KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ FORIMEX TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

155 1 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ FORIMEX TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP SÀI GỊN       KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN       Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 01/2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ FORIMEX TRỰC THUỘC CƠNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP SÀI GỊN Ngành: Kế tốn KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn ThS ĐÀM THỊ HẢI ÂU Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 01/2014   Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Nhà Máy Chế Biến Gỗ Forimex Trực Thuộc Công Ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sài Gòn” NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU, sinh viên khóa 36, ngành KẾ TỐN, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ ĐÀM THỊ HẢI ÂU Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày   tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Con xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc gia đình, ba mẹ, người sinh nuôi khôn lớn, bên cạnh giúp đỡ con, hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần, cho ăn học đến ngày hơm Con khơng biết nói lời cảm ơn sâu sắc ba mẹ Em xin cảm ơn quý thầy cô trường Đại Học Nơng Lâm nói chung, q thầy khoa kinh tế nói riêng tận tình dạy em suốt ba năm học qua Thầy cô cung cấp cho em kiến thức vô quy giá để làm hành trang bước vào đời, kiến thức lớp mà thầy dạy cho em biết nhiều cách đối nhân xử thế, giúp em trưởng thành hơn, không nhiều bỡ ngỡ bước vào môi trường Em xin cảm ơn cô Đàm Thị Hải Âu tận tình hướng dẫn em suốt q trình thực đề tài Cơ nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn để em hồn thành tốt báo cáo Em xin cảm ơn ban lãnh đạo Nhà Máy Chế Biến Gỗ Forimex anh chị phòng kế tốn, phòng kế hoạch sản xuất, hết lòng dẫn tạo điều kiện cho em học hỏi kinh nghiệm hoàn thành tốt đề tài Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến chị Trần Thị Lệ Chi - Kế toán trưởng Nhà Máy chị nhân viên kế toán giúp em hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn tất bạn bè - người ủng hộ, động viên suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU   NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU, Tháng 01 năm 2014 "Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Nhà Máy Chế Biến Gỗ Forimex Trực Thuộc Công Ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sài Gòn" NGUYEN THI NGOC GIAU, January 2014, Accounting Material In Wood Processing Plant Forimex Under Limited Liability Company A Member Of SaiGon Forestry Khóa luận tìm hiểu hệ thống tài khoản sử dụng, chứng từ sổ sách kế toán sử dụng liên quan đến cơng tác kế tốn ngun vật liệu nhà máy Tìm hiểu trình tự luân chuyển chứng từ, phương pháp hạch toán kế toán, nghiệp vụ kinh tế liên quan đến nguyên vật liệu, việc quản lý, sử dụng nguyên vật liệu nhà máy Trên sở tìm hiểu, đưa nhận xét ưu điểm, từ đề xuất vài giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu nhà máy Khóa luận thực dựa nguồn tin thu thập phòng kế tốn tổng hợp phòng ban liên quan nhà máy, phương pháp quan sát, điều tra, thu thập số liệu, phân tích, xử lý số liệu so sánh   MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng qt cơng ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sài Gòn 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh công ty 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ hình thức sở hữu vốn công ty 11 2.2 Khái quát nhà máy chế biến gỗ Forimex 12 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 12 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phương hướng phát triển nhà máy 13 2.2.3 Tổ chức máy quản lý nhà máy 14 2.2.4 Tổ chức kế toán nhà máy 15 2.2.5 Tình hình sản xuất nhà máy 19 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Những vấn đề chung NVL 21 3.1.1 Khái niệm .21 3.1.2 Đặc điểm .21 3.1.3 Yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán NVL 21 v 3.2 Phân loại đánh giá NVL 22 3.2.1 Phân loại NVL 22 3.2.2 Đánh giá NVL 23 3.3 Kế toán chi tiết NVL 26 3.3.1 Chứng từ sổ kế toán sử dụng 26 3.3.2 Các phương pháp kế toán chi tiết NVL .27 3.4 Kế toán tổng hợp NVL 32 3.4.1 Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp khai thường xuyên .32 3.4.2 Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm định kỳ 38 3.5 Kế toán số trường hợp khác NVL 40 3.5.1 Kế toán kiểm NVL 40 3.5.2 Kế toán đánh giá lại NVL .41 3.5.3 kế tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho .41 3.6 Phương pháp nghiên cứu 42 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 4.1 Đặc điểm kế toán NVL nhà máy 43 4.1.1 Đặc điểm .43 4.1.2 Phân loại NVL nhà máy 43 4.1.3 Tình hình quản lý sử dụng NVL nhà máy 44 4.1.4 Nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho nhà máy .45 4.2 Tài khoản phương pháp kế toán nhà máy 46 4.2.1 Tài khoản sử dụng 46 4.2.2 Chứng từ sử dụng 46 4.2.3 Phương pháp hạch toán 47 4.1.1 Nguyên vật liệu mua nhập kho 48 4.3.2 Mua NVL nhập kho tiền tạm ứng 58 4.3.3 NVL sử dụng không hết nhập lại kho 60 4.3.4 Xuất bán phế liệu sau sản xuất .61 4.3.5 Xuất NVL sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh .63 4.3.6 Xuất NVL thuê gia cơng sau nhập lại tiếp tục sản xuất 67 4.3.7 Kiểm NVL cuối quý 70 vi 4.3.8 Kế tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho 73 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 5.1 Kết luận 74 5.2 Kiến nghị 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO .76 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BH Bán hàng BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BQ Bình qn CCDC Cơng cụ dụng cụ CKTM Chiết khấu thương mại CNV Công nhân viên CPPS Chi phí phát sinh ĐD Được duyệt ĐĐH Đơn đặt hàng GC Gia công GTGT Giá trị gia tăng HH Hàng hóa KKĐK Kiểm định kỳ KPCĐ Kinh phí cơng đồn MTV Một thành viên NL Nguyên liệu NSNN Ngân sách nhà nước NVL Nguyên vật liệu NXT Nhập xuất tồn QLDN Quản lý doanh nghiệp QLPX Quản lý phân xưởng SD Sử dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1.Bảng tổng hợp nhập xuất tồn NVL 29 Bảng 3.2.Mẫu sổ đối chiếu luân chuyển 30 Bảng 3.3.Mẫu sổ số dư 32 Bảng 4.1.Các trường hợp thừa thiếu NVL 71  ix Trích trang từ dòng 01 đến dòng 11, trang 22 từ dòng đến dòng 13                                                                     Trang cuối                                                                     Phụ lục 6: Xuất NVL gia cơng sau nhập vào sản xuất 1.Giấy đề nghị xuất kho gia công 2.Đơn đặt hàng 3.Phiếu xuất kho gia cơng 4.Hóa đơn Giá trị gia tăng 5.Phiếu xuất kho bên gia công 6.Giấy đề nghị nhập lại sản xuất 7.Phiếu nhập kho lại sản xuất Sổ tổng hợp 621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Trích trang từ dòng 01 đến dòng 10, trang 02 từ dòng 01 đến dòng 09                                                                     Trích trang 04 từ dòng 01 đến dòng 05, trang cuối                                                                     Phụ lục 7: Biên kiểm vậtcông cụ                                                                                                                                             ... thành Nhà máy chế biến gỗ Forimex thành lập vào ngày 28/02/2003 theo định số 25/QĐ-LN công ty Lâm Nghiệp Sài Gòn Nhà máy chế biến gỗ Forimex nhà máy trực thuộc công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sài Gòn. .. tác kế tốn nguyên vật liệu nhà máy chế biến gỗ Forimex trực thuộc cơng ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sài Gòn 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: nhà máy chế biến gỗ Forimex trực thuộc công ty. .. 2014 "Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Nhà Máy Chế Biến Gỗ Forimex Trực Thuộc Công Ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sài Gòn" NGUYEN THI NGOC GIAU, January 2014, Accounting Material In Wood Processing Plant Forimex
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ FORIMEX TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP SÀI GÒN , KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ FORIMEX TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay