THỰC TRẠNG KINH DOANH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MẬT ONG TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CÔNG TY PHƯƠNG NAM

62 3 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THUẬN TỒN THỰC TRẠNG KINH DOANH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MẬT ONG TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CƠNG TY PHƯƠNG NAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THUẬN TỒN THỰC TRẠNG KINH DOANH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MẬT ONG TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CƠNG TY PHƯƠNG NAM Ngành: Kinh doanh Nơng nghiệp KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn:Th.SNGUYỄN DUYÊN LINH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “THỰC TRẠNG KINH DOANH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MẬT ONG TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CƠNG TY PHƯƠNG NAM”do NGUYỄN THUẬN TỒN, sinh viên năm (2010 2014), ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày………… Th.S Nguyễn Duyên Linh Giáo viên hướng dẫn Ngày tháng năm 2013 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (chữ ký,họ tên) Ngày tháng năm 2013 (chữ ký,họ tên) Ngày tháng năm 2013 LỜI CẢM ƠN Lời xin gửi dòng tri ân đến Ba Mẹ gia đình, người sinh thành, nuôi nấng tạo điều kiện cho có ngày hơm Em xin cảm ơn tồn thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, đặc biệt q thầy Khoa Kinh Tế, truyền dạy cho em kiến thức chuyên môn kinh nghiệm làm việc vô quý báu thời gian học tập vừa qua Đặc biệt, em xin trân trọng cảm ơn thầy Nguyễn Duyên Linh dành nhiều thời gian, công sức, nhiệt huyết hướng dẫn em thực hồn thành khố luận Và xin chân thành cảm ơn ban giám đốc công ty Ong mật Phương Nam cung cấp thông tin, số liệu hướng dẫn tơi suốt q trình làm đề tài Đặc biệt ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc công ty, người trực tiếp giúp đỡ nhiều kiến thức kinh nghiệm thời gian vừa qua Là sinh viên khố 36, ngành Kinh doanh Nơng nghiệp, mong mỏi áp dụng kiến thức học để nâng cao tầm nhìn mong muốn xử lý thành cơng tình xảy công việc ngày Tuy nhiên, thời gian thực đề tài có hạn cộng với trình độ hiểu biết tầm nhìn chưa rộng Vì thế, luận văn chắn nhiều thiếu sót Rất mong góp ý quý thầy cô bạn Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày… tháng… năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thuận Toàn NỘI DUNG TĨM TẮT NGUYỄN THUẬN TỒN Tháng 12 năm 2013 “Thực trang kinh doanh xuất sản phẩm ong mật sang thị trường Mỹ công ty Phương Nam” NGUYỄN THUẬN TOÀN Dec 2013 “Current situation of honey export to The United States of America by Southern Honey Bee Co.Ltd” Khóa luận thực nghiên cứu đánh giá thực trạng, điểm mạnh điểm yếu nhằm đề giải pháp nâng cao hiệu công tác kinh doanh quốc tế công ty ong mật Phương Nam Từ thông tin thu thập từ số liệu sơ cấp công ty Phương Nam số liệu thứ cấp từ giáo trình chuyên ngành, tạp chí sách báo chuyên ngành, trang web hiệp hội nuôi ong giới, cho thấy công ty Phương Namsản phẩm mật ong tốt, đạt chuẩn xuất sang Mỹ, đầu việc đổi công nghệ sản xuất nhằm không ngừng nâng cao khả đáp ứng tiêu chuẩn ngày khắt khe Mỹ thị trường liên minh châu Âu (EU) Bên cạnh đó, việc cơng ty ln bán hết mật năm khơng có hàng tồn kho qua thời vụ tín hiệu đáng mừng, nhiên quan sát kỹ ta thấy tăng trưởng số lượng xuất thị phần mật ong PN thị trường Mỹ chưa ổn định, gần không tăng trưởng suốt năm qua, điểm mấu chốt mà khóa luận nghiên cứu nhằm tìm ngun nhân dẫn tới tình trạng Qua kết phân tích từ liệu điều tra được, khóa luận điểm cần thay đổi giúp công ty khắc phục mặt hạn chế tồn phát huy điểm mạnh, tiềm sẵn MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu Doanh nghiệp định hướng tương lai 2.1.1 Thông tin 2.1.2 Định hướng doanh nghiệp tương lai 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ đơn vị 2.2 Mô tả khái quát ngành nghề - lĩnh vực kinh doanh 2.2.1 Thị trường mật ong 2.2.2 Thị trường nội địa 10 2.2.3 Thị trường quốc tế 12 2.2.4 Xu phát triển thị trường 12 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Cơ sở lý luận 15 3.1.1.Lý thuyết thuyết xây dựng thương hiệu Doanh Nghiệp với Doanh Nghiệp (B2B) Philip Kotler 15 3.1.2.Lý thuyết doanh số nhà bán sỉ tiếng giới Metro Cash & Carry 16 3.1.3 Lý thuyết chiến thuật “Intel Inside” 18 3.2 Phương pháp thu thập liệu 18 v 3.2.1.Thu thập liệu sơ cấp 18 3.2.2.Thu thập liệu thứ cấp 18 3.3 Phương pháp phân tích liệu 18 3.3.1 Mơ hình xương cá: 18 3.3.2.Phân tích ma trận SWOT 21 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu kết điều tra 23 4.2 Tình hình xuất mật ong Việt Nam năm 2012 27 4.3 Thị trường Mỹ lý PN lại chọn thị trường Mỹ 28 4.3.1 Thị trường Mỹ 28 4.3.2 Tại Việt Nam PN gần chọn thị trường Mỹthị trường khác, thị trường Châu Âu ? 31 4.3.3 Những khó khăn, rào cản xuất vào thị trường Mỹ 31 4.4 Phân tích mơ hình xương cá ngun nhân khiến doanh số xuất mật ong PN gần không tăng trưởng năm qua 34 4.5 Phân tích SWOT “Tăng sản lượng mật ong PN” 34 4.5.1 Phối hợp SWOT “Tăng sản lượng mật ong PN” 35 4.5.2.Hành động: 36 4.5.3 Giải pháp cụ thể 37 4.6 Phân tích SWOT PN vào thị trường Mỹ 39 4.7 Hiện trạng đối tượng khách hàng PN Mỹ 44 4.7.1 Những điểm yếu tồn từ cấu khách hàng 45 4.7.2 Thay đổi cấu khách hàng sau năm 46 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Kiến nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT PN Phương Nam GĐ Giám Đốc VN Việt Nam VND Việt Nam Đồng USD Đô la Mỹ Kg Ki lô gam ĐVT Đơn vị tính EU Liên minh châu Âu EC Ủy ban châu Âu FAO Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc FDA Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ WHO Tổ chức Y tế giới WTO Tổ chức Thương mại giới CODEX Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm quốc tế GFC Tổ chức Hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu DANIDA Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Đan Mạch B2B Đối tượng Doanh nghiệp với Doanh Nghiệp B2C Đối tượng Doanh nghiệp với Người tiêu dùng FOB Miễn trách nhiệm boong tàu nơi vii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Cơng Ty Hình 2.2 Bên Trong Một Trại Ni Ong Của PN Hình 2.3 Thu Hoạch Mật Ong Hình 2.4 Bản Đồ Vùng Sản Xuất Và Tiêu Thụ Mật Ong Việt Nam Hình 2.5 Một Số Sản Phẩm Mật Ong Của PN Được Bán Tại Siêu Thị .11 Hình 3.1 Các Yếu Tố Cấu Thành Doanh Số 16 Hình 3.2 Các Phương Pháp Tăng Doanh Số 17 Hình 3.3 Mẫu Mơ Hình Xương Cá .20 Hình 3.4 Phân tích yếu tố SWOT 21 Hình 3.5 Cách đề phương án chiến lược nhờ SWOT .22 Hình 4.1 10 Nước Xuất Khẩu Mật Ong Lớn Nhất Thế Giới .24 Hình 4.2 10 Nước Nhập Khẩu Mật Ong Lớn Nhất Thế Giới .26 Hình 4.3 Biểu Đồ Những Nước Nhập Khẩu Mật Ong Lớn Nhất Việt Nam (2012) 27 Hình 4.4 10 Nước Xuất Khẩu Mật Ong Lớn Nhất Tại Thị Trường Mỹ 29 Hình 4.5 Thùng Phi Mật Ong Mới Dành Cho Mật Ong 33 Hình 4.6 Những Ngun Nhân Chính Khiến Doanh Số Xuất Khẩu Mật Ong Không Tăng 34 Hình 4.7 Ví Dụ In Tên Thương Hiệu Mật Ong PN lên Bao Bì 42 Hình 4.8 Trang web PN Phần Tiếng Anh 43 Hình 4.9 Kết Quả Mong Đợi Của Chiến Thuật Intel Inside 44 Hình 4.10 Vị Trí Cụ Thể Của 355 Nhà Đóng Gói Mật Ong Mỹ 47 Hình 4.11 Hội Chợ Thực Phẩm Fancy Food Show Tại New York .48 Hình 4.12 Kết Quả Mong Đợi Của Chiến Lược Tăng Số Lượng Khách Hàng 49 Hình 4.13 Một Số Nước Giúp Trung Quốc “Rửa” Nguồn Gốc Mật Ong Để Vào Thị Trường Mỹ 49 Hình 5.1 Các Biện Pháp Tăng Doanh Số Mật Ong Xuất Khẩu 51  viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Tình Hình Thương Mại Mật Ong Giữa Mỹ Việt Nam Bảng 2.1 Bảng Phân Loại Sản Lượng Chi Tiết Các Loại Mật Ong Việt Nam .10 Bảng 4.1 10 Nước Xuất Khẩu Mật Ong Lớn Nhất Thế Giới .23 Bảng 4.2 10 Nước Nhập Khẩu Mật Ong Lớn Nhất Thế Giới 25 Bảng 4.3 Những Nước Nhập Khẩu Mật Ong Việt Nam (2012) 27 Bảng 4.4 10 Nước Xuất Khẩu Mật Ong Lớn Nhất Tại Thị Trường Mỹ(2012) 28 Bảng 4.5 Thống Kê So Sánh Thị Trường Mật Ong Mỹ Việt Nam 29 Bảng 4.6 Các Chính Sách Ưu Đãi Và Hỗ Trợ Hộ Ni Ong .37 Bảng 4.7 Chất Lượng Mật Ong PN .39 Bảng 4.8 Cơ Cấu Đối Tượng Khách Hàng Của PN Tại Thị Trường Mỹ Hiện Tại .45 Bảng 4.9 Mục Tiêu Cơ Cấu Khách Hàng Sau Năm 46   ix tải thường xun đến nhóm trại kiểm sốt, nắm bắt tình hình thu mua sản phẩm Về mặt quyền lợi quan hệ với hộ ni ong: Có q giành cho hộ ni ong vào dịp lễ lớn tết âm lịch, giáng sinh Tổ chức chương trình “Hộ ni ong ngơi sao” tưởng thưởng cho hộ có thành tích bán mật nhiều cho công ty vụ mùa như: bảo hiểm giáo dục cho họ, bảo hiểm sức khỏe gia đình, tiền mặt v,v Hỗ trợ sách vở, học phí phổ thơng cho em chủ hộ Dùng uy tín họ đạo, hội nơng dân, để đề cao lòng tự trọng uy tín cá nhân hộ nuôi ong không vi phạm hợp đồng cung cấp mật cho công ty Về mặt pháp lý: Hợp đồng đầu tư – thu mua sản phẩm có ràng buộc chặt chẽ để hộ ni ong phải có trách nhiệm bán mật cho công ty đến mùa thu hoạch điều khoảng trừng phạt vi phạm hợp đồng Tuy nhiên giải pháp mang tính răn đe “khóa cửa khóa người ngay” – thủ tục tố tụng pháp lý hiệu không cao trường hợp vi phạm Về đầu mối thu mua mật ong: Chấp nhận thu mua, ứng vốn cam kết thu mua bao tiêu cho đầu mối thu mua vùng địa phương Với nhóm cung cấp khơng phải gánh chịu rủi ro đầu tư nhiều, áp lực cạnh tranh giá quản lý chất lượng gay gắt, đòi hỏi phải theo sát, đối chiếu thơng tin xử lý khéo léo Đây nhóm mà tất công ty khác chào mời, o bế Tuy nhiên mạnh tài (tiền tươi, thóc thật) điểm mấu chốt mà PN sử dụng để nắm giữ nhóm Ngồi việc đưa thơng tin cảnh báo cho nhóm đối tượng thị trường biến động, xoay chiều giải pháp Họ buộc phải bám lấy PN nhằm có thông tin cảnh báo Các công ty khác thường dấu kín khơng mạnh thơng tin PN có sẵn sàng chia sẻ với mục tiêu tạo gắn kết, quy tụ, chia sẻ lợi ích 38 Về nhà thờ hội đồn: Tình cờ cách thú vị đa số hộ nuôi ong nằm vùng theo đạo Thiên chúa, chịu ảnh hưởng tinh thần từ lãnh đạo tôn giáo: linh mục ông trùm họ đạo Nhà thờ tượng trưng cho lẽ phải “lương tâm công giáo” nên họ thường ủng hộ PN vấn đề đầu tư – bao tiêu cho giáo dân họ Ngồi PN có lợi Phó GĐ ông trùm họ đạo, uy tín sức ảnh hưởng PN lên hộ nuôi ong lớn Ở vùng khơng có nhà thờ hội nơng dân tương đối có uy tín PN giữ quan hệ qua lại tốt với nhóm PN khơng có lợi tổ chức, quan hệ với quyền địa phương nên PN cần chọn đường mà doanh nghiệp quốc doanh thường trọng 4.6 Phân tích SWOT PN vào thị trường Mỹ Strength: Điểm mạnh • S1: PN có khả đáp ứng đòi hỏi gắt gao chất lượng thị trường Mỹ • S2 : Hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động hiệu • S3: Trình độ tay nghề người ni ong cao, ngang tầm giới • S4: Có uy tín tốt với khách hàng hữu thị trường xuất Bảng 4.7 Chất Lượng Mật Ong PN Tên quy cách Nước Fructose & Glucose Đường saccarose Axit tự Hoạt lực Diastaza HMF (HydroxyMethylFurfural ) Chất khơng tan nước (tạp chất bẩn) Đơn vị tính % % % ppm Độ Gothe Mg/kg FAO, WHO =< 21 >= 65 =< =< 40 >= USA & EU PN == 65 =< =< 40 >= == 65 =< =< 40 >= =< 40 =< 20 =< 18 % =< 0.1 =< 0.1 =
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KINH DOANH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MẬT ONG TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CÔNG TY PHƯƠNG NAM , THỰC TRẠNG KINH DOANH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MẬT ONG TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CÔNG TY PHƯƠNG NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay