Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:15

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC: QUẢ TIM KHỈ (2 TIẾT) I.Mục tiêu: 1.Rèn kĩ đọc thành tiếng: -Đọc trơn toàn – đọc đúngcác từ :quẫy, lưỡi cưa, trấn tĩnh, dâng, tẽn tò,… -Biết nghỉ sau dấu phẩy, dấu chấm cụm từ dài -Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời nhân vật Rèn kĩ đọc – hiểu: -Hiểu nghĩa từ SGK -Hiểu nội dung câu chuyện: Kết bạn với cá sấu, bị cá sấu lừa nghĩ mẹo thoát chết, Giả dối cá sấu khơng có bạn -H: Đọc từ mới, đọc trơn toàn trả lời đợc câu hỏi tập đọc -H có ý thức tự giác luyện đọc II.Đồ dùng dạy- học -Tranh minh hoạ tập đọc -Bảng phụ ghi nội dung cần HD luyện đọc III.Các hoạt động dạy – học : NDKT -TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1.Bài cũ(5’) -Yêu cầu H đọc : Nội quy đảo khỉ -2-3H đọc trả lời cầu hỏi SGK -Nhận xét đánh giá -H nhận xét 2.Bàimới *HĐ1:GTB(1’ -Giới thiệu -H nhắc lại đề ) *HĐ2: HD luyện đọc(30’) -Đọc mẫu HD giọng đọc toàn -Yêu cầu HS đọc câu -Theo dõi, dò -Nối tiếp đọc câu -HD HS đọc số câu văn dài H: phát âm từ khó -Luyện đọc cá nhân + ĐT -Khi cần trấn tĩnh? -Nối tiếp đọc đoạn -Nêu nghĩa từ SGK +Tìm từ đồng nghĩa với bội bạc? -Khi gặp việc làm cho lo lắng, sợ hãi khơng bình tĩnh đựơc -Phản bội, tệ bạc, bội ước, bội nghĩa … -Luyện đọc nhóm -Chia lớp thành nhóm -T t/c nhận xét -Thi đọcgiữa nhóm -Nhận xét bình chọn nhóm đọc hay -Thực *HĐ3: Tìm hiểu bài( 1315’) -Yêu cầu đọc thầm +Khỉ cá sấu nào? -T y/c H nhắc lại câu trả lời -Cá sấu định lừa khỉ nào? -Khỉ nghĩ mẹo để -Cá sấu khơng có bạn, khỉ mời cá sấu kết bạn, ngày hái cho cá sấu ăn -Mời khỉ đến nhà chơi -Khỉ nhận giúp bảo nhà lấy tim -Chuyện quan trọng mà bạn chẳng nói trước nạn? -Câu nói khỉ làm cá sấu tin khỉ? -Vì lộ mặt giả dối, bội bạc … -Thảo luận theo cặp, nhóm -Báo cáo kết -Tại cá sấu tẽn tò, lủi mất? -Hãy tìm từ ngữ nói lên tính nết khỉ, cá sấu? +Khỉ thật thà, tốt bụng, thông minh +Cá sấu: giả dối, bội bạc … -Thảo luận theo cặp, nhóm -Báo cáo kết *HĐ4: Đọc phân vai ( 1416’) 3.Củng cốdặn dò(3’) -Qua câu chuyện em hiểu điều gì? -T rút ND TĐ ghi bảng -Chia thành nhóm HS nêu yêu cầu +Khỉ thật tốt bụng thông minh +cá sấu giả dối, bội bạc -Đọc theo vai nhóm -3-4 nhóm đọc theo vai -Bình chọn HS đọc hay -Nêu: -Em học qua TĐ? -Nhắc HS -Về tập kể cho người thân nghe ...) *H 2: HD luyện đọc( 30’) -Đọc mẫu HD giọng đọc toàn -Yêu cầu HS đọc câu -Theo dõi, dò -Nối tiếp đọc câu -HD HS đọc số câu văn dài H: phát âm từ khó -Luyện đọc cá nhân + ĐT -Khi... nhận xét -Thi đọcgiữa nhóm -Nhận xét bình chọn nhóm đọc hay -Thực *HĐ3: Tìm hiểu bài( 1315’) -Yêu cầu đọc thầm +Khỉ cá sấu nào? -T y/c H nhắc lại câu trả lời -Cá sấu định lừa khỉ nào? -Khỉ nghĩ mẹo... có bạn, khỉ mời cá sấu kết bạn, ngày hái cho cá sấu ăn -Mời khỉ đến nhà chơi -Khỉ nhận giúp bảo nhà lấy tim -Chuyện quan trọng mà bạn chẳng nói trước nạn? -Câu nói khỉ làm cá sấu tin khỉ? -Vì
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay