Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:14

Tuần: 24 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP ĐỌC QUẢ TIM KHỈ I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Rèn kỹ đọc thành tiếng: - Đọc trơi chảy tồn Ngắt nghỉ - Biết đọc phân biệt lời người kể với lời nhân vật Rèn kỹ đọc hiểu - Hiểu nghĩa từ: trấn tĩnh, bội bạc, tẽn tò - Hiểu ý nghĩa: Khỉ kết bạn với Cá Sấu bị Cá Sấu lừa khéo léo nghĩ mẹo thoát nạn Những kẻ bội bạc, giả dối Cá Sấu khơng có bạn * Giáo dục cho HS kĩ sống bản: - Ra định - Ứng phó với căng thẳng - Tư sáng tạo II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : - Tranh minh hoạ nội dung đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Tiết A- Kiểm tra cũ - học sinh đọc “ Nội quy đảo khỉ” đặt tên khác cho B - Bài Giới thiệu Luyện đọc a) Giáo viên đọc mẫu b) Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - Học sinh nối tiếp đọc câu , phát luyện đọc từ khó - Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp Một vật da sần sùi,/ dài thượt,/ nhe hàm nhọn hoắt lưỡi cưa sắc,/ trườn lên bãi cát.// Nó nhìn Khỉ cặp mắt ti hí/ với hai hàng nước mắt chảy dài.// - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc số câu dài - Học sinh đọc phần giải +Khi cần trấn tĩnh? +Tìm từ nghĩa với từ bội bạc - Học sinh luyện đọc đoạn nhóm - Tổ chức cho học sinh thi đọc nhóm Tiết Tìm hiểu - Học sinh đọc thầm đoạn + Khỉ đối xử với Cá Sấu nào?(Thấy Cá Sấu khóc khơng có bạn…) - Học sinh đọc tiếp đoạn + Cá Sấu định lừa Khỉ nào?(Cá Sấu giả vờ mời khỉ đến chơi nhà mình…) + Khỉ nghĩ mẹo để nạn?(Khỉ giả vờ giúp Cá Sấu,bảo Cá Sấu đưa lại bờ lấy tim để nhà.) + Câu nói Khỉ làm Cá Sấu tin Khỉ?(“Chuyện quan trọng mà bạn chẳng bảo trước” ) + Tại Cá Sấu lại tẽn tò lủi mất?(Vì bị lộ mặt bội bạc) + Hãy tìm từ ngữ nói lên tính nết Khỉ Cá Sấu Luyện đọc lại - Tổ chức cho học sinh luyện đọc phân vai C- Củng cố, dặn dò + Câu chuyện nói với em điều gì? - Giáo viên nhận xét tiết học, yêu cầu học sinh nhà đọc lại xem trước tiết kể chuyện ...B - Bài Giới thiệu Luyện đọc a) Giáo viên đọc mẫu b) Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - Học sinh nối tiếp đọc câu , phát luyện đọc từ khó - Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp Một vật da... sinh thi đọc nhóm Tiết Tìm hiểu - Học sinh đọc thầm đoạn + Khỉ đối xử với Cá Sấu nào?(Thấy Cá Sấu khóc khơng có bạn…) - Học sinh đọc tiếp đoạn + Cá Sấu định lừa Khỉ nào?(Cá Sấu giả vờ mời khỉ đến... Khỉ cặp mắt ti hí/ với hai hàng nước mắt chảy dài.// - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc số câu dài - Học sinh đọc phần giải +Khi cần trấn tĩnh? +Tìm từ nghĩa với từ bội bạc - Học sinh luyện đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay