KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬITẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI ÁPGD THỦ ĐỨC

149 6 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:46

... luận -Về khơng gian: ngân hàng TMCP Đại Á-PGD Thủ Đức -Về thời gian: từ 23/09/2013 đến 23/11/2013 -Về nội dung: kế toán nghiệp vụ huy tiền gửi ngân hàng TMCP Đại Á-PGD Thủ Đức 1.4.Cấu trúc khóa... QUAN 2.1 Giới thiệu chung ngân hàng TMCP Đại Á 2.1.1 Thông tin chung ngân hàng TMCP Đại Á -Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đại Á -Tên viết tắt tiếng Việt: Đại Á ngân hàng -Tên tiếng Anh: Dai A... chọn đề tài Kế tốn nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng TMCP Đại Á- PGD Thủ Đức cho luận văn tốt nghiệp   để tìm hiểu nghiên cứu sâu nghiệp vụ huy động vốn thơng qua hình thức tiền gửi ngân hàng 1.2.Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬITẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI ÁPGD THỦ ĐỨC , KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬITẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI ÁPGD THỦ ĐỨC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn