 .43 Bảng 4.3 Chi Phí Hoạt Động Marketing Của Cơng Ty Trong Năm 2011 - 2012 45 Bảng 4.4: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng năm 2011 56 Bảng 4.5: Tình Hình Nhân Sự Tháng Đầu 2011 – Tháng Đầu 2012 60 Bảng 4.6 Mẫu bảng giá mức phí hoa hồng theo số lượng voucher 66 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: đồ cấu tổ chức công ty Tốp Mua Hình 3.1: Mơ hình tổng quan hành vi mua khách hàng tiêu dùng .14 Hình 3.2: Ba mức độ sản phẩm hàng hóa 17 Hình 3.3: Các giai đoạn q trình thiết kế sản phẩm .20 Hình 3.4: Các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược giá .24 Hình 4.1: Thống kê website mơ hình Groupon Việt Nam theo Doanh số 33 Hình 4.2: Thống kê website mơ hình Groupon Việt Nam theo Số tiền tiết kiệm .34 Hình 4.3: Thống kê website mơ hình Groupon Việt Nam theo Số lượng Deal 35 Hình 4.4: Thống kê website mơ hình Groupon Việt Nam theo Số lượng Voucher bán 36 x Các ngành bán lẻ hàng hóa dịch vụ năm 2011 có mức tăng đáng kể Tuy tổng mức hàng hóa bán lẻ doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2011 tăng đến 24,2% tương ứng với 2004,4 nghìn tỷ đồng so với năm 2010, người tiêu dùng lại ngày khó tính lựa chọn hàng hóa chi tiêu xẻn Vì nên doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực phải cạnh tranh giành giật thị trường cách gay gắt không muốn bị loại khỏi chơi Các công ty hoạt động với mơ hình kinh doanh Groupon khơng khỏi cạnh tranh khốc liệt tình hình thị trường có dấu hiệu bão hòa Vì thế, cơng ty có sách phát triển chiến lược hoạt động hợp lý hấp dẫn khách hàng, trì hoạt động kinh doanh tại, thơng qua có hội chiếm lĩnh thị trường, thu hút nguồn đầu tư để mở rộng quy mô hoạt động Trong thời điểm nay, gặp nhiều khó khăn tình hình suy thối chung giới, mơi trường kinh tế Việt Nam đánh giá hấp dẫn nhà đầu tư Những nỗ lực Nhà nước việc phục hồi kinh tế cải thiện mơi trường kinh doanh nước có kết đáng ghi nhận Mặc dù theo đánh giá Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam có dấu hiệu tụt hạng so với nước khác Song song đó, đánh giá trực tiếp môi trường kinh doanh nước ta, theo đánh giá Ngân hàng Thế giới (WB) Tổ chức tài quốc tế (IFC) Báo cáo Môi trường kinh doanh 2012: Kinh doanh giới minh bạch, Việt Nam xếp thứ 98 tổng số 183 kinh tế năm 2010-2011, tụt xuống bậc so với năm 2010 cho dù Việt Nam có nỗ lực việc cải thiện mơi trường kinh doanh Có thể mơi trường kinh doanh tốt dần lên đặt mơi trường tồn cầu, nước khác cải thiện nhanh làm cho thụt lùi so với họ Đáng lưu ý, hai số tụt hạng mạnh số nộp thuế số xử lý doanh nghiệp khả tốn Tuy nhiên khơng mà xem Việt Nam khơng có bước tiến cải thiện lực cạnh tranh kinh tế mơi trường kinh doanh nước Chính phủ Việt Nam có bước vững thực kiềm chế lạm phát, kích thích thị trường ngoại hối, giúp doanh nghiệp tiếp cận tài dễ dàng nhằm trì hoạt động sản xuất kinh doanh… 57 b Chính trị pháp luật Việt Nam đánh giá môi trường đầu tư hấp dẫn nhà đầu tư nước ngồi, có trị ổn định, hòa bình Hơn nữa, sau gia nhập WTO, Việt Nam áp dụng sách mở cửa nước ngồi, thu hút nguồn vốn nước đổ vào nước Đối với môi trường kinh doanh thương mại điện tử Việt Nam tại, Nhà nước hồn thiện luật, Nghị định, Nghị quyết, thơng tư liên quan thương mại điện tử, giao dịch điện tử… hỗ trợ cho việc kiểm soát thực thương mại điện tử cách chặt chẽ, minh bạch, tạo công cho doanh nghiệp tham gia thực thương mại điện tử Quy trình ban hành văn bản, luật, nghị định thông tư liên quan đến thương mại điện tử Việt Nam:  Năm 2005 - Luật giao dịch điện tử - Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2006-2010  Năm 2006 - Nghị định số 57/2006/NĐ-CP TMĐT - Luật Công nghệ thông tin  Năm 2007 - Quyết định số 018/2007/QĐ-BTM – Ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử - Nghị định số 71/2007/NĐ-CP – Quy định chi tiết hướng dẫn thực số điều Luật công nghệ thông tin công nghiệp công nghệ thông tin - Nghị định số 63/2007/NĐ-CP – Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực cơng nghệ thơng tin - Nghị định số 27/2007/NĐ-CP – Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử hoạt động tài - Nghị định số 26/2007/NĐ-CP – Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử Chữ ký số Dịch vụ chứng thực chữ ký số  Năm 2008 58 - Nghị định số 97/2008/NĐ-CP – Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet thông tin điện tử internet - Nghị định số 90/2008/NĐ-CP – Chống thư rác - Thông tư số 78/2008/TT-BCT – Hướng dẫn thi hành số nội dung Nghị định số 27/2007/NĐ-CP giao dịch điện tử hoạt động tài - Thơng tư số 09/2008/TT-BCT – Hướng dẫn Nghị định thương mại điện tử cung cấp thông tin giao kết hợp đồng website TMĐT - Quyết định số 343/2008/QĐ-TTg – Thành lập Ban đạo quốc gia công nghệ thông tin  Năm 2009 - Nghị định số 28/2009 xử phạt hành internet - Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử Với luật, văn quy định thương mại điện tử nay, sân chơi thương mại điện tử Việt Nam ngày lành mạnh, thơng thống, hấp dẫn doanh nghiệp ngồi nước Trong môi trường pháp luật thương mại điện tử ngày hồn thiện thế, Tốp Mua có nhiều hội để hoạt động chuyên nghiệp hơn, đáp ứng nhu cầu nay.Đồng thời,công ty chịu áp lực cạnh tranh môi trường pháp luật thuận lợi thu hút doanh nghiệp nước tham gia, tạo nên cạnh tranh thị trường gay gắt c Môi trường công nghệ Ảnh hưởng yếu tố thuộc môi trường kinh tế công nghệ đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lớn Các yếu tố thuộc môi trường quy định cách thức doanh nghiệp toàn kinh tế việc sử dụng tiềm qua tạo hội kinh doanh cho doanh nghiệp Xu hướng vận động thay đổi yếu tố thuộc môi trường tạo thu hẹp hội kinh doanh doanh nghiệp mức độ khác chí dẫn đến yêu cầu thay đổi mục tiêu chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Môi trường công nghệ Việt Nam thời điểm đánh giá tương đối phát triển Hiện nay, có khoảng 30% dân số Việt Nam thường xuyên tiếp xúc với Internet Trình độ phát triển sở hạ tầng công nghệ thông tin Việt Nam 59 phát triển vượt bậc Do yếu tố trên, doanh nghiệp Việt Nam quan tới việc tham gia vào hoạt động thương mại điện tử với nhiều mục đích khác nhau: tăng lực cạnh tranh, thu hút, mở rộng thị phần, khai thác tiềm mới… Trong điều kiện môi trường cơng nghệ vậy, doanh nghiệp có thêm nhiều hội khai thác thêm thị trường thông qua quảng cáo, phổ biến rộng rãi thương hiệu phương tiện Marketing đại với mức chi phí hợp lý hiệu cao Đồng thời, công ty hoạt động ngành dịch vụ bán lẻ, đặc biệt công ty hoạt động với mơ hình kinh doanh Groupon cần phải nhạy bén với thay đổi công nghệ, phương tiện, công cụ Internet Marketing nhằm ứng dụng cách kịp thời vào sách hoạt động chiến lược Marketing nhằm gia tăng lực cạnh tranh 4.4.2 Mơi trường bên a) Công tác quản trị nguồn nhân lực Con người nhân tốt cốt lỗi cho hoạt động tình hình nhân cơng ty đề cập nhân tố bên ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh công ty Bảng 4.5: Tình Hình Nhân Sự Tháng Đầu 2011 – Tháng Đầu 2012 ĐVT: Người Chỉ tiêu Tổng số lao động 1.Phân theo giới tính Nam Nữ 2.Phân theo tính chất cơng việc Lao động dài hạn Lao động thời vụ 3.Phân theo trình độ Trên đại học Đại học Cao đẳng Tháng Đầu Năm 2011 20 Tháng Đầu Năm 2012 26 ±∆ % 30,00 16 20 25,00 50,00 14 17 3 21,42 50,00 17 22 60 Chênh lệch 0 29,41 50,00 Nguồn: Phòng HC-NS Tình hình nhân hai giai đoạn tháng đầu năm 2011 tháng đầu năm 2012 có số thay đổi Cụ thể nhân tăng lên người, từ 20 người lên 26 người, tương đương với mức tăng 30% Sự thay đổi nhân chủ yếu công ty kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nên nhu cầu nhân Phòng kinh doanh Bộ phận chăm sóc khách hàng tăng Theo đó, tháng đầu năm 2012, nguồn nhân lực dài hạn công ty gồm 17 người, chủ yếu nhân lực trình độ đại học, phân bổ Phòng HC-NS, Phòng kinh doanh, Bộ phận chăm sóc khách hàng, nguồn nhân lực ngắn hạn, thời vụ người, chủ yếu nằm Bộ phận giao nhận Phòng kinh doanh Nguồn nhân lực cơng ty chủ yếu nguồn nhân lực trẻ, có chun mơn trình độ đại học, với tinh thần nhiệt huyết, động, khơng ngại khó khăn, giúp cơng ty thực chiến lược Marketing cách hiệu Tuy nhiên, nhân lực trình độ đại học ít, hạn chế khả phát triển mở rộng quy mô công ty nhân lực trình độ đại học thường có khuyết điểm kinh nghiệm thực tế Chính sách nhân công ty phản ánh chiến lược tập trung vào đối tượng khách hàng sinh viên Do sinh viên nên công tác điều tra, nghiên cứu, phân tích nhu cầu khách hàng sinh viên dễ dàng Trong tình hình thị trường khách hàng ngày khó tính nay, cơng tác đào tạo huấn luyện nhân cần quan tâm nữa, nâng cao khả năng lực, tạo điều kiện thực thi sách phát triển cơng ty phục vụ khách hàng tốt b) Trình độ cơng nghệ Cơng ty có đội ngũ kỹ thuật cơng nghệ thơng tin đến từ trường ĐH Cơng Nghệ Thơng Tin TP.HCM Với trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, khả sáng tạo phong phú, nhạy bén với thay đổi công nghệ mới, đội ngũ kỹ thuật cơng ty có khả đảm trách công việc thiết kế đồ họa, quản lý website, thực chiến dịch Marketing Online, đóng vai trò khơng nhỏ cơng tác điều hành quản lý thực chiến lược Marketing cơng ty.Ngồi ra, cơng ty có đội ngũ Copy Writer chuyên viết giới thiệu, chụp ảnh quảng bá cho sản phẩm dịch vụ nhà cung cấp mà Tốp Mua hợp tác Với trình độ công nghệ tại, Đồng thời, công ty thực chiến lược chiêu thị thông qua phương tiện Marketing Online như: quảng cáo trực tuyến 61 website có lưu lượng người dùng lớn, áp dụng giải pháp SEO, SEM vào hệ thống website Topmua.vn cơng ty, thực chương trình Email Marketing, Social Media, Mobile Marketing… đạt hiệu cao với chi phí thấp c) Thương hiệu Do cơng ty thành lập vào hoạt động năm 2011, nên thương hiệu chưa phổ biến rộng rãi đến người tiêu dùng Tuy nhiên, công ty bước đầu quảng bá thương hiệu đến với khách hàng, đặc biệt đối tượng khách hàng cơng ty tầng lớp sinh viên Với hỗ trợ tích cực từ trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, công ty bước đầu mang thương hiệu quảng bá đến 3000 sinh viên KTX ĐH Nông Lâm TP.HCM Đồng thời công ty tham gia ngày hội, hoạt động giới thiệu doanh nghiệp trường ĐH Nơng Lâm TP.HCM Nhà văn hóa Thanh Niên tổ chức, giới thiệu thương hiệu đến đơng đảo bạn sinh viên tham gia d) Công tác tổ chức quản lý Nguồn nhân lực công ty từ Ban giám đốc đến phòng ban khác có điểm chung: phần lớn bạn sinh viên trẻ, động với ý chí cao độ, hướng tới tương lai công ty Thế nên tất phòng ban có hỗ trợ, phối hợp hoạt động cách chặt chẽ, linh hoạt nhiều khuyết điểm thiếu kinh nghiệm, lực nhiều hạn chế Các chiến lược Marketing công ty phần lớn cần phối hợp Ban Giám Đốc phòng ban với Do đó, quản lý chặt chẽ cần thực xuyên suốt nhằm tạo quán hoạt động, nhằm đạt hiệu cao nhất, tránh lãng phí nhân lực vật lực Cơng tác tổ chức quản lý hoạt động Marketing phòng Marketing chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất chiến lược cho Ban Giám Đốc phối hợp thực với phòng ban liên quan Các nhiệm vụ hoạt động Marketing mà phòng Marketing đảm trách: - Tham mưu, xây dựng phương án cho chiến lược Marketing cụ thể mà Ban Giám Đốc đề - Phối hợp với phòng IT thực phương án Marketing Online 62 - Tổ chức hoạt động truyền thông, tuyên truyền, quan hệ công chúng, tổ chức tham gia buổi hội thảo, lễ hội doanh nghiệp… với phối hợp phòng kinh doanh - Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, nhu cầu người tiêu dùng… nhằm xây dựng phương án, chiến lược Marketing cụ thể thời điểm thích hợp - Thống kê, theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu hoạt động Marketing e) Chính sách Marketing Chính sách Marketing cơng ty lập nên dựa thống Ban giám đốc phòng Marketing Cơng ty trọng khai thác phân khúc thị trường giới sinh viên, đặc biệt sinh viên làng đại học Thủ Đức; thực nghiên cứu thị trường nhằm phát nhu cầu người tiêu dùng; tập trung vào khâu Marketing Online; thiết lập chế độ ưu đãi dành cho đối tác… 4.4.3 Môi trường cạnh tranh Cạnh tranh xác định động lực thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường với nguyên tắc hoàn thiện hơn, thoả mãn nhu cầu tốt hiệu người thắng, tồn phát triển Trong điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt buộc doanh nghiệp phải vươn lên vượt qua đối thủ Điều kiện để cạnh tranh thành phần tham gia vào trình hoạt động kinh doanh để vượt lên phía trước tạo môi trường cạnh tranh nên kinh tế Các doanh nghiệp cần xác định cho chiến lược cạnh tranh hoàn hảo, chiến lược cạnh tranh cần phản ánh yếu tố ảnh hưởng môi trường cạnh tranh bao quanh doanh nghiệp Phân tích mơi trường cạnh tranh quan trọng, coi thường đối thủ, coi thường điều kiện, yếu tố môi trường cạnh tranh dẫn đến thất bại điều tránh khỏi Đối với thị trường Groupon Việt Nam, cạnh tranh gay gắt điều tất yếu phải xảy ra, tốc độ tăng trưởng thị trường chậm lại, thị phần tập trung vào tay doanh nghiệp dẫn đầu với nhiều lợi lớn Dưới tình hình đó, doanh nghiệp khác phải chật vật tìm kiếm ngách thị trường hẹp cho mình, nâng cao độ đa dạng chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm trì hoạt động thu hút đầu tư 63 Tốp Mua công ty quy mô nhỏ, thị phần ít, vị cạnh tranh Thế nên, để tồn phát triển bền vững thị trường, cơng ty cần có chiến lược dài hạn, tập trung nguồn lực vào mạnh mình, khai thác phân khúc thị trường hẹp, đối thủ cạnh tranh 4.5 Phân tích ma trận SWOT Để xây dựng chiến lược tối ưu, sử dụng mạnh khai thác tốt hội, lấp dần yếu giảm bớt nguy cơ, thiết lập ma trận SWOT sau: Điểm mạnh (Strengths) S1 Đội ngũ nhân lực Marketing có chun mơn, trẻ trung, động, nhiệt huyết S2 Đối tượng khách hàng cơng ty tâng lớp sinh viên S3 Hệ thống toán đa dạng, an tồn, nhanh chóng, tiện lợi S4 Các phòng ban, phận có phối hợp hỗ trợ lẫn Cơ hội (Opportunities) O1 Được hỗ trợ triển khai chương trình xúc tiến, chiêu thị, phát triển thương hiệu từ trường đại học Nông Lâm TP.HCM O2 Khách hàng tiếp cận với hình thức mua hàng theo nhóm ngày tăng O3 Chính sách phát triển thương mại điện tử phủ ngày phát huy hiệu Kết hợp S – O S1.S2.S3.S5.O1.O2.O5: Tìm kiếm thêm đối tác cung cấp sản phẩm dịch vụ phù hợp với khách hàng sinh viên, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm dịch vụ với mức giá phù hợp S1.S3.S4.O2.O3.O4: Đẩy mạnh liên kết với hệ thống toán điện tử, tạo tiện lợi, nhanh 64 Điểm yếu (Weakness) W1 Hoạt động marketing chưa phát huy hiệu tối đa W2 Nhân phòng Marketing có chun mơn chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế W3 Năng lực quản lý Ban giám đốc hạn chế W4 Quy mơ cơng ty nhỏ W5 Thương hiệu chưa mạnh, chưa tạo nhiều ấn tượng cho khách hàng Kết hợp W – O W1.W2.W3.O1.O2.O3.O4: Tập trung xây dựng chiến lược Marketing phù hợp với khả tập thể, tổ chức buổi hội thảo để học tập, tiếp thu kinh nghiệm người tiên phong W1.W4.W5.O1.O2.O5: Tăng cường họp tác với trường ĐH, CĐ khu vực hoạt động O4 Sự phát triển Internet Việt Nam tạo điều kiện tiếp cận thương mại điện tử cho người tiêu dùng O5 Phân khúc thị trường tập trung vào giới sinh viên, khai thác lượng cầu lớn Thách thức (Threats) T1 Sản phẩm hàng giả, hàng nhái xuất ngày nhiều thị trường T2 Sự cạnh tranh gay gắt đối thủ T3 Sự cạnh tranh từ cách hình thức kinh doanh khác thương mại điện tử T4 Dấu hiệu bão hòa thị trường T5 Sự e ngại tham gia dịch vụ Groupon từ nhà cung cấp T6 Rủi ro lừa đảo từ phía khách hàng nhà cung cấp chóng, an tồn cho khách xúc tiến, chiêu thị, khai thác hàng giao dịch Đồng tối đa tiềm phân thời huấn luyện, đào tạo đội khúc thị trường sinh viên ngũ giao nhận phận chăm sóc khách hàng để phục vụ khách hàng tốt hơn, đảm bảo khắc phục cố xảy Kết hợp S – T S1.S2.S4.T1.T4.T5.T6: Tăng cường thẩm định, kiểm soát chất lượng sản phẩm dịch vụ mà đối tác cung cấp cho khách hàng S1.S2.S3.S4.T2.T3.T4.T5: Xây dựng quản lý chặt chẽ hệ thống nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ với giá chất lượng ổn định, nâng cao lực cạnh tranh công ty S1.S2.S4.T2.T3.T4: Mở rộng hoạt động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khai thác thị trường Kết hợp W – T W1.W2.W3.T2.T3.T4.T5: Xây dựng đội ngũ giao nhận chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, phong cách phục vụ thân thiện, tạo tâm lý thoải mái lòng tin cho khách hàng, trì thu hút thêm lượng khách hàng công ty W4.W5.T3.T5.T6: Tập trung phát triển, khai thác nhằm tận dụng phát huy tối đa hiệu công cụ Marketing đại 4.6 Đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện hoạt động Marketing cơng ty 4.6.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Để tăng lực cạnh tranh mở rộng thị phần, công ty TNHH Tốp Mua cần tiến hành biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ mà công ty cung cấp cho khách hàng thông qua website Topmua.vn, đồng thời tăng cường mở rộng sản phẩm dịch vụ theo chiều sâu, tập trung vào đối tượng khách hàng khách hàng sinh viên 65 Công ty cần tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng, đồng thời tăng cường tìm kiếm đối tác cung cấp sản phẩm dịch vụ với chất lượng tốt, phù hợp với đối tượng khách hàng công ty Theo đó, cơng ty cần quản lý chặt chẽ hệ thống nhà cung cấp phân mục sản phẩm dịch vụ, tùy theo tình hình mà đưa định tìm kiếm hợp tác thêm phân mục thu hút khách hàng hay hạn chế hợp tác nhà cung cấp phân mục thu hút Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm hay chất lượng phục vụ nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ deal hợp tác thành công, hạn chế đến mức thấp cố xảy khơng hài lòng khách hàng nhà cung cấp Hỗ trợ tư vấn cho đối tác lựa chọn điều kiện hợp đồng như: số lượng voucher bán ra, giá thời hạn sử dụng voucher… sở lực phục vụ đối tác, đảm bảo hiệu thu hút khách hàng, giới thiệu sản phẩm mới… cần đạt đối tác sau deal thành cơng 4.6.2 Hồn thiện chiến lược giá Xây dựng bảng giá mức phí hoa hồng cách rõ ràng, bảng giá cần quy định mức phí theo chuẩn định: theo số lượng voucher, theo giá voucher, theo thời hạn hoàn thành deal… tùy theo điều kiện công ty điều kiện chung nhà cung cấp Ví dụ bảng giá mẫu theo số lượng voucher bán ra: Bảng 4.6 Mẫu bảng giá mức phí hoa hồng theo số lượng voucher Số lượng voucher Mức phí hoa hồng (theo hợp đồng giá voucher) Dưới 100 voucher 25% 101 – 250 voucher 20% 251 – 500 voucher 15% 501 – 1000 voucher 10% Trên 1000 voucher 5% Nguồn: TTTH 66 Theo bảng giá trên, mức số lượng voucher bán mà nhà cung cấp chọn, Tốp Mua lấy mức phí hoa hồng tổng mức phí hoa hồng giá voucher bán Ví dụ: nhà cung cấp yêu cầu bán 500 voucher cho sản phẩm dịch vụ với mức giá 100.000 đồng, sau deal hồn thành, Tốp Mua thu phí là: 100.000 x 500 x 15% = 7.500.000 đồng Ngồi ra, cơng ty cần tư vấn cho đối tác deal sản phẩm dịch vụ không thành công cách tăng mức chiết khấu, giảm giá Mức giảm đề nghị thương lượng với nhà cung cấp 10 – 30 % tùy loại hình sản phẩm dịch vụ Hiện Tốp Mua định hướng chiến lược giá thấp so với mức trung bình chung thị trường, mà tâm lý chung khách hàng thích tìm mua mặt hàng giá rẻ dựa so sánh mức giá công ty Groupon với Do đó, cơng ty muốn tăng giá liền gặp phải phản ứng khách hàng, khách hàng bỏ sang đối thủ cạnh tranh có mức giá thấp Vì vậy, cơng ty cần lập kế hoạch dài hạn, thực song song nâng cao dần chất lượng sản phẩm dịch vụ, tạo tin tưởng cho khách hàng, từ thực tăng giá sở lòng tin khách hàng 4.6.3 Tăng cường hoạt động chiêu thị Mục tiêu tăng cường hoạt động chiêu thị nâng cao hiệu song song với kiểm sốt chi phí dành cho hoạt động chiêu thị Đối với hoạt động chiêu thị truyền thống: cần cải tiến nội dung hình ảnh băng-rơn, áp-phích quảng cáo, tham gia thêm hội chợ giới thiệu doanh nghiệp năm, tích cực tạo mối quan hệ với trường ĐH khu vực nhằm thúc đẩy quảng bá hình ảnh thương hiệu công ty đến với sinh viên Tiến hành phân tích, đánh giá hiệu đạt hoạt động Marketing Online tại, sở đưa định trì tăng cường phương tiện hoạt động có hiệu quả, phương tiện khơng hiệu cân nhắc hủy bỏ hay cải tiến nhằm hạn chế lãng phí Tiến hành áp dụng phương tiện E-Marketing đại khác: Mobile Marketing, Email Marketing, Social Media, Social Networking Marketing… 67 Cải thiện chất lượng hình ảnh nội dung website Topmua.vn trực quan, sinh động hơn, nâng cao tính an toàn hệ thống bảo mật website, cải tiến công cụ hỗ trợ khách hàng mua sắm trực tuyến Các chương trình khuyến cần đánh giá lại hiệu thu hút khách hàng nhằm thay đổi nội dung khuyến phù hợp Ví dụ khuyến ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 giảm giá mặt hàng dùng làm quà tặng combo áo mi cà-vạt cao cấp, hay combo dụng cụ văn phòng phẩm dành cho giáo viên… Ngoải ra, đưa thêm chương trình khuyến cụ thể đối tượng sinh viên trường ĐH riêng biệt Ví dụ: trường ĐH Cơng Nghệ Thơng Tin mang đến chương trình khuyến giảm giá, tặng quà mặt hàng sản phẩm công nghệ… 4.6.4 Cải thiện lực máy nhân Bộ máy nhân cơng ty mang nhiều khuyết điểm thiếu kinh nghiệm, lực quản lý hạn chế, trình độ chun mơn nghiệp vụ chưa đáp ứng nhu cầu phát triển… Do đó, cơng ty cần có giải pháp khắc phục hạn chế đó, nâng cao lực tập thể nhân viên Ban Giám Đốc công ty: - Đào tạo, nâng cao chuyên môn kỹ nhân viên phòng kinh doanh, phòng Marketing qua lớp kỹ thương thuyết, lớp chuyên đề Marketing, buổi hội thảo… tổ chức công ty đào tạo nguồn nhân lực có uy tín nhằm học hỏi kinh nghiệm người trước - Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ phận CSKH, nâng cao khả ứng biến, thuyết phục khách hàng, tạo chuyên nghiệp thân thiện phong cách phục vụ khách hàng - Định kì tổ chức buổi họp đánh giá chun mơn phòng ban nhằm rút học kinh nghiệm tạo đoàn kết, phối hợp ăn ý thành viên công ty 68 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Thị trường mua theo nhóm hay thị trường Groupon Việt Nam ngày phát triển, thu hút nhu cầu ngày tăng người tiêu dùng Tuy nhiên, tình hình kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn, thị trường Groupon Việt Nam có dấu hiệu bão hòa Điều gây nên cạnh tranh gay go khốc liệt, doanh nghiệp ngành muốn tồn vững vàng phải không ngừng cải thiện nâng cao lực cạnh tranh Sau thời gian vào hoạt động gặp nhiều khó khăn, cơng ty đà phát triển Doanh thu công ty tăng dần theo giai đoạn, thương hiệu công ty bắt đầu nhận biết nhiều khách hàng Điều cho thấy chiến lược Marketingcông ty đề đắn bước đầu đạt hiệu khả quan.Tuy nhiên, công tysố mặt hạn chế tồn tại, gây khơng khó khăn cho q trình phát triển cơng ty như: đội ngũ kinh doanh chăm sóc khách hàng chưa thực chuyên nghiệp, số chiến lược Marketing chưa đạt hiệu tốt, nguồn vốn hạn chế… Cơng ty cần có sách chiến lược Marketing dài hạn mang tính định hướng nhằm phát triển quy mô hoạt động kinh doanh cách ổn định, đồng thời quảng bá thương hiệu đến với nhiều khách hàng Do nhiều hạn chế thời gian nguồn lực nên đề tài phân tích thực trạng trước mắt, kết Marketing tạm thời đạt được, đề giải pháp Marketing ngắn hạn… chưa thể sâu nghiên cứu phân tích yếu tố cụ thể ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến hoạt động Marketing công ty 69 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Nhà Nước Nhà nước cần nỗ lực việc phục hồi phát triển kinh tế Việt Nam, đồng thời cải thiện môi trường kinh doanh thơng thống hơn, cơng hơn, đặc biệt thương mại điện tử để hỗ trợ doanh nghiệp nước thu hút đầu tư từ nước Một số giải pháp đề nghị nhằm cải thiện môi trường kinh doanh thương mại điện tử thuận lợi - Xây dựng, nâng cấp sở hạ tầng vật chất kỹ thuật phục vụ cho kinh tế đại ngày - Hoàn thiện luật, văn quy phạm pháp luật liên quan thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp đã, tham gia thương mại điện tử có mơi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh - Có sách cải thiện vốn vay với lãi suất ưu đãi, giúp doanh nghiệp vừa nhỏ tiếp cận nguồn vốn để trì mở rộng sản xuất kinh doanh 5.2.2 Đối với công ty: Để nâng cao hiệu Marketing cơng ty tình hình nay, xin đề xuất số giải pháp sau: - Hoàn thiện chiến lược giá, cụ thể xây dựng bảng giá mức phí hoa hồng cách cụ thể, tạo rõ ràng giao dịch, thương thảo hợp đồng với đối tác - Tăng cường mở rộng nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hài lòng khách hàng sản phẩm dịch vụ cơng ty, tìm kiếm khai thác thị trường Đồng thời bước nâng cao dần chất lượng sản phẩm dịch vụ cho phù hợp với nhu cầu đối tượng khách hàng công ty - Đào tạo, huấn luyện máy nhân cơng ty, hồn thiện hệ thống quản lý để có phối hợp hỗ trợ chặt chẽ phòng ban - Tăng cường hợp tác với trường Đại Học, Cao đẳng khu vực nhằm tuyên truyền, quảng bá thương hiệu sản phẩm dịch vụ công ty đến khách hàng sinh viên - Đẩy mạnh hoạt động Marketing Online, khai thác công cụ Marketing mới, nâng cao hiệu chiến lược Marketing công ty 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT: Ths Trần Minh Huy, 2009 Bài giảng thương mại điện tử Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Philip Kotler, 2007,Marketing (TS Phan Thăng cộng dịch), Nhà Xuất Bản Lao động – Xã hội, TP.Hồ Chí Minh ThS Trần Đình Lý, 2006,Makerting bản, Đại học Nơng Lâm TP.HCM Đồn Thị Hồng Thi, 2008, Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing số giải pháp mở rộng thị phần công ty TNHH Starprint Việt Nam, Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Tp.HCM, Tháng 07/2008 Nguyễn Tấn Thời, 2012, Tìm hiểu hoạt động kinh doanh theo mơ hình Groupon cơng ty TNHH TMĐT Happy Net, Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Tp.HCM, Tháng 06/2012 Hồng Trần Anh Tuấn, 2008, Nghiên cứu đề xuất ý kiến nhằm hồn thiện hoạt động Marketing – Mix cơng ty cổ phần Thế Giới Di Động, Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Tp.HCM, Tháng 07/2008 Nông Hải Yến, 2012, Giải pháp tăng cường hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường dịch vụ Internet MegaVNN VNPT TP.HCM, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM, Tháng 06/2012 INTERNET: http://doanhnhanso.info/marketing-online/ http://marketing.24h.com.vn/digital-marketing-24h/tin-tuc-digital-marketing/cuocchien-dang-sau-cac-website-groupon-viet-nam/ http://www.doquangtu.net/2011/11/nghien-cuu-oc-lap-ve-thi-truong-group.html http://www.vecomhcm.vn/ 71 ... nghị nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing công ty TNHH Tốp Mua CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty TNHH Tốp Mua 2.1.1 Giới thiệu chung công ty - Tên công ty: Công ty TNHH Tốp. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM HUỲNH THANH DUY NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH TỐP MUA Ngành: Quản Trị... năm 2012 Nghiên Cứu Và Đề Xuất Một Số Ý Kiến Nhằm Hồn Thiện Hoạt Động Marketing Của Cơng Ty TNHH Tốp Mua Pham Huynh Thanh Duy December 2012 “Researching And Proposing Ideas To Improve Marketing
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH TỐP MUA , NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH TỐP MUA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay