KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNHKẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH Ô TÔ MINH PHÁT

109 1 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:46

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** NGUYỄN THỊPHƯỢNG KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNHKẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH Ô MINH PHÁT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** NGUYỄN THỊ PHƯỢNG KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH Ô MINH PHÁT Ngành: Kế Toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Minh Đức Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanhtại cơng ty TNHH ô Minh Phát” Nguyễn Thị Phượng, sinh viên khóa 35, ngành Kế Tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng ngày NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Những năm tháng giảng đường đại học vô quan trọng với sinh viên để chuẩn bị hành trang bước vào đời để đạt kết tốt đẹp ngày hơm nay, ngồi nỗ lực thân quan tâm, giúp đỡ thầy cô, bạn bè người thân quan trọng với Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý thầy trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh nói chung q thầy khoa Kinh Tế nói riêng tận tình truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích năm tháng học trường Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô Nguyễn Thị Minh Đức hết lòng giúp đỡ tận tình bảo tơi q trình hồn thành luận văn Cảm ơn toàn thể anh chị cán công nhân viên quý Công ty TNHH ô Minh Phát, đặc biệt anh chị phòng kế tốn, chị Kim Thanh, chị Kiều Trâm tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp xúc với thực tế công việc cung cấp số liệu cần thiết cho tơi q trình thực tập Cơng ty hồn thành khóa luận Xin cảm ơn gia đình, người thân, cảm ơn người bạn bên cạnh ủng hộ động viên suốt thời gian qua Sinh viên Nguyễn Thị Phượng NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Tháng 12 năm 2012 “Kế Tốn Doanh Thu Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Cơng Ty TNHHƠ Minh Phát” NGUYEN THI PHUONG December 2012 “Accounting of Turnover Expenses and Determining Trading Result At The Minh Phat Auto Company Limited ” Khóa luận tìm hiểu, mơ tả tình hình hoạt động kinh doanh, trình hạch toán doanh thu cung cấp dịch vụ, hạch toán khoản chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHHô Minh Phát Nêu lên nhận xét, kiến nghị vấn đề chưa hợp lý từ đóng góp ý kiến nhằm góp phần hồn thiện hệ thống kế tốn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix  DANH MỤC CÁC HÌNH x  DANH MỤC PHỤ LỤC xi  CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt Vấn Đề 1  1.2 Mục Tiêu Nghiên Cứu 2  1.3 Phạm Vi Nghiên Cứu 2  1.4 Cấu Trúc Của Khóa Luận 2  CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 4  2.1 Giới Thiệu Công Ty 4  2.1.1 Giới Thiệu Sơ Lược Về Cơng Ty 4  2.1.2 Lịch Sử Hình Thành Phát Triển Công Ty 4  2.1.2.1 Lĩnh Vực Kinh Doanh 4  2.1.2.2 Mục Tiêu Hoạt Động 4  2.1.2.3 Phương Hướng Hoạt Động 5  2.1.2.4 Quá Trình Phát Triển 5  2.1.3 Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Công Ty 6  2.1.3.1 Chức Năng 6  2.1.3.2 Nhiệm Vụ 6  2.1.3.3 Quyền Hạn 6  2.2 Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Của Công Ty 7  2.2.1 Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý 7  2.2.2 Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Các Phòng Ban 7  2.3 Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn Trong Cơng Ty 9  2.3.1 Bộ Máy Kế Toán 9  2.3.2 Chức Năng Của Từng Bộ Phận 9  2.4 Đặc Điểm Công Tác Kế Tốn Tại Cơng Ty CHƯƠNG 3NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ Sở Lý Luận 10  14  14  v 3.1.1 Định Nghĩa Kế Toán 14  3.1.2 Khái Niệm Doanh Thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 14  3.2 Nội Dung Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp 15  3.2.1 Kế Toán Tập Hợp Doanh Thu 15  3.2.1.1 Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Cung Cấp Dịch Vụ 15  3.2.1.2 Kế Toán Các Khoản Làm Giảm Trừ Doanh Thu 18  3.2.2 Kế Toán Thuế GTGT Phải Nộp 20  3.2.2.1 Khái Niệm 20  3.2.2.2 Tài Khoản Sử Dụng 20  3.2.3 Kế Toán Giá Vốn Hàng Bán 22  3.2.3.1 Khái Niệm 22  3.2.3.2 Tài Khoản Sử Dụng 22  3.2.4 Kế Tốn Chi Phí Quản Lý Kinh Doanh 24  3.2.4.1 Khái Niệm 24  3.2.4.2 Nguyên Tắc Hạch Toán 25  3.2.4.3 Tài Khoản Sử Dụng 25  3.2.5 Kế Tốn Hoạt Động Tài Chính 27  3.2.5.1 Khái Niệm 27  3.2.5.2 Kế Toán Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính 27  3.2.5.3 Kế Tốn Chi Phí Hoạt Động Tài Chính 29  3.2.6 Kế Tốn Các Khoản Thu Nhập Khác 31  3.2.6.1 Khái Niệm 31  3.2.6.2 Tài Khoản Sử Dụng 31  3.2.7 Kế Tốn Các Khoản Chi Phí Khác 33  3.2.7.1 Khái Niệm 33  3.2.7.2 Tài Khoản Sử Dụng 34  3.2.8 Kế Tốn Chi Phí Thuế TNDN Hiện Hành 34  3.2.8.1 Khái Niệm 34  3.2.8.2 Tài Khoản Sử Dụng 35  3.2.9 Kế Toán Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh 3.2.9.1 Khái Niệm 35  35  vi 3.2.9.2 Tài Khoản Sử Dụng 3.3 Phương Pháp Nghiên Cứu 36  37  CHƯƠNG 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 38  4.1 Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Cung Cấp Dịch Vụ 38  4.1.1 Đặc Điểm Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty 38  4.1.2 Chứng Từ Tài Khoản Sử Dụng 39  4.1.3 Phương Pháp Hạch Tốn Tại Cơng Ty 41  4.2 Kế Toán Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu 43  4.3 Kế Toán Giá Vốn Hàng Bán 44  4.3.1 Phương Pháp Tính Giá Xuất Kho Của Cơng Ty 44  4.3.2 Chứng Từ Sử Dụng 44  4.3.3 Tài Khoản Sử Dụng 45  4.3.4 Phương Pháp Hạch Toán 45  4.4 Kế Tốn Chi Phí Bán Hàng 47  4.5 Kế Tốn Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp 48  4.5.1 Tài Khoản Sử Dụng 48  4.5.2 Phương Pháp Hạch Toán 49  4.6 Kế Tốn Xác Định Kết Quả Hoạt Động Tài Chính 52  4.6.1 Kế Tốn Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính 52  4.6.2 Kế tốn chi phí tài 53  4.7 Kế Toán Kết Quả Hoạt Động Khác 53  4.8 Kế Toán Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 53  4.8.1 Tài Khoản Sử Dụng 53  4.8.2 Phương Pháp Hạch Toán: 54  4.9 Kế Toán Xác Định Kết Quả Hoạt Động 55  4.9.1 Tài Khoản Sử Dụng 55  4.9.2 Phương Pháp Hạch Toán 57  CHƯƠNG 5KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết Luận 58  58  5.1.1 Nhận Xét Về Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh 58  5.1.2 Nhận Xét Về Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Kinh Doanh vii 59  5.1.3 Nhận Xét Về Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán 59  5.1.4 Nhận Xét Về Kế Toán Doanh Thu Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 60  5.2 Kiến Nghị 60  5.2.1 Về Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh: 61  5.2.2 Về Nhiệm Vụ Kế Toán 61  5.2.3 Về Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán 61  5.2.4 Về Việc Hạch Toán Một Số Nghiệp Vụ 62  5.2.4 Về Cơng Tác Kế Tốn Doanh Thu Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty 62  TÀI LIỆU THAM KHẢO 64  PHỤ LỤC   viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TTĐB Tiêu thụ đặc biệt XK Xuất DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng TK Tài khoản DT Doanh thu NSNN Ngân sách nhà nước TSCĐ Tài sản cố định LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế HĐ Hóa đơn KT Kế tốn KH Khách hàng CKTM Chiết khấu thương mại PS Phát sinh BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí cơng đồn GBC Giấy báo có ix Phụ Lục 9: Sổ Cái TK 632 Phụ Lục 10: Hóa Đơn GTGT Số 0000282 Ngày 19/04/2012, Kèm Phiếu Chi Phụ Lục 11: Hóa Đơn GTGT Số 001147 Ngày 08/05/2012 Phụ Lục 12: Bảng Lương Văn Phòng Tháng 5/2012 Phụ Lục 13: Hóa Đơn GTGT Số 2035434 Ngày 22/06/2012 Phụ Lục 14: Sổ Cái TK 642 Phụ Lục 15: Giấy Báo Có Trả Lãi Tiền Gửi Của Ngân Hàng Vietcombank Chi Nhánh Vĩnh Lộc Ngày 25/04/2012 Phụ Lục 16: Giấy Báo Có Trả Lãi Tiền Gửi Của Ngân Hàng Vietcombank Chi Nhánh Vĩnh Lộc Ngày 25/05/2012 Phụ Lục 17 : Giấy Báo Có Trả Lãi Tiền Gửi Của Ngân Hàng Vietcombank Chi Nhánh Vĩnh Lộc Ngày 25/06/2012 Phụ Lục 18: Sổ Cái TK 515 Phụ Lục 19: Tờ Khai Thuế TNDN Quý Năm 2012 Phụ Lục 20: Sổ Cái TK 911 Phụ Lục 21: Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Quý Năm 2012 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** NGUYỄN THỊ PHƯỢNG KẾ TỐN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH Ô TÔ MINH PHÁT Ngành: Kế Toán LUẬN... hiệu sản xuất kinh doanh Chính vậy, để thấy rõ tầm quan trọng vai trò Hệ thống Kế tốn , tơi chọn đề tài: Kế tốn doanh thu - chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH ô tô Minh Phát 1.2 Mục... PHƯỢNG Tháng 12 năm 2012 Kế Toán Doanh Thu – Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Cơng Ty TNHH Tơ Minh Phát NGUYEN THI PHUONG December 2012 “Accounting of Turnover – Expenses and Determining
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNHKẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH Ô TÔ MINH PHÁT , KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNHKẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH Ô TÔ MINH PHÁT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay