KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUNG WOO ROPE VINA –BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG (THÁNG 62013)

101 6 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:47

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ***************************** NGUYỄN THỊ THANH HẰNG KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUNG WOO ROPE VINA –BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG (THÁNG 6/2013) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************************** NGUYỄN THỊ THANH HẰNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUNG WOO ROPE VINA –BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG (THÁNG 6/2013) Ngành: Kế tốn LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: GV Lê Văn Hoa Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH CHUNG WOO ROPE VINA” Nguyễn Thị Thanh Hằng, sinh viên khóa 36, nghành Kế tốn, Khoa Kinh Tế, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày GV LÊ VĂN HOA Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình tạo điều kiện cho em có ngày hôm Em xin chân thành cảm ơn Qúy Thầy, Cô trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, người trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích cho em, tảng bản, hành trang vô quý giá, bước cho em bước vào nghiệp sau tương lai Đặc biệt Thầy Lê Văn Hoa người trực tiếp tận tình hướng dẫn em trình nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh chị Công ty TNHH CHUNG WOO ROPE VINA tạo hội giúp em tìm hiểu, tiếp cận mơi trường làm việc thực tế doanh nghiệp học hỏi nhiều kinh nghiệm quý ghế nhà trường em chưa biết Xin cảm ơn tất bạn bè giúp đở em trình thực đề tài Cuối cùng, em xin gửi lời biết ơn sâu sắc lòng kính u vơ hạn đến ba, mẹ, anh chị tất người thân gia đình ln bên cạnh, động viên, an ủi, điểm tựa vững giúp em vượt qua khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ Kính chúc q thầy cô trường Đại học Nông Lâm anh chị Công ty TNHH Chung Woo Rope Vina dồi sức khỏe thành công công tác TP.Hồ Chí Minh, Ngày tháng 12 năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thanh Hằng NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ THANH HẰNG.Tháng 12/2013 “Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH CHUNG WOO ROPE VINA” NGUYỄN THỊ THANH HẰNG Deccember 2013, “Accounting Production Cost and Unit Cost at CHUNG WOO ROPE VINA Limited Company” Mục tiêu đề tài tìm hiểu tình hình thực tế kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, trình tự hạch tốn nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng năm 2013, tìm hiểu trình vận dụng áp dụng chế độ kế tốn Bộ tài quan chức đơn vị thực tập Mô tả lại nghiệp vụ quy trình tập hợp chi phí tính giá thành Cơng ty TNHH CHUNG WOO ROPE VINA, từ có nhận xét đề xuất dựa kiến thức học tìm hiểu quy định chế độ kế toán hành, qua góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị thực tập MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .1 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Phạm vi không gian 1.4.2 Phạm vi thời gian 1.5 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty TNHH Chung Woo Rope Vina 2.1.1 Giới thiệu tổng quan Công ty TNHH Chung Woo Rope Vina 2.1.2 Vị trí địa lý .4 2.1.3 Quá trình hình thành phát triển Công ty .4 2.1.4 Ngành nghề sản xuất kinh doanh 2.1.5 Chức nhiệm vụ 2.1.6 Cơ cấu tổ chức máy Công ty 2.2 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty 2.2.1 Chức nhiệm vụ 2.2.2 Tổ chức vận dụng cơng tác kế tốn Cơng ty .9 2.2.3.Những khó khăn thuận lợi Công ty sản xuất kinh doanh 10 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Cơ sở lý luận .12 3.1.1 Chi phí sản xuất 12 3.1.2 Giá thành sản phẩm 13 v 3.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 15 3.2 Kế tốn chi phí sản xuất 15 3.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15 3.2.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp 18 3.2.3 Chi phí sản xuất chung 20 3.2.4 Hạch tốn chi phí trả trước 23 3.2.5 Kế toán khoản thiệt hại sản xuất 23 3.2.6 Hạch toán chi phí phải trả 26 3.2.7 Kế toán sản xuất phụ 27 3.2.8 Kế toán tập hợp chi .27 3.2.9 Kế toán Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang .29 3.3 Tính giá thành sản phẩm .30 3.3.1 Phương pháp trực tiếp (giản đơn) 31 3.3.2 Phương pháp hệ số .31 3.3.3 Phương pháp tỷ lệ Z 31 3.3.4 Phương pháp loại trừ 31 3.3.5 Phương pháp đơn đặt hàng 32 3.3.6 Phương pháp phân bước 32 3.4 Phương pháp nghiên cứu 33 3.4.1.Phương pháp thu thập xử lý số liệu 33 3.4.2.Phương pháp mô tả .33 3.4.3.Phương pháp so sánh 33 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 37 4.1 Những vấn đề chung cơng tác hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Chung Woo Rope Vina .37 4.1.1 Đặc điểm sản xuất 37 4.1.2 Quy trình hoạt động sản xuất Công ty 37 4.2 Đặc điểm tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Chung Wooo Rope Vina 35 4.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí 35 4.2.2 Đối tượng, phương pháp kỳ tính giá thành .36 vi 4.3 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty 36 4.3.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp .36 4.3.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp .41 4.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 46 4.3.4 Kế toán khoản thiệt hại SX 52 4.3.5 Kế tốn tập hợp chi phí 53 4.3.6 Kế toán giá thành sản phẩm 53 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận .58 5.1.1 Về máy quản lý công ty: 58 5.1.2 Về công tác kế toán: .58 5.2 Kiến nghị .59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTC Bộ tài BHXH Bảo hiểm xã hội BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHYT Bảo hiểm y tế BQGQ Bình quân gia quyền CCDC Cơng cụ dụng cụ CP Chi phí CPNC Chi phí nhân cơng CPNVL Chi phí ngun vật liệu CPSX Chi phí sản xuất CPSXC Chi phí sản xuất chung CPNVLtt Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCtt Chi phí nhân công trực tiếp DN Doanh nghiệp ĐĐH Đơn đặt hàng GTGT Giá trị gia tăng KT Kế toán KPCĐ Kinh phí cơng đồn KHTSCĐ Khấu hao tài sản cố định LMH Lệnh mua hàng NC Nhân công NV Nhân viên NVL Nguyên vật liệu PSTK Phát sinh kì PX Phân xưởng PNK Phiếu nhập kho PXK Phiếu xuất kho SL Số lượng viii SP Sản phẩm SPDD Sản phẩm dở dang SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định TNHH Trách nhiệm hữu hạn Z Giá thành ix Hệ số phân bổ CPSXC = 1.498.256.832 / 7.241.855.147 = 0,2069 *Kế tốn phân bổ chi phí cho loại sản phẩm tạo thành kỳ tính giá thành sản phẩm Ví dụ: Căn vào bảng định mức NVL tháng 06/2013 ta có chi phí NVL trực tiếp tạo thành 4,858 sản phẩm cáp thép 6*7 4.00 x 500M 151.833.109 Chi phí NC trực tiếp tạo thành SP = Hệ số CPNC * Chi phí NVLtt tạo thành SP = 0,0765 * 151.833.109 = 11.618.025 Chi phí SXC tạo thành SP = 0,2069 * 151.833.109 = 31.412.530 Giá thành toàn sản phẩm cáp thép 6*7 4.00 x 500M là: Z toàn = CPNVLtt + CPNCtt + CPSXC (chi phí tạo thành SP) = 151.833.109 + 11.618.025 + 31.412.530 = 194.863.664 Z đơn vị sp = Z toàn / số lượng tạo thành = 194.863.664 / 4,858 = 40.111.911 đ/tấn Tương tự cho sản phẩm dây cáp thép hoàn thành khác Ngày 30/06 kế tốn tiến hành nhập kho thành phẩm hồn thành tháng Kế tốn hạch tốn: Nợ TK 155 9.294.325.244 Có TK 154 9.294.325.244 55 Hình 4.7: Sơ Đồ Tính Giá Thành Sản Phẩm Tháng 06/2013 TK 621 TK 154 SDĐK: 24.676.156.432 TK 155 7.805.093.526 9.294.325.244 TK 622 584.358.743 TK 627 1.774.041.604 10.163.493.873 9.294.325.244 SDCK: 25.545.325 56  Nhận xét: Cơng ty áp dụng phương pháp tính giá thành phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình hạch tốn CPSX tính giá thành thực theo quy định Tuy nhiên, cơng tác tính giá thành, kế tốn chưa thực trọng cơng tác phân tích, tìm hiểu ảnh hưởng nguyên nhân dẫn đến tình hình biến động giá thành để có giải pháp khắc phục nhằm tiết kiệm chi phí hạ tấp giá thành SP  Kiến nghị: Kế tốn nên có quan tâm đến cơng tác phân tích giá thành để đưa đề xuất kịp thời, đắn giúp Công ty tiết kiệm CPSX giúp giá thành SP mức hợp lý thấp mức 57 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua hai tháng thực tập tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Chung Woo Rope Vina phần giúp em mở rộng thêm kiến thức chuyên nghành mình, sở vận dụng, kết hợp lí thuyết thực tế học hỏi được, em xin có vài nhận xét Công ty: 5.1.1 Về máy quản lý công ty: + Bộ máy tổ chức công ty tương đối gọn nhẹ Cán quản lý có trình độ chun mơm cao + Chính sách hộ trợ, đào tạo nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ tay nghề cho nhân viên chưa quan tâm 5.1.2 Về cơng tác kế tốn: Cơng tác kế tốn nói chung đặc biệt cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng Công ty đảm bảo tuân thủ theo chế độ sách hành tài chính, hình thức hạch tốn, chứng từ sổ sách phù hợp với điều kiện Công ty Hiện Công ty có đội ngũ kế tốn có lực trình độ, có kinh nghiệp làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phân chia công việc trách nhiệm rõ ràng không vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm Cơng ty áp dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung với hệ thống sổ sách đầy đủ theo quy định nhà nước thuận lợi cho việc kế toán máy Tuy vậy, bên cạnh ưu điểm phát huy, Cơng ty số mặt hạn chế cần khắc phục để hoàn thiện 5.2 Kiến nghị Trong thời gian thực tập Cơng ty, tìm hiểu cơng tác kế tốn tập hợp CPSX tính giá thành SP, sở kiến thức tiếp thu thời gian học tập nghiên cứu trường, gốc độ sinh viên thực tập, em xin có số ý kiến đề suất nhằm cố, hồn thiện cơng tác kế tốn Cơng ty sau: Do chế độ kế tốn ln có thay đổi thường xun, thơng tư, chế độ Bộ Tài Chính ban hành phải thực đúng, kịp thời nên Công ty cần cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính xác tn thủ chế độ kế tốn ban hành NVL Cơng ty chủ yếu thép Vì để hạn chế rủi ro hư hỏng, rỉ sét tiết kiệm chi phí lưu kho, Cơng ty nên tính tốn thời điểm thích hợp để nhập NVL Cơng ty hạch tốn chi phí nhân cơng hạn chế cụ thể lương khoản trích theo lương nhân viên phân xưởng khơng hạch tốn vào chi phí cơng nhân trực tiếp sản xuất mà Công ty nên đưa vào chi phí sản xuất chung theo dõi TK 6271 “Chi phí nhân viên phân xưởng” TK 6271 “Chi phí nhân viên phân xưởng” Cơng ty hạch tốn chi phí dụng cụ nhân viên phân xưởng chưa hợp lí Theo quy tắc, chi phí nhân viên phân xưởng tiền lương nhân viên phân xưởng, chi phí giá trị khơng lớn Cơng ty đưa vào chi phí khác Theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, quy định máy móc thiết bị có giá trị 10.000.000 theo định 30.000.000 hạch toán vào tài sản cơng ty, giá trị theo dõi tài khoản cơng cụ dụng cụ Vì vậy, phí mua máy điều hòa phân xưởng Cơng ty nên theo dõi TK 6273 “Chi phí cơng cụ, dụng cụ”, không theo dõi TSCĐ Bảo hiểm nhà xưởng phận quản lý Công ty để tránh tình trạng cháy nổ, rủi ro xảy nên bắt Công ty mua bảo hiểm để giảm thiểu chi phí rủi ro xảy Vì vậy, chi phí mua bảo hiểm nhà xưởng Kế toán nên hạch toán TK 642 “Chi phí quản lý DN” 59 Cơng ty cần có sách hộ trợ biện pháp cần nâng cao tay nghề lực chuyên môn như: huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho cán công nhân viên tu nghiệp nước ngồi để phục vụ cho cơng ty Về khoản trích KPCĐ theo lương, Cơng ty nên trích 2% lương thực tế để đảm bảo quyền lợi cho hoạt động cơng đồn Trên số biện pháp mà em đưa để góp phần hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn chi phí SX tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Chung Woo Rope Vina Em nghĩ biện pháp thiết thực, khả thi khơng khó để thực hiện, đồng thời mang lại hiệu cao công tác quản lý CPSXmột tiêu vô quan trọng, giúp Công ty đánh giá hơn, sát tình hình thực định mức chi phí, tình hình sử dụng vật tư, lao động nhằm hạ thấp chi phí, tăng thu nhập cho DN, định hướng cho hoạt động Công ty ngày phát triển Một lần em xin kính gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Lê Văn Hoa, anh chị phòng kế tốn Cơng ty TNHH Chung Woo Rope Vina nhiệt tình hướng dẫn em suốt thời gian thực tập vừa qua giúp em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Văn Hoa, Giáo Trình Kế tốn Tài Chính Bộ mơn Kế tốn, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, 2011 Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa, Nguyễn Ngọc Dung Nguyễn Xn Hưng, 2009 Kế tốn tài chính, tái lần 6, chỉnh lý bổ sung theo QĐ số 15/2006 QĐ-BTC ban hành ngày 20-03-2006, Hà Nội: NXB Tài Chính 589 trang Bộ Tài Chính (Vụ Chế Độ Kế Toán Kiểm Toán), 2006 Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán: chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 1: Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán (ban hành theo Quyết định số 15/2006 – QĐ/BTC ngày 20/03/2006) Nhà xuất Tài chính, Hà Nội, 500 trang Một số luận văn tốt nghiệp anh chị sinh viên khóa trước, khoa Kinh Tế, trường Đại học Nông Lâm TP HCM 61 ... trọng cơng tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm nên em định chọn đề tài Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm lấy Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chung Woo Rope Vina làm đối tượng... pháp kỳ tính giá thành .36 vi 4.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty 36 4.3.1 Kế tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .36 4.3.2 Kế tốn chi phí nhân... 4.3.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 46 4.3.4 Kế toán khoản thiệt hại SX 52 4.3.5 Kế toán tập hợp chi phí 53 4.3.6 Kế toán giá thành sản phẩm 53 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUNG WOO ROPE VINA –BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG (THÁNG 62013) , KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUNG WOO ROPE VINA –BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG (THÁNG 62013)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay