ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI DO Ô NHIỄM ĐẦM THỊ NẠI TẠI XÃ PHƯỚC SƠN HUYỆN TUY PHƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH

92 8 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** NGUYỄN VĂN TRỌNG ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI DO Ô NHIỄM ĐẦM THỊ NẠI TẠI PHƯỚC SƠN HUYỆN TUY PHƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH LUẬNVĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** NGUYỄN VĂN TRỌNG ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI DO Ô NHIỄM ĐẦM THỊ NẠI TẠI PHƯỚC SƠN HUYỆN TUY PHƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành:Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS MAI ĐÌNH Q Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận văn tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận“Đánh giá tổn hại ô nhiễm nguồn nước đầm Thị Nại xã Phước Sơn huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định ” Nguyễn Văn Trọng , sinh viên khóa 2009 –2013, ngànhKinh Tế Tài Nguyên Môi Trường, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày………………… Ths Mai Đình Quý Người hướng dẫn Ký tên, ngàytháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ký tên, ngày thángnăm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ký tên, ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Vậy gần năm trôi qua, khoảng thời gian ngồi giảng đường đại học, dù chưa đủ dài để tơi làm nhiều điều có lẽ khơng qn Giờ tơi ngồi viết dòng lúc sửa hồn thành cơng đoạn cuối chặng đường đại học, hành trang vai chưa nhiều vô quý giá cho bước vào đời, để đến ngày hôm cho xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người thân, thầy cô người bạn đồng hành giúp đỡ chia sẻ tơi suốt thời gian qua Trước tiên, tự đáy lòng xin gửi lời cảm ơn thành kính đến cha mẹ người thân đại gia đình mình, người ln động viên, an ủi tạo điều kiện cho suốt năm qua mà rõ ràng khoảng thời gian giảng đường Trường Đại Học Nơng Lâm Khóa luận hồn thành lúc cho tơi xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM nói chung, q thầy Bộ môn Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường Khoa Kinh Tế nói riêng, truyền dạy cho tơi kiến thức tảng quý báu suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS Mai Đình Quý, cảm ơn Thầy tận tình bảo, hướng dẫn tơi suốt thời gian nghiên cứu thực Khóa luận tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh chị cán UBND Phước Sơn , huyện Tuy Phước giúp đỡ tạo điều kiện điều tra, thu thập thông tin thời gian thực tập Và cuối cùng, xin cảm ơn người bạn ủng hộ, giúp đỡ sát cánh tơi suốt năm qua để tơi hồn thành tốt đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực Nguyễn Văn Trọng NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN VĂN TRỌNG, Tháng 08 năm 2013 “Đánh Giá Tổn Hại Ơ Nhiễm Ng̀n Nước Đầm Thị Nại Tại Xã Phước Sơn Huyện Tuy Phước Tỉnh Bình Định” TRONG NGUYENVAN, August 2013 “Evaluating Damages Caused By Thi Nai Lagoon Pollution In Phuoc Son Commune, Tuy Phuoc District, Binh Dinh Province” Nuôi trồng thủy sản ngành có đóng góp quan trọng cấu kinh tế nơng nghiệp nước ta Bên cạnh lợi ích có được, việc ni trồng thủy sản gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường phát triển tương lai Ngay có Nghị 09 theo Quyết định số 224/1999/QĐ–TTg ngày 8‒12–1999 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển ni trồng thủy sản thời kì 1999–2010 với lợi nhuận tôm mang lại, nhiều hộ dân mạnh dạn phá bỏ, lấn chiếm mặt đầm trái phép để ni tơm Khóa luận ước lượng giá trị kinh tế tổn hại về suất thủy sản và sức khỏe người dân ô nhiễm khu vực đầm Thị Nại gây đ ối với người dân khu vực phương pháp chi phí bệnh tật phân tích hồi qui Qua q trình tính tốn đề tài xác định đượcvề mặt tổn hại sức khỏe vĩnh viễn 853,2 (triệu đồng), về mặt suất thu h oạch tôm vào khoảng 390,6 (tỷ đồng) Đây sở để ban ngành lãnh đạo đề sách dự án để giúp người dân nơi Việc lượng hóa thành tiền giá trị tổn hại nêu kì vọng đóng góp phần quan trọng việc xây dựng sách, hướng cho ngành việc bảo vệ phát triển bền vững môi trường trước, tăng canh tác phần diện tích đất bị chiếm dụng không tuân thủ các kỹ thuật tập huấn khuyến ngư, giảm khơng khả dịch bệnh bùng phát MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi thời gian 1.3.2 Phạm vi không gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 2.2.2 Địa bàn nghiên cứu 13 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 20 20 3.1.1 Cơ sở khoa học việc tính tốn thiệt hại nhiễm 20 3.1.2 Ô nhiễm môi trường nước 21 3.1.3 Tác động nước thải 22 v 3.2 Phương pháp nghiên cứu 23 3.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 23 3.2.2 Phương pháp đánh giá tổn hại ô nhiễm môi trường 23 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 28 3.2.4 Phương pháp NPV ‒ dòng tiền 28 CHƯƠNG 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Tìm hiểu thực trạng ô nhiễm nguồn nước đầm Thị Nại 30 30 4.2 Phân tích đời sống kinh tế 31 4.2.1 Tuổi của hộ điều tra 31 4.2.2 Trình độ học vấn khu vực 32 4.2.3 Thu nhập người dân 33 4.2.4 Tình hình tập huấn khuyến ngư của người dân 34 4.3 Nhận thức của người dân về mức độ ô nhiễm môi trường khu vực 4.3.1 Tình hình hoạt động Đầm 34 34 4.3.2 Sự quan tâm nhận thức người dân đến vấn đề môi trường khu vực sinh sống 35 4.3.3 Ảnh hưởng ô nhiễm đến người dân 38 4.3.4 Đặc điểm yếu tố khoảng cách đến nơi bị ô nhiễm – đầm Thị Nại 39 4.4 Đánh giá tổn hại sức khỏe 40 4.4.1 Kết ước lượng hàm chi phí sức khỏe 40 4.4.2 Kiểm định mơ hình hàm chi phí sức khỏe 41 4.4.3 Phân tích mơ hình – tính toán hệ số co giãn mức tác động biên yếu tố đến chi phí sức khỏe 45 4.5 Đánh giá tổn hại ô nhiễm gây suất thủy sản 49 4.5.1 Kết ước lượng hàm suất 49 4.5.2 Kiểm định mô hình hàm śt 50 vi 4.5.3 Phân tích mơ hình – tính tốn hệ số co giãn mức tác động biên yếu tố ảnh hưởng đến suất tôm 53 4.6 Tổng tổn hại về sức khỏe và suất thủy sản 56 4.7 Đề xuất giải pháp giảm ô nhiễm 57 CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC 64 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH ‒ HDH Công nghiệp hóa – hiện đại hóa DTTN Diện tích tự nhiên GDP Tổng sản phẩm quốc nội NSTH Năng suất thu hoạch NLTS Nguồn lợi thủy sản NTTS Nuôi trồng thủy sản NTM Nông thôn mới QL Quốc lộ RNM Rừng ngập mặn SXNN Sản xuất nông nghiệp UBND Uỷ Ban Nhân Dân viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Kết Quả Phân Tích Chất Lượng Nước Thải Qua các Năm 30 Bảng 4.2 Tình Hình Tập Huấn Khuyến Ngư 34 Bảng 4.3 Đánh Giá Người Dân Mức Độ Ô Nhiễm Khu Vực Sinh Sống 36 Bảng 4.4 Bảng Thể Hiện Bệnh Thường Mắc Người Dân 38 Bảng 4.5 Bảng Thể Hiện Khoảng Cách Từ Nhà Dân Đến Khu Vực Ô Nhiễm 40 Bảng 4.6 Kết Quả Ước Lượng Mơ Hình Hồi Quy Hàm Chi Phí Sức Khỏe 41 Bảng 4.7 Kiểm Tra Lại Dấu Thơng Số Ước Lượng Mơ Hình Chi Phí Sức Khỏe 42 Bảng 4.8 Hệ Số Xác Định R2 của Mô Hình Hồi Quy Phụ Hàm Chi Phí Sức Khỏe 43 Bảng 4.9 Kết Xuất Kiểm Ðịnh LM Hàm Chi Phí Sức Khỏe 44 Bảng 4.10 Kết Xuất Kiểm Ðịnh White hàm chi phí sức khỏe 44 Bảng 4.11 Hệ Số Co Giãn Mức Tác Động Biên Hàm Chi Phí Sức Khỏe 46 Bảng 4.12 Thông Số Ước Lượng Hàm Năng Suất 49 Bảng 4.13 Kiểm Tra Dấu Thông Số Ước Lượng Mơ Hình Hàm Năng Śt 50 Bảng 4.14 Kết Quả Kiểm Ðịnh Ða Cộng Tuyến Bằng Ma Trận Tương Quan 51 Bảng 4.15 Kết Quả Kiểm Định LM hàm suất 52 Bảng 4.16 Kết Quả Kiểm Định White hàm suất 52 Bảng 4.17 Giá Trị Trung Bình Biến Mơ Hình Hàm Năng Śt 54 ix PHỤ LỤC KẾT XUẤT HÀM CPSK Dependent Variable: LOG(CPSK) Method: Least Squares Date: 06/04/13 Time: 11:43 Sample(adjusted): 60 Included observations: 50 Excluded observations: after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic C 3.579506 2.088465 1.713941 LOG(TN) 0.156550 0.086705 1.805553 LOG(TUOI) 0.897073 0.463321 1.936180 LOG(KC) -0.252383 0.119631 -2.109676 THAMNIEN 0.462048 0.153185 3.016272 R-squared 0.508514 Mean dependent var Adjusted R0.464827 S.D dependent var squared S.E of regression 0.453850 Akaike info criterion Sum squared resid 9.269102 Schwarz criterion Log likelihood -28.81351 F-statistic Durbin-Watson 1.790810 Prob(F-statistic) stat Prob 0.0934 0.0777 0.0591 0.0405 0.0042 7.207421 0.620391 1.352541 1.543743 11.63978 0.000001 PHỤ LỤC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CÁC BIẾN HÀM CPSK CPSK TN 1505.000 30000.83 1000.000 31050.00 4000.000 93600.00 400.0000 -68000.00 913.0736 33465.65 1.167957 -0.506111 3.921786 3.122781 TUOI 39.96667 40.00000 57.00000 27.00000 6.356544 0.394655 2.904791 KC THAMNIEN 563.3333 0.466667 550.0000 0.000000 1200.000 1.000000 100.0000 0.000000 277.3767 0.503098 0.105949 0.133631 2.236512 1.017857 Jarque-Bera Probability 15.76546 0.000377 2.599173 0.272644 1.580191 0.453801 1.569535 0.456226 10.00080 0.006735 Sum Sum Sq Dev 90300.00 49188500 1800050 6.61E+10 2398.000 2383.933 33800.00 4539333 28.00000 14.93333 Observations 60 60 60 60 60 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis PHỤ LỤC MÔ HÌNH HỒI QUY NHÂN TẠO HÀM CPSK White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 1.244550 15.50346 Probability Probability 0.290293 0.276985 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/04/13 Time: 11:44 Sample: 60 Included observations: 50 Excluded observations: Variable Coefficient C 7.212853 LOG(TN) 8.398422 (LOG(TN))^2 0.023764 (LOG(TN))*(LOG(TUOI)) -2.096082 (LOG(TN))*(LOG(KC)) -0.182134 (LOG(TN))*THAMNIEN 0.269727 LOG(TUOI) -20.18602 (LOG(TUOI))^2 4.116265 (LOG(TUOI))*(LOG(KC)) 1.792479 (LOG(TUOI))*THAMNIEN 0.664887 LOG(KC) -4.194048 (LOG(KC))^2 -0.033110 (LOG(KC))*THAMNIEN -0.220936 THAMNIEN -4.118261 R-squared 0.310069 Prob 0.8526 0.0325 0.7558 0.0110 0.3324 0.3413 0.3102 0.1476 0.0444 0.5842 0.2541 0.8402 0.5261 0.4895 0.185382 Adjusted R-squared S.E of regression 0.355023 0.935364 Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Std Error t-Statistic 38.54450 0.187131 3.776159 2.224065 0.075818 0.313429 0.781731 -2.681334 0.185386 -0.982454 0.279684 0.964399 19.61302 -1.029215 2.781668 1.479783 0.860340 2.083453 1.204003 0.552230 3.619168 -1.158843 0.163047 -0.203073 0.345124 -0.640164 5.898199 -0.698223 Mean dependent var 0.060928 S.D dependent var 0.344038 Akaike info criterion 4.261027 Schwarz criterion -9.384104 F-statistic 1.737207 Prob(F-statistic) 1.470731 1.244550 0.290293 PHỤ LỤC KẾT XUẤT KIỂM ĐỊNH LMHÀM CPSK Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.726637 Probability Obs*R-squared 1.634609 Probability 0.489374 0.441621 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 06/04/13 Time: 11:45 Presample and interior missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.127501 2.129684 -0.059869 0.9525 LOG(TN) -0.009657 0.087604 -0.110239 0.9127 LOG(TUOI) 0.011583 0.483190 0.023971 0.9810 LOG(KC) 0.026464 0.123702 0.213933 0.8316 THAMNIEN 0.033935 0.167571 0.202512 0.8405 RESID(-1) -0.034191 0.176575 -0.193634 0.8474 RESID(-2) 0.192944 0.166812 1.156656 0.2538 R-squared 0.032692 Mean dependent var -8.24E-16 Adjusted R-squared -0.102281 S.D dependent var 0.434931 S.E of regression 0.456633 Akaike info criterion 1.399302 Sum squared resid 8.966075 Schwarz criterion 1.666985 Log likelihood -27.98255 F-statistic 0.242212 Durbin-Watson stat 1.694692 Prob(F-statistic) 0.959855 PHỤ LỤC KẾT XUẤT MA TRẬN TỰ TƯƠNG QUAN HÀM CPSK TN CPSK KC THAMNIE N TUOI TN CPSK KC THAMNIEN 1.000000 0.336816 0.160802 0.404113 0.336816 1.000000 -0.313800 0.548288 0.160802 -0.313800 1.000000 -0.227531 TUOI 0.213082 0.534728 -0.378494 0.404113 0.548288 -0.227531 1.000000 0.492545 0.213082 0.534728 -0.378494 0.492545 1.000000 PHỤ LỤC MÔ HÌNH HỒI QUY PHỤ CỦA HÀM CPSK Dependent Variable: LOG(TN) Method: Least Squares Date: 06/28/13 Time: 16:39 Sample(adjusted): 60 Included observations: 50 Excluded observations: after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic C 6.682126 3.412062 1.958383 LOG(TUOI) 0.203919 0.787308 0.259008 LOG(KC) 0.431116 0.193248 2.230892 THAMNIEN 0.509874 0.249409 2.044326 R-squared 0.148799 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.093285 S.D dependent var S.E of regression 0.771777 Akaike info criterion Sum squared resid 27.39941 Schwarz criterion Log likelihood -55.90939 F-statistic Durbin-Watson stat 1.893527 Prob(F-statistic) Dependent Variable: LOG(TUOI) Method: Least Squares Date: 06/28/13 Time: 16:39 Sample(adjusted): 60 Included observations: 50 Excluded observations: after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic C 4.006195 0.304633 13.15088 LOG(TN) 0.007141 0.027572 0.259008 LOG(KC) -0.072846 0.036524 -1.994493 THAMNIEN 0.117528 0.045564 2.579411 R-squared 0.272490 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.225044 S.D dependent var S.E of regression 0.144428 Akaike info criterion Sum squared resid 0.959536 Schwarz criterion Log likelihood 27.88627 F-statistic Durbin-Watson stat 2.017464 Prob(F-statistic) Prob 0.0563 0.7968 0.0306 0.0467 10.37403 0.810506 2.396376 2.549337 2.680420 0.057825 Prob 0.0000 0.7968 0.0520 0.0132 3.693716 0.164064 -0.955451 -0.802489 5.743136 0.002008 Dependent Variable: LOG(KC) Method: Least Squares Date: 06/28/13 Time: 16:39 Sample(adjusted): 60 Included observations: 50 Excluded observations: after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error C 8.031189 2.285425 LOG(TN) 0.226459 0.101511 LOG(TUOI) -1.092649 0.547833 THAMNIEN -0.308771 0.183225 R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat t-Statistic 3.514090 2.230892 -1.994493 -1.685197 Prob 0.0010 0.0306 0.0520 0.0987 0.250733 Mean dependent var 6.177810 0.201868 S.D dependent var 0.626112 Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic 1.752562 1.905524 5.131119 Prob(F-statistic) 0.003815 0.559357 14.39251 -39.81405 1.532472 Dependent Variable: THAMNIEN Method: Least Squares Date: 06/28/13 Time: 16:40 Sample(adjusted): 60 Included observations: 50 Excluded observations: after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic C -3.962512 1.923387 -2.060174 LOG(TN) 0.163348 0.079903 2.044326 LOG(TUOI) 1.075158 0.416823 2.579411 LOG(KC) -0.188317 0.111748 -1.685197 R-squared 0.293244 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.247152 S.D dependent var S.E of regression 0.436834 Akaike info criterion Sum squared resid 8.777906 Schwarz criterion Log likelihood -27.45230 F-statistic Durbin-Watson stat 1.421941 Prob(F-statistic) Prob 0.0451 0.0467 0.0132 0.0987 0.540000 0.503457 1.258092 1.411054 6.362046 0.001065 PHỤ LỤC KẾT XUẤT HÀM NS Dependent Variable: LOG(NS) Method: Least Squares Date: 07/03/13 Time: 14:39 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient C LOG(KN) LOG(MATDO) LOG(TA) LOG(TDHV) ONHIEM R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 4.634640 0.665870 -0.867458 1.330252 0.329677 -0.261173 Std Error 1.366937 0.269268 0.344581 0.431439 0.195250 0.137903 t-Statistic 3.390529 2.472890 -2.517426 3.083291 1.688490 -1.893889 Prob 0.0013 0.0166 0.0148 0.0032 0.0971 0.0636 0.506434 Mean dependent var 5.066575 0.460733 S.D dependent var 0.648644 Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic 1.449229 1.658663 11.08157 Prob(F-statistic) 0.000000 0.476330 12.25209 -37.47686 1.705077 PHỤ LỤC MÔ HÌNH HỒI QUY NHÂN TẠO HÀM NS White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.371444 Obs*R-squared 11.87911 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/05/13 Time: 00:43 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient C LOG(KN) (LOG(KN))^2 LOG(MATDO) (LOG(MATDO))^ LOG(TA) (LOG(TA))^2 LOG(TDHV) (LOG(TDHV))^2 ONHIEM R-squared -0.728873 0.691955 -0.157726 -0.473604 0.132460 Probability Probability Std t-Statistic Error 5.663008 -0.128708 3.416610 0.202527 0.598781 -0.263411 3.304191 -0.143334 0.552517 0.239739 0.789759 3.267321 0.241715 -0.638320 1.774640 -0.359690 0.451503 0.312171 1.446334 -0.183397 0.212352 -0.863649 0.031138 0.081140 0.383759 0.197985 Mean dependent var 0.226223 0.220210 Prob 0.8981 0.8403 0.7933 0.8866 0.8115 0.8100 0.7206 0.1543 0.3919 0.7028 0.204201 Adjusted Rsquared S.E of regression 0.053623 S.D dependent var 0.276820 0.269296 Akaike info criterion 0.365003 Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 3.626025 -0.950087 1.591702 Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.714060 1.371444 0.226223 PHỤ LỤC 10 KẾT XUẤT KIỂM ĐỊNH LMHÀM NS Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.932091 Probability Obs*R-squared 4.150261 Probability 0.155102 0.125540 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 07/05/13 Time: 00:44 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic C -0.114329 1.354659 -0.084397 LOG(KN) -0.108653 0.270629 -0.401482 LOG(MATDO) 0.115312 0.345377 0.333873 LOG(TA) 0.049181 0.424962 0.115731 LOG(TDHV) 0.041794 0.193165 0.216365 ONHIEM -0.015007 0.138747 -0.108164 RESID(-1) 0.120327 0.140117 0.858763 RESID(-2) 0.234154 0.141656 1.652976 R-squared 0.069171 Mean dependent var Adjusted R-squared -0.056133 S.D dependent var S.E of regression 0.468315 Akaike info criterion Sum squared resid 11.40460 Schwarz criterion Log likelihood -35.32647 F-statistic Durbin-Watson stat 1.955359 Prob(F-statistic) Prob 0.9331 0.6897 0.7398 0.9083 0.8296 0.9143 0.3944 0.1044 -1.01E-15 0.455700 1.444216 1.723462 0.552026 0.790879 PHỤ LỤC 11 KẾT XUẤT MA TRẬN TỰ TƯƠNG QUAN HÀM NS NS NS 1.000000 KN 0.297169 MATDO -0.423163 TA 0.555335 TDHV 0.499651 ONHIEM -0.471628 KN MATDO 0.297169 -0.423163 1.000000 -0.003972 -0.003972 1.000000 0.161390 -0.338905 0.025272 -0.192547 -0.113962 0.226983 TA 0.555335 0.161390 -0.338905 1.000000 0.374784 -0.178851 TDHV 0.499651 0.025272 -0.192547 0.374784 1.000000 -0.224323 ONHIEM -0.471628 -0.113962 0.226983 -0.178851 -0.224323 1.000000 PHỤ LỤC 12 MÔ HÌNH HỒI QUY PHỤ CỦA HÀM NS Dependent Variable: LOG(KN) Method: Least Squares Date: 07/05/13 Time: 00:43 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient C 2.144497 LOG(TDHV) -0.048660 LOG(TA) 0.265575 LOG(MATDO) 0.185487 ONHIEM -0.058092 R-squared 0.049987 Adjusted R-squared -0.019105 S.E of regression 0.238530 Sum squared resid 3.129298 Log likelihood 3.469763 Durbin-Watson stat 1.875260 Std Error t-Statistic 0.620438 3.456423 0.097554 -0.498804 0.213061 1.246472 0.170732 1.086424 0.068611 -0.846686 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Dependent Variable: LOG(TDHV) Method: Least Squares Date: 07/05/13 Time: 00:45 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient C 0.808501 LOG(KN) -0.092547 LOG(TA) 0.732159 LOG(MATDO) -0.103993 ONHIEM -0.098333 R-squared 0.171223 Adjusted R-squared 0.110948 S.E of regression 0.328955 Sum squared resid 5.951632 Log likelihood -15.81594 Durbin-Watson stat 2.515989 Prob 0.0011 0.6199 0.2179 0.2820 0.4008 2.889489 0.236283 0.051008 0.225537 0.723482 0.579646 Std Error t-Statistic 0.937695 0.862222 0.185538 -0.498804 0.281122 2.604415 0.237555 -0.437765 0.094309 -1.042669 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.3923 0.6199 0.0118 0.6633 0.3017 0.791682 0.348878 0.693865 0.868393 2.840708 0.032626 Dependent Variable: LOG(TA) Method: Least Squares Date: 07/05/13 Time: 00:45 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient C 1.200692 LOG(KN) 0.103447 LOG(TDHV) 0.149950 LOG(MATDO) -0.226820 ONHIEM -0.021048 R-squared 0.240325 Adjusted R-squared 0.185076 S.E of regression 0.148870 Sum squared resid 1.218926 Log likelihood 31.75493 Durbin-Watson stat 1.797707 Std Error t-Statistic Prob 0.395350 3.037035 0.0036 0.082992 1.246472 0.2179 0.057575 2.604415 0.0118 0.103260 -2.196600 0.0323 0.043006 -0.489415 0.6265 Mean dependent var 0.884535 S.D dependent var 0.164911 Akaike info criterion -0.891831 Schwarz criterion -0.717302 F-statistic 4.349852 Prob(F-statistic) 0.003968 Dependent Variable: LOG(MATDO) Method: Least Squares Date: 07/05/13 Time: 00:46 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient C 3.148430 LOG(KN) 0.113266 LOG(TDHV) -0.033389 LOG(TA) -0.355580 ONHIEM 0.054000 R-squared 0.147175 Adjusted R-squared 0.085151 S.E of regression 0.186395 Sum squared resid 1.910879 Log likelihood 18.26713 Std Error t-Statistic Prob 0.325411 9.675228 0.0000 0.104256 1.086424 0.2820 0.076271 -0.437765 0.6633 0.161877 -2.196600 0.0323 0.053470 1.009901 0.3170 Mean dependent var 3.171655 S.D dependent var 0.194877 Akaike info criterion -0.442238 Schwarz criterion -0.267709 F-statistic 2.372887 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 2.144707 0.063344 Dependent Variable: ONHIEM Method: Least Squares Date: 07/05/13 Time: 00:47 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient C 0.592260 LOG(KN) -0.221482 LOG(TDHV) -0.197120 LOG(TA) -0.206014 LOG(MATDO) 0.337151 R-squared 0.081072 Adjusted R-squared 0.014241 S.E of regression 0.465750 Sum squared resid 11.93074 Log likelihood -36.67953 Durbin-Watson stat 2.091873 Std Error t-Statistic 1.334185 0.443911 0.261587 -0.846686 0.189053 -1.042669 0.420940 -0.489415 0.333846 1.009901 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.6588 0.4008 0.3017 0.6265 0.3170 0.683333 0.469102 1.389318 1.563846 1.213093 0.315769 PHỤ LỤC13 BẢNG HỎI ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI Ô NHIỄM ĐẦM THỊ NẠI PHƯỚC SƠN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN GIỚI THIỆU : Xin chào ông bà ! Tôi là sinh viên th ực tập trường Đại học Nông lâm TP HCM tiến hành cuộc khảo sát nhằm tìm hiểu v ề tình hình nhiễm đầm Thị Nại Những thông tin mà ông bà cung cấp sẽ giúp cho việc nghiên c ứu đề xuất biện pháp nhằm cải thiện ô nhiễm Các thông tin cá nhân sẽ được giữ kín Mong ông bà dành ít thời gian trả lời một số câu hỏi sau đây: I THÔNG TIN NGƯỜI PHỎNG VẤN: Họ tên người vấn: Địa chỉ: Giới tính: .(1:Nam;2:Nữ) Tuổi…………………………………… … Trình độ văn hóa: 1) Cấp 2) Cấp 3) Cấp 4) Cấp (trên Phở Thơng) Gia đình người: Số người tham gia lao động chính: II THƠNG TIN VỀ TÌNH HÌNH NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG: Ơng Bà có nhận xét mơi trường khu vực: 1) Có nhiễm 0) Khơng nhiễm Nếu có mức độ nhiễm là: 1) Khơng có 2) Trung bình 3) Nghiêm trọng 4) Rất nghiêm trọng 10 Mùi hôi thường nặng vào lúc nào: 1) Sáng 2) Chiều 3) Tối 4) Ý kiến khác 11 Nước sơng có màu hay nhiều màu: 1) Một màu 2) Nhiều màu 12 Rác thải đầm có nhiều hay khơng: 1) Ít 2) Trung bình 3) Nhiều 4) Rất nhiều 13 Rác thải có thu gom khơng: 1) Có 2) Khơng 14 Nguồn nước cho sinh hoạt hoạt động khác là: 1) Nước đầm 2) Nước giếng 3) Nước sông 4) Nước máy 15 Mức độ ô nhiễm có ngày trầm trọng khơng: 1) Có 0) Khơng 16 Nhận xét công tác quản lý môi trường khu vực 1) Khơng biết 2) Bình thường 3) Tốt 4) Rất tốt Ni trồng thủy sản 17 Ơng/Bà có tham gia tập huấn khuyến nơng kỹ thuật ni trồng thủy sản khơng ………….…………….…… (1:có; 0:khơng) - Nếu khơng,vì sao? .(1 Khơng mời; Khơng muốn đi; Khơng có thời gian; Tự học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè,xóm giềng; 5: ghi rõ) - Nếu có: Có nội dung hướng dẫn ni trồng thủy hải sản? …………….…………………………………… (0: khơng;1: có) 18 Số vụ nuôi năm 19 Ơng bà ni tôm năm 20 Mật độ nuôi trồng thủy sản:… .… (vạn tôm) 21 Năng suất thu hoạch cho vụ là: 22 Trong loại sau Ơng/Bà ni trồng loại thủy sản nào? 1) Tôm 2) Cá 3) Cua 4) Khác (ghi rõ) 23 Ni thủy sản có phải nguồn thu nhập gia đình Ơng/Bà khơng? (1:có; 0:khơng) Trong đó, thu nhập từ thủy sản? (1000đ) Tổng thu nhập năm 2012 khoảng bao nhiêu? (1000đ) 24 Ông/Bà vui lòng ước tính sản lượng thu hoạch vụ vừa qua 25 Đơn giá: (1000đ) 26 Lượng thức ăn mợt 1000m2 27 Chi phí ban đầu cho vụ bao nhiêu: 28 Lao động thuê vụ: Lao động thuê .: Lao động người gia đình: 29 Diện tích ni trồng: 30 Ông /Bà vào ngành thủy sản năm 31 Theo Ơng (Bà) nhiễm có ảnh hưởng đến suất thu hoạch không? (1 =‘có’, = ‘không’) Sức khỏe 32 Theo Ơng/Bà tình trạng nhiễm khu vực có ảnh hưởng đến sức khỏe cho gia đình khơng 1) Có 0) Khơng 33 Mức độ ảnh hưởng 1) Khơng nghiêm trọng 2) Trung bình 3) Nghiêm trọng 4) Rất nghiêm trọng 34 Những bệnh gặp phải 1) Bệnh hơ hấp 2) Bệnh ngồi da 3) Bệnh thần kinh 4) Bệnh tiêu hóa 5) Khác 35 Ơng/Bà có thâm niên loại bệnh vừa kể không 1) Có 0) Khơng 36 Có người gia đình bị bệnh nhiễm? STT Tên bệnh Ngun nhân Số ngày bệnh Số ngày nằm viện Số ngày Tiền người thuốc thân chăm sóc Tổng chi Vui lòng ước tính mức thiệt hại nhiễm gây * Chi tiêu thuốc men, Bác Sĩ * Chi phí phòng ngừa: * Thiệt hại công việc làm: 37 Khoảng cách từ nhà Ông/Bà đến mét? Xin cảm ơn Ông/Bà trả lời bảng câu hỏi chúng tôi! đầm ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** NGUYỄN VĂN TRỌNG ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI DO Ô NHIỄM ĐẦM THỊ NẠI TẠI XÃ PHƯỚC SƠN HUYỆN TUY PHƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên... Thủy văn Do phân bố địa hình lượng mưa nên hệ thống sơng ngòi tỉnh Bình Định phức tạp Tỉnh Bình Định có sơng lớn là: sông Hà Thanh, sông Kôn, sông La Tinh sông Lại Giang Theo sông sông nhỏ sông Tam... Kinh Tế, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đánh giá tổn hại lên nhiều đối tượng khác nhau: tổn hại đến sức khỏe người dân ô nhiễm, đến giá trị đất đai vùng ô nhiễm, tổn hại đến suất nuôi trồng thủy thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI DO Ô NHIỄM ĐẦM THỊ NẠI TẠI XÃ PHƯỚC SƠN HUYỆN TUY PHƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH , ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI DO Ô NHIỄM ĐẦM THỊ NẠI TẠI XÃ PHƯỚC SƠN HUYỆN TUY PHƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH , Hình 2.1: Bản ĐồHành Chính Xã Phước Sơn:, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, 6 Tổng tổn hại về sức khỏe và năng suất thủy sản, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay