KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU CẦU TRE (QUÝ 32013)

219 6 0
  • Loading ...
1/219 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:48

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ ********** KẾ TỐN DOANH THU,CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU CẦU TRE (QUÝ 3/2013) NGUYỄN THỊ THÙY VÂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ ********** KẾ TỐN DOANH THU,CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU CẦU TRE (QUÝ 3/2013) NGUYỄN THỊ THÙY VÂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN Người hướng dẫn: Thầy TIÊU NGUYÊN THẢO Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUÂT KHẨU CẦU TRE” Nguyễn Thị Thùy Vân sinh viên khóa 36, ngành kế tốn bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày GV: TIÊU NGUYÊN THẢO Người hướng dẫn Ký tên, ngày Chủ tịch hội đồng chấm khảo Ký tên, ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm khảo Ký tên, ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Trong suốt quãng đường ba năm học tập rèn luyện ghế giảng đường trường Đại học Nông Lâm TP.HCM với dạy dỗ quý thầy giúp đỡ quý công ty giúp em kiến thức kinh nghiệm để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Lời đầu tiên, xin gởi lời biết ơn đến cha mẹ người thân gia đình sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ nên người; quan tâm động viên đời, cho hội để học tập đến trường ngày hôm Em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy Khoa Kinh tế trường Đại học Nông lâm TP.HCM truyền đạt bảo cho em kiến thức chuyên môn thật quý báu kinh nghiệm sống làm việc thực tế, hành trang vững cho em môi trường làm việc sau Đặc biệt, em xin cảm ơn thầy TIÊU NGUYÊN THẢO tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em tạo điều kiện tốt để em hồn thành khóa luận Em xin cảm ơn Ban Giám Đốc Công Ty CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU CẦU TRE tạo điều kiện cho em thực tập Công ty Xin cảm ơn anh chị phòng Tài Chính Kế Tốn cung cấp thơng tin, số liệu cho em q trình thực tập,đã nhiệt tình hướng dẫn tạo điều kiện cho em học hỏi tìm hiểu thực tế công ty Cuối cùng, xin cảm ơn đến tất người bạn người thân động viên, đóng góp ý kiến giúp đỡ em hồn thành khóa luận TP HCM, ngày…tháng…năm 2013 Sinh viên NGUYỄN THỊ THÙY VÂN TÓM TẮT NGUYỄN THỊ THÙY VÂN Tháng 12/2013 “Kế tốn Doanh thu - Chi Phí - Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU CẦU TRE quý III năm 2013” NGUYEN THI THUY VAN December 2013 “Turnover Expenses Determined Trading Result Accounting at CauTre Export Goods Processing Joint Stock Company Khóa luận mơ tả q trình thực tập cơng tác kế tốn cơng ty gồm nội dung: - Từ q trình thực tập cơng ty tiến hành mơ tả, phân tích cơng việc kế tốn, từ đưa ví dụ để tìm hiểu, phân tích nhằm làm bật q trình kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty gồm: + Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ + Phương pháp hạch toán khoản giảm trừ doanh thu + Phương pháp hạch toán giá vốn + Phương pháp hạch tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp + Phương pháp hạch toán doanh thu chi phí tài chính, doanh thu chi phí khác + Phương pháp hạch tốn thuế thu nhập doanh nghiệp + Q trình hạch tốn kế tốn xác định kết kinh doanh - Sau hiểu rõ phương pháp hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty đưa nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn cơng ty   MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lược công ty 2.2 Lịch sử hình thành trình phát triển 2.2.1 Lịch sử hình thành 2.2.2 Quá trình phát triển 2.3 Lĩnh vực phạm vi hoạt động công ty 2.3.1 Lĩnh vực hoạt động 2.3.2 Phạm vi hoạt động 2.4 Chức hoạt động nhiệm vụ công ty 2.4.1 Chức hoạt động 2.4.2 Nhiệm vụ công ty 2.5 Thuận lợi khó khăn 2.5.1 Thuận lợi 2.5.2 Khó khăn 2.6 cấu tổ chức máy quản lý 2.6.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 2.6.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 2.7 Tổ chức công tác kế tốn cơng ty 12 2.7.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 13 2.7.2 Chức nhiệm vụ phận kế toán 14 v   2.8 Chế độ kế toán áp dụng công ty 15 2.8.1 Hệ thống tài khoản kế toán 15 2.8.2 Hệ thống báo cáo kế toán 16 2.8.3 Chế độ chứng từ kế toán 16 2.8.4 Hình thức kế toán 16 2.8.5 Những nguyên tắc sách kế toán áp dụng 18 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 sở lý luận 19 3.2 Kế toán doanh thu khoản giảm trừ doanh thu 20 3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 20 3.2.2 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 21 3.2.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 23 3.3 Kế toán giá vốn hàng bán 27 3.4 Kế tốn chi phí tài 30 3.5 Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý DN 32 3.5.1 Kế tốn chi phí bán hàng 33 3.5.2 Kế tốn chi phí quản lý DN 34 3.6 Kế toán hoạt động khác 36 3.6.1 Kế toán thu nhập khác 36 3.6.2 Kế tốn chi phí khác 40 3.7 Kế tốn chi phí thuế thu nhập DN 41 3.8 Kế toán xác định kết kinh doanh 44 3.9 Phương pháp nghiên cứu 46 3.9.1 Phương pháp thu thập 46 3.9.2 Phương pháp xử lý số liệu 46 3.9.3 Phương pháp mô tả 46 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 48 4.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh DN 48 4.2 Kế toán doanh thu khoản giảm trừ DT 49 4.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 49 4.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu: 53 vi   4.2.2.1 Kế toán chiết khấu thương mại 53 4.2.2.2 Kế toán hàng bán bị trả lại 54 4.2.2.3 Kế toán giảm giá hàng bán 57 4.3 Kế toán giá vốn hàng bán 59 4.4 Kế tốn hoạt động tài 63 4.4.1 Kế tốn doanh thu họat động tài 63 4.4.2 Kế toán chi phí hoạt động tài 66 4.5 Kế tốn chi phí bán hàng 68 4.6 Kế tốn chi phí quản lí doanh nghiệp 72 4.7 Kế toán hoạt động khác 76 4.7.1 Kế toán thu nhập khác 76 4.7.2 Kế tốn chi phí khác 79 4.8 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 81 4.9 Kế toán xác định kết kinh doanh 82 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 87 5.1 Kết luận 87 5.2 Kiến nghị 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC vii   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTC Bộ tài BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CKTM Chiết khấu thương mại CN Công nghiệp CP Chi phí CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp CPTC Chi phí tài DN Doanh nghiệp DT Doanh thu DTTC Doanh thu tài GVHB Gía vốn hàng bán HĐ Hóa đơn HĐKD Hoạt động kinh doanh KH Khách hàng KPCĐ Kinh phí cơng đồn KQKD Kết kinh doanh KT Kế toán LN Lợi nhuận LNKTTT Lợi nhuận kế toán trước thuế LNKTST Lợi nhuận kế toán sau thuế NSNN Ngân sách nhà nước NVL Nguyên vật liệu TK Tài khoản TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định viii   DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 8  Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 13  Hình 2.3 Trình tự ghi sổ kế tốn cơng ty 17  Hình 4.1 Sơ đồ hạch tốn Doanh thu thực tế cơng ty quý 03/2013 59  Hình 4.2 Sơ đồ hạch tốn GVHB thực tế cơng ty quý 3/2013 62  Hình 4.3 Sơ đồ hạch tốn DT hoạt động tài thực tế cơng ty q 3/2013 66  Hình 4.4 Sơ đồ hạch tốn chi phí tài thực tế cơng ty q 3/2013 68  Hình 4.5 Sơ đồ hạch tốn CPBH thực tế cơng ty quý 03/2013 72  Hình 4.6 Sơ đồ hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế Cty quý 03/2013 76  Hình 4.7 Sơ đồ hạch tốn thu nhập khác thực tế cơng ty quý 3/2013 79  Hình 4.8 Sơ đồ hạch tốn chi phí khác thực tế cơng ty quý 3/ 2013 81 Hình 4.9 Sơ đồ hạch tốn kế tốn XĐKQ kinh doanh cơng ty quý 03/2013 86   ix         PHỤ LỤC 37     PHỤ LỤC 38     PHỤ LỤC 39       PHỤ LỤC KHÁC           ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ ********** KẾ TỐN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU CẦU TRE (QUÝ 3/2013)... khóa luận “ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUÂT KHẨU CẦU TRE Nguyễn Thị Thùy Vân sinh viên khóa 36, ngành kế tốn bảo vệ thành công trước... VÂN TÓM TẮT NGUYỄN THỊ THÙY VÂN Tháng 12/2013 Kế toán Doanh thu - Chi Phí - Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Cơng Ty CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU CẦU TRE quý III năm 2013” NGUYEN THI THUY VAN December
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU CẦU TRE (QUÝ 32013) , KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU CẦU TRE (QUÝ 32013)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay