Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:14

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC: QUẢ TIM KHỈ I MỤC TIÊU: - Biết ngắt nghỉ đúng, đọc rõ lời nhân vật câu chuyện - Hiểu nội dung: Khỉ kết bạn với Cá Sấu, bị Cá Sấu lừa Khỉ khơn khéo nạn Những kẻ bội bạc cá sấu khơng có bạn (trả lời CH 1,2,3,5) - Hs K-G trả lời (CH4) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh ảnh minh họa - Bảng phụ viết câu văn cần hướng dẫn luyện đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Kiểm tra cũ: (4 phút) - Kiểm tra học sinh đọc trả lời câu hỏi - Hai em lên bảng đọc trả lời câu tập đọc : “ Nội quy Đảo Khỉ ” hỏi giáo viên nêu - HS1: Đọc - HS1 : Đọc H: Nội quy Đảo Khỉ có điều? + Nội quy Đảo Khỉ có điều - HS2: Đọc - HS2 : Đọc H: Vì đọc xong nội quy, Khỉ Nâu lại + Đọc xong nội quy Khỉ Nâu khối khối chí? chí thấy Đảo Khỉ họ hàng - Nhận xét, ghi điểm bảo vệ, chăm sóc tử tế - Nhận xét chung 2.Bài mới: không bị làm phiền, người đến thăm Đảo Khỉ phải tuân theo nội quy Đảo * Giới thiệu :1 (phút) + Cá Sấu sống nước, Khỉ sống bờ - Hs theo dõi Hai vật chơi với kết thành bạn Vì ? Câu chuyện “Quả tim khỉ” giúp - Vài em nhắc lại đề em biết điều * Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc 1/ GV Đọc mẫu ( phút) - Đọc mẫu diễn cảm toàn + Đọc giọng người kể đoạn1 vui vẻ; đoạn hồi hộp; đoạn 3-4 hê.Giọng Khỉ: chân thật, hồn nhiên đoạn kết bạn với Cá Sấu; Khỉ bình tĩnh, khơn ngoan nói với Cá Sấu sơng; phẫn nộ mắng Cá Sấu.Giọng Cá Sấu: giả dối Chú ý nhấn giọng từ ngữ: quẫy mạnh, sần sùi, dài thượt, nhọn hoắt, tẽn tò, 2) GV hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải -Lớp lắng nghe GV đọc mẫu nghĩa từ: a) Cho HS đọc nối tiếp câu (8 phút) - Hs nối tiếp đọc câu - Luyện đọc từ khó: ven sơng, quẫy - HS đọc mạnh, chễm chệ, hoảng sợ, tẽn tò, sần sùi, nhọn hoắt b) Hướng dẫn HS đọc đoạn trước lớp (8 phút) - Chúng ta phải đọc với giọng - H: Để đọc tập đọc này, phải khác nhau, giọng người kể sử dụng giọng đọc khác Là giọng chuyện, giọng Khỉ giọng cụa ai? Cá Sấu - H: Bài tập đọc có đoạn? - Bài tập đọc chia làm đoạn - Gọi HS đọc đoạn - HS đọc - Dài thượt dài nào? - Là dài mức bình thường - Thế gọi mắt ti hí? - Mắt hẹp nhỏ - Cá Sấu trườn lên bãi cát, bạn hiểu, - Trườn cách di chuyển ma2tha6n trườn gì? Trườn có giống bò khơng? mình, bụng ln sát đất Bò dùng * GV hướng dẫn: Đây đoạn giới thiệu chân, tay để di chuyển câu chuyện, phần đầu, em cần ý - HS lắng nghe ngắt giọng cho vị trí dấu - Luyện đọc câu câu Phần sau, cần thể tình cảm nhân vật qua lời nói nhân vật + Bạn ai?// Vì bạn khóc?// (Đọc mẫu lời đối thoại Khỉ Cá Sấu) (Giọng lo lắng, quan tâm) + Tơi Cá Sấu.//Tơi khóc chẳng chơi với tôi.// - Yêu cầu HS đọc lại đoạn (Giọng buồn bã, tủi thân) - HS đọc Cả lớp nghe nhận - Yêu cầu HS đọc đoạn xét - HS đọc - Gọi HS đọc lại câu nói Khỉ Cá - HS đọc Sấu Nhận xét + Vua ốm nặng,/ phải ăn tim khỉ khỏi.// Tôi cần tim bạn.// + Chuyện quan trọng vậy// mà bạn chẳng báo trước.// Quả tim để nhà.// Mau đưa về,// lấy tim dâng lên vua bạn.// - Trấn tĩnh có nghĩa gì? Khi - Trấn tĩnh lấy lại bình tĩnh.Khi có cần trấn tĩnh? việc xảy làm ta hoảng hốt, bình tĩnh ta cần trấn tĩnh lại - Gọi HS đọc lại đoạn - Yêu cầu HS đọc đoạn 3, - HS đọc Cả lớp nghe nhận xét - HS đọc - HS đọc, lớp theo dõi nhận xét Sau đó, lớp luyện đọc câu văn này: - Gọi HS khác đọc lời Khỉ mắng Cá + Con vật bội bạc kia!// Đi Sấu đi!//Chẳng thèm kết bạn/ với - Gọi HS đọc lại đoạn 3, kẻ giả dối mi đâu.// c) Đọc đoạn nhóm (5 phút) - HS đọc - GV cho HS chia nhóm - HS chia nhóm - Cho HS đọc đoạn nối tiếp - HS nhóm đọc nối tiếp đoạn - Các bạn nhóm góp ý cho d) Tổ chức cho HS thi đọc.( phút) - Cho HS thi đọc nhóm (đọc đoạn cách đọc - Đại diện nhóm thi đọc, nối tiếp) - GV nhận xét khen nhóm đọc tốt nhóm đọc đoạn - Các nhóm khác nhận xét e) Cả lớp đọc đồng (2 phút) - Cho HS đọc đồng - Lớp đọc đồng TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS * Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn TLCH: - Lớp đọc thầm đoạn - CH1: Khỉ đối xử với Cá Sấu - (Thấy Cá Sấu khóc khơng có ? bạn, Khỉ mời Cá Sấu kết bạn Từ đó, ngày Khỉ hái cho cá sấu ăn.) - Yêu cầu học sinh đọc tiếp đoạn - CH2:Cá Sấu định lừa Khỉ ? - Lớp đọc thầm đoạn - (Cá Sấu giả vờ mời Khỉ đến nhà chơi khỉ nhận lời, ngồi lên lưng Đi xa bờ, Cá Sấu nói cần tim Khỉ để dâng cho vua Cá Sấu ăn.) -CH3: Khỉ nghĩ mẹo để nạn ? - ( Khỉ giả vờ sẵn sàng giúp Cá Sấu, bảo Cá Sấu đưa trở lại bờ Lấy tim để nhà.) - Yêu cầu học sinh đọc tiếp đoạn 3&4 - HS Đọc đoạn 3&4 - ( bị lộ mặt bội bạc, giả dối.) - CH4: Tại Cá Sấu lại tẽn tò, lủi ? - (Khỉ: tốt bụng, thật thà, thông - CH5: Em tìm từ nói lên tính minh Cá Sấu: giả dối, bội bạc, độc nết hai vật ?- Khỉ - Cá Sấu ác.) - Luyện đọc lại truyện : - Theo dõi luyện đọc nhóm - Luyện đọc nhóm - Yêu cầu nhóm thi đọc phân - Nhóm đọc phân vai (người dẫn vai chuyện, Khỉ, Cá Sấu.) - Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh 3) Củng cố dặn dò : - Khỉ kết bạn với Cá Sấu, bị Cá Sấu - Em nêu lại nội dung ? lừa Khỉ khôn khéo thoát - Giáo viên nhận xét đánh giá nạn Những kẻ bội bạc cá sấu khơng có bạn - Chuẩn bị sau: Voi nhà - Hai em nhắc lại nội dung - Hs nhà đọc c.bị sau ...- HS2: Đọc - HS2 : Đọc H: Vì đọc xong nội quy, Khỉ Nâu lại + Đọc xong nội quy Khỉ Nâu khối khối chí? chí thấy Đảo Khỉ họ hàng - Nhận xét, ghi điểm bảo vệ, chăm sóc tử tế - Nhận xét chung 2. Bài... cầu HS đọc lại đoạn (Giọng buồn bã, tủi thân) - HS đọc Cả lớp nghe nhận - Yêu cầu HS đọc đoạn xét - HS đọc - Gọi HS đọc lại câu nói Khỉ Cá - HS đọc Sấu Nhận xét + Vua ốm nặng,/ phải ăn tim khỉ khỏi.//... HS thi đọc. ( phút) - Cho HS thi đọc nhóm (đọc đoạn cách đọc - Đại diện nhóm thi đọc, nối tiếp) - GV nhận xét khen nhóm đọc tốt nhóm đọc đoạn - Các nhóm khác nhận xét e) Cả lớp đọc đồng (2 phút)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay