ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐỘNG VIÊN KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH PHÚ VINH

89 0 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC ĐỘNG VIÊN KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH PHÚ VINH NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH DOANH NƠNG NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC ĐỘNG VIÊN KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH PHÚ VINH Ngành: Kinh Doanh Nơng Nghiệp KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn: TS.THÁI ANH HÒA Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC ĐỘNG VIÊN KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH PHÚ VINH” NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT, sinh viên năm (2010 - 2014), ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TS.THÁI ANH HÒA Giáo viên hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo tháng năm 2013 Thư ký hội đồng chấm báo cáo (chữ ký,họ tên) Ngày tháng năm 2013 (chữ ký,họ tên) Ngày tháng năm 2013 LỜI CẢM TẠ Để hồn thành khóa luận này, khơng nỗ lực thân tơi mà giúp đỡ nhiều người Trước hết xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bố, Mẹ gia đình, người sinh nuôi dạy khôn lớn, chỗ dựa vật chất lẫn tinh thần cho con, niềm tự hào thân Chúc cho gia đình ta mạnh khỏe, hạnh phúc Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM nói chung Khoa Kinh tế nói riêng, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho em Đặc biệt cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy Thái Anh Hòa tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em học tập trình làm khóa luận Cho tơi gửi lời cảm ơn tới q Anh/Chị nhân viên Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại & Dịch Vụ Điện Lạnh Phú Vinh giúp đỡ tơi q trình thực tập Đặc biệt anh Nguyễn Vinh Đông giám đốc công ty, anh chị cơng ty tận tình giúp đỡ, dẫn tơi hồn thành tốt khóa luận Ngồi cho gửi lời cảm ơn tới quý anh chị, bạn bè, đồng chí hoạt động Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh Viên khoa Kinh tế, người quan tâm, giúp đỡ tơi q trình làm khóa luận sống hàng ngày Cuối cho gửi lời chúc tốt đẹp tới trường Đại học Nông Lâm TpHCM, Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Thương Mại & Dịch Vụ Điện Lạnh Phú Vinh Kính chúc quý Thầy, quý Cơ, q Anh Chị tồn thể bạn bè mạnh khỏe, hạnh phúc thành đạt Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Thu Nguyệt NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT Tháng năm 2013 “Đánh giá cơng tác động viên khuyến khích nhân viên cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại & Dịch Vụ Điện Lạnh Phú Vinh” NGUYEN THI THU NGUYET March 2013.  “Investigation of Employees’ Incentives at Limited Liability Trade & Service Refrigeration Phu Vinh Company” Dựa sở lý thuyết động viên, khóa luận tìm hiểu tình hình thực tế cơng tác động viên khuyến khích tài phi tài cơng ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương MạiDịch Vụ Điện Lạnh Phú Vinh, thông qua hình thức vấn bảng câu hỏi soạn sẵn, quan sát thực tế Qua phân tích tình hình thực tế công tác đơn vị nhận thấy cơng ty có nhiều cố gắng việc động viên nhân viên thông qua chế độ chăm lo đời sống nhân viên thông qua nhiều khoản phụ cấp phúc lợi, hình thức thưởng đa dạng phần thỏa mãn nhu cầu nhân viên Bên cạnh đó, cơng ty quan tâm đến tinh thần làm việc điều kiện làm việc an tồn đại, cơng việc ổn định, đánh giá khả thực công việc cách công bằng, cơng tác đào tạo phát triển để có hội thăng tiến cao, hoạt động chăm lo đời sống tinh thần phần thỏa mãn nhu cầu, tạo động lực để nhân viên làm việc gắn bó với công ty Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố tích cực vài hạn chế mối quan hệ nhân viên cấp công ty , hệ thống điều tra nghiên cứu nhu cầu mong muốn nhân viên… cần sửa đổi để hồn thiện cơng tác động viên khuyến khích nhân viên cơng ty Khố luận tìm hiểu cơng tác động viên khuyến khích nhân viên Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương MạiDịch Vụ Điện Lạnh Phú Vinh, dựa việc thu thập số liệu thông qua việc điều tra thu thập số liệu, sử dụng cơng cụ phân tích đánh giá kết thu thập nhằm đề xuất giải pháp phù hợp để hồn thiện cơng tác động viên khuyến khích nhân viên, góp phần nâng cao hiệu tốt công việc, tận dụng nguồn lực tốt cho công ty MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1.Quá trình hình thành phát triển cơng ty 2.1.1.Q trình hình thành 2.1.2.Định hướng phát triển tương lai 2.2.Cơ cấu tổ chức nhiệm phòng ban 2.3 Lĩnh vực hoạt động, khách hàng sản phẩm công ty 2.3.1 Lĩnh vực hoạt động 2.3.2.Khách hàng 2.3.3 Sản phẩm 2.4 Tình hình phân bố lao động năm 2011 - 2012 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Khái niệm tầm quan trọng động viên nhân viên 10 3.1.1 Khái niệm 10 3.1.2 Tầm quan trọng động viên NV 10 3.2 Các thuyết động viên 12 3.2.1 Nhóm học thuyết nhu cầu (Need Theory) 12 3.2.2 Thuyết đặt mục tiêu Edwin Locke (Goal – setting Theory) 13 3.2.3 Thuyết thưởng – phạt Skinner (Reinforement Theory) 14 3.2.4 Thuyết kỳ vọng V.Vroam (Expectancy Thoery) 14 3.2.5 Thuyết hai yếu tố Herzberg 14 3.2.6 Thuyết công Stacy Adams (Equity Theory) 15 3.2.7 Động lực nội tại: quan điểm nội Hackman Oldham 15 v 3.3 Các hình thức động viên 15 3.3.1 Động viên khuyến khích tài 16 3.3.2 Động viên khuyến khích phi tài 17 3.3.3 Những đặc điểm tâm lý nhà quản trị doanh nghiệp 20 3.4 Mơ hình nghiên cứu 22 3.4.1 Các yếu tố cơng tác động viên khuyến khích nhân viên 22 3.4.2 Các thang đo mơ hình nghiên cứu cơng tác động viên khuyến khích nhân viên 22 3.5 Phương pháp nghiên cứu 23 3.5.1 Thiết kế nghiên cứu 23 3.5.2 Phương pháp thu thập liệu 23 3.5.3.Phương pháp xác định cỡ mẫu cách chọn mẫu 24 3.5.4.Phương pháp xử lý số liệu 24 3.5.5 Phương pháp phân tích số liệu 24 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu kết điều tra 27 27 4.1.1 Kết thông tin chung cơng ty 27 4.1.2 Mức độ hài lòng công việc 30 4.1.3 Lương bổng phúc lợi 33 4.1.4 Chính sách quy trình làm việc 37 4.1.5 Sự thăng tiến chuyển đổi công việc công ty 38 4.1.6 Phương thức đánh giá hiệu công việc 39 4.1.7 Thông tin 41 4.1.8 Đào tạo phát triển 42 4.1.9 Môi trường làm việc 43 4.2 Đánh giá mối quan hệ giới tính số biến khác (kiểm định ChiSquare) 45 4.2.1 Mối quan hệ giới tính với khối lượng cơng việc 45 4.2.2 Mối quan hệ giới tính với thái độ làm việc ban lãnh đạo 46 4.3 Sự khác biệt giới tính hài lòng mức lương (Lập bảng chéo) 47 vi 4.4 Phân tích khác biệt kinh nghiệm làm việc theo số biến hay phân tích phương sai (Anova) 48 4.4.1 Sự khác biệt kinh nghiệm với khối lượng công việc làm 48 4.4.2 Sự khác biệt kinh nghiệm làm việc đánh giá thái độ làm việc ban lãnh đạo 49 4.4.3 Sự khác biệt kinh nghiệm làm việc với chế độ làm việc, tăng lương phúc lợi 51 4.4 Giải pháp thực công tác động viên nhân viên công ty 51 4.4.1 Những tồn gặp phải công ty 51 4.4.2 Các giải pháp đề xuất 52 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Kiến nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo Hiểm Xã hội BHYT Bảo Hiểm Y Tế BHTN Bảo Hiểm Tai Nạn CT Cơng ty CN Cơng Nhân ĐHKK Điều hòa khơng khí ĐKKD Đăng ký kinh doanh DN Doanh nghiệp LĐ Lao Động NLĐ Người Lao Động NS Nhân NXB Nhà xuất NNL Nguồn nhân lực P.NS Phòng Nhân Sự SPSS Chương trình máy tính phục vụ cơng tác thống kê TNHH Trách nhiệm hữu hạn TM & DV Thương Mại & Dịch Vụ WTO Tổ chức thương mại giới viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Doanh Thu Theo Sản Phẩm Công Ty Năm 2011 2012 7  Bảng 2.2: Tình hình phân bố lao động 2011 - 2012 8  Bảng 2.3 Cơ cấu trình độ lao động công ty 2012 9  Bảng 3.1: Các yếu tố thuyết hai yếu tố Herzberg 15  Bảng 3.2: Bố trí cơng việc 18  Bảng 4.1: Mức lương vị trí làm việc cơng ty 28  Bảng 4.2 Các Hình thức phụ cấp công ty 36  Bảng 4.3: Tiền thưởng năm công ty 39  Bảng 4.4: Mối quan hệ giới tính khối lượng cơng việc (Phụ lục 20) 46  Bảng 4.5: Mối quan hệ giới tính với thái độ làm việc ban lãnh đạo công ty (Phụ lục 21) 47  Bảng 4.6: Sự khác biệt giới tính với hài lòng mức lương ( mơ hình biểu thị trực tiếp SPSS) 48  ix - 4 - không ý kiến 5 PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC 13 Theo Anh/chị tiền thưởng nhân viên có phản ánh hiệu làm việc Anh/chị công ty? - Rất hiệu 1 - Hiệu 2 - Bình thường 3 - Khơng hiệu 4 - Khơng ý kiến 5 THƠNG TIN 14 Cơng ty có cung cấp đầy đủ thơng tin & cần thiết để Anh/chị hồn thành tốt cơng việc không? - Rất đầy đủ 1 - Đầy đủ 2 - Bình thường 3 - Chưa đầy đủ 4 - Không ý kiến 5 15 Nhân viên công ty tơi có phương tiện thơng tin sau đây: (Chọn tất ô mà bạn đồng ý) - Internet 1 - Thư điện tử 2 - Hộp thư đóng góp ý kiến 3 - Thơng báo & Văn 4 - Điện thoại bàn 5 - Bảng thông báo 6 - Các họp với cấp lãnh đạo 7 - Các họp phòng/ban 8 - Thư thơng báo 9 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 16 Xin vui lòng cho biết Anh/chị tham gia vào chương trình huấn luyện cơng ty năm vừa qua? -0 1 - 1-2 2 - 3-4 3 - 5-6 4 MƠI TRƯỜNG LÀM VIỆC 18 Theo Anh/chị mơi trường làm việc công ty nào? - Rất tốt 1 - Tốt 2 - Bình thường 3 - Kém 4 - Không ý kiến 5 19 Xin cho biết mức độ Anh/chị giới thiệu với người khác vào làm việc công ty anh chị sao? - Rất nhiều 1 - Nhiều 2 - Bình thường 3 - Ít 4 - Khơng ý kiến 5 SỨC KHỎE VÀ AN TỒN LAO ĐỘNG 20 Cơng ty cung cấp dụng cụ & thiết bị bảo hộ lao động nơi làm việc nào? - Rất đầy đủ 1 - Đầy đủ 2 - Bình thường 3 - Chưa đầy đủ 4 - Không ý kiến 5 Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến Quý Vị! Phụ lục 2: Thu nhập hàng tháng NV Phụ lục 2: Cơ sở vật chất cơng ty Phụ lục 3: Hài lòng với cơng việc làm Phụ lục 4: Khối lượng công việc Phụ lục 5: Thái độ làm việc ban lãnh đạo Phụ lục 6: Hài lòng mức lương Phụ lục 7: Phúc lợi nhận so với cơng ty khác Phụ lục 8: Hài lòng chế độ làm việc, tăng lương phúc lợi Phụ lục 9: Phúc lợi từ công ty Phụ lục 10: Định hướng ngày làm việc Phụ lục 11: Thăng tiến chuyển đổi công việc Phụ lục 12: Chính sách cơng ty Phụ lục 13: Tiền thưởng phản ánh hiệu công việc Phụ lục 14: Công ty cung cấp đầy đủ thông tin Phụ lục 15: Phương tiện thông tin Phụ lục 16: Chương trình huấn luyện Phụ lục 17: Mơi trường làm việc công ty Phụ lục 18: Mức độ giới thiệu người khác vào công ty Phụ lục 19: Cung cấp dụng cụ & thiết bị Phụ lục 20: Mối quan hệ giới tính với khối lượng công việc Phụ lục 21: Mối quan hệ giới tính với thái độ làm việc ban lãnh đạo công ty Phụ lục 21: Mối quan hệ giới tính với hài lòng mức lương Phụ lục 22: Sự khác biệt kinh nghiệm làm việc với khối lượng công việc Phụ lục 23: Sự khác biệt kinh nghiệm làm việc với thái độ làm việc ban lãnh đạo công ty Phụ lục 24: Sự khác biệt kinh nghiệm làm việc với hài chế độ làm việc, tăng lương phúc lợi khác ... thiện cơng tác động viên khuyến khích nhân viên cơng ty Khố luận tìm hiểu cơng tác động viên khuyến khích nhân viên Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Điện Lạnh Phú Vinh, dựa việc... Chí Minh xác nhận khóa luận “ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC ĐỘNG VIÊN KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH PHÚ VINH NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT, sinh viên năm (2010 - 2014), ngành... tài: Đánh giá công tác động viên khuyến khích nhân viên Cơng Ty TNHH Thương Mại Dich Vụ Điện Lạnh Phú Vinh làm khóa luận tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu a) Mục tiêu chung: Tìm hiểu, đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐỘNG VIÊN KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH PHÚ VINH , ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐỘNG VIÊN KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH PHÚ VINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay