XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỒNG NAI

101 2 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ NGUYỄN TRẦN HỒNG OANH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỒNG NAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/ 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ NGUYỄN TRẦN HỒNG OANH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỒNG NAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Người hướng dẫn: PHẠM THANH BÌNH Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/ 2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỒNG NAI”, Nguyễn Trần Hồng Oanh, sinh viên khoá 35, Ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TS PHẠM THANH BÌNH Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 tháng năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này, trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ba, Mẹ, Anh chị em gia đình ni nấng ủng hộ để có ngày hơm Tơi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tâm truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho tơi suốt q trình học tập trường Đó hành trang vững cho tơi bước vào đời Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Phạm Thanh Bình, người tận tình giảng dạy, bảo hướng dẫn cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Tỉnh Đông Nai tất chú, anh chị phòng ban Cơng ty tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập Công ty Sau cùng, xin cảm ơn tất bạn bè, người giúp đỡ mặt tinh thần, đóng góp ý kiến q báu để tơi hồn thành luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2012 Sinh viên Nguyễn Trần Hồng Oanh NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN TRẦN HỒNG OANH Tháng 09 năm 2012 Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Cho Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đồng Nai NGUYEN TRAN HONG OANH September 2012 Make Business Strategic For Electrical Equipment Joint Stock Company in Đong Nai Province Trong kinh tế thị trường nay, Việt Nam thành viên Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) mở nhiều hội kinh doanh tạo nhiều thử thách cho doanh nghiệp Việt Nam Đặc biệt, ngành thiết bị điện vượt qua khủng hoảng bước phát triển Trong cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh thích hợp để tồn phát triển lâu dài Đề tài Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Cho Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đồng Nai tập trung phân tích chiến lược cơng ty áp dụng chiến lược sản phẩm, chiến lược phân phối, chiến lược giá, chiến lược chiêu thị cổ đơng, từ nhận định hôi, điểm mạnh thị phần, chất lượng sản phẩm, đội ngũ công nhân lành nghề, đội ngũ nhân viên bán hàng nhanh nhạy nhiệt tình,… vấn đề tồn tình trạng Marketing, trình kiểm tra chất lượng đầu ra,việc nắm bắt thơng tin để từ xây dựng chiến lược kinh doanh cho phù hợp tình hình kinh doanh Qua trình nghiên cứu thấy Công Ty CP Thiết Bị Điện tận dụng hội để đứng vững thị trường máy biến áp Tuy nhiên, bên cạnh cơng ty số hạn chế Do đó, cơng ty cần vận dụng chiến lược phù hợp để nâng cao hiệu kinh doanh, giữ vững thị phần tiếp tục phát triển MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi DANH MỤC PHỤ LỤC xii CHƯƠNG 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Thời gian nghiên cứu 1.3.2 Địa điểm nghiên cứu CHƯƠNG 2.1 Tổng quan thị trường máy biến áp 2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 2.2.1 Giới thiệu chung Công ty 2.2.2 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 2.2.3 Lĩnh vực hoạt động công ty 2.2.4 Chức nhiệm vụ Công ty 2.2.5 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 2.2.6 Định hướng phát triển Công ty 10 CHƯƠNG 11 3.1 Nội dung nghiên cứu 11 3.1.1 Khái niệm chiến lược quản trị chiến lược 11 3.1.2 Quy trình xây dựng chiến lược 11 3.1.3 Phân tích mơi trường hoạt động công ty 12 v 3.1.4 Các công cụ để xây dựng lựa chọn chiến lược 18 3.1.5 Một số chiến lược 23 3.2 Phương pháp nghiên cứu 28 3.2.1 Phương pháp thu thập liệu 28 3.2.2 Phương pháp xử lý liệu 29 CHƯƠNG 30 4.1 Phân tích mơi trường vĩ mô 30 4.1.1 Các yếu tố thể chế - luật pháp 30 4.1.2 Các yếu tố kinh tế 31 4.1.3 Yếu tố văn hoá xã hội 34 4.1.4 Yếu tố công nghệ 34 4.1.5 Ảnh hưởng từ điều kiện tự nhiên 35 4.1.6 Yếu tố hội nhập 36 4.2 Phân tích mơi trường vi mơ 36 4.2.1 Đối thủ cạnh tranh 36 4.2.2 Áp lực từ nhà cung cấp 39 4.2.3 Áp lực từ khách hàng 39 4.2.4 Áp lực từ đối thủ tiềm ẩn 40 4.2.5 Áp lực từ sản phẩm thay 40 4.3 Phân tích mơi trường bên 42 4.3.1 Quản trị nguồn nhân lực 42 4.3.2 Văn hóa tổ chức lãnh đạo 43 4.3.3 Tài – kế tốn 43 4.3.4 Marketing 46 4.3.5 Sản xuất tác nghiệp 47 4.3.6 Nghiên cứu phát triển (R&D – Reasearch and Development) 48 4.3.7 Hệ thống thông tin 48 4.4 Các chiến lược công ty áp dụng 50 4.4.1 Các chiến lược công ty áp dụng 50 4.4.2 Những kết đạt 56 4.4.3 Vấn đề tồn 57 vi 4.5 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện 58 4.5.1 Xây dựng mục tiêu chiến lược 58 4.5.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh 60 4.5.3 Lựa chọn chiến lược (dùng Ma trận QSPM) 62 4.6 Các giải pháp triển khai chiến lược 67 4.6.1 Giải pháp nhân lực 67 4.6.2 Giải pháp marketing 68 4.6.3 Giải pháp sản xuất tác nghiệp 69 4.6.4 Giải pháp tài – kế tốn 70 4.6.5 Giải pháp R&D (nghiên cứu phát triển) 71 4.6.6 Giải pháp hệ thống thông tin 71 4.6.7 Giải pháp tổ chức lãnh đạo 72 CHƯƠNG 73 5.1 Kết luận 73 5.2 Kiến nghị 74 5.2.1 Đối với Công ty 74 5.2.2 Đối với Nhà nước 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội nước Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) AFTA Khu vực Thương mại tự ASIAN AS Điểm hấp dẫn (Attractiveness Score) CLKD Chiến lược kinh doanh DN Doanh nghiệp EMC Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Products) HĐQT Hội đồng quản trị KD Kinh doanh LĐ Lao động LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế Ma trận EFE Ma trận đánh giá yếu tố bên (External Factors Environment) Ma trận IFE Ma trận đánh giá yếu tố bên (Internal Factors Environment) Ma trận IE Ma trận đánh giá yếu tố bên – bên (The Internal – External Matrix) Ma trận QSPM Ma trận định lượng chiến lược hoạch định Ma trận SWOT Ma trận điểm mạnh, điểm yếu, hội, đe dọa (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) PR Quan hệ cộng đồng (Public Relations) R&D Nghiên cứu phát triển SP Sản phẩm SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TAS Tổng số điểm hấp dẫn (Total Attractiveness Score) viii THIBIDI Công ty cổ phần Thiết Bị Điện TNHH Trách nhiệm hữu hạn WTO Tổ chức Thương mại giới ix CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Hoạt động sản xuất kinh doanh phải đối mặt với nhiều thách thức, từ phía doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành Nếu khơng cẩn thận doanh nghiệp dễ rơi vào tình trạng kinh doanh ngày giảm sút chí dẫn đến phá sản Khơng phải doanh nghiệp đạt thành cơng cách dễ dàng, mà đòi hỏi doanh nghiệp tham gia vào thị trường phải có nhận thức đầy đủ đắn nhu cầu thị trường, thân doanh nghiệp đối thu cạnh tranh doanh nghiệp Đặc biệt xu phát triển kinh tế nay, doanh nghiệp lại phải nhận thức rõ vấn đề đứng vững mơi trường cạnh tranh ngày trở nên khốc liệt Đó chìa khóa thành cơng doanh nghiệp phát triển thị trường Việc tìm hiểu, phân tích đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp đưa chiến lược kinh doanh phù hợp, tận dụng mạnh để vươn lên; đồng thời kịp thời đề giải pháp khắc phục nhanh chóng khó khăn tồn nhằm trì sản xuất gia tăng doanh thu cho doanh nghiệp, bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên doanh nghiệp Qua việc tìm hiểu phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện hai năm qua, năm 2010 năm 2011, thấy hoạt động tiêu thụ Công ty phát triển, doanh thu năm 2011 tăng cao so với năm 2010 Thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty rộng lớn tương đối ổn định, sản phẩm Cơng ty có mặt hầu hết tỉnh thành nước xuất sang Campuchia Cơng ty có kế hoạch hướng tới thị trường nước Đông Nam Á mà trước tiên Lào nhằm khẳng định chất lượng sản phẩm Công ty đồng thời mang lại doanh thu lợi nhuận cao cho Công ty Các chiến lược sản phẩm, chiến lược giá chiến lược phân phối Cơng ty áp dụng cách có hiệu vào q trình sản xuất kinh doanh Do tính chất đặc thù sản phẩm mà Công ty sản xuất nên chiến lược chiêu thị cổ động Công ty chưa trọng Tuy nhiên, tình hình tiêu thụ sản phẩm Cơng ty nói riêng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty nói chung ổn định Chất lượng sản phẩm người công nhận sử dụng Công ty có thành ngày hơm khơng phải điều dễ dàng Đó kết nỗ lực phấn đấu không ngừng tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty, đội ngũ bán hàng nhanh nhạy nhiệt tình Bên cạnh thành tựu đạt được, Cơng ty gặp phải khó khăn nguồn nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm Nguyên vật liệu Công ty chủ yếu hàng nhập nên có giá cao làm cho giá bán sản phẩm cao so với giá công ty khác Đây bất lợi so với đối thủ cạnh tranh Một hạn chế Công ty sản phẩm Công ty chưa thâm nhập sâu vào thị trường nước ngồi Nhìn chung, hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty hai năm qua có hiệu Song muốn trì vị Công ty thị trường máy biến áp phát triển nữa, Công ty cần phải tập trung vào chất lượng sản phẩm đồng thời nỗ lực hồn thiện cơng tác tiêu thụ năm tới 5.2 Kiến nghị Qua trình tìm hiểu thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm Cơng ty Cổ phần Thiết Bị Điện với thời gian có hạn trình độ hạn chế, sau số kiến nghị với mong muốn Công ty đứng vững phát triển ngày mạnh mẽ 5.2.1 Đối với Công ty Đổi đầu tư thêm máy móc thiết bị theo cơng nghệ đại nhằm cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm tạo lợi cạnh tranh Thường xuyên tìm hiểu phân tích thị trường để biết vị trí Công ty, mặt mạnh mặt yếu Công ty, đồng thời nắm bắt nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng Đảm bảo trì chất lượng sản phẩm suốt trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cung cấp dịch vụ cho khách hàng 74 Tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng lâu năm, khách hàng mục tiêu, tìm hiểu đáp ứng tối đa yêu cầu đáng họ Tăng cường công tác tiếp thị sản phẩm., tăng cường sách khuyến khích đại lý thực tốt cơng tác bán hàng tìm kiếm thêm khách hàng Mở rộng thị trường tiêu thụ nước xâm nhập mạnh vào thị trường nước 5.2.2 Đối với Nhà nước Sự hỗ trợ từ quan Nhà nước cần thiết cho phát triển doanh nghiệp Vì thế, để ngành sản xuất máy biến áp Việt Nam phát triển ngang tầm với nước công nghiệp giới đòi hỏi phải có hỗ trợ đặc biệt từ phía quan Nhà nước Cải cách xây dựng hệ thống pháp luật hồn chỉnh lưu thơng hàng hóa thị trường, tránh thủ tục hành rườm rà gây thời gian nhằm giảm bớt chi phí phát sinh khơng đáng có Cần có kế hoạch hình thành trung tâm nguyên liệu để sản xuất máy biến áp, tránh tình trạng Cơng ty phải nhập nguyên vật liệu từ nước với giá cao 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đoàn Thị Hồng Vân, 2011 Quản trị chiến lược Nhà xuất Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh, Việt nam, 538 trang Lương Thể Mi, 2006 Giáo trình quản trị Chiến Lược Khoa Kinh tế, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Minh Ngọc, “Thiết bị điện: Ngành hấp dẫn”, tháng năm 2010.< http://nld.com.vn/20100704095230711p0c1014/thiet-bi-dien-nganh-hapdan.htm> Nguyễn Tấn Bình, 2000 Phân tích hoạt động doanh nghiệp, Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Phan Nguyệt Thu, 2010 Phân tích khả cạnh tranh cơng ty cổ phần Thiết Bị Điện Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Thương Mại, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Phạm Thanh Bình, 1999 Giáo trình Quản trị học Khoa Kinh tế, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Phùng Long, “Ngành thiết bị điện Việt Nam ngành hấp dẫn đầu tư khu vực”, tháng năm 2010, 76 PHỤ LỤC Phụ lục 1: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Nhằm phục vụ cho mục tiêu làm đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần Thiết Bị Điện”, mong q vị hợp tác cung cấp cho tơi số thơng tin bên Q vị vui lòng đọc kỹ câu hỏi theo phần cho biết lựa chọn quí vị câu hỏi Phần A: Thơng tin cá nhân Họ Tên: Tuổi: Giới tính: Chức vụ: Phần B: Bảng câu hỏi I Bảng vấn xây dựng ma trận EFE ma trận IFE Theo q vị nhân tố có vai trò đinh thành cơng doanh nghiệp Trong nhân tố liệt kê theo tiêu chí bảng, xin đánh dấu chọn (X) vào yếu tố ảnh hưởng Xin lưu ý nhân tố chọn: Ở cột Mức độ quan trọng xin xếp mức độ quan trọng từ cho nhân tố từ 1.0 (quan trọng nhất) đến 0.0 (không quan trọng) dựa vào ảnh hưởng (mức độ, thời gian) nhân tố đến vị chiến lược DN Tổng mức độ quan trọng tất nhân tố Ở cột Phân loại xin cho biết mức độ phản ứng hay thích nghi Công ty nhân tố xét từ (ít phản ứng) đến (rất phản ứng) Bảng 1: Xây dựng ma trận EFE Mức STT Các yếu tố bên chủ yếu Chọn độ Phân quan loại trọng Sự hỗ trợ Chính phủ cho phát triển ngành sản xuất thiết bị điện Sự hội nhập kinh tế giới Nền kinh tế tăng trưởng phát triển Tốc độ tăng nhanh số lượng nhà phân phối Máy biến áp sản xuất nước đáp ứng đủ nhu cầu Lãi suất Ngân hàng không ổn định Trên giới va khu vực, nhiều thị trường chưa khai thác Các yếu tố khác (xin ghi rõ) 10 11 12 Tổng cộng 1,0 Bảng Xây dựng ma trận IFE STT Các yếu tố bên chủ yếu Là thương hiệu có uy tín lâu năm ngành Chất lượng đội ngũ nhân viên tốt Hoạt động PR tốt Triển khai dự án Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm tốt Công tác quản trị chất lượng tốt Máy móc, thiết bị, cơng nghệ tiên tiến Kênh phân phồi rộng khắp nước Chưa chủ động nguồn nguyên liệu Chọn Mức độ Phân quan loại trọng 10 11 12 13 Tổng cộng 1,0 II Bảng điều tra xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh Theo q vị yếu tố có vai trò thiết yếu cho thành công công ty ngành Xin lưu ý yếu tố chọn: Cột điểm mức độ quan trọng yếu tố cho điểm từ 0.0 đến 1.0, tổng mức độ quan trọng 1.0 để xác định mức độ quan trọng đến thành công ngành xét Cột điểm phân loại có thang điểm cho từ đến 4, với khả phản ứng yếu, trung bình, cho thấy phản ứng trung bình khả đối phó tốt Bảng: Xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh Mức STT Các yếu tố thành công quan Thị phần Uy tín thương hiệu Tài Khả cạnh tranh giá Sản xuất chất lượng sản phẩm Lòng trung thành khách hàng Nghiên cứu phát triển Hiệu marketing Nguồn nguyên liệu 10 11 12 13 Tổng cộng HANAKA EMC Phân loại Phân loại Phân loại độ trọng THBIDI 1,0 III Bảng điều tra xây dựng ma trận QSPM Theo quí vị yếu tố có vai trò thiết yếu cho thành công công ty Xin lưu ý : Liệt kê yếu tố thành công chủ yếu, bao gồm yếu tố bên (cơ hội, đe dọa) yếu tốn bên (điểm mạnh, điểm yếu) Cho điểm phân loại yếu tố theo thứ tự xếp hạng: yếu, trung bình, mạnh mạnh Lưu ý điểm phân loại yếu tố đánh giá: Điểm phân loại Các yếu tố bên Các yếu tố bên Yếu Rất đe dọa Khá Đe dọa Mạnh Cơ hội tốt Rất mạnh Cơ hội tốt Bảng Xây dựng Ma Trận QSPM THIBIDI – Nhóm Chiến Lược Tăng Trưởng Nhanh Thâm Các yếu tố quan trọng Phân loại nhập thị trường AS Các yếu tố bên  Các yếu tố bên  Phát triển Phát triển thị sản phẩm trường AS AS Bảng Ma Trận QSPM THIBIDI – Nhóm Chiến Lược Tăng Trưởng Ổn Định Các yếu tố quan trọng Các yếu tố bên  Các yếu tố bên  Phân loại Kết hợp phía trước Kết hợp phía sau AS AS Kết hợp theo chiều ngang AS Bảng Ma Trận QSPM THIBIDI – Nhóm Chiến Lược Đa dạng hóa Các yếu tố quan trọng Các yếu tố bên  Các yếu tố bên  Phân loại Kết hợp phía trước AS Kết hợp phía sau AS Bảng Ma Trận QSPM THIBIDI – Nhóm Chiến Lược Hỗn Hợp Các yếu tố quan trọng Phân loại Hỗn hợp Chi phí thấp AS Phản ứng nhanh AS Các yếu tố bên  Các yếu tố bên  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ THAM GIA CỦA QUÍ VỊ!!! Phụ lục 2: MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CƠNG TY ... hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh thích hợp để tồn phát triển lâu dài Đề tài Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Cho Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đồng Nai tập trung phân tích chiến lược. .. Kinh Doanh Cho Công Ty Thiết Bị Điện Đồng Nai 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích chiến lược kinh doanh mà công ty áp dụng dụng chiến lược sản phẩm, chiến lược phân phối, chiến. .. lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện 58 4.5.1 Xây dựng mục tiêu chiến lược 58 4.5.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh 60 4.5.3 Lựa chọn chiến lược (dùng Ma trận QSPM)
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỒNG NAI , XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay