KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI KIM(QUÝ II2013)

123 2 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:49

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ …………… NGUYỄN TRẦN THỊ THANH PHƯỢNG KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI KIM(QUÝ II/2013) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TỐN Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 10/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ …………… NGUYỄN TRẦN THỊ THANH PHƯỢNG KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI KIM(QUÝ II/2013) Ngành: Kế toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Nguyễn Ý Nguyên Hân Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 10/2013 Hội đồng chấm báo cáo khoá luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH” CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI KIM ” NGUYỄN TRẦN THỊ THANH PHƯỢNG, sinh viên khóa 2010-2014, ngành Kế tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày GV NGUYỄN Ý NGUYÊN HÂN Người hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày Ngày tháng năm tháng năm LỜI CẢM TẠ  Sau gần hai tháng nghiên cứu thực tập Công Ty Cổ Phần Hải Kim, em học hỏi tìm hiểu tác phong làm việc, vai trò kế tốn cách thức quản lý tổ chức cơng tác kế tốn công ty Qua thực tế, kiến thức mà em trang bị trường củng cố cách rõ ràng sâu sắc Để kết ngày hơm em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM, Thầy, khoa Kinh Tế truyền đạt cho em kiến thức quý báu, hành trang vững để em xây dựng nghiệp Em xin cảm ơn NGUYỄN Ý NGUN HÂN tận tình giúp đỡ hướng dẫn cho em hoàn thành tốt báo cáo thực tập Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Hải Kim, đặc biệt Chú Đỗ Minh Chính, Chú Phan Văn Hà chị phòng kế tốn giúp đỡ em củng cố bổ sung nhiều kiến thức, nhờ em nhiều kinh nghiệm thực tế cơng việc kế tốn Cuối em kính chúc Thầy, trường Đại Học Nông Lâm TPHCM thật nhiều sức khỏe thành cơng sống Kính chúc Cơng Ty gặt hái nhiều thành cơng nhiều bước phát triển sản xuất kinh doanh Em xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2013 Sinh viên thực tập Nguyễn Trần Thị Thanh Phượng NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN TRẦN THỊ THANH PHƯỢNG Tháng 08 năm 2013 “Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh” Công Ty CỔ PHẦN HẢI KIM ” NGUYEN TRAN THI THANH PHUONG May 08 2013 "Accounting Revenues, Costs And Business Performance Determined" at KIM HAI Joint Stock Company " Đề tài thực nhằm phản ánh công tác tổ chức hạch toán kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty Cổ Phần Hải Kim Từ đó, rút ưu nhược điểm đưa giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị Mơ tả trình tự cách ghi sổ kế tốn, nghiệp vụ kinh tế liên quan đến doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh thực tế thực đơn vị Đề tài vận dụng phương pháp quan sát thực tế để phản ánh đánh giá khâu hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Kết nghiên cứu cho thấy máy kế tốn cơng ty dần hồn thiện, phương pháp hạch tốn kế toán thực vừa đạt mục tiêu theo quy định Bộ Tài Chính vừa phối hợp với tình hình thực tế Cơng ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH SÁCH CÁC HÌNH ix  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1.Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu đề tài 2  1.4 Cấu trúc đề tài 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 3  2.1 Lịch sử hình thành, phát triển Công ty 3  2.1.1 Giới thiệu sơ lược công ty 3  2.1.2 Lịch sử hình thành 3  2.1.3 Quá trình phát triển 4  2.2 Chức năng, nhiệm vụ hoạt động 4  2.2.1 Chức 4  2.2.2 Nhiệm vụ 4  2.2.3 Phạm vi hoạt động 5  2.3 Khó khăn, thuận lợi phương hương phát triển 5  2.3.1 Khó khăn 5  2.3.2 Thuận lợi 5  2.3.3 Phương hướng phát triển 5  2.4 Tổ chức máy quản lý công ty 6  2.4.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 6  2.4.2 Chức nhiệm vụ phần ban 6  2.5 Tổ chức công tác kế tốn cơng ty 8  2.5.1 Tổ chức máy kế toán 8  2.5.2 Chế độ kế toán áp dụng 10  2.5.3 Một số nguyên tắc kế toán áp dụng 11  CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13  3.1 Những vấn đề chung tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh 13  3.1.1 Khái niệm kết hoạt động sản xuất kinh doanh 13  3.1.2 Nhiệm vụ kế tốn q trình xác định kết kinh doanh 14  v 3.2 Tổ chức kế tốn tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh 15  3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 15  3.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 19  3.2.3 Kết toán giá vốn hàng bán 21  3.2.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài 24  3.2.5 Kế tốn chi phí tài 26  3.2.6 Kế tốn chi phí bán hàng 28  3.2.7.Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 30  3.2.8 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 33  3.2.9 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 38  3.2.10 Kế toán xác định kết kinh doanh 40  CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 43  4.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty Cổ Phần Hải Kim 43  4.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty 43  4.1.2 Các hình thức tiêu thụ phương thức toán 43  4.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 43  4.3 Kế toán giảm trừ doanh thu 49  4.3.1 Kế toán hàng bán bị trả lại 49  4.3.2 Kế toán giảm giá hàng bán 49  4.3.3 Chiết khấu thương mại 49  4.4 Kế toán giá vốn hàng bán 49  4.5 Kế tốn chi phí bán hàng 53  4.6 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 57  4.7 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 61  4.8.Kế tốn chi phí hoạt động tài chính: 63  4.9 Kế toán thu nhập khác 66  4.10.Kế tốn chi phí khác: 68  4.11 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 70  4.12 Kế toán xác định kết kinh doanh 72  CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 76  5.1.Nhận xét 76  5.1.1 Nhận xét tình hình chung cơng ty 76  5.1.2 Nhận xét tổ chức cơng tác kế tốn công ty 76  vi 5.2 Kiến nghị 77  5.2.1 Kiến nghị với Ban Giám Đốc 77  5.2.2 Kiến nghị với phòng kế tốn 77  5.3 Kết luận 78  TÀI LIỆU THAM KHẢO 79  vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SX Sản xuất KD Kinh doanh CCDC Công cụ dụng cụ TSCĐ Tài sản cố định QLDN Quản lý doanh nghiệp HĐTC Hoạt động tài TC Tài DT Doanh thu KQKD Kết kinh doanh GTGT Giá trị gia tăng HH Hàng hóa DV Dịch vụ SP Sản phẩm TTĐB Tiêu thụ đặc biệt XK Xuất NSNN Ngân sách nhà nước K/C Kết chuyển TNDN Thu nhập doanh nghiệp NKC Nhật ký chung ĐĐH Đơn đặt hàng PXK Phiếu xuất kho KH Khách hàng BCTC Báo cáo tài GĐ Giám đốc viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 6  Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty 8  Hình 2.3 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật Ký Chung 11  Hình 3.1 Sơ Đồ Hạch Toán Doanh Thu 18  Hình 3.2 Sơ Đồ Hạch Toán Tổng Quát Chiết Khấu Thương Mại 19  Hình 3.3 Sơ Đồ Hạch Tốn Tổng Quát Hàng Bán Bị Trả Lại 20  Hình 3.4 Sơ Đồ Hạch Tốn Tổng Quát Gỉam Gía Hàng Bán 21  Hình 3.5 Sơ Đồ Hạch Tốn Giá Vốn Hàng Bán 23  Hình 3.6.Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính 25  Hình 3.7 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Tài Chính 27  Hình 3.8 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí bán hàng 29  Hình 3.9 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Quản Lý Kinh Doanh 32  Hình 3.10 Sơ đồ hạch tốn thu nhập khác 35  Hình 3.11 Sơ dồ hạch tốn chi phí khác 37  Hình 3.12 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Thuế TNDN 39  Hình 3.13 Sơ đồ hạch tốn doanh thu 41  Hình 4.1 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Bán Hàng Qua Hợp Đồng Mua Bán 45  Hình 4.2 Sơ Đồ Hạch Toán Doanh Thu Bán Hàng Cung Cấp Dịch Vụ 48  Hình 4.3 Sơ Đồ Hạch Toán Giá Vốn Hàng Bán 52  Hình 4.4 Sơ đồ hạch tốn chi phí bán hàng q II năm 2013 56  Hình 4.5 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp 60  Hình 4.6 Sơ Đồ Hạch Toán Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính 63  Hình 4.7 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Hoạt Động Tài Chính 65  Hình 4.8 Sơ Đồ Kết Chuyển Chi Phí Khác 68  Hình 4.9 Sơ Đồ Kết Chuyển Chi Phí Khác 70  Hình 4.10 Sơ Đồ Tổng Hợp Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh 74  ix Phụ lục số 19 Phụ lục số 20 Phụ lục số 21 Phụ lục số 22 Phụ lục số 23 Phụ lục số 24 Phụ lục số 25 Phụ lục số 26 Phụ lục số 27 Phụ lục số 28 Phụ lục số 29 Phụ lục số 30 Phụ lục số 31 Phụ lục số 32 ... kiến thức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh phương pháp nghiên cứu đề tài Chương 4: Kết thảo luận Mơ tả q trình hạch tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh Cơng ty giải... ty Xác định kết kinh doanh: việc so sánh chi phí bỏ thu nhập đạt trình sản xuất kinh doanh Nếu thu nhập lớn chi phí kết lãi, ngược lại lỗ Việc xác định kết kinh doanh thường xác định vào cuối...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ …………… NGUYỄN TRẦN THỊ THANH PHƯỢNG KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI KIM(QUÝ II/2013)
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI KIM(QUÝ II2013) , KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI KIM(QUÝ II2013)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay