KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO) – XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN 2

106 1 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:46

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GỊN (SADACO) NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GỊN (SADACO) NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN Ngành: Kế Tốn KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN Người hướng dẫn: ThS BÙI XUÂN NHÃ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp khoa kinh tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN TẬP HỢP CHÍ PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GỊN (SADACO) NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN 2” NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG, sinh viên khóa 36, nghành KẾ TỐN, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày ThS.Bùi Xuân Nhã Người hướng dẫn, _ Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo thư kí hội đồng chấm báo cáo _ Ngày tháng năm 2013 ngày tháng năm 2013 LỜI CẢM TẠ Lời xin chân thành cảm ơn cha mẹ người sinh thành nuôi dạy nên người, cha mẹ tạo điều kiện hội học tập trưởng thành sống Em xin chân thành cảm ơn quý thầy khoa Kinh Tế Đại học Nông Lâm TPHCM, người bạn đường hành trình tìm tri thức, người hướng dẫn tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian em học tập trường Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến thầy Bùi Xuân Nhã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành tốt khó luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty cổ phần phát triển sản xuất thương mại Sài Gòn (SADACO) tạo điều kiện cho em thực tập chi nhánh Cảm ơn tất anh chị phòng kế tốn giúp đỡ Đặc biệt em xin cảm ơn anh Đặng Thế Vũ hướng dẫn tận tình kiến thức bổ ích kinh nghiệm quý báu nghiệp vụ làm kế tốn Cảm ơn bạn bè mình, người bạn thân vượt qua khó khăn thử thách chia vui buồn sống hàng ngày Do giới hạn kiến thức thời gian thực tập nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu xót, mong góp ý quý thầy khoa Kinh Tế công ty để em ngày hồn thiện kiến thức chun mơn hiểu biết thực tế Một lần xin chân thành cảm ơn! TpHCM, ngày…tháng…năm 2013 Sinh viên NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG, Tháng 12năm 2013 “ Kế Tốn Chi Phí Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO) Nghiệp Chế Biến Lâm Sản ” NGUYEN THI NGOC DUNG, December 2013 “Production Cost Accounting And Unit Cost AtBranch Shareholding companies developing commercial production Sai Gon (SADACO) Forest Products Processing Enterprises 2” Mục tiêu kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm chi nhánh công ty cổ phần phát triển sản xuất thương mại sài gòn (SADACO) q trình tìm hiểu thực tế thu thập xử lí số liệu, mơ tả lại q trình tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm cơng ty Qua thấy điểm mạnh, điểm hạn chế cơng tác kế tốn từ đề xuất ý kiến góp phần làm cho cơng tác kế tốn ngày phù hợp với quy định   MỤC LỤC TRANG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC HÌNH SƠ ĐỒ ix  DANH MỤC PHỤ LỤC x  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc luận văn 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty CP phát triển SX thương mại Sài Gòn (SADACO) 4  2.1.1 Giới thiệu chung 4  2.1.2 Lịch sử hình thành trình phát triển 4  2.2 Chức nhiệm vụ lĩnh vực hoạt động công ty CP Phát Triển SX Thương Mại Sài Gòn (SADACO) 5  2.2.1 Chức hoạt động : 5  2.2.2 Nhiệm vụ công ty : 5  2.3 Tổ chức máy quản lí cơng ty cp phát triển sx thương mại Sài Gòn (SADACO) 6  2.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lí cơng ty 6  2.3.2 Chức nhiệm vụ phận 7  2.4 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 8  2.4.1 Sơ đồ tổ chức 8  2.4.2 Chức năng, nhiệm vụ nhân viên công ty 8  2.5 Tổ chức công tác kế tốn cơng ty 8  2.5.1 Hệ thống tài khoản áp dụng 8  2.5.2 Phương pháp kế toán áp dụng 9  v   2.5.3 Sơ đồ kế tốn cơng ty áp dụng 9  CHƯƠNG 3NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10  3.1 Lí luận chung CPSX tính giá thành sản phẩm 10  3.1.1 Chi phí sản xuất 10  3.1.2 Giá thành sản phẩm 12  3.1.3 Mối quan hệ đối tượng hạch toán chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành sản phẩm 14  3.1.4 Nhiệm vụ kế toán 15  3.1.5 Quy trình kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 15  3.1.6 Kì tính giá thành 16  3.2 Kế toán chi phí sản xuất 16  3.2.1 Kế tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 16  3.2.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 18  3.2.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 20  3.2.4 Kế toán khoản thiệt hại sản xuất 23  3.2.5 Kế toán khoản thiệt hại ngừng sản xuất 25  3.2.6 Đánh gía sản phẩm dở dang cuối kì 27  3.3 Kế toán giá thành sản phẩm 29  3.3.1 Phương pháp trực tiếp (giản đơn) 29  3.3.2 Phương pháp hệ số 29  3.3.3 Phương pháp tỉ lệ 30  3.3.4 Phương pháp loại trừ chi phí 30  3.3.5 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 31  3.3.6 Phương pháp phân bước 31  3.4 Phương pháp nghiên cứu 32  CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 33  4.1 Tổng qt tình hình cơng tác kế tốn tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm sản xuất công ty cổ phần phát triển sản xuất thương mại Sài Gòn (SADACO) 33  4.1.1 Đặc diểm hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty 33  4.1.2 Quy trình sản xuất sản phẩm 33  vi   4.1.3 Đối với chi phí sản xuất 34  4.1.4 Đối tượng tập hợp chi phítính giá thành 34  4.2 Nội dung hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty 34  4.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 34  4.2.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 40  4.2.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 44  4.2.3.1 Chi phí cơng cụ, dụng cụ sản xuất 44  4.2.3.2 Chi phí khấu hao TSCĐ 46  4.2.3.3 Chi phí dịch vụ mua ngồi 47  4.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 49  4.3.1 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 49  4.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì 50  4.3.3 Kế toán khoản thiệt hại sản xuất 50  4.3.4 Phương pháp tính giá thành 50  CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 52  5.1 Kết luận 52  5.2 Kiến nghị 53  TÀI LIỆU THAM KHẢO 55  PHỤ LỤC   vii   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo Hiểm Xã Hội BHYT Bảo Hiểm Y Tế BHTN Bảo Hiểm Thất Nghiệp KPCĐ Kinh Phí Cơng Đồn CCDC Cơng Cụ Dụng Cụ CPSX Chi Phí Sản Xuất CPSXC Chi phí sản xuất chung NVLTT Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp NCTT Nhân Công Trực Tiếp SXKD Sản Xuất Kinh Doanh SX Sản Xuất TK Tài Khoản TSCĐ Tài Sản Cố Định CBCNV Cán Bộ công Nhân Viên GĐ Giám Đốc TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn Z Giá Thành DDĐK Dở Dang Đầu Kì DDCK Dở Dang Cuối Kì PSTK Phát Sinh Trong Kì KC Kết Chuyển viii   DANH MỤC CÁC HÌNH SƠ ĐỒ Hình 2.1 : Sơ Đồ Bộ Máy Tổ Chức Kế Tốn Tại Cơng Ty 8  Hình 3.1 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí NVL Trực Tiếp 18  Hình 3.2 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Nhân Cơng Trực Tiếp 20  Hình 3.3 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Sản Xuất Chung 23  Hình 3.4 Sơ Đồ Hạch Toán Các Khoản Thiệt Hại 26  Hình 4.1 Sơ Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Xuất Kho NVL Sản Xuất 36  Hình 4.2 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí NVLTT Sản Xuất Cho Cont Longwell 39  Hình 4.3 Sơ Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Tính Lương Nhân Viên 41  Hình 4.4 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí NCTT Sản Xuất 42  Hình 4.5 Sơ Đồ Kết Chuyển CPSX Cont Longwell (PO#503072B) 49  Sơ đồ 4.1 Giai Đoạn Tạo Phôi Nguyên Liệu 33  Sơ đồ 4.2 Giai Doạn Gia Cơng Chi Tiết Hồn Thiện Sản Phẩm 34  ix   Phụ lục 03   Phụ lục 04   Phụ lục 05 (trích bảng lương CNTT)   Phụ lục 06   Phụ lục 07   Phụ lục 08   Phụ lục 09   Phụ lục 10   Phụ lục 11   Phụ lục 12   Phụ lục 13   Phụ lục 14   Phụ lục 15   Phụ lục 16   Phụ lục 17   ... THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN (SADACO 2) ” chi nhánh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO) 1 .2 Mục tiêu nghiên cứu Thơng qua việc hạch tốn chi phí sản xuất. .. Sai Gon (SADACO) – Forest Products Processing Enterprises 2 Mục tiêu kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm chi nhánh công ty cổ phần phát triển sản xuất thương mại sài gòn (SADACO). .. xuất thương mại Sài Gòn (SADACO) – xí nghiệp chế biến lâm sản - Phạm vi thời gian: từ 12/ 09 /20 13 đến 20 /11 /20 13 - Nội dung nghiên cứu: cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO) – XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN 2 , KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO) – XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay