PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG THU MUA NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT VIỆT ĐÀI

67 17 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG THU MUA NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT VIỆT ĐÀI NGUYỄN THỊ MINH TRANG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH DOANH NƠNG NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12 năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ MINH TRANG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG THU MUA NƠNG SẢN XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT VIỆT ĐÀI Ngành : Kinh Doanh Nông Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn : Th.S LÊ VŨ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12 năm 2013 Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận luận văn “Phân tích hoạt động thu mua nông sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Việt Đài” Nguyễn Thị Minh Trang, sinh viên khóa 36, ngành Kinh Doanh Nơng Nghiệp, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Người hướng dẫn ThS Lê Vũ Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ Ngày Ngày tháng năm tháng năm LỜI CẢM TẠ Khóa luận hoàn thành nhờ giúp đỡ nhiều người với lực thân, để đáp lại giúp đỡ em xin gửi lời cảm ơn đến: Lời đầu tiên, xin thành kính cảm ơn ba mẹ nuôi nấng dạy dỗ thành người, tạo điều kiện cho ngồi giảng đường đại học để đạt kết ngày hôm Xin cảm ơn quý Thầy, Cô trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức quý báu làm hành trang để em bước vào đời Em xin trân trọng tỏ lòng biết ơn đến Thầy, Cô khoa Kinh Tế Đặc biệt thầy Lê Vũ, người tận tình giúp đỡ hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu đề tài Xin bày tỏ lòng biết ơn đến chú, công nhân viên Công ty TNHH Nhật Việt Đài thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng nhiệt tình giúp đỡ em trình thu thập số liệu Cuối xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người thân, bạn bè giúp đỡ, chia sẻ suốt quãng thời gian qua Một lần em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Minh Trang NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ MINH TRANG, tháng 12 năm 2013 “Phân tích hoạt động thu mua nông sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Việt Đài” NGUYEN THI MINH TRANG, December, 2013 “Analyse the activity of purchasing agricutural products for export in Nhat Viet Dai limited company” Đề tài khơng tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty mà bên cạnh dùng phương pháp nghiên cứu nhằm mục đích phân tích hoạt động thu mua nơng sản công ty yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thu mua Qua đó, hiểu biết thêm cách thức thu mua, đối thủ cạnh tranh thị trường thu mua, sản lượng nhu cầu thị trường, thuận lợi khó khăn thu mua Nắm bắt vấn đề quan trọng để nâng cao hiệu cho hoạt động thu mua, tăng khả cạnh tranh với đối thủ, tăng lợi nhuận cho cơng ty khía cạnh sin viên thực tập Với mục tiêu trên, đề tài đưa nhận xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình thu mua, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức ảnh hưởng hoạt động thu mua, từ đưa kiến nghị nhằm hạn chế điểm yếu phát huy điểm mạnh MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH .x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3.Câu hỏi nghiên cứu 1.4.Phạm vi nghiên cứu 1.4.1.Địa bàn nghiên cứu 1.4.2.Thời gian nghiên cứu 1.4.3.Đối tượng nghiên cứu 1.5.Cấu trúc luận văn .3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1.Khái quát công ty 2.1.1.Q trình hình thành phát triển cơng ty qua giai đoạn 2.1.1.1.Thông tin công ty 2.1.1.2.Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ, lực sản xuất phương hướng hoạt động công ty 2.1.2.1.Chức năng, nhiệm vụ công ty .5 2.1.2.2.Năng lực sản xuất công ty .6 2.1.2.3.Phương hướng hoạt động công ty 2.1.3.Cơ cấu, tổ chức máy công ty chức phòng ban 2.1.3.1.Tổ chức máy công ty 2.1.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 2.2.Sơ lược tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh v 2.3.Tìm hiểu sơ lược số loại nông sản công ty thu mua .11 2.3.1 Giới thiệu ớt 11 2.3.2 Giới thiệu khoai lang 13 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Cơ sở lý luận 15 3.1.1 Các khái niệm có liên quan 15 3.1.1.1 Khái niệm xuất khẩu: 15 3.1.1.2 Khái niệm thị trường yếu tố đầu vào thị trường nguyên liệu 15 3.1.1.3 Khái niệm nguồn nông sản nguyên liệu đầu vào 16 3.1.1.4 Khái niệm thu mua .16 3.1.2 Lý thuyết tầm quan trọng thị trường thu mua nông sản nguyên liệu 16 3.1.3.Lý thuyết hiệu kinh tế việc thu mua 18 3.1.3.1 Hiệu có phù hợp sản lượng thu mua nhu cầu tiêu thụ .19 3.1.3.2 Hiệu lượng nông sản đảm bảo 19 3.1.3.3 Hiệu ổn định sản lượng nông sản thu mua, giảm thiểu chi phí trung gian .19 3.2 Phương pháp nghiên cứu 20 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 20 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 20 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .23 4.1 Tìm hiểu điều kiện, tiềm tự nhiên tình hình xuất nơng sản tỉnh Lâm Đồng 23 4.1.1 Điều kiện, tiềm thiên nhiên trồng rau hoa củ tỉnh Lâm Đồng việc cung cấp nguồn nông sản cho công ty sản xuất, thu mua, chế biến nơng sản xuất 23 4.1.2 Tình hình xuất nơng sản tỉnh Lâm Đồng 24 4.2 Vai trò, chức nguồn nơng sản q trình sản xuất kinh doanh công ty 24 4.3 Các nguồn cung cấp nông sản cho công ty 26 4.4 Phân tích hoạt động thu mua nơng sản công ty .26 4.4.1 Tiêu chuẩn thu mua nông sản công ty 26 4.4.2 Các hình thức thu mua nơng sản cơng ty 27 vi 4.4.3 Phương thức toán mua hàng 29 4.4.4 Cơ cấu loại nông sản 30 4.4.5 Địa bàn thu mua nông sản 31 4.4.6 Giá nông sản thu mua 32 4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính ổn định việc thu mua nơng sản cơng ty 34 4.5.1 Tính ổn định sản lượng thu mua 34 4.5.1.1 Yếu tố thời tiết mùa vụ 34 4.5.1.2 Sự cạnh tranh đối thủ thị trường thu mua 35 4.5.1.3 Bộ phận thu mua công ty 36 4.5.1.4 Bộ phận sản xuất, tiêu thụ xuất 36 4.5.2 Tính ổn định giá thu mua 37 4.5.2.1 Thị trường cung cầu nông sản 37 4.5.2.2 Sự cạnh tranh người mua 37 4.5.2.3 Các yếu tố kinh tế, xã hội khác .38 4.6 Phân tích ma trận SWOT giải pháp cho tình hình thu mua nơng sản công ty 38 4.6.1 Chiến lược SO (Sử dụng điểm mạnh để tận dụng) 40 4.6.2 Chiến lược WO (Cải thiện điểm yếu cách tận dụng hội 41 4.6.3 Chiến lược ST (Tận dụng điểm mạnh bên để vượt qua bất trắc) 42 4.6.4.Chiến lược WT (Tối thiểu hóa điểm yếu bên tránh khỏi đe dọa bên ngoài) 42 4.7 Giải pháp cho tình hình thu mua nơng sản cơng ty 43 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Kiến nghị 45 5.2.1 Đối với nhà nước 45 5.2.2 Đối với người dân 46 5.2.3 Đối với công ty 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 108/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật đầu tư FAO Tổ chức lương thực nông nghiệp liên hiệp quốc HACCP Hệ thống phân tích, xác định tổ chức kiểm sốt mối nguy trọng yếu trình sản xuất chế biến thực phẩm ISO 9001:2000 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế KCS Kiểm tra chất lượng Kg Kilogam TNHH Trách nhiệm hữu hạn WTO Tổ chức thương mại giới viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Kết sản xuất kinh doanh công ty năm 2011 2012 .10 Bảng 2.2 Các loại nông sản thu mua công ty .11 Bảng 3.1 Mô hình ma trận SWOT 22 Bảng 4.1 Sản lượng tỉ trọng nông sản xuất năm 2011 2012 25 Bảng 4.2 Đánh giá mức độ hài lòng nhà nông chủ vựa tiêu chuẩn thu mua nông sản công ty .27 Bảng 4.3 Đánh giá mức độ hài lòng nhà nơng chủ vựa hình thức thu mua cơng ty .29 Bảng 4.4 Đánh giá mức độ hài lòng nhà nơng chủ vựa hình thức tốn mua hàng cơng ty 29 Bảng 4.5.Sản lượng thu mua số loại nơng sản .32 Bảng 4.6 Giá số loại nông sản tỉnh Lâm Đồng từ tháng đến tháng 12 năm 2012 .33 Bảng 4.7 Đánh giá mức độ hài lòng nhà nơng chủ vựa giá mua hàng công ty 34 Bảng 4.8 Ma trận SWOT 39 ix chất lượng cao để tận dụng hội gia nhập WTO Từ nâng cao sản lượng giá trị xuất chiến lược thiết thực 4.6.2 Chiến lược WO (Cải thiện điểm yếu cách tận dụng hội Ổn định sản lượng nông sản thu mua: Thời điểm tại, công ty chưa xây dựng nguồn nông sản để cung cấp riêng cho nhu cầu công ty, nguồn nông sản phục vụ cho nhu cầu xuất thu mua từ bên ngồi nên khó kiểm sốt chất lượng, sản lượng thu mua biến động Do công ty có quy mơ nhỏ, u cầu sản lượng khơng lớn nên cố gắng ổn định sản lượng nông sản thu mua đầu vào hiệu Đẩy mạnh Marketing, mở rộng thị trường xuất khẩu: Hiện công ty xuất sang thị trường Singapore, nhằm khắc phục bất ổn thị trường tiêu thụ, công ty cần cố gắng đẩy mạnh marketing, xúc tiến thương mại, khai phá thị trường nhằm tìm thị trường tiêu thụ để tránh tình trạng bị động thị trường Thị trường tiềm công ty hướng đến năm tới EU, sản phẩm xuất Việt Nam sang thị trường chủ yếu sản phẩm dệt may, giày dép… EU giai đoạn thắt chặt chi tiêu, mặt hàng tiêu thụ giảm mạnh, ngược lại mặt hàng nơng lâm có mức tiêu thụ cao, ổn định Xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm xuất công ty: Sản phẩm công ty xuất sang Singapore phải dùng nhãn hiệu khác tiêu thụ thị trường Vì thế, cơng ty cố gắng tận dụng hỗ trợ nhà nước để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm mình, nâng cao uy tín cho cơng ty Hiện đại hóa thiết bị cơng nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm: Ngoài yếu tố phẩm chất chất lượng sản phẩm thể thương hiệu sản phẩm Thương hiệu cho sản phẩm công ty chưa xây dựng điểm yếu, nguy cho việc kinh doanh công ty Do vậy, công ty cần trì ổn định thị trường tạo lợi cạnh tranh cho cơng ty, bên cạnh đó, tận dụng phát triển khoa học công nghệ, công ty nên tiến hành đại hóa cơng nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng nhằm xây dựng thương hiệu sản phẩm 41 4.6.3 Chiến lược ST (Tận dụng điểm mạnh bên để vượt qua bất trắc) Đặt quan hệ hợp tác với công ty khác sở đơi bên có lợi: Là địa phương có tiềm mạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến, Lâm Đồng có 4.000 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực với mặt hàng chủ lực cà phê, chè, rau, hoa…với thị trường xuất chủ yếu Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Singapore… Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp hoạt động quy mô nhỏ, khả cạnh tranh, hội nhập kinh tế thấp Mặt khác, nhiều công ty chế biến đời tạo cạnh tranh gây gắt thị trường thu mua, làm cho số lượng giá nông sản vùng thường xuyên biến động Để cải thiện tình hình đồng thời phát triển lớn mạnh tương lai, công ty cso thể kết hợp với công ty ngành để giúp đỡ, hỗ trợ phát triển hợp đồng chia nguồn nguyên liệu, mở rộng địa bàn thu mua, hay mua bán thành phẩm cho để đảm bảo hợp đồng xuất khẩu… Quản lý chặt chẽ nông sản đầu vào, kiểm tra kỹ việc thu mua nguyên liệu: Đây bước đầu chiến lược phát triển sản phẩm, mức độ an toàn thực phẩm ngày u cầu cao cơng ty cần phải đẩy mạnh kiểm soát chất lượng từ khâu đầu vào đến khâu tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo lợi cạnh tranh uy tín cho cơng ty Đẩy mạnh nghiên cứu để nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng đòi hỏi chất lượng, an tồn thực phẩm: Bất kỳ biến động thị trường đầu biến động kinh tế, trị, văn hóa, xã hội… ảnh hưởng nhiều đến vấn đề tiêu thụ nông sản công ty Công ty phải cố gắng nghiên cứu để đổi chiến lược, tận dụng trang thiết bị đầy đủ, đại với nguồn nhân lực trình độ cao để nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm hạn chế ảnh hưởng biến động 4.6.4.Chiến lược WT (Tối thiểu hóa điểm yếu bên tránh khỏi đe dọa bên ngồi) Tập trung đẩy mạnh cơng tác thu mua nông sản nguyên liệu: Nhằm hạn chế áp lực cạnh tranh từ công ty ngành ảnh hưởng việc phụ thuộc vào nguồn nông sản nguyên liệu bên chưa xây dựng nguồn nguyên liệu ohụ 42 vụ riêng Đẩy mạnh công tác thu mua nông sản nguyên liệu để đảm bảo đủ nông sản xuất theo tiêu Kết hợp với nhà nơng kiểm sốt chất lượng đầu vào: Cơng ty nên kết hợp với nhà nông, đầu tư vốn cho nhà nông để sản xuất nông sản theo yêu cầu chất lượng công ty, hạn chế rủi ro từ việc nguồn cung chất lượng đầu vào khơng ổn định Liên kết với nơi có nguồn cung cấp nông sản lớn: Tiến hành cử các thu mua tìm kiếm, liên kết, tạo mối quan hệ chặt chẽ với chủ hộ sản xuất nơng sản với sản lượng lớn, có uy tín cao để đảm bảo thu mua nguồn nông sản theo yêu cầu công ty Chiến lược nhằm khắc phục biến động nguồn 4.7 Giải pháp cho tình hình thu mua nơng sản cơng ty Đẩy mạnh công tác trồng trọt theo hướng bền vững: Trong vấn đề ổn định nông sản cho sản xuất chế biến, trồng nông sản giải pháp chiến lược Phát triển công tác trồng trọt theo hướng bền vững trồng có định hướng, có quy hoạch, đảm bảo không thiếu nông sản cho sản xuất chế biến, hạn chế tối đa tình trạng dư thừa sản lượng Đây giải pháp nhằm đảm bảo nông sản cung cấp đầy đủ cho cơng ty, giải tình trạng nguồn nông sản dân nhiều nhà máy thu mua lại không đủ nông sản để sản xuất dẫn đến cạnh tranh doanh nghiệp nhà nông Đầu tư, quy hoạch xây dựng nguồn nông sản phục vụ riêng cho công ty: Liên kết với công ty, nhà nơng để hình thành nên vùng nơng sản đạt chất lượng theo yêu cầu cung cấp chỗ cho cơng ty Có kế hoạch ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người dân để tránh trường hợp khan nơng sản tạo nên sóng cạnh tranh thu mua không cần thiết Đây giải pháp nhằm ổn định sản lượng giá thu mua nông sản đầu vào Lập kế hoạch thu mua: Phân tích tình hình, đặc điểm nguồn nơng sản khu vực thu mua Đánh giá phát triển nguồn nông sản thời gian tới, định hướng thị trường đầu Từ định nên thu mua lưu kho vào thời điểm để đạt hiệu cao nhất, tránh tình trạng thiếu nơng sản vào thời điểm với nhà chế biến nông sản khác Giải pháp giúp công ty hạn chế tối đa việc canh tranh với doanh nghiệp chế biến khác thời điểm trái mùa có biến động giá 43 Giảm thiểu chi phí trung gian: Cơng ty có kế hoạch thu mua nông sản trực tiếp từ nhà nông chủ vựa Hạn chế việc thu mua qua nhiều trung gian thu gom nhỏ lẻ Giải pháp nhằm giảm giá thành sản phẩm sản xuất rút ngắn chênh lệch giá công ty nhà nông bán Quản lý chất lượng nguồn nông sản đầu vào: Tổ chức liên kết, hợp tác với nhà nông nhằm đảm bảo chất lượng nông sản từ khâu hạt giống, phân thuốc, trình phát triển, thu hoạch… Đối với việc thu mua từ bên ngoài, việc quản lý chất lượng nơng sản khó khăn hơn, nhiên, cơng ty quản lý cách yêu cầu người cung cấp nông sản công khai nguồn gốc nông sản, đồng thời kiểm tra theo tiêu chất lượng cần thiết trước thu mua Giải pháp nhằm giảm thiểu biến động chất lượng nguyên liệu Tận dụng hết nguồn nơng sản thu mua: Ví dụ ớt sừng, ớt thiên yêu cầu chất lượng cao màu sắc đỏ, thẳng trái, kích thước đều… Sau trải qua bước phân loại, ớt đạt tiêu chuẩn xuất tươi, số lại sấy khô, nghiền làm ớt bột Giải pháp góp phần tăng lợi nhuận cho cơng ty, khơng bỏ phí nơng sản thu mua Đào tạo, huấn luyện cán nhân viên: Nhằm nâng cao trình độ chun mơn, tạo đội ngũ nhân lực có trình độ cao việc nhận định, đánh giá, quản lý thu mua, quản lý chất lượng nông sản đầu vào, đồng thời có kế hoạch đánh giá thị trường đầu vấn đề có liên quan trực tiếp gián tiếp đến trình xuất Đây giải pháp giúp công ty nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh 44 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Như vậy, thu mua nông sản nguyên liệu khâu đóng vai trò quan trọng q trình sản xuất cơng ty Việc tổ chức thực tốt công tác thu mua mang lại hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty Cơng ty có hai hình thức thu mua thu mua từ chủ vựa thu mua trực tiếp nhà nông Thực tế năm đầu hoạt động, công ty cố gắng đầu tư, tâm vào công tác thu mua nông sản tạo hợp lý cấu nông sản thu mua, nắm bắt nhanh biến động thị trường nơng sản Nhưng bên cạnh có vấn đề chưa giải tốt chưa đạt hiệu cao thị trường thu mua chưa có hợp lý sản lượng thu mua sản lượng xuất khẩu, chưa ổn định sản lượng giá thu mua vào Nguyên nhân tình trạng đến từ nhiều phía mà chủ yếu điều kiện khách quan ổn định thời tiết, mùa vụ, sản lượng, giá cả, biến động kinh tế… bên cạnh công ty chưa xây dựng vùng nông sản cung cấp riêng, chưa liên kết với người dân Trong thời gian tới cơng ty cần có giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh mà giải pháp dành cho khâu thu mua nông sản cần thực kịp thời để đứng vững điều kiện hội nhập nhiều khủng hoảng 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với nhà nước Phát triển sở hạ tầng vùng, có kế hoạch hỗ trợ ưu tiên cho doanh nghiệp sản xuất xuất nước Có sách cho vay tín dụng ưu đãi, lãi suất thấp, thực sách thuế ưu đãi, hỗ trợ vốn hoạt động nuôi trồng nhà nông, sở trung tâm nghiên cứu giống trồng vật nuôi 45 Lập kế hoạch phát triển, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chủ yếu tạo công ăn việc làm cho người dân đảm bảo nguồn nguyên liệu cho công ty xuất nông sản Tổ chức buổi tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp, thực tốt công tác khuyến nơng Nghiên cứu, tạo giống thích hợp với điều kiện vùng Phối hợp nhịp nhàng, đồng với người dân doanh nghiệp 5.2.2 Đối với người dân Liên kết với doanh nghiệp nông sản vấn đề tiêu bao, tiêu thụ sản phẩm nhằm hạn chế vấn đề bị ép giá sản phẩm sản phẩm làm bán cho Tham gia huấn luyện kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm với nhau, cân đối vụ mùa nhằm đạt lợi nhuận cao Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ cách, hạn chế sử dụng thước tăng trưởng, hóa chất Nắm bắt kịp tình hình thị trường nơng sản, giá cả, dịch bệnh để đối phó kịp thời có thay đổi 5.2.3 Đối với công ty Nghiên cứu tăng cường thêm số loại nông sản đủ tiêu chuẩn xuất để xuất sang Singapore Tiến hành liên kết, hợp tác với doanh nghiệp dựa sở đơi bên có lợi để thu hút nguồn nông sản nguyên liệu xác định giá xuất khẩu, chủ động nguồn hàng đáp ứng đủ nhu cầu xuất khẩu.Có kế hoạch giảm chi phí thu mua nâng cao chất lượng sản phẩm Bán hàng ký gửi cho thị trường lớn nhằm tìm kiếm thị trường Tuyển dụng, đào tạo thêm nhân viên thu mua, marketing, đáp ứng nhu cầu nông sản mở rộng thị trường tiêu thụ Gia tăng nguồn vốn dài hạn để có đủ khả đầu tư cho kế hoạch phát triển dài hạn 46 Lắp đặt hệ thống sử lý nước thải để bảo vệ môi trường đảm bảo sức khỏe cho người dân vùng, điều giúp cho công ty đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh song song với việc lập kế hoạch tài kế hoạch tổng sản lượng thu mua, tiêu thụ Căn vào số lần luân chuyển hàng hóa mà lập kế hoạch vốn cho năm sau nhằm thỏa mãn nhu cầu phân bố loại vốn sản xuất cách nhịp nhàng, đồng bộ, tránh tình trạng thừa hay thiếu nguồn vốn khác 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Báo cáo thống kê toán công ty TNHH Nhật Việt Đài 2.Nguyễn Văn Sang, Phân tích tình hình thu mua ngun liệu hoạt động xuất công ty đông lạnh thủy sản xuất Bến Tre Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại học Nông Lâm TPHCM, 2004 3.Đinh Sơn Hùng, Những vấn đề lý thuyết kinh tế, nhà xuất Thống kê, TPHCM (1993) 4.Ngô Thị Hồng Ninh, Vai trò thị trường nguyên liệu cho công nghiệp chế biến chè, nhà xuất Thống kê, TPHCM (2008) 5.Tham khảo thông tin website như: www.google.com.vn, luanvan.net, cucthongke.lamdong.gov.vn, www.baomoi.com, khuyennonglamdong.gov.vn, vi.wikipedia.org 48 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi điều tra nhà nông chủ vựa TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM KHOA KINH TẾ PHIẾU ĐIỀU TRA Xin kính chào! Tơi sinh viên khoa Kinh tế - Trường Đại học Nông Lâm, TP.HCM Hiện thực đề tài tốt nghiệp: “Phân tích hoạt động thu mua nơng sản rau củ công ty TNHH Nhật Việt Đài” Rất mong trả lời nhiệt tình ơng/bà Mọi ý kiến đóng góp thơng tin cá nhân giữ kín tuyệt đối cơng bố dạng kết tổng hợp Mã số phiếu: ………………………………………………………………… Ngày vấn: …………………………………………………………… I Thông tin chung : Họ tên:…………………………………….Dân tộc:………………… Giới tính:  Nam  Nữ Tuổi………… Ơng/bà có năm kinh nghiệm : ……… ….(năm) Địa : Trình độ học vấn: ……… ( 1: cấp I; : cấp II; cấp III; : trung cấp trở lên) II.Nội Dung : Loại nông sản mà ông/bà bán cho công ty gần ? Tên Số Lượng Giá bán Ơng/bà bán nơng sản cho công ty năm? Số lần/năm:…………………………………………… Giữa công ty ông/bà có ký kết hợp đồng thu mua nơng sản khơng?  Có  Khơng Nếu có hình thức ký kết là:  Miệng  Văn  Khác……………………………………………… + Đối với hình thức miệng ơng/bà có tn thủ hay khơng?  Có  Khơng  Nếu khơng người chịu trách nhiệm thiệt hại việc hợp đồng bị phá vỡ?  Người bán  Người mua  Mức thiệt hại ông/bà tổn thất bao nhiêu? …………………………………………………………………… + Đối với hình thức văn bản, điều kiện ràng buộc hợp đồng gì? ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………  Hai bên có tn thủ theo điều kiện hợp đồng khơng?  Có  Khơng  Nếu khơng người chịu trách nhiệm thiệt hại việc hợp đồng bị phá vỡ?  Người bán  Người mua  Mức thiệt hại ông/bà tổn thất bao nhiêu? …………………………………………………………………… + Trong năm vừa qua có vi phạm hợp đồng khơng?  Có  Khơng Nếu có, lý vi phạm hợp đồng? ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Tiêu chuẩn công ty ông/bà bán sản phẩm cho họ : Màu sắc : ………… Kích thước sp : …………… Một số tiêu chuẩn khác :…………………………………… Khi bán ông/bà bán theo hình thức ?  Bán khống  Bán Kg  Khác…………………………………………………… Cơng ty có góp phần đầu tư cho việc trồng nơng sản cho ơng/bà khơng?  Có  Khơng Ơng/bà chủ động liên lạc với bên mua hay ngược lại ?  Tự liên lạc  Bên mua liên lạc Hình thức tốn:  Tiền mặt trực tiếp  Chuyển khoản ngân hàng  Đặt cọc trước  Khác…………………… Hình thức vận chuyển :  Tự vận chuyển đến cơng ty  Đơn vị vận chuyển công ty đến thu  Khác : …………………………………………………… 10 Chi phí vận chuyển gánh chịu?  Người bán  Người trung gian  Người mua  Khác……………………………………………… 11 Giá sản phẩm thiết lập ?  Bên mua định giá  Bên bán định giá  Hai bên thỏa thuận mức giá hợp lý 12 Khi giá sản phẩm thị trường tăng lên, giá thu mua sản phẩm có tăng lên khơng ?  Có  Khơng 13 Ơng/bà có đánh giá mức giá công ty trả so với giá thị trường? Rất cao Cao Bình thường Thấp Rất thấp 14 Cơng ty có hình thức khuyến ơng/bà khơng?  Có  Khơng Nếu có,………………………………………………………… III Thông tin khác : 15 Theo ông/bà thuận lợi khó khăn hoạt động mua bán với cơng ty NVĐ mà ông bà gặp phải gì? Thuận lợi: Khó khăn: 16 Mức độ hài lòng ơng/bà tiêu ? ( 1: không hài lòng; 2: khơng hài lòng ; 3: bình thường ; 4: hài lòng; : hài lòng) Chỉ tiêu Giá Tiêu chuẩn sản phẩm Hình thức thu mua Hình thức tốn Hình thức khuyến Mức độ hài lòng 17 Cơng ty có hỗ trợ cho ơng/bà việc thu mua nơng sản hay khơng?  Khơng Có ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… 18 Ơng/bà có tiếp tục bán sản phẩm cho cơng ty NVĐ hay khơng?  Khơng  Có Xin chân thành cảm ơn ơng/bà hỗ trợ để hồn thành tốt luận văn! Phụ lục 2: Một số hình ảnh nơng sản cơng ty Khoai lang tím Ớt sừng Khoai lang Nhật Ớt thiên Chanh không hạt Chanh dây Ớt chuông Dền ... thức thu mua nơng sản cơng ty Nhật Việt Đài Phân tích phương thức, quy trình thu mua nơng sản cơng ty Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc thu mua nông sản bao gồm: biến động giá sản lượng nông sản. .. tích hoạt động thu mua nông sản công ty .26 4.4.1 Tiêu chuẩn thu mua nông sản công ty 26 4.4.2 Các hình thức thu mua nông sản công ty 27 vi 4.4.3 Phương thức toán mua hàng... ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ MINH TRANG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG THU MUA NƠNG SẢN XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT VIỆT ĐÀI Ngành : Kinh Doanh Nông Nghiệp LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG THU MUA NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT VIỆT ĐÀI , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG THU MUA NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT VIỆT ĐÀI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn