KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT HIỆP TRÍ

118 5 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:45

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT HIỆP TRÍ NGUYỄN THỊ MAI THY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN CHUN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Hiệp Trí” Nguyễn Thị Mai Thy, sinh viên khóa 35, khoa Kinh tế, chuyên ngành Kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày _ THS NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin cám ơn ba mẹ nuôi dưỡng, nâng niu, yêu thương, dạy dỗ , động viên, che chở tạo điều kiện để ăn học thành người hôm Xin chân thành cám ơn quý thầy cô khoa kinh tế trường đại học Nông Lâm TP.HCM tận tình giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm quý báu suốt thời gian gắn bó học tập trường, để em có đầy đủ hành trang bước vào đời Em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Thị Minh Đức, giảng viên khoa kinh tế trường đại học Nông Lâm hướng dẫn tận tình, giúp đỡ em suốt trình hồn tất khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo, anh chị công ty TNHH TM-DV sản xuất Hiệp Trí tạo điều kiện cho em thực tập, học hỏi kinh nghiệm làm việc môi trường thực tế Cuối cùng, không phần quan trọng, xin cám ơn tất bạn bè bên cạnh giúp đỡ, sẻ chia buồn vui quãng đời sinh viên TP.HCM, tháng…năm 2012 Sinh viên Nguyễn Thị Mai Thy NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ MAI THY, khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, tháng năm 2012 “Kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Hiệp Trí” NGUYEN THI MAI THY, Faculty of economics, university of agriculture and forestry, July 2012 “Accounting determination consumer and business results at HIEP TRI CO ,LTD” Khóa luận tìm hiểu kế toán tiêu thụ xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH TM-DV-SX Hiệp Trí có nội dung chính: Trình bày thực tế tình hình hoạt động kinh doanh, trình hạch toán doanh thu, tiêu thụ khoản chi phí để xác định kết kinh doanh cơng ty Căn vào sở lý luận, mô tả, phân tích số liệu thực tế thu thập q trình thực tập Thơng qua đó, nêu nhận xét đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống cơng tác kế tốn cơng ty MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.3.Phạm vi nghiên cứu 1.4.Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 2.1.Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 2.1.1 Lịch sử hình thành 2.1.2 Tổng quan công ty 2.2.Chức năng, nhiệm vụ công ty 2.3 Cơ cấu tổ chức công ty 2.4 Cơ cấu tổ chức máy kế tốn 2.5 Đặc điểm cơng tác kế tốn 2.6 Quy trình cơng nghệ 11 CHƯƠNG 3NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lí luận 12 12 3.1.1 Kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh 12 3.1.2 Xác định kết kinh doanh 13 3.1.3 Kế toán trả lương cơng nhân viên sản phẩm, hàng hóa 24 3.1.4 Kế tốn sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để khuyến mãi, quảng cáo 24 3.1.5 Kế toán sử dụng sản phẩm, hàng hóa để biếu tặng 25 3.1.6 Kế tốn sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội 25 3.1.7 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 26 3.1.8 Kế toán chiết khấu thương mại 26 3.1.9 Kế toán hàng bán bị trả lại 27 v 3.1.10 Kế toán giảm giá hàng bán 28 3.1.11 Kế toán giá vốn hàng bán 29 3.1.12 Kế tốn chi phí bán hàng 30 3.1.13 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 32 3.1.14 Kế tốn hoạt động tài 33 3.1.14.1 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 33 3.1.14.2 Kế tốn chi phí hoạt động tài 34 3.1.15 Kế tốn thu nhập khác 35 3.1.16 Kế tốn chi phí khác 36 3.1.17 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 37 3.1.18 Kế toán xác định kết kinh doanh 39 3.2 Phương pháp nghiên cứu 41 CHƯƠNG 4KẾT QUẢ THẢO LUẬN 42 4.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh cơng ty 42 4.2 Kế tốn doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 42 4.2.1 Doanh thu bán hàng 43 4.2.2 Doanh thu gia công 45 4.2.3 Doanh thu cho thuê mặt 48 4.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 50 4.4 Kế toán giá vốn hàng bán 50 4.4.1 Giá vốn hàng hóa 50 4.4.2 Giá vốn dịch vụ cung cấp 51 4.5 Kế tốn chi phí bán hàng 52 4.6 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 54 4.7 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 56 4.8 Kế tốn chi phí hoạt động tài 58 4.9 Kế tốn thu nhập khác 58 4.10 Kế tốn chi phí khác 58 4.11 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 58 4.12 Kế toán xác định kết kinh doanh 59 vi CHƯƠNG 5KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 61 61 5.1.1 Cơ cấu tổ chức 61 5.1.2 Cơng tác kế tốn 61 5.2 Kiến nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn DN Doanh nghiệp SP Sản phẩm CPSX Chi phí sản xuất BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội BHTN Bảo hiểm thất nghiệp PP Phương pháp KCN Khu công nghiệp GTGT Giá trị gia tăng TK Tài khoản TM-DV Thương mạidịch vụ NKC Nhật ký chung TSCĐ Tài sản cố định NVL Nguyên vật liệu GVHB Giá vốn hàng bán CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp TC-KT TàiKế tốn CPSXKDDD Chí phí sản xuất kinh doanh dở dang PT Phiếu thu PC Phiếu chi TNDN Thu nhập doanh nghiệp viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Cơng Ty Hình 2.2 Sơ Đồ Bộ Máy Kế Tốn Hình 2.3 Sơ Đồ Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức Nhật Ký Chung 10 Hình 2.4 Sơ Đồ Quy Trình Cơng Nghệ Sản Xuất 11 Hình 4.1 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Bán Hàng 43 Hình 4.2 Lưu Đồ Ln Chuyển Chứng Từ Gia Cơng Hàng Hóa 46 Hình 4.3 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Cho Thuê Mặt Bằng 48 Hình 4.4 Sơ Đồ Hạch Tốn Kết Chuyển Doanh Thu Bán Hàng Cung Cấp DV 49 Hình 4.5 Sơ Đồ Hạch Tốn Kết Chuyển Giá Vốn Hàng Bán 51 Hình 4.6 Sơ Đồ Hạch Tốn Kết Chuyển Chi Phí Bán Hàng 53 Hình 4.7 Sơ Đồ Hạch Tốn Kết Chuyển Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp 55 Hình 4.8 Sơ Đồ Hạch Tốn Kết Chuyển Doanh Thu HĐTC 57 Hình 4.9 Sơ Đồ Hạch Tốn Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Quý I/2012 60 ix DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: hóa đơn chứng từ ghi nhận doanh thu HĐSXKD Phụ lục 2: hóa đơn chứng từ ghi nhận CPBH Phụ lục 3: hóa đơn chứng từ ghi nhận CPQLDN Phụ lục 4: hóa đơn chứng từ ghi nhận doanh thu hoạt động tài x PHỤ LỤC Phiếu chi Hóa đơn GTGT PHỤ LỤC Chứng từ giao dịch ... TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Hiệp Trí 1.2.Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu cơng tác kế tốn xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH TM-DV sản xuất Hiệp Trí Thơng qua giúp doanh nghiệp nhận... q trình hoạt động kinh doanh 3.1.1 Kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh a) Một số khái niệm liên quan đến tiêu thụ xác định kết kinh doanh Tiêu thụ: khâu cuối trình sản xuất, trình đơn vị... khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, tháng năm 2012 Kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Hiệp Trí NGUYEN THI MAI THY, Faculty
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT HIỆP TRÍ , KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT HIỆP TRÍ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay