Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:14

... -Đọc đoạn trước lớp H: Tiếp nối đọc đoạn Một sùi/ thượt/ hoắt/ sắc/ cắt.// - Đọc giải G: HD học sinh đọc đoạn khó Nó khỉ/ hí/ dài.// H: Tập đọc đoạn nhóm theo HD H: Thi đọc nhóm 1H: Đọc. .. dẫn tìm hiểu bài: (15P) H: Đọc đoạn( đoạn) - Cá sấu khơng có bạn, khỉ kết bạn với cá sấu G: Nêu câu hỏi, HD học sinh trả lời - Cá sấu định lừa khỉ để lấy tim khỉ để dâng vua - Khỉ bình tĩnh... (16P) G: HD học sinh đọc lại toàn theo cách phân vai.( người dẫn chuyện – khỉ) H: Đọc nhóm - Thi đọc trước lớp H+G: Nhận xét, đánh giá 5,Củng cố – dặn dò: (3P) G: Nhận xét tiết học Dặn dò học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn