KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LONG TRUNG SƠN

120 1 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:47

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN LONG TRUNG SƠN NGUYỄN THỊ THANH TÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 48 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN LONG TRUNG SƠN” Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh viên khóa K35, ngành Kế Tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày BÙI CÔNG LUẬN Giáo viên hướng dẫn Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày   tháng năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo năm Ngày ii tháng năm LỜI CẢM TẠ Trong suốt trình học tập trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, dạy dỗ tận tình thầy truyền đạt cho em kiến thức bổ ích làm hành trang em vững bước vào đời Cùng với khoảng thời gian thực tập công ty Đầu Phát Triển Long Trung Sơn giúp em củng cố lại kiến thức, thêm kinh nghiệm quý báu thực tế để đỡ bỡ ngỡ với công việc sau Lời xin gửi lời cảm ơn đến Ba, Mẹ người sinh thành nuôi dưỡng em nên người ngày hôm Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo Bùi Công Luận hết lòng giúp đỡ tận tình bảo tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ban Giám Đốc chú, anh chị Công Ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Long Trung Sơn Xin gửi lời cảm ơn đến người thân, bạn bè động viên ủng hộ em hoàn thành luận văn Lời cuối xin chúc ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tồn thể q Thầy, q Cơ, q Anh Chị, tồn thể bạn bè thành viên công ty Đầu Phát Triển Long Trung Sơn mạnh khỏe thành cộng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Hồ Chí Minh, ngày tháng Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Tâm   iii năm NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ THANH TÂM, tháng 12 năm 2012 “Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Quý Năm 2012 Công Ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Long Trung Sơn” NGUYEN THI THANH TAM, December 2012 “ Turnover Expenses and Determined Business Result Accounting at Long Trung Sơn Investment And Development Corporation Khóa luận tìm hiểu Kế Tốn Doanh Thu Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh quý năm 2012 Công Ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Long Trung Sơn nội dung sau: Phương pháp hạch tốn doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ KT khoản giảm trừ doanh thu KT khoản giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh thực tế công ty phương pháp hạch tốn KT doanh thu tài chi phí hoạt động tài KT thu nhập khác, chi phí khác chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp KT xác định kết kinh doanh Công Ty Dựa sở lý luận, tiến hành mơ tả, phân tích kết thu từ trình thực tập Công Ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Long Trung Sơn Đồng thời, đưa ví dụ nhằm làm bật nội dung khoá luận Từ đó, nêu nhận xét số đề nghị cơng tác kế tốn Cơng ty   iv MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty CP đầu phát triển Long Trung Sơn 2.1.1 Giới thiệu khái quát công ty CP Long Trung Sơn: 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty: 2.2 Chức nhiệm vụ mục tiêu Công ty CP Đầu Phát Triển LONG TRUNG SƠN 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ 2.2.3 Mục tiêu 2.3 Bộ máy quản lý Công ty CP đầu phát triển LONG TRUNG SƠN 2.3.1 cấu tổ chức máy quản lý Công ty CP đầu phát triển LONG TRUNG SƠN 2.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban Cơng ty CP đầu phát triển LONG TRUNG SƠN   v 2.4 Phương hướng tổ chức hoạt động SXKD Công ty CP đầu phát triển LONG TRUNG SƠN 11 2.4.1 Ngành nghề kinh doanh 11 2.4.2 Quy trình sản xuất 12 2.5 Bộ máy kế tốn Cơng ty 12 2.5.1 cấu tổ chức máy kế toán 12 2.5.2 Chức nhiệm vụ Kế Toán 13 2.5.3 Chế độ Kế Tốn áp dụng Cơng ty 13 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Khái quát kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh 17 3.1.1 Nội dung doanh thu xác định kết kinh doanh 17 3.1.2 Nhiệm vụ, ý nghĩa kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh 17 3.2 Kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh 18 3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 18 3.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 20 3.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 22 3.2.4 Kế tốn chi phí bán hàng 24 3.2.5 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 25 3.2.6 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 26 3.2.7 Kế tốn chi phí tài 27 3.2.8 Kế toán thu nhập khác 29 3.2.9 Kế tốn chi phí khác 30 3.2.10 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 31 3.2.11 Kế toán xác định kết kinh doanh 34   vi 3.3 Phương pháp nghiên cứu 36 3.3.1 Phương pháp thu thập 36 3.3.2 Phương pháp xử lý số liệu 37 3.3.3 Phương pháp mô tả 37 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 38 4.1 Những vấn đề chung kế toán doanh thu chi phí cơng ty 38 4.1.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 38 4.1.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 42 4.1.3 Kế toán giá vốn hàng bán 43 4.1.4 Kế tốn chi phí bán hàng 45 4.1.5 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 48 4.1.6 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 52 4.1.7 Kế tốn chi phí hoạt động tài 54 4.1.8 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 56 4.1.9 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 58 4.1.10 Kế toán xác định kết kinh doanh 60 CHƯƠNG 5.KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 64 5.1 Kết luận: 64 5.1.1 Nhận xét tổng qt tình hình hoạt động cơng ty 64 5.1.2 Về công tác tổ chức máy kế tốn cơng ty 64 5.2 Kiến nghị 66 5.2.1 Về tổ chức hoạt động công ty 66 5.2.2 Về cách tổ chức công tác kế toán 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70   vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT   BHXH Bảo Hiểm Xã Hội BHYT Bảo Hiểm Y Tế BHTN Bảo Hiểm Thất Nghiệp BTC Bộ Tài Chính CP Cổ Phần DN Doanh Nghiệp GĐ Giám Đốc PGĐ Phó Giám Đốc GTGT Giá Trị Gia Tăng GVHB Giá Vốn Hàng Bán SXKD Sản Xuất Kinh Doanh HH Hàng Hóa KH Khách Hàng K/C Kết Chuyển KPCĐ Kinh Phí Cơng Đồn KQKD Kết Quả Kinh Doanh LN Lợi nhuận SP Sản Phẩm TK Tài Khoản TNDN Thu Nhập Doanh Nghiệp TSCĐ Tài Sản Cố Định TTĐB Tiêu Thụ Đặc Biệt TP Thành Phẩm viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ Đồ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Công Ty Hình 2.2 Sơ Đồ Cấu Phòng Tổ Chức Hành Chính Nhân Sự 10 Hình 2.3 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán 12 Hình 2.4 Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức Nhật Ký Chung 15 Hình 4.1 Sơ Đồ Hạch Toán TK 511 41 Hình 4.2 Sơ Đồ Hạch Toán TK 632 44 Hình 4.3 Sơ Đồ Hạch Toán TK 641 47 Hình 4.4 Sơ Đồ Hạch Toán TK 642 51 Hình 4.5 Sơ Đồ Hạch Toán TK 515 53 Hình 4.6 Sơ Đồ Hạch Toán TK 635 56 Hình 4.7 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 821 “Chi phí thuế TNDN” 60 Hình 4.8 Sơ Đồ Hạch Toán Vào TK 911 “Xác Định Kết Quả Kinh Doanh” 63   ix DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 01: HĐ GTGT số 0000173 Phụ lục 02: HĐ GTGT số 0000195 Phụ lục 03: Phiếu xuất kho số 000155 Phụ lục 04: HĐ GTGT số 0000155 Phụ lục 05: Phiếu xuất kho số 000166 Phụ lục 06: HĐ GTGT số 0000166 Phụ lục 07: Phiếu xuất kho số 000191 Phụ lục 08: HĐ GTGT số 0000191 Phụ lục 09: HĐ GTGT số 0000034 Phụ lục 10: HĐ GTGT số 0000370 Phụ lục 11: Sổ chi tiết TK 641 tháng 07/2012 Phụ lục 12: HĐ GTGT số 0000215 Phụ lục 13: HĐ GTGT số 0001762 Phụ lục 14: Sổ chi tiết TK 642 tháng 09/2012 Phụ lục 15: Bảng khấu hao TSCĐ thiết bị - dụng cụ quản lý Phụ lục 16: Bảng lương công nhân viên gián tiếp tháng 09/2012 Phụ lục 17: Giấy báo trả lãi tiền gửi Phụ lục 18: Giấy báo Phụ lục 19: Giấy báo trả lãi tiền gửi Phụ lục 20: Phiếu hạch toán thu lãi vay ngắn hạn KH Phụ lục 21: Phiếu thu phí dịch vụ số 0902 Phụ lục 22: Biên bàn giao tài sản Phụ lục 23: Biên lý hợp đồng số 156 2012/TLHĐMB ĐH Phụ lục 24: Biên bàn giao tài sản Phụ lục 25: Tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 1B Phụ lục 26: Tờ khai toán thuế TNDN năm 2011 mẫu 1A   x Phụ lục 18: Giấy báo   95 Phụ lục 19: Giấy báo trả lãi tiền gửi   96 Phụ lục 20: Phiếu hạch toán thu lãi vay ngắn hạn KH   97   98   99 Phụ lục 21: Phiếu thu phí dịch vụ số 0902   100 Phụ lục 22: Biên bàn giao tài sản   101 Phụ lục 23: Biên lý hợp đồng số 156 2012/TLHĐMB ĐH   102 Phụ lục 24: Biên bàn giao tài sản   103 Phụ lục 25: Tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 1B   104   105 Phụ lục 26: Tờ khai toán thuế TNDN năm 2011 mẫu 1A   106   107   108 Phụ lục 27: Bảng báo cáo kết HĐKD quý 3/2012   109 ... tác Kế tốn doanh thu – chi phí xác định kết kinh doanh quý năm 2012 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Long Trung Sơn Về khơng gian: khố luận nghiên cứu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Long Trung. .. xác định kết kinh doanh 17 3.1.1 Nội dung doanh thu xác định kết kinh doanh 17 3.1.2 Nhiệm vụ, ý nghĩa kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh 17 3.2 Kế toán doanh thu xác định kết kinh. .. khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LONG TRUNG SƠN”
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LONG TRUNG SƠN , KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LONG TRUNG SƠN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay