MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH TÂN LONG GRANITE CHI NHÁNH TP.HCM

95 2 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH TÂN LONG GRANITE - CHI NHÁNH TP.HCM NGUYỄN THỊ OANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ OANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH TÂN LONG GRANITE - CHI NHÁNH TP.HCM Ngành: Quản trị kinh doanh thương mại KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn: ThS NGUYỄN THỊ BÌNH MINH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp đại học Khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Một Số Giải Pháp Nhằm Hồn Thiện HTPP Tại Cơng Ty TNHH Tân Long GraniteChi Nhánh TP.HCM” Nguyễn Thị Oanh, sinh viên khóa 36, ngành Quản trị kinh doanh thương mại, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Nguyễn Thị Bình Minh Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo _ Ngày tháng năm 2013 tháng năm 2013 Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ Ngày tháng năm 2013 LỜI CẢM TẠ Lời cho phép gửi lời cảm ơn chân thành đến bố mẹ - người có cơng sinh thành ni dưỡng nên người, anh chị gia đình yêu thương giúp đỡ em lúc khó khăn Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý thầy cô Khoa Kinh Tế trường Đại học Nông Lâm TP.HCM truyền đạt cho em kiến thức quý báu, làm hành trang vững cho em vững tin bước vào đời Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến Nguyễn Thị Bình Minh- người tận tình giúp đỡ hướng dẫn em suốt thời gian thực hoàn thành khóa luận Chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Cơng Ty TNHH Tân Long GraniteChi nhánh TP.HCM, tồn thể anh chị Phòng Kinh Doanh, Phòng Kế Tốn, Phòng Nhân Sự… giúp đỡ em tận tình suốt thời gian làm khóa luận Sau cùng, em xin kính chúc Q thầy dồi sức khỏe, kính chúc Cơng ty TNHH Tân Long GraniteChi nhánh TP.HCM ngày phát triển đạt nhiều thành công Em xin chân thành cảm ơn! TP.HCM tháng 7/2013 Nguyễn Thị Oanh NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ OANH Tháng 07 năm 2013 “Một Số Giải Pháp Nhằm Hồn Thiện HTPP Tại Cơng Ty TNHH Tân Long GraniteChi nhánh TP.HCM” NGUYEN THI OANH July, 2013“ Solution To Improve The Distribution System at Long Tan Granite Co - HCMC Branch” Tổ chức quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm chức quản trị quan trọng doanh nghiệp Nội dung cốt lõi hoạt động tiêu thụ tổ chức quản lý mạng lưới kênh phân phối doanh nghiệp thị trường HTPP giúp cho thân doanh nghiệp đưa hàng hóa đến khách hàng cách dễ dàng cầu nối doanh nghiệp người tiêu dùng Công ty TNHH Tân Long Granite công ty chuyên sản xuất, gia công mua bán loại đá xây dựng, chủ yếu đá Granite Ngồi việc sản xuất gia công sản phẩm đá với chất lượng cao phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, hoạt động phân phối đóng vai trò quan trọng, nhân tố định đến vấn đề sống doanh nghiệp Hiện nay,chi nhánh có HTPP lớn khu vực miền Nam với hình thức phân phối đa dạng thơng qua kênh trung gian Nội dung nghiên cứu gồm:  Phân tích tình hình kinh doanh chi nhánh Tân Long thời gian qua  Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến HTPP chi nhánhPhân tích HTPP chi nhánhPhân tích chế quản lý kênh phân phối  Đánh giá chung HTPP chi nhánh để từ đưa ma trận SWOT HTPP chi nhánh  Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện HTPP sản phẩm Chi TP.HCM nhánh MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH x  DANH MỤC PHỤ LỤC xii  CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc khóa luận 3  CHƯƠNG 2TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY 4  2.1 Tổng quan cơng ty 4  2.1.1 Giới thiệu chung 4  2.1.2 Cơ cấu tổ chức Cty TNHH Tân Long Granite 5  2.1.3 Các sản phẩm công ty 6  2.2 Giới thiệu khái quát chi nhánh Tân Long TP.HCM 6  2.2.1 Giới thiệu chung 6  2.2.2 Chức Tân Long chi nhánh TP.HCM 6  2.2.3 đồ tổ chức chi nhánh Tân Long TP.HCM 7  2.2.4 Chức phòng ban chi nhánh 7  2.3 Tổng quan thị trường đá ốp lát Việt Nam 9  2.3.1 Một số nét đá Granite 9  2.3.2 Thị trường đá ốp lát 10  CHƯƠNG 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lí luận 12  12  3.1.1 Khái niệm phân phối 12  3.1.2 Định nghĩa kênh phân phối 12  v 3.1.3 Tầm quan trọng kênh phân phối kinh doanh 13  3.1.4.Chức kênh phân phối 14  3.1.5 Cấu trúc kênh phân phối 14  3.1.6 Tổ chức kênh phân phối 16  3.1.7 Các thành viên kênh phân phối 22  3.1.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến kênh phân phối 24  3.1.9 Ma trận SWOT 25  3.2 Phương pháp nghiên cứu 27  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 27  3.2.2 Phương pháp phân tích xử lí số liệu 27  CHƯƠNG 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28  4.1 Tình Hình Kết Quả Kinh Doanh Của Cơng ty Tân Long Chi Nhánh TP.HCM Năm 2011 – 2012 28  4.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến kênh phân phối Chi nhánh 29  4.2.1 Các yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi 29  4.2.2 Các yếu tố thuộc mơi trường bên 41  4.3 Phân tích HTPP chi nhánh 43  4.3.1 Cấu trúc kênh phân phối Chi nhánh 43  4.3.2 Các sách kèm chiến lược phân phối chi nhánh 50  4.4 Cơ chế quản lý kênh phân phối 54  4.4.1 Tuyển chọn thành viên kên 54  4.4.2.Chính sách cho thành viên kênh 57  4.4.3 Quá trình đặt hàng 60  4.4.4.Quá trình vận chuyển 62  4.4.5 Phương thức tốn 63  4.4.6.Dịch vụ hậu 64  4.4.7 Tổ chức nhân HTPP 66  4.4.8 Hệ thống thông tin PP 67  4.5 Đánh giá chung HTPP chi nhánh Tân Long TP.HCM 67  4.5.1.Nhận xét chung 67  4.5.2 Phân Tích Ma Trận SWOT Về HTPP Của Chi Nhánh vi 69  4.6 Các giải pháp nhằm hoàn thiện HTPP Công ty TNHH Tân Long GraniteChi nhánh TP.HCM 70  4.6.1 Hồn thiện cơng tác tuyển chọn thành viên kênh 70  4.6.2.Giải pháp sách cho thành viên kênh 71  4.6.3.Giải pháp hệ thống thông tin kênh phân phối 73  4.6.4.Giải pháp nhân 73  CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1.Kết luận 75  75  5.2.1 Đối với công ty 75  5.2.2 Đối với Nhà nước 75  TÀI LIỆU THAM KHẢO 77  PHỤ LỤC 78    vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HTPP: Hệ Thống Phân Phối TNHHMTV: Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên HTCT: Hỗ Trợ Cơng Trình KHKT: Khoa Học Kĩ Thuật VLXD: Vật Liệu Xây Dựng viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Giá Trị Xuất Khẩu Đá Ốp Lát Qua Các Năm 11  Bảng 4.1 Bảng Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Chi nhánh TP.HCM Năm 20112012 28  Bảng 4.2 Tốc Độ Tăng Trưởng GDP Của Việt Nam Từ 2010 – 2012 29  Bảng 4.3.Một Số Nhà Cung Ứng Đá Granite Cho Chi Nhánh Tân Long Năm 2012 35  Bảng 4.4 Số Lượng Lao Động Của Tân Long TP.HCM Năm 2012 42  Bảng 4.5 Bảng Sản Lượng Tiêu Thụ Theo Kênh Của Kênh Phân Phối Tại Khu Vực miền Nam Năm 2011-2012 45  Bảng 4.6 Hệ Thống Đại Lý Cấp MộtCủa Chi Nhánh Công Ty Tại Khu Vực Miền Nam Năm 2012 48  Bảng 4.7 Bảng Số Lượng Tiêu Thụ Các Nhóm Sản Phẩm Của Chi Nhánh Trong Năm 2011 – 2012 50  Bảng 4.8 So Sánh Giá Một Số Loại Đá Granite Của Tân Long So Với Đối Thủ Cạnh Tranh Năm 2012 52  Bảng 4.9 Hỗ Trợ Vận Chuyển Cho Từng Đơn Hàng 58  Bảng 4.10 Chính Sách Chiết Khấu Cho Các Đại Lý 59  Bảng 4.11 Quà Tặng Doanh Số Bán Hàng Đá Nội Và Đá Ngoại Năm 2012 65  Bảng 4.12 Số Lượng Nhân Sự Trong HTPP Của Chi Nhánh Năm 2012 66    ix - Tiêu chuẩn để lựa chọn đại lý đưa khắt khe, với quy trình đặt hàng sách giành cho thành viên kênh tốt Đây điều kiện thuận lợi để chi nhánh tạo niềm tin cho khách hàng sản phẩm Nhược điểm - Đội ngũ nhân chi nhánh nhiều điểm phải khắc phục: chi nhánh thiếu đội ngũ nhân viên nghiên cứu thị trường, nhân viên kinh doanh người phải đảm nhận công việc dẫn đếnhiệu làm việc chưa cao Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên bán hàng nhìn chung đào tạo yếu kĩ trình độ thấp - Chi nhánh chưa chủ động phương tiện vận chuyển cho khách hàng nên đại lý xa thường xun gặp khó khăn q trình vận chuyển Bên cạnh đó, chi nhánh đại lý chưa thống số điều khoản q trình tốn, dẫn đến việc chậm trễ tốn tiền hàng điều khó tránh khỏi - KHKT ngày phát triển, đặc biệt naytốc độ ngành công nghệ thông tin phát triển vũ bão Mặc dù vậy, chi nhánh chưa có điều kiện tiếp cận với công nghệ Trang Web chi nhánh thơng tin chưa có hình thức đặt hàng trực tuyến   68 4.5.2 Phân Tích Ma Trận SWOT Về HTPP Của Chi Nhánh Cơ hội (Opportunities): SWOT Điểm mạnh( Strengths): Thách thức (Threats): 1.Mức sống thu nhập 1.Áp lực từ phía nhà cung người dân thị ngày cấp đá Granite ngoại cao Sản phẩm thay tương Trữ lượng đá Granite nước đối nhiều ta phong phú, dồi Thị trường VLXD 3.Xu hướng sử dụng loại năm gần gặp đá tự nhiên thân thiện với môi nhiều khó khăn trường 4.Các hoạt động cạnh tranh 4.Hội nhập WTO không lành mạnh từ đối thủ nước Khoa học kĩ thuật phát triển Kết hợp SO 1.Sản phẩm có mặt thị trường TP.HCM S123O123: Tạo nhiều sản gần 10 năm phẩm chất lượng cao thỏa mãn Mẫu mã sản phẩm đa nhu cầu khách hàng dạng, phong phú, chất lượng cao Kết hợp ST S123T12: Đón đầu thị hiếu để tạo nhiều sản phẩm Tình hình tài tốt Quy trình đặt hàng S456O45: Tạo cho chi nhánh thị trường tiêu thụ đầy tiềm tương đối tốt HTPP tập trung TP lớn Tiêu chuẩn lựa chọn đại S67O3: Tạo niềm tin tăng thêm hài lòng khách lý chặt chẽ hàng đại lý Chính sách dành cho S567O5: Giúp chi nhánh mở kênh phân phối tốt rộng thị phần tiếp cận với công nghệ tiên tiến 69 S4567T34:Mở rộng độ bao phủ thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm để tạo sản phẩm chất lượng cao,cạnh tranh thị trường Điểm yếu (Weakness): Kết hợp WO Chưa có đội ngũ nghiên W4O5:Đầu tư cho trang Web cứu thị trường công ty thêm hình thức đặt hàng trực tuyến Đội ngũ nhân viên bán hàng nhìn chung yếu kĩ Một số đại lý xa gặp khó khăn trình vận chuyển Kết hợp WT W123T12:Thành lập đội ngũ nghiên cứu thị trường việc tuyển chọn thành viên kênh W2T24:Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên bán hàng W35O14: Tăng cường thêm xe tải hỗ trợ đại lý xa W3T3: Đề nghị nhà nước trình vận chuyển mở rộng cải thiện hệ Trang Web chưa có hình thống đường sá, giao thức đặt hàng trực tuyến thông Phương thức vận chuyển hàng chi nhánh chưa đánh giá cao 6.Phương thức tốn chưa làm hài lòng thành viên kênh W6O1: Gia hạn thêm thời hạn để hỗ trợ cho đại lý gặp khó khăn tốn 4.6 Các giải pháp nhằm hồn thiện HTPP Cơng ty TNHH Tân Long GraniteChi nhánh TP.HCM 4.6.1 Hoàn thiện công tác tuyển chọn thành viên kênh - Các tiêu chuẩn mà chi nhánh đặt để lựa chọn thành viên kênh chặt chẽ song đại lý đáp ứng hết tiêu chuẩn Vì để chủ động việc mở rộng mạng lưới kênh phân phối chi nhánh công ty cần chủ động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thành viên phù hợp từ nguồn tuyển chọn có chất lượng cao Để có nguồn tuyển chọn có chất lượng cao chi nhánh cơng ty cần thông qua nhân viên bán hàng, đại lý, từ đối thủ cạnh tranh 70 Khi có nguồn tuyển chọn chi nhánh công ty phải chủ động tiến hành nghiên cứu thị trường sau: + Thứ nhất: Phải cử nhân viên nghiên cứu thị trường cụ thể vấn đề: mật độ dân cư, mức sống người dân, văn hoá lối sống… + Thứ hai: Chi nhánh công ty cần phải thốngsố đại lý cửa hàng bán lẻ sản phẩm đối thủ cạnh tranh, sản lượng tiêu thụ đại lý đối thủ cạnh tranh địa bàn họ hoạt động + Thứ ba: Nghiên cứu mức độ ưa thích khách hàng sản phẩm đối thủ cạnh tranh, đặc điểm sản phẩm mà khách hàng ưa thích, đặc điểm chưa + Thứ tư: Sau nghiên cứu, khảo sát thị trường, tổng hợp, phân tích thơng tin cách chặt chẽ hoàn chỉnh để đưa định có nên mở thêm đại lý khu vực hau khơng Từ nghiên cứu chi nhánh cơng ty chủ động tìm thành viên thích hợp sau đánh giá đại lý theo tiêu chí đặt Điều khơng giúp chi nhánh công ty chủ động trước biến đổi thị trường có nghiên cứu kỹ thị trường từ trước mà tạo phát triển toàn diện đồng cho hệ thống kênh phân phối nhằm củng cố mở rộng thị trường tiêu thụ - Hàng tháng chi nhánh nên có kế hoạch kiểm tra, kiểm sốt định kì đại lý cách chặt chẽ để kịp thời đánh giá hoạt động đại lý dự phòng tình xảy tương lai 4.6.2.Giải pháp sách cho thành viên kênh a.Về phương thức vận chuyển Hiện nay, chi nhánh đáp ứng 60% nhu cầu vận chuyển cho khách hàng lại phụ thuộc vào bên ngồi, nhiều chi nhánh cơng ty không chủ động việc vận chuyển Để nâng cao lực vận chuyển thời gian tới chi nhánh cơng ty cần có biện pháp sau: + Thứ nhất: Chi nhánh công ty nên đầu tư thêm phương tiện vận chuyển, 1-2xe tải để chủ động trước biến động môi trường 71 + Thứ hai: Nếu đại lý có phương tiện vận chuyển chi nhánh cơng ty nên để đại lý tự chịu trách nhiệm khâu vận chuyển, sau chi nhánh cơng ty hồn lại tiền vận chuyển theo cước hỗ trợ vận chuyển trừ trực tiếp vào đơn hàng cho đại lý + Thứ ba: Nếu đại lý khơng có phương tiên vận chuyển, tùy vào biến động thị trường, khối lượng đơn hàng vận chuyển địa lý khu vực thị trường mà chi nhánh công ty cần thiết lập phương án vận chuyển khác Đối với đại lý khu vực TP.HCM vùng lân cận Bình Dương, Đồng Nai chi nhánh công ty sử dụng đội xe tải để vận chuyển Đối với đại lý khu vực tỉnh xa khơng có xe mà xe chi nhánh cơng ty sử dụng chi nhánh định th ngồi xe tải nhỏ, xe khách nguyên tắc đảm bảo chất lượng, hạn chế mức tối đa va đập mạnh làm hàng hóa bị vỡ sứt mẻ Trong trường hợp đại lý đặt hàng với số lượng nhỏ để đảm bảo uy tín tận dụng tối đa lực vận chuyển, chi nhánh cơng ty tìm cách phối hợp nhiều đơn hàng nhỏ với đảm bảo tiêu chí đủ số lượng, chất lượng, thời gian địa điểm Qua hạn chế rủi ro bên đồng thời tiết kiệm phần chi phí b.Về phương thức tốn: Hiện nhiều đại lý gặp khó khăn chậm trễ việc tốn tiền cho chi nhánh Vì vậy, để hỗ trợ giúp đại lý khắc phục khó khăn chi nhánh nên có kế hoạch phối hợp với đại lý việc toántheo bước sau: + Thứ nhất: Phân loại đại lý theo đối tượng: quan trọng chấm dứt hợp tác Cố gắng khơng để làm lòng đại lý quan trọng đồng thời phải tỏ cương cứng rắn với nhóm đại lý chấm dứt hợp tác + Thứ hai: Nhắc nhở đại lý toán trước nợ đến hạn: nhắc nhở trước từ 510 ngày để đại lý chuẩn bị tiền gửi thông điệp thông qua thư điện tử để nhắc nhở Tìm hiểu mong muốn nhu cầu đại lý đồng thời gia hạn thêm thời hạn tốn đại lý chưa có khả tốn Nếu gia hạn mà đại lý chưa toán chi nhánh nên gặp mặt trực tiếp để tìm hiểu nguyên nhân xác định mức độ nghiêm trọng vấn đề để kịp thời có phương án giải 72 + Thứ ba: Xây dựng kế hoạch trả nợ: chấp nhận xem xét cho đại lý toán làm nhiều đợt Đồng thời chi nhánh nên thảo luận với đại lý lần mua hàng tương lai, thỏa thuận khoản nợ chưa đươc toán hết khơng thực giao dịch mua bán hàng hóa cho họ bán họ trao tiền mặt 4.6.3.Giải pháp hệ thống thông tin kênh phân phối Hỗ trợ trực tuyến cho tư vấn cho khách hàng đại lý cần tìm hiểu thơng tin chi tiết sản phẩm, phát triển đầu tư hình thức đặt hàng online khách hàng thường xuyên có hiểu biết kinh nghiệm sản phẩm Đồng thời, phải cập nhật thường xuyên thông tin giá cả, chủng loại thông tin thị trường VLXD lên trang Web để khách hàng tiện theo dõi 4.6.4.Giải pháp nhân - Tăng cường thêm nhân viêncó trình độ để hỗ trợ việc kiểm soát hoạt động HTPP - Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng có trình độ, kĩ công việc với bước sau đây: + Bước 1: Tiếp cận thiết lập quan hệ với khách hàng: từ tiếp cận với khách hàng, nhân viên bán hàng phải biết tạo tình cảm với khách hàng, sau trò chuyện, đề cập đến hành vi mua sắm, thói quen khách hàng, tiếp cận lĩnh vực kinh doanh sau tiếp cận đến việc bán hàng + Bước 2: Thăm dò nhu cầu khách hàng: lên kế hoạch gọi điện cho khách hàng, thăm dò khách hàng thơng qua câu hỏi mở, thái độ niềm nở, giọng điệu thuyết phục + Bước 3:Chuẩn bị chào hàng: thu thập thông tin có khách hàng sau lên kế hoạch chào hàng + Bước 4: Chào hàng báo giá: Dựa vào đặc điểm sản phẩm,tính năng, lợi ích dịch vụ điều khoản kèm để báo giá sản phẩm với khách hàng , phải cho khách hàng thấy khác biệt giá bán kèm theo giá trị sản phẩm chi nhánh công ty sản phẩm chi nhánh công ty với đối thủ cạnh tranh 73 + Bước 5: Thương lượng, giải thắc mắc khách hàng: Khi khách hàng có thắc mắc yêu cầu nhân viên bán hàng phải tỏ thơng hiểu, lắng nghe tiếp thu ý kiến khách hàng cách nghiêm túc, tỏ lạc quan chuyên nghiệp, tự tin đối mặt với phản bác, giúp khách hàng giải thắc mắc cách thỏa đáng + Bước 6: Cung cấp dịch vụ bán hàng theo dõi bán hàng: Cung cấp loại dịch vụ cho sản phẩm mà khách hàng mua, thiết lập trì quan hệ với khách hàng thông qua việc thường xuyên gọi điện, theo dõi đảm bảo lời hứa, giải phàn nàn khách hàng, gửi thư giới thiệu có sản phẩm - Đăng tin tuyển dụng lên trang Web công ty,trên mạng internet, trang báo… để tìm kiếm nhân viên phù hợp.Bảng thông báo tuyển dụng phải yêu cầu rõ ràng vị trí tuyển dụng bao gồm: tên công việc, nhiệm vụ phải thực hiện, trách nhiệm với cơng việc u cầu cần thiết thích hợp cơng việc - Có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho nhân viên giỏi ln hồn thành tốt nhiệm vụ 74 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1.Kết luận Trong khoảng thời gian thực tập ngắn chi nhánh công ty thực tế nghiên cứu giúp em hiểu rõ hoạt động phân phối chi nhánh Đồng thời, giúp em có thêm kiến thức thực tế phân phối sở kiến thức lý thuyết học giảng đường Quá trình thực tập cho thấy, chi nhánh Tân Long có HTPP mạnh, hầu hết tập trung thành phố lớn với thị trường tiêu thụ đầy tiềm hứa hẹn nhiều hội Tuy nhiên, HTPP chi nhánh nhiều vấn đề bất cập chưa hồn thiện 5.2.Kiến nghị 5.2.1 Đối với công ty - Chi nhánh công ty nên xây dựng phận chuyên kiểm soát hoạt động đại lý, theo dõi thường xuyên hoạt động đại lý để có kế hoạch phù hợp -Chi nhánh công ty cần trọng đến việc thu hút bồi dưỡng đội ngũ cán mình, đặc biệt đội ngũ nhân viên bán hàng đội ngũ nhân viên kinh doanh - Do tập đoàn xây dựng lớn nước ạt thâm nhập vào thị trường xây dựng Việt Nam Vì để chủ động, đứng vững thị trường thời gian tới chi nhánh cơng ty nên có kế hoạch xây dựng hệ thống kênh phân phối theo hướng liên minh, liên kết chiến lược với công ty khác để tạo sức mạnh, giữ vững vị trí tạo sức cạnh tranh thị trường 5.2.2 Đối với Nhà nước - Nhà nước cần có sách khuyến khích ngành sản xuất đá ốp lát phát triển: bỏ thuế nhập đá khối gia công chế biến phục vụ xây dựng nước xuất 75 Thực nhanh chóng kịp thời việc hồn thuế xuất Cho phép xuất đá khối mỏ đá có trữ lượng lớn, với thuế xuất cao - Cần xem xét lại bảng thuế suất tài ngun, khơng tính đồng loạt cho loại đá mà cần phân loại có thuế suất khác tuỳ theo chất lượng loại đá - Nhà nước cần quan tâm giải để phát triển bền vững ngành công nghiệp đá ốp lát đại hài hồ lợi ích: kinh tế, xã hội mơi trường - Cần sớm hình thành Hiệp hội đá xây dựng Việt Nam để tập hợp lực lượng hỗ trợ cho tổ chức khai thác chế biến với quy mơ lớn, cơng nghệ đại, nâng cao trình độ kỹ thuật để sản xuất đá chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu ngày cao NTD 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách tham khảo 1.Philip Kotler, 2008 Bàn tiếp thị, Nhà xuất trẻ 2.TS.Trương Đình Chiến,2011, Quản Trị Kênh Phân Phối, Nhà Xuất Bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội 3.Lê Thế Giới(Chủ biên) – Nguyễn Xuân Lãn, 2001,Quản Trị Marketing, tái lần thứ Nhà Xuất Bản Giáo Dục Luận văn 1.Trần Thị Tố Như, 2010, Nghiên Cứu HTPP Sản Phâm Trà Thảo Mộc Dr Thanh Của Công Ty TNHH- TM& DV Tân Hiệp Phát, Luận văn tốt nghiệp cử nhân Quản Trị Kinh Doanh, Đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hân, 2012, Hoàn Thiện Kênh Phân Phối Các Sản Phẩm Vinamilk Ở Chi Nhánh Công Ty CP Sữa Việt Nam Tại Cần Thơ, Luận văn tốt nghiệp cử nhân Quản Trị Kinh Doanh, Đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Các trang Web Hoivlxdvn.org.vn www.vietnamnet.vn www.newdragongranite.com www.baobinhdinh.com.vn 77 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Công ty TNHH Tân Long Granite Chi nhánh TP.HCM xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng thời gian qua nhiệt tình ủng hộ sản phẩm Đá granite Tân Long Để trì nâng cao chất lượng phục vụ, Tân Long TP HCM chúng tơi kính đề nghị Q khách hàng vui lòng điền vào phiếu sau: Tên khách hàng……………………………………………………………………… Người đại diện…………………………………………………………………… Địa ………………………………………………………………………………… Số điện thoại………………………………………………………………………… Phần 1: Đánh dấu x vào câu trả lời Quý khách hàng mức độ đánh giá Quý khách hàng tiêu chí sau: Câu 1: Đánh giá Quý khách hàng chất lượng sản phẩm chi nhánh Tân Long o Rất hài lòng o Hài lòng o Bình thường o Khơng hài lòng o Hồn tồn khơng hài lòng Câu 2:Đánh giá khách hàng giá bán chi nhánh với đối thủ cạnh tranh o Rất hài lòng o Hài lòng o Bình thường o Khơng hài lòng o Hồn tồn khơng hài lòng Câu 3:Đánh giá khách hàng qui trình tuyển chọn Đại lý chi nhánh o Rất hài lòng o Hài lòng o Bình thường o Khơng hài lòng o Hồn tồn khơng hài lòng Câu 4:Đánh giá khách hàng sách cho thành viên kênh chi nhánh o Rất hài lòng o Hài lòng o Bình thường o Khơng hài lòng o Hồn tồn khơng hài lòng Câu 5:Đánh giá khách hàngvề q trình đặt hàng chi nhánh o Rất hài lòng o Hài lòng o Bình thường o Khơng hài lòng o Hồn tồn khơng hài lòng Câu 6:Đánh giá khách hàng trình vận chuyển chi nhánh o Rất hài lòng o Hài lòng o Bình thường o Khơng hài lòng o Hồn tồn khơng hài lòng Câu 7:Đánh giá khách hàng hình thức tốn chi nhánh o Rất hài lòng o Hài lòng o Bình thường o Khơng hài lòng o Hồn tồn khơng hài lòng Câu 8: Đánh giá khách hàng dịch vụ hậu chi nhánh o Rất hài lòng o Hài lòng o Bình thường o Khơng hài lòng o Hồn tồn khơng hài long Phần 2: Quý khách hàng xin đóng góp ý kiến khác Các góp ý khác ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý khách hàng! PHỤ LỤC Một Số Hình Ảnh Sản Phẩm Của Chi Nhánh Đá đen Tân Long Đá trắng Bình Định Đá trắng Suối Nâu Đá tím Phù Cát Đá hồng Gia Lai hạt lớn Đá đen Ấn Độ PHỤ LỤC Các Cơng Trình Đã Xây Dựng Trụ cửa Mặt thang máy Khách sạn Sài Gòn – Quảng Bình Bậc tam cấp Tường cong Cơng trình Mỹ Sơn – Quảng Nam ... phẩmtại Công ty TNHH Tân Long Granite - chi nhánh TPHCM để thấy thuận lợi khó khăn hoạt động phân phối cơng ty Từ đó, đề số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ HTPP chi nhánh, giúp cho HTPP chi nhánh. .. năm 2013 Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện HTPP Tại Công Ty TNHH Tân Long Granite – Chi nhánh TP.HCM NGUYEN THI OANH July, 2013“ Solution To Improve The Distribution System at Long Tan Granite. .. ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ OANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI CƠNG TY TNHH TÂN LONG GRANITE - CHI NHÁNH TP.HCM Ngành: Quản trị kinh doanh thương mại KHÓA
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH TÂN LONG GRANITE CHI NHÁNH TP.HCM , MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH TÂN LONG GRANITE CHI NHÁNH TP.HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay