N PHÂN NHẬP C N TÍCH C CỦA HỘ CÁC YẾ NÔNG TỈNH ẾU TỐ Ả DÂN TẠ H QUẢN ẢNH HƯ ẠI HUY G BÌNH ƯỞNG Đ YỆN QUẢ H ĐẾN THU ẢNG NI U INH

90 5 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:46

BỘ GIÁO G DỤC C VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜN NG ĐẠI HỌC NƠNG G LÂM TP P.HỒ CHÍ MINH PHÂN N TÍCH CÁC C YẾ ẾU TỐ ẢNH ƯỞNG Đ ĐẾN THU U N NHẬP C CỦA HỘ NÔNG DÂN TẠ ẠI HUY YỆN QUẢ ẢNG NIINH TỈNH H QUẢNG BÌNH H NGUYỄ ỄN THỊ NHẬT N PHƯ ƯƠNG K KHÓA L LUẬN TỐT NGHIỆP N P ĐỂ NHẬ ẬN VĂN BẰNG B CỬ NHÂN NGÀN NH KINH TẾ T NÔNG G LÂM Thhành phố Hồ H Chí Minnh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH” NGUYỄN THỊ NHẬT PHƯƠNG, sinh viên khố 36, ngành KINH TẾ NƠNG LÂM, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Th.s TRẦN MINH TRÍ Người hướng dẫn _ Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ _ Ngày tháng   năm Ngày     tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời cho gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ba mẹ, người sinh nuôi dưỡng tôi, người hi sinh tất đời khơng ngại khó khăn, gian khổ để mong ngày lớn khôn trưởng thành, ba mẹ chỗ dựa vững để bước vào đời.Công ơn to lớn ghi nhớ hứa cho dù khó khăn, gian khổ đến đâu tơi cố gắng vượt qua để đứng vững đường đời, đường mà chọn, để khơng phụ lòng ba mẹ Tôi xin chân thành cảm ơn đến quý thầycô Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, đặc biệt thầy thuộc Khoa Kinh Tế tận tình giảng dạy, truyền đạt cho vốn kiến vững làm hành trang để tự tin bước vào đời Xin chân thành cảm ơn thầy Trần Minh Trí,người thầy tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian qua.Nhờ tận tình giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ thầy tơi hồn thành tốt đề tài Ngồi cho gửi lời cảm ơn tới quý anh chị, bạn bè… người quan tâm giúp đỡ tôi, chia sẻ buồn vui suốt trình làm khóa luận sống hàng ngày Xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo UBND huyện Quảng Ninh, anh chị, cô địa bàn nhiệt tình chia sẻ thơng tin q báu giúp tơi hồn thành q trình thu thập số liệu để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cho gửi lời chúc tốt đẹp tới UBND huyện Quảng Ninh Chúc quý thầy, quý cơ, q anh chị tồn thể bạn bè mạnh khỏe, hạnh phúc thành đạt Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên NGUYỄN THỊ NHẬT PHƯƠNG   NỘI DUNG TĨM TẮT NGUYỄN THỊ NHẬT PHƯƠNG.Tháng 12 năm 2013.“Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Thu Nhập Của Hộ Nơng Dân Tại Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình” NGUYEN THI NHAT PHUONG DECEMBER 2013 “Analysis of factors affecting the income of households in Quang Ninh District, Quang Binh Province” Đề tài “Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Thu Nhập Của Hộ Nông Dân Tại Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình” tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập hộ nông dân Cụ thể đề tài sâu vào nghiên cứu mặt sau: - Thực trạng nguồn thu nhập hộ nông dân huyện Quảng Ninh - Phân tích thực trạng nghèo đói, bất bình đẳng thu nhập hộ nơng dân huyện Quảng Ninh - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ nông dân huyện Quảng Ninh - Đề xuất giải pháp, kiến nghị chủ yếu nhằm nâng cao thu nhập ổn định đời sống hộ nông dân năm tới Qua phản ánh cách chân thực tình hình đời sống bất bình đẳng thu nhập, xác định xem yếu tố tác động tới thu nhập hộ nông dân… Từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nông dân huyện Quảng Ninh Để thực đề tài này, tác giả thu thập số liệu, thơng tin từ phòng ban thuộc UBND Huyện Quàng Ninh, qua báo chí internet Số liệu sơ cấp thu thập thông qua việc điều tra vấn 60 hộ nông dân địa bàn Huyện Phân tích số liệu phương pháp thống kê mơ tả, phân tích tổng hợp sử dụng công cụ đo lường mức độ bất bình đẳng hệ số giãn cách thu nhập, đường cong   Lorenz, hệ số Gini…và sử dụng phần mềm eview để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ nông dân     MỤC LỤC   Trang  DANH MỤC VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1.Mục tiêu chung 1.2.2.Mục tiêu cụ thể 1.3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài 1.4.Cấu trúc đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Địa hình thỗ nhưỡng 2.1.3 Khí hậu thời tiết 2.1.4 Thủy văn sơng ngòi 2.2 Điều kiện kinh tế xã hội 2.2.1 Dân số lao động 2.2.2 Giáo dục y tế 10 2.3 Hiện trạng phát triển 11 2.3.1 Nông- lâm- nghiệp 11 v   2.3.2 Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - ngành nghề 13 2.3.3 Cơ sở hạ tầng 13 CHƯƠNG 15 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Cơ sở lý luận 15 3.1.1 Một số khái niệm 15 3.1.2 Thực trạng thu nhập Việt Nam 16 3.1.3 Thực trạng bất bình đẳng thu nhập Việt Nam 18 3.2 Phương pháp nghiên cứu 27 3.2.1.Phương pháp thống kê mô tả 27 3.2.2 Thước đo xác định bất bình đẳng 28 3.2.3 Phương pháp phân tích hồi quy 31 CHƯƠNG 38 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 Thực trạng thu nhập hộ nông dân huyện quảng Ninh năm 2012 38 4.2 Phân tích thực trạng nghèo đói bất bình đẳng thu nhập huyện Quảng Ninh 39 4.2.1 Nghèo đói 39 4.2.2 Phân tích thực trạng bất bình đẳng 42 4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ nông dân huyện Quảng Ninh .45 4.3.1 Mô tả đặc điểm hộ điều tra 45 4.3.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ nông dân huyện Quảng Ninh 52 4.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao mức thu nhập giảm bất bình đẳng hộ nơng dân huyện Quảng Ninh 58 CHƯƠNG 61 KẾT LUÂN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Kiến nghị 61 5.2.1 Đối với quyền địa phương 61 5.2.2 Đối với hộ gia đình: 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 vi   DANH MỤC VIẾT TẮT NH NN&PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn NHCSXH Ngân hàng sách xã hội UBND Ủy ban nhân dân TC, CĐ, ĐH Trung cấp, Cao đẳng, Đại học TTCN Tiểu thủ công nghiệp HĐND Hội đồng nhân dân NTTS Nuôi trồng thủy sản vii   DANH MỤC CÁC BẢNG Trang  Bảng 2.1: Diện Tích, Dân Số Năm 2012 Bảng 3.1 Thu Nhập Bình Quân Nhân Khẩu Người/ Tháng Chia Theo Thành Thị Nông Thôn Các Vùng từ 2010-2012 17 Bảng 3.2 Thu Nhập Bình Qn Đầu Người/Tháng Từng Nhóm 21 Bảng 3.3 Tỉ Lệ Cơ Cấu Thu Nhập Giữa Nhóm DânQua Các Năm 21 Bảng 3.4 Thu Nhập Theo Giá So Sánh Bình Quân Một Người/Tháng Theo Nhóm Thu Nhập 22 Bảng 3.5 Những Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Thu Nhập Hộ Gia Đình Huyện 34 Bảng 4.1: Chuẩn Nghèo Chính Phủ cho Giai Đoạn 2006 – 2012 40 Bảng 4.2 Tình Trạng Thu Nhập Các Hộ Điều Tra 41 Bảng 4.3 Phân Phối Thu Nhập Bằng Đường Cong Lorenz 43 Bảng 4.4 Tình Hình Sử Dụng Đất Đai Các Hộ Gia Đình 46 Bảng 4.5 Quy Mô Hộ Tỷ Lệ Phụ Thuộc Các Hộ Gia Đình 47 Bảng 4.7 Cơ Cấu Độ Tuổi Chủ Hộ 48 Bảng 4.8 Trình Độ Chun Mơn Người Trong Độ Tuổi Lao Động Của Mẫu Điều Tra Năm 2012 49 Bảng 4.9 Tình Hình Vay Tín Dụng Hộ 50 Bảng 4.10 Mục Đích Sử Dụng Vốn Vay Các Hộ Dân 50 Bảng 4.11 Tình Hình Nhà Ở, Điện, Nước Các Hộ Dân 51 Bảng 4.12 Kết Quả Ước Lượng Các Thơng Số Mơ Hình Thu Nhập 52 Bảng 4.13 Hệ Số Xác Định R2phụ Các Mơ Hình Hồi Quy Bổ Sung 54     viii   DANH MỤC CÁC HÌNH Trang  Hình 2.1 Bản Đồ Hành Chính Huyện Quảng Ninh 4  Hình 3.1 Cơ Cấu Nguồn Thu Nhập Năm 2012 18  Hình 3.2 Mơ Hình Chữ U Ngược Simon Kuznets 25  Hình 3.3 Mơ Hình Đường Cong Lorenz 29  Hình 4.1 Cơ Cấu Thu Nhập Huyện Quảng Ninh 39  Hình 4.2 Thu Nhập Bình Qn Đầu Người/ Tháng Từng Nhóm Tháng 2012 .42  Hình 4.3 Đường Cong Lorenz Thể Hiện Sự Phân Phối Thu Nhập Huyện Quảng Ninh .44  ix   ... huy n Quảng Ninh - Ph n tích th c trạng nghèo đ i, bất bình đ ng thu nhập h n ng d n huy n Quảng Ninh - Ph n tích y u tố ảnh h ởng đ n thu nhập h n ng d n huy n Quảng Ninh - Đ xuất giải pháp,... tài Chương Kết nghi n c u thảo lu n: Chương trình bày n i dung bất bình đ ng ph n phối thu nhập h gia đ nh ph n tích nh n tố ảnh h ởng đ n thu nhập huy n Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Từ đ xuất... D n Tại Huy n Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình tập trung nghi n c u y u tố ảnh h ởng tới thu nhập h n ng d n C thể đ tài s u vào nghi n c u mặt sau: - Th c trạng ngu n thu nhập h n ng d n huy n
- Xem thêm -

Xem thêm: N PHÂN NHẬP C N TÍCH C CỦA HỘ CÁC YẾ NÔNG TỈNH ẾU TỐ Ả DÂN TẠ H QUẢN ẢNH HƯ ẠI HUY G BÌNH ƯỞNG Đ YỆN QUẢ H ĐẾN THU ẢNG NI U INH , N PHÂN NHẬP C N TÍCH C CỦA HỘ CÁC YẾ NÔNG TỈNH ẾU TỐ Ả DÂN TẠ H QUẢN ẢNH HƯ ẠI HUY G BÌNH ƯỞNG Đ YỆN QUẢ H ĐẾN THU ẢNG NI U INH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay